Loading...
مشاوره

پاسخ به سوالات پزشکی شما

چه تفاوتی بین تست های غربالگری دوران بارداری و دوران نوزادی وجود دارد؟

تست های غربالگری دوران بارداری بیشتر جهت پی بردن به اختلالات کروموزومی مهمی که منجر به عقب ماندگی ذهنی می...

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيرى NT مى‏گويند و ديگرى

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

مقاله قدیمی به روز شده در تاریخ 94/02/05

غربالگرى سه ماهة اول باردارى

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى[1] دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

 

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيری NT [2] مى‏گويند و ديگرى آزمايش‏هايى است كه روى خون مادر انجام مى‏شود.

 

اندازه‏گيرى NTدر سونوگرافى

اندازه‏گيرى NTبا سونوگرافى خاصى كه از ابتداى هفتة 11 (0+11) تا انتهاى هفتة 13 باردارى (6+13) قابل انجام است، صورت مى‌گیرد. در اين نوع سونوگرافى مقدار مايع در پشت گردن جنين كه به آن NT مى‏گويند، اندازه‏گيرى مى‏شود. تمام جنين‏ها در اين قسمت داراى مقدارى مايع هستند كه اين‌مقدار در جنين‏هاى مبتلا به‌ سندرم داون تمايل به افزايش دارد.

 

سونوگرافى NT همچنين در موارد زير كاربرد دارد:

1- زنده بودن جنين را تأييد مى‏كند.

2- سن باردارى را تأييد مى‏كند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخيص مى‏دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين سن باردارى قابل تشخيص هستند، بررسى مى‏كند.

 

افزایش NT در سایر اختلالات

1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2/2 تا 8/2 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5/3 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).

2- فتق دیافراگماتیک

3- نارسایی ریوی

4- دیسپلازی اسکلتی

5- عفونت‌های مادرزادی

6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)

7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک

8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.

بنابراین NT بالا در 30% جنین های با کاریوتایپ (ساختار کروموزومی) نرمال دیده می شود.

شیوع افزایش NT در اختلالات کروموزومی به شرح ذیل است:

1- سندرم داون: 50%

2- تریزومی 18و 13: 25%

3- سندرم ترنر: 10%

4- تریپلوئیدی: 5%

5- سایر اختلالات: 10%


آزمايش خون مادر

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

 

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏دهد.

 

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول به ما مى‏گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته مى‏شود.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهة اول

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة اول، بیماران در هفت گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

2- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:50 تا 1:2000 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): در صورتی که نتیجة غربالگری توأم سه ماهة اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:2000) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لولة عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

4- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3 میلی‌متر بوده و سن مادر بالای 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

5- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، NT بالای 4 میلی‌متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 3/5 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفتة 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود.)

- زنان با بارداری دوقلویی

- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لولة عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچة مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد).

- زنان بالای 35 سال که سابقة 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).

- زنانی کهHIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوة انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).

- زنانی که IVF یا ICSI انجام داده‌‌اند.

 

پس از غربالگرى سه ماهة اول

نتـايــج غربالگرى ســه ماهة اول به پــزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

 

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهة اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

 

تست‏هاى تشخيصى

تست‏هاى تشخيصى، نمونه‏بردارى از پرزهاى جفتى و آمنيوسنتز را شامل مى‏شود. نمونه‏هاى گرفته شده براى انجام اين تست حاوى سلول‏هاى جنين است. آزمايشگاه با انجام تست‏هايى به روى اين سلول‏ها درمى‏يابد كه آيا جنــيــن بــه اختلالات كروموزومى مـبتلا است يــــا خــيـــر. انــجام آزمايش‏هاى تشخيصى به طور معمول به تمامى زنــان بــاردار پـيشنهاد نمى‏گردد زيــرا احتمال سقـط جـنــين را بالا مى‏بـرند، با وجود اين اكثر زنـانى كه تست‏هاى تـشخيصــى را انــجام مى‏دهند دچار سقط يا ديگر عوارض ناشى از تست‏هاى مزبور نمى‏شوند و در عمل نتايج تست‏ها به زنان باردار آرامش و اطمينان خاطر زيادى مى‏بخشد.

 

مزاياى غربالگرى سه ماهة اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.

 

محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهة اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه‏هاى نــرمــال بــه دنــيا مى‏آورند.

2- بـــراى انــجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهة دوم بــاردارى منتظر ماند.

3- غـــربــالــگرى اختلالات لولة عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهة دوم باردارى انجام شود.

 

اختلالات كروموزومى

اختلالات كروموزومى عوارضى هستند كه در آنها تعدادی و يا قسمتى از كروموزوم‏ها افزايش و در مواردى كاهش مى‏يابد و يا در تعدادى از كروموزوم‏ها بازآرايى (چينشِ مجدد) قطعات مشاهده مى‏شود. این اختلالات مى‏توانند بر روند تكامل ذهنى يا فيزيكى جنين تأثير منفى بگذارند. سندرم داون كه تريزومى 21 نيز نامیده می‌شود شايع‏ترين اختلال كروموزومى است. افراد مبتلا به اين سندرم به جاى 46 كروموزوم، 47 كروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفى از مشكلات فيزيكى و ذهنى هستند. احتمال بروز سندرم داون در باردارى زنان در هر سنى وجود دارد اما اين احتمال با افزايش سن مادر افزايش مى‏يابد.

 

اختلالات هنگام تولد

اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لولة عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقة فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صــاحب فــرزندى مــبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏شوند.

 

انجــام ســونوگــرافـى در فاصلة هفته‏هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏گيرد.

 

و همواره به خاطر داشته باشيد:

اكثر نوزادان سالم متولد مى‏شوند![1]. First Trimester Screening (= FTS)

[2] . Nuchal Translucency (= NT)نظرات

 

 • سئوال:
  باسلام و خسته نباشید
  لطفا جواب آزمایش من رو تفسیر کنید
  در هفته 13 سونو NT انجام دادم و نتیجه آنlow risk بود در هفته 13+6 آزمایش غربالگری دادم و حالا با تطبیق سونو و آزمایش میگن Intermediate risk شده
  Fetus 1: CRL= 63.0 mm
  NT=1.3 mm
  Fetus 2 : CRL= 61.0 mm
  NT= 1.6 mm

  FBHCG:(Dilution=1)=168.8 IU/L(2.726 MoM)
  PPAP-A:(Dilution=5)=10.00 IU/L (0.685 MoM)

  Fetus 1: Background risk= 1:968
  Adjusted risk= 1:771

  Fetus 2: Background risk= 1:968
  Adjusted risk= 1:795

  ضمنا 25 سالمه و بارداری اول هست
  ممنون میشم اگه در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهید

  جواب:
  یک تست کواد مارکر در هفته 16 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  نتیجه سونو هفته ی 12 به شرح زیر است،لطفا راهنمایی بفرمایید
  CRL : 55
  NT : 1/4 mm
  NB: PRESENT

  جواب:
  این سونو نرمال هست.
 • سئوال:
  با سلام من آزمایش غربالگری در دوازده هفته ودو روز انجام دادم اگه میشه جوابشو واسم تحلیل کنید
  Nt=1/8
  PAPP-A=13.10ug/ml=0.97MOM
  B-hCG=61.90ng/ml=2.19MOM
  DOWN Syndrome=1/354
  Age alone=1:740
  Equivalent Age risk=35:9
  Trisomy18/13=1:99000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود که در آنجا بیینیم که نیاز به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام وقت بخیر...ممنون ازاینکه وقت میذارید و جواب میدین.. میشه لطف کنید غربالگری منو تفسیر کنین،هفته 16هستم،تااگه دیرنشده و لازمه غربالگری دوم هم انجام بدم..
  age 28
  t21 prior risk 1:1091
  t18 prior risk 1:12347
  t13 prior risk 1:29630
  weight 54
  age at scan 12w+6D
  age at biochemisty: 13w+2D
  CRL 66 mm
  nt 1.5 mm
  fetal heart rate: 164 bpm
  Cervix :38mm
  calculated risks(at term):
  trisomy 21 1:20840
  trisomy 18 <1:30000
  trisomy 13 <1:30000
  biochemistry:

  Fbhcg 36.7 ng/ml
  Papp-A 5456 mu/l

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  age:22
  t21 prior risk 1:1472
  t18 prior risk 1:17302
  t13 prior risk 1:40289
  weight 50
  age at scan 11w+2D
  nasal bone absent
  CRL 45 mm
  nt 1.5mm
  fetal heart activity present

  calculated risks(at term):
  trisomy 21 <1:5493
  trisomy 18 <1:30000
  trisomy 13 <1:30000
  biochemistry:
  value unit corrected MoM
  Fbhcg 36.00 ng/ml 0.86
  Papp-A 3162 mu/l 1.49
  biochemistry comment:
  biological screening for neural tube defects (NTDs)cannot be done during the first trimester.if such screening is required,a quadruple test between 15th.to 20th.week is recommended
  follow-up comment: more presice evaluation of nasal bone after a week (and amniocentesis if still absent) recommended سلام خسته نباشید میشه جواب غربالگری من رو تفسیر کنید خیلی نگرانم خواهش میکنم

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید لطفا جواب غربال گری من رو بی زحمت تفسیر کنید خیلی بی تاب و نگرانم ممنون
  T21prior risk:1:1333
  T18prior risk:1:15471
  T13prior risk:1:36678
  Age:26. Weight:75
  Nt mom:2mm
  Crl:59mm
  Papp_a 3330. my/l. 1.08
  Gestational age b: 12w+3d
  Trisomy22: 1:26664. Screen negative
  Trisomy18: <1:30000. Screen negative
  Trisomy13: <1:30000 screen negative

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  میشه لطف کنید جواب آزمایش منو تفسیر کنید

  Assay Results MoM
  PAPP-A 9587.00 miu/L 2.93
  free -hCG 44.0 iu/L 0.91
  NT 1.5 mm 1.17
  NB: Present
  Risk Assessment (at term)
  Down Syndrome ~ 1:50000
  Age alone 1:1240
  Equivalent Age Risk < 15.0
  Trisomy 18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام لطفا تست غربالگری منو تفسیر کنید.نگرانم.خدا خیرتون بده
  gestational age 12+5
  crl 65
  nt 0.7
  charg free bhcg 09070b
  charge pappa 66070a
  free b-hcg(ecklia,roche) 56.75
  free b-hcg(doe) 0.537
  papp-a (eclia, roche) 4.670
  papp-a(doe) 0.229
  maternal age 26
  background risk of tris 21 1:933
  adjasted risk of tris 21: 1:4526
  biochemistry 1:12656
  nt &biochemistry 1:12894
  background risk of trisomy 13+18 1:1760
  adjusted risk of tris 13+18 nt 1:7920
  biochemistry <1:40000
  adjusted risk of trisomy 13 +18 (combined risk) nt+biochemie <1:40000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید لطفا ازمایش سه ماهه اول منو تفسیر کنید
  بارداری دومم است و فرزند اولم سالمه 31سال سن دارم وزنم هم 81
  Nt:2
  Crl:68
  T21:1:6510
  T18:1:30000
  T13:1:30000
  T21prior risk:1:820
  T18prior risk:1:9184
  T13pior risk:1:22376

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با عرض سلام وخسته نباشيد
  جواب آز غربالگري اول من بدين شرح است:

  Crl: 56.14 mm
  Nt: 1.71 mm
  Nb: present
  Age at term : 35.2
  Gestational age at biochemistry : 12w + 5d
  Gestational age at scan : 12w+ 4d

  Trisomy21 1:646
  Trisomy 13 , 18 <1:30000

  با تشكر فراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  سلام میشه لطف کنید آزمایش منو تفسیر کنید

  PAPP-A: (results: 3.88 IU/L MOM: 1.53
  free B-hCG: (results: 145.70 ng/mL MOM: 3.92
  NT: (results:1.00 MOM: 0.95
  Nb: presen
  Down syndrome: 1:16500
  Age alone: 1:1390
  Equivalent age risk: کمتر از 15.0
  Trisomy 18/13 : 1:99000
  ممنون میشم سریع تر پاسخ بدید
  خسته نباشید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید این جواب ازمایشم هست اگه امکان داره راهنمایی و تفسیر نمایید.
  t21 prior risk 1:1184
  t18 prior risk 1:13506
  t13 prior risk 1:32278
  weight 84
  age at scan 12w+1D
  nasal bone present
  CRL 48 mm
  nt 1.4 mm
  fetal heart activity present
  fhr 158bpm
  calculated risks(at term):
  trisomy 21 1:2628
  trisomy 18 <1:30000
  trisomy 13 <1:30000
  biochemistry:
  value unit corrected MoM
  Fbhcg 98.5ng/ml 2.47
  Papp-A 2952.6mu/l 1.24

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من 28 ساله هستم و هفته 13 نتایج آزمایش یه صورت زیر است :
  T21 prior risk: 1:1060
  T18: 1:11983
  T13: 1:28795
  Papp -A : 3219 mom 1.04
  FBHCG: 24 mom 0.66
  Nt: 1.19
  من و همسرم فامیل نزدیک هستیم این آزمایش خوب است یا نه؟ من خیلی نگرانم .در ضمن اولین فرزندم هست و هیچ مشکلی تو فامیل نداریم

  جواب:
  ریسک محاسبه شده برای تریزومی 21 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید من در هفته ۱۴ بارداری هستم
  آزمایش غربالگری را در هفته ۱۲ انجام دادم
  که عدد NT=1.28
  ولی در قسمت NB نوشته شده جز basic fetal screening sonography سه ماهه اول نمیباشد.
  خیلی نگرانم یعنی جنین مشکلی داره؟

  جواب:
  نگران نباشید گفته دیگر تیغه بینی جزو غربالگری پایه سه ماهه اول نمی باشد.
 • سئوال:
  سلام مادری 42 ساله ای هستم سه زایمان طبیعی با فرزندان سالم دارم..ولی در بارداری چهارمم نتیجه ی NT اینگونه می باشد..خیلی نگران هستم لطفا مرا راهنمایی کنید..در ضمن ازدواجم فامیلی نیست
  NT:1.9
  CRL:67.7
  FREE b-hcg:53.3 IU/I 1.839MOM
  APP:10.660IU/I 2.843MOM
  T21 1:47(background risk) 1:948(adjusted r
  T18 1:118 1:2357
  T13 1:369 1:7381
  لطفا جواب آزمایشم را تفسیر کنید

  آیا لازم است آزمایش CELL FREE DNA را انجام دهم با توجه به اینکه در هفته 17 هستم؟
  خواهشا هرچه زودتر جوابم را بدهید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • مامان دریاخانوم
  شنبه 10 مرداد 1394 - 23:11
  سئوال:
  سلام
  ببخشید اختلالات طناب عصبی یعنی چی؟
  اخه ب من گفتین ی ازمایش برای رد این اختلالات برم
  خطرناکه؟

  جواب:
  این تست هم جزو روتین غربالگری در سه ماهه دوم می باشد که تست باارزشی است و چرا باید خطرناک باشه؟؟؟؟
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید و لطفا آزمایش سه ماهه اول غربالگری منو تفسیر می کنید . ممنون .
  NT:1.54
  CRL : 58
  T21 : 1:4108
  T18 : 1:30000
  T13 : 1:30000
  T21 Prior Risk : 1:369
  T18 Prior Risk : 1:4099
  T13 Prior Risk : 1:10730

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام لطفا جواب ازمايش من رو تحليل كنيد
  Tri 21= 1:453. ,1:875
  Tri 18 =1:5341 ,1:20000
  Tri 13= 1:12572 ,1:20000
  برام بينابين نوشته يعني ممكنه مشكل داشته باشه سنم ٣٤ فرزند اولم هم سالمه

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید،سن من بیست ونه،سن بارداری دوازده هفته ویک روز
  nt1/8
  nbدیده شده
  papp_A4269
  f bhcg 33 ng/ml
  down's risk1in1000,,,,,,,, 1in 17000(at terms)
  trisomy18,,,,,1in 100
  trisomy13,,,,,,1in100
  دکترم گفتن خوبه،ولی بنظرم tri13_18 نسبت به آزمایشهای بقیه که فرستادن ریسکش بالاس،البته توآزمایش نوشته تو محدوده (های ریسک)نیست،،الان هفته15هستم،میخاستم ببینم در آزمایش دومم چه کارا وتستهایی لازمه تا خیالم کاملا راحت شه,,ممنون

  جواب:
  نگران نباشید منظورش ریسک کمتر از 1به 100 می باشد و در این برنامه عدد دقیق ریسک را تعیین نکرده اند. یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  احتمال اين هست كه سالم باشه و احتياج به تست تشخيصي نباشه؟

  جواب:
  بله
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید ممنون میشم جواب آزمایشم رو تفسیر کنید خیلی نگرانم
  سنم ۳۵سال و سن جنین ۱۲هفته و ۵روز و بارداری اولم هست
  Nt:1:80 Mom:1.71
  Nb:3mm
  Papp-a:2983.00. Mom:0.95
  Free b-hcg:53.8. Mom:1:70
  Down syndrome:1:171
  Age alone:1:397
  Equivalent age risk:38:9
  Trisomy 18 1:99000
  از پاسخگوییتون ممنونم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام.خدا قوت.من ۲۷ سالمه و اولین بارداریم هست.سونو و تست غربالگری را در 12w+4Dانجام دادم.جسارتا میخواستم نظرتان را در خصوص اینکه آیا نیازی به انجام غربالگری نوبت دوم میباشد یا خیر را بدانم ولی نمیدانم چه اطلاعاتی را دقیقا باید برایتان ارسال کنم ، اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.با تشکر

  جواب:
  ریسک محاسبه شده تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من هفته 11 بارداری هستم 28 سالمه
  رفتم سونو nt =1.9 شد دکتر سونو گفت ضخامت پشت گردنش زیاده ولی دکترم گفت ترسی نداره ، جواب آزمایش هم طول میکشه آماده شه
  crl هم 39.5 هستش .
  شما بگین مشکلی داره؟

  جواب:
  نگران نباشید صبر کنید جواب تست تان آماده شود آنوقت ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  لطفا جواب سونوگرافی منو تحلیل کنید.من ۲۸سالمه و سن بارداریم ۱۲هفته و ۵ روز میباشد
  Amniotic fluid: normal
  Placenta: posterior
  Fetal heart rate: 168bpm
  Crl: 63.40mm
  Nt: 2.20
  Nb: present
  با سپاس

  جواب:
  سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  سلام دوباره
  چند درصد از خانمهايي كه تست بينابيني دارن بچه هاي سالم بدنيا ميارن يعني چند درصد احتمال اين هست كه تست هفته ١٥ سالم باشه .شما تو سايتتون نوشتين ٥٪از خانمهايي كه تست پر خطر دارن بچه با مشكل به دنيا ميارن و بقيه سالمند

  جواب:
  85%
 • سئوال:
  سلام .ممنون میشم باتوجه به آزمایشات غربالگری مرحله اول ودوم بهم بگین نیازبه تست تشخیصی هست یانه؟؟؟
  *سن حاملگی براساس پارامت های بیومتریکGA
  :12W D
  *NT=2.3mm---NB:Present---FHR=155bpm
  *CRL=54mm
  *PAPP-A=3.47IU/L---MOM=1.22
  *free B-hCG=43.4ng/ml---MOM=1.24
  *NT=2.3mm---MOM=2.08
  *DOWN Syndrome 1:1850
  *Age alone 1:1540
  *Equivalent Age Risk <15.0
  *Trisomy18/13 1:99000
  *DOWN Syndrome=screen Negative
  *TRISOMY18/13=screen negative
  * AFP: 40.3 IU/ML, MOM 1.03
  * uE3 :1.50ng/ml , MOM0.82
  * hCG :37573.0IU/L ,MOM 1.09
  * Inhibin-A :192.0pg/ml ,0.85
  * DOWN SYNDROME 1:13300
  * OSB: 1:11800
  * TRISOMY 18 1:99000
  * DOWN SYNDROME SCReen negative
  * OPEN SPINA BIFIDA SCReen negative
  * TRISOMY 18 SCReen negative
  حالاباید چیکار کنم ؟ ؟آیا حتما بایدآمینوسنتز انجام بدم خواهش میکنم زودتر جواب بدید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام لطفا جواب ازمايش chek كنيد طول كانال سرويكال 35mm
  Years:26
  T21 prior rick:1:1265
  T18 prior rick:1:4555
  T13 prior rick :1:34651
  Nt 1/62mm

  Trisomy21: 1:16233
  Trisomy18:1:30000
  Trisomy13:1:30000
  ازمايشكاه خودتون ازمايش دادم ميخوام درصد ريسك بدونم ممنون از جوابدهيتون .

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خانم دکتر:
  من در هفته 10 آزمایش tshدادم و 4.9 بود.بعد دکتر نصف قرص هر روز تجویز کرد و یک ماه بعد آزمایش دادم و tshشده 1.2 نظرتان را بفرمائید.
  یه سوال دیگه از خدمتتون دارم اینکه آزمایش بعدی دکتر نوشت یک ماه دیگه و رفتم آزمایش دادم ولی 12 روز بعد از آن حاضر شد یعنی و عدد 1.2 tsh مال 12 روز قبل هست و من این مدت نیز نصف قرص مصرف کردم مشکلی پیش نمیاد

  جواب:
  خیر با همین دوز دارویتان را ادامه دهید.
 • سئوال:
  با سلام 32 ساله هستم از طریق میکرو دو قلو باردارم.طبق سونو هفته 12 و 6 روز بودم و نتیجه nt برابر با 2.1 و تیغه بینی مشاهده گردید و به گفته دکتر طبق سونو همه چیز نرمال بود، من در مرکز ناباروری ابن سینا تحت نظر هستم و همان روز آزمایش خون دادم که یک هفته دیگه آماده میشه میخوام بدون عدد nt خوب هست البتهcrlبرابر 6 6میل بود ممنون میشم زود جواب بدید

  جواب:
  عدد NT با توجه به مارکرهای بیوشیمیایی و محاسبه ریسک ارزش دارد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید ممنون میشم جواب آزمایشم رو تفسیر کنید
  سنم 33سال و سن جنین 13هفته بارداری هست. یه دختر 6ساله دارم بعدش دو مرتبه سقط داشتم یه بارش کورتاژ .
  Nt:1.44 Mom:0.98
  Papp-a:3882 Mom:1.04
  Free b-hcg:103.0 Mom:3.02
  Down syndrome:1:3350
  Age alone:1:606
  Equivalent age risk:<15.0
  Trisomy 18/13 1:99000
  از پاسخگوییتون ممنونم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من سعیده هستم هفته11رفتم سونوغربالگری گفته خوبه ان تی خوبه از غربالگری دادم منفی تریزومی 18 و13منفی سندروم دان منفی ریسک سندروم دان1به 229بود گفت موردی نداره فقط لب مرزه اگه 250یا بیشترباشه سندرومدانه فقط جون به 250نزدیکه مشاورژنتیک برو به خدا ازترسم وایترسم بچم داره تندتند تکون میخوره کمکم کنیدنوشته هفته15که میشه 5شهریور برم ازمایشگاه تست نقص لوله عصبی بدم درکل ازمایشم منفی بوده راهنمائیم کنید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  ممنون میشم جواب آزمایشمم تفسیر کنید.
  age: 29.9
  T21 : 1:976
  T18: 1:10984
  T13 : 1:26502
  Weight (kg) : 60
  Gestational Age at biochemistry: 12W+5D
  Age at scan : 12W+5D
  TRISOMY21: 1:3063
  TRISOMY18: 1:18545
  TRISOMY 13 : >1:30000
  CRL : 63.3mm
  NT: 2.2mm

  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بینابین است. یک تست AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام. ممنون میشم نتیجه آزمایش خون غربالگری سه ماهه اول من رو تفسیر بفرمایید. ۲۷ سالمه. اولین بارداری. و ازدواج غیر فامیلی. 12 هفته و ۶ روز

  Pappa-A(4440.00 mlu/L) 1.23 MoM
  Free-hcg ( 22.0 ng/ml) 0.68 MoM
  Nt (1.6 mm) 1.26 MoM
  NB +
  Down syndrome: <1:50000
  Age alone: 1:1220
  Age risk: <15.0
  Trisomy 13/18: 1:99000

  آیا نیاز به انجام تستی قبل از غربالگری دوم هست؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید..
 • سئوال:
  سلام . لطفا غربالگری سه ماهه اول منو تفسیر کنید . ۲۴ سالمه . فرزند اولم سالمه.
  tri 21 1:1380 *1:1578
  Tri 18 1:16097 * <1:30000
  Tri 13 1:38012 * <1:30000
  Age at scan 13 w+0d
  CRL 69 mm
  Nt 2.2
  Nb +
  Fbhcg 36.00 * 1.18
  Papp-a 2618 * 0.91

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  سلام، من در آزمایشگاه نیلو غربالگری سه ماه اول را انجام دادم و نظر پزشکم این بود که نیازی به تست کواد مارکر نیست، ولی من هنوز نگرانم میشه شما هم نظرتون رو بگید،
  PAPP-A 0.94 mom
  free B-hCG 0.67 mom
  NT 1.60MM 1.43 mom
  Down Syndrome 1:10600
  Age alone 1:1130
  Equivalent Age Risk <15.0
  trisomy 18 1:99000
  The cut off risk of T13 and SLOS in NEGATIVE status is not reported

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
  مطمئنید که آزمایشگاه نیلو تست شما را انجام شده است این نحوه گزارش مربوط به آزمایشگاه ما نیست.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید:
  من 28 ساله و بارداری اولمه، لطفا آزمایش منم تفسیر کنید :
  Papp-A 17.50 mg/L Mom 1.37
  Free B-hcg 74.27 ng/mL Mom 2.28
  Nt 1.20 mm Mom 1.06
  Nb:present

  Down Syndrome 1:14400
  Age alone 1:1150
  Equivalent Age Risk <15.0
  Trisomy 18/13 1:99000
  با تشکر فراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و تشكر. غربالگرى سه ماهه اول رو در آزمايشگاه نيلو انجام دادم و براى هر سه تريزومى در محدوده كم خطر هستم و NT هم ١/٥ بوده و NB هم ديده شده. ٣٥ سالمه و باردارى دومم هست. آيا نيازى به انجام غربالگرى سه ماهه دوم هست؟

  جواب:
  اگر سن تان در هنگام زایمان بالای 35 سال است مرحله دوم را هم باید انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  ممنون میشم جواب آزمایشمم تفسیر کنید.
  age: 28.5
  T21 : 1:1120
  T18: 1:12705
  T13 : 1:30448
  Weight (kg) : 82
  Gestational Age at biochemistry: 12W+0D
  Age at scan : 12W+0D
  TRISOMY21: <1:30000
  TRISOMY18: <1:30000
  TRISOMY 13 : <1:30000
  CRL : 52 mm
  NT: 1.3mm
  Nuchal translucency: 1.3 mm


  PAPP-A 2752 1.32 mom
  free B-hCG 8.00 0.25 mom

  طول سرویکس: 4.8 سانتی متر
  ضربان قلب: 156 بار در دقیقه-منظم--- فعالیت طبیعی
  وزن جنین: 49 گرم
  N.B مشاهده شد.


  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر بخاطر پاسخگویی به موقتون
  من 36 سال سن دارم و بارداریه سوممه و سابقه هیچ نوع بیماری سندروم تو فامیل نداشتیم
  لطف کنین آزمایش منو تفسیر کنین
  PApp-A. 3.60 ug/ml. Mom 0.19
  Free b-hcg. 19.6 ng/ml. Mom 0.69
  NT. 1.7 mm. Mom 1.29

  Down syndrome. 1:84
  Age alone. 1:331
  Equivalent age risk. 41.6
  Trisomy 18/13. 1:326
  توروخدا راهنمایی کنین خیلی نگرانم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
 • سئوال:
  باسلام و خسته نباشید,میشه لطفا ازمایش غربالگری سه ماهه اول منو تفسیرکنید,ممنون
  26ساله هستم و طبق سونوگرافی در هفته 11و 4روز این ازمایش رو انجام دادم
  NB: 2.3
  NT: 1.7
  PAPP-A: 4602
  Free BHCG: 63
  Risk of Down’s:less than 1 in 20,000(at term)
  Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 1,300
  Not in the high risk category for trisomy 18 (risk<1 in 100)
  Not in the high risk category for trisomy 13(risk <1 in 100)
  This test does not screen for neural tube defects because the test was done before 15 weeks.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و بهتر است یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام ،23 سالمه حدود 11 ساله ms دارم و بارداري اولمه سونوي nt رو انجام دادم ک ب شرح زيل است گفتن بايد آمينو سنتز شم و خيلي نگرانم و پر استرس وزن خودمم \"
  50 کيلو گرمه
  سونوگرافي حاملگي NT:
  تصوير جنين زنده واحد ديده مي شود.
  سن حاملگي بر اساس CRL:73 mm ، 13wk + 3 d
  مي باشد.
  جفت خلفي ميباشد.
  ضربان قلب،حجم مايع طبيعي ميباشد.
  طول کانال سرويکس 34mm و آدنکس ها نرمال مي باشد.
  ضخامت NT:2mm.
  IT و NB ديده شد.
  NT در رنج منحني 59 0/0 درصد ميباشد.

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید اینقدر نگران نباشید.
 • سئوال:
  درود.
  لطفا نتیجه این ازمایش را بررسی کنید .خانمم 27 سالشه و بارداری دوم
  papp-a 1.00 mlu/ml mom:0.37
  free b-hcg 78.7 ng/mg mom:2.39
  nt 1.20 mm mom:1.07
  nb present
  risk assessment (at term
  down syndrome 1:838
  age alone 1:1240
  equivalent age risk 31.1
  trisomy 18/13 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل ترکیبی یا سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر؟
 • سئوال:
  باسلام و تشكر فراوان
  من 28سالمه و باردارى اولمه،ممنون ميشم ازمايش من رو هم تفسير كنيد
  سن جنين 12w و1d
  T21 prior risk: 1:1100
  T18 prior risk:1:12467
  t13 prior risk: 1:29905
  Nt:2.3
  Papp.A: 1706mU/l Corrected MOM:0.62
  Fbhcg:14:00ng/ml CorrectedMOM:0.39

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل ترکیبی یا سکوئنشیال برایتان گزارش شود و آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر؟
 • سئوال:
  با سلام ازمایشه منم تفسیر کنید ممنونم:
  Papp-a. 4121 mu\\l. 1.13
  Fbhcg. 27.00. Ng/ml. 0.67
  CRL: 59.6mm
  Nuchal translucency:1.7mm
  Nb:present
  Fetal heart activity: present
  Fetal heart rate:bpm
  Twin 2anatomy:N/A
  NT:1.7mm

  جواب:
  ریسک تریزومی های 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام، من ازمایش نیفتی رو در ازمایشگاه شما انجام دادم خواستم بدونم جوابش چقدر طول میکشه تا بیاد؟ و شما حتی اگه جواب مثبت باشه اطلاع میدید؟

  جواب:
  دو هفته ای، بله
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید .
  23ساله هستم هفته هفدهم بارداری دکترم گفته بعد از هفته ی 18 بیا سونو چهار بعدی که خیالت راحت بشه . جواب ازمایش غربالگریم گفت نه مثبته نه منفی استرس دارم میشه جواب بدین
  . 1448. 1 :t21 prior risk .
  t18 :1 . 16999
  trisomy21 : 1: 23272
  trisomy18 :1 : 29667
  slos:«1: 30000
  ntds: 1 : 8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   ممنون از جوابدهیتوت انالومی اسکن انجام دادم

   Bpt=40
   ac=134
   fl=27
   hum=26
   کفتند جوابش خوبه شما هم همین نظرو دارین

   جواب:
   بله
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشيد بنده 28 ساله و بارداري اولمه با سن حاملگي 11 هفته و 3 روز لطفا در تفسير آزمايش راهنمايي بفرماييد
  papp-A 2174 mU/l - MoM 0.89
  FBHCG 31 ng/ml - MoM 0.81
  NT 2.43 mm
  NB present
  TRISOMY 21 1:194
  TRISOMY 18 1:15185
  TRISOMY 13 1:5251

  با تشكر فراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پرخطر هست. می توان دو کار انجام داد یا مستقیمأ برای انجام تست های تشخیصی برایتان اقدام شود یا اینکه در هفته 15 تست کواد مارکر را انجام داده و ریسک پروتکل ترکیبی یا سکئونشیال را برایتان گزارش کرد و در آنجا تصمیم گرفته شود که نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام ممنون میشم اگه نتیجه تست رو تفسیر کنید.
  سن 34 سال و نیم، بارداری نخست. سن بارداری 13 هفته و 5 روز.
  T21 prior risk: 1:411
  T18 prior risk: 1:4577
  T13 prior risk: 1:11842
  FBHCG: value: 35 // corrected MoM: 1.07
  PAPP-A: value: 6891 // corrected MoM: 1.52

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل ترکیبی یا سکئونشیال برایتان گزارش شد و طبق آن تصمیم گرفته شود که آیا نیازی به تست های تشخیصی است یا خیر.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  در غربالگری سه ماهه اول در ۱۲هفته و ۲روز free bhcg 99.18iu/iو mom 2.322بود وpapp mom 1.183
  ریسک تی ۲۱معادل1:5608
  ریسک تی ۱۸ معادل بزرگتر از 1:20000
  ریسک تی ۱۳ معادل بزرگتر از1:20000
  نتایج سونو کاملا نرمال و nt 1.6و nb present بوده
  با این حال دکترم غربالگری مرحله دوم رو نوشتن میخواستم بدونم دلیل بالابودن bhcg چیست و ایا خطرناک هستش؟

  جواب:
  نگران نباشید اگر در مرحله دوم مقدار تیتر بتا کاهش یابد اهمیتی ندارد.
 • سئوال:
  با سلام لطفا جواب ازمایش من رو تفسیر کنید.

  در هفته 12 به علاوه 2 روز هستم.

  NT = 1.3

  trisomy 21 = 1:22603

  trisomy 18 = 1:30000

  trisomy 13= 1:30000  لطفا من رو راهنمایی کنید. چون دکترم ایران نیست.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک تست AFP در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام خسته نباشید من تو هفته 19بارداری هستم میخواستم نتیجه آزمایش غربالی رو تفسیر کنید ممنون
  risk frowns:1in13(at term)
  risk of net:1in6,800
  risk of pre-eclampsia:greater than 1in 5

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پرخطر هست و فقط کاندید انجام تست تشخیصی هستید تا با اطمینان 100% مطمئن شوید جنین تان مشکلی ندارد.
 • سئوال:
  با سلام من در هفته سیزدهم آزمایش غربالگری سه ماهه اول رو انجام دادم خیلی نگرانم میشه تفسیر کنید.
  Gestational age:12w+6
  Maternal Age at term:32.9 years
  weight:54 kg
  Gestation: singleton
  PAPP-A 25.10 ug/ml MOM 1.51
  Free B-hcg 78.70 ng/ml MOM 2.66
  NT 1.80 mm MOM 1.39
  Risk Assessment(at term)
  Down Syndrom 1:642
  Age alone: 1:642
  Equivalent Age risk 32.9
  Trisomy 18/13 1:99000
  DS: Intermediate Risk
  only biochemistry Risk for DS= 1:686
  جواب سونوگرافی
  CRL OF 67.1 MM ON 04/07/94
  NT 1.8
  probe:
  1:HCS-436 M
  60 R 3.5 MHz
  2: HCS-4710 MV
  1OR 7.5MHz

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام 34 سال سن دارم و اولین بارداری که در 12 هفته و 4 روز غربالگری سه ماهه اول انجام دادم که نتیجه به این قرار بود

  PApp-A 0.80IU/L mom 0.30
  freeB-hCG 19.50ng/mlL mom 0.71
  NT 1.70mm mom 1.33
  down syndrom 1:754
  Age alone 1:428
  Equivalent age risk 31.9
  Trisomy 18/13 1:2500
  که با این حال دکترم غربالگری دوم هم برام نوشتن. ایا ازمایشم مشکلی داره؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و انجام مرحله دوم باعث افزایش قدرت تشخیص و همچنین سه بیماری دیگر به غیر از سه ماهه اول هم غربال می کند.
 • سئوال:
  سلام وقت بخیر.نتایج غربالگری اول همسرم به صورت زیر است:
  age at term :30 (سنش )
  T21 prior risk: 1:966
  T18 prior risk: 1:10857
  26210:T13 prior risk: 1
  در ضمن در کادر زرد رنگ صفحه دوم(بالای صفحه سمت راست) آزمایششون این اعداد هست:
  :(Calculated risks(at term
  Trisomy21 1:423
  Trisomy18 <1:30000
  1:30000> Trisomy 13
  کدام یکی از این اطلاعات قابل استناد هست؟
  مجموعه اول یا مجموعه دوم؟ریسک الان بالاست؟ممنون میشم جواب بدید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام
  نتایج سونوی nt و آزمایش خونم بصورت زیر بوده است. لطفا نتایج رو تفسیر کنید. آیا nt=0.6mm نرماله ؟؟ چون تو جواب آزمایش دوستان همچنین مقداری نبود همه بیشتر از یک بود.ممنون.
  age at term 31.3
  t21 prior risk 1:820
  t18 prior risk 1:9184
  t13 prior risk 1:22376
  gestational age at biochemistry 11w+5d
  micro injection yes
  crl 49mm
  nuchal translucency 0.6mm
  nasal bone present
  fbhcg 34.00 ng/ml corrected mom 0.9
  papp-a 3847 mu/l corrected mom 1.49

  در ضمن در صفحه دوم آزمایش در کادر زرد رنگ تمام سه مورد کوچکتر از 1:30000 است.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
  NT پایین 1.5 در ایران باید خیلی کم مشاهده شود ولی طبیعی است.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید می خواستم آزمایش غربالگری سه ماه اولم رو تفسیر کنید. 33ساله و بارداری اولم است.
  0.33mom PAPP-A 775.20mIU/L
  0.82mom free b-hCG 31.9 iu/l
  NT 1.40 1.52mom
  age alone 1:578
  Down Syndrome 1:335
  Equivalent age risk 36.1
  Trisomy 18 1:7330
  چه اقدامی پیشنهاد می کنید؟
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر و یا مستقیمأ برای انجام تست تشخیصی ارجاع داده شوید.
 • سئوال:
  سلام من 28 سالمه و اولین بارداریمه.میشه لطف کنید جواب آزمایش منم تفسیر کنید.نگران hcg و ریسک دان هست
  Scan measurement( CRL) : 53 mm
  Gestation at datr of sample:12 weeks 0dayd
  Weight:63
  Nt 1.3
  Nuchal measurement 1.25mm 1.17 MoM
  Papp-A level 1695 miu/L 0.74MoM
  Free B -hcg level 88.3 iu/L 2.01 MoM
  Fetal nasal bone present
  Screening result : screen negative
  Risk of Down\'s 1 in 4700 (at term
  Trisomy 18 risk :less than 1 in 20000 at term
  Trisomy 13 risk :leds than 1 in 20000 at term
  Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 1100
  This test does not screen for neural tube defects

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام .لطفا منو راهنمايى کنيد جواب سونو
  nt
  crl:60
  nt:2.3
  21:619
  18:4735
  13:کمتر از20000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید
  من جواب آزمایشم دو روز پیش فرستادم . لطف میکنید نتیجه تفسیر رو سریعتر برام اعلام نمائید .

  جواب:
  اگر هنوز جوابتان را نگرفته اید دوباره سئوالتان را تکرار کنید.
 • سئوال:
  با سلام میشه لطفا جواب آزمایش من رو بدید.ممنون-30ساله هستم.بارداری اول و در هفته 11ازمایش دادم


  C.Risk-Tr.21 1:226
  C.Risk-Tri 18 <1:30000
  C.Risk-Trisom.13 <1:30000
  Doub.Marker-F.BhCG/PAPPA.C.MOM 1.07
  Doub.Marker-Free.B-hCG 50.81
  Doub.Marker-Free.B-hCG C MoM 1.31
  Doub.Marker-PAPP.A 2887.00
  Doub.Marker-PAPP-A; C MoM 1.22

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر و یا مستقیمأ برای انجام تست تشخیصی ارجاع داده شوید.
  • سئوال:
   سلام.من آزمایش خونم در مرحله اول غربالگری پرخطر بوده ولی سونو مشکلی نداشت که فرمودید آمینیو سنتز انجام بدم.البته من با ترسی که داشتم این کار رو انجام ندادم و آزمایش cell free رو انجام دادم که مشکلی نداشت.ایا لازم است اقدام دیگری انجام بدم؟

   جواب:
   یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام ،وقت بخیر ،میشه لطفاآزمایش غربالگری مرحله اولم روواسم تفسیرکنین دارم ازاسترس می میرم :
  FBHCG value 46.2 ng/ml corrected mom 0.96
  PAPP-A value 21.7 mg/l corrected mom 1.5

  age at term:24.7
  T21 prior risk: 1:1395
  T18 prior risk: 1:16305
  T13 prior risk: 1:38443
  weight :65kg
  Gestational age at Biochemistry 12w+1d
  Gestational age at scan 11w +2d
  calculated risks(at term :
  T21 : 1:2875
  T18 : <1:30000
  T13 :<1:30000
  جواب سونو هم تو11W ,1D
  CRL:4.44
  NT : 1/72
  NB ;2/3
  ویه سوال دیگه جفت سیرکولارمتمایل به قدام گرید I یعنی چه؟ یعنی خوبه؟
  تشکرفراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
  برای بررسی گرید جفت مجدد با صلاحدید پزشکتان در هفته 16 یا 20 اقدام کنید.
 • سئوال:
  سلام.لطفا جواب آزمایش غربالگری سه ماهه اول رو برام تفسیر کنید.age 24
  weight:55
  age at Biochemistry:11w+ 3d
  T21 prior risk;1:1369
  T18 ;1:15950
  T13; 1: 37704
  nt:1.00mm
  cRL: 45.6mm

  جواب:
  ریسک های محاسبه شده برای تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام.لطفا جواب آزمایش غربالگری سه ماهه اول رو برام تفسیر کنید.age 24
  weight:55
  age at Biochemistry:11w+ 3d
  T21 prior risk;1:1369
  T18 ;1:15950
  T13; 1: 37704
  nt:1.00mm
  cRL: 45.6mm
  ریسک های محاسبه شده:
  T21; 1:2491
  T18; > 1:30000
  T13; > 1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام.من براتون نتیجه غربالگری سه ماهه اول رو فرستادم و گفتید در محدوده کم خطر قرار داره و گفتین تست AFP انجام بدم.دلیلش چیه؟ و اینکه این نتایج هم در آزمایشم بود.لطفا تفسیر کنید برم.بسیار سپاسگذارم.
  FBHCG 67.00 MOM 1.59
  PAPP-A 962 MOM 0.34

  جواب:
  به نکاتی که می نویسم دقت کنید و به آن عمل کنید. تست AFP با تست PAPP-A کلی اختلاف دارد.
 • سئوال:
  باعرض سلام
  لطفأ آزمايشم راتفسيرنمائيدخيلى استرس دارم
  سن23

  سن بارداى 2+13
  Crl: 68
  nt: 2/4
  Trisomy18:1:513
  trisomy21:1:5292
  trisomy13:1:7140
  fbhcg:14/5
  papp-a:1690

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام من ۳۲سالمه بارداریه اولمه.سونوی ان تی من ب این صورته.نگرانم مشکلی باش
  nt.1.2
  Crl.59.0
  Fetal heart.161
  Trizomi21.:1;493..1;2465
  Trizomy18:1:1176.. 1;3563
  Trizomy13: 1:3696. <1:20000
  Pappa1:20miu/mlfree beta.hcg: 6.1ng/ml

  جواب:
  ریسک های اولیه با دومی تفاوت دارد که فکر می کنم اولیه Prior ریسک باشه و فکر می کنم مشکل دارد چون به سن بیمار نمی خورد و یا اینکه سن بیمار را دقیق ننوشته اید.. بطور دقیق برایم بنویس که کدام ریسک اولیه و کدام ریسک محاسبه شده.
 • سئوال:
  سلام خدمت دکتر. میشه لطف کنید این نتایج رو تفسیر کنید:(سن جنین: 12 هفته دو روز)
  age:28
  t21: 1:1110
  t18: 1:12586
  t13: 1:30178
  weight: 58
  crl: 57 mm
  fbhcg: 32.00
  papp-a: 2004

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام.لطفا جواب ازمایش غربالگری اول منو تفسیر کنین.
  سن 28
  سن بارداری12+1
  T18:1:20000
  T13:1:20000
  DOWN SYNDROM(T21) 1:5855
  PAPP_A 1.400 IU/L 0,545MOM
  FREE-BHCG47.0 IU/L. 1.108 MOM
  NT:1.4
  CRL:53.7

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  اگه امکان داره این جواب رو برای من تحلیل کنید. متاسفانه فعلا دکترم در دسترس نیست و من خیلی نگرانم
  سن ۳۱
  عدد انتی ۲.۱
  سن جنین سیزده هفته و چهارروز
  Papp-A 4290
  Free BHCG 26.21

  DOWN SYNDROME ~ 1:24800
  AGE ALONE 1:809
  EQUIVALENT AGE RISK <15.0
  TRISOMY 18/13 1:99000

  متشکرم و اگه زود جواب بدین خیلی ممنون میشم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام با تشکر لطفا آزمایش غربالگری تفسیر کنید
  Age at term :30.10
  Gestational age :12 weeks 4 Day
  PAPP-A 3390 Mom1.04
  free B-Hcg 94.30. Mom 2.91
  Trisomy 18.13 screen negative
  Only biochemistry risk for ds =1:408
  Only biochemistry risk for t18/13 =1:875886
  در سونو ضخامت Nt=2 و طول Nb 1.7
  Crl=67

  جواب:
  ریسک تریزومی 21 کل را برایم بنویس...
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید. مجددا مزاحم شدم.من آزمایش غربالگری اولیه رو تو آزمایشگاه نیلو انجام دادم.یه سری جواب صفحه اول ستون سمت راست داده بصورت عددی و یه سری هم صفحه دوم که رنگی و نموداری هست بهمراه عدد.کدومشون درسته؟ جواب آزمایش کدوم محسوب میشه؟ چون اعداد این دو صفحه خیلی فرق دارن.
  ممنون از راهنماییتون

  جواب:
  آنقسمتی که ذیل عبارت Calculated Risk آمده است.
 • سئوال:
  سلام وباعرض خسته نباشید لطفا جواب،آزمایش زیر را تفسیر کنید
  Risk assesment
  Down syndrom. 1/9410
  Age alon. 1/189
  Equlvalent Age Risk.

  جواب:
  غربالگری مرحله اول است یا دوم
 • سئوال:
  با سلام لطفا غربالگری من را هم تفسیر کنید
  سن 38
  سن جنین13+4
  PAPP_A 3330.0mu/l
  Free_hcg 21.80Ng/ml
  NT 1.1
  Risk assessment
  Down syndrom 1:9410
  Age alon 1:189
  <15.0
  Equivalent Age Risk.
  Trisomy 18/13. 1:99000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  من مجددا سوال میپرسم محدوده برای خطر من را کم خطر بینابین نوشته اید خواستم ببینم کم خطر است یا بینابین؟بسیار ممنونم

  جواب:
  ببخشید جواب شما در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  باسلام لطفا غربالگري من را تفسير كنيد خيلي استرس دارم ٢٨سالمه وزن ٥٧كيلو ...سونوي ان تي وازمايش غربالگري رادر ١٢هفته ٦روز انجام داده ان تي خوانده شده ٢/٤ميباشد ايا اين ان تي بالا نيست ؟؟؟نتايج غربالگري :
  fbhcg:47.00ng/ml-1.29mom
  papp-a:5683mu/l-1.56mom
  calculated risks:
  triso21-1:1231
  trisom18 -<1:30000
  trisom13-<1:30000
  در قسمت تريزومي ١٣و١٨نوشته شده :thecalculated risk for trisomy 18,13 isbelow the cut off risk (1:100) which represents a low risk
  در قسمت تريزومي ٢١:
  the calculated risk for trisomy 21 is below the cut off risk (1:250) which represents a low risk
  منظور ١:٢٥٠ چيست ؟ايا نرماله

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام ممنون پاسخگو هستید برای تفسیر آزمایش ریسک تریزومی 21 کل خواستید که در برگه آزمایش نیست من آزمایشگاه خوبی نرفتم فقط در برگه نوشته down syndrome intermediate risk. ولی آزمایشگاه دیگه همین اعداد رو در نرم افزار خود وارد کرد ونمودار نشون داد گفت مشکلی نداره فقط هفته 16 برای آزمایش دیگه برم خیلی نگرانم راهنمایی کنید
  Age at term :30.10
  Gestational age :12 weeks 4 Day
  PAPP-A 3390 Mom1.04
  free B-Hcg 94.30. Mom 2.91
  Trisomy 18.13 screen negative
  Only biochemistry risk for ds =1:408
  Only biochemistry risk for t18/13 =1:875886
  در سونو ضخامت Nt=2 و طول Nb 1.7
  Crl=67

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام لطفا غربالگری من را هم تفسیر کنید
  FBHCG (1t) level 90iu/l mom 2.10
  PAPP-A level 7068 miu/l mom 0.68
  nuchal measurement:1.0mm
  free B-Hcg 90mom2.10
  PAPP-A 7068Mom1.90
  T18 trisomy risk: 1:20000
  T13 trisomy risk: 1:20000
  weight :63kg
  Gestational age at Biochemistry 12w+5d

  T18 : <1:20000
  T13 :<1:20000
  جواب سونو هم تو11W ,1D
  CRL:63.5
  NT : 1/0
  NB ;2/8

  جواب:
  ریسک تریزومی 21 را ننوشته اید.
 • سئوال:
  با سلام من 25 سالمه هفته ی 18 بارداریم ازمایش غربال گری در 11هفته و 5روزگی انجام دادم دکتر گفت مشکلی نداره و منفی بود اما با توجه به میزان ریسک خیلی نگرانم لطفا راهنماییم کنید اگه نیاز هست تست تشخیصی انجام بدم.

  Tr.21<1:20000
  Tr.13<1:100
  mm NT: /9
  Screen result.negative

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و یک تست AFP در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید . من سی و نه سال دارم و برای اولین بار باردار شدم . دکتر با توجه به سن من برای آزمایشات تخصصی پیشنهاد تست آمینوسنتز رو داشتن اما گفتن باز برای سن شما احتمال سقط وجود داره بهتر از تست دیگه ای که همتراز تست آمینوسنتز هست استفاده کنی که به اون اندازه دقیقه و یه آزمایش خون ساده اس . و حتی از آزمایشگاه هم سوال کردم هزینه این تست یک میلیون و نهصد هزار تومان بود. میخواستم راهنمایی کنید این چه تستیه و اسمش چیه و دقیقآ باید چیکار کنم . ؟
  با تشکر

  جواب:
  تست cffDNA ولی قدرت تشخیص معادل 98% دارد، یعنی به اندازه آمنیوسنتز نمی باشد. ریسک تست های غربالگری تان چطور بود.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید لطفا غربالگری مرحله اول رو تفسیر کنید .ممنون
  سن خودم29
  ga 12h+2d
  crl 59.5
  bpd 20.6
  hc 72.6
  nt 1.9
  nb present
  it present
  maxilla normal
  bs/bsob 0.48
  pi 0.98
  umbilical cord 3vessels
  cns,heart ,abdominal wall,stomach,bladder/kidneys, appears normal
  placenta posterior
  cervix 38mm
  amniotic fluid normal
  free bhcg 22.02iu/i 0.547mom
  papp-a 1.657 iu/i 0.500mom
  fhr 163
  t21 1:5780
  t18 1:10993
  t13 <1:20000
  low risk
  آیا این موارد مشکلی داره چون گفتن سونوگرافی تو هفته 17 توصیه شده .


  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک تست AFP با محاسبه MoM در هفته 16 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید. آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 یک توصیه جنرال به تمامی مادران باردار می باشد.
 • سئوال:
  Papp_a=12.2
  Fb_hcg=23.2
  Double test atsampling=1:10000
  Age risk=1:1021
  با سلام هفته چهاردهم هستم این جواب آزمایش خون غربالگری

  جواب:
  با قدرت اطمینان40% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و توصیه می کنم تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشی.آزمایش غربالگری خون من
  .سن
  NT=1/5fhr=171

  Papp_a=12.2
  Fb_hcg=23.2
  Double=<1:10000
  Age risk=1:1021
  Gestational age at sample date=12+2
  ممنون میشم هرچه زودتر جواب بدید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و توصیه می کنم تست AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از سایت خوبتون سوالم اینه کهprior risk با calculated چه فرقی میکنه. چون احتمال خطر محاسبه شده رو آزمایشگاهتون واسم1 به 7875_ کمتر از 30000 و 30000 به ترتیب برایی تریوزومی 21،18 و 13 برام محاسبه کرده در حالیکه prior risk برای تریوزومی 21 یک به 294 تریوزومی18 یک به 3251 و تریوزومی 13 یک به 8722 هست؟

  جواب:
  Prior Risk همان ریسک سن بیمار برای داشتن یک بچه داونی هست ولی Calculated Risk ریسک تستهای غربالگری تان هست و این ریسک ملاک قضاوت قرار می گیرد.
 • سئوال:
  با سلام لطفا غربالگری من را هم تفسیر کنید
  FBHCG (1t) level 90iu/l mom 2.10
  PAPP-A level 7068 miu/l mom 0.68
  nuchal measurement:1.0mm
  free B-Hcg 90mom2.10
  PAPP-A 7068Mom1.90
  T18 trisomy risk: 1:20000
  T13 trisomy risk: 1:20000
  weight :63kg
  Gestational age at Biochemistry 12w+5d
  T21 : <1:20000
  T18 : <1:20000
  T13 :<1:20000
  جواب سونو هم تو11W ,1D
  CRL:63.5
  NT : 1/0
  NB ;2/8

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و توصیه می کنم تست AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  ممنون میشم تست من را تفسیر کنید :
  maternal age : 23
  gestation age : 12w+5d
  weight : 58 kg
  CRL : 49.0 mm
  papp-a : 1960.00 mlU/L MOM : 0.67
  free B-hcg : 27.3 lU/L MOM: 0.89
  NT : 1.00 mm MOM : 0.75
  down sydrome : 1:22900
  age alone : 1:1470
  equivalent age risk <15.0
  trisomy 18/13 : 1:99000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  تست تست AFP با محاسبه MoM باید با دستور پزشک انجام بشه؟
  بله

  هزینه ازمایش چقدره؟
  آزاد حدود 30 هزار تومان
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشی و ممنون از اینکه جواب سوال های قبلی رو دادید دکترم برای چهار ماهگیم سونو سه بعدی نوشته آیا خطری برای جنینم نداره

  جواب:
  در صورت انجام در یک مرکز سونوگرافی معتبر، خیر
 • سئوال:
  با سلام آزمایش غربالگری اول من به شرح زیر است
  Age at term:32.7
  T21 prior Risk:1:662
  T18 priorRisk:1:7404
  T13prior Risk:1:18312
  Gestational age at scan:12w+1D
  FBHCG 28.00 ng/mg,corrected MoM0.73
  PAPP-A 2373mU/l corrected MoM. 0.77
  CRl:54mm
  NT:1 mm
  NB:present
  Trisomy21:1:15506
  Trisomy18:<1:30000
  Trisomy13:<1:30000
  Cervical length is 31mm
  ازتون ممنون می شوم که تفسیر آن را به من بگویید با سپاس فروان

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  تشکیل نشدن یغه بینی در هفته دوازده ام چقدر میتونه خطرناک باشه ؟

  جواب:
  نگران نباشید اگر در هفته 15 تشکیل شده باشد نرمال است.
 • سئوال:
  سلام آزمابش غربالگری سه ماهه اول من.. خیلی نگرانم
  Crl:66.6
  PAPPA-A: 4831.00 mom 1.31
  B hcg 26.5 mom 0.93
  Nt : 2.6 mom 2.31

  Down syndrom 1:457
  Age alone 1:1210
  Equivalent Age risk 34.7
  Trisomy 18 1:99000
  27 سالمه

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام در غربالگری اول ریسک سندرم داون 1:9420 بود ولی در غربالگری دومم 1:205گزارش شده ،NT:1\'1درغربالگری اول بود الان 15+4 هستم.چرا این دوازمایش،باهم متفاوت هستند؟حتما باید آمنیوسنتز بشم؟

  جواب:
  غربالگری سه ماهه اول بیشتر تحت تاثیر سونوگرافی هست و در آنجام هم چون عدد NT خیلی پایین بوده ریسک را خوب کرده ولی در سه ماهه دوم جواب 100% وابسته به مارکرهای بیوشیمی خون هست و در نتیجه می تواند این دو جواب با هم تفاوت داشته باشند.
 • سئوال:
  ببخشید یک سوال دیگه
  CffDNA دقیقتراست یا امنیوسنتز؟

  جواب:
  آمنیوسنتز
 • سئوال:
  سلام لطفا ازمایش غربالگری دوممو تفسر کنید نگرانم ممنون
  age at term:21.7
  t21prior risk: 1:1504
  t18 prior risk: 1:17646
  weight(kg): 73
  gestational age: 17w+1d
  determination method: scan
  calculated risks (at term): trisomy 21: 1:1067
  trisomy 18: 1:30000
  slos: 1:30000
  ntds: 1:5161
  afp 32.00 iu/ml mom 0.99
  hcg 48.10 iu/ml mom 1.83
  ue3 1.00 ng/ml mom 0.58

  ina 255.00 pg/ml mom 1.28

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام میشه ایناروتفسیر کنین؟
  Trisomy21 1:9764
  Trisomy18 1:17514
  Trisomy13<1:30000
  ضمنا رنگ قسمتی که اینارونوشته زرده نگرانم میشه زودترجواب بدین؟
  بچه هام دوقلوهستن اینم ازمایش غربالگری سه ماهه اول هستش

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام ممنون میشم ازمایش غربالگری سه ماهه اول منوتفسیرکنید
  (Fbhcg,value59.1( ng/mi.1.33
  (Papp-A,4108(mu/i.0.6
  T21prior risk:1:1110
  T18:1:12586
  1:30178》:T13
  Crl:62mm
  Nt:1.2mm
  Trisomy21: 1:7538
  Trisomy18: 》1:30000
  trisomy13: 》1:30000
  Age at term:28.6years
  weight:46kg
  درهفته ی13

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام این ازمایش و خواسته بودم تفیر کنید که فرمودید سونوی انومالی بین هفته 18 تا 20 انجام بدم ، به تشخیص دکترم توی 17 هفتگی سونوی انومالی هم دادم که گفتن همه چیز نرماله و وزن جنین 183 گرم هست سوالم اینه ایا با این تفاسیر بازم سونوی انومالی لازمه؟ و دوم اینکه وزن جنین چطوره؟ کم نیست؟
  age at term:21.7
  t21prior risk: 1:1504
  t18 prior risk: 1:17646
  weight(kg): 73
  gestational age: 17w+1d
  determination method: scan
  calculated risks (at term): trisomy 21: 1:1067
  trisomy 18: 1:30000
  slos: 1:30000
  ntds: 1:5161
  afp 32.00 iu/ml mom 0.99
  hcg 48.10 iu/ml mom 1.83
  ue3 1.00 ng/ml mom 0.58

  ina 255.00 pg/ml mom 1.28

  جواب:
  اگر سونوی آنومالی تان خوب هست با این جواب با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده نرمال است. وزن جنین هم نرمال است.
 • سئوال:
  سلام ممنون از زحماتتون
  میشه جواب منو تفسیر کنید 12هفته و 4روز
  Nb:2.5mm
  F.h.r:164bm regular
  Length of cervix: 37mm
  Crl:61mm
  Nt:1.15mm 0.87MoM
  Papp a:6970 miu/L 1.81MoM
  Free b hcg:167.40iu/L 4.83 MoM
  Screening result:screen negative
  Risk of downs: 1 in3400(at term
  Comment:downs risk due to maternal age alone is 1 in 1100
  Comment: not in the high risk category for trisomy13 (risk< 1 in 100
  Comment: this test does not screen for neural tube defects because the test was done before 15 weeks

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام خسته نباشید.زمانی که آزمایش cell free مشکلی نداشته باشد آیا لازم است غربالگری مرحله دوم انجام شود یا خیر؟

  جواب:
  فقط یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام من آزمایش غربالگری در دوازده هفته ودو روز به گفته سونو اولم انجام دادم اگه میشه جوابشو واسم تحلیل کنید. پیشاپیش از زحماتتون ممنونم
  Nt=2/04
  Fetal Heart Rate 141.51 bpm
  Crown-Rump Length (crl) 69.46mm
  Average US Gestational Age = 13 w .1D
  FBHCG 25.00 ng/ml 0.76c.mom
  PAPP_A 2771 mU/l 0.80c.mom
  CRL 69.46
  Nuchal Translucency 2.04
  Nasal Bone peresent
  رنگ Calaculated Risks زرد
  TRISOMY 21 1: 3875
  TRISOMY 18 <1: 30000
  TRISOMY 13 <1: 30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی را انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض سلام
  این جواب آزمایش غربالگری سه ماهه اول منه تو 11 هفتگی.اگر ممکنه تفسیرش کنید خیلی نگرانم.
  age at term 30.2
  t21prior risk 1:944
  1:10602 t18prior risk
  1:25625 t13prior risk
  weight 58
  gestational age at bio: 12 w+2d
  gestational age: at scan:12 w+2d
  fetal heart rate bmp
  crl 57.6 mm
  nuchal translucency :(NT MOM) 1.6 mm
  nasal bone present
  FBHCG 18.1 ng/ml 0.36
  PAPP-A 4062 mu/l
  trisomy 21 1:27891
  trisomy 18 <1:30000
  trisomy 13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی را انجام دهید.
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: