Loading...

غربالگری سه ماهه اول

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيرى NT مى‏گويند و ديگرى

غربالگری سه ماهه اول

غربالگرى سه ماهة اول باردارى

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى[1] دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

 

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيرى NT[2] مى‏گويند و ديگرى آزمايش‏هايى است كه روى خون مادر انجام مى‏شود.

 

اندازه‏گيرى NTدر سونوگرافى

اندازه‏گيرى NTبا سونوگرافى خاصى كه از ابتداى هفتة 11 (0+11) تا انتهاى هفتة 13 باردارى (6+13) قابل انجام است، صورت مى‌گیرد. در اين نوع سونوگرافى مقدار مايع در پشت گردن جنين كه به آن NT مى‏گويند، اندازه‏گيرى مى‏شود. تمام جنين‏ها در اين قسمت داراى مقدارى مايع هستند كه اين‌مقدار در جنين‏هاى مبتلا به‌ سندرم داون تمايل به افزايش دارد.

 

سونوگرافى NT همچنين در موارد زير كاربرد دارد:

1- زنده بودن جنين را تأييد مى‏كند.

2- سن باردارى را تأييد مى‏كند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخيص مى‏دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين سن باردارى قابل تشخيص هستند، بررسى مى‏كند.

 

آزمايش خون مادر

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

 

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏دهد.

 

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول به ما مى‏گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته مى‏شود.

 

پس از غربالگرى سه ماهة اول

نتـايــج غربالگرى ســه ماهة اول به پــزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

 

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهة اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

 

تست‏هاى تشخيصى

تست‏هاى تشخيصى، نمونه‏بردارى از پرزهاى جفتى و آمنيوسنتز را شامل مى‏شود. نمونه‏هاى گرفته شده براى انجام اين تست حاوى سلول‏هاى جنين است. آزمايشگاه با انجام تست‏هايى به روى اين سلول‏ها درمى‏يابد كه آيا جنــيــن بــه اختلالات كروموزومى مـبتلا است يــــا خــيـــر. انــجام آزمايش‏هاى تشخيصى به طور معمول به تمامى زنــان بــاردار پـيشنهاد نمى‏گردد زيــرا احتمال سقـط جـنــين را بالا مى‏بـرند، با وجود اين اكثر زنـانى كه تست‏هاى تـشخيصــى را انــجام مى‏دهند دچار سقط يا ديگر عوارض ناشى از تست‏هاى مزبور نمى‏شوند و در عمل نتايج تست‏ها به زنان باردار آرامش و اطمينان خاطر زيادى مى‏بخشد.

 

مزاياى غربالگرى سه ماهة اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.

 

محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهة اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه‏هاى نــرمــال بــه دنــيا مى‏آورند.

2- بـــراى انــجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهة دوم بــاردارى منتظر ماند.

3- غـــربــالــگرى اختلالات لولة عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهة دوم باردارى انجام شود.

 

اختلالات كروموزومى

اختلالات كروموزومى عوارضى هستند كه در آنها تعدادی و يا قسمتى از كروموزوم‏ها افزايش و در مواردى كاهش مى‏يابد و يا در تعدادى از كروموزوم‏ها بازآرايى (چينشِ مجدد) قطعات مشاهده مى‏شود. این اختلالات مى‏توانند بر روند تكامل ذهنى يا فيزيكى جنين تأثير منفى بگذارند. سندرم داون كه تريزومى 21 نيز نامیده می‌شود شايع‏ترين اختلال كروموزومى است. افراد مبتلا به اين سندرم به جاى 46 كروموزوم، 47 كروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفى از مشكلات فيزيكى و ذهنى هستند. احتمال بروز سندرم داون در باردارى زنان در هر سنى وجود دارد اما اين احتمال با افزايش سن مادر افزايش مى‏يابد.

 

اختلالات هنگام تولد

اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لولة عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقة فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صــاحب فــرزندى مــبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏شوند.

 

انجــام ســونوگــرافـى در فاصلة هفته‏هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏گيرد.

 

و همواره به خاطر داشته باشيد:

اكثر نوزادان سالم متولد مى‏شوند![1]. First Trimester Screening (= FTS)

[2] . Nuchal Translucency (= NT)نظرات

 

 • سئوال:
  با سلام
  لطفا جواب آزمایش غربالگری سه ماهه اول من را تفسیر کنید خیلی نگرانم.
  سونوگرافی
  12 هفته و یک روز
  CRL=52.1 mm
  N.T=1.6 mm
  Free BHCG 102 IU/L H
  PAPP-A 1.392 mIU/ml
  age at term (years) 33
  T21 Prior Risk : 1:629
  T18 Prior Risk :1:7035
  T13 Prior Risk: 1:17470
  Weight (kg) 56
  Gestational Age at Biochemistry : 12W+1D

  Gestational Age at Scan: 12W+1D
  FBHCG 102 ng/ml Corrected MOM 1.96

  PAPP-A 1392 MU/l corrected MOM 0.38
  Trisomy 21: 1:121 SCREEN POSITIVE

  TRISOMY 18: 1:15549
  TRISOMY 13: 1:29224
  لطفا راهنمایی ام کنید

  جواب:
  ریسک شما برای سندرم داون در منطقه پر خطر قرار گرفته و توصیه میشود تست های سه ماهه دوم را انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند و عدد آنرا برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام
  خسته نباشید من هفته 6 بارداری هستم و ساکن تهران نیستم. خودم از دکتر خواستم برام غربالگری 3 ماه اولو بنویسه. با توجه به اینکه ازدواجم فامیلی نیس و 32 سال سن دارم.
  دکتر خیلی مهم ندونست اما وقتی من خواستم نوشت برام با اینکه فقط آز خون رو نوشته و در باره سونو ی ان تی تو دفترچه ام هیچی ننوشته
  نمیخام تو کارش دخالت کنم اما تا جایی که میدونم این سونو همراه با آز خون جواب کامل میده و مکمل هم هستن
  اما دکتر برای من فقط دستور آزمایش FREE B HCG , PAPPAدادند .
  میخاستم ببینم بهتر نیس بصورت آزاد همون روزی که این آز خون رو انجام دادم سونوی ان تی هم بدم یا نه؟
  اگه میشه...

  جواب:
  آزمایش خون به تنهایی قدرت تشخیص 48 % دارد که با سونو این تشخیص به 85% می رسد و بهتر است هر دو را با هم انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر فراوان از ارمایشگاه محترم نیلو
  من 34 ساله هستم و در هفته 14 بارداری به سر میبرم. متاسفانه تست fmfمن(ارسالی به المان) برای تریزومی21 ریسک بالای 1:19 را نشون داد. دکتر برام تست آمینو سنتز نوشت که ازمایشگاه(در شیراز) برام نوبت 2 هفته دیگه را داد چون اصرار داشت باید 16 هفته تمام شود.
  دکترم گفت اگر جواب این تست خوب بود باید هفته 17 اکو قلب از جنین بگیره. این آزمایش قلب برای چیه و اینکه آیا میشه زودتر از دو هفته دیگه تست را انجام داد. خیلی نگرانم و تحمل این زمان برام سخته.
  در ضمن من حاملگی اولم در سن 30 سالگی پوچ بود. دومی در سن 31 سالگی با مسمومیت حاملگی...

  جواب:
  اولین عاملی که باعث افزایش ریسک تست های غربالگری می شود اختلالات کروموزومی می باشد و بعد اختلالات قلب و عروقی.
  اینقدر نگران نباشید. احتمال اینکه بچه تان مشکل داشته باشد 5% است و 95% مشکلی ندارد.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشین من در هقته 26 بارداری و اولین بارداری هستم حرکن نی نی مو تو شکم احساس نمی کردم به خاطر همین دکتر مجددا سونو نوشت و تو سونو گفتن بچه سالمه ولی کم تحرکه آیا مشکلی هست خیلی نگرانم ؟

  جواب:
  متن کامل سونو را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام
  ممنونم از اينكه پاسخ سوال قبليم رو داديد مي خواستم ببينم اگر free bhcg بالا باشه اونم سه برابر ، براي چي انقدر بالاست و ممكنه چه مشكلاتي به دليل بالا بودنش به وجود بياد؟
  باز هم ازتون ممنونم .

  جواب:
  بعد از اختلالات کروموزومی عاملی که باعث افزایش این تست می شود پیامدهای نامطلوب بارداری مثل مسمومیت بارداری، افزایش فشار خون، دفع پروتئین ادراری و عفونتها واژن، زایمان زودرس و ... می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشین میشه یه کرم یا روغن طبیعی برای جلوکیری ترک های پوست شکم در دروران حاملگی معرفی کنین؟

  جواب:
  با متخصص زنانتان مشورت کنید.
 • سئوال:
  سلام من سونوگرافیNT انجام دادم ودرهفته 11-12 هستم درسونوگرافی بمن گفته شد خونریزی مارژینال خلف جفت دارم اماخودم حتی لکه هم مشاهده نکردم حاملگی اولم هست 22ساله هستم وسابقه هیچ بیماری ندارم امامتاسفانه وزنم زیاده.این خونریزی مشکلی برای جنین بوجودنمیاره؟دلیله این خونریزی چی میتونه باشه؟ باتشکر

  جواب:
  چون پشت جفت است جای نگرانی ندارد و حتی ممکن است راه به بیرون پیدا کرده و لکه بینی پیدا کنید که جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  با سلام من در هفته 26 بارداری به علت کمبود شدید آهن و گاهش پلاکت پزشک زنان منو به متخصص خون معرفی کرد الان متخصص خون برام فروس سولفات 3 بار در روز تجویز کره با اینکه پزشک زنان خودم فیفول 1 بار در روز تجویز کرده بود سوال اینه 3 بار در زوز مصرف فروس سولفات برای نی نی ام مشکلی ایجاد نمی کنه در ضمن متخصص خون میتل دوپا برای نوشته این دارو برای چیه؟ممنو از راهنماویتون

  جواب:
  خیر
  متیل دوپا در درمان زیادی فشارخون به تنهایی یا همراه سایر داروها مصرف می‌شود. همچنین در درمان زیادی فشار خون زنان حامله ( پره اکلامپسی) نیز به‌کار می‌رود.
 • سئوال:
  هقته 26 بارداری و اولین بارداری هستم حرکن نی نی مو تو شکم احساس نمی کردم به خاطر همین دکتر مجددا سونو نوشت و تو سونو گفتن بچه سالمه ولی کم تحرکه آیا مشکلی هست خیلی نگرانم ؟

  متن کامل سونو را برایم بنویسید.
  شرح سونو:در بررسی رحم حاملگی یک جنین زنده و متحرک با ضربانات منظم قابل رویت و قرار جنین طولی با پرزانتاسیون سفالیک و میزان رشد سونو گرافیک BPD=60وFL=44 میزان مایع آمنیوتیک در حد طبیعی جفت فوندال قدامی و لاترال چپ sex=female

  جواب:
  سونو خوب است اگر چاق هستید که زیاد جای نگرانی ندارد. در غیر اینصورت با پزشکتان تماس بگیرید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید...در هفته 13 بارداری هستم و هفته پیش در آزمایشگاه خودتان آزمایش غربالگری و سونوی ان تی دادم لطفا نتایج آزمایش مرا تفسیر کنید:

  BIOCHEMISTRY:
  date of sampling: 12/10/11
  FBHCG: value 37.00 unit ng/ml
  corrented mom 1.04

  PAPP-A: value 2163 unti mu/l
  corrected mom 0.91

  ULTRASOUND:
  date of scan: 12/10/11
  general findings:
  normal intrautetine pregnancy

  CALCULATED RISKS (at term
  TRISOMY 21: 1:20618
  TRISOMY 18: <1:30000
  TRISOMY 13: <1:30000

  nuchal translucency (NT): 1.12 MM
  nasal bone (NB): present

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  امكانش هست يك آزمايشگاه معتبر براي انجام آزمايش غربالگري سه ماهه دوم در اراك به من معرفي كنيد ؟
  ممنونم .

  جواب:
  متاسفانه هیچ آزمایشگاهی در اراک با ما قرارداد همکاری ندارد.
 • سئوال:
  سلام
  سن مادر 29
  سن حاملگی 12
  fetal heart rate:164 ppm
  CRL:55.6 MM
  NT:1.4 MM
  BACK RISK
  TRISOMY 21<1:515
  TRISOMY18<1:1207
  TRISOMY13<1:3801
  ADJUSTED RISK
  TRISOMY 21<1:2575
  TRISOMY 18<13658
  TRISOMY13<1:71034
  FBHCG:21.50 IU/L ACCEPTED
  PAPPA:1.554 IU/L ACCEPTED
  لطفا تفسیر بفرمایید؟تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک شما در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام.سن من 32 سال است و در شناسنامه 35 درج شده. آیا در محاسبات ارقام آزمایشات سونو و ژنتیک برای جواب آزمایش, سن مادر هم تاثیر دارد(یعنی بر اساس سن مادر محاسبه انجام میشود و لازم هست سن وافعیم را به پزشکم اعلام کنم؟
  تشکر

  جواب:
  حتمأ سن واقعی تان را به پزشک اعلام کنید و به خصوص برای تست های غربالگری
 • سئوال:
  سلام
  سن مادر 29
  سن حاملگی 12
  fetal heart rate:164 ppm
  CRL:55.6 MM
  NT:1.4 MM
  BACK RISK
  TRISOMY 21<1:515
  TRISOMY18<1:1207
  TRISOMY13<1:3801
  ADJUSTED RISK
  TRISOMY 21<1:2575
  TRISOMY 18<13658
  TRISOMY13<1:71034
  FBHCG:21.50 IU/L ACCEPTED
  PAPPA:1.554 IU/L ACCEPTED
  لطفا تفسیر بفرمایید؟تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک شما در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از اینکه پاسخ سوال قبلیمو دادید.
  من دیروز در هفته 15 برای تست آمینیوسنتز مراجع کردم اما در سونوگرافی سن جنین 14 هفته تشخیص داده شد و دکتر پیشنهادکرد که هفته آینده برای نمونه گیری مراجعه کنم.
  سونوی هفته 12 من سن بچه را 12 هفته نشون میداد. آیا اینکه سونو هفته 15 سن را 14 هفته نشون میده به دلیل رشد ناکافی بچه است؟ ممنون میشم جواب بدید.

  جواب:
  یک هفته اختلاف در سونوگرافی در این هفته ها طبیعی است. اینقدر نگران نباشید
 • سئوال:
  با سلام و تشکر فراوان از توجه شما.
  من قبلا نتایج سه ماهه اولم رو نوشته بودم .شما و دکترم هم گفتید که آزمایشات سه ماهه دوم رو انجام بدم .( t21=1:342 ) حالا هم منتظر جواب سه ماهه دوم هستم . اما متاسفانه هر دو آزمایش رو توی آزمایشگاه پارس انجام دادم که به من گفتن نتیجه سکوئنشال رو نمی دن. حالا نگرانم که ایا از روی نتیجه دوم و اول به تنهایی دکترم می تونه درست نتیجه گیری کنه؟
  با احتمال 85% نتیجه می دهد.

  و میترسم که وقت آمنیوسنتز رو از دست بدم .در ضمن وقتی جواب سه ماهه دوم حاضر شه من 16هفته و 6 روزم هست .
  لطفا پاسخ منو بدین.
  فعلأ منتظر جواب سه ماهه دوم باش و نتیجه را برایم بنویس
 • سئوال:
  سلام:میخواستم سوال کنم چقدر تحرک و کار روزانه برای من مجاز هست؟من در هفته 6 هستم.مرسی

  جواب:
  بستگی به نظر پزشک ات دارد.
 • سئوال:
  سلام:میخوام بدونم هزینه ازمایش غربالگری و سونو nt چقدر هست؟مرسی

  جواب:
  با شماره 8942 تماس بگیرید.
 • سئوال:
  خواهش ميكنم جواب من رو بدين چون من ايران نيستم دسترسى به دكتر ايرانى ندارم خيلى نگرانم،باور كنيد،٤روز من هر دو ساعت اومدم اينجارو چك كردم ببينم جوابمچى شد،امروز اومدم ديدم جواب همه داده شده،پيغاماى من پاك شده آه از نهادم بلند شد،خواهش ميكنم كمكم كنيد

  جواب:
  تا انجا که مطمئن هستم به سئوالات شما جواب داده شده است اگر جوابی دریافت نکردید. بطور دقیق ولی خلاصه سئوالتان را تکرار کنید.
 • سئوال:
  لطفاً تفسير بفرماييد:
  سن مادر:٢٤سال
  Gestaional Age:11w+3d
  Foetal heart motion present,frequency:163pbm
  CRL:48.1mm
  Nuchal translucency:1.2mm
  Free beta hCG:63.0IU/L. Equivalent to 1.472MoM
  PAPP-A:2.096IU/L. Equivalent to 1.156MoM
  Background. Risk:trisomy21=1:945
  Trisomy 18=1:2127
  Trisomy13=1:6719
  Adjusted risk:trisomy 21=1:18904
  Trisomy 18=1:42543
  Trisomy 13=1:134386
  خيلى خيلى ممنون ميشم اگه پاسخ بفرماين،ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک شما در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام .
  من 29 ساله هستم . بدون هیچ سابقه بیماری ژنتیکی ودر هفته 12 روز 1 سونوی NT و تست خون دادم . عدد NT : 1.9mm
  در جواب تست خون هر سه تا ترزیمی 18 و 13 و 21 نوشته low risk
  در برگه توصیه کرده بین هفته ای 15 تا 22 یک آزمایش انجام شود . این چه معنی میده ؟ دکتر سونولوژیست هم گفت طبیعی

  جواب:
  ریسک عددی هر کدام را برایم بنویسید.
 • در ضمن اندازه جنین : 56.79mm
 • سئوال:
  سلام جواب سونوی من در 13 هفتگی پرزانتاسیون سفالیک محل چسبسدن جفت انتریور وطول سرویکس 5cm ایا طبیعی است ومسکلی ندارم؟

  جواب:
  خیر
 • سئوال:
  ببخشید خیر یعنی طبیعی نیست یا اینکه یعنی مشکلی ندارم؟

  جواب:
  مشکلی ندارید.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از شما. آزمایش غربالگری من در هفته 12 .
  لطفا تفسیر فرمایید:
  free beta: 17.9
  papp-a: 23.00
  down syndrome 1:31300
  age alone 1:1070
  equivalent age risk <15.0
  trisomy 18/13 1:77700
  nt: 1.1
  nb هم دیده شده
  سپاسگذارم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک شما در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام من در هفته 16 بارداری هستم و برای شنیدن صدای قلب جنین پیش دکترم رفتم ولی صدای قلب جنین شنیده نشد دکترم گفت این دستگاها زیاد دقیق نیستن نگران نباشم 2 هفته دیگه باز برم...آیا جای نگرانی هست؟؟؟

  جواب:
  احتمالأ اگر جای نگرانی بود پزشکتان به شما می گفتند به توصیه پزشکتان عمل کنید.
 • سئوال:
  سلام.من واقعا از شما متشکرم که پاسخ ما رو می دین و ما رو از نگرانی خارج می کنید .
  نتیجه سه ماهه دوم من حاضر شده :
  risk of down ; 1in 6700(in term
  risk of ntd; 1in 5200(in term
  فقط دوباره بگم که جواب سه ماهه اول اینه:
  tris.21
  nt: 1:1306
  biochemistery: 1:115
  nt& biochemistery: 1:437
  هر دو ازمایش رو ازمایشگاه پارس انجام دادم.
  بازم یه دنیا ممنون.
  الان اگه آمنیو ندم پس جواب مشکوک اولی رو چکار کنم.اگر بدم دکترم چرا مرحله دوم رو نوشته؟ متاسفانه دکترم رفته مسافرت و دسترسی بهش تا هفته دیگه دوشنبه نیست.بعدشهم الان یعنی 3/8/91 من 16 هفته و دو روزم هست .کی امینو بدم که برای سقط قانونی دیر نشه؟

  جواب:
  از آنجائیکه پروتکل سکوئنشیال انجام نشده توصیه می شود پزشکتان در این مورد اظهارنظر کند. چون باید هر کدام به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد.
 • سئوال:
  سلام من سونوی nt را در 3 ماهه اول بارداری انجام دادم که9/1 گزارش شد. الان در هفته 16 بارداری رفتم که پزشکم ازمایش و سونوی سلامت جنین سه ماهه دوم را بنویسن که دکتر گفتن آزمایش دیگه لازم نیست و برای مادران بالای 35 سال است فقط گفتن 3 هفته دیگه واسه تعیین جنسیت و سونوی nt , nb برم...آیا واقعا این آزمایشات برای من دیگه لازم نیست ؟؟؟ با وجود اینکه من یک برادر شوهر عقب مونده دارم که به علت کمبود ید مادر عقب مونده شدن؟

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویس.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید. من28سالمه و 11 هفته و2 روزه باردارم. ممنون میشم اگه جواب ازمایشمو تفسیر کنید.
  PAPP-A : 1056
  Free B -H :38.98
  CRL :8 mm on هفته 7 ( 12.09.15)
  screening result : negative
  risk of Downs : 1 in 4.700 at term
  comment : Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1.100

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک شما در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  ریسک تریزومی اصلا تو سونوگرافی من نبوده فقط مقدار nt گزارش شده بود nb مشاهده شده بود و مقدار مایع امونتیک طبیعی بوده و نوشته بود که هیچ نا هنجاری دیده نمیشود!

  جواب:
  سونوی فوق به تنهایی حدوده 70-60% ارزش تشخیصی دارد.
 • سئوال:
  با سلام
  من 32 سال دارم و در اولین بارداری هستم .در 13 هفته و 4 روز
  تست papp-aو free b hcg
  رو دادم . لطفاتفسیرش کنید.
  nt=1.6
  CRL=73mm
  PAPP-A=10 iu/L
  FREE B-HCG=15.5 iu/L

  جواب:
  ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  پس با این اوصاف من برای غربالگری سه ماهه دوم لازمه چیکار کنم؟آیا همون چیزی که دکترم گفته بودن کافیه؟ ممنون میشم منو راهنمایی کنید

  جواب:
  سئوال قبلی تان؟؟؟؟؟؟؟
 • سئوال:

  من 1 بار دیگه پیامهامو کلی براتون مینویسم خواهش میکنم بفرمایید من چه کار کنم درسته؟

  سئوال:
  سلام من سونوی nt را در 3 ماهه اول بارداری انجام دادم که9/1 گزارش شد. الان در هفته 16 بارداری رفتم که پزشکم ازمایش و سونوی سلامت جنین سه ماهه دوم را بنویسن که دکتر گفتن آزمایش دیگه لازم نیست و برای مادران بالای 35 سال است فقط گفتن 3 هفته دیگه واسه تعیین جنسیت و سونوی nt , nb برم...آیا واقعا این آزمایشات برای من دیگه لازم نیست ؟؟؟ با وجود اینکه من یک برادر شوهر عقب مونده دارم که به علت کمبود ید مادر عقب مونده شدن؟

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را برایم بنویس.

  سئوال:
  ریسک...

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و 13 را که در تست های غربالگری سه ماهه اول انجام داده اید و برایتان محاسبه شده است را برایم بنویس.
 • سئوال:
  با سلام .
  در آزمایش سونوگرافی nt l من همه چیز نرمال بود ولی دکترم که نگاه کرد گفت طول دهانه رحم کم یه سونوگرافی واژینال برای من در هفته 16 نوشته . خواستم ببینم در هفته 16 اندازه طبیعی دهانه رحم چند ؟ الان در آزمایش عدد 30.78 MM نشان میدهد

  جواب:
  بالای 40
 • سئوال:
  ریسک تریزومی اصلا تو سونوگرافی من نبوده فقط مقدار nt گزارش شده بود nb مشاهده شده بود و مقدار مایع امونتیک طبیعی بوده و نوشته بود که هیچ نا هنجاری دیده نمیشود!

  جواب:
  سونوی فوق به تنهایی حدوده 70-60% ارزش تشخیصی دارد.
  سئوال:
  پس با این اوصاف من برای غربالگری سه ماهه دوم لازمه چیکار کنم؟آیا همون چیزی که دکترم گفته بودن کافیه؟ ممنون میشم منو راهنمایی کنید

  جواب:
  توصیه می شود تست کواد مارکر را انجام داده .
 • سوال :
  باسلام
  من 24سالمه و12هفته ام لطفا ازمایشم روتفسیرکنید ممنون
  previous downs none
  weight:82
  nuchal measurement:1.71mm ;1.15mom
  papp-a:1650miu/l ;0.82 mom
  free beta-hcg:42ng/ml :1.08mom
  screening result:screen negative
  risk of downs:1in9300(at term
  comment:downs risk due to maternal age alone is 1in1400
  comment:not in the high risk category for trisomy18(risk<1in100
  comment:this test does not screen for neural tube defects

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  ممنون از راهنماییتون...تا کی وقت دارم تست کواد مارکر را انجام بدم؟ الان هفته 16 هستم...
  هفته 16تا 17

  این تست فقط آزمایش خون؟؟؟
  بله
 • سئوال:
  ببخشید من که سه ماهه اول بارداری سونوی nt رو انجام دادم و الان که در هفته 16 هستم و قرار هست به توصیه شما ازمایش کوادمارکر رو هم انجام بدم . ایا واسه سه ماه دوم باز لازم هست سونوی ntوnb رو انجام بدم یا همون 1بار که واسه 3ماهه اول دادم کافیه؟؟؟ مرسی

  جواب:
  نیاز به سونو ندارید.
 • سئوال:
  ازپاسختون ممنونم باتوجه به این که شما فرمودید 85%درمحدوده کم خطر هستم دیگه نیازی به ازمایش سه ماهه دوم نیست؟باتوجه به اینکه برادرم سندروم دان داره؟؟

  جواب:
  نه باید مرحله دوم را هم انجام داده و پروتکل ترکیبی برایتان گزارش شود.
 • سئوال:
  با سلام. دکترم فقط گفتن سونوی انومالی اسکن رو انجام بده.من در هفته 17 و 2 روز انجام دادم .نتیجه این بود که یک کانون اهکی در قلب دیده میشه به قطر2.2 میلیمتر.
  به نظرتون این یعنی چی؟
  مرسی از پاسختون

  جواب:
  ریسک تریزومی 21 در تست های غربالگری سه ماهه اول و دوم را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  weight. 86.500 kg
  nuchal measurement. 1.4 mm. ; 0.78 mom
  papp-A alevel. 26.4 mg/l. ; 2.28 mom
  freeB-hCG level. 33.5 ng/ ml. ; 1.08 mom
  screening result. screen negative
  risk of Downs. 1 in 50,000 ( at term )
  ..........................age alone is 1 in 1,300
  ........................... trisomy 18 ( risk <1 in 270 )
  ........................... truant 13 ( risk <1 in 100 )
  پاسخ اىن آزمایش چىست ؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% در محدوده کم خطر قرار دارید.
 • سئوال:
  با سلام در هفته ده یک سونو برای آگاهی از سلامت جنین دادم که در آن قید شده رحم بزرگتر از حد طبیعی..
  می خواستم ببینم دلیلش چیه و آیا خطر ناکه؟ با توجه به اینکه چیز خاص دیگه ای نوشته نشده و با مثانه پر رفتم سونو اندازه سی آر ال جنین هم 34 میلیمتر بود و قید شده بود هفته 10 و دو روز. لطفا منو از نگرانی در بیاورید.

  جواب:
  جای نگرانی وجود ندارد ولی با این وصف بازهم با پزشکتان مشورت کنید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید . سه ماهه اول:
  t21-1:343
  سه ماهه دوم:
  t21-1:6400
  متاسفاته ازمایشگاه پارس نتیجه سکوئنشال رو به من نداده. و حالا توی انومال اسکن میگن یه کانون آهکی با قطر 2.2 میلیمتردر قلب دیده میشود .الان هم 18 هفته و 2 روز هستم .
  لطفا پاسخ منو بدین؟

  جواب:
  اگر پزشکتان صلاح بدانند بهتر است آمنیوسنتز شوند.
 • سئوال:
  باسلام
  لطفا نتایج آزمایش منو تفسیر کنید ممنون میشم
  سن:31 سال
  بارداری اول
  سن جنین:11 هفته و 2 روز
  NT=1.7 MM
  CRL=45.7 MM
  TRISOMY 21= 1:563
  TRISOMY 18= 1:3200
  TRISOMY 13= 1:24964
  FBHCG= 85.30 IU/L ACCEPTED
  PAPPA= 5.762 IU/L ACCEPTED

  جواب:
  تست غربالگری را در هفته 15 انجام داده و درخواست گزارش ریسک سکوئنشیال را بکنید. سپس ریسک تریزومی 21 را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشيد

  اگر محبت بفرماييدو جاب اين تست رو تفسير بفرماييد ممنون ميشم.

  FBHCG: value 35.00 unit ng/ml
  corrented mom 1.02

  PAPP-A: value 1135 unti mu/l
  corrected mom 0.51

  CALCULATED RISKS (at term
  TRISOMY 21: 1:11598
  TRISOMY 18: <1:30000
  TRISOMY 13: <1:30000

  nuchal translucency (NT): 0.9 MM
  nasal bone (NB): present

  ULTRASOUND:
  date of scan: 10/31/2012
  general findings:
  normal intrautetine pregnancy


  نميدونم چيزهاي ديگري هم لازم بود كه بنويسم يا خير.

  باز هم ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • مامان امیرعلی
  سه شنبه 16 آبان 1391 - 00:26
  سئوال:
  سلام من 25 سال دارم و تست غربالگری سه ماهه اول خود را دریافت کرده ام میخواستم نتایج آن را برایم تفسیر نمایید خیلی نگرانم با تشکر
  (papp-a 3039.00mu/l mom(1.44
  (fbhcg 35.00ng/ml mom(1.12
  (afp 50.00iu/ml mom(2.39
  (hcg 99.80iu/ml mom(2.53
  (ue3 1.00ng/ml mom(0.75
  (ina 257.00pg/ml mom(1.11

  calculated risk
  trisomy21 <1:30000
  trisomy18 <1:30000
  slos <1:30000
  ntds 1:119

  general findings:
  bpd 17.95mm
  fl 6.71mm
  crl 59.03mm
  nuchal translucency 0.86mm
  nasal bone present

  screen positive

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
  فقط کلمه screen positive برای چی نوشته اید؟؟؟؟
  • مامان امیرعلی
   شنبه 20 آبان 1391 - 01:59
   سئوال:
   با سلام مجدد
   فکر میکنم SCreen positive به خاطر میزان ریسک بالای NTD می باشد میزان ریسک NTD در آزمایش من 1:119 می باشد به همین دلیل نیز دکتر تست آمینوسنتز را پیشنهاد داده اما وقتی برای این تست مراجعه کردم گفتند نیازی نیست و برای بررسی بیشتر باید در هفته 19 جهت سونوی چهاربعدی مراجعه کنم البته به دلیل نگرانی زیاد در همین هفته 16ام این سونو را انجام دادم چیز غیرطبیعی وجود نداشت ولی خیلی نگرانم آیا انجام سونو کافی است و دیگر نیازی به تست آمینو سنتز نیست؟ در ضمن من راجع به NTD خیلی مطالعه کردم گویا در صورتی که میزان AFP از 2.5 برابر حد طبیعی خود بیشتر باشد ریسک NTD بالا گزارش...

   جواب:
   بهتر است سونوی هفته 19 را هم انجام داده و مجدد تست AFP را تکرار کرده و میزان AFP MoM محاسبه شود که اگر از عدد اولی کمتر باشد نشانه آن است که افزایش AFP منشاء مادری دارد نه جنینی>
 • مرجان مامان نیکتا
  سه شنبه 16 آبان 1391 - 01:52
  سئوال:
  سلام نتیجه ازمایش مرحله اول ودوم من به شرح زیر است لطفا ریسک من را بگویید با توجه به اینکه 39 سال دارم وبارداری دوم ام است وبچه اولم سالمه
  weeks12,2 day(by date)
  weeks 12,6day(by crl scan)
  weight 57 kg
  nuchal measurement 1.6mm mom 0.86
  papp-alevel 36.26mg/l 1.48mom
  free-hcglevel 90.34ng/ml 1.52mom
  fetel nasal bone present

  screening result screen negative
  risk of downs 1 in 2800 at term
  not in the hight risk category for trisomy18 (risk<1in 100)
  not in the hight risk cstegory for trisomy13(risk وآزمایش مرحله دوم در هفته 17
  week16,3day(by crl scan
  ms-afp level 49.7iu/ml 1.59 mom
  uf3 level 3.69ng/ml 1.92mom
  total hcglevel 46924iu/l 1.73mom
  inhibin-a level 331.5pg/ml 1.38mom
  screening result screen negativ
  risk of downs less than 1in20000 at term...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  سلام.میخواستم بدونم تنها با عدد nb,ntمیتوان با اطمینان از وجود سندرم داوون گفت؟

  جواب:
  با اطمینان 60-50%
 • سئوال:
  سلام من سي ساله هستم نتيجه غربالگري سه ماه اول كه دو روز پيش دادم به اسن صورت است Nb:present Nt:2.9 Ga:12w5d Freebhcg 31.90 Mom0.856 Pappa5.568 Mom 1.426 T21:1:5844 T18 1:19938 T13 1:56061 B ميخواستم بپرسم عدد nt خيلي بالاست الان بايد چه كار كنم? خيلي نگرانم

  جواب:
  تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید . نتیجه تست غربال گری مرحله اول من به شرح زیر است . کمی نگرانم لطفا راهنمایی کنید: سنم 27 سال و وزنم 76 و قدم 169 میباشد .سن بارداری: 12w+6d
  1184: 1 :t21 prior risk

  t18 prior risk 1:13506
  t13 prior risk: 1:32278
  value unit corrected mom
  fbhcg 17:00 ng/ml 0.61
  papp-a 1986 mu/l 0.86


  fetal heart rate: 153bmp
  bpd: 19.1 mm
  fl: 9.85mm

  crl: 63.82mm
  nuchal translucency: 1.25mm


  nt: 1.25 mm
  nb: present

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% جواب شما در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام. اگه امکان داره جواب آزمایشمو میخواستم تفسیر کنید.nt 1/9 nb 2/7
  در جواب غربالگری که هفته 12 انجام دادم نوشته
  papp-a 2.9 miu
  freeBHCG 142 ng/m
  risk assesment curve attachedsheet
  در ضمن هفته پنجم تب داشتم از کجا میتونم بفهمم که تب رو جنین تاثیر داشته یا نه؟ الانم هفته 25 هستم.

  جواب:
  ریسک تریزومی 21و13 و 18 را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   age risk 1: 795
   biochemical T21 risk 1:336
   combined trisomy 21 risk 1:534
   trisomy 18+NT<1:10000
   نمیدونم اون چیزی هست که مد نظر شما بود یا نه؟
   بله ، با قدرت تشخیص 85% در محدوده کم خطر است.

   در ضمن من الان هفته 26 بارداری هستم واین هفته تکون خوردانای جنینم نسبت به هفته فبل کم شده. آیا مشکلی هست؟
   در صورت صلاحدید پزشکتان یک سونو انجام دهید.

   در ضمن بنا به تشخیص پزشکم سونو سه بعدی هم انجام ندادم. نظر شما چیه؟
   به هر حال ایشان صلاح به انجام این کار ندانستند.
   • سئوال:
    واقعا ممنوم.ببخشید من بعد ازاین آزمایش دیگه ای ندارم؟ بنظر شما نیاز بود هفته 15 هم آزمایش میدادم؟ سونو سه بعدی نیاز بود؟ در ضمن من هفته 5 چون لک بینی داشتم استراحت مطلق کردم شکم و ران پاهام تب کرده بود از کجا وچه سونو یا آزمایشی میتونم بفهمم که رو جنین تاثیر داشته یا نه؟

    جواب:
    احتمالأ پزشکتان صلاح ندونستند ولی با این وجود توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم انجام دهید.
    • سئوال:
     آنومالی اسکن با سه بعدی فرق داره؟
     خیر

     چه هفته ای انجام بدم؟
     18-20

     جای نگرانی هست؟
     جواب آنومالی اسکن تان را برایم بنویسید.
     • سئوال:
      ببخشید من تو سوال قبلیم گفته بودم که هفته 26 هستم آیا باز هم هم شما آنومالی اسکن را پیشنهاد میکنین؟

      جواب:
      با پزشکتان مشورت کنید.
 • سئوال:
  ممنون از جوابتون. نگرانی من به خاطر ریسک تریزومی 21 بود که عددش 1:1184 میباشد . این عدد مشکلی ندارد؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  من در هفته یازدهم بارداری برای سونو
  ntمراجعه کردم پزشک سونوگرافی nt=3.5گزارش کرد در حالیکه crlجنین 3.85بودوga=10w6dبه توصیه پزشک سونوو پزشک زنان برای انجام cvsمراجعه کردم وانجام دادم که بعد از سه روز جنین را از نظر تعداد کرومزومها نرمال اعلام کردند ولی هنوز جواب مرحله دوم آزمایش را ندادند الان در هفته پانزدهم هستم در یکی از سایتها خوندم که جنین های با ntبالا ممکنه مشکلات قلبی عروقی و یا اسکلتی داشته باشند خیلی نگرانم اگه جنین من مشکل کرومزومی نداره چه اقدامات دیگه ای باید انجام بدم تا خیالم از سلامتی او راحت بشه
  با تشکر از شما

  جواب:
  1- اکوکاردیوگرافی در هفته 18
  2- آنومالی اسکن در هفته 20-18
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشین تاریخ اولین روز آخرین پریودی من 29 فروردین بود میشه لطفا بگین من الان در هفته چندم هستم
  بین هفته 31-30

  ؟آیا درسته در سزارین یکی 2هفته بچه را رودتر در میارن ؟
  10 روز
 • سئوال:
  با سلام وتشكر فراوان ميخواستم بپرسم با توجه به جواب ازمايشم كه قبلا براي شما فرستادم ايا من در محدوده پر خطر قراردارم؟

  جواب:
  در همان جواب سئوال قبلی تان به آن پاسخ داده می شود در غیر اینصورت ریسک تریزومی 21 را مجدد برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید من چهارشنبه در هفته 12 و 6 روز سونوی ان تی و آز خون میرم بدم میخواستم بدونم باید ناشتا باشم؟
  خیر حتمأ باید صبحانه کامل بخورید.

  ضمن اینکه بهم گفتن اول باید سونو ان تی رو انجام بدم بعد جوابو ببرم آزمایشگاه و آز خون رو انجام بدم من تهران نیستم شهرستانم اگه میشه راهنمایم کنین ممنونم.
  در مرکز ما ابتدا تست خون داده می شود و سپس برای انجام سونو به مراکز سونوگرافی ارجاع داده می شود.
 • سئوال:
  باسلام خدمت شما.اگه امکانش هست سونویntمرا هم تفسیرکنید.باتوجه به اینکه تست دیگری نرفته ام.خیلی ممنون اززحمات شما....
  سن جنین:13هفته و6روز
  g83:efw
  پرزانتاسیون:cephalic
  محل جفت: postterio
  adequate:af
  167:fhr
  12mm:nt

  جواب:
  مطمئن هستید که NT شما 12 میلی متر است.
 • سئوال:
  سلام
  ممنون از پاسخ گویی های ب موقع تون
  من در ابتدای بارداری لک بینی داشتم ک با مصرف شیاف برطرف شد و در سونوی ان تی همه چیز نرمال بود و طبق تفسیر خودتون 85%در محدوده کم خطر بودم اما در 14 هفته خونریزی شدیدی داشتم انقدر زیاد ک فکر نمیکردم چیزی باقی مانده باشد ولی همون روز تو سونو همه چیز حتی میزان مایع نرمال بود فقط ی هماتوم 3 سانتی بود ک تا صبح فرداش دفع شد تا مدتی خونریزی داشتم وبا دستور دکتر شیاف مصرف کردم تا قطع شد اما الان در هفته 22 در سونویی ک انجام دادم در ناحیه خلفی وتحتانی جفت ی هماتوم باابعاد50*12mmدیده شد و میزان مایع حداقل میزان طبیعی است ولی جنین...

  جواب:
  اگر جنین مشکلی ندارد سعی کنید مصرف مایعات و استراحتتان را بیشتر کنید و به توصیه های پزشکتان عمل کنید.
 • سئوال:
  با سلام و احترام.1-جفت در وضعیت قدامی تحتانی و دارای گرید1 یعنی چه؟(در 17 هفته و3روز)
  2-پرزانتاسیون بریچ و شکل نرموسفال یعنی چه؟
  جواب سونوگرافی غربالگری در هفته14:n.t=2.64mm
  nasal.boneرویت شد1.5 میلیمتر
  طول کانال سرویکال36میلیمتر
  2D Calculation
  Cl(BPD/OFD)82%
  FL/AC11%
  FL/BPD42%
  FL/HC(Hadlock)11%
  HC/AC(Campbell)0.96%

  جواب آزمایش غربالگری در هفته 16:AFP=30.6IU/ml,MoM:1.08
  uE3=30.70ng/ml,MoM:1.48
  hCG=40.7IU/mL,1.11
  Inhibin A=296.2pg/ml,1.89
  Risk assessment(at term)
  OSB:1:10200
  Down Syndrome1:19400
  Age alone1:1200
  Equivalent age risk<15.0
  Trisomy181:99000
  3-لطفا برام نتیجه سونو و آزمایش غربالگری توضیح بدید.
  با تشکر بسیار

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. فقط در مورد گرید جفت باز هم چهار هفته بعد چک شود. یک آنومالی اسکن در هفته 20-18 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام.درسونو نوشته ضخامتnt حدود12mm است.ببخشید این عدد خطرناک است برای جنین.با تشکر...

  جواب:
  بهتر است در یک مرکز سونوگرافی دیگر در صورت صلاحدید پزشکتان مجدد NT اندازه گیری شود.
 • سئوال:
  قدرت تشخصیص با قدرت اطمینان که میفرمایید چه تفاوتی داره؟
  یکی هستند

  در ضمن چرا هیچ کس بالاتر از 85% در محدوده کم خطر نیست؟ مرسی
  چون توانایی این تست ها بیشتر از این نیست.
 • سئوال:
  با سلام مجدد T21 من رو خواسته بوديد1:5884هستش nt:2.9 با توجه به crl:65 در 12w5dبراي من مشكل زا است؟در ضمن از پاسخگويي شما بسيار متشكرم

  جواب:
  با توجه به عدد NT که کمی بالاست توصیه می کنم در هفته 15 تست کواد مارکر را انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال هم برایتان گزارش شود و عدد فوق را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  باسلام خدمت شما.
  من در سوال قبلی که عنوان کردم درسونویntام عددان را12mmنوشته بودند.بامرکز سونوگرافی ام تماس گرفتم وانها عنوان کردند که این عدد اشتباه تایپی بوده و عدد درست ان1/2 mm است.حال باتوجه به این ایا این عدد نرمال است یاخیر.
  باتشکر فراوان ازشما....

  جواب:
  بله نرمال است. عدد 12 خیلی وحشتناک بود.
 • سئوال:
  باسلم وخسته نباشید.با توجه به جواب سونو گرافی چند سوال داشتم.
  (.....سن بارداری بر اساسFL AتC BPD حدود 25 هفته 5 روز میباشد.دهانه داخلی رحم در حال حاضر بسته و طول سرویکس 33م م میباشد. تصویر یک فیبروم ساب سروزال تا اینترامول 57*67 م م در دیواره تحتانی لترال چپ رحم مشهود است.)
  1. من بدلیل وجود فیبروم مجبور به انجام سونو در هر ماه هستم.آیا رو جنین تاثیر سوء داره؟
  خیر

  2. آیا احتمال زایمان زود رس وجود دارد؟
  بله

  3. انجام سونو سه بعدی بعد از این فایده ای دارد؟ با توجه به اینکه آنومالی اسکن نیز انجام ندادم.( شما توصیه میکنید؟)
  بستگی به نظر پزشکتان دارد. از ایشان بپرسید.

  با تشکر.
  • سئوال:
   بنظذتون برا پیشگیری از زایمان زود رس چیکار کنم؟

   جواب:
   نزدیکی نداشته باشید. مواظب ترشحات واژن تان باشید، چیز سنگین بلند نکنید.
   • سئوال:
    با سلام مجدد. چند روزه ترشحاتم خیلی کم شده. علامت چیزی هست؟ جای نگرانی وجود دارد؟

    جواب:
    ترشحات کجا؟؟؟؟؟
 • سئوال:
  با سلام نتيجه آزمايش غربالگري سه ماه اول در سن 31 سالگي من را لطفا راهنمايي بفرماييد.
  previous: NTD: none
  previous Downs : none
  prev . pre eclampsia: no
  insulin dependent diabetes: none
  smoker : no
  maternal age at EDD: 32 years
  scan measure: BPD
  dettation ate date of sample: 12 weeks 1 day
  weight: 56 kg
  nuchal measurment: 1.1 mm ; 062 Mom
  PAPP-A level : 14.67 mg//L ; 1.15 MoM
  FreeB-hCG level : 102.1 ng/mL ; 2.26 MoM


  screnning result : screen negative
  Risk of Down's : 1 in 4800 at term
  comment: downs risk due maternal age alone is 1 in 760

  not in the high risk category for terispomy 18(risk<1in 100)

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% جوابتان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید من تهران نیستم و میخواستم نتیجه غربالگری 3 ماهه اولمو تفسیر کنین تا از نگرانی در بیام من اصلا سر در نیاوردم یعنی چی..32 سال سن دارم( 31.9 ماه) و وزنم 58 است
  gestational age 12+6
  metod crl
  scan date 14/11/12
  crown rump length in mm 67
  nuchal translucency MoM 0.47
  age risk 1:496
  biochemical T21 1:291
  combined trisomy 21 risk 1:1752
  Trisomy 18+NT <1:10000
  PAPP-A value : 2.68 mlu/ml crro.MoM 0.67
  fb hcg value 69.74 ng/ml corr.MoM 1.84
  تو سونو هم نوشته
  nb3.3 , nt 0.8
  لطفا راهنماییم کنین. ممنونم و منتظر جوابتون.
  بنظرتون کامله این آزمایش؟ مثه بقیه کاربرها عدد تریزومی 13 نداره چرا؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است ولی سه ماهه دوم را هم انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  می خواستم اگر ممکن هست نتایج آزمایشها و سونوی من را هم تفسیر کنید.ممنون
  FBHCG 39.00 MOM 1.05
  PAPP-A 1416 MOM 0.70
  Age 32.3
  T21 1:706
  T18 1:7905
  T13 1:19454
  age at scan 12w+1D
  CRL 57.28
  BPD 20.37
  HC 76.81
  FL 7.10
  NT 1.11
  NB PRESENT
  منتظر جوابتون هستم ممنون.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می شود تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان انجام شود.
 • سئوال:
  سلام لطفا آزمایش من را تفسیر کنید
  Alfa-feto protein 40.3
  un cong.esteradiol 1.5
  Beta.HCG Titre 25223
  Inhibin A 179


  previous NTD None
  previous Downs None
  prev.pre-eclampsia No
  Insulin dependent diabetes None
  scan measure NOt known
  Gestation at date of sample 16weeks4days
  17weeks1days

  Gestation used scan estimate
  weight 67kg
  mS-AFP 40.3NG/ML;0.97MOM

  uE3level1.5 ng.ml ;0.55mom
  hCG level25223miu/ml;0.84mom
  inhibin-a level 179pg/ml ;0.99mom

  screening result ; screen negative
  Risk of Downs ; 1 in 4,600 at term
  Risk of NTD ; 1 in 7,900
  Risk of pre-eclampsia ; 1 in 14
  Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1,200
  Not in the high risk category for trisomy 18 (RISK<1 IN 100)
  nOT IN THE HIGH RISK CATEGORY FOR SLOS (RISK<1 IN 100)

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% در محدوده کم خطر هستید.
 • سئوال:
  سلام سن بارداری من 11هفته و6 روز است ودر سونو گرافی ان تی همه چیز نرمال نوشته شده .فقط در مورد ان تی نرمال نوشته نشده بود
  nt:1/8
  ممنون میشم لطف کنید بگید نرماله یا نه

  جواب:
  نرمال است.
 • سئوال:
  سلام لطفا جواب ازمایش من را تفسیر کنید efw=80gr crl=66mm=12+6d nt=2mm nasal b
  one 3/3mm ms-afplevel=40.7 ng /ml 1.70 mom ue3level=4.96ng/ml 2.52mom totalhcg level=35740 miu/ml 0.80mom screen negative risk of down less than 1 in 20,000 at term riskof pre-eclampsia 1in70 not in the high risk category for trisomy18 risk<1in100 notinthe high risk category for trisomy for slos risk<1in100

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  من 11هفته و6 روز باردارم .در سونوی ntکه انجام دادم همه چیز نوشته شده بود نرمال و جلوی nt:1/8 نوشته شده بود می خوام بودم انذازه nt هم نرمال بوده است.

  جواب:
  بله
 • با سلام
  من مطابق تاریخ پری ید 8w+0d سونو انجام دادم ولی سونو سن جنین رو 6w+5d نشون داد. نگرانم که بچه ام رشد نکرده.
  1) آیا این 9روز کوچکتر بودن جنینم نشان دهنده مشکلی هست؟؟
  اگر پریودتان منظم نبوده این اختلاف اهمیت ندارد.

  2) آیا آزمایشگاه معتبری در شهر دزفول برای سونو ان تی میونید به من معرفی کنید؟؟
  سونوی NT خیر
  پیشاپیش مممنون بابت پاسخگوییتون
 • سئوال:
  سلام من در هفته 19 بارداری هستم و از 2سال قبل لووتیروکسین بخاطر کم کاری استفاده میکردم وقتی فهمیدم باردارم پزشکم گفت دوز قبلی دارو رو استفاده کنم در ماه 2 بارداری 2باره ازمایش دادم که tsh 1/4 بود و باز دکترم گفتن نیازی به بیشتر کردن دارو نیست و 2 ماهه دیگه که میشده
  91/8/19 دوباره ازمایش بدم ولی من فراموش کردم متاسفانه الان هم که تعتیلات تاسوعا عاشوراست و باید تا 2شنبه صبر کنم...ایا در این تاخیر ازمایش ممکن هست نیاز به دوز بیشتر دارو بوده باشه ؟؟؟بهتر نیست در این چند روز تعطیلی خودم دوز دارو رو بیشتر کنم؟ ایا واسه جنین مشکلی پیش میاد؟؟؟؟ ممنون

  جواب:
  خیر تا انجام آزمایش از افزایش دوز دارو خودداری کنید.
 • سئوال:
  سلام من دو بار کواد مارکر دادم که بار اول با اینکه داون ریسک 1 به 190 بود ولی دکترم گفت که با توجه به اینکه سه ماهه اول وسنوی دوم همه چیز نرمال بود نیاز به آمینوسنتز نیست ولی به پیشنهاد خودمون تکرار نوشتند که تو دومی OSB مشکل داشت:
  کواد مارکر بار اول:(ارومیه)
  LMP:12/07/09
  EDD:13/04/02
  Date of sample:12/11/04
  BPD: 22mm on 12/09/23
  Gesation at date of sample: 16 weeks 5 days (by dates)
  18 weeks 5 days (by BPD scan)
  MS-AFP level: 38.42 ng/ml ; 0.73 MOM
  uE3 1.49 ng/ml;0.37 MOM
  Total hCG 20590miu/ml;1.34 MOM
  Inhibit A 242.6 pg/ml;1.04 MOM
  Risk of Down's: 1 in 190 (at term)
  Risk of NTD: 1 in 17000
  Risk of Pre-eclampsia :1 in 16

  بار دوم:(آمیتیس تهران)
  Gesation age: 18 weeks 4 days by U/S
  Collection date: 17/11/12
  AFP: 105.7 IU/ml; 2.69MOM
  uE3:...

  جواب:
  دو تا جواب با هم تفاوت زیادی دارد در صورت صلاحدید پزشکتان یک آنومالی اسکن در یک مرکز معتبر انجام دهید.
 • مامان نی نی
  دوشنبه 6 آذر 1391 - 23:59
  سئوال:
  با سلام و خسته نباشید می خواستم اگر ممکن هست نتایج آزمایشها و سونوی من را هم تفسیر کنید.ممنون
  FBHCG 16.1 mlU/ml MOM 1.72
  PAPP-A 26.8 ng/ml MOM 0.64
  Age 22.3
  Ethnic origin Caucasian
  Gestational age at sampling date 11+6
  determination method CRL
  Double test at sampling date <1:10000
  Age risk at sampling date 1:1024
  Down Syndrome Risk
  The calculted risk for trisomy 21 is expected that more than 10000 woman with the same data, there is one woman with a trisomy 21 pregnancy..
  Risk of trisomy 18
  The calculated risk for ttrisomy 18 is<1:10000, wich indicates a low risk.
  NT 1.11
  با کمال عذرخواهی NB مثبت را لطف کنید بنویسید چه معنایی دارد?
  منتظر جوابتون هستم ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  سلام
  نمیدونم بار چندم مزاحمتون میشم میخواستم بازم جواب سونو رو برام تفسیر کنید:
  من در هفته 23 هستم
  میزان مایع آمنیوتیک کمتر از حد طبیعی و80mm است
  جفت با گرید 1و ضخامت طبیعی در دیواره فوندال خلفی رحم قرار دارد و حاوی نواحی هیپو لکو متعدد در قسمت های عمقی و سطحی می باشد که مطرح کننده تغییرات موکویید دژنراتیو و احتمالا هماتومهای متعدد میباشد.
  ضربان قلب 164 و فعالیت جنین طبیعی است اما سن جنین رو 20 هفته گفته
  گفت ک جفت سرحال نیست و جنین خوب رشد نمیکنه اگه خاطرتون باشه من گفته بودم ک در 14 هفته خونریزی شدید داشتم دکترم گفت استراحت کن و بزار ب همین روال پیش...

  جواب:
  بهتر است با پزشکتان مشورت کنید تا در صورت لزوم برای IUGR پیگیری شود.
 • سئوال:
  سلام
  ممنون ميشم آزمايش من رو تفسير کنيد:
  FBHCG 74.00 MOM 1.85
  PAPP-A 275 MOM 0.12
  Age 24.6
  T21 1:1400
  T18 1:16372
  T13 1:38578
  weight 58
  age at scan 12w+0D
  CRL 52
  Fetal heart rate : 165
  NT : 1
  NB : PRESENT
  ---------------
  calculated risk at term:
  T21: 1:1172
  T18 : < 1:30000
  T13 : <1:30000
  -------------
  comment:
  Quad or Sequential screen recommended
  منتظر جوابتون هستم ممنون.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  سلام من هفته 25 هستم جنینم روزی 3 یا 4 مرتبه حرکت میکند بخصوص بعد از غذا بیش از 5 حرکت در هر مرتبه اما ضربه هایش خیلی قوی نیست اما از روی شکم دیده میشود ایا طبیعی است یا خیر
  طبیعی است.

  باید شدت حرکات قوی باشد؟
  فعلأ شدت آن در همین حد خوب است

  از کی حرکات مهم میشود؟
  از همین هفته ها

  از کجا متوجه شویم بند ناف دور گردن جنین پیچیده؟
  توی سونوگرافی
 • سئوال:
  لطفا راهنمایی کنید غربالگری سه ماهه اول:
  12W+3D
  FBHCG VALUE:7.00 / MOM 0.24
  PAPPA VALUE :2073 /MOM 1.12
  T21 Prior risk:1:596
  t18 prior risk :1:6672
  t13 prior risk:1:16643
  age at term:33.3
  weight:82
  trisomy 21/18/13 : <1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  سلام.من دیروز سونوگرافی ان تی دادم گفت عدد 2.14 هستش و یه سونوگرافی دیگه رفتم گفت عدد 4 هستش. بعد بهم گفت آزمایش غربالگری بدم. من خیلی نگرانم میشه بگین این تفاوت برای چیه؟
  من هر دو سونو رو تو یه روز دادم.چقدر امکان داره نی نی مشکل داشته باشه؟

  جواب:
  با توجه به اینکه این دو عدد خیلی با هم فاصله دارند بهتر است تحت صلاحدید پزشکتان در یک مرکز دارای تأییدیه FMF برای انجام مجدد سونو اقدام نمائید.
 • سئوال:
  سلام
  من امروز سونوگرافی NT انجام دادم و قصد دارم فردا صبح آزمایش PAPP-A & free BHCG رو انجام بدم.
  لطفا راهنمایی کنید آیا نیازه حتما آزمایشگاه خاصی برم یا اینکه این آزمایش ها رو می تونم توی آزمایشگاههای تشخیص طبی معمولی نزدیک منزل هم انجام بدم. البته دکتر من توصیه ای در این خصوص بهم نکرده و واقعا نمی دونم چه کنم.
  تشکر

  جواب:
  به آزمایشگاهی بروید که نرمالهای جامعه ایران را داشته باشد و معتبر باشد با پزشکتان مشورت کنید.
 • سئوال:
  سلام
  لطفا؛
  1- این نتایج سونوگرافی من رو تفسير کنيد
  2- آیا این تست همان تست غربالگری است؟
  فقط قسمت سونوی آن می باشد.

  3- آیا همین میزان پارامترهای چک شده کافی است یا باید پارامترهای بیشتری رو چک می کردم؟؟
  وجود معده و مثانه و ظاهر نخاع و مغز هم باید چک می شد.

  رحم حاوی یک GS است که در آن یک جنین زنده مشاهده شد.
  سن جنین با اندازهگیری CRL=45.8 mm منطبق با 11W+6D است.
  ضربان قلب جنین طبیعی است (191/min)
  جفت خلفی و Low lying است
  میزان مایع آمینوتیک طبیعی است
  در حد قابل بررسی در جنین آنومالی دیده نشد
  NT=1.3 mmاست
  NB با اکوژنیسیته نرمال دیده شد

  تشکر
 • سئوال:
  باسلام لطفا به این آزمایش جواب دهید .ممنون
  Date: 29.12.2012
  Age at term: 35.3
  T21 prior risk: 1:360
  T18 perior risk: 1:4007
  T13 perior risk: 1:10516
  Weight:54
  Gestational age at biochemistry & scan : 12w+2d

  Biochemistry
  Fbhcg value:49.00 corrected mom : 1.26
  Papp-a value:2178 corrected mom :0.80

  Ultrasound
  General findings: normal intrauterine pregnancy
  Fetal heart rate: 153bpm
  Bpd: 20.82mm
  Fl: 7.61mm
  Crl: 59.13mm
  Nuchal translucency: 1.26mm
  باتشکر

  جواب:
  ریسک calculated را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام . نتیجه آزمایش غربالکری 3ماهه اول به شرح زیر است. 31 سال سن دارم و بارداری اول است . لطفا ریسک من را بفرمایید . ممنونم.
  FBHCG value:45/mom:1.62
  PAPP-A value:6147 /mom:2.05
  T21 1:808
  T18 1:9055
  T13 1:22081
  WEIGHT 65
  GESTATIONAL AGE AT BIOCHEMISTRY : 13W+2D
  GESTATIONAL AGE AT SCAN: 13W+6D
  TRISOMY21 1:3231
  TRISOMY18 >1:30000
  TRISOMY13 >1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام. من تست غربالگری سه ماه اولم به این صورت بود. آیا لازم هست تست غربالگری مرحله دوم را انجام دهم؟

  down synndrome 1:1690
  age alone 1:754
  equivalent age risk : >15.0
  trisomy 1:99000
  و در خط اخر هم جواب منفی بود و ریسک سندروم داون را 84% نوشته بود.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر بی نهایت از سایت بسیار خوبتون می خواستم ببینم در شهرستان شاهرود آزمایشگاهی هست که طرف قرارداد شما باشه؟

  جواب:
  آزمایشگاه سجاد شاهرود
 • سئوال:
  خواهشا جواب منو بدید نگرانم nt=2.5
  crl=61mm
  الان در هفته 20 ازمایش مرحله دوم را دادم دکترم گفته همه چی نرماله

  جواب:
  ریسک تریزومی های را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام
  من در 3 ماهه اول تست غربالگری را در ازمایشگاه نیلو انجام داده ام .نظرتان را بفرمائید
  FBHCG 121.00 CORRECTED MOM 3.73
  PAPP-A 6458 CORRECTED MOM 2.15
  AGE 28
  WEIGHT 59
  T21 PRIOR RISK 1:1166
  T18 PRIOR RISK 1:13282
  T13 PRIOR RISK 1:31768
  12W+6D
  TRISOMY21 1:1853
  TRISOMY18 <1:30000
  TRISOMY13 <1:30000
  ULTASOUND
  CRL 65MM
  NT 2MM
  NILOU LAB
  QUAD OR SEQUENTIAL SCREEN RECOMMENDED

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. فقط بدلیل افزایش یکی از هورمونها توصیه می کنم تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام،من در 91/10/9برای غربالگری 3ماهه اول اقدام کردم لطفا نتایج ارسال شده رابرایم تفسیرنمایید:
  داخل رحم یک جنین زنده ومتحرک باضربانات قلبی منظم به تعداد148دردقیقه مشهود است.
  قرارجنین وپرزانتاسیون متغیر میباشد.
  سن حاملگی براساس(BPD=25mm)و
  (FL=12mm)و(HC=96mm)و(CRL=85mm)حدود14w+2dمیباشد.جفت موقعیت خلفی داشته محل اتصال آن بصورت طبیعی رویت شد.میزان مایع آمنیوتیک درحد طبیعی است.
  Nuchal Translucency=1.6mm(حداکثرنرمال تا3mm). درحدطبیعی nbمشاهده شد.
  در آندکسها عارضه ای دیده نشد.آزمایش خون:
  1.09 AFP....25.0 ng/ml
  1.42 Estriol(Unconjugated E3......1.2ng/ml
  B.H.T.......62131 mlu/ml 1.65
  Age at sample date .....29.1
  WOP.....14+2
  Weight.....59kg...

  جواب:
  ریسک تریزومی های را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام وخسته نباشین من 43 سالمه خیلی دوس دارم باردار شم یک دختر 16 ساله و یک پسر 3 ساله دارم پسرم بیماری اسکولیوز داذه ایا احتمال اینکه بچه بعدی من این مشکل رو داشته باشه چقدره در ضمن راهی است این رو کم کرد لطفا به من جواب بدین ممنون

  جواب:
  توصیه می کنم با نتایج آزمایشات پسرتان یک مشاوره ژنتیک انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام من 35 ساله هستم و نتيجه سونوي nt , آزمايش سلامت جنين من به شرح زير است (پايان هفته 11)‍: nt=1.5 free beta hcg 22.6 IU/L .616MOM PAPP-A=1.772IU/L 0.827MOM BACKGOUND risk: trisomy21:1:337 trisomy18:1:3973 trisomy13:1:9353 Adujusted risk: 1:6733:trisomy21 1:79463:trisomy18 1:187060:trisomy13 آيا جواب نرمال و نرخ ريسك چند درصد است و براي سه ماهه دوم چه آزمايشي را بايد انجام دهم؟
  با تشكر از راهنمايي شما

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.

  تست کواد مارکر در هفته 15
 • سئوال:
  سلام مرسی از سایت خوبتون من سونوگرافی NT انجام دادم آزمایشگاه هم آزمایش دادم دو تا جواب داده
  اول NT:
  PAPP-A: 1.50 IU/L
  F-BhCG: 37.2 IU/L
  NT: 2.8mm
  Risk Assessment at term
  Down Syndrome: 1:19
  Age alone: 1:641
  Equivalent Age Risk: 50.0
  Trisomy 18/13: 1:9

  بدون NT:
  PAPP-A: 1.50 IU/L
  F-BhCG: 37.2 IU/L

  Risk Assessment at term
  Down Syndrome: 1:612
  Age alone: 1:641
  Equivalent Age Risk: 33.2
  Trisomy 18/13: 1:20700

  ممنونم.

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان باید تست های تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  آزمايشگاههايي كه نمونه خون كواد ماركر را ميفرستن به آزمايشگاه ديگر ،در واقع دارن فريز مي كنن نمونه را ديگه درسته؟
  خیر، زیر یک هفته اگر ارسال شود نیازی به فریز کردن نمونه نیست.

  ميخواستم بدونم جوابش دقيق در مياد چون فريز شده يا بايد بريم مستقيم توي همون آزمايشگاه آزمايش بدهيم؟
  تاثیری در جواب آزمایش ندارد. حتی اگر فریز شود فقط نباید دوباره در آزمایشگاه مرجع فریز شود.
  چند درصد ممكنه خطا درش رخ بده..
  خواهشا جواب سوالات منو بدين..
 • سئوال:
  باسلام،من در 91/10/9برای غربالگری 3ماهه اول اقدام کردم لطفا نتایج ارسال شده رابرایم تفسیرنمایید:
  داخل رحم یک جنین زنده ومتحرک باضربانات قلبی منظم به تعداد148دردقیقه مشهود است.
  قرارجنین وپرزانتاسیون متغیر میباشد.
  سن حاملگی براساس(BPD=25mm)و
  (FL=12mm)و(HC=96mm)و(CRL=85mm)حدود14w+2dمیباشد.جفت موقعیت خلفی داشته محل اتصال آن بصورت طبیعی رویت شد.میزان مایع آمنیوتیک درحد طبیعی است.
  Nuchal Translucency=1.6mm(حداکثرنرمال تا3mm). درحدطبیعی nbمشاهده شد.
  در آندکسها عارضه ای دیده نشد.آزمایش خون:
  1.09 AFP....25.0 ng/ml
  1.42 Estriol(Unconjugated E3......1.2ng/ml
  B.H.T.......62131 mlu/ml 1.65
  Age at sample date .....29.1
  WOP.....14+2
  Weight.....59kg...

  tr...

  جواب:
  ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام
  خیلی نگرانم کمکم کنید لطفا
  جواب آزمایشم :)calculate risk)
  t21 1:59
  t13 1:30000
  t18 1:30000
  nt 2.4 سونوگرافی
  سن جنین 12 هفته و 2 روز
  سن خودم 31.5
  mom 1.62 / fbhcg 92
  pappa 1950 /mom .84
  crl 58
  باید منتظر ازمایش کواد وسونو هفته 18 بشم سپس اگر نیاز بود برم آمینو سنتز ؟؟؟
  نه آزمایش کواد را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را گزارش کرده و طبق آن تصمیم به انجام تست های تشخیصی گرفته می شود.

  یا ریسک آزمایشم خیلی بالا است و مستقیما برم آمینوسنتز ؟؟ (برای اینکار هفته 15 برم)
  احتمال اینکه بچه مشکل داشته باشد 1.7 % می باشد و به احتمال 88.3% بچه مشکلی ندارد.

  لحظه شماری میکنم برای جوابتون
  با احترام :
 • سئوال:
  سلام؛
  وقت شما بخير
  باتشكر از سايت خوب شما نتايج تست غربالگري سه ماهه اول به صورت زير است :
  AGE:12W+3D FROM CRL
  FHR:161BPM,CRL:59.3MM,NT:1.9MM NUCHALCORD,DUCTUS VENOSUS PI:.86
  NASAL BONE:CANNOT EXAMINE
  TRICUSPID DOPPLER:NORMAL
  FBHCG:56.4IU/I EQUIVALENT TO2.321MOM
  PAPP-A:1.604IU/I EQUIVALENT TO.924MOM
  T21BACK:1:632
  T18BACK:1:1510
  T13BACK:1:4748
  T21AD:1:12648
  T18AD:1:20000
  T13AD:1:20000
  CERVIX LENGTH 31MM
  THIS WAS A TECHNICALLY VERY DIFFICULT SCAN WITH POOR VIEWS

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  سن مادر 28
  سن حاملگی 12
  fetal heart rate:156 ppm
  CRL:55.44 MM
  NT:1.12 MM
  BPD:20.33
  FL:7.15
  T 21 1:1100
  T 18 1:12467
  T13 1:29905
  FBHCG:27 ng/ml 0.81
  PAPPA: 2992 mU/L 1.57
  لطفا تفسیر بفرمایید با تشکر

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. ولی توصیه می کنم مرحله دوم را هم در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش شود.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید من غربالگری سه ماهه اول رو انجام دادم متاسفانه ریسک تریزومی 21 من 1.35 بود و مقدار آزمایش fbhcg 267.00 با mom 9.19 و pappa 2025 با mom0.98 و nt 1.88 f,ni درحالیکه ریسک قبلیم 1.96 بوده خیلی استرس دارم لطفا به من زود جواب بدید . در ضمن میخواستم بدونم کدوم مرکز بهترینه برای آمنیو سنتزه وهزینه اون چقدره ? ممنون از راهنمائیتون

  جواب:
  اینقدر استرس نداشته باشید احتمال خطر حدود 3% می باشد و با اطمینان 97% جنین مشکلی ندارد ولی به هر حال باید برای اطمینان خاطر تست آمنیوسنتز را انجام دهید.
  مراکز خصوصی انجام آمنیوسنتز همگی خوب هستند.
  • سئوال:
   با سلام.من 2بار تست غربالگری 3ماهه اول دادم
   بار اول:
   سن مادر 28
   وزن مادر 46kg
   سن حاملگی 12w+6d
   fetal heart rate:164 ppm
   CRL:64.9 MM
   NT:1.8 MM
   T 21 1:300
   T 18 1:6289
   T13 1:5901
   FBHCG:58.45
   PAPPA: 1.557
   بار دوم. 2روز بعد بنا به درخواست خودم دوباره آزمایش خون دادم.
   T 21 1:355
   T 18 1:10566
   T13 1:9153
   FBHCG:59.91
   PAPPA: 1.898
   لطفا تفسیر بفرمایید خیلی نگرانم با تشکر

   جواب:
   تست کواد مارکر را در هفته 15 انجام داده و از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل ترکیبی (سکوئنشیال) را برایتان گزارش کند و نتیجه اش را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   با سلام و خسته نباشید من 32 ساله هستم و بعد از 5 سال ناباروری و یک بارداری خارج از رحم الان 12 هفته هستم کمی لکه بینی داشتم که دکتر شیاف پرژسترون تجویز کرد ودر 13 هفتگی آز غربالگری و سونو نوشته سوال اول من اینه که تا چه زمان از شیاف باید استفاده کنم و دوم اینکه انجام این آز و سونو در کلینیک ها و آزمایشگاه های مختلف از نظر کیفیت می تونه متفاوت باشه چون هزینه ها کاملا فرق دارند و من چون شهرستان هستم و دسترسی به آزهای مختلف ندارم و مجبور به انجام آن در شهر خودم هستم کمی نگرانم می کند اگر امکان دارد مرا راهنمایی کنید. مرسی

   جواب:
   مقیم کدام شهر هستید تا در صورت لزوم آزمایشگاه طرف قرارداد مان را در آن شهر برایتان معرفی کنم.
  لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
  اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
  ابزارها

  جستجو در سایت

   

  ورود به سایت

  نام کاربری:
  کلمه عبور: