Loading...
مشاوره

پاسخ به سوالات پزشکی شما

چه تفاوتی بین تست های غربالگری دوران بارداری و دوران نوزادی وجود دارد؟

تست های غربالگری دوران بارداری بیشتر جهت پی بردن به اختلالات کروموزومی مهمی که منجر به عقب ماندگی ذهنی می...

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏ گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)


آزمايش خون مادر

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏ دهد.

 

مارکرهای بیوشیمیایی اندازه‌گیری شده در سه ماهة اول

PAPP-A:

یک گلیکوپروتئین با منشاء جفت می باشد که طی حاملگی افزایش می یابد.

در بعضی از اختلالات کروموزومی این ماده کاهش می یابد و این کاهش در هفته های 10 تا 14 بارداری بیشتر می باشد.

این مارکر یک آنزیم متالوپپتیدازی است که از سلول‌های تروفوبلاستیک جفت به ویژه تروفوبلاست‌های خارج پرزی ترشح می‌شود. سطح آن در هفته‌های 11 تا 13 با شیبی نسبتاً تند افزایش می‌یابد. زنان بارداری که سطح PAPP-A آنان در هفته‌های 11 تا 14 بارداری کمتر از میزان مورد انتظار باشد، احتمال ابتلاء جنین آنها به سندرم داون بالاتر است.

این آنزیم با شکستن پروتئین‌های باند شونده به IGF-BP[23] و آزادکردن آن سبب تحریک نقش تهاجمی تروفوبلاست‌ها شده و در نتیجه در لانه‌گزینی جنین نقش مهمی دارد. IGF در تنظیم انتقال گلوکز و اسیدهای آمینه از جفت نقش دارد. از دیگر نقش‌های بیولوژیک IGF آن است که کارکردی مشابه هورمون رشد داشته و در نتیجه در رشد و نمو جنین نیز نقش دارد.

کاهش این مارکر بدون حضور اختلالات کروموزومی (MoM

- IntraUterine Fetal Death و یا IUFD

- Preterm Delivery

- Preeclampsia

- Gestational Hypertension

- IntraUterine Growth Restriction و یا IUGR

- و سقط ناگهانی

همراه است.

 

Free βhCG:

ازیر واحد بتای آزاد هورمون hCG است که از سلول‌های تروفوبلاست جفت ترشح می‌شود.

در هفته 9 تا 11 سطح آن به حداکثر خود می رسد و بعد از آن رو به کاهش گذاشته می شود.

سطح Free βhCG خون مادر نظیر سطح hCGدر بارداری‌های توأم با سندرم داون تمایل به افزایش نشان می‌دهد. تغییرات آن در خون مثل هورمون hCGاست یعنی با شیبی تند از هفتة دهم رو به کاهش می‌گذارد.

در موارد کاهش بدون دلیل آن توام با نرمال بودن سطح سایر مارکرها، هرچند همراهی با عوارض بارداری کمتر از PAPP-A مطرح است.

لیکن در برخی از مطالعات کاهش آن به کمتر از MoM < 0.4 با افزایش خطر Low Birth Weight و سقط (Miscarriage) و در صورت کاهش آن به کمتر از MoM < 0.25 با افزایش خطر از دست دادن ناگهانی جنین قبل از هفته 24 همراه است.

 

توجه :

در صورت وجود یک Empty Sac در سونوگرافی ، امکان انجام غربالگری بیوشیمیایی خون وجود داشته و تغییری در نتایج آن بوجود نمی آید، ولی در صورتی که یک ساک دوم حاوی جنین مرده (Vanished twin) مشاهده شود ، بدلیل تاثیری که تا چندین هفته روی شاخص های بیوشیمیایی می گذارد، توصیه می شود که فقط بر اساس سن و شاخص سونوگرافیک قضاوت شده و تست های آزمایشگاهی انجام نگردد.


نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول به ما مى‏گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته مى‏شود.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهة اول

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة اول، بیماران در هفت گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

2- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:2500 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد و يا يك تست غربالگری با قدرت تشخيص بالا يعني NIPT (Non Invasive Prenatal test) or cell free DNA انجام شود.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): در صورتی که نتیجة غربالگری توأم سه ماهة اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:2500) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لولة عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

4- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3 میلی‌متر بوده و سن مادر بالای 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

5- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، NT بالای 4 میلی‌متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

 

تبصره: در پروتکل كشوري فاكتور سن حذف شده است و توصيه شده اعداد بالاي ٣ ميلي متر، صرف نظر از سن شان كانديد انجام تست هاي تشخيصي شوند. در حالیکه این عدد طبق نظر موسسه FMF انگلیس 3.5 میلی متر می باشد).

6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 3/5 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفتة 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود.)

- زنان با بارداری دوقلویی

- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لولة عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچة مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد).

- زنان بالای 35 سال که سابقة 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).

- زنانی کهHIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوة انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).

- زنانی که IVF یا ICSI انجام داده‌‌اند.

 

پس از غربالگرى سه ماهة اول

نتـايــج غربالگرى ســه ماهة اول به پــزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

 

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهة اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

 

تست‏هاى تشخيصى

تست‏هاى تشخيصى، نمونه‏بردارى از پرزهاى جفتى و آمنيوسنتز را شامل مى‏شود. نمونه‏هاى گرفته شده براى انجام اين تست حاوى سلول‏هاى جنين است. آزمايشگاه با انجام تست‏هايى به روى اين سلول‏ها درمى‏يابد كه آيا جنــيــن بــه اختلالات كروموزومى مـبتلا است يــــا خــيـــر. انــجام آزمايش‏هاى تشخيصى به طور معمول به تمامى زنــان بــاردار پـيشنهاد نمى‏گردد زيــرا احتمال سقـط جـنــين را بالا مى‏بـرند، با وجود اين اكثر زنـانى كه تست‏هاى تـشخيصــى را انــجام مى‏دهند دچار سقط يا ديگر عوارض ناشى از تست‏هاى مزبور نمى‏شوند و در عمل نتايج تست‏ها به زنان باردار آرامش و اطمينان خاطر زيادى مى‏بخشد.

 

مزاياى غربالگرى سه ماهة اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.

 

محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهة اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه‏هاى نــرمــال بــه دنــيا مى‏آورند.

2- بـــراى انــجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهة دوم بــاردارى منتظر ماند.

3- غـــربــالــگرى اختلالات لولة عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهة دوم باردارى انجام شود.

 

اختلالات كروموزومى

اختلالات كروموزومى عوارضى هستند كه در آنها تعدادی و يا قسمتى از كروموزوم‏ها افزايش و در مواردى كاهش مى‏يابد و يا در تعدادى از كروموزوم‏ها بازآرايى (چينشِ مجدد) قطعات مشاهده مى‏شود. این اختلالات مى‏توانند بر روند تكامل ذهنى يا فيزيكى جنين تأثير منفى بگذارند. سندرم داون كه تريزومى 21 نيز نامیده می‌شود شايع‏ترين اختلال كروموزومى است. افراد مبتلا به اين سندرم به جاى 46 كروموزوم، 47 كروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفى از مشكلات فيزيكى و ذهنى هستند. احتمال بروز سندرم داون در باردارى زنان در هر سنى وجود دارد اما اين احتمال با افزايش سن مادر افزايش مى‏يابد.

 

توجه:

دو قلویی های مونوکوریون ، مونوزایگوت بوده ولی دی کوریون ها می توانند مونوزایگوت و یا دی زایگوت باشند. لذا در حالت مونوکوریونی قدرت تشخیص بالاتر است و نرم افزار غربالگری یک ریسک را برای هر دو جنین محاسبه می کند. در دی کوریون اگر یکی از جنین ها مبتلا باشد روی شاخص های بیوشیمیایی جنین دیگر هم تاثیر می گذارد و به همین دلیل فاکتورهای سونوگرافیک کمک بیشتری می نمایند.

 

اختلالات هنگام تولد

اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لولة عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقة فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صــاحب فــرزندى مــبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏ شوند.

 

انجــام ســونوگــرافـى در فاصلة هفته‏هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏گيرد.

 

و همواره به خاطر داشته باشيد:

اكثر نوزادان سالم متولد مى‏شوند![1]. First Trimester Screening (= FTS)

[2] . Nuchal Translucency (= NT)

[3] . median

[4] . screen positive

[5] . chorionic villus sampling (= CVS)

[6] . fetal transverse limb abnormality

[7] . micrognathia

[8] . microglossia

[9] . exomphalos

[10] . ossification

[11] . nuchal edema

[12] . Nuchal Translucency (= NT)

[13] . transabdominal

[14] . transvaginal

[15] . Crown-Rump Length (= CRL)

[16] . mid-sagital

[17] . neutral

[18] . flexed position

[19] . hyperextended position

[20] . inner to inner

[21] . BC Prenatal Genetic Screening Program (=BCPGSP)

[22] . skeletal dysplasia

[23] . insulin growth factor (= IGF)

 نظرات

 

 • سئوال:
  با سلام. نتیجه سونوکرافی غربالگری در هفته 12: nt:3.9. و تیغه بینی مشاهده نشده است. لطفا راهنمایی فرمایید. ممنون.

  جواب:
  در منطقه پرخطر بوده و کاندید تستهای تشخیصی هستید.
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشید.
  اگر امکان داره در مورد آزمایش غربالگری فرزند من نظرتون رو بفرمایید.
  age:36
  GA:12w,4d
  Nt:2.5
  Crl:63.4
  risk T21:1:267
  Risk T18:1:393
  Risk T13:1:276

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
  • سئوال:
   سلام من 37 ساله هستم اولین بارداریم هست سونوگرافی NT 1/6 بود تیغه بینی رو هم دکتر بهمون نشون داد و گفت نرماله (12 هفته هستم) کلا همه چیز در سونوگرافی نرمال بود و جنین حرکات زیادی داشت اما آزمایش خونم در مورد سندرم داون مثبت بود و شانس 1 در 50 بود
   PAPPA 0.65 miu/ml MoM0.44
   hCG 88.7 ng/ml MoM3.82
   NT 1.6mm MOM1.10
   ممنون میشم راهنمایی کنید

   جواب:
   در منطقه پرخطر بوده و کاندید تستهای تشخیصی هستید.
  • سئوال:
   سلام میشه راهنماییم کنید خیلی نگرانم
   من تو12هفته و1روز غربالگری انجام دادم!عددnt1.1بود و بینی هم دیده شده نتیجه آزمایش سندروم 13.18در اومد1.99000 فقط تو سونو نوشته لوسنسی اینتراکرانیال مشاهده شد یعنی چی؟؟

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
   - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
   - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.

   اینتراکرانیال ترانس لوسنسی هم نرمال است.
  • سئوال:
   سلام آزمایش غربالگری مرحله اول اشکال نداره یک روز دیرتر از تاریخی که دکترگفته انجام بشه و حتما بایدناشتاباشی ؟

   جواب:
   خیر، خیر
  • سئوال:
   با سلام من در هفته 13w,2d سونوی nt دادم که 1،3 بود ولی متاسفانه ازمایش از من نگرفتن و گفتن در هفته 16 ازمایش کوادمارکر رو انجام بده که در شرایطی بودم که نتوانستم از کوادمارکر رو انجام بدهم در حال حاضر در هفته 18 هستم میخواهم بدانم سونوگرافی چند درصد قابل اطمینان است و چه تستی رو میتونم الان نجام دهم

   جواب:
   همان کواد مارکر را انجام دهید و آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید . ازتون راهنمایی می خواستم .
   من با توجه به سونویی که در 28 بهمن دادم سن بارداری رو 12 هفته و 1 روز محاسبه کرده بود ولی با توجه به اخرین پریودی 12 هفته و5 روز بودم . (اخرین پریودی 30 آبان بود )
   دکتر سونو آنومالی رو برای 6 فروردین برام نوشت می خواستم بدونم 6 ام زود نیست ؟؟ شما چه تاریخی رو پیشنهاد می کنید ؟

   جواب:
   بین 6 تا 9 فروردین انجام دهید مشکلی نیست.
  • سئوال:
   با سلام و خسته نباشید من 30 سالمه و بارداری دومه هست غربالگری سه ماهه اول را انجام دادم نوشته باید آزمایش آمینوسنتز را انجام بدم چون t21 احتمال سندروم دان داره
   لطفا آزمایش منو تفسیر کنید
   t21 : 1:831
   t18 : 1:9313
   t13:1:22672
   در کادر زرد نوشته:
   t21 :1:51 screen positive
   t18 : 1:22722
   t13 :1 :6232
   با تشکر

   جواب:
   در محدوده پر خطر هستید و کاندید انجام تست های تشخیصی
  • سئوال:
   با سلام لطفا برام تفسیر کنید-با تشکر
   آزمایش غربالگری اول: CRL=62.2
   NT=1.4
   NB=present2.3
   Background risk of tris.21=1:724
   Adjusted risk of tris.21:
   NT=1:2908
   biochemistry=1:2925
   Age=28
   Weight=58
   NT&biochemistry=1:11758
   Background risk of tris.13+18=1.1277
   Adjusted risk of tris.13+18
   NT=1:5341
   biochemistry=<1:40000
   NT&biochemistry=<1:40000
   سن جنین:
   12w+3d

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
   - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
   - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
  • سئوال:
   سلام،
   من باردارم و قرار هست ابتدای هفته 13 برای آزمایش غربالگری بیام. ساعت 10 صبح وقت هم وقت سونو دارم. ایا آزمایش خون و سونو همزمان انجام میشود یا باید برای آزمایش زودتر آنجا باشم؟ اگر جواب مثبت هست لطفا بفرمایید چقدر زودتر آنجا باشم مناسب است.
   من فردای آن روز وقت دکتر دارم. جواب هر دو همان روز آماده میشود؟
   با تشکر

   جواب:
   خیر همان ساعت 10 اینجا باشید، اول آزمایش خون گرفته می شود و بعد سونو. فقط حتمأ یک صبحانه کامل بخورید و با خودتان یک مایع شیرین مثل آب میوه های تجاری داشته باشید که بین آزمایش خون و سونوگرافی بخورید تا جنین حرکاتش بیشتر باشد.
  • سئوال:
   با سلام. لطفا نظرتون رو در مورد این نتیجه غربالگری بفرمایید:
   CRL=54.63
   NT=1.14
   (PAPP-A=12.6(1.11 MOM
   (Free-B-hCG=10.4 ng/ml (0.23 MoM
   risk of Down=less than 1 in 20000
   risk of trisomy 18=less than 1 in 20000
   risk of trisomy 13=1 in 16000
   آیا مقدار پایین free B-hCG خطرناک نیست؟ خیلی نگرانم، لطفا پاسخ دهید

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
   - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
   - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
  • سئوال:
   سلام و عرض ادب و خسته نباشی خدمت شما.ببخشید میخواستم ازتون خواهش کنم که جواب منو بدید.من چند روز پیش ازمایشniptانجام دادم میخواستم بدونم جوابش نرماله؟ خیلی استرس دارم طاقت ندارم صبر کنم تا به دکتر نشون بدم.شماره پذیرشم586343و اینکه 26سالم یه بچه هم دارم خداروشکر سالم.

   جواب:
   نگران نباشید، جوابتان نرمال است، بیائید برای گرفتن جواب
  • سئوال:
   خیلی ممنون که وقت گذاشتید!ببخشید فقط
   papp-A:0.83
   Free-B-hcG:084با محاسبهmom
   AFPکه گفتید با محاسبهmomباشه اینا نیست؟؟
   ج: خیر

   برای لوسنسی اینتراکرانیال به من گفتن تو16هفته سونو سه بعدی انجام بدم آیا لازمه؟؟
   ج: بله حتمأ
  • سئوال:
   سلام و خسته نباشید
   سوالم اینه که در ازمایشگاه نیلو ازمایش مربوط به غربالگری سه ماهه اول و سونو گرافی مربوطه هر دو انجام میشه؟
   بله

   برای غربالگری سه ماهه اول ، از چندم فروردین ازمایشگاه فعال هستش؟
   هفته دوم تعطیلات باز هستیم.
  • سئوال:
   با سلام خدمت شما دکتر محترم. خیلی خیلی سپاسگزاری میکنم از جوابدهی سریع و علمی شما.خدا بهتون خیر و منزلت بیشتری عطا کنه.
   ببخشید ميخواستم علت اینکه سن سونوگرافی من 3روز بیشتر از سن بارداری ام است، رو بدونم.
   از حسن توجه شما بسیار سپاسگزارم

   جواب:
   گاهی اوقات جنین کمی درشت تر است که جای نگرانی ندارد.
   • سئوال :
    خسته نباشید
    من هفته 11و 5روز بارداریم تست غربالگری دادم نتیجه اش رو مینویسم بهم گفتن خطرش بینابینی دکترمم نیست که برم پیشش تورو خدا راهنماییم کنید دارم میمیرم از نگرانی
    Papp-a:1870.00 mom 0.65
    B-hcg: 328.10 mom 7.84
    Ds: 1:508
    T 18/13:1:99000
    Nt: 1:00 mom0.96
    خواهش میکنم جواب بدین خیلی خیلی نگرانم

    جواب:
    با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال :
    یه سوالی هم دارم من میخام اگه نیازی به انجام دوباره ازمایشات هست حتما بیام ازمایشگاه نیلو میشه خواهش کنم راهنماییم کنید که چطور میتونم وقت بگیرم و کی میتونم بیام ؟ با توجه به اینکه داریم به تعطیلات نزدیک میشیم؟ از کی هستین و چجوری وقت بگیرم؟ خواهش میکنم راهنماییم کنید خیلی سردر گمم

    جواب:
    اينقدر نگران نباشيد، ريسك شما در منطقه خطر بينابين بوده و همه اين كارها براي اين انجام مي شود كه خيالمون جمع شود. نياز به تكرار تست نداريد. به توصيه داده شده به سئوال قبل تان عمل كنيد.
   • سئوال :
    این تست غربالگری منه دکتر برام سل فری نوشته ب نظرتون چند در صد احتمال سندروم داون داره جنینم
    PAP A2.18
    free Bhcg 109.60
    NT 1.30
    Down Syndrome 1:1250
    Age alone 1:1190
    Trisomy:1:99000

    جواب:
    با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال :
    سلام
    Crl 54mm
    Nt 2.4
    Nb persent
    Age 34.5
    T21 1:475
    T18 1:5302
    T13 1:1351
    34 ساله ممنون میشم نظرتون بگین

    جواب:
    با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال :
    عرض سلام و خسته نباشید نتیجه غربالگری مرحله اول بنده در هفته سیزدهم: ‏
    PAPP-P 33/60 UG/ML MOM 1/82 ‎
    FREE B-HCG 59/60UG/ML MOM 2/10 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

    تیجه غربالگری مرحله دوم درهفته هفدهم ‏‎:‎
    AFP=46.20 IU/ML MOM=1.29
    HCG=23225.0 IU/L MOM=1.07‎
    UE3=0.80 NG/ML MOM=0.26‎
    میخواستم بدونم مقدار کدام بیومارکرها در مرحله اول و دوم غیرطبیعی بوده که نیازمند تست تشخیصی شدم؟ ‏

    جواب:
    ريسك تريزومي ها محاسبه شده را برايم بنويسيد.
   • سئوال :
    سلام تو رو خدا من رو از نگراني نجات بدهيد
    من الان هفته ١٥ بارداري هستم ولي اصلا نمي دونم چرا دكترم فقط در غربالگري اول كه هفته ١٢ بوده سونو نوشت و ازمايش نداد من ازمايش ندادم بايد چيكار كنم ؟

    جواب:
    نگران نباشيد، كواد ماركر را در هفته ١٥ تا ١٧ و آنومالي اسكن را در هفته ١٨ تا ٢٠ انجام دهيد.
   • سئوال:
    آزمايشهاي منو تفسير كنيد و از نگراني نجات دهيد فقط يه دكتر زنان تو شهرما بود كه اونم با تموم شدن قراردادش با بيمارستان ديگه نمياد. دعاگوتونم
    سن:٣٦سال
    غربالگري اول:NT=1.15
    CRL=59.57
    TRisomy21: 1:3028
    Trisomy 18 :<1:30000
    Trisomy13: <1:30000
    سن جنين : 12w+3D
    غربالگري دوم:
    Trisomy21 : 1:1134
    Trisomy 18: <1:30000
    SLos: <1:30000
    NTDs: 1:2837
    سن جنين: 15w+2D
    سونوي آنومالي :
    Bpd=42mm
    Fl=26
    EDC=96/05/22
    سن جنين:18w+4d
    CNS(brain cerebellum cisterna magna&spin)=ok
    Fetal face (cleft lip)=ok
    Fetal Nek(nuchal folding)=ok
    Fetal heart (four chamber view)=ok
    Fetal abdomen&pelvis (urinary system & GI Appearance)=ok
    Fetal skeleton (bone length and club foot)= ok
    يه جدول هم تو سونوم هست كه بالاش نوشته
    Down syndrome Assesment
    7 تا مورد داره...

    جواب:
    باقدرت تشخيص ٩٧٪ ريسك تان در محدوده كم خطر است.
   • سئوال :
    وقت بخیر،من خانمم الان هفته ۱۵بارداریه،در جواب غربالگری اول در هفته ۱۲سونوگرافی همه آیتم ها طبیعیه و در ازمایش هفقط سندروم داون پایینه و عددش۱ به ۷۵۰ (۱:۷۵۰) میباشد ودکتر یه ازمایش دیگه نوشته برای هفته شانزدهم،اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم.

    جواب:
    با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • T21 prior risk 1:1369

    T18 prior risk 1:15950

    T13 prior risk <1:37704


    Nasal bone were seen

    CRL. 64.5

    Nuchal Translucency. 1.5 mm


    FBHCG. MOM. 0.89. value 27.8    PAPP_A. MOM. 0.92. Value 3120

    Calculate risk at term

    Trisomy21. 1:16939

    Trisomy18. <1:30000

    Trisomy13. <1:30000


    سلام و صبح بخیر
    نتایج آزمایش غربالگري زن داداش من هست
    و در سونو
    FHR 176 min


    امیدوارم اطلاعات لازم رو نوشته باشم

    زن داداشم جواب رو گرفت تعطیلات عید شروع شد
    و نتونست ب متخصص نشون بده
    و نگران هست

    ممنون میشم اگ جواب رو بگید


    ممنون

    جواب:
    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال :
    میشه لطفا آزمایش منو تفسیر کنید
    Nt:1.46
    Nb: presen
    Nuchal measurement:1.13mom
    PappA:1:00mom
    FreeBhcg:.0.54mom
    Risk of down less than 20000 screen negative
    Risk of trisomy 18:less than 20000 screen negative
    Risk of trisomy 13:less than 1 in 20000. Screen negative

    جواب:
    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    باسلام
    t21=260
    t18=>30000
    t13>20000
    خواهشمند است پاسخ ازمایشمو بدین ممنون

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام وقت بخیر .لطف می کنید ازمایش من رو تفسیر کنید
    Nuchal measurement 1.87mm 1.36MoM
    PAPP-A level 4082miu/l 1.21MoM
    Freeb-hCG level 29iu/l 0.65mom
    تست دوم در 15 هفته
    Ms-afp level 28.2iu/ml 1.09mom
    uE3 level 3.4ng/ml 1.28mom
    TotalhCG level 23700miu/ml 0.52mom
    Inhibin-A level 215pg/ml 0.84mom
    Fetal nasal bone present
    Screening resule screen negative
    Risk of down lessthan 1 in 100000
    Risk of trisomy18 less than 100000
    Risk of trisomy 13 1in 53000
    Risk of NTD 1in 4800
    Risk of pre- eclampsia 1in65
    ممنون میشم جواب بدید خیلی نگرانم.

    جواب:
    با قدرت تشخيص ٩٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    سلام, من ریسک غربالگری اولم بالا و 1به79شد و آمینوسنتز انجام دادم, نگران عوارض آن بر روی جنین هستم, آیا کم شدن مقدار مایع آمنیوتیک برروی سلامت جنین چه در کوتاه مدت یا در آینده مشکلی ایجاد نمیکند؟

    جواب:
    طبق رفرانس ها عوارض آمنيوسنتز تا يك هفته قابليت پیگیری داشته كه منجر به سقط جنين نشود. بعد از آن مشكلي پیش نمي آيد ولي براي اطمينان بيشتر تا انتهاي باردادي حداقل به ازاي هر كيلو وزنتان ٣٠ ميلي ليتر آب بنوشيد.
   • سلام خیلی خیلی ممنونم که پاسخ دادین. خیلی نگران بودم بعد از گرفتن جواب ازمایش تقریبا دو روز بود داشتم گریه میکردم ولی الان اروم ترم توکل کردم به خدا هرچی اون بالایی بخواد
   • سئوال:
    سلام خسته نباشيد من ٨هفته و پنج روز دارم ٢-٣روز گذشته لك بيني داشتم با شياف پروژسترون برطرف شد بنظر شما احتياج به سونو دارم يا خير....
    ج: خير

    و اينكه هزينه غربالگريه اول سونو و ازمايش چقدر هست؟!
    ج: با آزمايشگاه تماس بگیرید .
   • سئوال:
    سلام. میخواستم بدونم ازمایش غربارگریم خوب است.
    nb:was seen
    nt:1.5
    crl:50mm
    freeb-hcg:30.32

    جواب:
    سونويتان كه خوب است ولي بهتر است ريسك تريزومي ها هم را برام مي نوشتيد.
   • شهین احمدزاده
    یکشنبه 6 فروردین 1396 - 20:23
    سئوال:
    سلام . وقت بخیر .میشه جواب آزمایش من تفسیر کنید من 23 سال دارم مرحله اول غربالگری رو انجام دادم هفه ی 12 هم
    Nuchal measurement 4mm 2.99 MoM
    PAPP-A level: 5173 miu/L 1.46MoM
    Free&-hCG(1T) level: 14.48iu/L 0.44 MoM
    Fetal nasal bone: Present

    lNTERPRETION

    Screening result: ***SCREEN POSlTlVE
    Reason : lncreased risk of trisomy 13
    Risk of Down\'s : 1 in 1,000 (at term
    Risk of Trisomy 18 : 1 in 490 (at term
    Risk of Trisomy 13 : 1 in 50 (at term

    Comment : Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 1,400

    Comment : This test does not screen for neural tube defects

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و كانديد انجام تست هاي تشخيصي.
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید
    ازمایش و سونو مرحله اولم
    Nt 1.70
    Nb present
    Crl 66.0mm
    Papp-a 2.77
    Free b-hcg 1.28
    ریسک سندرم دان age 1:525
    Final risk 1:9720
    اما در ازمایش مرحله دوم ریسک سندرم دان ریسک نهایی 1:813بود
    باقی فاکتورها هم به اینصورت
    Afp 0.43
    Ue3 0.88
    Hcg 0.97
    Inhibin -a 1.24
    ایا نیاز به امونیوسنتز هست برای سندرم دان؟
    سونوی انومالی اسکن هم نرمال بود
    عبارت only biochemistry risk for ds =1:383 به چه معناست؟۳۳ ساله و بارداری دومم هست ممنون

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٩٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    با سلام و خسته نباشید
    میشه لطفا نتیجه آزمایش رو اعلام بفرمایید
    Age:30
    T21 prior risk: 1:955
    T18 prior risk: 1:10730
    T13prior risk: 1:25918
    12w + 6d
    Crl: 64.5 mm
    Nt:0.7mm
    Nasal bone: present
    Trisomy21: 1:4457
    Trisomy18: <1:30000
    Trisomy13: <1:30000
    با سپاس فراوان

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • ممنون از لینک خوبتون ...سپاس فراوان
   • سئوال:
    سلام من 29ساله هستم اگر ممکنه نتیجه غربالگری مرحله اول رو تفسیر کنید.
    T21 1:1420
    T18 1:3000
    T13: 1:3000
    Nt: 1:9
    دارم از نگرانی میمیرم تروخدا بهم بگین در چه وضعیتی هستم.

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    با سلام
    من 32 سال و 4 ماه سن دارم
    بارداری اولمه
    سن بارداریم 13 هفته و 6 روزه
    میشه لطفاً نتیجه زیر رو برام تشریح کنید؟
    T21 Prior Risk: 1:650
    T18 Prior Risk: 1:7280
    T13 Prior Risk: 1:18030
    CRL: 81 mm
    NT: 2/3

    جواب:
    ريسكهاي محاسبه شده را برايم بنويسيد.
   • سئوال:
    سلام ممنون ميشم اگه نتيجه غربالگريمو تفسير کنين:
    Crl: 68
    Nt: 2.4
    BPd:22.3
    (Background. Risk)
    Trisomy21: 1:638
    trisomy18: 1:1587
    trisomy13: 1:4971
    (adjusted risk)
    Trisomy 21: 1:822
    trisomy18: 1:4219
    trisomy13: 1:7785
    spontaneous delivery before 34weeks 1:1501

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    با سلام ووقت بخیر اگه لطف کنین به جواب آزمایش من نگاه کنین ممنون میشم،در12هفته و6 روز
    crl:62.0
    nt:1.76 1.44mom
    papp-a:5839.00 mom:1.53
    free b-hcg:50.35 mom1.82
    only biochemistry risk for ds =1 :1640
    DS: age1:728 final risk1:1310
    T18/13 Prior1:5250 final risk1:99000
    the risk oftrisomy18 is less than the screening cut-off
    یه سوال اینکه آزمایش dsما شامل Age هست یاfinal risk
    ممنون میشم تفسیرتون از این آزمایش رو ببینم.

    جواب:
    ريسك Final ملاك قضاوت مي باشد.

    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید
    T21 Prior Risk 1:475
    T18prior Risk 1:5302
    Trisomy21 1:1536
    Trisomy 18 1:30000
    Slos 1:30000
    Ntds 1:8134
    تست غربالگری دوم

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    سلام من ۲۲سالمه و سن جنین۱۲هفته و ۱روز است.سونو غربالگری را انجام دادم nt=2/1mm
    Nasal bone is present
    Crl=56mm
    1459:T21 prior risk=1
    17137:T18prior=1
    40023:T13priror=1
    Fbhcg=16.00 ng\\ml 0.58
    Papp_a=1453mu\\l 0.59

    جواب:
    نتيجه ريسك هاي محاسبه شده را برايم بنويسيد.
   • سئوال:
    با سلام و عرض خسته نباشید
    سونو سلامت سه ماهه نخست جنین انجام شده به صورت زیر : fetal heart beat 167 bpm
    gestational age by CRL: 63 mm(12 weeks and 5 days) .
    presentation: transverse
    placenta: marginal previa, grade 1
    adequate amniotic fluid is seen
    NT: 2.5 MM
    NB: 2.7 MM
    umbilical cord apear nornal, 3 vesseles

    خواهشمند است درصد ریسک و خطر رو بهم بگین و اینکه چه ازمایشایی میشه انجام داد که مطمین بشیم؟
    با تشکر و سپاسگزاری

    جواب:
    توصيه مي كنم كه ماركرهاي بيوشيميائي سه ماهه اول را هم انجام داده و ريسك تريزومي ها برايتان گزارش شده و عددش را برايم بنويسيد.
   • سئوال:
    با سلام و احترام
    آزمایش غربالگری سه ماهه نخست بنده به قرار ذیل می باشد:
    age:34
    11w+5d
    CRL:51mm
    NT: 1.5mm
    nasal bone: present
    PAPP-A: 1.800
    Free b-hcg: 35.90
    trisomy 21: 1:2144
    trisomy 13+18: 1:6480


    نتیجه آزمایش بنده چگونه است؟
    با تشکر.

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام من ٣٣سالمه بارداري اول هستم هفته ١١لك بيني داشتم كه دكترم گفت غربالگري انجام دهم ازتون خواهش ميكنم جواب آزمايشمو تفسير كنيد
    سونو:دكتر گفت يه كم جفت پايينه
    --nt:1mm--nb:present--crl:42 --ga:11wk,2day
    آزمايش:fbhc:39.6-0.68mom
    pappa:895-0.36mon
    T21prior risk 1:629
    T18prior risk 1:7035
    T13prior risk 1:17470
    calculated risks at term:
    Trisomy21- 1:2013
    Trisomy18- 1:12751
    Trisomy13- <1:30000

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام
    27 سالمه.این جواب آزمایش منه. اگه مشه راهنمایی کنید درباره نتیجه.
    DS=
    age- 1:1240
    final risk-1:915
    t18/13-
    prior:1:10000
    final risk-1:4610
    down syndrome:intermediate risk
    trisomy18/13:screen negative
    down syndrome:
    based on patient\'s first trimester risk, a specimen needs tobe submitted between 15 to 18 weeks for final risk calculasion.
    ONLY BIOCHEMISTRY RISK FOR DS:1:1441
    TRISOMY18/13:
    the risk of trisomy 18 is less than the screening cut-off

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    باسلام و خسته نباشید34سالمه، خواهش میکنم جواب تست سه ماهه اول رو بهم توضیح بدهید:
    FBHCG37
    PSPP_A3862
    T21 1;575
    T18 1:6434
    T13 1:16100
    Trisomy21 1:3377
    Trisomy18 <1:30000
    Trisomy13 <1:30000
    Crl 50
    Nt 1.6mm
    Nb present
    Age 11W5D با تشکر

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    با سلام امروز در مرکز شما نتیجه آزمایشم ب شرح زیر بوده ممنون میشم از راهنماییتون
    13 هفته و 1روز
    T21P priorRisk:1:1250
    T18:1:1455
    T13priorrisk:1:34202
    FBHCG:14
    PAPP-A:1333
    CALCULATED RISKS
    TRISOMY21:1:8525
    TRISOMY18:<1:30000
    TRISOMY13:<1:30000
    ممنون میشم تفسیرشو کمک کنید

    جواب:
    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    با سلام و خسته نباشید و سپاس بابت سایت خیلی خوب و عالیتون
    ممنون از پاسخگوییتون
    در صورت ممکن لطفاً نتیجه آزمایش مرحله دوم را بفرمائید :
    Age : 30.1
    T21 prior Risk : 1:955
    T18 prior Risk : 1:10730
    16W + 2 D
    TRISOMY21: 1:4475
    TRISOMY18: <1:30000
    SLOS: <1:30000
    NTDs: 1:7010
    AFP : 0.88
    HCG : 0.97
    UE3 : 0.80
    INA : 0.65
    با سپاس فراوان

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    Age at term(years) : 25/2
    T21 age: 1:1330
    T21 final risk: 1:309
    T18 /13prior risk: 1:11100
    T18 /13final risk: 1:99000
    Weight: 60kg
    13w+4d
    Crl: 7.2mm
    Nt: 2.9mm
    Nb: present

    Fbhcg: 33.00 ng/ml. Corrected mom: 1.61
    Papp-a: 33.79 mu/l. Corrected: 2.21

    خواهمشمندم تفسیر آزمایشم را بفرمایید
    ممنونم

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام.ممنون میشم تفسیر آزمایش غربالگری سه ماهه اول همسرم رو اعلام بفرمایید
    سن مادر 34 و سن جنین 12 هفته و 5روز
    NT:2mm
    NB:2:2mm
    CRL:62mm
    PAAP-A: 3.41 ,MoM:0.91
    free B-hCG: 32.70, MoM:0.94
    Down syndrome: age:1:437 final risk:1:1420
    T18/13: prior:1:3180 final risk :1:99000

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    با سلام لطفا جواب آزمایش و سونو رو واسم توضیح بدین سن خودم۲۷ سال :

    Gestational age: 13weeks+1days from CRL
    Maternal weight: 62kg
    Fetal hear rate: 158bpm
    Crown-rump length (CRL: 68.4mm
    Nuchal translucency(NT: 1.7mm
    Free B-hCG: 45.1IU/l
    PAPP-A: 9.030 I/Ul


    Trisomy 21: 1:831. 1:16625
    Trisomy 18: 1:2073. <1:20000
    Trisomy 13: 1:6492. <1:20000

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    سلام ممنون از سایت عالی تون
    خواهش میکنم منو راهنمایی کنید
    تقریبا 30 سالمه و دوقلو باردارم سونو دادم یکی از قل ها crl:61 , n.t=2 بود و یکی دیگه crl:67, n.t=1.5 و استخوان نازال در هر دو قل دیده شد.
    و این جواب ازمایشم. میشه من و راهنمایی کنید خیلی نگرانم.
    Down syndrome: screen negative
    trisomy18/13: screen negative
    DS
    Fetus a = 1:60800
    fetus b = 1:16500
    final risk =1:13000
    T18/13
    Fetus a = 1:99000
    fetus b = 1:99000
    final risk = 1:99000
    age= 1:1010
    prior= 1:7610
    ممنونم.

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    با سلام و خسته نباشید و سپاس بابت سایت خیلی خوب و عالیتون. من 39ساله هستم اگر ممکنه نتیجه غربالگری مرحله اول من رو تفسیر کنید.ممنونم
    CRL =50 mm
    Gestation at date of sample : 12 week 3 days
    Nuchal measurment : 1.1 mm
    PAPP-A level : 4367 miu/L
    FreeB-hCG level : 184 iu/L
    Fetal nasal bone : Present
    Screening result : Screen negative
    Risk of Down\'s : 1 in 710
    (at term)
    comment : Down\'s risk due to maternal age is 1 in 95
    comment : Trisomy 18 risk : less
    than 1: 20,000 at term
    comment : Trisomy 13 risk : less
    than 1: 12,000 at term
    Comment: this test does not screen for neural tube defects

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید خواهشمندم جواب غربالگری سه ماه اول من را تفسیر بفرمائید تا یکشنبه دکترم نیست و خیلی استرس دارم
    age:36
    T21: 1:294
    T18: 1:3251
    T13: 1:8722
    Weight: 59 kg
    Gestational Age Biochemistry: 12W+2D
    FBHCG: 31.00 Corrected mom 1.04
    PAPP-A: 2701 Corrected mom 0.93
    CRL: 56 mm
    NT: 1.53 mm
    FHR: 133 bpm

    Calculated Risk:
    trisomy 21: 1:1976
    trisomy 18: 1:30000
    trisomy 13: 1:30000

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    با سلام و خسته نباشید خدمت شما ،اطلاعات زیر از غربالگری مرحله اول با سن بارداری ۱۲ هفته و شش روز میباشد . ممنون میشم اگه برام تفسیرش کنید.
    Age at term : 33.7
    T21prior risk : 1:554
    T18 prior risk: 1: 6200
    T13 prior risk : 1:15565
    Weight :55
    Crl :66.2 mm
    Nuchal translucency :2 mm
    Fbhcg : 76.00 ng/ml - corrected mom : 2.68
    Papp-a : 3487 mu/l - corrected mom :1.00
    Trisomy 21 1:358
    Trisomy 18 <1: 30000
    Trisomy 13 < 1:30000
    Nt : 2mm
    Nb : present
    منتظر جوابتون هستم . با تشکر.

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام و عرض ادب
    لطفاً نتیجه ی آزمایش منو تفسیر کنید
    سن: 32

    crl=58mm, GA = 12week 2day
    BPD=19mm, GA = 13week
    NT=1.8 mm
    PAPP-A level: 1855 mU/l (corrected MoM = 0.60)
    FBHCG: 24.65 ng/ml (Corrected MoM = 0.85)

    Age at term:32.9
    T21 Prior risk = 1:639
    T18 prior risk = 1:7157
    T13 prior risk = 1:17749

    Trisomy 21 screening = 1:250 low risk
    Trisomy 18 screening = 1:100 low risk
    Trisomy 13 screening = 1:100 low risk

    *CALCULATED RISK(at term):
    Trisomy 21= 1:1494
    Trisomy 18 <1:30000
    Trisomy 13 < 1:30000

    Follow-up comments:
    Quad or Sequential screen (at 15-16 weeks) or Non-invasive prenatal Test(NIPT) recommended!
    با تشکر

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید..۳۸ ساله هستم ...هفته دوازدهم اولین غربالگریمو انجام دادم که جوابش به شرح زیر بود
    NT:1/2
    هماتوم ساب کوریونیک به سایز ۹در ۱۹میلیمتر در لبه تحتانی جفت دیده شد.
    Risk of downs : 1 in 440 (at term)
    Risk of trisomy 18 : Less than 1 in 20000 (at term)
    Risk of trisomy 13 : 1 in 20000 (at term)
    دکتر برام آزمایش دی ان ای که خارج از ایران فرستاده میشه تجویز کرده،،خیلی خیلی نگرانم و استرس دارم ،آیا به نظر شما مشکل بدی هست و آیا بچم دچار مشکل ژنتیکی هست و سالم نیست؟؟؟؟ من و همسرم غریبه هستیم و هیچ کدام مشکل ژنتیکی در خانواده و فامیل نداشتیم..ممنون میشم زود پاسخ بدید و منو از نگرانی در بیارید...ممنون

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

    این اختلالات مربوط به کروموزومها بوده و ارتباطی با اختلالات ژنتیکی ندارد.
   • سئوال:
    با سلام لطفا جواب آزمایش و سونو رو واسم توضیح بدین سن خودم 28 سال :

    Gestational age: 14weeks from CRL
    Maternal weight: 48kg
    Fetal hear rate: 159bpm
    Crown-rump length (CRL: 82.0mm
    Nuchal translucency(NT: 1.6mm
    Free B-hCG: 80.3IU/l
    PAPP-A: 5.331 I/Ul


    Trisomy 21: 1:859 1:914
    Trisomy 18: 1:2272 <1:20000
    Trisomy 13: 1:7077 <1:20000

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    خسته نباشید،،ببخشید من دیشب یه سؤال پرسیدم،،اگه ممکنه جواب بدید ممنون میشم خیلی نگرانم...
    یه سؤال دیگه اینکه من براتون فرستادم که ریسک سندرم داون ۱به ۴۴۰ بود. این عدد هرچی بالاتر بره و از هزار بالاتر باشه ریسک و خطر کمتره یا هرچی کمتر باشه؟؟؟؟

    جواب:
    مخرج کسر هر چه بیشتر باشد بهتر است.
   • سئوال:
    سلام.
    آز غربالگری اول من
    PApp 20.00 ug/ML
    FREE B-hcG 18.00 ng/ML
    DS 1:2230
    AGE 1:1240
    Equivalent age risk <15.0
    TRISOMY 18/13 1:99000
    سونو
    NT 2.10

    ببخشید سوالم اینه ک آز چطوره؟
    با تو جه ب اینکه سابقه مشکل ژنتیکی تو خانوادمون هست برای اطمینان هفته ۱۶ غربالگری تکمیلی باید انجام بدم؟

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • مجید بابائی
    شنبه 20 خرداد 1396 - 06:30
    سئوال:
    با سلام،اگر ممنکه جواب آزمایش غربال گری سه ماهه اول بارداری همسرم رو بفرمایید،

    age 28.2
    t21 prior 1:1148
    t18 prior 1:13054
    t13 prior 1:31247
    weight 63
    11w+3d
    11w+3d
    twin: no
    ms yes
    fbhcg 26.00 0.84
    papp-a 4004 1.68
    ultrasound:
    crl 53 mm
    nuchal translucency 1mm
    twin 2 anatomy n/a

    trisomy 21 1:30000
    trisomy 18 1:30000
    trisomy 13 1:30000
    ممنون میشم جواب رو به ایمیلم ارسال کنید.با تشکر فراوان

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    با عرض سلام و تشکر از سایت پر محتوا ی شما
    ممنون میشم که نتیجه غربالگري من را تفسیر کنید، خیلی نگران شدم.
    سن 38.5
    بچه دوم
    وزن 69
    سن غربالگري، 14 هفته و یک روز
    Nt, 2 mm
    mom 1.27
    Crl 82.6 mm
    Para/gravida: 1/4
    Papp-A: 2830 mlu/l
    mom 0.46
    ------
    Free B-hcg 136.8 iu/l
    Mom 5.74
    DS: screen positive
    Trisomy 18/13 : screen negative

    The risk of down syndrome is greater than the screen cut off
    only biochemistry risk for ds = 1:1.963512
    The risk of trisomy 18 is less than the screen cut off
    ممنون میشم که راهنمایی بفرمائید.

    جواب:
    با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز هستید.
   • سئوال:
    سلام،تو روخدا جواب منو بدین
    جواب سونوی ان تی و ازمایش خون رو میشه تفسیر کنن
    سن من :27 سال و چهارماه
    nt 2.1
    Srl 68
    Cx lengh 34my
    Fhr 155 bpm
    Bpd,fl,crl 13w 1 d
    Fbhcg 1:26
    Papa-A 1.05
    T21 perior risk 1:1175
    T18perior risk 1:13394
    T13 perior risk 1:32024
    Terisomy21 1:2228
    Terisomy 18 <1:30000
    Terisomy 13 <1:30000

    Terisomy 21 is below the cut off risk (1:250) whiche represents a low risk
    Terisomy 18 is below the cut off risk (1:100)whiche represents a low risk
    Terisomy 13 is below the cut off risk (1:100)whiche respersents a low risk

    دکتر برای چند نوع ازمایش که یکی امنیو سنتز بود پیشنهاد کرد بعد گفت که ازمایش ادومارکر و انجام بدم و بعد سونوی انومالی،میخواستم بدونم آیا جنین مشکوک به سندرم داونه??اگه نه چرا دکتر برام این ازمایش و...

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید...
    اینکه میگن انجام آمینو سنتز خیلی خطرناکه و گاهی باعث مرگ مادر میشه درسته؟؟؟؟

    جواب:
    خیر ، در بدترین حالت در 0.5 الی 1 % موارد منجر به سقط جنین می شود.
   • سئوال:
    سلام وقت بخير نتيجه ازمايش غربالگري سه ماه اول من به اين شرح است
    nuchal measurement :1.6mm 1.13 mom
    papp-a level:32.7mg/l 2.55 mom
    free b-hcg level; 35.6 ng/ml 1.17mom

    جواب:
    ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
   • سئوال:
    سلام من دو هفته پیش پیام دادم اما جواب ندادید لطفا پاسخ بدید

    جواب:
    با پوزش سئوالتان را پیدا نکردم مجدد سئوالتان را طرح کنید.
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید اگر ممکنه آزمایش رو برام تفسیر کنید
    تو ۱۲, هفته و ۴ روز
    nt: 1.50 mm
    crl:60 mm
    age at term: 25.2
    pappa : 0.37 mom
    bhcg : 1.59 mom
    down syndrome : screen negative
    trisomy 18/13 : screen negative
    ds: age 1:1360
    ds: final risk 1:1250
    t18/13 : prior 1:11400
    t13/18 : final risk 1:99000
    فقط تو قسمت remarks نوشته شده
    only biochemistry risk for ds = 1:387
    ممنون میشم سریعتر جواب بدید
    باتشکر

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید 26 سالمه بارداری اول و غربالگری در 12 هفته و چهار روز انجام شده
    عزیز نتایج ازمایش غربالگری من این بوده پزشک گفته مشکل داره خیلی نگرانم میشه توضیح بدین مشکل چی هست .
    Trisomy21:::::1:1306
    Trisomy 13...18:::::::>1:30000

    Nt 1/9mm
    T21 prior risk :1:1218
    T18 prior risk : 1:13940
    T13 prior risk : 1:33264
    Fbhcg: 74
    Papp -a 8.4

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    من براتون آزمایش همسرم رو فرستادم ولی جواب ندادید،اگر امکان داره دوباره چک کنید و تفسیر بفرمایید

    جواب:
    ببخشید من نتونستم سئوالتان را پیدا کنم. لطف کنید مجدد برام بفرستید.
   • سئوال:
    سلام و وقت بخیر
    لطفا جواب تفسیر ازمایش و پیشنهاتون رو بدید
    پرزانتاسیون متغیر و سن ان ۱۱ههته و ۲ روز
    صربان و اکتیویته در حد طبیعی
    پوزیشن جفت قدامی و گرید صفر و میزان مایع امونیاک طبیعی EBC=96/10/10+- 7D
    طول سرویکس ۴۰ میلیمتر
    Nt=3.2 بیش از حد طبیعی
    NB=2.6 در حد طبیعی و مطابق با سن حاملگی


    با توجه به nt بالا ایا پیشنهاد سقط جنین میدلید؟
    لطفا رود تر جواب بدید خیلی نگرانم

    جواب:
    نگران نباشید، شما کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
   • سئوال:
    سلام خسته نباشين توروخدا زود جوابمو بدين دارم از نگراني ميميرم ٢٨سالمه بارداري دوم امروز جواب ازمايش مرحله اول و گرفتم قسمت سندووم دون
    نوشتهds=1:379 ميشه برام توضيح بدين

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    با سلام،لطفا جواب آزمایش غربالگری مرحله اول من رو تفسیر کنید.با توجه به تشنجی که یکباره به سراغم اومد و داروی دپاکینی که ماه اول مصرف کردم نگرانم.الانم داروی لاموتریژین مصرف می کنم.تا حالا سه بار دچار تشنج خفیف شدم.
    Sample:12-06_17 12weeks 1day
    Nuchal measurment: 1/5mm 1/17MOM
    PAPP-ALEVEL. 1362miu/L. 0/38MOM
    FreeB-hcG level. 21/99iu/L. 0/43MoM
    Fetal nasal bone: present

    Screening result:screen negative
    risk of Downs:less than 1 in 20000(at term)
    risk of trisomy 18: 1 in 18000(at term)
    risk of trisomy 13: 1 in 5000

    Comment:
    Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 810.
    This test does not screen for neural tube defects.

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    با سلام لطفا نتیجه غربالگری مرحله اول منو تفسیر کنید خیلی نگرانم.38 سالمه.papp-0.88
    free b-hcg o.27
    down syndrome:screen negative
    trisomy 18/13:screen negative
    age 1:154
    prior1:1240
    other notes:
    based on maternal ege second Trimaster screening is recommended

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    سلام بی زحمت ازمایش منو تفسیر کنید
    Age at term: 24.9 years
    Geestational age: 12 weeks 3days
    Crl:55.0 mm
    Nb:present
    Nt:1.60 mm
    1.43 MoM
    Papp_A: 11.00mIU/ ml MOM :3.71
    free B_hcg: 110.00lU/L MoM :3.34

    جواب:
    ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
   • سئوال:
    باسلام خواهشمندم ازمایش منم تفسیر نمایید سپاس
    CRL:60
    Nt:1.10mm
    PAPP-A :3870.00 MLU/L
    FREE B-HCG:102.0 IU/L
    DS:
    AGE 1:173
    FINAL RISK:1:516
    T18/13
    PRIOR 1:1380
    FINAL RISK 1:99000
    هفته ۱۲/۴
    سپاس

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    با سلام من 36 سالمه نتیجه غربالگری اولم رو تفسیر بفرمایید. سونو گرافیم کاملا نرماله .
    817/trisomi21: 1
    30000 /1 :trisomi18
    30000 /1 :trisomi13
    ولی prior risk
    261/trisomi21: 1
    2884 /1 :trisomi18
    7831 /1 :trisomi13

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    با سلام 36 ساله و بارداری دوم هستم نتیجه غربالگری مرحله اولم
    FBHCG 1.32
    PAPP-A 1.11
    NT 1.6mm
    CRL 49mm
    Prior risk
    T21: 1;261
    T18: 1;2884
    T13: 1:7831
    Calculated risk
    T21: 1;817
    T18: 1;30000
    T13: 1:30000
    Calculated risk for T21 is below the cut of risk(1:250) which represent a low risk

    خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام ممنون
    papp-a 8.3 mom 0.57
    free b- hcg 7.60 mom 0.30
    nt 1/10 mom 1/10
    nb present
    down syndrome <1:50000
    age alone 1/965
    equivalant age risk <15.0
    trisomy 18/13 1:33000

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    باسلام. لطفا آزمایش غربالگری زیر راتفسیر نمایید.
    T21 prior risk: 1:1321
    T18 prior risk: 1:15299
    T13 prior risk: 1:36303
    FBHCG: 1.05
    PAPP-A: 1.33
    NT: 1.3
    NB: 2.2
    :Calculated risk
    T21: < 1: 30000
    T18: < 1:30000
    T13: < 1:30000

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    با سلام
    سن ۳۶ سال
    سن بارداری ۱۲ هفته و ۴ روز
    تریپل تست
    تریزومی ۲۱: ۱/۳۶۹
    تریزومی ۱۸: ۱/۳۰۰۰۰
    تریزومی ۱۳: ۱/۳۰۰۰۰

    سونوگرافی
    Nt:2.1
    Nb:not seen
    سونولوژیست در سایت معرفی شده توسط شما نبودن
    لطفا راهنمایی بفرمایید تفسیر تست ها رو
    ممنونم

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    با تشکر
    Cell free را انجام دادم
    اگر نتیجه منفی بود دیگر نیازی به امنیوسنتز نیست؟
    اختصاصیت در حد ۹۹ درصد واقعی است؟

    جواب:
    علت درخواست تست NIPT چی بوده است؟؟؟
   • سئوال:
    با سلام مجدد
    علت درخواست nipt
    Nt:2.1
    Nb:not
    T21 prior risk:1/369
    T21 calculated risk:1/925
    ايا با تست nipt جواب قطعي است؟
    و اصلا لازم است انجام دهم؟

    جواب:

    با قدرت تشخيص 99٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    سلام
    من توي سي و نه سال هستم وجواب NT:2.1 و استخوان بيني ديده شده ريسك ها به ترتيب زير است لطفا نتيجه رو تفسير كنيد
    Trisomy 21: 1/112
    Trisomy18:1/5604
    Trisomy13:1/17133
    دكتر زنان آمنيوسنتز رو پيشنهاد دادند خواستم بدونم اين ريسك در محدوده ي بينابيني هست يا پر خطر
    آيا انجام free cell DNA كفايت مي كند؟ ممنون

    جواب:
    پر خطر و به توصیه پزشکتان عمل کنید.
   • سئوال:
    لطفا ازمايش منو تفسير كنيد
    T21prior risk 1:1050
    T18prior risk 1:11860
    T13prior risk 1:28513
    Fbhcg 21.00 corrected mom 0.60
    Pappa 1173 corrected mom 0.43
    كادر زرد رنگ
    Trisomy21 1:5985
    Trisomy18 <1:30000
    Trisomy13 1<1:30000

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    با سلام
    لطفا غربالگری مرحله اول من را تفسیر بفرمایید:
    Papp-a 6.6iu/l mom 2.03
    Free B-hcg 120.0 ng/ml mom 2.7
    Nt 1.1
    Nb present
    Down syndrome 1: 7200
    Age alone 1: 368
    Equivalent Age Risk ‌‌ کمتر از 15
    TRISOMY 18/13 1:99000
    سنم ۳۵ ساله به خاطر همین میخواستم ببینم لازمه آمینیوسنتز بشم؟ پیشنهاد شما چیه؟ ممنون


    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید من در 13 هفته غربالگری اول رو دادم که جوابش به این صورت هست مشاهده شدnt 3.1 nb
    آزمایشات
    papp 2.07
    free beta 18.60
    down risk 1.704
    age alone 1.726
    trisomy 18.13 1.375
    سنم 31ساله فرزند دومم اولی هم سالمه
    آقای دکتر من آزمایش سل فری دادم به خاطر ریسکش آمینوسنتز نشدم تو رو خدا آقای دکتر چقدر امید هست بچه ام سالم باشه اگه جواب سل فری منفی اومد میتونم اعتماد کنم دیگه آمینوسنتز نشم خیلی نگرانم

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     ممنون از پاسختون آقای دکتر در صورت منفی شدن جواب سل فری با توجه به ان تی بالا لزومی داره آمینوسنتز بشم؟میتونم به سل فری اعتماد کنم خیلی نگرانم اصلا امیدی هست به سالم بودن جنین؟

     جواب:
     به شرط آنکه NT زیر 3 میلی متر باشد نیاز به انجام آمنیوسنتز ندارید.
     • سئوال:
      آقای دکتر من ان تی هست 3.1 ولی به علت ریسک سقط میترسم آمینوسنتز بشم چون لکه بینی داشتم حالا سل فری دادم ولی خیلی نگرانم احتمال منفی کاذب در سل فری چقدر هست احتمال داره جنینم مریض باشه و منفی نشون بده؟

      جواب:
      زیر 1 درصد منفی کاذب دارد.
   • سئوال:
    با سلام من دیروز سونوی nt دادم که جوابش این بود CRL:60 nt:1.3 ولی nb رو مشاهده نکرد و سونوگراف گفت که تیغه بینی هنوز خوب تشکیل نشده ولی سندرم نداره میخواستم ببینم این خطری داره که تیغه بینی تشکیل نشده؟ خیلی نگرانم

    جواب:
    نگران نباشید ، اندازه گیری تیغه بینی در سه ماهه اول از پروتکل کشوری حذف شده است و در هفته 15 باید چک شود.
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون.من ۲۹ سال دارم غربالگری و سونوگرافی سه ماه اول و دومم همه چی خوب و نرمال بود ولی سونو آنومالی رو تو ۱۶ هفتگی انجام دادم آیا این ممکنه مشکلی داشته باشه ازمایش سه ماه اول free beta hcg 44.90
    Papp-a2.68
    Triosomy211:8944
    Triosomy18<1:30000
    Trisomy13<1:30000
    Crl59.5mm bpd18.7mm nt1.23mm
    غربالگری آنومالی afp-alpha feto protein 26.72
    Afp mom .95
    Fl 16wk
    Ac17wk
    Bpd34.6mm
    Efw164gr
    بررسی اندام داخلی جنین همه چی سالم تو هفته ۱۶ انجام شده سونوگرافی آنومالی

    جواب:
    با قدرت تشخیص حدود 90% در محدوده کم خطر بوده.
   • سئوال:
    سلام.من شهرستان هستم ولی وقتی ازمایش غربالگری سه ماه اول دادم گفتن از ازمایشگاه به آزمایشگاه نیلو فرستاده میشه .حالا جواب ازمایش بدین صورته :
    T21 priorrisk :1:1050

    T18 prior risk :1:11860

    T13prior risk: 1:28513
    البته جواب ازمایش nuchal translucency:

    1.4ml
    حالا زیر برگه ازمایشگاه نوشته شده :
    ultrasound comment:
    Sonographer is responsible for the accuracy of nuchal translucency mesurement
    دکترم تا ده روز دیگه خارج از کشوره و من الان میخواستم بدونم جواب ازمایش چطوره ؟ چرا دوباره به سونوگراف ارجاع داده شدم ؟

    جواب:
    بهتر است ریسک تریزومی های محاسبه شده در صفحه دوم را برایم بنویسید.

    اون جمله هم نشان دهنده آن است که مسئولیت صحت جوابهای سونوگرافی بر عهده سونوگرافر می باشد.
   • سئوال:
    باسلام و تشکر از زحمات شما
    آزمایش غربالگری و سونو سه ماه اول اینجانب به شرح زیر میباشد لطفا راهنمایی بفرمایید نتیجه اش چطوره
    CRL 56mm 12wks1D
    Nasal bone present
    NT 1.37
    Papp-A 3.76IU/l mom 1.48
    Free b-hcg 139.80 IU/l mom 4.71
    Risk for DS 1:882
    Risk for T18/13 1:99000
    سن مادر 35.5
    در ضمن منتظر جواب آزمایش cell free هم هستیم
    با تشکر فراوان

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    باعرض سلام لطفا سونوی غربالگری سه ماهه اول منو تفسیر کنید،40ساله هستم.
    A.General Status:
    Single
    Alive
    Floating
    B:Measurements:
    CRL=70mm
    GA:=13WK.+1D.
    EDD=2/1/97
    C.Anomaly scan:
    NT:3.2
    NB:present
    Umbilical cord:Three vessels
    CNS:Normal
    Stomach:Normal
    Urinary bladder:normal
    Upper extremities:present
    Lower extremities:present
    D.Fetal heart:normal(fhr=164/min)
    E.fetal activity:normal
    F.Amniotic fluid:adequate
    G.Placental location:Lt.lateral(marginal by now)
    H.Cervical length:38mm

    جواب:
    این فقط یافته های سونوگرافیک است و طبق این یافته ها کاندید انجام تست تشخیصی هستید.
   • سئوال:
    سلام وقت بخیر میشه زحمت بکشید آزمایش من رو تفسیر کنید. دکترم بهم cell free DNA توصیه کردن میخوام ببینم چقدر ضروریه
    T21 prior risk1:475
    T18 prior risk1:5302
    T13 priorrisk2:13511 سن بارداری 12 هفته و4 روز
    Fbhcg 140.8
    Pappa_a8.58
    Nuchal translucency(nt mom) 1.5
    Crl 62 mm
    Trisomy 21 1:668
    <1:30000Trisomy18

    Trisomy13 1:30000
    سونوگرافی nt 1.5
    Nb is seen
    It is seen

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    با سلام

    اگر کسی مطابق نتیجه ی تست غربالگری سه ماهه اول، دارای ریسک بینابینی باشد، این نتیجه تا چه حد نگران کننده است؟؟؟
    ج: در محدوده بینابین احتمال مشکل دار بودن جنین خیلی کم است ولی این ریسک در این افراد از گروه کم خطر بیشتر بوده و نسبت به گروه پرخطر هم کمتر می باشد.
    بررسی بیشتر فقط برای پوشش موارد منفی کاذب تست می باشد.

    آیا امکان دارد که در تست های بعدی نتایج مطلوب دریافت نماید و جنین سالم و بدون مشکل باشد؟؟
    بالای 99% جنین ها در این محدوده سالم هستند.

    باتشکر
   • سئوال:
    سلام لطفا جواب این غربالگری رو هم تفسیر کنید
    ممنون از زحماتتون
    crl:71.6
    fhr:164
    NT:2.47
    Nasal bone:present

    skull/brain: appears normal
    spines: appears normal
    abdomen: appears normal
    stomach:visible
    blader:visible
    upper limbs:both visible
    lower limbs:both visible
    بازم تشکر میکنم از لطفتون

    جواب:
    لطفأ ریسک نهایی کمبایند شده با تست های بیوشیمیایی خون را برایم بفرستید.
    • سئوال:
     با سلام ، دیروز دو پیام فرستادم و سوالمو مطرح کردم ،ازتون خواهش میکنم جوابمو بدین . ممنون

     جواب:
     احتمالش وجود دارد و طبق صلاحدید پزشکتان مجدد سونو در مرکزی که سونولوژیست FMF certified
     دارد، تکرار شود.
    • سئوال:
     با سلام ، دیروز دو پیام فرستادم و سوالمو مطرح کردم ،ازتون خواهش میکنم جوابمو بدین . ممنون

     جواب:
     احتمالش وجود دارد و طبق صلاحدید پزشکتان مجدد سونو در مرکزی که سونولوژیست FMF certified
     دارد، تکرار شود.
    • سئوال:
     با سلام و خسته نباشید
     بارداری من 12 هفته و 4 روز هست و 34 سالمه. امروز سونو غربالگری را انجام دادم. نتیجه به این صورت بود:
     CRL: 66، NT:2.7
     آیا نیاز یه آمینوسنتز هست یا در ادامه می تونم فری سل انجام بدم؟
     با سپاس فراوان

     جواب:
     اگر جواب تست کمبایند سونوگرافی و مارکرهای بیوشیمیایی سه ماهه اول هم در منطقه خطر بینابین باشد کاندید انجام NIPT می باشید.
    • سئوال:
     با سلام

     در تعیین میزان ریسک توسط آزمایشگاه، به اولین روز آخرین قاعدگی (LMP) هم توجه می شود یا اینکه سن جنین صرفا بر اساس سن اعلام شده در سونوگرافی ملاک قرار می گیرد؟؟

     علت این سوال این است که اولین روز آخرین قاعدگی بنده با سن جنین که در سونوگرافی مشخص شد مطابقت ندارد (چون قاعدگی های نامنظم داشتم، قطعا زمان تخمک گذاری و لقاح دارای خطا است)، برای همین می خواستم بدونم اولین روز آخرین قاعدگی می تواند در نتیجه آزمایش و نوع ریسک تاثیرگذار بوده باشد یا اینکه ازمایشگاه صرفا به سن مندرج در سونوگرافی توجه می کند؟؟؟

     باتشکر

     جواب:
     البته نباید بین سن سونوگرافیک و سن پریودیک اختلاف زیادی وجود داشته باشد ولی از آنجائیکه بی نظمی پریودی دارید این اختلاف قابل توجیه است.

     در این جور مواقع فقط سن سونوگرافیک دقیق به عنوان معیار تعیین سن جنین مورد استفاده قرار می گیرد.
    • سئوال:
     با سلام و خسته نباشید فراوان ببخشید میشه لطف کنید و نتیجه تست غربالگری سه ماهه اول من رو بگید:
     22سالمه و 15 ابان 96 این تست رو دادم که سن بارداریم 12 هفته و 2 روز است.بارداری اولمه و در صفحه اول جواب ازمایشم اینارو نوشته :
     t21 prior risk=1:1485
     t18 prior risk=1:17445
     t13 prior risk=1:40498
     FBHCG =27.00
     PAPP-A =6460
     NT =1.35mm
     CRL=60mm

     جواب:
     ریسک تریزومی های محاسبه شده را برایم بنویسید.
    • سئوال:
     ببخشید سلام من یکتام گفتید که ریسک تیروزومی محاسبه شده رو براتون بنویسم ،منظورتون داخل کادر زرد صفحه دوم جواب ازمایشه؟
     توی کادر زرد این رو نوشته :1:30000> =tirosomy21
     وبرای تیروزمی 18 و 13 هم زیرش دقیقا همین عدد نوشته شده.

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
     لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
     اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
     ابزارها

     جستجو در سایت

      

     ورود به سایت

     نام کاربری:
     کلمه عبور: