Loading...
مشاوره

پاسخ به سوالات پزشکی شما

چه تفاوتی بین تست های غربالگری دوران بارداری و دوران نوزادی وجود دارد؟

تست های غربالگری دوران بارداری بیشتر جهت پی بردن به اختلالات کروموزومی مهمی که منجر به عقب ماندگی ذهنی می...

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيرى NT مى‏گويند و ديگرى

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

مقاله قدیمی به روز شده در تاریخ 94/02/05

غربالگرى سه ماهة اول باردارى

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى[1] دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

 

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيری NT [2] مى‏گويند و ديگرى آزمايش‏هايى است كه روى خون مادر انجام مى‏شود.

 

اندازه‏گيرى NTدر سونوگرافى

اندازه‏گيرى NTبا سونوگرافى خاصى كه از ابتداى هفتة 11 (0+11) تا انتهاى هفتة 13 باردارى (6+13) قابل انجام است، صورت مى‌گیرد. در اين نوع سونوگرافى مقدار مايع در پشت گردن جنين كه به آن NT مى‏گويند، اندازه‏گيرى مى‏شود. تمام جنين‏ها در اين قسمت داراى مقدارى مايع هستند كه اين‌مقدار در جنين‏هاى مبتلا به‌ سندرم داون تمايل به افزايش دارد.

 

سونوگرافى NT همچنين در موارد زير كاربرد دارد:

1- زنده بودن جنين را تأييد مى‏كند.

2- سن باردارى را تأييد مى‏كند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخيص مى‏دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين سن باردارى قابل تشخيص هستند، بررسى مى‏كند.

 

افزایش NT در سایر اختلالات

1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2/2 تا 8/2 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5/3 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).

2- فتق دیافراگماتیک

3- نارسایی ریوی

4- دیسپلازی اسکلتی

5- عفونت‌های مادرزادی

6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)

7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک

8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.

بنابراین NT بالا در 30% جنین های با کاریوتایپ (ساختار کروموزومی) نرمال دیده می شود.

شیوع افزایش NT در اختلالات کروموزومی به شرح ذیل است:

1- سندرم داون: 50%

2- تریزومی 18و 13: 25%

3- سندرم ترنر: 10%

4- تریپلوئیدی: 5%

5- سایر اختلالات: 10%


آزمايش خون مادر

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

 

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏دهد.

 

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول به ما مى‏گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته مى‏شود.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهة اول

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة اول، بیماران در هفت گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

2- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:50 تا 1:2000 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): در صورتی که نتیجة غربالگری توأم سه ماهة اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:2000) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لولة عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

4- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3 میلی‌متر بوده و سن مادر بالای 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

5- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، NT بالای 4 میلی‌متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 3/5 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفتة 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود.)

- زنان با بارداری دوقلویی

- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لولة عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچة مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد).

- زنان بالای 35 سال که سابقة 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).

- زنانی کهHIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوة انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).

- زنانی که IVF یا ICSI انجام داده‌‌اند.

 

پس از غربالگرى سه ماهة اول

نتـايــج غربالگرى ســه ماهة اول به پــزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

 

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهة اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

 

تست‏هاى تشخيصى

تست‏هاى تشخيصى، نمونه‏بردارى از پرزهاى جفتى و آمنيوسنتز را شامل مى‏شود. نمونه‏هاى گرفته شده براى انجام اين تست حاوى سلول‏هاى جنين است. آزمايشگاه با انجام تست‏هايى به روى اين سلول‏ها درمى‏يابد كه آيا جنــيــن بــه اختلالات كروموزومى مـبتلا است يــــا خــيـــر. انــجام آزمايش‏هاى تشخيصى به طور معمول به تمامى زنــان بــاردار پـيشنهاد نمى‏گردد زيــرا احتمال سقـط جـنــين را بالا مى‏بـرند، با وجود اين اكثر زنـانى كه تست‏هاى تـشخيصــى را انــجام مى‏دهند دچار سقط يا ديگر عوارض ناشى از تست‏هاى مزبور نمى‏شوند و در عمل نتايج تست‏ها به زنان باردار آرامش و اطمينان خاطر زيادى مى‏بخشد.

 

مزاياى غربالگرى سه ماهة اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.

 

محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهة اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه‏هاى نــرمــال بــه دنــيا مى‏آورند.

2- بـــراى انــجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهة دوم بــاردارى منتظر ماند.

3- غـــربــالــگرى اختلالات لولة عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهة دوم باردارى انجام شود.

 

اختلالات كروموزومى

اختلالات كروموزومى عوارضى هستند كه در آنها تعدادی و يا قسمتى از كروموزوم‏ها افزايش و در مواردى كاهش مى‏يابد و يا در تعدادى از كروموزوم‏ها بازآرايى (چينشِ مجدد) قطعات مشاهده مى‏شود. این اختلالات مى‏توانند بر روند تكامل ذهنى يا فيزيكى جنين تأثير منفى بگذارند. سندرم داون كه تريزومى 21 نيز نامیده می‌شود شايع‏ترين اختلال كروموزومى است. افراد مبتلا به اين سندرم به جاى 46 كروموزوم، 47 كروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفى از مشكلات فيزيكى و ذهنى هستند. احتمال بروز سندرم داون در باردارى زنان در هر سنى وجود دارد اما اين احتمال با افزايش سن مادر افزايش مى‏يابد.

 

اختلالات هنگام تولد

اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لولة عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقة فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صــاحب فــرزندى مــبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏شوند.

 

انجــام ســونوگــرافـى در فاصلة هفته‏هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏گيرد.

 

و همواره به خاطر داشته باشيد:

اكثر نوزادان سالم متولد مى‏شوند![1]. First Trimester Screening (= FTS)

[2] . Nuchal Translucency (= NT)نظرات

 

 • سئوال:
  سلام
  پزشک دو تا نسخه براس من نوشتن
  1.
  obvs
  nt
  nb

  2.
  deubl...
  pappa
  hcg...
  اگر بخوام برای تست 3 ماهه اول بیام خدمت شما باید قبلش سونوگرافی کجا برم و کلا چکار کنم؟

  جواب:
  با آزمایشگاه تماس بگیرید.
 • سئوال:
  Risk of downs :1in45.
  Risk of trisomy18:lessthan1in20,000atterm.
  Risk of trisomy 13:less than 1in20,000 at term.
  در ضمن nt رو برام محاسبه نكردن با ازمايش ممنون ميشم زود راهنمايم كنيد تو سنو nt1.3بوده و nbهم رويت شده

  جواب:
  مطمئنید که عدد NT در یافته های سونوگرافیک شما در نتیجه جواب ثبت نشده است؟؟؟؟؟ یعنی این ریسک ها فقط مربوط به مارکرهای بیوشیمیایی است؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • سئوال:
  سلام
  خسته نباشيد نتايج غربالگري سه ماهه اول من بر اساس پروتكول FMF به شرح زير مي باشد ممنون ميشم نتايج را تفسير كنيد.من خيلي نگران سطح بالاي free bHCG هستم لطفا راهنمايي كنيد.
  GA by LMP:12W+3d
  0+GA:12w
  CRL:55.7mm
  NT:2.0mm
  NB:present
  FHR:159bpm
  free-bHCG:3.580MOM
  PAPP-A:1.663MOM
  mean Arterial Pressure:1.030MOM
  T21 1:1471
  T18<1:20000
  T13 <1:20000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 15 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  slm khaste nabashid miishe qarbargarie mano tafsir konid 21 salame
  fbhcg:190
  papp-a:3254
  crl:53
  nt:1.4
  t21:1:1511
  t18:1:40810
  t13:1:40810
  trisomy21:1:2570
  18:1:30000
  13:1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  بله بامراجعه به دكتور اين تاكيد رو گرفتم كه nt من تو ازمايش محاسبه نشده در ضمن فاصله سنوتا ازمايش يك هفته بوده لطفا راهنماييم كنيد واقعا استرس دارم بايد چه كار كنم

  جواب:
  اگر زیر 6+13 هستید توصیه می کنم سریعتر یک دور دیگر تست را تکرار کنید و یا از آزمایشگاه بخواهید ریسک ترکیبی سونو و بیوشیمی را به شما بدهد.
 • سئوال:
  سلام ببخشید در سوالات قبلی کامل همه چیز رو ننوشته بودم.الان کامل همه چیز رو براتون مینویسم.
  Age at term 28.6
  T21 PRIOR RISK 1:1110
  T18 PRIOR RISK 1:12586
  T13 PRIOR RISK 1:30178
  WEIGHT 65
  AGE AT BIOCHEMISTRY:12W+2D
  AGE AT SCAN 12W+2D
  TWIN NO
  SMOKER NO
  DIABETIC NO
  IVF NO
  PREVIOUS DOWN CHILD HISTORY NO
  FBHGC 42.00 MOM 1.17
  PAPP-A 1161 MOM 0.40
  CRL 57.43
  NT 1.39
  NASEL BONE PRESENT

  CALCULATED RISKS
  TRIOSOMY21 1:3154
  TRIOSOMY18 < 1:30000
  TRIOSOMY13 < 1:30000
  میخواستم بدونم علت اینکه برام در قسمت کامنت نوشته شده
  QUAD OR SEQUENTIOAL SCREEN RECOMMENDED
  چیه و چرا در محدوده خطر بینابینی قرار گرفتم.ار لطفتون خیلی ممنونم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست ولی از آنجائیکه سطح یکی از مارکرها کمتر از 50% جامعه نرمال هست توصیه می کنم به توصیه آزمایشگاه عمل نمائید.
 • با سلام
  از اطلاعات مفیدتون سپاس
  بسیار عالی
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید ممنون میشم جواب آزمایشمو تفسیر کنید با تشکر
  CRL:53.7
  Gestation at date of sample :12w
  Nt :1.5 mm 1.10mom
  papp-level :2225miu/l :1.05mom
  free-hcg level :201ng/ml 5.30mom
  fetal nasal bone:present
  risk of downs :1:1600
  trisomy 18 : 1: 20000
  trisomy 13 : 1:20000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام وقتتون بخیر ممنون میشم نتیجه این آزمایش رو تفسیر کنید:
  T21 Prior Risk: 1:987
  T18 Prior Risk: 1:11111
  T13 Prior Risk: 1:26793
  Weight(kg): 52
  13W+1D

  Twin: NO Diabetic: No
  Smoker: NO IVF: NO

  Nasal Bone: Were seen
  Age: 29.8

  Corrected MoM


  FBHCG 19 0/44

  PAPP-A 5905.2 1

  Callculated Risk(at term)

  Trisomy 21: 1:21841
  Trisomy 18: < 1:30000
  Trisomy 13: < 1:30000

  NT: 2

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و فقط توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام لطفا ازماىش من و تفسىر کنىد
  Papp-a: 944mlu/l mom:0.24

  free B-hCG 17.9 mom:0.66
  nt:2.5 / mom:1.73
  risk ds:1:630
  t18/21: 1:737
  دکتر دستور امىنوسنتز داده
  خىلى نگرانم. چقدر احتمال داره جنىن سالم باشه

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  باسلام.جواب امینو سنتز ..با استفاده از pcr. ممنون میشم تفسیر کنید.
  Resulte:This result in a normalXXFemalSex chromosom constitution.The markers of chromosomes13, 18and21show a mormal pattern.
  لطف کنید این قسمت را برام معنی کنید.
  A ccordinj to the UK Healte T ech nolojy Assessment quantitarive-PCR has asensitivity and spesificity of95.650/0 and 99\'970/0.respestively
  Note: we are not able to suggest the termina tion of the pregnancy using only quantit ivepcrmethod.
  جواب ازمایش دیگر از همین امینو سنتز گفتند یکماه دیگه؟ ایا میشه به این حواب اعتماد کرد.ممنون از لطفتان

  جواب:
  با احتمال 95.6% برای 5 کروموزوم 21، 18، 13، X و Y مشکلی وجود ندارد.
 • سئوال:
  سلام.ممنون از وقتی که میذارید برای من.ببخشید من میخواستم بدونم جوابی که در پایان غربالگری مرحله دوم به عنوان ریسک داده میشه به صورت ترکیبی با مرحله اول به دست میاد و یا فقط از مارکرهای خونی آزمایش غربالگری دوم بدست میاد؟

  جواب:
  اگر بالای ریپورت کلمه Sequential screening آمده باشد ترکیبی دو مرحله است.
 • سئوال:
  با سلام وخسته نباشید و عرض پوزش در سوال قبلی اطلاعاتم کامل نبود.
  crl :53.7mm
  Ga : 12w
  nt :1.5mm 1.10mom
  papp-level :2225miu/l 1.05mom
  free-hcg :201ng/ml5.30mom
  nasal bone :present
  t21 1:600 1:1600
  t18 <1:20000
  t13 <1:20000
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و احترام
  Nt در سونوگرافي 1.4mm
  PAPP-A;corrected MoM 0.99
  Free B- hcg 61.84
  F.B-hcg corrected MoM 1.89
  F.Bhcg/ PAPP.A corrected 1.91
  Trisomy21;down syndrome 1:1880
  Trisomy18;Edward Syndrome <1:30000
  Trisomy13;Patau Syndrome <1:30000
  ممنون ميشم با توجه به جواب غربالگري من که در هفته 12 انجام شده،سن من هم 35 هست و آزمايشاتم در آزمايشگاه اريترون اصفهان انجام شده است ريسک يا عدم ريسک آن را اظهارنظر کنيد،ممنون

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام مجدد و ممنون از پاسخدهي شما،،فقط ميخواستم بپرسم شما چقدر احتمال ميدهيد ازمايش کواد مارکر در هفنه 15 هم پر ريسک باشد؟ ممکنست نياز به آمينوسنتز پيدا کنم؟
  ممنون

  جواب:
  تا تست ها انجام نشود نمی توانیم با قطعیت چیزی بگوئیم.
 • سئوال:
  سلام لطفا جواب ازمایش تفسیر نمایید. با تشکر
  Papp-a 11/48
  Freeb-hcg 24/4
  Nt 1.1
  Nb: present
  Trisomy18/13 1:99000
  عدد nbدر سونوگرافی 2.0 است.

  جواب:
  ریسک تریزومی 21 را هم برایم بنویسید. تریزومی 13 و 18 ریسک اش طبیعی است.
 • سئوال:
  سلام. ممنون از سایت خوبتون. سوالی دارم که برام خیلی مهمه. دیشب برای سونوی ان تی مراجعه کردم. البته در شهری کوچک. امروز هم آز دادم. crl:64.bpd:19.سن:12 هفته و شش روز.nt:2.2. fhr:168. سرویکس 50. هیدروسفالی مشاهده نشد. نگرانیم از nb است که مشاهده نشده. خواهش میکنم راهنماییم بفرمایید.متشکرم

  جواب:
  نگران نباشید ریسک تست هایتان که آماده شد برایم بفرستید اگر در محدوده کم خطر بود هفته 15 فقط یک سونو برای بررسی تیغه بینی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  من درسن حاملگی 13هفته و6 روز هستم امروز رفتم سونوگرافی غربالگری
  nt=0/6بود نگرانم ایا طبیعی است یانه
  چونکه بقیه موارد نرمال نوشته اما برای این مورد چیزی ننوشته است لطفا راهنماییم کنید

  جواب:
  بله طبیعی است.
 • سئوال:
  سلام
  جواب غربالگري من در خصوص سندروم داون ريسک 1:390 زده و بينابيني شده در خصوص ساير موارد ريسک منفي داشتم و nt1/4mm و nb هم ديده شد سونو هم طبيعي بود،حال با توجه به ابنکه من از هفته8 روزي بک عدد انوکسان زدم و تداخل ايجاد ميکنه ممکنست جواب ازمايش من بطور کاذب بينابين شده؟ در ضمن من 16 عدد آمپول پروژسترون و 8 عدد شياف از هفته5 تا 7 و زر هفته 9 نيز 6 عدد شياف استفاده کردم.ببخشيد چون خيلي نگرانم

  جواب:
  این داروها بی تاثیر نیستند ولی به هر حال چون نمی توانیم ریسک کنیم باید مرحله دوم هم انجام شده و با مرحله اول ترکیب شده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام کار بیشتر داریم و یا خیر.
 • سئوال:
  سلام ببخشيد من آزمايش غربالگري در هفته ١٢ و ٦ روز انجام دادم و ٢٣ سال سن دارم
  Papp-a 1750
  Free b-hcg 5.70iu/l
  Nt 1.80mm
  Nb Present
  Down syndrome 1:50000
  Age alone 1:1440
  Aquivalent <15.0
  Trisomy 18/13 1:36000

  ببخشيد جواب بتا منو نگران كرده لطفا راهنماييم كنيد

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک AFP در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید. نگران این عدد برای FBhCG نباشید.
 • سئوال:
  سلام وقت شما بخیر لطفا برام آز غربالگری مو توضیح بدین ممنون سن 32 وزن 72
  nt:1.3
  Crl :42mm
  Fbhcg:82.84
  Papp-a:571.1
  Trisomy 21 :1:227
  Trisomy. 18: 1:13984
  Trisomy. 13: <1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر و یا مستقیمأ یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام.
  من 11 هفته و 3 روزم است.امروز سونوگرافی غربالگری اول رو انجام دادم.
  در اون وزن جنین رو 42 گرم و قدش رو 5 سانت گفتن.
  من توی کتاب ها و سایت های هفته ی 11 میخوندم وزن جنین رو بین 8 تا نهایت 14 گرم تخمین زدن.آیا این وزن و قد طبیعیه برای فرزندِ من؟
  البته اونجا گفتن همه چیز طبیعی و نرماله.اما من یه کمی ترسیدم.
  با تشکر

  جواب:
  نگران نباشید تخمین وزن در این هفته ها خیلی دقیق نیست.
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید.
  من هفت ماهه که از سقطم گذشته. الان میخوام اقدام به بارداری کنم. پیش دکترم رفتم آزمایش خون و پاپ اسمیر برام نوشت و انجام دادم. جواب آزمایشام دوهفته طول می کشه که از تاریخ تخمک گذاری میگذره
  میتونم قبل از گرفتن جوابها اقدام کنم؟ دراین مورد با دکترم صحبت کردم گفتن که میتونی وخدا نکرده اگه چیزی هم باشه قابل درمانه. خواستم نظرشما رو هم بدونم.

  جواب:
  توصیه می کنم که حتمأ منتظر جواب بمانید.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر
  لطفاراهنماییم بفرمایید.چندین بارسونوانجام شد اما دروضعیت مناسب برای دیدن تیغه بینی قرار نگرفت.
  G.A(CRL67):13W EDC:27.7.16 HEART BEAT:NORMAL HR:167 AF:ADEQUATE PLACENTA.LOCATION:ANT1 in available images N.T:1.9 &N.B isnt visible.(inappropriate position)
  ازمایش غربالگری:PAPPA-A:4747.00 MOM:0.95
  FREE HCG:27.01 MOM:0.89
  D.S:INTERMEDIATE RISK
  T18/13:SCREEN NEGATIVE
  DS:FINAL RISK:1:1200
  T18/13:FINAL RISK:1:30300
  quad marker should perform.
  this patient will reach 15 weeks on 15/11/94
  درحالیکه دکتر زنان برام نوشته سوم اسفند برم غربالگری مرحله دوم.ایا کواد مارکر همین غربالگری دومه؟و اینکه تیغ بینی دیده نشده خیلی نگرانم کرده،نزدیک ده بار سونوشدم.ایاوقت نمیگذره؟ خواهشا کمکم کنید.یک...

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر. نگران نباشید در هفته 15 مجدد تیغه بینی را چک کنید.
 • سئوال:
  باسلام و سپاس فراوان،لطفا نتیجه مرا تفسیر کنید.
  T21:1:199
  T18:1:2217
  T13:1:6134
  Fbhcg :22. Mom0.68
  Pappa:2202 mu/i. Mom 1.05
  Crl:52
  Nt:1.8mm
  Ga:11w+6d

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر و یا مستقیمأ یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • لیلا کمندانی
  چهارشنبه 7 بهمن 1394 - 17:30
  سئوال:
  سلام خسته نباشین من 2بارآزمایش غربالگری سه ماه اول دادم اولی گفتن ریسک سندرم زیاده اما آزمایش دومی اعدادش به این شکله لطفا زودجوابموبدین ممنونم 1420:1:nt:1.30 1:1030 :downsyndrom age alone لطفا زودجوابموبدین ممنونم

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام لطفا آزمایش منو تفسیر کنید.
  سن جنین: 11 هفته و 6 روز
  سن 37 سال
  وزن 48 کیلو
  بارداری اول: آی –وی- اف
  PAPP-A: 3774 MOM: 1.56
  Free b hcg: 30 MOM: 0.79
  NT: 1.10 MOM: 1.06
  NB: present
  Down syndrome: 1.20000
  Age alone: 1.221
  Equivalent age risk: ˂15
  Trisomy 18/13: 1.99000
  RH factor: +
  ضمنا T21 در آزمایش عنوان نشده است.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام.من درهفته ی 11و6روزntدادم.1:60بود
  آزمایش خون هم فرداش دادم
  Ds prior1:727
  finalrisk1:5530
  T13/16 prior1:5380
  Finalrisk1:99000
  لطفا بگید جوابش خوبه؟واینکه لازمه هفته ی 15 تست کوادمارکر بدم؟؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من 36سالمه .دوقلوباردارم د رهفته 1+13 هستم میخواستم نتیج غربالگری اول رو برام تفسیر کنید.
  T21 prior risk :1:577
  T18 prior risk: 1:3829
  T13 prior risk : 1:10097
  FBHCG: 40-corrected MoM: 0.69
  PAPP-A\":3565_corrected Mom 0.56
  در صفحه بعد برای هر یک از جنین ها ریسک محاسبه شده را :
  TRISOMY 21 TWIN 1: 1:20337
  TWIN 2: 1:21394

  TRISOMY 18 : TWIN 1 :1:10059
  TWIn : 1: 8503


  TRISOMY 13 TWIN 1 <1:30000
  TWIn 2 <1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام و عرض ادب ممنون میشم اگه جواب سونوی ان تی و ازمایش غربالگری من رو تفسیر کنید
  سن حاملگی بر اساس CRLدوازده هفته و دو روز اندازه گیری شد
  جنین در وضعیت بریچ و جفت لنترال چپ و مایع امینو تیک طبیعیست NT:2 mm و NBرویت شد
  PAPP-A 3269 mlU/L MoM : 1.03
  free b-hcg 13.98 IU/L MoM : 0.44
  NT : 2mm MoM : 1.76
  NB : Present
  Risk assessment (at term)
  down syndrome : 1:21100
  age alone : 1:828
  equivalent age risk : <15
  trisomy 18/13: 1:27300

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشيد. لطفا تست غربالگري منو تفسير كنيد. خيلي ممنون.
  T21 prior risk 1:695
  T18 pirior risk 1:7779
  T13 pirior risk 1:19167
  Weight 72
  Fbhcg18:00 ng/ ml 0.50
  2433 mu/l 1.13
  -papp
  Trisomy 21 < 1:30000
  T18. < 1: 30000
  T13 < 1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  Age 27.2
  T21prior risk 1:1234
  T18prior 1:14150
  T13prior 1:33740
  Weight 58
  Fbhcg value 83.00 ng 2.77
  Papp-a 2373 mui 0.80
  Crl45.4
  Nuchal 1.3 mm
  Trisomy 21 1:2178
  Trisomy 18 1:30000
  Trosimy 13 1:30000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشيد.
  لطف كنين غربالگرى سه ماهه اول من رو تحليل كنين
  از لطفتون ممنونم
  28 سالمه
  PAPP-A - :4.91 mlU/mL 1.85 of MOM
  Free B-HCG :36.5 ng/mL 1.5 of MOM
  12W+1D
  CRL 56mm
  NT 3.3
  Risk of meternal age for Trisomy 21 - 1:773 (Low risk)
  Trisomy 21 + Nuchal risk - 1:437 (Low risk)
  Trisomy 13/18 + Nuchal risk - 1:10000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با سه ماهه اول ریسک اش ترکیب شده و پروتکل سکئونشیال برایش گزارش شده و در آنجا ببینیم که آیا نیاز به انجام تستهای تشخیصی دارد یا خیر. و یا زودتر اگر بخواهید خیالتان راحت شود می توانید تست NIPT را انجام داده و جوابش را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام و عرض ادب ممنون میشم اگه جواب سونوی ان تی و ازمایش غربالگری مرا تفسیر کنید.
  25سالمه
  سن جنین ۱۱هفته و ۲روز
  وزن ۶۳
  جواب سونو:
  CRL 45
  NT 1mm
  NB present
  HR 161
  DV normal
  Plasenta anterior
  Trisomy21 1:1240
  Trisomy18 1:1456
  Trisomy13 1:4585
  Previous NTD:none
  Previous Downs:none
  Previous. Pre-eclampsia:No
  lnsulin dependent diabetes:none
  Smoker:No
  Nichael measurement: 1mm 0.89MoM
  PAPP-A level: 1.43miu/ml 0.86MoM
  FreeB-hCG level: 66.2 ng/ml 1.63 MoM
  Metal masal bone: present
  Screening result:
  Risk of Downs: less than 1in20000 at term
  Risk of trisomy18:less than1in20000 at term
  Risk trisomy13:less than 1in20000 at term
  Comment:Downs risk due to materyal age alone iş 1in 1,300
  Comment:This test does not screen for neural tube defects
  در اخرش هم نوشته شده که رنگی کردن خیلی نگران شدم
  Ascreen negative result...


  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلال طناب عصبی و یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  من در 12هفته و دو روز رفتم آزمایش غربالگری الان دکتر گفته کواد مارکر انجام بدم یعنی چی ؟خیلی نگرانم ... اینم جوابم هست لطفا راهنماییم کنین
  سن 27 سال
  وزن 54
  Papp-a 1.60mlu/ml mom 0.58
  Free bhcg 106.00 ng/ml


  Down syndrom:
  The risk of ds is less than the screening cut-off
  Only biochemistry risk for ds:1:143
  Trisomy 18/13
  The risk of trisomy 18 is less than the screening cut off

  بعد یه جدول هست برای dsو t18/13مقادیر این ها را پایینش نوشته
  برای ds
  Prior 1:1200
  Final risk 1.1010
  و برای t18/13
  Prior 1:9540
  Final risk 1:99000
  توی سونو هم
  Nt 0.9

  لطفا راهنماییم کنین و بفرمایید این آزمایش کواد را برای چی انجام میدیم؟؟؟
  ممنون از زحمتتون

  جواب:
  نگران نباشید برای افزایش قدرت تشخیص این تست انجام می شود.
  • سئوال:
   T 21 :PRIOR RISK 1: 437 اول
   T 18 :’’ ‘’ ‘’ 1:4880ساله34
   T 13 : ‘’ ‘’ ‘’ 1:12542
   PAPP-A 3.7 0.48 MOM
   FBHCG 19VELUE 0.43 MOM
   GRL : 45.8
   NUCHAL TRANSLUCENCY (N T) 1.43
   دوم
   AFP :19.7 LU 1.08 MOM
   HCG : 45789 OLU 1.57MOM
   UE3 :1.10 NG 0.68 MOM
   INHIBIN-A: 275.0 PG 1.19
   DOWN : 1:590
   CUTOFF: 1:250
   AGE ALONE: 1:390
   EQUIVALENT Age RISK 32.9
   OSB: 1:10300 1:223 2.18MOM
   TRISOMY 18 1:42300 1:200

   جواب:
   از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل ترکیبی و یا سکوئنشیال را برای اختلالات کروموزومی 21، 18 را برایتان گزارش و برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام وخسته نباشید من 29 سالمه وبارداری اولمه وشوهرم 33 سالشه وناخواسته باردار شدم ولی چون فامیل هستیم خیلی نگرانم ،شوهرم پسرعموی پدرمه ومادر وپدیر خودم دخترخاله وپسرخاله هستند،پدربزرگ ومادربزرگ پدریه خودم فامیل هستندوپدرشوهر وماردشوهرمم فامیل هستند ولی در 2تا خانواده هیچ بیماری وجود نداشتع ب جز یکی از عموهای خودم که لب شکری به دنیا اومده و ما قبل از بارداری ازمایش ژنتیک ندادیم به نظر شما احتمال بروز مشکلی هست؟فقط ازمایش غربالگری کافیه؟

  جواب:
  نگران نباشید تست های غربالگری سه ماهه اول را انجام داده و نتیجه اش را برایم بنویسید. در صورت نگرانی یک مشاوره ژنتیک هم انجام دهید تا خیالتان جمع شود. مصرف اسید فولیک را هم حتمأ ادامه دهید.
 • سئوال:
  سلام، جواب سوال من ندادید؟

  جواب:
  ببخشید من سئوالتان را پیدا نمی کردم.
 • سئوال:
  با سلام،در سونوگرافی غربالگری 3ماهه اول من عددNT:2.01 وNB:PRESENT بود ایا سونوی من مشکلی دارد یا نورمال است؟

  جواب:
  نرمال است.
 • سئوال:
  سلام،جواب سوال منو ندادید؟؟

  جواب:
  لطف می کنید مجدد سئوالتان را تکرار کنید. من با این ID سئوالی پیدا نکردم.
 • سئوال:
  سلام ببخشید جواب سوال منو ندادید

  جواب:
  لطف می کنید مجدد سئوالتان را تکرار کنید. من با این ID سئوالی پیدا نکردم.
 • سئوال:
  لطفا این نتیجه غربالگری رو تحلیل نمایید. ممنون
  قد:157
  وزن:50
  سن بارداری:11w+4d
  T21 1 :5428
  T18<1:30000
  T13<1:30000
  Fbhcg 89 correctmom 2.6
  Papp-a 2724 correct mom 0.94

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسکتان در محدوده کم خطر است ولی توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام داده. یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام این جواب ازمایش غربالگری سه ماهه اول من است،میشه تفسیرش کنید:
  age at term(years):28.7
  T21 Prior risk: 1:1100.
  T18 PRIOR RISK: 1:12467
  T13 prior risk: 1:29905
  weight: 74

  جواب:
  این ریسک هایی که نوشته اید ریسک سن تان هست، ریسک محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  trisomy 21: 1:6293
  trisomy 18: 1:30000
  trisomy 13: 1:30000


  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسکتان در محدوده کم خطر است ولی توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام داده. یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام. نتایج غربالگری اول رو قبلن خدمتتون ارسال کردم اینم نتایج غربالگری دوم لطفا تفسیر بفرمایید:
  Afp:1.94
  Hcg:2.14
  Ue3:1.02
  Ina:1.34
  ریسک سکوئنشیال
  T21 1:4186
  T18 <1:30000
  Slos<1:30000
  Ntds 1:401
  در مورد پره
  کلامپسی هم نوشته 1 به 21

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسکتان در محدوده کم خطر است ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  ببخشید مگر بعد از غربالگری دوم ریسک محدوده کم خطر نباید 95 درصد شود.
  شما 85 قید فرمودید.

  جواب:
  قدرت تشخیص مرحله اول 85%
  قدرت تشخیص مرحله دوم 80%
  قدرت تشخیص مرحله اول و دوم به صورت ترکیبی 95%
 • سئوال:
  باسلام.خواستم ببینم امکانش هست تو سریعترین زمان جواب تست سلامت جنین مرحله اول بنده رو تحلیل کنید؟ممنون میشم درصورت امکان جوابش رو برام ایمیل کنید
  Trisomy 21 1:19068
  Trisomy 13 < 1:30000
  Trisomy 18 <1:30000
  Not = 1.4
  Nb present
  Crl =58
  Fbhcg 12.00 mom.0.48
  Papp-A 2112 mom 0.98
  آیا قسمت mom برای مارکر fbhcg که 0.48 شد و کمتر از 0.5 هست خیلی خطرناکه؟ و چه خطری من یا جنین ام رو تهدید میکنه و راه درمانش چیه؟ خیلی استرس دارم. ممنون میشه زودتر راهنماییم کنید.باسپاس

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و برای کاهش free BhCG هم در این اندازه جای نگرانی ندارد ولی توصیه می کنم در هفته 15 مرحله دوم را هم انجام دهید و ببینیم در این مرحله چه تغییری مشاهده می شود.
 • سئوال:
  سلام وخسته نباشید .30سال سن دارم وبارداری دومم هم هست .جواب آزمایشات مرحله ی اولم مشکوک بود.صبرکردم وغربالگری مرحله ی دوم را انجام دادم که ترکیب آزمایشات دومرحله ام خوب بود ومرحله ی دومم دوباره تریزومی 18 مثبت بودکه بانظردکترم آمینوسنتزرا انجام دادم که هنوزجوابش آماده نشده به نطرشما چقدرجای نگرانی هست؟

  جواب:
  ریسک تریزومی ها را برایم می نوشتید.
 • سئوال:
  با سلام. نتایج غربالگری 3ماهه اول بنده لطفا تفسیر می فرمایید؟با تشکر
  trisomy 21: 1:932

  trisomy 18: 1:2213

  trisomy 13: 1:6958

  NT:1.9

  NB:Present

  FHR:174bpm

  CRL:58.0

  BPD:19.5

  HC:69.7

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیدم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  2- انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
 • سئوال:
  سلام ، من چند روز پیش در مرکز شما ازمایش خون غربالگری اول را دادم ، و قبلش هم سونو دادم که عدد ان تی 3 بود ، اما من از ابتدای بارداری تا الان شیاف سایکلوژست 400 مصرف میکنم ، اما یادم رفت که به سونولوژیست و ازمایشگاه بگم ، ایا مصرف پروژسترون روی جواب غربالگری من تاثیری داشته یا خیر؟؟
  Nt 3
  Trisomy 21 1:1980
  Trisomy18 1:13690
  Trisomy13 1:14451

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام خسته نباشین بنده 29سال سن دارم و بارداری اولم هست و بطور طبیعی باردار شدم نتایج آزمایش در 14هفته و 4 روز با crl =59mm:
  Trisomy21=1:7067
  Trisomy18=1:30000
  Trisomy13=1:30000
  FBHCG=20.00 Mg/ml 0.73
  PAPP-A=2866 MU/I 1.O2

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی بیشتر سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد
  لطف ميكنيد جواب آزمايش رو برام تفسير بفرمائيد!

  trisomy 21: 1:5

  trisomy 18: 1:194

  trisomy 13: 1:61

  NT:3.5

  ممنونم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
 • سئوال:
  با سلام ، نتایج غربالگری اول اینجانب به شرح ذیل است ، لطفا در صورت امکان زودتر پاسخ دهید ، نگران هستم fbhcg. 62.00 ,,,2.17
  papp_a. 2928,,,,o.86
  Fetal heart activity,,,,present
  Crl. 50.9
  Nuchal translucency: 1.4
  nasal bone: present
  Age at term: 37.6
  T21: 1:237
  T18:1:2620
  T13: 1:7172
  Wg (kg):68
  Age at scan: 11w6d
  این شرح صفحه اول ، ودر صفحه دوم ، اعداد تریزومی متفاوت است ، لطفا دلیلش رابفرمایید ،این اعداد
  Trisomy21:1:644 intermediate ris
  Trisomy18:1:30000 low risk
  Trisomy13:1:30000 low risk
  متشکرم واقعا. فقط مطلب دیگر اینکه از امپول پروژسترون.و شیاف سیکلوژست سه هفته است به دلیل لکه بینی استفاده میکنم ، ممکن است تاثیر در نتیجه ازمایش داشته باشد ؟سپاسگزارم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

  بله
 • سئوال:
  با سلام
  نتيجه كيري غربالكري مرحله اول :
  Age at term : 26.1
  T21 : 1:1314
  T18 : 1:15211
  T13 : 1:36110
  Weight (kg): 75
  Ga biochemistry : 12w+5d
  Ga scan : 12w+4d
  Fbhcg 17.00 ng/ml corrected mom 0.7
  Papp-a 3362 mu/l corrected mom 1.38
  Bpd : mm
  Fl : mm
  Crl : 59 mm
  Nt : 2 mm
  Nb : present
  Trisomy 21 : 1:5797
  Trisomy 18 : <1:30000
  Trisomy 13 : <1:30000
  باتشكر.فرجام

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره شکم و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن و بررسی بیشتر سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  نتيجه كيري غربالكري مرحله اول :
  Age at term : 24.9
  T21 : 1:1385
  T18 : 1:16168
  T13 : 1:38160
  Weight (kg): 72
  Ga biochemistry : 13w+6d
  Ga scan : 13w+5d
  Fbhcg 48.00 ng/ml corrected mom 2.26
  Papp-a 1985mu/l corrected mom 0.64
  Bpd : mm
  Fl : mm
  Crl : 78 mm
  Nt : 1.92 mm
  Nb : present
  Trisomy 21 : 1:1606
  Trisomy 18 : <1:30000
  Trisomy 13 : <1:30000
  باتشكر.کبرا

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  Age at term:26/4 T21prior risk 1:1294 T18prior risk 1:14938 weight kg 54 Gestational age 19w+1D Trisomy21 1:78 Trisomy18 <1:30000 Slos 1:26031 Ntds 1:8134 afp 26.3 Hcg 47.18 Ue3 2.9 InhibinA 353 Bhcg titer 47181.3 alfa feto protein 26.29 باسلام ازمایش غربالکری مرحله دوم میشه جواب بدین ایا خوبه یا نه مرسی

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
 • سئوال:
  سلام من 29 سالمه جواب رو تفسیر کنید لطفا

  Nt=1.50mm *1.34
  Free bhcG=62.0. *mom 2.47
  Pappa =6.60 *0.34
  Down syndrome =1 :88
  Age alone =1 :1040
  Equivalent age risk =40.4
  Trisomy 18 /13 =1 :51900

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید.
  خواهش میکنم آزمایش خون غربالگری اول من رو تفسیر میکنید.
  age at term 30.8 years
  edd: 06/02/1396

  PAPPA_A 1.60 MLU/ML
  MOM O.70
  FREE B_HCG 66.20 NG/ML
  MOM 2.56

  DS , age 1:909
  FINAL RISK 1:1060
  خیلی خیلی متشکرم از لطفتتون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام ببخشیدچراجواب منو ندادین؟
  محدوده نرمال مارکرهایpapp-a ,free bhcg رو خواستم بدونم باتشکر (درهفته 11 تا 13)

  جواب:
  محدوده نرمال این تست ها در سه ماهه اول ارزشی ندارد و باید بصورت MoM محاسبه و گزارش شود و بهتر است در نهایت بصورت پروتکل ترکیبی سه ماهه اول ریسک برایش گزارش کنیم.
 • از زحمات شما بسیار متشکریم.
 • سئوال:
  سلام ممنون میشم آزمایشات غربالگری سه ماهه اول من رو تفسیرکنیدخیلی نگرانم
  30000:Trisomy21 <1
  Trisomy18 <1:30000
  Trisomy13<1:30000
  CRL:51/9
  NT:1
  Nb:present
  سن جنین:11هفته و6 روز
  Age:23.6
  Weight:61

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  میشه جواب غربالگریمو بگیم , 26سالمه , طبیعی باردار شدم
  صفحه اول trisomy 21 1:9370
  18 <1:30000
  13<1:30000

  صفحه دوم
  برااساس سن
  T21 1:1287
  T18 1:14845
  T13 1:35298

  توروخدا زودتر جوابنو بدین دارم سکته میکنم
  دختر خاله پسرخاله هستیم , تقریبا تمام ازدواجامون فامیلی بوده ولی اصلا مشکلی نداشتیم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام من ۲۹ سالمه و هفته ۱۶ بارداری هستم سنو ان تیم ۱.۵ بود وازمایش غربالگیری ک نرفتم نشون متخصص بدم یک عددی هست ک نوشته ۱:۹۸ ولی تو جدول این عدد نیست الان من مشکل دارم ؟؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  با سلام و احترام
  لطفا نتایج این آزمایش و سونو را تفسیر کنید.
  NT=2.2
  CRL=59
  31ساله , وزن 75کیلو
  سن کودک:12هفته
  نتایج آزمایش خون:
  PAPP-A level:5188 mu/L
  FreeB-HCG:19.9 ng/ml
  nasal bone:present
  T21 : 1/5315
  T18 :1/30000
  T13:1/30000
  با سپاس

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام . نتیجه تست غربالگری من :
  age:1:238, final risk:1:93,prior:1:1840,final risk:1:99000
  crl:45.7
  nt:1.52mm
  nb:1.52mom
  سونودر 11هفته ودو روز و ازمایش در 11هفته و 4روز انجام شده . لطفا من راهنمایی کنید . خیلی استرس دارم .ضمنا 36 سالمه و بچه دوممه . با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید لطف کنید آزمایش خون غربالگری اول منو تفسیر کنید

  Pervious NTD:None
  Pervious Down\'s:None
  Perv.Pre-eclampsia:No
  Insulin dependent diabetes:None
  Smoker:No
  Maternal age at EDD:39.7 years
  Scan measurement ( CRL ):51.0 mm on (95-08-16)
  Gestation at date of sample:12 weeks 6 days (by dates)
  11 weeks 6 days (by CRL scan)
  Gestation used:Scan estimate (CRL)
  Weight:67 kg
  Nuchal measurement:0.7 mm-0.55 MOM
  PAPP-A Level:1089 miu/L-0.47 MOM
  Free B-hCG Level:49.29 ng/mL 1.03 MOM
  Fatal nasal bone:Present

  Screening result:Screen Negative
  Risk of Down\'s:1 in 710
  Risk of trisomy 18:Less than 1 in 20,000(at term)
  Risk of trisomy 13:1 in 7,300(at term)
  Comment:Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 60
  Comment:This test does not screen for neural tube defects
  Screening result:Not yet available
  Comment:Integrated test in progress; awaiting second trimester markers.Please arrange for...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  ممنون از جوابتون. توی نتیجه ازمایش سندروم دان مثبته. دکتر گفته جزو پر خطرام و امینوسنتز را پیشنهاد کرده. لطفا راهنمایی کنید.

  جواب:
  حق با پزشکتان هست و با وسواس بیشتر آمنیوسنتز را پیشنهاد نمود تا دیگه هم خیال شما و هم خیال خودش را راحت کند.
 • سئوال:
  سلام
  لطفا نتيجه ي ازمايش من را تفسير كنيد. بسيار سر در گم شده ام. .متشكرم.
  Age:27
  T21 prior risk: 1.1192
  T18: 1.13616
  T13: 1.32529

  Gestational age at Biochemistry: 12W+1 D

  FBHCG: 1.67 MoM
  PAPP-A: 0.80 MoM

  سوال ديگم اينه كه مقدار دو هورمون Fbhcg كه بالاي يك هست و Papp-a كه زير يك هست ،خطري را نشون ميده كه طبيعي است؟

  جواب:
  ریسک محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویس
 • سئوال:
  calculated risks(at term):
  T21: 1:7385
  T18: < 1:30000
  T13: < 1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  من ٣٧ ساله هستم و بارداري دومم هست در ١٢ هفته و سه روز غربالگري سه ماهه اول رو انجام دادم
  بر اساس جوابها به من گفتن آمينوسنتز كنم مي خواستم ببينم صبر كنم تا مرحله دوم غربالگري رو انجام بدم يا در هفته ١٥ تست كواد ماركر يا اينكه آمينو كنم؟ممنون ميشم سريع جواب بدين. امروز ٢٨ آبان ٩٥ پايان هفته ١٤ هستم
  T21: 1:174
  T181 : 8179
  T13 <1: 20000
  Nt: 2.1
  CRL 63.4
  Free b-hcg 49.1 lU/l 1.403 MOM
  PAPP-A 1543 lU/l 0.538. MoM

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   ممنون از جواب شما
   منظورتون این هست که در این مرحله آمنیوسنتز لازم نیست و انجام ندم؟
   آخه NIPT هزینه اش خیلی بالاست. مگر با آمنیوسنتز نمیشه به اطمینان رسید؟

   جواب:
   آمنیوسنتز با قدرت تشخیص بالاتر می تواند خیالتان را جمع تر کند.
 • سئوال:
  سلام‌ خسته نباشید من سونو غربالگیری انجام دادم همه چی خوب بود آزمایش هنوز آماده نشده ممکن اون بد باشه؟؟

  جواب:
  نگران نباشید همه چیز امکان دارد.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید .
  من بایستی تست امینوسنتز انجام بدم ازمایشگاه میگه باید 15هفته و 6 روز باشی در غیر اینصورت سلولها رشد نمی کنند . ایا این درسته؟ به اضافه اینکه دو هفته طول میکشه نتیجه رو بدند اگه مشکلی باشه من وقتی برای گرفتن مجوز سقط ندارم . لطفا راهنمایی بفرمایید . متشکرم .

  جواب:
  بهترین زمان انجام تست در هفته 16 هست ولی از ابتدای هفته 15 هم قابل انجام می باشد.
 • سئوال:
  سلام جواب غربالگری من با مسخصات زیر اومده میشه بگید چیه؟ نگرانم تو رو خدا کمک کنید بهم گفتن دو روز دیگه بیا مشاوره
  DS: age1:1500
  Final risk1:589

  Down syndrome:intermediate risk
  Trisomy18/13: screen negative

  Based on the patient\'s first trimester risk , a specimen needs to be submitted between 15 to 16 weeks for final risk calculation.only biochemistry risk for D\'s:1:352

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  با سلام و احترام
  سنو ntدادم 1.5بوده سرویکس 5.5در 12هفته و 3 روز
  جواب آزمایش غربالگری سه ماهه اول
  risk of downs :1in190
  trisomy18:1in20000
  trisomy13:1in1500لطفاً اظهار نظر فرمایید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام ازمایش من از زنجان به ازمایشگاه شما فرستاه شده
  27 سالمه و بارداری اولمه
  nt:1.2
  nb:peresent
  FBHCG:37.00 MOM:1.42
  PAPP-A:2195 MOM:0.85
  T21 PRIOR RISK: 1:1250
  T18 PRIOR RISK: 1:14355
  T13 PRIOR RISK: 1:34202

  در کادر زرد هم نوشته
  TRISOMY 21: 1:13483
  T18: <1:30000
  T13: <1:30000
  ممنون میشم تفسیرش کنید خیلی نگرانم

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و جدار دیواره شکمی انجام داده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام ازمایش من از کرج به ازمایشگاه شما فرستاده شده. بارداری دومم 36 سال و9 ماهم نتیجه غربالگری اول:
  T21 prior Risk: 1:267
  T18 Prior Risk 1:2954
  T13 Prior Risk 1:8003
  T21 1:557
  T18 1:19532
  T13 <1:30000
  غربالگری دوم:
  T21 prior: 1:267
  T18 prior risk 1:2954
  T21: 1:3024
  T18: <1:30000
  SLOS:<1:30000
  NTDs:1:1030
  SEQUENTIAL
  T21: 1:3847
  T18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:1030
  در ضمن الان 17 هفته 4 روزم.ممنون میشم هرچه زودتر جوابم بدید خیلی نگرانم.اسکن انومالی هنوز ندادم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده ولی با توجه به جوابتان غربالگری تان در هر مرحله به تنهایی برای اطمینان بیشتر می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 (با قدرت تشخیص 96 تا 97%)
 • سئوال:
  سلام ، ممنون میشم منو از نگرانی در بیارید
  هفته پیش برای آزمایش غربالگری به یکی از... مراجعه کردم متاسفانه جنین حرکت نمیکرد و با ضربه به شکمم جنین و حرکت میداد، دوبار از من سونو گرفتن هر دوبار این مشکل وجود داشت و آخرش بهم گفتن بچه مشکلی نداره تا اینکه جواب آزمایش و گرفتم برعکس چیزی بود که بهم گفتن
  free- bhcg=.0888 mom
  papp-a=1.735 mom
  GA=13W2D
  NT=3.2MM
  NB=Present
  FHR=155 bpm
  T21=1:277
  T18=1:1884
  T13=1:7965
  age=34

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  با سلام خدمت شما . نتیجه غربالگری سه ماه اول من در هفته 12 به شرح زیر است :
  Papp-a 10.50 mom 0.56
  Free B-hcg 17.50 mom 1.18
  Down syndrome : screen negative
  Age 1:354 final risk 1:3740
  Trisomy 18/13: screen negative
  Prior 1:2620 final risk 1:99000

  در آخر یک خط به این شکل نوشته شده است :
  ONLY BIOCHEMISTRY RISK FOR DS = 1:355

  در سونوگرافی nt اندازه nt 0.6 میباشد . و nb هم دیده شده است . سوال من این است چرا برای هر سندروم دو ریسک ذکر شده است . از دکتر سوال کردم جوابی نداد گفت نتیجه خوب است . حتی غربالگری سه ماه دوم هم لازم نیست . نظرتان را برایم بگویید بسبار ممنون خواهم شد . مرا از نگرانی رها خواهید کرد .

  جواب:
  ریسک Prior مربوط به سن تان هست و ریسک Final ریسک نهایی تست غربالگری تان می باشد که ملاک قضاوت می باشد. با توجه به بالا بودن مارکرهای بیوشیمیایی خون و عدد بسیار پایین NT (که مشکوک هست صحیح باشد) توصیه به انجام مرحله دوم و گزارش پروتکل ترکیبی را می نمایم.
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشيد بنده جواب آزمايشم در ١٢ هفته و ١ روز و سن ٢٧ سال بدين صورت است خيلي نگرانم لطفا كمك كنيد:
  Free Bhcg:3.685
  Papa:1.228
  NT:1.7
  NB:not seen well
  FHR:170bpm
  همه ي موارد هم low risk است ، ديروز دكتر برام آزمايش DNA نوشتن كه هفته ي ديگه جوابش آماده است ، دارم سكته مي كنم شما را به خدا كمكم كنيد

  جواب:
  ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام میشه لطفا جواب غربالگری اولمو تفسیر کنید .
  Age at term:25
  T21 prior risk: 1:1380
  T18 prior risk: 1:16097
  T13 prior risk: 1:38012
  Weight: 66
  12w+6d
  FBHCG: 33.00
  PAPP-A: 3727
  CRL:64.9
  NT:1.4mm
  NB: Present
  T21 1:21893
  T18 <1:30000
  T13 <1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است، فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  من دو روز پیش غربالگری سه ماهه اول رو انجام دادم . عددnt شد 1.2 ولی تیغه ی بینی مشاهده نشد. با توجه به اینکه جواب کلی غربالگری دو هفته ی دیگه آماده می شه نیازی به تکرار نیست . چون تیغه ی بینی رو ندیدن خیلی نگرانم. سن بارداری هم 12 هفته و 4 روز بود. لطفاً سریع تر جواب بدین. ممنون.

  جواب:
  نگران نباشید، هر وقت جواب غربالگری تان آماده شد و ریسک اش خوب بود فقط در هفته 15 سونو مجدد برای بررسی تیغه بینی انجام بده و اگر دیده شده جای نگرانی وجود ندارد.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشین من۲۳سالمه واولین بارداریمه توی فامیل سابقه بیماری ذهنی وعقب افتادگی نداشتیم درحال حاضردیابت بارداری دارم ۱۲wو۵dهم سن جنینمه دیروز رفتم برای غربالگری عددnt۲.۹۳بودوnbرویت شد
  این مقدارntخطرناکه خیلی بهم ریختم تاده روزدیگه که جواب آزمایشم بیاد دیوونه میشم توروخداراهنماییم کنین

  جواب:
  نگران نباشید، از آزمایشگاه بخواهید که سریعتر تست تان را بطور اورژانسی آماده کنند و انوقت ریسک تان را برایم بنویسید تا از نگرانی خارج شوید.
 • سئوال:
  سلام ، آزمایش من در در سه ماه اول بارداری به شرح ذیل می باشد لطفا تفسیرش نمایید:
  T21 prior risk: 1:1472
  T18 prior risk: 1:17302
  T13 prior risk: 1:40289

  Calculated risks

  Trisomy 21 1:77 screen positive
  Trisomy 18 <1:30000
  Trisomy 13 1:19076

  جواب:
  بهتر بود عدد NT رو برام می نوشتید ولی با توجه به این جواب، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام میشه لطفا جواب غربالگری اولمو تفسیر کنید .
  Age at term:29.6
  DS : Age 1:1040 final Risk 1:31700
  T18/13 : prior : 1:7920 final Risk : 1:99000

  Weight: 85.0
  12w+0d
  FBHCG: 26.90 mom : 0.77
  PAPP-A: 2812.00 iu/l mom :1.46
  CRL:52.0
  NT:1.20mm


  down syndrome : screen negative
  trisomy 18/13 : screen negative

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است، توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر بابت اطلاعات خوب سایتتون
  هفته بعد برای غربالگری مرحله اول میخوام مراجعه کنم به ازمایشگاهتون. دوتا سوال داشتم.

  11 هفته تا 13هفته و شش روز ، که فرصت انجام غربالگریه ، بر اساس LMP هست یا CRL ?? یعنی اگه خانومی بر اساس LMP ، یازده هفته تمام و بر اساس سونوش ، 10 هفته و 4 روز تمام باشه ، میتونه مراجعه کنه؟؟؟

  ازمایش خون و سونو توی یکروز باید انجام شه؟؟ چون توی یه مقاله میخوندم که در غربال اول، بهتره ازمایش خون ، حداقل 3 روز مقدم بر سونو باشه.

  ممنون از توجه و پاسختون.

  جواب:
  بهتر است بر مبنای CRL باشد. بله اگر تست های بیوشیمیایی زودتر انجام شود بهتر است ولی در پروتکل غربالگری ایران توصیه به انجام همزمان آزمایش و سونو شده است.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید این جواب تست غربالگری اول من که در 11 هفته و 5 روز انجام دادم و تیغه بینی دیده نشد و گفتن 15 هفتگی مجدد سونو برم می خواستم نظر شما درباره ریسک اعلام شده بدانم و اینکه تست سکونشیال جز غربالگری دوم هست یا خیر
  screen negative
  risk of downs 1in1300
  risk of t18 1in20000
  risk of t13 1in20000
  nt 1/43
  down s risk due to maternal age alone is 1in 1400
  pappa 1655miu/L 1/10MOM
  FREEBHCG 63/81IU/L 1.76 MOM

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است، توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  مشخصات آزمايشمو چند روز ارسال كردم
  ممنون ميشم جواب دهيد
  خيلي استرس دارم

  جواب:
  متاسفانه سئوالتان را پیدا نکردم. مجدد مطرح نمائید.
 • سئوال:
  سلام،میشه نتیجه ی تست منو بگید؟
  T21:1:475
  T18:1:5302
  T13:1:13511
  13w+0
  Nt:1.5
  Nb: present
  Crl:66.2
  Fetal heart rate:150

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام
  آزمايش غربالگري اوليه
  Nt:3.8
  Tr21 prior\" 1:1500
  Tr18prior\" 1:17000
  Tr13 prior\" 1:40000
  Calculated
  Tr21\"1:47
  Tr18\" 1:255
  Tr13\" 1:265
  ازمايش nipt
  Tr21: 1:976
  Tr18\" 1:2333
  Tr13\" 1:7327
  خواهشمند است راهنمايي نماييد
  الان چيكار كنم
  آمنيوسنتز لازمه؟
  سن ٢١ ساله

  جواب:
  با قدرت تشخیص 99% ریسک تان در محدوده کم خطر است، توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام،میشه نتیجه ی تست منو بگید؟
  T21:1:475
  T18:1:5302
  T13:1:13511
  13w+0
  Nt:1.5
  Nb: present
  Crl:66.2
  Fetal heart rate:150

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام من 25 سالمه 13هفته و3 روز باردارم
  جواب سونو
  Nt 2.20
  Nb present
  Crl=73mm
  جواب ازمایش غربالگریم

  PAPP-A 2613.00 mIU/L 0.58
  free B-hCG 33.00 ng/mL 1.08

  DS=Age
  1:1320
  Final Risk
  1:3870

  T18.13=Prior
  1:11000
  Final Risk
  1:99000


  اینارم اخر ازمایش نوشتن
  Down Syndrome
  The risk of Down syndrome is LESS than the screening cut-off.
  Trisomy 18/13
  The risk of trisomy 18 is less than the screening cut-off.

  Other Notes:
  This patient will reach 15 weeks gestation on 26/10/1395

  جواب:
  با قدرت تشخیص 99% ریسک تان در محدوده کم خطر است، توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام ممنون از وقتی که میزارید
  این برای یکی از دوستامه میشه جوابشو بگید
  T21:1:899
  T18:1:10088
  T13:1:2446
  12w+3d
  Crl:60.35
  Nt:0.98
  Nb:present

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام مجدد ، سنم 22 ساله
  آزمایش من در در سه ماه اول بارداری به شرح ذیل می باشد لطفا تفسیرش نمایید:
  T21 prior risk: 1:1472
  T18 prior risk: 1:17302
  T13 prior risk: 1:40289

  Calculated risks

  Trisomy 21 1:77 screen positive
  Trisomy 18 <1:30000
  Trisomy 13 1:19076

  Nt : 2.8

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام
  در آزمايش nipt بنده نوشته
  Sample note :because of increase nt, amniocentesis
  may be recomended
  آيا نياز به آمنيوستز دارم؟
  جزييات ازمايش را قبلا فرستادم
  تشكر ميكنم جوا بدهيد

  جواب:
  سن تان و عدد NT و نام سونولوژیست را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام
  سن ٢١
  دكتر حميديانNt:3/8
  ازمايش nipt ازمايشگاه نيلو دكتر شهرام سواد
  ازمايشگر nipt از كجا فهميد ان تي من بالاس در متن ازمايش عددي نيست..
  متشكر ميشوم راهنمايي نماييد

  جواب:
  بله با توجه به اینکه عدد NT بالاست احتمال سایر اختلالات کروموزومی مطرح است و طبق پروتکل کشوری کاندید کارهای تشخیصی هستید.

  در هنگام امضاء جواب NIPT پرونده تان که در هنگام پذیرش تشکیل شده است بطور کامل چک می شود.
 • سئوال:
  با سلام و احترام
  ضمن تشکر از زحمات شما عزیزان
  بنده الان در هفته 19 بارداری هستم. در اولین تست غربالگری موارد ذیل در جواب آزمایش درج شده بود:
  Screen negative:screening result
  Risk of downs: 1 in 930
  Risk of trisomy 18: less than 1 in 20.000
  Risk of trisomy 13: less than 1 in 20.000
  Comment : downs risk due to maternal age alone is 1 in 1.400 this test does not screen for neural tube defects
  Down syndrom ( cutoff)is 1:270
  Trisomy 18&13(cutoff)is1:100
  ضمناپزشک مربوطه پس از دیدن غربالگری فوق سونوگرافی انومالی و ازمایش غربالگری سه ماهه دوم را نوشتن که در سونو انومالی همه چیز نرمال بود و فقط عنوان نمودند که کیست در سر بچه وجود دارد و باید آزمایش DNA انجام شود که فعلا انجام ندادم و...


  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • با عرض پوزش سنم 24 و NT 1.5 بوده و غربالگری اول در 13 هفته و 1روز انجام شده. خیلی ممنون
 • سئوال:
  با سلام
  age :30
  crl:56/6
  lmp:12 week.2day
  nt:3
  استخوان نازال تشکیل شده است
  upper limbs:visible
  lower limbs:visible
  skull/brain :appears normal
  spine:appears normal
  stomach:not visible
  bladder:not visible

  charge papp_a:66083a
  free b_hcg (eclia,roche):18.51
  free b_hcg(doe):-0.634
  papp_a:(eclia,roche):2.110
  papp_a:(doe):-0.381

  1st trimester risk of trisomy21:
  background risk of tris .21: 1:601
  adjusted :1:21
  biochemistry:1:8114
  adjusted risk of trisomy 21(combined risk)
  nt&biochemistry : 1:268
  1st trimester risk of trisomy 13+18:
  background 1:1062
  adjusted nt:1:42
  biochemistry:1:1712
  combined:1:68

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و ترجیحأ تست آمنیوسنتز و بررسی کاریوتایپ جنین (با قدرت تشخیص 99.9%) را انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  خواهش میکنم اگه امکانش هست جواب منو زود بدین ممنون میشم. من تو هفته 15 بارداری هستم و ریسک غربالگری اول من 1/82 شده الان بهم گفتن برای تکرار سونو و آزمایش دیره و آمینو سنتز یا cell free باید بشم میخوام بدونم کدوم بی خطر تره و جوابش چقدر قابل اعتماد هست ؟
  بی نهایت ممنون میشم اگه جواب بدین چون امروز باید تصمیم بگیرم و انجام بدم

  جواب:
  عدد NT رو هم برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام مجدد و تشکر فراوان بابت پاسخ، همانطور که عرض کردم الان در هفته 19 هستم ولی شما فرمودید در هفته 15 ازمایش کواد مارکر انجام دهم وبعد هم، شما صلاح میدونید اول منتظر جواب غربالگری دومم باشم یا آزمایش های که شما فرمودید رو انجام بدم.خیلی ممنون

  جواب:
  تست NIPT را انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام لطفا جواب آزمایش رو بگید
  age :22
  crl : 51
  lmp : 11week.6day
  nt :1/3 mm
  nb رویت شد

  free BHCG: 11 ng/ml

  corr.mom 0.25

  papp_a : 20.3 mlu/ml

  corr.mom : 8.34

  age rick at sampling data 1:1004

  overall population risk 1:600

  trisomy 21 <1:10000

  trisomy 18 <1:10000

  fetuses 1

  ivf no

  weight in kg 66

  smoker no

  diabetes unknown

  origin asian

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: