Loading...
مشاوره

پاسخ به سوالات پزشکی شما

چه تفاوتی بین تست های غربالگری دوران بارداری و دوران نوزادی وجود دارد؟

تست های غربالگری دوران بارداری بیشتر جهت پی بردن به اختلالات کروموزومی مهمی که منجر به عقب ماندگی ذهنی می...

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيرى NT مى‏گويند و ديگرى

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

مقاله قدیمی به روز شده در تاریخ 94/02/05

غربالگرى سه ماهة اول باردارى

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى[1] دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

 

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيری NT [2] مى‏گويند و ديگرى آزمايش‏هايى است كه روى خون مادر انجام مى‏شود.

 

اندازه‏گيرى NTدر سونوگرافى

اندازه‏گيرى NTبا سونوگرافى خاصى كه از ابتداى هفتة 11 (0+11) تا انتهاى هفتة 13 باردارى (6+13) قابل انجام است، صورت مى‌گیرد. در اين نوع سونوگرافى مقدار مايع در پشت گردن جنين كه به آن NT مى‏گويند، اندازه‏گيرى مى‏شود. تمام جنين‏ها در اين قسمت داراى مقدارى مايع هستند كه اين‌مقدار در جنين‏هاى مبتلا به‌ سندرم داون تمايل به افزايش دارد.

 

سونوگرافى NT همچنين در موارد زير كاربرد دارد:

1- زنده بودن جنين را تأييد مى‏كند.

2- سن باردارى را تأييد مى‏كند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخيص مى‏دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين سن باردارى قابل تشخيص هستند، بررسى مى‏كند.

 

افزایش NT در سایر اختلالات

1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2/2 تا 8/2 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5/3 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).

2- فتق دیافراگماتیک

3- نارسایی ریوی

4- دیسپلازی اسکلتی

5- عفونت‌های مادرزادی

6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)

7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک

8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.

بنابراین NT بالا در 30% جنین های با کاریوتایپ (ساختار کروموزومی) نرمال دیده می شود.

شیوع افزایش NT در اختلالات کروموزومی به شرح ذیل است:

1- سندرم داون: 50%

2- تریزومی 18و 13: 25%

3- سندرم ترنر: 10%

4- تریپلوئیدی: 5%

5- سایر اختلالات: 10%


آزمايش خون مادر

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

 

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏دهد.

 

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول به ما مى‏گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته مى‏شود.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهة اول

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة اول، بیماران در هفت گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

2- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:50 تا 1:2000 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): در صورتی که نتیجة غربالگری توأم سه ماهة اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:2000) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لولة عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

4- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3 میلی‌متر بوده و سن مادر بالای 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

5- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، NT بالای 4 میلی‌متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 3/5 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفتة 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود.)

- زنان با بارداری دوقلویی

- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لولة عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچة مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد).

- زنان بالای 35 سال که سابقة 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).

- زنانی کهHIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوة انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).

- زنانی که IVF یا ICSI انجام داده‌‌اند.

 

پس از غربالگرى سه ماهة اول

نتـايــج غربالگرى ســه ماهة اول به پــزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

 

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهة اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

 

تست‏هاى تشخيصى

تست‏هاى تشخيصى، نمونه‏بردارى از پرزهاى جفتى و آمنيوسنتز را شامل مى‏شود. نمونه‏هاى گرفته شده براى انجام اين تست حاوى سلول‏هاى جنين است. آزمايشگاه با انجام تست‏هايى به روى اين سلول‏ها درمى‏يابد كه آيا جنــيــن بــه اختلالات كروموزومى مـبتلا است يــــا خــيـــر. انــجام آزمايش‏هاى تشخيصى به طور معمول به تمامى زنــان بــاردار پـيشنهاد نمى‏گردد زيــرا احتمال سقـط جـنــين را بالا مى‏بـرند، با وجود اين اكثر زنـانى كه تست‏هاى تـشخيصــى را انــجام مى‏دهند دچار سقط يا ديگر عوارض ناشى از تست‏هاى مزبور نمى‏شوند و در عمل نتايج تست‏ها به زنان باردار آرامش و اطمينان خاطر زيادى مى‏بخشد.

 

مزاياى غربالگرى سه ماهة اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.

 

محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهة اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه‏هاى نــرمــال بــه دنــيا مى‏آورند.

2- بـــراى انــجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهة دوم بــاردارى منتظر ماند.

3- غـــربــالــگرى اختلالات لولة عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهة دوم باردارى انجام شود.

 

اختلالات كروموزومى

اختلالات كروموزومى عوارضى هستند كه در آنها تعدادی و يا قسمتى از كروموزوم‏ها افزايش و در مواردى كاهش مى‏يابد و يا در تعدادى از كروموزوم‏ها بازآرايى (چينشِ مجدد) قطعات مشاهده مى‏شود. این اختلالات مى‏توانند بر روند تكامل ذهنى يا فيزيكى جنين تأثير منفى بگذارند. سندرم داون كه تريزومى 21 نيز نامیده می‌شود شايع‏ترين اختلال كروموزومى است. افراد مبتلا به اين سندرم به جاى 46 كروموزوم، 47 كروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفى از مشكلات فيزيكى و ذهنى هستند. احتمال بروز سندرم داون در باردارى زنان در هر سنى وجود دارد اما اين احتمال با افزايش سن مادر افزايش مى‏يابد.

 

اختلالات هنگام تولد

اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لولة عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقة فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صــاحب فــرزندى مــبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏شوند.

 

انجــام ســونوگــرافـى در فاصلة هفته‏هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏گيرد.

 

و همواره به خاطر داشته باشيد:

اكثر نوزادان سالم متولد مى‏شوند![1]. First Trimester Screening (= FTS)

[2] . Nuchal Translucency (= NT)نظرات

 

 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید.
  من و شوهرم پسردایی و دختر عمه هستیم. سنم 24 سال. بارداری اولم به علت ان تی 4/5 والبته انجام آمینوسنتز در دوماه و 3هفته خاتمه پیداکرد. دنبال جواب آزمایش آمینوسنتز هم به علت اینکه حال روحیمون اصلا خوب نبود نرفتیم و بعد از انجام آمینوسنتز بچه در حال سقط بود.
  سوالم این است ان تی بالا ربطی به ازدواج فامیلی دارد؟
  خیر

  واینکه ممکنه در بارداری بعدی هم خدانکرده این اتفاق بیفتد؟ چه آزمایشهایی وجوددارد که قبل از اقدام به بارداری میتونه نشون بده ممکنه خدانکرده همچین اتفاقاتی بیفته؟

  جواب:
  حتمأ نتیجه آزمایش آمنیوسنتز را بگیرید برای آنکه در نحوه پیگیری بارداری آینده تان مهم است. چون براساس جواب آن افزایش NT یا ناشی از اختلالات کروموزومی هست و یا ناشی از مشکلات ساختاری جنین که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
 • سئوال:
  سلام,ببخشید این توضیحاتو که براتون نوشتم نتایج تست کواد مارکر یا همون تست غربالگریم بود که دکترم با توجه به نتایج این تست برام امینوسنتز نوشت که انجام دادم,به نظرتون بچم صددرصد مشکل داره؟ممنون میشم سریع جوابمو بدید

  جواب:
  سئوال قبلی تان را پیدا نکردم ولی بطور کلی احتمال مشکل دار بودن واقعی ناشی از یک تست غربالگری غیرطبیعی کمتر از 1% است.
 • سئوال:
  با سلام
  میخواستم جواب آزمایش و سونوگرافی سه ماهه اول منو لطف کنید تفسیر کنید
  ضمنا\" 23 ساله ام و وزنم 70 کیلو و هفته 12 بارداری هستم
  ممنونم
  NB: NORMAL
  (NT: 1 mm (NORMAL
  CRL: 51mm
  Previous NTD : Not Reported
  Previous Down`s :Not Reported
  Prev. pre-eclampsia: Not Reported
  Insulin dependent diabetes: None
  smoker: No
  Nuchal measurement: 1 mm 0.84 MoM
  PAPP-A level: 18.7 mg/L 1.92MoM
  FreebB- HCG level: 39 ng/mL 0.99 MoM
  Risk of Down`s : Lees than 1 in 20,000
  Risk of trisomy 18 : Lees than 1 in 20,000
  Risk of trisomy 13 : Lees than 1 in 20,000
  با تشکر فراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام
  من 35 سال سن دارم نتايج غربالگري من به شرح زير است خواهشمند است من را در خصوص آنها راهنمايي نماييد
  (free-bHCG(39.91 IU/l) - (mom 0.916
  (PAPP-A(8.138 IU/l) - (mom 2.058
  سن جنين 12w-3d
  NT:1.8
  NB:present
  fhr:170
  T21= 1:5377
  T18 = 1:12920
  T13 =< 1:20000
  در نتايج بررسي افتراقي با توجه به يافته بيوشيمي PAPP-A 2.058 mom توصيه شده است
  به نظر شما من چه كار بايد انجام بدهم.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید. PAPP-A بالای 2.5 واجد ارزش هست نگران نباشید.
 • سئوال:
  سلان,همانطور که فرمودید من در محدوده ی پرخطر هستم خواستم بدونم چند درصد احتمال داره بچم سالم باشه دوباره براتون نتایج تست غربالگریو در پایین براتون مینویسم,درضمن ما دختر عمو پسر عمو هستیم و یک دختر سالم دارم و دو بار پشت سر هم یقط کردم یکی در نه ماهگی بخاطر پیچیدن بند ناف دور گردن جنین که در شکمم بچم فوت کرد و دومیشم در سه ماهگی بخاطر تشکیل نشدن قلب جنین الانم که این مشکل برام پیش اومده واقعا ناامیدم
  PApp_A 2370.00
  free B_hcG 37.2
  NT 2.50
  Down syndrom ~1:127
  Age alone 1:598
  EquiValent Age Risk 40.1
  Trisomy 18 ~1:46600
  و سه روزه ازمایش امینوسنتزو انجام دادم وچهل روز دیگه...

  جواب:
  نگران نباشید احتمال مشکل دار بودن بچه تان زیر 1% است. و با 99% اطمینان می گوییم بچه مشکلی ندارد.
 • سئوال:
  سلام لطف میکنین نتیجه غربالگریمو تفسیر کنین
  T21 prior risk 1:143
  T18prior risk 1:1666
  T13 prior risk 1:4578
  Crl 56
  Nt 1.9
  Trisomy21 1:960
  Trisomy18)1:30000
  Trisomy13 1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید.
  ممکنه اتفاقاتی از قبیل ان تی بالا ربطی به مصرف نکردن فولیک اسید داشته باشه؟ آخه من در بارداریم که ان تی بالا داشت هیچ گونه ویتامینی وقرص آهنی مصرف نمیکردم و بعد از هفته 6 که متوجه شدم باردارم، قرص فولیک اسید خوردم.
  ممکنه ناخواسته باردار شدن به علت نبود آمادگی کافی باعث ایجاد اختلالاتی مثل ان تی بالا شود؟
  مشکلات ساختار جنینی چیست؟ باتشکر

  جواب:
  خیر ارتباطی ندارد عوامل که منجر به افزایش NT می شود عبارتند از:


  1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2/2 تا 8/2 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5/3 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).
  2- فتق دیافراگماتیک
  3- نارسایی ریوی
  4- دیسپلازی اسکلتی
  5- عفونت‌های مادرزادی
  6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)
  7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک
  8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.]4-1[
  بنابراین NT بالا در 30% جنین های با کاریوتایپ نرمال دیده می شود.
  شیوع افزایش NT در اختلالات کروموزومی به شرح ذیل است:
  1- سندرم داون: 50%
  2- تریزومی 18و 13: 25%
  3- سندرم ترنر: 10%
  4- تریپلوئیدی: 5%
  5- سایر اختلالات: 10%
 • سئوال:
  سلام
  نتایج سونوگرافی nt
  peresentation:breech
  BPD 21mm: 12w+6d
  F.L 8/5mm: 12w+4d
  CRL 66mm :12w+6d

  FHR:150bpm
  Placenta: anteriorl low lying 24mm distanc from os
  Amoniotic fluid : Adequate
  EFW : 65gr
  FM: ok
  NT: 1mm \"NI range
  Nasal bone is developed
  Cervical Lenght: 32 mm

  من آزمایش خون انجام ندادم، طبق نتیجه سونو نظر شما چیه؟
  دکتر بهم گفت هم جفتت پایینه هم دهانه رحمت کوتاهه
  بنظر شما اندازه سرویکسم خطرناکه؟
  ممنون از تلاش خستگی ناپذیرتون

  جواب:
  سونویتان خوب است. اگر کمی مراعات کنید به احتمال زیاد جفت در هفته های بالاتر، بالا می کشد.
 • سئوال:
  به نظر تون آزمایش nifty را با توجه جواب غربالگریم انجام بدم؟؟؟؟توهمین هفته؟؟؟؟

  جواب:
  بستگی به نظر پزشک معالجتان دارد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید.
  اختلالات کروموزومی و ژنتیکی ممکنه خدانکرده در بارداری های بعدی اتفاق بیفتد؟
  بله ولی احتمالش خیلی کم است.

  آزمایش کاریوتایپ از من و همسرم نتیجه مفیدی برای بارداری سالم بعدی بدست می دهد؟
  خیر

  چند درصد ممکنه اختلالاتی از قبیل ان تی بالا تصادفی وبدون هیچ دلیل علمی رخ داده باشد؟
  2%

  با تشکر
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید.
  آزمایش کاریوتایپ در صورت سلامت پدرومادر میتونه اثبات کنه که وجود اختلالات کروموزومی و ژنتیکی ارتباطی به کروموزوم و ژنتیک پدر و مادر ندارد ؟

  جواب:
  کرموزومی بله ولی ژنتیکی خیر. چون بیماریهای ژنتیکی در کاریوتایپ چک نمی شود.
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید.
  درصورت سلامت آزمایش کاریوتایپ پدرو مادر، مشکلاتی از قبیل سندروم دان که یک مشکل کروموزومیه که برای بچه اتفاق افتاده ،ناشی از چه چیزی میتونه باشه؟
  چند درصد میتونیم بگیم که این اتفاق تصادفی بوده؟؟؟ باتشکر

  جواب:
  در 97% موارد ارتباطی به ساختار کروموزومی پدر و مادر ندارد و بدلیل افزایش سن تخمک، سن پدر و دلایل دیگری بستگی دارد.
 • سئوال:
  سلام.میشه لطفا تفسیر ازمایش من را بگید.ممنون میشم
  Age of term 31.3
  T21 prior risk 1:820
  T18prior risk 1:9184
  T13 prior risk 1:22376
  FBHCG 28.00 Mom 0.69
  PAPPA 3300 MOM 0.99
  Trisomy 21 1:21578
  Trisomy 18 <1:30000
  Trisomy 13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  ممنون از پاسخ دهیتون.
  ولی من 24 سال و شوهرم 26 ساله است. آیا ایجاد مشکلات کروموزومی در رابطه با بچه ما که دارای ان تی بالا و مشکوک به سندروم داون بود ارتباطی به سن تخمک یا سن پدر میتواند داشته باشد؟چه دلیل دیگری باعث ایجاد چنین اختلالی میشود که بیشتر شایع است؟
  در واقع علت اختلال در تقسیم سلولی و سه تایی شدن کروموزوم 21 چیست؟

  جواب:
  در هر یک از سلول های بدن انسان هسته ای وجود دارد که در آن ژن هایی که حامل خصوصیات ژنتیکی هستند، جای دارند. ژن ها کدهایی را که مسئول همه خصوصیات وراثتی ما هستند حمل می کنند، ژن ها درون ساختارهایی قرار دارند که کروموزوم نامیده می شوند. نوعاً هسته هر سلول حاوی 23 جفت کروموزوم است که نیمی از آنها از هر یک از والدین به ارث می رسد. سندرم داون زمانی بروز می یابد که فردی کپی ناقص و یا کاملی از کروموزوم 21 را داشته باشد.
  این ماده ژنتیکی اضافی مسیر رشد را تغییر می دهد و موجب بروز شرایطی می شود که در سندرم داون وجود دارند. برخی از خصوصیات ظاهری رایج سندرم داون توده های ماهیچه ای ضعیف، قد و قامت کوتاه، چشم های رو به بالا و وجود یک خط عمیق در کف دست است. گرچه ممکن است افراد مبتلا به سندروم داون ویژگی های خاص خود را داشته و علائم مذکور را داشته یا نداشته باشند. افراد مبتلا به سندروم داون از درجات مختلف تأخیرهای شناختی رنج می برند. این تأخیرها از ملایم تا حاد متفاوت است.
  با توجه به پیشرفت های پزشکی، امروزه افراد مبتلا به سندرم داون بیش از گذشته عمر می کنند. در سال 1910 انتظار می رفت کودکان مبتلا به سندرم داون تا 9 سالگی به حیات خود ادامه دهند. با کشف آنتی بیوتیک ها، متوسط سن این افراد به 19 تا 20 رسید. امروزه با پیشرفت های اخیر درمان های بالینی و جراحی های قلب، 80% از افراد مبتلا به سندروم داون به سن 60 سالگی می رسند و بسیاری هم بیشتر عمر می کنند.

  سندرم داون چقدر رایج است؟
  از هر 691 کودک در ایالات متحده امریکا، یک کودک به سندروم داون مبتلاست. بنابراین سندرم داون رایج ترین بیماری ژنتیکی در این کشور می باشد. تقریباً 400.000 امریکایی به سندرم داون مبتلا هستند و سالانه حدود 6000 کودک مبتلا به سندرم داون در امریکا متولد می شوند.

  سندرم داون چه زمانی شناخته شد؟
  در اواخر قرن نوزدهم، یک پزشک انگلیسی به نام جان لانگدان داون توصیف دقیقی از افرادی را منتشر ساخت که به سندروم داون مبتلا بودند. انتشار این مقاله در سال 1866 توسط دکتر داون موجب شد بعدها از وی به عنوان پدر سندروم داون یاد شود.
  پیشرفت های پزشکی اخیر به محققان این امکان را داده تا مطالعات و بررسی های بیشتری بر روی سندرم داون انجام دهند. برای مثال در سال 1956 یک پزشک فرانسوی با نام ژروم لژون تشخیص داد که سندرم داون یک بیماری ژنتیکی است. او دریافت که در افراد مبتلا به سندرم داون به جای آنکه در هر سلول 46 کروموزوم وجود داشته باشد، 47 کروموزوم وجود دارد. بعدها نیز کشف شد که کپی کامل و یا ناقص کروموزوم 21 موجب بروز سندروم داون در این افراد است.
  در سال 2000 یک تیم بین المللی متشکل از دانشمندان متعددی موفق شدند تقریباً 329 ژنی را که در کروموزوم 21 وجود دارد شناسایی کنند. این دستاورد دروازه جدیدی را به سمت پیشرفت های بسیاری در زمینه سندروم داون گشود.

  آیا سندرم داون انواع مختلفی دارد؟
  سندرم داون سه نوع دارد:
  تریزومی 21 (تقسیم غیر طبیعی در کروموزوم 21)، جابه جایی یا translocationو mosaicism.

  تقسیم غیر طبیعی در کروموزوم 21
  سندرم داون معمولاً به واسطه خطایی که در تقسیم سلولی ایجاد می شود بروز می یابد. این خطا تحت عنوان nondisjunction شناخته می شود. این خطا موجب می شود جنین بجای 2 کپی از کروموزوم 21 ، 3 کپی از آن داشته باشد. یک جفت از کروموزوم های 21 متعلق به اسپرم و یا تخمک در زمان لقاح و یا پس از آن، نمی­ توانند تقسیم شوند و با رشد جنین این کروموزم اضافی در تمام سلول های بدن او تکثیر می شود. این نوع از سندرم داون که تقریباً 95% از موارد ابتلای این بیماری را تشکیل می دهد تریزومی 21 نامیده می شود.

  Mosaicism
  Mosaicism زمانی رخ می دهد که عدم تفکیک کروموزوم 21 در یکی از تقسیم های سلولی ابتدایی،نه در همه تقسیم هاروی می دهد.زمانی که این اتفاق می افتد، ترکیبی از دو نوع سلول وجود خواهد داشت. برخی از سلول ها حاوی 46 کروموزوم بوده و بقیه 47 کروموزوم خواهند داشت. آن دسته سلول هایی که حاوی 47 کروموزوم هستند، یک کروموزوم اضافی 21 دارند.
  تقریباً 1% از موارد سندروم داون به این نوع مربوط است. تحقیقات نشان داده است افرادی که به این نوع سندروم داون مبتلا هستند، نسبت به افرادی که به دو نوع دیگر این سندوم مبتلا می باشند، علائم کمتری دارند. به هر حال نمی توان به طور کلی اظهار نظر کرد، چون افراد مبتلا به سندرم داون توانایی های متفاوتی دارند.

  Translocation
  این نوع سندرم داون در واقع 4% از موارد ابتلا به این بیماری را به خود اختصاص می دهد. در این نوع، بخشی از کروموزوم 21 در حین تقسیم سلولی از هم جدا میشود و به یک کروموزوم دیگر می چسبد، که این کروموزوم دوم، معمولاً کروموزوم شماره 14 است. در عین حالی که تعداد کل کروموزوم های موجود در یک سلول 46 باقی می ماند، وجود یک بخش اضافی از کروموزم 21 موجب بروز ویژگی های سندرم داون خواهد شد.

  چه عاملی موجب بروز سندرم داون می شود؟
  دلیل بروز nondisjunction در حال حاضر ناشناخته است اما محققان نشان داده اند که احتمال بروز آن با افزایش سن مادر افزایش می یابد. با این حال، با توجه به نرخ بالاتر زایمان در زنان جوان، 80% از فرزندانی که به سندرم داون مبتلا هستند مادرانی دارند که زیر 35 سال هستند.
  تا کنون هیچ نتیجه قطعی در مورد این که سندرم داون به علت عوامل محیطی و یا فعالیت والدین قبل و حین بارداری ایجاد می شود یا خیر به دست نیامده است.
  باید خاطر نشان کرد کپی اضافی کروموزوم 21 که موجب بروز سندورم داون در جنین می شود هم می تواند از طرف پدر ایجاد شود و هم از طرف مادر. تقریباً ثابت شده است که 5% از موارد به پدر باز می گردد.

  احتمال داشتن فرزند مبتلا به سندرم داون
  احتمال ابتلا به سندروم داون در همه افراد و نژادها و همه طبقات اقتصادی وجود دارد. یک زن 35 ساله (که نسبتاً سن بالایی برای باروری دارد) شانس بالایی برای داشتن فرزند مبتلا به سندروم داون دارد. یعنی در واقع از بین 350 مورد زایمان در زنان 35 ساله، یک مورد فرزند مبتلا به سندرم داون به دنیا می آید. و این شانس در سن 40 سالگی به یک مورد از هر 100 مورد افزایش می یابد. در سن 45 سالگی این احتمال به یک مورد از هر 30 مورد افزایش می یاید.
  از آن جایی که بیشتر زوج ها فرزند آوری را به آینده موکول می کنند و نتیجتاً سن زایمان در زنان بالا می رود، انتظار می رود میزان تولد نوزادان مبتلا به سندرم داون روز به روز افزایش یابد. به همین دلیل انجام آزمایشات و مشاوره های ژنتیک به شدت توصیه می شود.

  آیا سندرم داون به صورت موروثی در خانواده ها تکرار می شود؟
  هر سه نوع سندرم داون عارضه های ژنتیکی هستند. اما تنها 1% از تمام موارد ابتلا به سندرم داون مؤلفه های وراثتی دارند یعنی از طریق ژن ها از والدین به فرزندان منتقل می شوند. وراثت در مورد تریزومی 21 و Mosaicism مطرح نیست. با این حال در یک سوم از موارد ابتلا به سندرم داون که در اثر translocation ایجاد شده اند، مؤلفه وراثت مطرح است، یعنی تقریباً 1% از کل موارد ابتلا به سندرم داون.

  احتمال این که سایر فرزندان به سندرم داون مبتلا شوند چقدر است؟
  زمانی که مادری یک بار فرزندی به دنیا آورده باشد که به سندروم داون (از نوع تریزومی 21و یا translocation) مبتلاست، برآورد می شود که شانس وی برای به دنیا آوردن فرزند دیگری که به تریزومی 21 مبتلاست ، در سن 40 سالگی یک از 100 است.
  ریسک این که در زایمان های دیگر چنین خانمی،translocation دوباره اتفاق بیفتد، در صورتی کهپدر حامل ژن معیوب باشد 3% و در صورتی کهمادر حامل این ژن باشد 10 تا 15% است. مشاوره ژنتیک می تواند تعیین نماید که چه کسی (پدر و یا مادر) حامل این ژن بوده است.
 • سئوال:
  با سلام 29 ساله هستم لطفا نتیجه سونوگرافی و غربالگری سه ماهه اول منو تفسیر کنید
  سونو گرافی
  Examination shows single alive fetus
  CRL=64mm: 12WKS and 6D
  EDC=95.3.15
  FHR=161bpm
  Transverse presentation
  Posterior placenta ,not previa
  Amniotic fluid is adequate
  NO gross anomaly is seen
  fetal spine , skull,bladder and visualized parts of intracranial
  structure are normal
  fetal stomach is seen
  four chambers of heart are present
  hands and feet are present bilaterally
  fetal abdomen is intact
  nasal bone is seen
  NT=1.2 mm 0.96 MoM
  cervix is about 34 mm measured with empty bladder
  غربالگری
  PAPP-A 1360mlu/l MoM 0.45
  free hCG 112 ng/ml MoM 4.26
  DS final risk 1:254 prior 1:943
  T18/13 final risk 1:99000 perior 1:7290
  only biochemistry risk for DS = 1:23
  only biochemistry risk for T18/13= 1:37286

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده ولی توصیه می کنم با توجه به بالا بودن Free BhCG در سه ماهه اول تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود.
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید. ممنون از پاسخ دهی کاملتون.
  مشکلات کروموزومی تکرار شدنی ترند یا مشکلات ژنی؟؟؟

  جواب:
  ژنی
 • سئوال:
  با سلام ممنون از پاسخ
  آیاDS final risk 1:254 prior 1:943 و only biochemistry risk for DS = 1:23 عادی است ؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده ولی توصیه می کنم با توجه به بالا بودن ریسک مارکرهای بیوشیمیایی سه ماهه اول تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود.
 • بی بی فاطمه
  یکشنبه 15 آذر 1394 - 20:27
  سئوال:
  Age of term 30.9
  T21 prior risk 1:865
  T18prior risk 1:9701
  T13 prior risk 1:23559
  FBHCG 27.36 Mom 0.66
  PAPPA 556.01 MOM 0.24
  Trisomy 21 1:3677
  Trisomy 18 <1:15068
  Trisomy 13 <1:30000
  Not 1 mm
  12w+0d
  Crl; 53.4 mm

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض سلام
  غربالگری اول بدین شرح بود.۳۵هستم بارداری چهارم است .بارداری۱و۳سقط شده و از بارداری دوم یک دختر ۱۱ساله سالم دارم.
  GA:12w. 3d
  NT:1.9
  NB:present
  Fhr:151
  t21:1/284
  t18:1/11117
  t13:1/20000
  hcg(116.00 IU/1)(2.611 mom
  papp-a(3.039 IU/1)(0.828 mom
  غربالگری دوم
  Quadruple test
  Down;s 1in 35
  t18 /1in14000
  NTD/1in5400
  contingent screening interpretation
  Down;s 1in 290
  t18/1in 100000
  t13/1in45000
  غربالگری دوم در تاریخ ۸اذر پایان هفته ۱۵ انجام شد و همان روز ظهر بنده در مرکز دکتر کریمی نژاد آمنیوسنتز هم انجام دادم که دو روز بعد به صورت شفاهی به من اعلام کردند ۵عدد از کروموزومهای اصلی که بررسی شده مشکلی ندارد البته هنوز جواب کتاب اماده نیست ،سوال من...

  جواب:
  به محض آماده شدن جواب آمنیوسنتزتان و نرمال بودن آن ، برایم بنویسید تا یک توصیه هایی برای شما انجام دهم.
 • سئوال:
  سلام ٣١ساله هستم هفته ١٢ غربالگرى سونو و ازمايش دادم لطف كنيد جواب تفسير كنيد. ممنون ميشم ازتون خيلى نگرانم
  fhr:169pulse/min
  crl:57.8
  bpd:19.6
  12weeks1days
  hc:69.4
  nt:1.7
  nasal bone:present
  maxilla:unsuccessful
  it:present
  free-phcg:38.00iu/1) (1.043mom
  papp-a:1.447iu/1) (0.564mom
  ga:12w1d
  t21: 1:513 1:2304
  t18: 1:1216 <1:20000
  t13: 1:3824 <1:20000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و ممنون از سایت خوبتان.میخواستم بپرسم تعیین جنسیتی که در ازمایش cellfree هست چقدر صحت داره و ایا ممکن است اشتباهی در تشخیصش وجود داشته باشه؟

  جواب:
  مواردی که به چین ارسال می شود 95% و به آمریکا 99% (استناد به گزارش خودشان به بیماران)
 • سئوال:
  سلام
  من خیلی نگرانم اگه میشه جوابم زود بدین
  material age at term: 30.1 years
  age : 11w 6d
  CRL of 51.9 mm
  nt 0.86 MoM 0.70
  PAPP-A 558.20 mIU/L MoM 0.37
  free B-hCG 78.4 IU/L

  Risk Assement (at term)
  Down Syndroma 1:241
  age alone 1:953
  Equivalent age risk 37.5
  Trisomy 18 ~1:99000 1:9530

  DOWN SYNDROME SCREEN POSITIVE :
  The risk of Down syndrome is GREATER than the screening cut- off .False positive is about 5%
  ONLY BIOCHIMISTRY RISK FOR DS =1:23

  TRISOMY 18 SCREEN NEGATIVE :
  The risk of trisomy 18 is less than the screening cut off.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پرخطر هست و کاندید انجام تستهای تشخیصی هستید.
  • سئوال:
   من یه فیبروم ساب سروزال بزرگ 9 در 13 دارم و دکتر آزمایش آمینوسنتز برام نوشت اما گفت با توجه به فیبرومت اگه این آزمایش رو بدی احتمال سقط خیلی خیلی زیاده در ضمن nb هم دیده نشده .
   کلا الان موندم چه کنم و جوابتون هم ویرانم کرد.

   جواب:
   طبق صلاحدید پزشکتان تست cffDNA رو انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید.
  نتیجه غربالگری 3 ماهه اول من به شرح زیر است، ازدواج فامیلی(دختر خاله-پسرخاله) هستیم:
  سن جنین: 12 هفته و 3 روز
  CRL:57mm
  maternal age:32.1
  وزن 70
  Free beta hcg 1T:33ng/ml 0.97mom
  Papp-A:4.65Iu/L 1.7mom
  NT:1.1mm 0.98mom
  Down syndrom age only: 1:731
  Down syndrombiochemical: 1:6110
  Down syndrom combined: <1:10000
  Trisomy T18 biochemical: <1:10000
  Trisomy T18 combined: <1:10000
  لطفا تفسیر کنید...
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید؟
  در آزمایش خون برای ازدواج ،اصطلاح اینکه مبگن خونشون بهم نمیخوره منظور این است که مشکلات ژنی دارند؟
  ممنون

  جواب:
  سلام، این اصطلاح خیلی کلی هست و باید دقیقأ بگیم از چه نظر مشکل وجود دارد ، تالاسمی، مشکلات مربوط به بیماریهای تک ژنی و ...
 • سئوال:
  باسلام لطفا آزمایش من راتفسیر کنید خیلی نگران هستن ممنون میشوم
  سن =٢٧سال و یک ماه
  سن جنین=١٢هفته
  CRL=46mm
  NT=0.98
  NB=PRESENT
  papp-a:corrected mom=0.32 0.4~2.8
  free.B-hcg 50.49
  f.B-Hcg,corrected mom=1.56 0.5~2.5
  f.BHcg/PAPP.A=4.88 0.5~2.5
  Trisomy21:down=1:2630
  Neg<1:2000
  بینابین=1:2000~1:250
  Pos>1:250
  Trisomy18:EDWARD=1:30000
  neg<1:100
  pos>1:100
  Trisomy13=patau=1:30000
  neg<1:100
  POS>1:100

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و احترام سوالی دارم
  من دقیق نمیدونم هفته چند بارداری هستم و پزشکم برای غربالگری اولم 23 تا 26 آذر تعیین کردن ولی من میخوام 28 آذر این کار رو انجام بدم
  به پزشکم دسترسی ندارم خواستم از شما بپرسم. دو روز دیرتر مشکلی پیش نمیاد ?
  در ضمن 39 سالمه و بچه اولم هست.
  لطفا منو راهنمایی کنید.
  با تشکر

  جواب:
  اگر سن بارداری از 13 هفته 6 روز نگذرد مشکلی نیست.
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید.
  س: آیا مصرف نکردن فولیک اسید در ایجاد اختلالات کروموزومی نقش دارد؟
  ج: در اختلالات طناب عصبی نقش دارد.

  س: آیا آزمایش خون قبل از ازدواج به بررسی کروموزومها و ریسک بیماریهایی از قبیل سندروم داون برای بچه داری در آینده می پردازد؟
  ج: فقط در 3% موارد کمک کننده برای اختلالات کروموزومی می باشد.

  س: من شش ماه از سقطم گذشته و با توجه به اینکه بارداری اولم مشکوک به سندروم داون بود و دارای ان تی 4.5 و آمینوسنتز هم انجام دادم و به علت بد بودن روحیه مان دنبال جواب آن نرفتیم یعنی اصلا تقاضای بررسی نکردیم و من ناخواسته باردارشدم و قرص فولیک اسید و هیچ مولتی ویتامینی مصرف نمیکردم. الان برای بارداری چه اقدامات پزشکی رو پیشنهاد میکنید؟
  ج: اولأ حتمأ جواب اون رو پیگیری کنید چون در تعیین ریسک و استراتژی پیگیری بارداری بعدی خیلی مهم است. با یک متخصص زنان مشورت کنید و حداقل سه ماه قبل از بارداری فولیک اسید را شروع کنید و آزمایشات لازم را انجام دهید.

  ممنون
 • سئوال:
  باسلام دباره
  واقعا شرمنده میخواستم ببینم papp-aکه محدوده مشخص شده آن0.4~2.8میباشد
  عدد مورد نظر اینجانب0.32 میباشد که کمتر از حد مورد نظر میباشد
  کم بودن papp-a آیا دلیل خواستی داشته است و یا اینکه مشکلی وجود دارد
  چون دکترم برای من تست کواد نوشته است
  باتشکر

  جواب:
  به هر حال چون هورمون مهمی در سیر تکاملی جنین است و می تواند با کوچک بودن جنین نسبت به سن واقعی، مسمومیت بارداری، زایمان زودرس، پارگی کیسه آب و غیره در ارتباط باشد نیاز داریم که بررسی های بیشتری انجام شود.
 • سئوال:
  باسلام دباره
  به نظر شما papp-aموقعی که جنین 11 هفته و 4روز وcrl=46mmباشدباید چه عددی باشد
  البته در آزمایشات اینجانب عفونت اداری مشاهده شده آیا مصرف انتی بیوتیک مشکلی برای جنین به همراه دارد
  باتشکرفراوان

  جواب:
  باید این عدد حدود 1.0 باشد. نه آنتی بیوتیک اثر سویی ندارد.
 • سئوال:
  با سلام
  لطفا نتایج این آزمایسش و سونو را تفسیر کنید.
  NT=2.9
  CRL=67
  33ساله , وزن 65کیلو
  سن کودک:13هفته
  نتایج آزمایش خون:
  PAPP-A level:7240miu/L 2.11MOM
  FreeB-HcG:26ng/ml
  fetal nasal bone:present
  risk of downs: 1/2500
  TR18 risk:1/20000
  tr13 risk:1/500
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  باعرض سلام.
  ۲۵ سالمه ۲سال پیش وقتی باردار بودم همه ازمایشات من نرمال بعد ۷ماهگی فشار خونم بشدت بالا رفت ومجبور شدم در ۸ماهگی زایمان بکنم ولی متاسفانه نوزادم شبیه برادرم شد دکترها به قطعیت نمیگفتن سندرومه بعد یک ماه نوزادم فوت شد الان باردارم رفتم سونوگرافی به اینترتیبه.در ضمن شوهر منم خیلی مشزب میخورد لی ابان ترک کرده ایا ربطی دارد به الکل. ممنونم کمکم بکنید .
  Crl 48mm
  11 هفته ۵روز
  Nt 1/2
  Ns 3

  جواب:
  سونویتان نرمال است و مصرف الکل ربطی به اختلالات کروموزومی ندارد.
 • سئوال:
  عرض سلام و خسته نباشید
  چهل و یکسالمه
  nt 1.60
  50.papp-A 22
  FREE B- HCG35.40NG/ML
  RISK FOR DS=1:281
  RISK FOR T18/13=1:203170

  ممنون میشم آزمایش بالا رو تفسیر بفرمایید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام من 27 سالمه جواب رو تفسیر کنید لطفا
  سونوگرافی هفته 12 و 2 روز
  Nt=2.6 mm
  Nb =4.4 mm
  Free bhcg =79.8
  Pappa =4.69
  Down syndrome =1 :937
  Age alone =1 :1160
  Equivalent age risk =30.3
  Trisomy 18 /13 =1 :99000
  لطفا بگین چه قدر امکان داره جنین مشگل داشته باشه؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلامو خسته نباشید.40 ساله هستم.لطفا ازمایش من با فاکتورهای زیر رو تفسیر کنید.ممنون
  Papp-a 1.60
  Free b hcg 55
  Nt .80
  Nb present
  Down sandrome 1:665
  Age alone 1:92
  Equivalent age risk 32.7

  Trisomy 18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • مامان علی
  جمعه 27 آذر 1394 - 09:51
  سئوال:
  سلام 25 ساله هستم و بارداری اول
  تو سونو ان تی همه چیز نرمال بوده فقط یکم جفتم پایین هست
  13 هفته و پنج روز آزمایش دادم و روز قبلش هم سونو
  الان هم سه روز گذشته
  ممنون میشم نتیجه آزمایش غربالگري اول من رو تفسیر کنید
  وزن 57 کیلو

  T21: 1:1340
  T18: 1:15555
  T13: 1:36859
  Nuchal translucency :1.2
  Crl:73

  Fbhcg: (value:17) 0.54
  Papp_a: (value:2942) 0.68

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام. خطر t21 که در غربالگری اول مشخص میشه فقط به nt مربوط است؟ یا به papp a و بتای خون هم ربط داره؟ آیا به سابقه خانوادگی که در فرم مینویسیم هم مربوط است؟

  جواب:
  55 الی 60% وابسته به NT است و 25 الی 30% هم وابسته به مارکرهای بیوشیمی خون
 • سئوال:
  سلام لطفا تست غربالگری منو تفسیر کنید 24سالمه بارداری دوم هست
  Crl:58.4mm
  Nt:1.21mm
  Nb:present
  Freebeta-hcG 26.9
  Papp-a 1.9
  Free-B hcG 26.9 IUL 0.618mom
  Papp-a 1.900IUL 0.533mom
  T21 1.20000
  T18 1.20000
  T13 1.20000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض سلام،من در تاریخ ۱۶اذر جواب غربالگری اول و دوم و جواب شفاهی آمنیوسنتز خودم را برای شما فرستادم که شما بعد مطالعه فرمودید بعد از اماده شدن جواب کتبی برایمان مجددا جواب را ارسال کرده تا توصیه هایی را مطرح کنید،بسیار سپاسگزار میشوم که راهنمایی کنید در ضمن میخواستم بدونم با این آزمایش هایی که من انجام دادم باز هم جای نگرانی وجود دارد؟؟
  twenty metaphase spreads were studied from culture of amniocytes in two flasks at 450-500 band resolution on the basis of GTG technique;no chromosomal aberration detected.
  conclusion:46\'XX compatible with apparently normal female fetus from cytogenetic point of view.
  comment:alpha feto protein level in amniotic fluid is 14284 IU/ml and within normal limits.
  result:this...

  جواب:
  جواب آمنیوسنتز نرمال است و خدا رو شکر جنین مشکل کروموزومی ندارد. توصیه می کنم مراقبت های دوران بارداری جهت فشار خون، افزایش قند خون، افزایش وزن، ورم در انتهای بارداری و ... را پیگیری نمائید تا خدای نکرده مشکلی از نظر عوارض نامطلوب بارداری نداشته باشید
 • سئوال:
  با سلام من 28 سالمه وزن 74 کیلو - یه سقط در تاریخ 1394/02/14 بدلیل تشکیل نشدن قلب جنین داشتم . الان باردارم و تاریخ آخرین قاعدگی 1394/07/04 بوده تاریخ 09/22 سونو و آزمایش غربالگری انجام دادم الان که بدینصورت بوده:
  CRL:49.8
  NB=PRESENT
  NT:1.15 mm 1.09 MoM
  RISK FOR DS=1:1468
  RISK FOR T18/13 =1:6491
  PAPP-A= 5042 Ug/mL MoM 0.40
  FREE B-HCG = 19.22 ng/ml MoM=0.70
  DOWN SYNDROMES=SCREEN NEGATIVE
  TRISOMY 18/13=SCREEN NEGATIVE

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام من در کشت ادرار عفونت داشتم خطرش برای جنین چقدر است 11 هفته باردارم

  جواب:
  در صورت عدم درمان احتمال عفونی شدن کیسه آب و در نتیجه نشت مایع آمنیون وجود دارد. سریعأ با پزشکتان تماس بگیرید و عفونت را کنترل کنید.
 • سئوال:
  باسلام.وخسته نباشید.من 31سالمه وبارداری دوم هستم .لطف کنید جواب ازمایش غربالگری رابرام تفسیر کنید.
  جواب سونو: CRl:59, NB:present,NT:1/80, 1/53 MoM
  جواب غربالگری:PAPP- A:1200.00mlU /L.MoM.0.46وfree-hcg85.00 MoM2.71
  Only BIoCHEMISTR RISKDS-1:60
  ONlY BIOCHMISTRY RISKT1/13-1:29420
  DS:prior1:717, Final Risk1:121
  T1/13:prior1:5300, Fi nal Risk1:50700

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پرخطر هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر و یا مستقیمأ برای انجام تست تشخیصی ارجاع داده شوید..
 • سئوال:
  با سلام. خسته نباشید. جواب ازمایش و غربالگری که ارسال کردم. مرا در محدوده پرخطر قرار دادید. احتمال کدام سندرم بیشتر وجود دارد؟ آیا امکانش هست این تست را مرحله دوم زودتر انجام بدم؟ ایا این اختلالات ارتباطی به celaft بودن دارد؟ قبلا این مشکل را داشته ام؟ ممنون از لطفتان.

  جواب:
  برای سندرم داون ریسک اش بالاتر است. 3-2 روز زودتر ممکن است. خیر این اختلال کروموزومی است.
 • سئوال:
  باسلام و خسته نباشید. من 24 سالمه و بارداری اول هستم .لطف کنید جواب ازمایش غربالگری را برام تفسیر کنید.
  هفته13+6روز
  وزن 47 کیلو
  NT:1.5
  Nuchal measurement:1.5mm 0.86 mom

  PAPP-A level : 7493 miu/L 0.96 mom

  Free B-hCG level 9.5 iu/L 0.30 mom

  Rick of downs less than 1 in 20,000(at term

  Rick of trisomy 18 less than 1 in 20,000(at term


  Rick of trisomy 13: 1 in 20,000(at term

  Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1,400

  this test does not screen for neural tube defects .

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در منطقه کم خطر بوده و یک تست AFP با محاسبه MoM برای در اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام داده.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید من ۲۵سال سن دارم در 12هفته و3روز
  ازمایشغربالگری رودادم میخواستم نظرتونو بدونم
  Crl:48,0
  Nt:1,20mm 1,17mom
  Weight:65,0
  papp.a:1,98mlu/ml 0,61mom

  FreeB/hcG:28.20ng/ml 0,78mom

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در منطقه کم خطر بوده و یک تست AFP با محاسبه MoM برای در اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام داده.
 • سئوال:
  سلام خدا قوت .سوالی که از حضورتون داشتم که این تست اامینو سنتزبه طور قطعی مشخص میکند که جنین فاقد مشکل است یا خیر؟ چقدر این تست در مورد سلامت جنین قابل اطمینان است ؟من در محدوده پر خطر بودم و به این تست ارجاع داده شده ام.

  جواب:
  بالای 99.5% در مورد اختلالات کروموزمی قدرت تشخیص دارد.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید سئوال من در مورد جفت هستش من غربالگری اول رو در 12 هفته و 5 روز انجام دادم که در محدوده کم خطر بود پزشکم گفتن سر جفت رو به پایین هستش ولی گرید جفت توی ازمایش زده نشده

  findings :alive fetus
  fetal heart activity:visualised
  fhr:157bmp
  crl:64.9 mm
  nt:1.90 mm
  ntracranial translucency:present
  placenta:anterior marginal
  amniotic fluid:normal
  cord:3vessels
  اگر میشه بگین گرید جفت من چنده و cord چه معنی میده؟

  جواب:
  پایین بودن جفت توی این هفته ها خیلی مهم نیست. cord به معنی بند ناف است که باید شامل سه رگ باشد.
 • سئوال:
  سلام، ببخشيد چون براي آزمايشات غربالگري سه ماه طول در هفته دوازدهم معمولا از داروهاي استفاده شده در اين مدت سوال ميشود، ميخواستم بپرسم آيا استفاده از امپول يا شياف پزوژسترون در پاسخ يا تحليل براي جواب اين آزمايشات اثري دارد؟ ممنون

  جواب:
  یک کم تاثیر می گذارد، هر جوابی که بدست آوردید را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام من 27 سالم هست.
  جواب آزمایش غربالگری اولم اینطور است:
  در کادر زرد این ها میباشند:
  trysomy21 1:24173
  trysomy18 <1:30000
  trysomy13 <1:30000
  در صفحه ای دیگر:
  fbhcg 28.00 0.77
  pappa 3512 1.07
  nt 1.34
  crl 59
  t21: 1:1148
  t18 1:13054
  t13: 1:31247
  age at term 28.2
  ممنون میشم نتیجه آزمایشمو اعلام کنید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  باسلام...۲۵ساله هستم و بارداری اول میخوایتم نتیجه غربالگری رو برام تفسیر کنید..
  papp-a 2012.00 miu\\l mom .58
  Free b_hcg 17.35 mom .52
  Crl = 58.0
  Nt=1.50 mom=1,29
  Down syndrome=screen negative
  Trisomy18\\13= screen negative


  یه جدولی هم هست که در قسمت t18\\13 یک خط قرمز کشیده شده و عدد1:100 رو نشون داده

  در قسمت dsهم یک خط سبز و عدد 1:1500
  ویک خط قرمز باعدد 1:250

  12هفته و پنج روز

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در منطقه کم خطر بوده و یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام داده.
 • سئوال:
  سلام میشه نتیجه تست منو برام تفسیر کنید ممنون
  Nt:1/2
  Nb:2/8
  Crl:58 mm
  Age at term:30.1
  Fbhcg: 32.00 ng/ml 0.84
  Papp-a 4366 mu/l 1.31


  Gestational age at biochemistry 12w+3D
  Gestational age at scan 12W+2D
  trisomy 21 1:28415

  Trisomy18 < 1:30000

  Trisomy13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در منطقه کم خطر بوده و یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام داده.
 • سئوال:
  با سلام
  آزمایشات سه ماهه اول من این هاست لطفا منو راهنمایی کنید که درصد ریسک من چقدر است ؟ و اینکه اگر آزمایشات کواد مارکر را هم انجام دهم این درصد تشخیص چقدر بالا میره
  هفته 12 و 2 روز
  Crl:57
  Nt:1/4mm
  MOM:1/14
  سن :22 سال وزن 64
  سابقه داون نداریم
  PAPP-A : 4/50 MOM:1.39
  FREE B-HCG : 104/6 MOM : 3.09
  Doen syndrome : screen negative
  Trisomy 18/13 : screen negative
  The risk of Doen syndrome is less than the screeng cut – off
  Only biochemistry risk for sd = 1:1401
  The risk of trisomy 18 is less than the screeng cut - off
  Only biochemistry risk for t 13/18 = 1:4766258
  This patient will reach 15 weeks gesttion on 11/10/94

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در منطقه کم خطر بوده و یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام داده. 10%
 • سئوال:
  با سلام
  آزمایشات سه ماهه اول من این هاست لطفا منو راهنمایی کنید که درصد ریسک من چقدر است ؟آیا لازم هست تست cell free DNA رو انجام بدم؟
  هفته 12 و 6 روز
  Crl:65
  Nt:1.8mm

  سن :30 سال وزن 60
  سابقه داون نداریم
  PAPP-A : 2.198 MOM:0.543
  FREE B-HCG : 68.6 MOM : 1.798
  Trisomy 21 1:601 (adjusted risk 1:663)
  Trisomy 18 1:1477 ) adjusted risk<1:20000
  Trisomy 13 1:4631 ) adjusted risk<1:20000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام.خسته نباشید.اگر کسی امینو سنتز انجام بده ایا نیازی به انجام MLpA انجام بدهد یا خیر؟ در مورد این تست اگر توضیح بدهید سپاسگزارم.

  جواب:
  لطفأ این سئوال را در سایت Genome.Niloulab,com مطرح نمائید.
 • سئوال:
  سلام مجدد،،پيرو سوال قبلي من در هفته 4 شش عدد امپول پروژسترون استفاده کردم و شبي يک عدد شياف،در هفته شش هم ده عدد امپول فقط و در هفته نه پنج عدد شياف،هفته آينده هم براي آزمايشات اقدام بايد بکنم،اگر لطف کنيد اين دوز دارو در جواب من خيلي تاثير گذار خواهد بود؟ يعني ممکنه جواب رو به نقطه اي برسونه که آمينوسنتز نياز پيدا کنم؟
  ممنون از راهنماييتون

  جواب:
  خیر
 • سئوال:
  با سلام
  ازمایشات غربالگری سه ماهه اول من اینهاست
  لطفا برایم تفسیر کنید
  با تشکر
  Age of term: 25.3
  T21 Prior Risk : 1 :1363
  T18 Prior Risk : 1:15874
  T13 Prior Risk : 1:37543
  Weight: 69
  Gestational Age at Biochemistry: 11w + 6D
  Gestational Age at Scan : 11W + 6D
  FBHCG 24.49 Mom 0.5
  PAPP-A 2755 Mom 1.03

  TRISOMY 21 : < 1 : 30000
  TRISOMY 18: < 1 : 30000
  TRISOMY 13 : < 1 : 30000


  CRL: 52mm
  Nuchal Translucency : 0.9 mm
  Nasal Bone: present

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید من الان جواب آز غربالگری مرحلخ اولم رو گرفتم ,بهم گفتن مشکلی نیست برو اما بازم میخوام مطمعن بشم اگه ممکنه برای منم تفسیر کنید سونوگرافیم رو قبلا دکترم دیده اما آزم رو امروز انجام دادم
  سن خودم ۲۱
  سن بارداریم ۱۳ هفته وسه روز
  FBHCG VALUE 25.00 corrected mom 0.76
  PaPP_A 4293 corrected mom 1.07

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام . ممنون میشم اگه آزمایشم را تفسیر کنید .
  EDD:16/06/26
  Date of birth:92/06/10
  Date of sample :15/12/20
  Previous Down\'s :none
  Prev.pre-eclampsia;no
  Maternal age at EDD:24 years
  Scan measurement(CRL):59.0mm on 15/12/16
  Gestation at date of sample :13 weeks 0 days by CRL and by BPD scan
  Gestation used:scan estimate (CRL)
  Weight:66.0kg
  Nuchal measurement:1.7 mm 1.13MoM
  PAPP_A level:23.0mg/L 1.15MoM
  FreeB-hcG Level: 17.0 ng/ml. 0.40 MoM
  Risk of down\'s:less than 1 in 20,000 at term
  Comment:
  Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 1,400
  Trisomy 18 risk lessthan 1 in 20,000 at term
  Trisomy 13 risk less than 1 in 20,000 at term
  This test does not screen for neural tube defects
  شرمنده طولانی شد . باتشکر

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد
  من غربالگري مرحله اول رو دادم كه خدا رو شكر ريسك پايين بود (در هفته١٣) دكترم نوبت بعدي كه براي ويزيت به من داده هفته ١٧ ميشم ميخواستم بدونم اين زمان براي انجام تست سكوئنشنال دير نيست؟
  چرا دكتر من به من گفته نياز به غربالگري مرحله دوم ندارم و فقط سونوي آنومالي بدم؟
  آيا اگر الان بخواهم تست سكوئنشنال بدهم بايد حتما در مرحله اول غربالگري به آزمايشگاه اطلاع داده ميشد؟

  جواب:
  احتمالأ ریسک تان خیلی خوب بود و سن تان هم پایین می باشد و در نتیجه مرحله دوم را نیاز ندانستند. خیر ولی برای انجام پروتکل سکوئنشیال باید به همان آزمایشگاه مراجعه کنید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من 42 ساله باردا رهستم (بارداری دوم) و در هفته 13 سنو NT و آزمایشات غربالگری رو انجام دادم ممنون میشم واسم تفسیر کنید و نظرتونو بفرمایید
  PAPP-A:5490.00mlU/l M0M:1.44
  free-hcg:42.oo MoM:1.08
  Down syndrome:intermediate risk
  Trisomy 18/13:negative
  REMARKS
  Down syndrom:
  Based on the patient first timester risk a specimen needs to be submitted between 15 to 16 weeks for final risk calculation
  ONLY BIOCHEMISTRY RISK FOR DS=1:482
  Trisomy18/13
  The risk of trisomy 18 is less than the screening cut-off
  سوال دیگرم اینه که بر اساس رفرانسهای علمی آیا دلیلی برای انجام آمنیوسنتز صرفا با توجه به سن وجود دارد(بدون توجه به نتایج دبل و تریپل مارکر ها)
  ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر. صرف نظر از سن باید این پروتکل ها انجام شود و یا می توانید تست NIPT انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام
  خواهشمندم جواب من رو بدین چون خیلی نگرانم.
  هفته 12 آزمایش غربالگری در نسل امید انجام دادم
  جواب اونها رو مینویسم براتون
  Nt:2.00
  nb:present
  Ga:12w 5d
  fhr:161bpm
  Bhcg:102iu- mom2.402
  papp:2.007 iu- 0.42
  adjusted risk for down syndrom t21:1:142 screen positive
  t18 -13:1:20000 low risk
  سونوگرافیست زمان انجام سونو گفتن ک هیچ مشکلی نمیبینم اما زمانیکه برای جواب رفتم خیلی ترسوندن منو.
  الان واقعا ناامید شدم و واقعا نمیدونم چقدر باید به سلامت جنینم امیدوار باشم
  خواهشا راهنماییم کنین،ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پرخطر هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر و یا مستقیمأ تست های تشخیص را انجام دهید..
  احتمال مشکل دار بودن جنین تان حدود 0.6% می باشد و خیلی جای نگرانی وجود ندارد ولی مجبوریم که کارهای بیشتر را برای اطمینان از سلامت جنین انجام دهیم.
 • سئوال:
  همچنین میخواستم بدونم این بک گراند ریسک با اون ریسک ک پرخطر شناخته میشه چه تفاوتی داره.
  آیا میتونم امیدوار باشم ک جنینم سالم باشه
  و درچنین مواردی چقد میشه امید داشت؟

  جواب:
  اون ریسک سن تان است. اینقدر نگران نباشید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  سن من 33.8 است و تو خود برگه جواب هم نوشته اما age at term رو زده 34.3 دلیلش چیه؟
  در ضمن نتایج تست غربالگری اول من به صورت زیر است:

  Age at term 34.3
  T21 prior risk 1:494
  T18 prior risk 1:5520
  T13 prior risk 1:14011
  weight 61kg
  Gestational Age at Scan: 12w+6d

  NT 1.54 mm
  NB: present
  CRL: 64 mm

  FBHCG 34.00 ng/ml, Corrected MOM 0.97
  PAPPA 2824 mU/l, Corrected MOM 0.83

  Calculated Risks (at terms) is
  Trisomy 21 1:4626
  Trisomy 18 <1:30000
  Trisomy 13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.

  سئوال:
  سه تا سوال مهم دارم:
  اولا سن من 33.8 است و تو خود برگه جواب هم اینو نوشته اما age at term رو زده 34.3 دلیلش چیه ؟
  ریسک در هنگام زایمان برای اینکه ببینیم اگر جنین زنده بدنیا بیاید چقدر ریسک برای اختلالات کروموزومی دارد.

  ثانیا فرق عددهای Calculated Risks و prior risk برای Trisomy چی هست و چرا اینقدر اختلاف دارن و کدوم ملاک هست ؟
  prior risk ریسک سن تان است ولی ریسک تست غربالگری تان همان ریسک محاسبه شده است که ملاک قضاوت می باشد.
  در پایان تفسیر...
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد
  دكتر من براي غربالگري مرحله دون فقط برام نوشته كوادماركر و زيرش نوشته سكوئنشنال
  آيا همين كفايت ميكنه؟

  جواب:
  بله
 • سئوال:
  با سلام غربالگریم رو لطفا تفسیر کنید.
  29 ساله وزن 58
  12w1d
  _ nt 1.6mm
  _nb2.2 mm
  _ crl55mm
  t21 1:4396
  t18 1:25929
  t13 <1:30000
  fbhcg 23.00
  papp_a1555
  باتشکر جواب رو زود برام بفرستید.


  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  نتیجه ی غربالگری سه ماهه ی اول من این هست لطفا منوراهنمایی کنید,ممنون
  age at term:27
  t21 prior risk 1:1250
  t18prior risk 1:14355
  t13: <1:34202
  weight:45
  GAaB: 12ٌٌW+1d
  GAaS:12W+1d
  nt:1/3mm
  crl:56mm
  the calculated risk for t18 is below the cut offrisk[1:100 which represents anormal risk
  the calculated risk for t13 is below the cut off risk[1:100 which represents anormal risk

  the calculated risk for t21 is below the cut off risk[1:250 which represents anormal risk
  please note that the risk calculations are statistical apporoaches and have no diagnostic value.

  fbhcg:28 ng/ml 0.49
  papp-p: 4600 mu/l 1.07

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من 35 سال سن و 59 کیلو گرم وزن دارم در غرالگری مرحله اول پزشکم گفت در حالت کم خطر هستی و یک ماه بعد آن را مجددا تکرار کردم و باز هم پزشکم گفت هنوز در حالت کم خطر هستی و باید آزمایش NIPT انجام دهی ولی چون هزینه این آزمایش بسیار بالا است قادر به انجام آن نیستم. حالا میخوام بدونم این آزمایش چی هست و اگر آن را انجام ندهم خطری برای فرزندم دارد. البته الان در هفته هجدم بارداری هستم و نتیجه سونوگرافی گفته پوزیسیون جفت فوندال و گرید یک است. وزن جنین 237 گرم طول سرویکس 38 میلی متر و در این سن آنومالی gross دیده نشد. میخواستم بدونم اینها یعنی چی و در مورد سوال اولم هم...

  جواب:
  ریسک تریزومی ها را برایم بنویس تا علت اصلی درخواست NIPT را بدانم.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید
  سپاسگزار میشم سونوی انومالی من رو تفسیر بفرمایید
  age by LMP=19w;6d
  fhr:136/min
  HC:169
  bpd:43
  fml:30
  hu:29
  ac:136
  nf=4/10mm
  nb=6/1mm
  وزن تقریبی جنین:۲۸۳گرم
  جفت در موقعیت قدامی با ضخامت نرمال و فاصله مناسب از سرویکس و گرید صفر،حجم مایع امینیون با اندکس۱۳۸میلیمتر در حد طبیعی.
  قطر لگنچه ۱/۵ میلیمتر،۴حفره قلب و فالکس و فوسای خلفی و کیسه صفرا دیده شد به علاوه مثانه و جدار شکم،کلیه ها.
  بطن جانبی مغز به قطر ۵/۷ میلیمتر و قطر مخچه ۱۹ میلیمتر و عمق سیسترنامگنا ۴/۴میلیمتر است.
  کانون اکوژن قلب دیده نشد.
  با تشکر فراوان از پاسخ گویی شما عزیزان

  جواب:
  سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد من سنوگرافي nt سه ماه اول رو انجام دادم ١.٢بودكه دكتر سنوگرافي گفت طبيعي وخوب است اين سنو رو در ١١ هفته و٤ روز انجام دادم بعد از يك هفته ازمايش خون nt رو انجام دادم كه امروز رفتم جواب ازمايش رو گرفتم ويردم دكتر گفت مثبت است يعني خطر وجود داره ودو پيشنهاد به من داد ١ ازمايش غلبارگري سه ماه دوم ٢ مايع امونيتيك رو بيرون بكشن الان واقعا من دارم از استرس ميميرم واين سومين بچه من است من دو دختر سالم دارم در ضمن ازمايش رو من شهرستان انجام دادم الان منو چه راهنمايي ميكنيد خواهش ميكنم منو راهنمايي كنيد

  جواب:
  عدد ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام
  پزشک دو تا نسخه براس من نوشتن
  1.
  obvs
  nt
  nb

  2.
  deubl...
  pappa
  hcg...
  اگر بخوام برای تست 3 ماهه اول بیام خدمت شما باید قبلش سونوگرافی کجا برم و کلا چکار کنم؟

  جواب:
  با آزمایشگاه تماس بگیرید.
 • سئوال:
  Risk of downs :1in45.
  Risk of trisomy18:lessthan1in20,000atterm.
  Risk of trisomy 13:less than 1in20,000 at term.
  در ضمن nt رو برام محاسبه نكردن با ازمايش ممنون ميشم زود راهنمايم كنيد تو سنو nt1.3بوده و nbهم رويت شده

  جواب:
  مطمئنید که عدد NT در یافته های سونوگرافیک شما در نتیجه جواب ثبت نشده است؟؟؟؟؟ یعنی این ریسک ها فقط مربوط به مارکرهای بیوشیمیایی است؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • سئوال:
  سلام
  خسته نباشيد نتايج غربالگري سه ماهه اول من بر اساس پروتكول FMF به شرح زير مي باشد ممنون ميشم نتايج را تفسير كنيد.من خيلي نگران سطح بالاي free bHCG هستم لطفا راهنمايي كنيد.
  GA by LMP:12W+3d
  0+GA:12w
  CRL:55.7mm
  NT:2.0mm
  NB:present
  FHR:159bpm
  free-bHCG:3.580MOM
  PAPP-A:1.663MOM
  mean Arterial Pressure:1.030MOM
  T21 1:1471
  T18<1:20000
  T13 <1:20000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  slm khaste nabashid miishe qarbargarie mano tafsir konid 21 salame
  fbhcg:190
  papp-a:3254
  crl:53
  nt:1.4
  t21:1:1511
  t18:1:40810
  t13:1:40810
  trisomy21:1:2570
  18:1:30000
  13:1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  بله بامراجعه به دكتور اين تاكيد رو گرفتم كه nt من تو ازمايش محاسبه نشده در ضمن فاصله سنوتا ازمايش يك هفته بوده لطفا راهنماييم كنيد واقعا استرس دارم بايد چه كار كنم

  جواب:
  اگر زیر 6+13 هستید توصیه می کنم سریعتر یک دور دیگر تست را تکرار کنید و یا از آزمایشگاه بخواهید ریسک ترکیبی سونو و بیوشیمی را به شما بدهد.
 • سئوال:
  سلام ببخشید در سوالات قبلی کامل همه چیز رو ننوشته بودم.الان کامل همه چیز رو براتون مینویسم.
  Age at term 28.6
  T21 PRIOR RISK 1:1110
  T18 PRIOR RISK 1:12586
  T13 PRIOR RISK 1:30178
  WEIGHT 65
  AGE AT BIOCHEMISTRY:12W+2D
  AGE AT SCAN 12W+2D
  TWIN NO
  SMOKER NO
  DIABETIC NO
  IVF NO
  PREVIOUS DOWN CHILD HISTORY NO
  FBHGC 42.00 MOM 1.17
  PAPP-A 1161 MOM 0.40
  CRL 57.43
  NT 1.39
  NASEL BONE PRESENT

  CALCULATED RISKS
  TRIOSOMY21 1:3154
  TRIOSOMY18 < 1:30000
  TRIOSOMY13 < 1:30000
  میخواستم بدونم علت اینکه برام در قسمت کامنت نوشته شده
  QUAD OR SEQUENTIOAL SCREEN RECOMMENDED
  چیه و چرا در محدوده خطر بینابینی قرار گرفتم.ار لطفتون خیلی ممنونم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست ولی از آنجائیکه سطح یکی از مارکرها کمتر از 50% جامعه نرمال هست توصیه می کنم به توصیه آزمایشگاه عمل نمائید.
 • با سلام
  از اطلاعات مفیدتون سپاس
  بسیار عالی
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید ممنون میشم جواب آزمایشمو تفسیر کنید با تشکر
  CRL:53.7
  Gestation at date of sample :12w
  Nt :1.5 mm 1.10mom
  papp-level :2225miu/l :1.05mom
  free-hcg level :201ng/ml 5.30mom
  fetal nasal bone:present
  risk of downs :1:1600
  trisomy 18 : 1: 20000
  trisomy 13 : 1:20000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام وقتتون بخیر ممنون میشم نتیجه این آزمایش رو تفسیر کنید:
  T21 Prior Risk: 1:987
  T18 Prior Risk: 1:11111
  T13 Prior Risk: 1:26793
  Weight(kg): 52
  13W+1D

  Twin: NO Diabetic: No
  Smoker: NO IVF: NO

  Nasal Bone: Were seen
  Age: 29.8

  Corrected MoM


  FBHCG 19 0/44

  PAPP-A 5905.2 1

  Callculated Risk(at term)

  Trisomy 21: 1:21841
  Trisomy 18: < 1:30000
  Trisomy 13: < 1:30000

  NT: 2

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و فقط توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام لطفا ازماىش من و تفسىر کنىد
  Papp-a: 944mlu/l mom:0.24

  free B-hCG 17.9 mom:0.66
  nt:2.5 / mom:1.73
  risk ds:1:630
  t18/21: 1:737
  دکتر دستور امىنوسنتز داده
  خىلى نگرانم. چقدر احتمال داره جنىن سالم باشه

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  باسلام.جواب امینو سنتز ..با استفاده از pcr. ممنون میشم تفسیر کنید.
  Resulte:This result in a normalXXFemalSex chromosom constitution.The markers of chromosomes13, 18and21show a mormal pattern.
  لطف کنید این قسمت را برام معنی کنید.
  A ccordinj to the UK Healte T ech nolojy Assessment quantitarive-PCR has asensitivity and spesificity of95.650/0 and 99\'970/0.respestively
  Note: we are not able to suggest the termina tion of the pregnancy using only quantit ivepcrmethod.
  جواب ازمایش دیگر از همین امینو سنتز گفتند یکماه دیگه؟ ایا میشه به این حواب اعتماد کرد.ممنون از لطفتان

  جواب:
  با احتمال 95.6% برای 5 کروموزوم 21، 18، 13، X و Y مشکلی وجود ندارد.
 • سئوال:
  سلام.ممنون از وقتی که میذارید برای من.ببخشید من میخواستم بدونم جوابی که در پایان غربالگری مرحله دوم به عنوان ریسک داده میشه به صورت ترکیبی با مرحله اول به دست میاد و یا فقط از مارکرهای خونی آزمایش غربالگری دوم بدست میاد؟

  جواب:
  اگر بالای ریپورت کلمه Sequential screening آمده باشد ترکیبی دو مرحله است.
 • سئوال:
  با سلام وخسته نباشید و عرض پوزش در سوال قبلی اطلاعاتم کامل نبود.
  crl :53.7mm
  Ga : 12w
  nt :1.5mm 1.10mom
  papp-level :2225miu/l 1.05mom
  free-hcg :201ng/ml5.30mom
  nasal bone :present
  t21 1:600 1:1600
  t18 <1:20000
  t13 <1:20000
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و احترام
  Nt در سونوگرافي 1.4mm
  PAPP-A;corrected MoM 0.99
  Free B- hcg 61.84
  F.B-hcg corrected MoM 1.89
  F.Bhcg/ PAPP.A corrected 1.91
  Trisomy21;down syndrome 1:1880
  Trisomy18;Edward Syndrome <1:30000
  Trisomy13;Patau Syndrome <1:30000
  ممنون ميشم با توجه به جواب غربالگري من که در هفته 12 انجام شده،سن من هم 35 هست و آزمايشاتم در آزمايشگاه اريترون اصفهان انجام شده است ريسک يا عدم ريسک آن را اظهارنظر کنيد،ممنون

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام مجدد و ممنون از پاسخدهي شما،،فقط ميخواستم بپرسم شما چقدر احتمال ميدهيد ازمايش کواد مارکر در هفنه 15 هم پر ريسک باشد؟ ممکنست نياز به آمينوسنتز پيدا کنم؟
  ممنون

  جواب:
  تا تست ها انجام نشود نمی توانیم با قطعیت چیزی بگوئیم.
 • سئوال:
  سلام لطفا جواب ازمایش تفسیر نمایید. با تشکر
  Papp-a 11/48
  Freeb-hcg 24/4
  Nt 1.1
  Nb: present
  Trisomy18/13 1:99000
  عدد nbدر سونوگرافی 2.0 است.

  جواب:
  ریسک تریزومی 21 را هم برایم بنویسید. تریزومی 13 و 18 ریسک اش طبیعی است.
 • سئوال:
  سلام. ممنون از سایت خوبتون. سوالی دارم که برام خیلی مهمه. دیشب برای سونوی ان تی مراجعه کردم. البته در شهری کوچک. امروز هم آز دادم. crl:64.bpd:19.سن:12 هفته و شش روز.nt:2.2. fhr:168. سرویکس 50. هیدروسفالی مشاهده نشد. نگرانیم از nb است که مشاهده نشده. خواهش میکنم راهنماییم بفرمایید.متشکرم

  جواب:
  نگران نباشید ریسک تست هایتان که آماده شد برایم بفرستید اگر در محدوده کم خطر بود هفته 15 فقط یک سونو برای بررسی تیغه بینی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  من درسن حاملگی 13هفته و6 روز هستم امروز رفتم سونوگرافی غربالگری
  nt=0/6بود نگرانم ایا طبیعی است یانه
  چونکه بقیه موارد نرمال نوشته اما برای این مورد چیزی ننوشته است لطفا راهنماییم کنید

  جواب:
  بله طبیعی است.
 • سئوال:
  سلام
  جواب غربالگري من در خصوص سندروم داون ريسک 1:390 زده و بينابيني شده در خصوص ساير موارد ريسک منفي داشتم و nt1/4mm و nb هم ديده شد سونو هم طبيعي بود،حال با توجه به ابنکه من از هفته8 روزي بک عدد انوکسان زدم و تداخل ايجاد ميکنه ممکنست جواب ازمايش من بطور کاذب بينابين شده؟ در ضمن من 16 عدد آمپول پروژسترون و 8 عدد شياف از هفته5 تا 7 و زر هفته 9 نيز 6 عدد شياف استفاده کردم.ببخشيد چون خيلي نگرانم

  جواب:
  این داروها بی تاثیر نیستند ولی به هر حال چون نمی توانیم ریسک کنیم باید مرحله دوم هم انجام شده و با مرحله اول ترکیب شده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام کار بیشتر داریم و یا خیر.
 • سئوال:
  سلام ببخشيد من آزمايش غربالگري در هفته ١٢ و ٦ روز انجام دادم و ٢٣ سال سن دارم
  Papp-a 1750
  Free b-hcg 5.70iu/l
  Nt 1.80mm
  Nb Present
  Down syndrome 1:50000
  Age alone 1:1440
  Aquivalent <15.0
  Trisomy 18/13 1:36000

  ببخشيد جواب بتا منو نگران كرده لطفا راهنماييم كنيد

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک AFP در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید. نگران این عدد برای FBhCG نباشید.
 • سئوال:
  سلام وقت شما بخیر لطفا برام آز غربالگری مو توضیح بدین ممنون سن 32 وزن 72
  nt:1.3
  Crl :42mm
  Fbhcg:82.84
  Papp-a:571.1
  Trisomy 21 :1:227
  Trisomy. 18: 1:13984
  Trisomy. 13: <1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر و یا مستقیمأ یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام.
  من 11 هفته و 3 روزم است.امروز سونوگرافی غربالگری اول رو انجام دادم.
  در اون وزن جنین رو 42 گرم و قدش رو 5 سانت گفتن.
  من توی کتاب ها و سایت های هفته ی 11 میخوندم وزن جنین رو بین 8 تا نهایت 14 گرم تخمین زدن.آیا این وزن و قد طبیعیه برای فرزندِ من؟
  البته اونجا گفتن همه چیز طبیعی و نرماله.اما من یه کمی ترسیدم.
  با تشکر

  جواب:
  نگران نباشید تخمین وزن در این هفته ها خیلی دقیق نیست.
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید.
  من هفت ماهه که از سقطم گذشته. الان میخوام اقدام به بارداری کنم. پیش دکترم رفتم آزمایش خون و پاپ اسمیر برام نوشت و انجام دادم. جواب آزمایشام دوهفته طول می کشه که از تاریخ تخمک گذاری میگذره
  میتونم قبل از گرفتن جوابها اقدام کنم؟ دراین مورد با دکترم صحبت کردم گفتن که میتونی وخدا نکرده اگه چیزی هم باشه قابل درمانه. خواستم نظرشما رو هم بدونم.

  جواب:
  توصیه می کنم که حتمأ منتظر جواب بمانید.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر
  لطفاراهنماییم بفرمایید.چندین بارسونوانجام شد اما دروضعیت مناسب برای دیدن تیغه بینی قرار نگرفت.
  G.A(CRL67):13W EDC:27.7.16 HEART BEAT:NORMAL HR:167 AF:ADEQUATE PLACENTA.LOCATION:ANT1 in available images N.T:1.9 &N.B isnt visible.(inappropriate position)
  ازمایش غربالگری:PAPPA-A:4747.00 MOM:0.95
  FREE HCG:27.01 MOM:0.89
  D.S:INTERMEDIATE RISK
  T18/13:SCREEN NEGATIVE
  DS:FINAL RISK:1:1200
  T18/13:FINAL RISK:1:30300
  quad marker should perform.
  this patient will reach 15 weeks on 15/11/94
  درحالیکه دکتر زنان برام نوشته سوم اسفند برم غربالگری مرحله دوم.ایا کواد مارکر همین غربالگری دومه؟و اینکه تیغ بینی دیده نشده خیلی نگرانم کرده،نزدیک ده بار سونوشدم.ایاوقت نمیگذره؟ خواهشا کمکم کنید.یک...

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر. نگران نباشید در هفته 15 مجدد تیغه بینی را چک کنید.
 • سئوال:
  باسلام و سپاس فراوان،لطفا نتیجه مرا تفسیر کنید.
  T21:1:199
  T18:1:2217
  T13:1:6134
  Fbhcg :22. Mom0.68
  Pappa:2202 mu/i. Mom 1.05
  Crl:52
  Nt:1.8mm
  Ga:11w+6d

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر و یا مستقیمأ یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • لیلا کمندانی
  چهارشنبه 7 بهمن 1394 - 17:30
  سئوال:
  سلام خسته نباشین من 2بارآزمایش غربالگری سه ماه اول دادم اولی گفتن ریسک سندرم زیاده اما آزمایش دومی اعدادش به این شکله لطفا زودجوابموبدین ممنونم 1420:1:nt:1.30 1:1030 :downsyndrom age alone لطفا زودجوابموبدین ممنونم

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام لطفا آزمایش منو تفسیر کنید.
  سن جنین: 11 هفته و 6 روز
  سن 37 سال
  وزن 48 کیلو
  بارداری اول: آی –وی- اف
  PAPP-A: 3774 MOM: 1.56
  Free b hcg: 30 MOM: 0.79
  NT: 1.10 MOM: 1.06
  NB: present
  Down syndrome: 1.20000
  Age alone: 1.221
  Equivalent age risk: ˂15
  Trisomy 18/13: 1.99000
  RH factor: +
  ضمنا T21 در آزمایش عنوان نشده است.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام.من درهفته ی 11و6روزntدادم.1:60بود
  آزمایش خون هم فرداش دادم
  Ds prior1:727
  finalrisk1:5530
  T13/16 prior1:5380
  Finalrisk1:99000
  لطفا بگید جوابش خوبه؟واینکه لازمه هفته ی 15 تست کوادمارکر بدم؟؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من 36سالمه .دوقلوباردارم د رهفته 1+13 هستم میخواستم نتیج غربالگری اول رو برام تفسیر کنید.
  T21 prior risk :1:577
  T18 prior risk: 1:3829
  T13 prior risk : 1:10097
  FBHCG: 40-corrected MoM: 0.69
  PAPP-A\":3565_corrected Mom 0.56
  در صفحه بعد برای هر یک از جنین ها ریسک محاسبه شده را :
  TRISOMY 21 TWIN 1: 1:20337
  TWIN 2: 1:21394

  TRISOMY 18 : TWIN 1 :1:10059
  TWIn : 1: 8503


  TRISOMY 13 TWIN 1 <1:30000
  TWIn 2 <1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و عرض ادب ممنون میشم اگه جواب سونوی ان تی و ازمایش غربالگری من رو تفسیر کنید
  سن حاملگی بر اساس CRLدوازده هفته و دو روز اندازه گیری شد
  جنین در وضعیت بریچ و جفت لنترال چپ و مایع امینو تیک طبیعیست NT:2 mm و NBرویت شد
  PAPP-A 3269 mlU/L MoM : 1.03
  free b-hcg 13.98 IU/L MoM : 0.44
  NT : 2mm MoM : 1.76
  NB : Present
  Risk assessment (at term)
  down syndrome : 1:21100
  age alone : 1:828
  equivalent age risk : <15
  trisomy 18/13: 1:27300

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشيد. لطفا تست غربالگري منو تفسير كنيد. خيلي ممنون.
  T21 prior risk 1:695
  T18 pirior risk 1:7779
  T13 pirior risk 1:19167
  Weight 72
  Fbhcg18:00 ng/ ml 0.50
  2433 mu/l 1.13
  -papp
  Trisomy 21 < 1:30000
  T18. < 1: 30000
  T13 < 1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  Age 27.2
  T21prior risk 1:1234
  T18prior 1:14150
  T13prior 1:33740
  Weight 58
  Fbhcg value 83.00 ng 2.77
  Papp-a 2373 mui 0.80
  Crl45.4
  Nuchal 1.3 mm
  Trisomy 21 1:2178
  Trisomy 18 1:30000
  Trosimy 13 1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: