Loading...
مشاوره

پاسخ به سوالات پزشکی شما

چه تفاوتی بین تست های غربالگری دوران بارداری و دوران نوزادی وجود دارد؟

تست های غربالگری دوران بارداری بیشتر جهت پی بردن به اختلالات کروموزومی مهمی که منجر به عقب ماندگی ذهنی می...

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيرى NT مى‏گويند و ديگرى

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

مقاله قدیمی به روز شده در تاریخ 94/02/05

غربالگرى سه ماهة اول باردارى

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى[1] دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

 

يكى از اين اندازه‏گيرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گيری NT [2] مى‏گويند و ديگرى آزمايش‏هايى است كه روى خون مادر انجام مى‏شود.

 

اندازه‏گيرى NTدر سونوگرافى

اندازه‏گيرى NTبا سونوگرافى خاصى كه از ابتداى هفتة 11 (0+11) تا انتهاى هفتة 13 باردارى (6+13) قابل انجام است، صورت مى‌گیرد. در اين نوع سونوگرافى مقدار مايع در پشت گردن جنين كه به آن NT مى‏گويند، اندازه‏گيرى مى‏شود. تمام جنين‏ها در اين قسمت داراى مقدارى مايع هستند كه اين‌مقدار در جنين‏هاى مبتلا به‌ سندرم داون تمايل به افزايش دارد.

 

سونوگرافى NT همچنين در موارد زير كاربرد دارد:

1- زنده بودن جنين را تأييد مى‏كند.

2- سن باردارى را تأييد مى‏كند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخيص مى‏دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين سن باردارى قابل تشخيص هستند، بررسى مى‏كند.

 

افزایش NT در سایر اختلالات

1- اختلالات قلبی و اختلالات شریان‌های بزرگ (از هر 33 جنینی که NT آنها بین 2/2 تا 8/2 میلی‌متر است، یک جنین به اختلالات قلبی - عروقی مبتلا است. زمانی که NT بیشتر از 5/3 میلی‌متر باشد این احتمال تا 1 به 16 افزایش می‌یابد).

2- فتق دیافراگماتیک

3- نارسایی ریوی

4- دیسپلازی اسکلتی

5- عفونت‌های مادرزادی

6- طیف وسیعی از سندرم‌های ژنتیکی (به ویژه آنهایی که سبب کاهش تحرک جنین می‌شوند)

7- اختلالات متابولیکی و هماتولوژیک

8- دو درصد جنین‌های نرمال بدون داشتن هیچ‌گونه مشکل خاصی NT بالا دارند.

بنابراین NT بالا در 30% جنین های با کاریوتایپ (ساختار کروموزومی) نرمال دیده می شود.

شیوع افزایش NT در اختلالات کروموزومی به شرح ذیل است:

1- سندرم داون: 50%

2- تریزومی 18و 13: 25%

3- سندرم ترنر: 10%

4- تریپلوئیدی: 5%

5- سایر اختلالات: 10%


آزمايش خون مادر

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

 

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏دهد.

 

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول به ما مى‏گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته مى‏شود.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهة اول

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة اول، بیماران در هفت گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

2- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:50 تا 1:2000 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): در صورتی که نتیجة غربالگری توأم سه ماهة اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:2000) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لولة عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفافتوپروتئین و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

4- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3 میلی‌متر بوده و سن مادر بالای 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

5- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، NT بالای 4 میلی‌متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 3/5 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفتة 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود.)

- زنان با بارداری دوقلویی

- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لولة عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچة مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد).

- زنان بالای 35 سال که سابقة 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).

- زنانی کهHIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوة انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).

- زنانی که IVF یا ICSI انجام داده‌‌اند.

 

پس از غربالگرى سه ماهة اول

نتـايــج غربالگرى ســه ماهة اول به پــزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

 

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهة اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

 


تست‏هاى تشخيصى

تست‏هاى تشخيصى، نمونه‏بردارى از پرزهاى جفتى و آمنيوسنتز را شامل مى‏شود. نمونه‏هاى گرفته شده براى انجام اين تست حاوى سلول‏هاى جنين است. آزمايشگاه با انجام تست‏هايى به روى اين سلول‏ها درمى‏يابد كه آيا جنــيــن بــه اختلالات كروموزومى مـبتلا است يــــا خــيـــر. انــجام آزمايش‏هاى تشخيصى به طور معمول به تمامى زنــان بــاردار پـيشنهاد نمى‏گردد زيــرا احتمال سقـط جـنــين را بالا مى‏بـرند، با وجود اين اكثر زنـانى كه تست‏هاى تـشخيصــى را انــجام مى‏دهند دچار سقط يا ديگر عوارض ناشى از تست‏هاى مزبور نمى‏شوند و در عمل نتايج تست‏ها به زنان باردار آرامش و اطمينان خاطر زيادى مى‏بخشد.

 

مزاياى غربالگرى سه ماهة اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.

 

محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهة اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه‏هاى نــرمــال بــه دنــيا مى‏آورند.

2- بـــراى انــجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهة دوم بــاردارى منتظر ماند.

3- غـــربــالــگرى اختلالات لولة عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهة دوم باردارى انجام شود.

 

اختلالات كروموزومى

اختلالات كروموزومى عوارضى هستند كه در آنها تعدادی و يا قسمتى از كروموزوم‏ها افزايش و در مواردى كاهش مى‏يابد و يا در تعدادى از كروموزوم‏ها بازآرايى (چينشِ مجدد) قطعات مشاهده مى‏شود. این اختلالات مى‏توانند بر روند تكامل ذهنى يا فيزيكى جنين تأثير منفى بگذارند. سندرم داون كه تريزومى 21 نيز نامیده می‌شود شايع‏ترين اختلال كروموزومى است. افراد مبتلا به اين سندرم به جاى 46 كروموزوم، 47 كروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفى از مشكلات فيزيكى و ذهنى هستند. احتمال بروز سندرم داون در باردارى زنان در هر سنى وجود دارد اما اين احتمال با افزايش سن مادر افزايش مى‏يابد.

 

اختلالات هنگام تولد

اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لولة عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقة فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صــاحب فــرزندى مــبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏شوند.

 

انجــام ســونوگــرافـى در فاصلة هفته‏هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏گيرد.

 

و همواره به خاطر داشته باشيد:

اكثر نوزادان سالم متولد مى‏شوند![1]. First Trimester Screening (= FTS)

[2] . Nuchal Translucency (= NT)نظرات

 

 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  لطفا جواب آزمایش اعلام فرمایید
  جنین با موقعیت متغییر و ضربان قلب طبیعی دیده میشود fhr162/bpm
  جفت موقعیت fundal anterriorدارد مقدار مایع آمنیونیک طبیعی میباشد.
  int.osبسته است و طول سرویکس 48 میلیمتر است.

  crl67mm-13w/od
  bpd20mm
  nbرویت شد
  nt1.1m
  papp-a 1.41 iu/l
  free b-hcg 77.60ng/ml
  age alone1:780
  down syndrome 1:425
  trisomy 18/13 1:99000
  background risk 1:5656


  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام.جسارتا یک سوال دیگه دارم و اون این که تفاوت final risk و biochemistry risk در سندرم داون چیست؟چون برای من عدد این دو ریسک خیلی تفاوت دارند.

  جواب:
  final risk ریسک نهایی مارکرهای بیوشیمیایی و سونوگرافیک هست که مبنای قضاوت قرار می گیرد.
  biochemistry risk ریسک فقط مارکرهای بیوشیمیایی خون هست.
 • سئوال:
  سلام
  در آزمایش غربال گری تریزومی 21 screen positive اعلام شده. لطفا راهنمایی بفرمایید.
  جواب های تست اول:
  age: 39.1
  T21 prior risk = 1:163
  T18 prior risk = 1:1849
  T13 prior risk = 1:5122
  weight (kg) = 55
  Gestational Age at Biochemistry = 12W+5D
  Gestational Age at Scan = 12W+4D
  Twin: No
  Smoker : No
  Diabetic : No
  IVF = Yes
  Previous Down`s child history = No

  FBHCG 46.00 ng/ml 1.57
  PAPP-A 1837 mU/I 0.55

  TRISOMY 21 1:119
  TRISOMY 18 1:16905
  TRISOMY 13 <1:30000

  همچنین در سونوگرافی آمده است که:
  BPD=17mm (12w+5D)
  CRL=58mm (13w+3d)
  GS=69mm (12w+5d)
  FHR=136 b/min

  NT=1.9mm
  NB دیده شده است
  IT دیده شده و نرمال است.
  ( همه جیز نرمال ذکر شده است.

  پلاسنتا در وضعیت قدامی با گرید صفر واقع شده است.
  میران مایع آمنیوتیک در حد طبیعی...

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام مجدد
  لازم هست اضافه کنم در در زمان IVF سه جنین انتقال داده شده بود دو جنین تشکیل شد و از آن دو یکی در هفته هشتم قلبش ایستاد و جنین مذکور سومینشان است.

  جواب:
  البته احتمال اینکه تاثیر قل سوم تحلیل رفته در جوابتان خیلی زیاد است.
 • سئوال:
  ممنون از جوابتون ولی من الان که سایت شما رو دوباره خوندم ریسک کمتر از 1:2000 رو در گروه کم خطر جا داده بودید و ریسک من 1:2460 محاسبه شده.برای همین الان گیج شدم که ریسک متوسط دازم یا کم خطر.

  جواب:
  طبق آخرین گزارشی که در ایران در آخرین کنگره زنان در 30 دی ماه توسط آزمایشگاه ما ارائه شد و نتیجه بیش از یک میلیون غربالگری در ایران مورد بررسی قرار گرفت عدد 1:2500 به عنوان عدد مرزی گروه بینابین تعیین گردید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید.ممنون میشم جوابمو تفسیر کنید.
  PAPP-A 8.20ug/ml m.o.m 0.64
  free b-hcg 56.20 m.o.m 1.70
  final risk of t13/18: 1:99000
  final risk of ds: 1:2460
  only biochemistry risk for ds:1:727
  nt:1.1mm
  ممنونم

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  با سلام.ممنون میشم جواب ازمایش منو تفسیر کنید.
  Ng1.75
  Nb0.92
  Fbhcg 79.00 corrMom 2.61
  Papp 2470 corrMom 0.90
  Age at term 30.4
  T21prior risk 1:921
  T18prior risk 1:10345
  T13prior risk 1:25036
  Weight 60
  12w+0D
  Crl 53mm
  Trisomy21 1:726
  Trisomy18<1:30000
  Trisomy13<1:30000
  ازمایشم هم در ازمایشگاه نیلو انجام شد.پزشکم تست dna را برام تجویز کردن.ایا احتمال اینکه جنین ناقص باشد خیلی بالاست؟با تشکر از شما


  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  ببخشید.سوال دیگه ای هم داشتم.ایا Fbhcg بالا دال بر سندروم دان هست؟و چگونه محاسبه مشود؟

  جواب:
  تست Free BhCG به تنهایی تفسیر نمی شود بلکه تغییرات آن به همراه سایر مارکرها ارزیابی می شود. اگر بررسی های بعدی سندرم داون را رد نمود از لحاظ پیامدهای نامطلوب بارداری باید طی دوران بارداری تحت کنترل قرار گیرید.
 • سئوال:
  خواهش میکنم جوابمو بدین ممکن بخاطر اینکه تو یک روز سونو و آزمایش خون ندادم غربالگریم بی ارزش باشه

  جواب:
  نگران نباشید مشکلی پیش نمی آید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید لطفا جواب آزمایش رو تفسیر کنید

  Free BHCG 38
  PAPP-A 1560
  years 23.4
  T21 Prior Risk 1:1452
  T18 Prior Risk 1:17047
  T13 Prior Risk 1:39866
  Weight kg 51
  CRL 59
  NT 1.3
  TRISOMY 21 1:10522
  TRISOMY 18 <1:30000
  TRISOMY 13 <1:30000

  جواب:
  نگران نباشید با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و فقط توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و اختلالات جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق هم در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  اگه اطلاعات غربالگریم براتون نیومده تا دوباره بفرستم ازتون خواهش میکنم تفسیر کنید منظورتون چیه که میگین مشکلی پیش نمی آید آیا رو غربالگریم حساب کنم یا نه لطفا جوابمو بدید خواهش میکنم

  سئوال:
  سلام من سونوnt روتو ۱۲هفته دوروز وآزمایش خون رو تو۱۳ هفته چهار روز انجام دادم CRL=53mmو nt=1.5mom1.37 و nb=presentوPAPP-A32MOM0.84وfreeB-hCG29mom1.11وDownsyndrom=1:14400وAgealone1:1440وEquivalentAgeRisk<15.0وTrisomy18/13 1:99000لطفا بگین چطور غربالگریم ممنون میشم

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • مرسی ممنونم
 • سئوال:
  با سلام و احترام
  ضمن تشکر و قدردانی؛
  آزمایش غربالگری اول(هفته 13 و یک روز)
  Screen negative:screening result
  Risk of downs: 1 in 930
  Risk of trisomy 18: less than 1 in 20.000
  Risk of trisomy 13: less than 1 in 20.000
  Comment : downs risk due to maternal age alone is 1 in 1.400 this test does not screen for neural tube defects
  Down syndrom ( cutoff)is 1:270
  Trisomy 18&13(cutoff)is1:100

  آزمایش غربالگری دوم(در هفته 19 ویک روز)
  alpha fetoprotein 62.3
  unconjugated estriol 3.39
  inhibin A 308
  betaHCG Titer 27236
  risk of pre-eclampsia 1in5
  MF-ASP level 62.3 iu\\ ml 1.49 MoM
  uE3 level 3.39 ng\\ml 0.76MoM
  Total hCG (2t)level :27236 miu\\ml 1.36 MoM
  lnhbin-A level: 308pg\\ml 1.76 MoM
  risk of downs 1:4.900
  risk of trisomy 18: less than 1 in 20.000(at term)
  risk of NTD: 1 in 3.000
  Comment : downs risk due to maternal age alone is 1 in 1.400
  Down syndrom ( cutoff)is 1:270
  Trisomy...

  جواب:
  با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  لطفا جواب بنده را بدهيد
  خيلي استرس دارم

  جواب:
  من سئوالی از شما پیدا نکردم.
 • سئوال:
  سلام
  لطفا جواب بنده وا هم بدهيد
  سوْال ازمايش اول nt:3/8
  ازمايش nipt بار ريسك كم
  ازمايشAFPmom:0.88
  أيا امنيوسنتز بايد بدهم؟
  AFP نرمال است؟
  تشكر

  جواب:
  طبق پروتکل کشوری NT بالای 3 میلی متر کاندید آمنیوسنتز می باشد.
 • سئوال:
  با سلام و احترام
  ضمن تشکر از زحمات شما و همکاران محترمتون
  دستور فرمودید یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام شود به استحضار میرساند: یک سونوگرافی برای تشخیص مالفورماسیون های مادر زادی جنین در هفته 18 و 3 روز انجام شده است که به شرح ذیل تقدیم میگردد:
  1- تویر یک جنین در وضعیت سفالیک دیده شد.
  2- ضربان قلب و حرکت جنین مشهود است(FHR = 156 bpm
  3-جفت انترولترال راست می باشد.
  4-میزان مایع آمنیوتیک طبیعی می باشد.
  EFW=226+_ 33gr
  اکو جنین انجام شود
  در 24w کنترل مجدد CNS , CSP و فقرات توصیه می شود.
  توصیه به انجام آزمایش Cell Free DNA یا امنیوسنتز می شود.
  در Anatomic survey در حد قابل بررسی...

  جواب:
  ریپورت را کامل ننوشته اید چون من علت "توصیه به انجام آزمایش Cell Free DNA یا امنیوسنتز می شود." را متوجه نشدم؟؟؟
 • سئوال:
  با سلام
  بنده هر دو غربالگری سه ماهه اول و دوم ارسال کردم خدمتتون منتهی در خصوص آزمایش DNA در زمان انجام سونو ،سونوگرافیست فرمودند: یک کیست در سر جنین وجود دارد.
  در مورد اطلاعات درج شده در ریپورت سونو ،همه موارد نرمال بود به جز مواردی که عرض کردم خدمتتون
  با تشکر

  جواب:
  با وجودیکه جای نگرانی وجود ندارد ولی تست NIPT فقط یک اطمینان دهنده هست که اطمینان بیشتری از سلامت جنین داشته باشیم.
 • سئوال:
  سلام آزمایش غربال دو به این صورت نوشته شده خواهشمندم راهنمایی بفرمایید

  در قسمت DS نوشته شده
  ONLY BIOCHEMISTRY RISK FOR DS IS 1:166

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشی میشه جواب آزمایش منو تفسیر کنید
  Nt.1.68
  NB.present
  1.1350.Down syndrome
  T18/13.1.13200.1.99000
  ازتون خواهش میکنم جواب منو بدین خیلی نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  ببخشید اگه برم دکتر مینویسه آمنیوسنتز؟ آخه اگه بنویسن من نمیتونم برم شماره سندرم داون خیلی بد اومده؟ من بچه اولمه 18 سال سنمه خیلی میترسم

  جواب:
  نگران نباشید به توصیه پزشکتن عمل کنید و با احتمال 99% هم بچه سالم هست. فقط این کارها برای اطمینان بیشتر انجام می شود.
 • سئوال:
  با سلام خیلی ممنون میشم راهنماییم کنید
  در 12 هفتگی ازمایش و سونوی غربالگری اول انجام دادم و نتیجش به شرح زیر هستش:
  nt=1.20mm
  nb : present
  DS: 1:1040
  T18/13 : 1.7890dp
  down syndrom: screen negative
  trysomy: screen negative
  و اما عدد مارکرها
  PAPP-A 3119.00 mlU/L MoM 0.96
  free B-hcg 94.09 IU/L MoM 2.34
  و اخرش که نوشته سندرم و تریزومی کمتر از کات اف هست زیرش یه توجه به صورت زیر نوشته با قرمز که من این رو خیلی نگرانم. چی هست؟
  based on patiants free B and PAPP-A concentration , the specimen needs to be submitted between 15 to 18 weeks for final risk calculation.
  مگه این دو تا عدد مشکلی داره؟؟

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   ممنونم.راستش من دارم سکته میکنم. خیلی نگران تر شدم. هفته 15 قراره ازمایش بدم ازمایش الفاFP
   فک نمیکردم بینابین محسوب بشه. این عددا چه مشکلی دارن؟ امکان چه اختلالی هست؟

   جواب:
   به خاطر این عدد

   DS: 1:1040
   من گفتم که ریسک بینابین دارید، ریسک بینابین هم به معنی آن است که بالای 99% جنین سالم هست و فقط یک بررسی بیشتری انجام می دهیم تا خیالمان راحت شود.
  • سئوال:
   یه چیز دیگه هم بگم من اون دوتا عددی که برای DS ,T18/13 گفتم اعداد prior بود . فاینال ریسک رو اینجوری نوشته بود:
   DS : 1:7640
   T18/13: 1:99000

   جواب:
   پس اشتباه نوشته اید و ریسک تان خوب هست.
   • سئوال:
    خیلی خیلی ممنونم. ایا ازمایشس الفا فیتو پروتئین برای همه تجویز میشه؟

    جواب:
    بله برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی
 • سئوال:
  با سلام اگه ممکنه جواب ازمایش منو تفسیر کنید
  Nt:1/2
  Nb is present
  (Risk of downś: 1in 20000(at term
  Risk of trisomy 18: 1 in 20000
  Risk of trisomy 13: 1 in 17000
  Comment: downs risk due to maternal age alone is 1 in 1,300
  Comment: this test does not screen for neural tube defects
  Nuchal measurement: 1.2mm. 1.06mom
  Papp-a level:2.26iu/l. 0.61mom
  FreeB-hcg level: 8.61iu/l. 0.22mom
  Fetal nasal bone: present
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • خیلی ممنون که منو از نگرانی درآوردید
 • سئوال:
  سلام ممنونم از سايته خوبتون
  ميخاستم خواهش كنم كه ازمايش منو تفسير كنيد

  سن. ٣١
  سن جنين ١٣هفته و ٤روز
  وزن ٥٣
  Free b hCg. 1t. 29.4
  Papp. 42.7
  Nuchal. M 3.15
  . Crl. 76mm. 28

  جواب:
  ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام و عرض ادب
  لطفا جواب آزمایش من تفسیر کنید و اینکه آیا لازمه من آزمایش هفته ۱۵ رو بدم؟ یا فقط سونو هفته ۱۸ رو انجام بدم؟ البته امروز هفته ۱۶ و یک روز هستم. با تشکر
  date: 12week and 0 day
  CRL: 52.5mm
  NB: present
  NT:0.80mm
  0.74MoM
  ∆0.29-
  age: 32.3
  weight: 61
  0.98 :PAPP-A: result (3014.00mlU/L). MoM
  free beta-hcg: result (48.18lU). MoM: 1.12
  DS age 1:724 Final risk. 1:28800
  T18/13 prior 1:5220 Final risk 1:99000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام ببخشید به من گفتید در خطر بینابین هستم ودکترم هم همینطوری گفت ویک آزمایش غربالگری دوم نوشت که در هفته 17بدهم میخواستم بدانم اگر خیلی خطرناک نیست به این آزمایش نروم فقط به سونوگرافی بروم منتظر جوابتان هستم باتشکر

  جواب:
  در تمام دنیا تصمیم گیری به عهده خود بیمار هست و ما فقط وظیفه اطلاع رسانی را داریم. ولی توصیه شخصی من انجام مورد ارجح و یا ترجیحأ می باشد.
 • سئوال:
  واقعا ببخشید من مزاحم میشوم میخواستم بدانم اگر خطری ندارد نروم اما اگه خطر داشته باشد میروم

  جواب:
  تصمیم با خود شماست. خطری که ندارد برای اطمینان بیشتر این توصیه ها برایتان انجام شده است.
 • سئوال:
  سلام جواب آزمایش من به صورت زیر است ممنون میشم برام تحلیلش کنید
  Age : 27
  Nuchal measurement : 1.7 mm 1.20 mom
  Pappa 629 0.66 mom
  Free b_ hcg 70 1.16 mom
  Fetal nasal bone : present
  Risk of down : 1/ 13000
  Risk of trisomy 18 : less than 1/ 20000
  Risk of trisomy 13 : less than 1/ 20000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشين من امروز جواب غربالگري أوليه رو گرفتم خيليي نگرانم ميشه برام ترجمه كنيد
  Down syndrome 1:1350
  Age alone 1:842
  Trisomy 18/13 1:99000

  PAPP-A 3.31
  Free BHCG 110
  NT 1:00mm. e نوشته ازمايش :this patient will reach 15weeks gestation on 24/11/1395

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  با عرض سلام مجدد

  Risk of terisomy.18. 1.in 19000
  Risk of terisomy 13. 1 .in 700
  Risk dwons 1 in .2000

  ممنون بابت پاسخگوييتون

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده (برای تریزومی 13) و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  با سلام من طبق تاریخ ۴ دی اخرین پریودیم بوده در تاریخ ۹ بهمن ازمایش حاملگی دادم مثبت بوده در تاریخ ۱۳ بهمن ازمایش تیتر بتا دادم ۱۰۰ بوده سه روز قبل در ساعت ۱۰ شب دوبار لکه قهو ه ای خیلی کوچک دیدم ازمایش سونو وازینال دادم چیزی معلوم نبود میشه راهنمایی کنید

  جواب:
  طبق تاریخ 4 دی امروز 6 هفته هستید، دو تا تست تیتر بتا به فاصله 48 ساعت انجام دهید اگر دومی دو برابر اولی شد آنوقت سونوگرافی را تکرار کنید.
 • سئوال:
  سلام،لطفا جواب آزمایش من رو تحلیل بفرمایید،با دو متخصص صحبت کردم نظرات متفاوت داشتند: age:39. NT:2.3mm. crl:70.4mm weight:77. 13w+1d. trisomy 21:1:79 trisomy 18<1:30000 . trisomy 13<1:30000 بیصبرانه منتظر پاسخ هستم

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  ببخشید ادامه جواب آزمایشم جا موند: Fbhcg:37.00 ng/ml. corrected mom 1.63 papp_a:2199. mu/l. corrected mom 0.87

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام در جواب غربالگری مرحله اول من نوشته شده بودDOWN SYNDROME INTERMEDIATE RISK FINAL RISK 1=1410,NV ودرجواب مرحله دوم TRISOMY21= 1=7240 TRISOMY18 =1=30000 SLOS =1 =30000 NTDS= 1 =8134 AFP18. MOM 0.72 HCG 32.10 MOM 0.80 UE3 1.10 MOM 1.12 INA 132.00 MOM 0.50 خواهش میکنم برام تفسیر کنید.خطری نداره.

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  با سلام جواب ازمایش غربالگری سه ماه اول، age at term:19. T21prior risk:1:1551. T18prior risk:1:18120. T13prior risk:<1:41253. Weight:63. Gab:12w+2d. Gas:12w:1d. Nb:were seen. Crl:57mm. Nt:1.1mm. Fbhcg:value:68 corrected mom:1.43. Papp-a:value:1590 corrected...

  جواب:
  ریسک تریزومی های محاسبه شده را برای من بنویسید.
 • سئوال:
  باسلام.توازمایش غربالگری من نوشتهOnly.
  Biochemistery risk for Ds=1:1072
  Papp-A...result6.80ug/ml.mom:0.55
  Free B-hcg..result:52.10ng/ml.mom:1.28
  Nt.2.40mm.crl45mm
  سنمم20.نسبت فامیلی نداریم.این ازمایش غربال اولمه.ازم خواستن هفته16دوباره برم

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام من آزمایش غربالگری اولمو انجام دادم اما دکتر برای یسری آزمایشهای دیگه نوشت خیلییی نگرانم لطفا راهنماییم کنین ممکنه بچم مشکل داشته باشه
  Down syndrome 1:3570
  Age alone 1:1160
  Trisomy18/17 1:6210
  تو قسمت توضیحاتش نوشته
  Down syndrome: the risk of down syndromes is less than screening cut-off only biochemistry risk for DS=1:899
  Trisomy 18/13: the risk of trisomy13/18 is less than the screening cut-of Only biochemistry risk for T 18/13=1:439 k

  جواب:
  نگران نباشید با توجه به ریسک مارکرهای بیوشیمیایی تان و با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام،خواهرم هفته 12 رفت برای غربالگری گفتن که ان تی بچه 4 هست دکترا گفتن نرمال نیست،میخواست سقط کنه ولی نرسیدیم دلمون نیومد اخه هم بچه اولش بود برای ما هم اولین نوه بود،امنیوسنتز انجام داد گفتن هیچ مشکلی نداره بچه موند توی سونوگرافی ها هم هیچ مشکلی نداشت همه چیزش خوب بود،الان 5 روزه به دنیا اومده،نارسایی ریوی داره گه نمیتونه نفس بکشه ،هیچ چیزی نمیتونه قورت بده از راه بینی شیر میدن،هیچ تحرکی هم نداره،به خودم قول داده بودم تا نتیجه این ریسکمون رو برای همه بزارم تا اشتباهی که ما مرتکب شدیم نشید،تورو خداااااا سهل انگاری نکنید وقتی گفتن مشکوکه حتمااا...

  جواب:
  این علائمی که گفتید به اختلالات کروموزومی نمی خورد. به هر حال بهتر است یک مشاوره ژنتیک انجام داده و دقیقأ متوجه شوید که بچه مبتلا به چه اختلالی هست.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید لطفا جواب منو بدید دکترم به من گفته که جواب آزمایشات غربالگری سه ماهه اول من نرمال هست و تنها یافته ی غیر طبیعی nt=2.8 هست که من سونو رو در سیزده هفته و شش روز انجام دادم ، بنده 27 سالمه و دوتا بچه ی سالم هم دارم آیا نیاز به آمنیوسنتز هست به نظرتون من چکار کنم؟

  جواب:
  آمنیوسنتز خیر، ولی با توجه به ریسک بدست آمده نهایی تان بهتر است تست NIPT را انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  تو رو خدا جواب من رو هم بدین. پنجشنبه شرح حال کاملم رو نوشتم.
  اینجوری که جواب نمی دین فکر می کنم آزمایش دی ان ای من خوب نبوده.

  جواب:
  من سئوالي از شما با اين ,ID نديدم. دوباره سئوالتون را بگذاريد.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید ببخشید دوباره مزاحمتون میشم این تست رو کی میتونم انجام بدم و آیا همه ی آزمایشگاهها انجامش میدن؟

  جواب:
  بلافاصله باید انجام دهید و تعداد معدودی آزمایشگاه قادر به انجام تست هستند.
 • سئوال:
  سلام وخسته نباشید. ممنون میشم تفسیرش کنید.
  Trisomy21: 1:7539
  Trisomy18 : <1:30000
  Trisomy13 : <1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام مجدد و خسته نباشید ببخشید من هزینه ی انجام این آزمایش رو ندارم آیا همون هجده هفته که آنومالی اسکن انجام بدم کفایت میکنه؟

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان بهترین کار ممکن را انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و عرض ادب, ضمن تشکر از لطفتون من به تازگی وارد ۳۶ سال شده ام. در هفته ۱۶ بارداری هستم. در ۱۲+۱ سونوی nt :۲/۰۲ و nb :2/2 میلیمتر crl:54/9. در همانروز در مرکز محترم نیلو آز غربالگری Fbhcg:11وPapp:1882
  T21: 1:822
  T18: 1:1244
  T13: 1:5040
  پزشکم استرس فراوانی به من وارد کرد, بسیار نگرانم.
  یکشنبه هفته پیش در آزمایشگاه نیلو با شماره پذیرش 558731 آز free dna انجام دادم. تا سه شنبه که جواب آماده بشه واقعا از نگرانی تحمل ندارم. خواهشا بفرمایید ریسک جنین من چطوره؟ وضعیتم چطوره؟ دعاتون می کنم.
  همینطور یه پسر سه سال و نیمه دارم, کاملا سالم

  جواب:
  نگران نباشید
  جوابتون آماده شده است و با قدرت تشخیص 99% برای سه اختلال کروموزومی 21، 18 و 13 نرمال است و با قدرت تشخیص 95 الی 97% پسر است.
 • سئوال:
  سلام خواهش میکنم من رو از نگرانی نجات بدید
  در هفته 17+0 و وزنم 76 کیلو، بارداری دوم و سنم 32سال. ممنون از راهنماییتون.
  جواب آزمایش \"
  Quadruple marker screening test
  به صورت زیر است آیا خطری وجود دارد که HCG انقدر پایین است؟
  AFP :30 IU/ml 0.99:mom
  HCG : 10.50 IU/ml 0.44 : mom
  ue3 : 1.00 ng/ml 0.66 : mom
  ina 123 pg/ml 0.56 : mom

  t 21 : 1:7439
  t18 < 1 : 10425
  SLOS : < 1 : 17793
  ntds : 1 :5228

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام میشه جواب غربالگری منو هم تفسیر کنید استرس گرفتم از جوابش
  12w6 d
  Crl 66.8
  Nt 2.4
  It present
  Nasal bone present
  Tristomy (21) 1.1830
  Tistomy (18) 1.2000
  Tristomy (13) 1.12579
  Fhr 166

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سلام مجدد,
  خیلی خیلی ممنون از لطف, توجه و پاسخگویی تون.

  و همینطور از تمام پرسنل عالی آزمایشگاه محترم و موفق نیلو کمال تشکر را دارم.

  پاینده باشید.
 • بسیار متشکرم از پاسخگوییتون .
 • سئوال:
  ممنونم از توجه و پاسخگوییتون
  خدا قوت و خسته نباشید
  هر دو ازمایشی که گفتید حتما باید زیر نظر و به درخواست دکتر انحام بشه یا خودمم بیام نیلو این ازمایش و با توجه به غربالگریم برام انجام میدید؟

  جواب:
  نگران نباشید، خود پزشکتان این کارها را انجام می دهند.
 • سئوال:
  سلام
  من باردارم و در هفته 14 و 5 روز هستم متاسفانه امروز متوجه شدم که دکترم از غربالگری مرحله اول فقط سونوشو برام نوشته وآزمایش ندادم . جواب سونو رو گرفتم خداروشکر مشکلی نبود ولی نگرانم که آزمایش ندادم, میخواستم بدونم چه کاری میتونم انجام بدم ؟؟

  جواب:
  نگران نباشید یک تست کواد مارکر در هفته 15 و یک آنومالی اسکن دقیق برای رد اختلالات ساختاری جنین در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  ممنون از جواب دهیتون وعرض خسته نباشید و خداقوت
  اگر امکانش هست جنسیت جنین رو هم بشه تشخیص بدین ممنون میشم .

  جواب:
  امکان تعیین جنسیت در این آزمایش وجود ندارد.
 • سئوال:
  سلام لطف میکنین تست من رو هم تفسیر کنین.ممنون
  age:33
  T21: 1 :596
  T18 : 1:6672
  T13: 1:16643

  13w+3d
  nt: 2.4
  nb:present

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  توراخداتفسیرکنید سن:36سال
  Trisomy21=1:3028
  Trisomy18=1<30000
  Trisomy13=1<3000
  Nt= 1.15mm
  Crl= 59.57
  سن جنین 12 هفته و 3 روز
  تورا خدا زودجواب بدبن آیا باید سل فری بدم ویا آمینوسنتز؟

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام.بنده از مازندران هستم.غربالگری مرحله اول رو در ازمایشگاهی انجام دادم که نمونه رو فرستادن ازمایشگاه نیلو.بعد گرفتن جواب پزشک تست سل فری برام نوشتن که ان را هم در همان ازمایشگاه انجام دادم و فکر میکردم میفرستن ازمایشگاه شما.ولی متاسفانه فهمیدم که فرستادن دنا .
  من خیلی نگرانم ایا احتمالش هست مشکلی پیش بیاد؟
  من ب اشتباه فکر کردم نیلو سابق همان ازمایشگاه شماست.

  جواب:
  نگران نباشید، جوابتان که آماده شد نتیجه اش را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام و احترام
  لطفا در مورد جواب ازمایش غربالگری فرزند ما نظرتون رو بفرمایید.
  Crl=62mm
  12w+4d
  Nt=2.42mm
  Nasal bone رویت شد
  طول کانال سرویکال دربررسی ترانس ابدومینال درحدود 34mm است
  انجام سونوگرافی انومالی اسکن در هفته 18 تا 19 توصیه شده است .
  لطفا با توجه به بالا بودن nt نظرتون رو بفرمایید .خیلی هستیم . چه کار باید کرد ؟ چنددرصد احتمال سندرم دان و یا هر عارضه دیگه ای هست ؟

  جواب:
  نگران نباشید، ریسک پروتکل کمبایند را برایم بنویسید. (ترکیب یافته های سونوگرافی و بیوشیمی خون)
 • سئوال:
  جواب آزمایش nt لطفا راهنمایی کنید \"
  crl 54 mm
  nt 1.7 mm
  papp-a 5630
  free b-hcg 26.2

  جواب:
  سونو اش که خوب هست ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  ممنون در ادامه جواب آزمایش nt :

  age 1:377
  final risk 1:5190
  prior 1:2770
  final risk 1:99

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  لطفا در خصوص نتیجه آزمایش راهنمایی بفرمایید نمی دونم چکار کنم
  Nt:1.5
  Crl:5.9
  Papp-a: 17.63 1.01 mom
  FreeB-hcg: 42.01 2.81mom
  Fetal nasal bone : present
  Risk of down,s : 1 in 1000 (at term)
  Trisomy 18: less than 1 in 20000 (at term
  TTrisomy 13: less than 1 in 20000 (at term
  Comment: Down \'s risk due to matemal age alone is 1 in 370
  Comment: this test does not screen for neural tube defects
  سن من هم 34 ساله

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  جواب آزمایش لطفا راهنمایی کنید.
  سن ۳۳
  Nt1.8 و nb هم دیده شده
  Trisomy21 1:942
  Trisomy18 <1:30000
  Trisomy 13 <1:30000
  Crl55.5
  Papp_a2941
  Fbhcg49.00
  سن ۱۲ هفته و یکروز .
  خیلی خیلی ازتون ممنون میشم لطفا تفسیرشو بهم بگین

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام ببخشید استفاده شیاف پروژسترون هم تو جواب آزمایش غربالگری تاثیر میگذارد ممنون میشم جواب بدین

  جواب:
  بله اما خیلی کم
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشید‌.ممنون میشم تفسیر کنید.
  نتایج سونوگرافی:
  Nt:1.22mm
  Nb:visible
  Crl:55.04
  نتایج آزمایش خون:
  Age:27.6
  T21 prior risk:1:1157
  T18prior risk:1:13168
  T13 prior risk: 1:31509
  Weight:68kg
  Gestational age at scan:12w+1d
  Fbhcg:30.00 ng/ml . 1.08
  Papp-a :2855mu/i .1.16
  در کادر زرد رنگ:
  Trisomy 21 1:19472
  Trisomy 18 <1:30000
  Trisomy 13 <1:30000
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام. جواب آزمایش من به شرح زیر است. دارم از استرس میمیرم. خواهش میکنم راهنمایی کنید. یعنی نی نی من سندروم داون است؟ خدایا.
  Nt: 2.86
  بر اساس سن:
  T21: 1:751
  T18: 1:8413
  T13: 1:20614
  کادر زرد رنگ:
  T21: 1:127 screen positive
  T18: 1:3292
  T13: 1:2235

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  باسلام
  لطفا جواب غربالگری مرحله دوم تفسیر فرمایید
  in hibin A:776
  betaa-hcg(titration)109800
  alpha-feto protein 35.8
  unconjugated estriol 1.4
  down syndrome 1:47 cutoff1:250
  age alone :1:780
  osb:1:3430
  trisomy18:1:90800

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
 • ممنون که جواب دادین چون من تا سه ماهگی از شیاف استفاده میکردم
 • سئوال:
  باسلام مجدد
  در هفته ۱۲+۱که سونوی nt انجام دادم یک هماتوم ۳۶.۴×۳۳.۷ mmبا اکوی هتروژن در قسمت فوقانی ساک حاملگی مشاهده شد که قسمتی از آن به خلف جفت کشیده شده است.و جفت نیز قدامی و طول سرویکس ۳۱mmمی باشد.امروز که با دکترم مشورت کردم خیلی منو ترسوند و گفت شیاف سایکلوژیست ۴۰۰ هر۱۲ ساعت استفاده کنم واستراحت کنم.خواهشمندم راهنمایی کنید خیلی خیلی
  نگرانم.خیلی ممنونم

  جواب:
  نگران نباشید ولی طبق صلاحدید پزشکتان عمل کنید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید .ببخشید سوالم اینه اگر کسی ریسکش در مرحله اول بینابین باشه چقدر احتمال داره که در مراحل غربالگری بعدی سندروم داون واقعی باشه؟من ریسکم بینابین اعلام شده و اللن خیلی خیلی استرس دارم .ممکنه تو مراحل بعدی low risk بشه؟ممنونم اگر جواب بدید

  جواب:
  ماکزیمم 0.5% امکان داون شدن جنین است. اینقدر نگران نباش امکان کم خطر شدن جواب خیلی زیاده
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد
  من ٣٥سالمه و بارداري دومم هست
  جواب سونو ان تي و ازمايشات دوگانه رو نشون دكترم دادم گفت نياز به ازمايشات سل فري هست
  سونو ان تي: سونوگرافي از چين خلفي گردن مطابق متد FMF وبا طول CRL ٦٦.٥ ميليمتر، اندازه ان تي ٢.١ استخوانهاي نازال طبيعي ديده شدند.

  جواب ازمايشات دوگانه:
  Trisomy21: 1:797
  Trisomy18: 1:30000
  Trisomy 13: 1:30000


  خيلي نگرانم ميشه لطفن راهنماييم كنيد ممنون ميشم.

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  با سلام خسته نباید
  من ۲۷ سالمه و تو هفته ۱۱ هستم
  میخواستم بپرسم ایا ممکن دکتر تو ازمایش غربالگری مرحله اول ، غربالگری مرحله دومم بنویسه ؟ چون من مراجعه کردم گفتن که جفتش باهم نوشته

  جواب:
  بله اسم پروتکل اش هم ترکیبی و یا سکوئنشیال هست.
 • سئوال:
  يك سوال ديگه خدمتتون داشتم اينكه اهواز ازمايشگاه خوب واسه ازمايش سل فري ميشناسين بهم معرفي كنين؟ ممنون ازتون

  جواب:
  آزمایشگاه دکتر شریعتی اهواز
 • سئوال:
  باسلام خسته نباشيد،جواب غربالگري اول من به اين صورت هستش.
  Nt:2.8mm
  Nb:present
  Fhr:165bpm
  T21 1:250
  T18 1:12671
  T13 1:20000
  Free-bhcg 112.90IU 3.126 mom
  Papp-a 5.388IU 1.582mom
  Crl 63.3
  ميشه راهنمايي بفرمايين خيلي نگران هستم.در ضمن با توصيه پزشكم ازمايش DNAرو هم دادم كه يك هفته ي ديگه جوابش مياد.ميخواستم ببينم كه ممكن هست مشكلي نباشه؟و جنين سالم باشه.سنم هم ٢٤ سال هست و هيچ سابقه اي نداشتيم ازدواج فاميلي هم نداشتيم.خيلي خيلي ممنونم

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

  سندرم داون زیاد ربطی به سابقه فامیلی ندارد.
 • سئوال:
  با سلام
  هفته 12 و4 روز بارداری
  جواب آزمایش خون مادر
  t21 1:639
  t18 1:7157
  t13 1:17749
  crl 61.7
  nt 1.1
  کادر زردرنگ
  t21 1:2689
  t18 1:30000
  t13 1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  جواب آزمایش بنده:
  age:30 w:57 H:163

  FHR:150 bpm
  CRL:67.3 mm
  NT:2.4 mm
  NB: present
  free B-hCG:70.64 IU/I
  PAPP-A: 5.767 IU/I
  Trisomy21 1:596
  Trisomy18 1:1480
  Trisomy13 1:4637
  1- در چه محدوده ای قرار میگیرم؟
  2- من اگر آزمایش کووآد نیلو بدم. گزارش پروتکل سکوئنشیال بهم میدید؟

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)


  خیر باید در همان آزمایشگاه اول تست انجام شود تا پروتکل سکوئنشیال انجام شود.
 • سئوال:
  سلام خدمت شما
  لطفا جواب آزمایش منو تفسیر کنید
  nt:1.67
  age 29
  crl 65mm
  13 week
  0 day
  weight 80
  pappa 1978/0.64 mom
  free b hcg 55.90/2.10 mom
  risk of down 1in 2200
  risk of tr 18 1 in 20000
  risk of tr 13 1 in 20000
  لطفا بگید ریسک 1 در 2200 مربوط به آزمایش خطرناکهچون شما حد این آزمایش رو 2500 تعیین کرده اید؟ آیا نیاز به آزمایش کوادمارکر هست؟ ممنون

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام و خداقوت فراوان
  خواهش میکنم تفسیر سونو و ازمایشم روبفرمایید
  Spines:normal
  Cisterna magna:n
  Nushal Thickness:1.14mm
  Nasal Bone:is peresent
  MM:12w&1d
  CRL:56 MM
  جواب ازمایش:
  PAAP:2292.00 mlu/L = 0.84 MOM
  free-hcg 121.10lu/L = 3.38 MOM
  Down syndrome:Intermediate Risk
  Trisomy13/18:screen Negative
  درانتها نوشته شده
  Only BIOCHEMISTRY RISK FOR DS= 1:238
  The risk of trisomy18 is less than the screening cut_off
  جدول درسمت راست زیر جدول Ds نوشته
  Age:1:882 & final risk 1:931
  جدول T18/13
  Prior 1:6500 &final risk 1:99000
  ببخشید طولانی شد.لطفااا راهنماییم کنید دارم از فکرو خیال دق میکنم.
  یه سوال دیگه اینکه بجز آزمایش سل فری راه دیگه ای هست؟
  ینی میشه با سونوی آنومالی نتیجه گیری کرد یاخیر؟؟

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام من در هفته 13 ازمایش عربالگری niptانجام دادم و گفتن که جنسیت پسر میباشد ولی از نظر خودم و اطرافیان میگویند تمام نشانه ها به دختر بودن هست نمیخواهم بگویم که جواب ازمایش اشتباه هست فقط سوال دارم ایا در هفته 13 احتمال اشتباه در تعیین جنسیت در این نوع آزمایش پیشرفته وحود دارد اگر هست من دوباره ازمایش سه بعدی برای تعیین جنسیت در هفته های بالاتر انجام بدهم ممنونم اگر پاسخگو باشید لازم به ذکر هست آزمایش فوق را در آزمایشکاه دنا یا همان نیلو سایق خ ولیعصر انجام دادم سپاسگذارم

  جواب:
  در تمام پروتکل های تعیین جنسیت توسط روش NIPT احتمال خطای 3-5 درصد وجود دارد. یک سونوگرافی دقیق در هفته 16 انجام دهید. تا خیالتان راحت شود.
 • سئوال:
  سلام
  لطفا تفسیر آزمایش زیر رو بهم بدین
  Age at Term:35.8
  Rh:Unknown
  Gestational Age:11w4d
  Weight:59kg
  Screening status:initial sample
  PAPP-A:1.37IU/L MOM:0.57
  FREE B-hCG:60.20 MOM:1.39
  Down Syndrome:intermediate risk
  Trisomy 18/13:screen Negative
  DS:Age 1:329
  Final Risk 1:227
  T18/13 prior 1:2460 Final risk 1:21800

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام/ آیا لیزر پوست دز اوایل دوران حاملگی( 9 روز اول) می تونه ریسک سندروم داون را بالا ببره؟
  اگه لیزر کرده باشیم توصیه تون چیه؟

  جواب:
  خیر

  لیزر یک نور تک فوتون ثابت است که تنها روی فولیکول های مو اثر می گذارد و باعث کنده شدن و رفع موی زائد می شود. عمق نفوذ اشعه لیزر چند میلی متر بیشتر نیست و تا به حال ثابت نشده که استفاده از لیزر برای رفع موهای زائد خطری برای مادر یا جنین ایجاد کند و از این نظر خطر یونیزاسیون و به وجود آمدن رادیکال های آزاد در بدن وجود ندارد و حتی لیزر کردن موهای شکم در دوران بارداری هم خطری ندارد. اما معمولا برای احتیاط توصیه می کنیم که تا ختم بارداری برای لیزر کردن صبر کنند چون اگر مشکلی برای جنین به وجود بیاید ممکن است این نقص را ناشی از لیزر بدانند. از طرف دیگر در دوران شیردهی هم بعضی اوقات لیزر کردن توصیه نمی شود چون این احتمال وجود دارد که لیزر روی هورمون های شیردهی اثر بگذارد. با این حال از نظر علمی منعی برای لیزر کردن موهای زائد در بارداری وجود ندارد و ضرری متوجه جنین نیست.
 • سئوال:
  سلام،امروز سونوگرافی غربالگری انجام دادم.nt 0/8 و nb 1/8 بود.ولی گفت جنین هنوز وزن نداره سن جنین هم 11هفته و 6 روز گفت.
  این که وزن نداره نگران کننده است؟!؟

  جواب:
  خیر نگران نباشید سونویتان هم خوب هست.
 • سئوال:
  سلام لطفااا بفرمایید بهترین زمان انجام ازمایش سل فری چند هفته ست؟؟واینکه ایا شامل بیمه تکمیلی میشه یاخیر؟؟

  جواب:
  هفته 12 به بالا و هر چه سن جنین بیشتر شود این تست حساسیت بیشتری پیدا می کند. بعضی از بیمه های تکمیلی پرداخت می کنند.
 • سئوال:
  سلام وقتتون بخير جواب آزمايش من بدين صورت هست لطفا راهنمايي كنيد خيل مضطرب هستم


  32 maternal age
  1st trimester risk of trisomy21
  1:399 background risk of tris.21 n
  1:1933 adjusted risk of tris.21 nt
  01:45 biochemistry
  adjusted risk of trisomy 21 (combined risk)
  1:214 nt & biochemistry
  1st trimester risk of trisomy 13+ 18
  1:704 background risk of tris.13+18

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام
  T21 Prior risk : 1:706
  T18 Prior risk : 1:7905
  T13 Prior risk : 1:19454
  fetal heart activity: peresent
  fetal heart rate : bpm
  bpd: mm
  fl: mm
  crl: 57.3
  nuchal translucency:1.2 mm
  nasal bone :present
  fbhcg ... value:25.00 ..... unit:ng/ml .... corrected mom :1.09
  papp-a ... value:2721 ..... unit:mU/l .... corrected mom :1.37
  TRISMOY 21 : 1:15860
  TRISMOY18 : 1:30000
  TRISMOY 13 : 1:30000
  جواب اینو راهنمایی می کنین ... ممنون

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید.من مرحله اول غربالگری را در هفته 12 در آزمایشگاه نیلو انجام دادم .
  در بارداری دوقلویی nb در هر دو جنین موجود بوده و عدد nt در جنینها 2/10 و 2/30 بوده.ضمنا من 35 سال سن دارم و در بارداری اول هستم .
  جواب غربالگری به شرخ زیر است
  trisomy 21 twin 1 1/114
  twin 2 1/54
  trisomy 18 twin 1 1/131
  twin 2 1/67
  trisomy 13 twin 1 1/763
  twin 2 1/241
  ممنون میشم اگر به سوالات من جواب بدید:
  1.من در بارداری از شیاف سیکلوژست استفاده میکنم.چند درصد احتمال دارد مصرف شیاف باعث جواب مثبت کاذب شده باشد؟
  ج: بی تاثیر نیست ولی تاثیرش خیلی کم هست.

  2.آیا هر دو جنین مشکل دارند یا فقط یک جنین؟ و درصد...
  در این مرحله فقط می گویم که نیاز به بررسی بیشتر داریم حرفی از مشکل دار بودن هر دو جنین نزده ایم. نگران نباشید بررسی های دیگر را بطور کامل انجام دهید. احتمال مشکل دار بودن جنین تان در بدترین حالت 2% است.
 • سئوال:
  ممنون از توجه و پاسخگویی شما.
  عذر میخوام ریسک من در کدوم محدوده خطر از سه محدوده وجود دارد؟
  و ضمنا شما با توجه به شرایط من چه آزمایش و بررسی دیگری جهت اطمینان از سلامت جنین توصیه میکنید؟

  جواب:
  پرخطر، آمنیوسنتز
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشيد
  من هفته ١٣بارداري هستم و در آزمايشگاه نيلو تست انجام دادم به شرح زير
  T21 prior risk:1:155.
  T18: 1:1772
  T13:1:4897
  Weight:57
  Fbhcg 19:00. 0.68
  Papp-a 2359. 0.70
  و در صفحه دوم نوشته:
  Trisomy 21. 1:729
  Trisomy181:11005
  Trisomy 13. <1:30000
  Nuchal translucency. 1.9
  Crl. 61.2mm
  ممنون ميشم راهنمايي كنيد.ضمنا من ٣٨سالمه و بارداري دومم هست و خيلي نگرانم .ممنون

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام
  ببخشید من هفته ۱۲ غربالگری اول رو انجام دادم که نتیجه تروزومی و سندروم نتیجش منفی بود اما نمودار سن بارداریم بالا زده بود و رکترم گفته غربالگری دوم رو هم انجام بدم یعنی امکال داره مشکلی باشه؟؟؟

  جواب:
  نگران نباشید ولی ریسک تریزومی های محاسبه شده را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  ممنون از توجه و پاسخگوييتون
  فرمودين محدوده خطر بينابيني
  يعني بچه مشكلي داره؟حالا چي ميشه اگه تست دوم هم همينطور باشه؟؟
  خواهش ميكنم راهنماييم كنيد
  ممنون

  جواب:
  نگران نباشید احتمال مشکل دار بودن جنین خیلی کم هست و همه این کارها برای اطمینان بیشتر صورت می گیرد.
 • سئوال:
  سلام لطفا آزمایش منو تفسیر کنید.
  12هفته و 5 روز
  Pap-a :12.00ug/ml 0.55 mom
  Fere b-hcg:25ng/ml 1.27 mom
  Nt:1.46
  Nb:peresent
  Age:24
  DS:1:6940
  Age alone:1:1430
  Trisomy 18/13:1:99000
  آزمایش غربالگری دوم رو اشکالی نداره 16 هفته و 4-5 روز برم؟!

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام وقتتون بخیر میخواستم بدونم علت مثبت کاذب شدن نتیجه تست غربالگری چی میتونه باشه؟چرا وقتی آمینوسنتز نشون میده جنین سالمه باید تو غربالگری مارکرهای بیوشیمیایی خون مادر غیرطبیعی گزارش بشه؟این مساله خیلی فکرم رو درگیر کرده و هیچ جوابی تا بحال براش پیدا نکردم؟ایا میتونه علتش اختلالی باشه که تو آمینوسنتز قابل شناسایی نیست؟مثلا اوتیسم؟آیا با وجود منفی شدن نتیجه آمینوسنتز باز هم جای نگرانی هست و ممکنه جنین مشکل داشته باشه ؟ نتیجه غربالگری دوم بنده برای تریزومی21 و همچنینSLOSمثبت شد ولی آمینوسنتز نشون داد که جنین مشکلی نداره آخه چطور ممکنه ،خیلی...

  جواب:
  نگران نباشید، مارکرهای اندازه گیری شده منشاء جفت دارند بنابراین هر عاملی که باعث تغییراتی در جفت شود سبب تاثیر در سطح این مارکرها هم می شود مثل عوارض نامطلوب بارداری. بنابراین اگر تمام جوابهای غیرطبیعی در غربالگری قرار بر این بود که ناشی از مشکل دار بودن جنین باشد دیگر به آن تست غربالگری نمی گفتند و به آن تست تشخیصی گفته می شد و اجازه سقط صادر می شد.

  بنابراین جواب غیرطبیعی غربالگری و جواب نرمال آمنیوسنتز بسیار طبیعی است و فقط باید مراقبت های دوران بارداری را افزایش دهیم.

  دو یا سه مقاله خوب در همین سایت در ارتباط با عوامل تاثیر گذار که سبب تغییرات مارکرهای بیوشیمی طی پروسه غربالگری می شود، وجود دارد و آنها را مطالعه کنید.
 • سئوال:
  سلام ببخشید ادرس آزمایشگاه نیلو کجاست؟

  جواب:
  تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی ، خیابان 32، پلاک 4
 • سئوال:
  سلام جواب غربالگري سه ماهه اول من را تفسير مي فرماييد؟
  Nt=1.81

  Nb=present
  Mom 0.97 Papp-a=3622mu/l
  Free B 38.39 mom 1.09
  Down syndrome 1:2880
  Age alone 1:496
  Equivalent age risk< 15.0
  Trisomy 18/13 1:99000
  Ds:screen negetive
  The risk of DS is leas than the screening cut off
  Only biochemistry risk for DS 1:1698
  Trisomy 18/13 screen negetive

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • نجفی
  3 روز پیش
  سئوال:
  سلام.میبخشید nt2.49 چقدر میتونه خطرناک باشه و میتونه نشون دهنده چه مشکلاتی باشه?
  وسوال دوم اینکه ایا در ازمایش nipt درصورت عدم درخواست ما جنسیت هم مشخص میشود؟

  جواب:
  نگران نباشید ریسک تان در محدوده خطر بینابین است ، بله
 • سئوال:
  سلام,39ساله هستم و بعداز اعلام ریسک بالا در غربالگری اول در 15هفتگی آمینوسنتز دادم و در جواب فوری جنین از لحاظ اختلالات کروموزومی سالمه, آیا به غربالگری دوم نیازه؟ الان 3روز از نمونه گیری میگذره و گاهی درد دارم اما خروج آب یا لکه بینی ندارم آیا به سونوگرافی احتیاج هست یا خیر؟

  جواب:
  خیر (البته به شرط آنکه سطح AFP در مایع آمنیون اندازه گیری شود). آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 هم برای رد اختلالات ساختاری جنین مورد نیاز است.
 • سئوال:
  سلام من 24 بهمن (13W & 1D)سونو ntدادم كه جواب 3:2 بود سنم 45 و بارداري اول هست.NB ديده نشدو نوشتن كه HIGH RISK هستم. براي DNA CELL FREE آزمايش دادم كه جوابش 15 اسفندحاضرميشه. درسونو علي الرغم خوردن شيريني و سرفه و ... جنين اصلا تكان نخورد و به پشت بودكه دكترسونو واژينال گرفت. به نظرشما لازم هست الان كه 14W & 1D هست دوباره سونو بدم يا صبركنم جواب آزمايش بيايد. ممنون ميشم راهنمايي كنيد.

  جواب:
  عدد NT را دقیق بنویسید 3.2 یا 2.3 میلی متر بوده است
  • سئوال:
   سلام جواب ان تي 3.2 است. (بالاتر از سه)

   جواب:
   به نظر من کاندید آمنیوسنتز هستید.
 • سئوال:
  خسته نباشین,درسونوی غربالگری اول,که اونجاانجام میشه,جنسیت احتمالی جنین رو هم میگید؟؟

  جواب:
  خیر
 • سئوال:
  سلام ممنون میشم جواب غربالگري سه ماهه اول من را تفسير بفرماييد؟
  12W+4D
  CRL: 60 mm
  Nasal Bone : Present
  Nt=1.7

  Mom 0.74 Papp-a=2224mu/l
  Free B 28.00 mom 0.98

  Age at term :28.3
  T21Prior Risk 1:1139
  T18Prior Risk 1:12938
  T13Prior Risk 1:30983

  CALCLATED RISK :
  TRISOMY 21 1:4872
  TRISOMY 18 1:30000
  TRISOMY 13 1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است. يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري بدن و بررسی بیشتر سافت مارکرهای سه ماهه دوم سندرم داون انجام دهيد.
  • سئوال:
   اینکه فرمودین (بررسی بیشتر سافت مارکرهای سه ماهه دوم سندرم داون انجام دهيد.) یعنی خطری جنین رو تهدید میکنه ؟

   جواب:
   خیر برای اطمینان بیشتر این توصیه شده است.
 • سئوال:
  سلام وقت بخیر ممنون میشم آزمایش منو تفسیر کنید .
  سن 26 سن بارداری با توجه به سونو12 و 1 روز
  nt 1.89
  nb:peresent
  free betah HCG(ROche:29
  4082 PAPP-A .(Roche)


  Healthy non-pregnant : < 0.1
  Pregnant (median) :
  11 week : 49.9
  12 \" : 40.6
  13 \" : 33.6
  14 \" : 28.8
  اینم مقدارهای آزمایشکاه است .
  توروخدا زود جواب بدید دارم از نگرانی میمیرم

  جواب:
  نگران نباشید ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  هیچی جز اینا ننوشته

  جواب:
  این اعداد به تنهایی ارزشی ندارند.
 • مریم سادات
  1 روز و 5 ساعت پیش
  سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید‎
  نتیجه غربالگری مرحله دوم بنده در هفته17بارداری‎:
  AFP=46.20 IU/ML MOM=1.29
  HCG=23225.0 IU/L MOM=1.07‎
  UE3=0.80 NG/ML MOM=0.26‎
  NB=5.3‎و در حد نرمال
  جفت فوندال خلفی با خونرسانی طبیعی و میزان مایع آمنیوتیک در حد نرمال
  سن=35سال
  نتیجه آمینوسنتز و آنومالی اسکن هفته 26نشان داد که جنین سالم است، از نظر ریسک پیامدهای نامطلوب بارداری\" پره ‏اکلامپسی دفع پروتیین از ادرار ودیابت وعفونت و......... \"مورد آزمایش قرار گرفتم همه چیز نرمال بود ولی نمیدانم چرا ‏مقدارمارکر‎ UE3‎‏ برای بنده تا این اندازه پایین گزارش شده وغیرطبیعی؟؟؟؟علتش چی میتونه باشه؟لطفا راهنمایی...

  جواب:
  در آمنیوسنتز سطح 7- دی هیدرو کلسترول هم اندازه گیری شد؟
 • سئوال:
  سلام من دیروز آزمایش غربالگری دوم را دادم خیلی نگرانم جوابش چهارشنبه آماده میشه لطف میکنین بگین چند درصد احتمالش هست که این آزمایش هم جوابش بد بیاید

  جواب:
  نگران نباشید احتمال پرخطر شدن در مرحله دوم 5% است.
 • واقعا تشکر
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: