Loading...

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏ گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه شود.

غربالگری سه ماهه اول (بروز شده)

توجه 3:

طبق پروتکل کشوری دو عکس استاندارد NT و CRL باید ضمیمه ریپورت سونوگرافی NT باشد. در غیر اینصورت سونوی فوق فاقد ارزش است.

 

توجه 4:

نارسایی دریچه سه لتی (Tricuspid Reguregitation) و ناهنجاری جریان خون در سونوگرافی داپلر در مجرای داکتوس ونوسوس هم احتمال وجود تریزومی ها را افزایش می دهند.


آزمايش خون مادر

در آزمايش خون مادر سطح دو ماده كه معمولاً در خون تمامى زنان باردار يافت مى‏شود مورد اندازه‏گيرى قرار مى‏گيرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد.

در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنين به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمايل به خروج از مقادير مورد انتظار را نشان مى‏ دهد.

 

مارکرهای بیوشیمیایی اندازه‌گیری شده در سه ماهة اول

PAPP-A:

یک گلیکوپروتئین با منشاء جفت می باشد که طی حاملگی افزایش می یابد.

در بعضی از اختلالات کروموزومی این ماده کاهش می یابد و این کاهش در هفته های 10 تا 14 بارداری بیشتر می باشد.

این مارکر یک آنزیم متالوپپتیدازی است که از سلول‌های تروفوبلاستیک جفت به ویژه تروفوبلاست‌های خارج پرزی ترشح می‌شود. سطح آن در هفته‌های 11 تا 13 با شیبی نسبتاً تند افزایش می‌یابد. زنان بارداری که سطح PAPP-A آنان در هفته‌های 11 تا 14 بارداری کمتر از میزان مورد انتظار باشد، احتمال ابتلاء جنین آنها به سندرم داون بالاتر است.

این آنزیم با شکستن پروتئین‌های باند شونده به IGF-BP[23] و آزادکردن آن سبب تحریک نقش تهاجمی تروفوبلاست‌ها شده و در نتیجه در لانه‌گزینی جنین نقش مهمی دارد. IGF در تنظیم انتقال گلوکز و اسیدهای آمینه از جفت نقش دارد. از دیگر نقش‌های بیولوژیک IGF آن است که کارکردی مشابه هورمون رشد داشته و در نتیجه در رشد و نمو جنین نیز نقش دارد.

کاهش این مارکر بدون حضور اختلالات کروموزومی (MoM

- IntraUterine Fetal Death و یا IUFD

- Preterm Delivery

- Preeclampsia

- Gestational Hypertension

- IntraUterine Growth Restriction و یا IUGR

- و سقط ناگهانی

همراه است.

 

Free βhCG:

ازیر واحد بتای آزاد هورمون hCG است که از سلول‌های تروفوبلاست جفت ترشح می‌شود.

در هفته 9 تا 11 سطح آن به حداکثر خود می رسد و بعد از آن رو به کاهش گذاشته می شود.

سطح Free βhCG خون مادر نظیر سطح hCGدر بارداری‌های توأم با سندرم داون تمایل به افزایش نشان می‌دهد. تغییرات آن در خون مثل هورمون hCGاست یعنی با شیبی تند از هفتة دهم رو به کاهش می‌گذارد.

در موارد کاهش بدون دلیل آن توام با نرمال بودن سطح سایر مارکرها، هرچند همراهی با عوارض بارداری کمتر از PAPP-A مطرح است.

لیکن در برخی از مطالعات کاهش آن به کمتر از MoM < 0.4 با افزایش خطر Low Birth Weight و سقط (Miscarriage) و در صورت کاهش آن به کمتر از MoM < 0.25 با افزایش خطر از دست دادن ناگهانی جنین قبل از هفته 24 همراه است.

 

توجه :

در صورت وجود یک Empty Sac در سونوگرافی ، امکان انجام غربالگری بیوشیمیایی خون وجود داشته و تغییری در نتایج آن بوجود نمی آید، ولی در صورتی که یک ساک دوم حاوی جنین مرده (Vanished twin) مشاهده شود ، بدلیل تاثیری که تا چندین هفته روی شاخص های بیوشیمیایی می گذارد، توصیه می شود که فقط بر اساس سن و شاخص سونوگرافیک قضاوت شده و تست های آزمایشگاهی انجام نگردد.


نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول

نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهة اول به ما مى‏گويد كه به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى 18 و يا تريزومى 13 خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن ريسك ابتلاء گفته مى‏شود.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توأم سه ماهة اول

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة اول، بیماران در هفت گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک زن باردار بیشتر از 1:50باشد (یعنی در ریسک اعلام شده مخرج کسر از 50 کوچک‌تر باشد)، باید مستقیماً برای انجام تست‌های تشخیصی ارجاع داده شود.

2- گروه با ریسک بینابینی (Borderline risk): در صورتی که ریسک زن باردار بین 1:51 تا 1:2500 باشد، توصیه می‌شود تا سه ماهة دوم منتظر بماند و تست ترکیبی یا سکوئنشیال را انجام دهد و يا يك تست غربالگری با قدرت تشخيص بالا يعني NIPT (Non Invasive Prenatal test) or cell free DNA انجام شود.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): در صورتی که نتیجة غربالگری توأم سه ماهة اول کمتر از ریسک تفکیک کننده (1:2500) باشد غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد و بیمار فقط برای بررسی اختلالات لولة عصبی یا NTDs به منظور اندازه‌گیری آلفا فتوپروتئین و محاسبة AFP MoM در هفتة 15 الی 16 حاملگی به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود.

4- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، وجود NT بالای 3 میلی‌متر بوده و سن مادر بالای 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

5- در صورتی که تنها یافتة غیر طبیعی در جنین، NT بالای 4 میلی‌متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام آمنیوسنتز ارجاع داده شود.

 

تبصره: در پروتکل كشوري فاكتور سن حذف شده است و توصيه شده اعداد بالاي ٣ ميلي متر، صرف نظر از سن شان كانديد انجام تست هاي تشخيصي شوند. در حالیکه این عدد طبق نظر موسسه FMF انگلیس 3.5 میلی متر می باشد).

6- زنان در هر سنی اگر جنین آنها NT بالای 3/5 میلی‌متر داشته باشد، باید در هفتة 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین ارجاع داده شوند.

7- طبق توصیه آخرین راهنمای BCPGSP علاوه بر گروه دوم، گروه‌های زیر هم باید تست‌های کامل سکوئنشیال را انجام دهند:

- زنان بالای 35 سال در هنگام زایمان (در چاپ پیشین راهنمای مزبور، سن این گروه زنان بالای 36 سال ذکر شده بود.)

- زنان با بارداری دوقلویی

- زنانی که سابقه‌ای از بچه یا جنین مبتلا به سندرم داون، ادوارد و یا اختلالات لولة عصبی داشته‌اند (و یا والدینی که ناقل هر نوع ترانس‌لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند که سبب افزایش ریسک داشتن بچة مبتلا به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد).

- زنان بالای 35 سال که سابقة 3 بار یا بیشتر سقط دارند. (در چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول قرار می گیرند).

- زنانی کهHIV مثبت هستند (از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در این گروه از زنان سبب افزایش بالقوة انتقال HIV از مادر به جنین می‌شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تست‌های غربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاده شود).

- زنانی که IVF یا ICSI انجام داده‌‌اند.

 

پس از غربالگرى سه ماهة اول

نتـايــج غربالگرى ســه ماهة اول به پــزشك مى‏گويد كه آيا لازم است تسـت‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز براى خانم باردار انجام شود يا خير. اكثر زنان پس از انجام غربالگرى نتايجى دريـافـت مى‏كنند كه بر مبناى آنها نياز به انجام تست‏هاى تشخيصى منتفى است، اما به زنانى كه ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 آنان بيش از ميزان نرمال باشد، انجام تست‏هاى تشخيصى نظير آمنيوسنتز پيشنهاد مى‏شود.

 

صرف‏نظر از سن مادر و يا نتايج غربالگرى سه ماهة اول، تصميم به انجام تست‏هاى تشخيصى، تصميمى كاملاً شخصى است.

 

تست‏هاى تشخيصى

تست‏هاى تشخيصى، نمونه‏بردارى از پرزهاى جفتى و آمنيوسنتز را شامل مى‏شود. نمونه‏هاى گرفته شده براى انجام اين تست حاوى سلول‏هاى جنين است. آزمايشگاه با انجام تست‏هايى به روى اين سلول‏ها درمى‏يابد كه آيا جنــيــن بــه اختلالات كروموزومى مـبتلا است يــــا خــيـــر. انــجام آزمايش‏هاى تشخيصى به طور معمول به تمامى زنــان بــاردار پـيشنهاد نمى‏گردد زيــرا احتمال سقـط جـنــين را بالا مى‏بـرند، با وجود اين اكثر زنـانى كه تست‏هاى تـشخيصــى را انــجام مى‏دهند دچار سقط يا ديگر عوارض ناشى از تست‏هاى مزبور نمى‏شوند و در عمل نتايج تست‏ها به زنان باردار آرامش و اطمينان خاطر زيادى مى‏بخشد.

 

مزاياى غربالگرى سه ماهة اول

1- انجام غربالگرى دقيق‏تر و زودتر، كه باعث ايجاد آرامش خاطر در بسيارى از زنان مى‏شود.

2- با انجام سونوگرافى NT امكان تشخيص بعضى از اختلالاتِ بارز هنگام تولد وجود دارد.

 

محدوديت‏هاى غربالگرى سه ماهة اول

1- حدود 5% (1 نفر در هر 20 نفر) از زنانى كه اين غربالگرى روى آنان انجام مى‏شود، به عنوان ريسك بالا مشخص مى‏شوند. اما در عين حال اكثر زنانى كه ريسك آنان بالا است بچه‏هاى نــرمــال بــه دنــيا مى‏آورند.

2- بـــراى انــجام تست‏هاى تشخيصى رايج بايد تا سه ماهة دوم بــاردارى منتظر ماند.

3- غـــربــالــگرى اختلالات لولة عصبى جنين با اين تست قابل انجام نيست و بايد با تست كوآد ماركر در سه ماهة دوم باردارى انجام شود.

 

اختلالات كروموزومى

اختلالات كروموزومى عوارضى هستند كه در آنها تعدادی و يا قسمتى از كروموزوم‏ها افزايش و در مواردى كاهش مى‏يابد و يا در تعدادى از كروموزوم‏ها بازآرايى (چينشِ مجدد) قطعات مشاهده مى‏شود. این اختلالات مى‏توانند بر روند تكامل ذهنى يا فيزيكى جنين تأثير منفى بگذارند. سندرم داون كه تريزومى 21 نيز نامیده می‌شود شايع‏ترين اختلال كروموزومى است. افراد مبتلا به اين سندرم به جاى 46 كروموزوم، 47 كروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفى از مشكلات فيزيكى و ذهنى هستند. احتمال بروز سندرم داون در باردارى زنان در هر سنى وجود دارد اما اين احتمال با افزايش سن مادر افزايش مى‏يابد.

 

توجه:

 دو قلویی های مونوکوریون ، مونوزایگوت بوده ولی دی کوریون ها می توانند مونوزایگوت و یا دی زایگوت باشند. لذا در حالت مونوکوریونی قدرت تشخیص بالاتر است و نرم افزار غربالگری یک ریسک را برای هر دو جنین محاسبه می کند. در دی کوریون اگر یکی از جنین ها مبتلا باشد روی شاخص های بیوشیمیایی جنین دیگر هم تاثیر می گذارد و به همین دلیل فاکتورهای سونوگرافیک کمک بیشتری می نمایند. 

 

اختلالات هنگام تولد

اختلالات هنگام تولد اختلالاتى هستند كه نوزاد با آنها متولد مى‏شود. مثال‏هايى از اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لولة عصبى، اختلالات قلبى و بيمارى لب‌شكرى است. تمامى زنان صرف‌نظر از سن آنان و سابقة فاميلى و باردارى‏هاى قبلى به احتمال 2% تا 3% صــاحب فــرزندى مــبتلا به اختلالات هنگام تولد مى‏ شوند.

 

انجــام ســونوگــرافـى در فاصلة هفته‏هاى 18 تا 20 باردارى كه به تمامى زنان باردار توصيه مى‏شود، براى بررسى دقيق‏تر اختلالات هنگام تولد و روند تكامل جنين صورت مى‏گيرد.

 

و همواره به خاطر داشته باشيد:

اكثر نوزادان سالم متولد مى‏شوند![1]. First Trimester Screening (= FTS)

[2] . Nuchal Translucency (= NT)

[3] . median

[4] . screen positive

[5] . chorionic villus sampling (= CVS)

[6] . fetal transverse limb abnormality

[7] . micrognathia

[8] . microglossia

[9] . exomphalos

[10] . ossification

[11] . nuchal edema

[12] . Nuchal Translucency (= NT)

[13] . transabdominal

[14] . transvaginal

[15] . Crown-Rump Length (= CRL)

[16] . mid-sagital

[17] . neutral

[18] . flexed position

[19] . hyperextended position

[20] . inner to inner

[21] . BC Prenatal Genetic Screening Program (=BCPGSP)

[22] . skeletal dysplasia

[23] . insulin growth factor (= IGF)

 نظرات

 

 • سئوال:
  توراخدا آزمایش چهارگانه منو تفسیرکنید نگرانم Trisomy 21 =1:1134
  Trisomy 18: <1:30000

  Slos: <1:30000
  Ntds: 1:2837

  جواب:
  با قدرت تشخيص 80٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
  - يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و بررسی بیشتر اختلالات طناب عصبی را انجام دهيد.
 • سئوال:
  سری اول که دوگانه بود گفتین با قدرت 85 درصد در محدوده کم خطر هستم و باید چهارگانه و سونوی آنومالی بدم که این چهارگانه رو انجام دادم و هنوز هفته 18 نشده که آنومالی انحام بدم دستتون درد نکنه که اینقد با حوصله کمک میکنید یه دنیا تشکر

  جواب:
  بنابراین مجموع دو مرحله قدرت تشخیص به 95% می رسد.
 • قربونتون بشم الهی نمیدونید چه لطفی در حقم کردید خدا راشکر که هستین یعنی دیگه بچه ام ترزومی 21 نداره؟و اینکه نمیخواد سل فری یا آزمایش دیگه ای انجام بدم قربونتون بشم که هستین سالم باشید و موفق
 • سئوال:
  خواهش میکنم سوال آخرمم جواب بدین تا خیالم راحت بشه اینکه تروزومی 21 من مشکوکه و نیاز به آزمایشای دیگه مثل سل فری یا آمینوسنتز دارم یانه؟؟؟یه دنیا تشکر خیرببینیدالهی

  جواب:
  با قدرت تشخیص 95% ریسک تان برای داشتن یک جنین داونی منفی است. بهتر است با پزشکتان هم مشورت کنید.

  اگر بخواهید به اطمینان 99% برسید کاندید انجام تست NIPT می شوید.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما.ببخشید من شنبه ازمایشniptانجام دادم الان خیلی استرس دارم میخواستم بدونم ایا اماده شده یا نه؟ جوابش نرماله؟اینم شماره پذیرش 586343ممنون از لطف شما.

  جواب:
  با آزمایشگاه تماس بگیرید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید من همین امروز جواب ازمایش غربالگری 3ماهه اول رو گرفتم لطفا برام تفسیرش کنید ممنون
  T21 prior risk=1:1496
  T18 prior risk=1:17567
  T13 prior risk=1:40655
  FBHCG:23.00(corrected MoM 0.84)
  PAPP-A:2808(corrected MoM 0.76)
  NT:1.4
  NB:present
  weight:54
  age:21
  Gestational age at biochemistry:13w+2D
  G A at scan:13w+

  جواب:
  ریسک تریزومی های محاسبه شده را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید میخواستم ازمایشو رو تفسیر کنید ممنون
  T21 risk = 1:1496
  T18 risk = 1:17567
  T13 risk= 1:40655
  gestational age at biochemistry:13w+2D
  scan:13w+1D
  NT:1.4
  crl:70.58
  NB:present
  FBHCG:23.00(corrected MoM 0.84)
  PAPP-A:2808(c MoM 0.76)
  سن مادر:21

  جواب:
  با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
  - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
  - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
 • سئوال:
  سلام. من ۲۴سالمه.هفته ۱۲ بارداری ام.بارداری ام ۳ قلو هست.امروز جواب آزمایشمو گرفتم نگرانم میشه راهنمایی ام کنین؟

  Papp-a (16.7000) (3.89 mom)

  Free b.hcg (60.90 ng/ml) (1.50mom)

  down syndrome 1:26400
  age alone 1:1370
  trisomy 18/13 1:99000
  Fetus a: CRL:67.0 nt:0.11mm mom:0.08
  Fetus b:CRL:53 nt 2.10mm mom 1.92

  جواب:
  این جوابها که نرمال است ولی مطمئن هستید که سه قلو هستید.
 • سئوال:
  سلام من ۲۸ ساله هستم اگر ممکنه نتیجه غربالگری رو تفسیر کنید.
  T21 1:1060
  T18 1:11983
  T13: 1:28795
  Nt: 1:50

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام
  سن:31
  اگر امکان داره، آزمایش من را نیز تفسیر کنین:
  T21 prior risk: 1:729
  T18 prior risk: 1:8158
  T13 prior risk: 1:20032
  nt:1.6mm
  nb: uncertain
  FBHCG :29
  PAPP-A: 3201
  (CRL: 67.8 (BPD:20.8 mm/ FL:9.3mm
  سن جنین: 13 هفته و 1 روز
  ضربان قلب: 154 beats/min
  placenta location anterior / position marginal /grade:1
  cervical canal length:35.5mm/ width:13mm
  سونوگرافی دکتر قربانی/ آزمایشگاه نیلو غربالگری سه ماهه اول را انجام دادم. ممنون میشم پاسخ دهید.
  الان من از نظر تریزومی 21(سندروم داون) تو خطر بینابینی هست؟
  من به خاطر چاقی شکمی ام تیغه بینی رو دکتر نتونست ببینه ؟

  جواب:
  ریسک نهایی محاسبه شده برای تریزومی ها را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   سلام
   عدد داخل کادر زرد ها
   TRISOMY21: 1:4065
   TRISOMY18:<1:30000
   TRISOMY13:<1:30000

   من به شدت نگران تیغه بینی هستم که تشکیل نشده. دکتر مجدد برام سونوNB نوشت واسه 23 اسفند.
   ممکنه NT خوب باشه و تو رنج باشه(1.6mm) ولی NB تشکیل نشه کلا؟

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
   - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
   - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.

   تیغه بینی را مجدد هفته 15 چک کنید اگر تشکیل شده بود جای نگرانی دیگری وجود ندارد در غیر اینصورت کاندید آمنیوسنتز می شوید.
  • سئوال:
   با سلام. نتیجه سونوکرافی غربالگری در هفته 12: nt:3.9. و تیغه بینی مشاهده نشده است. لطفا راهنمایی فرمایید. ممنون.

   جواب:
   در منطقه پرخطر بوده و کاندید تستهای تشخیصی هستید.
  • سئوال:
   باسلام وخسته نباشید.
   اگر امکان داره در مورد آزمایش غربالگری فرزند من نظرتون رو بفرمایید.
   age:36
   GA:12w,4d
   Nt:2.5
   Crl:63.4
   risk T21:1:267
   Risk T18:1:393
   Risk T13:1:276

   جواب:
   نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام من 37 ساله هستم اولین بارداریم هست سونوگرافی NT 1/6 بود تیغه بینی رو هم دکتر بهمون نشون داد و گفت نرماله (12 هفته هستم) کلا همه چیز در سونوگرافی نرمال بود و جنین حرکات زیادی داشت اما آزمایش خونم در مورد سندرم داون مثبت بود و شانس 1 در 50 بود
    PAPPA 0.65 miu/ml MoM0.44
    hCG 88.7 ng/ml MoM3.82
    NT 1.6mm MOM1.10
    ممنون میشم راهنمایی کنید

    جواب:
    در منطقه پرخطر بوده و کاندید تستهای تشخیصی هستید.
   • سئوال:
    سلام میشه راهنماییم کنید خیلی نگرانم
    من تو12هفته و1روز غربالگری انجام دادم!عددnt1.1بود و بینی هم دیده شده نتیجه آزمایش سندروم 13.18در اومد1.99000 فقط تو سونو نوشته لوسنسی اینتراکرانیال مشاهده شد یعنی چی؟؟

    جواب:
    نگران نباشید، با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.

    اینتراکرانیال ترانس لوسنسی هم نرمال است.
   • سئوال:
    سلام آزمایش غربالگری مرحله اول اشکال نداره یک روز دیرتر از تاریخی که دکترگفته انجام بشه و حتما بایدناشتاباشی ؟

    جواب:
    خیر، خیر
   • سئوال:
    با سلام من در هفته 13w,2d سونوی nt دادم که 1،3 بود ولی متاسفانه ازمایش از من نگرفتن و گفتن در هفته 16 ازمایش کوادمارکر رو انجام بده که در شرایطی بودم که نتوانستم از کوادمارکر رو انجام بدهم در حال حاضر در هفته 18 هستم میخواهم بدانم سونوگرافی چند درصد قابل اطمینان است و چه تستی رو میتونم الان نجام دهم

    جواب:
    همان کواد مارکر را انجام دهید و آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید . ازتون راهنمایی می خواستم .
    من با توجه به سونویی که در 28 بهمن دادم سن بارداری رو 12 هفته و 1 روز محاسبه کرده بود ولی با توجه به اخرین پریودی 12 هفته و5 روز بودم . (اخرین پریودی 30 آبان بود )
    دکتر سونو آنومالی رو برای 6 فروردین برام نوشت می خواستم بدونم 6 ام زود نیست ؟؟ شما چه تاریخی رو پیشنهاد می کنید ؟

    جواب:
    بین 6 تا 9 فروردین انجام دهید مشکلی نیست.
   • سئوال:
    با سلام و خسته نباشید من 30 سالمه و بارداری دومه هست غربالگری سه ماهه اول را انجام دادم نوشته باید آزمایش آمینوسنتز را انجام بدم چون t21 احتمال سندروم دان داره
    لطفا آزمایش منو تفسیر کنید
    t21 : 1:831
    t18 : 1:9313
    t13:1:22672
    در کادر زرد نوشته:
    t21 :1:51 screen positive
    t18 : 1:22722
    t13 :1 :6232
    با تشکر

    جواب:
    در محدوده پر خطر هستید و کاندید انجام تست های تشخیصی
   • سئوال:
    با سلام لطفا برام تفسیر کنید-با تشکر
    آزمایش غربالگری اول: CRL=62.2
    NT=1.4
    NB=present2.3
    Background risk of tris.21=1:724
    Adjusted risk of tris.21:
    NT=1:2908
    biochemistry=1:2925
    Age=28
    Weight=58
    NT&biochemistry=1:11758
    Background risk of tris.13+18=1.1277
    Adjusted risk of tris.13+18
    NT=1:5341
    biochemistry=<1:40000
    NT&biochemistry=<1:40000
    سن جنین:
    12w+3d

    جواب:
    نگران نباشید، با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    سلام،
    من باردارم و قرار هست ابتدای هفته 13 برای آزمایش غربالگری بیام. ساعت 10 صبح وقت هم وقت سونو دارم. ایا آزمایش خون و سونو همزمان انجام میشود یا باید برای آزمایش زودتر آنجا باشم؟ اگر جواب مثبت هست لطفا بفرمایید چقدر زودتر آنجا باشم مناسب است.
    من فردای آن روز وقت دکتر دارم. جواب هر دو همان روز آماده میشود؟
    با تشکر

    جواب:
    خیر همان ساعت 10 اینجا باشید، اول آزمایش خون گرفته می شود و بعد سونو. فقط حتمأ یک صبحانه کامل بخورید و با خودتان یک مایع شیرین مثل آب میوه های تجاری داشته باشید که بین آزمایش خون و سونوگرافی بخورید تا جنین حرکاتش بیشتر باشد.
   • سئوال:
    با سلام. لطفا نظرتون رو در مورد این نتیجه غربالگری بفرمایید:
    CRL=54.63
    NT=1.14
    (PAPP-A=12.6(1.11 MOM
    (Free-B-hCG=10.4 ng/ml (0.23 MoM
    risk of Down=less than 1 in 20000
    risk of trisomy 18=less than 1 in 20000
    risk of trisomy 13=1 in 16000
    آیا مقدار پایین free B-hCG خطرناک نیست؟ خیلی نگرانم، لطفا پاسخ دهید

    جواب:
    نگران نباشید، با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    سلام و عرض ادب و خسته نباشی خدمت شما.ببخشید میخواستم ازتون خواهش کنم که جواب منو بدید.من چند روز پیش ازمایشniptانجام دادم میخواستم بدونم جوابش نرماله؟ خیلی استرس دارم طاقت ندارم صبر کنم تا به دکتر نشون بدم.شماره پذیرشم586343و اینکه 26سالم یه بچه هم دارم خداروشکر سالم.

    جواب:
    نگران نباشید، جوابتان نرمال است، بیائید برای گرفتن جواب
   • سئوال:
    خیلی ممنون که وقت گذاشتید!ببخشید فقط
    papp-A:0.83
    Free-B-hcG:084با محاسبهmom
    AFPکه گفتید با محاسبهmomباشه اینا نیست؟؟
    ج: خیر

    برای لوسنسی اینتراکرانیال به من گفتن تو16هفته سونو سه بعدی انجام بدم آیا لازمه؟؟
    ج: بله حتمأ
   • سئوال:
    سلام و خسته نباشید
    سوالم اینه که در ازمایشگاه نیلو ازمایش مربوط به غربالگری سه ماهه اول و سونو گرافی مربوطه هر دو انجام میشه؟
    بله

    برای غربالگری سه ماهه اول ، از چندم فروردین ازمایشگاه فعال هستش؟
    هفته دوم تعطیلات باز هستیم.
   • سئوال:
    با سلام خدمت شما دکتر محترم. خیلی خیلی سپاسگزاری میکنم از جوابدهی سریع و علمی شما.خدا بهتون خیر و منزلت بیشتری عطا کنه.
    ببخشید ميخواستم علت اینکه سن سونوگرافی من 3روز بیشتر از سن بارداری ام است، رو بدونم.
    از حسن توجه شما بسیار سپاسگزارم

    جواب:
    گاهی اوقات جنین کمی درشت تر است که جای نگرانی ندارد.
    • سئوال :
     خسته نباشید
     من هفته 11و 5روز بارداریم تست غربالگری دادم نتیجه اش رو مینویسم بهم گفتن خطرش بینابینی دکترمم نیست که برم پیشش تورو خدا راهنماییم کنید دارم میمیرم از نگرانی
     Papp-a:1870.00 mom 0.65
     B-hcg: 328.10 mom 7.84
     Ds: 1:508
     T 18/13:1:99000
     Nt: 1:00 mom0.96
     خواهش میکنم جواب بدین خیلی خیلی نگرانم

     جواب:
     با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال :
     یه سوالی هم دارم من میخام اگه نیازی به انجام دوباره ازمایشات هست حتما بیام ازمایشگاه نیلو میشه خواهش کنم راهنماییم کنید که چطور میتونم وقت بگیرم و کی میتونم بیام ؟ با توجه به اینکه داریم به تعطیلات نزدیک میشیم؟ از کی هستین و چجوری وقت بگیرم؟ خواهش میکنم راهنماییم کنید خیلی سردر گمم

     جواب:
     اينقدر نگران نباشيد، ريسك شما در منطقه خطر بينابين بوده و همه اين كارها براي اين انجام مي شود كه خيالمون جمع شود. نياز به تكرار تست نداريد. به توصيه داده شده به سئوال قبل تان عمل كنيد.
    • سئوال :
     این تست غربالگری منه دکتر برام سل فری نوشته ب نظرتون چند در صد احتمال سندروم داون داره جنینم
     PAP A2.18
     free Bhcg 109.60
     NT 1.30
     Down Syndrome 1:1250
     Age alone 1:1190
     Trisomy:1:99000

     جواب:
     با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال :
     سلام
     Crl 54mm
     Nt 2.4
     Nb persent
     Age 34.5
     T21 1:475
     T18 1:5302
     T13 1:1351
     34 ساله ممنون میشم نظرتون بگین

     جواب:
     با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال :
     عرض سلام و خسته نباشید نتیجه غربالگری مرحله اول بنده در هفته سیزدهم: ‏
     PAPP-P 33/60 UG/ML MOM 1/82 ‎
     FREE B-HCG 59/60UG/ML MOM 2/10 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

     تیجه غربالگری مرحله دوم درهفته هفدهم ‏‎:‎
     AFP=46.20 IU/ML MOM=1.29
     HCG=23225.0 IU/L MOM=1.07‎
     UE3=0.80 NG/ML MOM=0.26‎
     میخواستم بدونم مقدار کدام بیومارکرها در مرحله اول و دوم غیرطبیعی بوده که نیازمند تست تشخیصی شدم؟ ‏

     جواب:
     ريسك تريزومي ها محاسبه شده را برايم بنويسيد.
    • سئوال :
     سلام تو رو خدا من رو از نگراني نجات بدهيد
     من الان هفته ١٥ بارداري هستم ولي اصلا نمي دونم چرا دكترم فقط در غربالگري اول كه هفته ١٢ بوده سونو نوشت و ازمايش نداد من ازمايش ندادم بايد چيكار كنم ؟

     جواب:
     نگران نباشيد، كواد ماركر را در هفته ١٥ تا ١٧ و آنومالي اسكن را در هفته ١٨ تا ٢٠ انجام دهيد.
    • سئوال:
     آزمايشهاي منو تفسير كنيد و از نگراني نجات دهيد فقط يه دكتر زنان تو شهرما بود كه اونم با تموم شدن قراردادش با بيمارستان ديگه نمياد. دعاگوتونم
     سن:٣٦سال
     غربالگري اول:NT=1.15
     CRL=59.57
     TRisomy21: 1:3028
     Trisomy 18 :<1:30000
     Trisomy13: <1:30000
     سن جنين : 12w+3D
     غربالگري دوم:
     Trisomy21 : 1:1134
     Trisomy 18: <1:30000
     SLos: <1:30000
     NTDs: 1:2837
     سن جنين: 15w+2D
     سونوي آنومالي :
     Bpd=42mm
     Fl=26
     EDC=96/05/22
     سن جنين:18w+4d
     CNS(brain cerebellum cisterna magna&spin)=ok
     Fetal face (cleft lip)=ok
     Fetal Nek(nuchal folding)=ok
     Fetal heart (four chamber view)=ok
     Fetal abdomen&pelvis (urinary system & GI Appearance)=ok
     Fetal skeleton (bone length and club foot)= ok
     يه جدول هم تو سونوم هست كه بالاش نوشته
     Down syndrome Assesment
     7 تا مورد داره...

     جواب:
     باقدرت تشخيص ٩٧٪ ريسك تان در محدوده كم خطر است.
    • سئوال :
     وقت بخیر،من خانمم الان هفته ۱۵بارداریه،در جواب غربالگری اول در هفته ۱۲سونوگرافی همه آیتم ها طبیعیه و در ازمایش هفقط سندروم داون پایینه و عددش۱ به ۷۵۰ (۱:۷۵۰) میباشد ودکتر یه ازمایش دیگه نوشته برای هفته شانزدهم،اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم.

     جواب:
     با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • T21 prior risk 1:1369

     T18 prior risk 1:15950

     T13 prior risk <1:37704


     Nasal bone were seen

     CRL. 64.5

     Nuchal Translucency. 1.5 mm


     FBHCG. MOM. 0.89. value 27.8     PAPP_A. MOM. 0.92. Value 3120

     Calculate risk at term

     Trisomy21. 1:16939

     Trisomy18. <1:30000

     Trisomy13. <1:30000


     سلام و صبح بخیر
     نتایج آزمایش غربالگري زن داداش من هست
     و در سونو
     FHR 176 min


     امیدوارم اطلاعات لازم رو نوشته باشم

     زن داداشم جواب رو گرفت تعطیلات عید شروع شد
     و نتونست ب متخصص نشون بده
     و نگران هست

     ممنون میشم اگ جواب رو بگید


     ممنون

     جواب:
     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال :
     میشه لطفا آزمایش منو تفسیر کنید
     Nt:1.46
     Nb: presen
     Nuchal measurement:1.13mom
     PappA:1:00mom
     FreeBhcg:.0.54mom
     Risk of down less than 20000 screen negative
     Risk of trisomy 18:less than 20000 screen negative
     Risk of trisomy 13:less than 1 in 20000. Screen negative

     جواب:
     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،
     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     باسلام
     t21=260
     t18=>30000
     t13>20000
     خواهشمند است پاسخ ازمایشمو بدین ممنون

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام وقت بخیر .لطف می کنید ازمایش من رو تفسیر کنید
     Nuchal measurement 1.87mm 1.36MoM
     PAPP-A level 4082miu/l 1.21MoM
     Freeb-hCG level 29iu/l 0.65mom
     تست دوم در 15 هفته
     Ms-afp level 28.2iu/ml 1.09mom
     uE3 level 3.4ng/ml 1.28mom
     TotalhCG level 23700miu/ml 0.52mom
     Inhibin-A level 215pg/ml 0.84mom
     Fetal nasal bone present
     Screening resule screen negative
     Risk of down lessthan 1 in 100000
     Risk of trisomy18 less than 100000
     Risk of trisomy 13 1in 53000
     Risk of NTD 1in 4800
     Risk of pre- eclampsia 1in65
     ممنون میشم جواب بدید خیلی نگرانم.

     جواب:
     با قدرت تشخيص ٩٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     سلام, من ریسک غربالگری اولم بالا و 1به79شد و آمینوسنتز انجام دادم, نگران عوارض آن بر روی جنین هستم, آیا کم شدن مقدار مایع آمنیوتیک برروی سلامت جنین چه در کوتاه مدت یا در آینده مشکلی ایجاد نمیکند؟

     جواب:
     طبق رفرانس ها عوارض آمنيوسنتز تا يك هفته قابليت پیگیری داشته كه منجر به سقط جنين نشود. بعد از آن مشكلي پیش نمي آيد ولي براي اطمينان بيشتر تا انتهاي باردادي حداقل به ازاي هر كيلو وزنتان ٣٠ ميلي ليتر آب بنوشيد.
    • سلام خیلی خیلی ممنونم که پاسخ دادین. خیلی نگران بودم بعد از گرفتن جواب ازمایش تقریبا دو روز بود داشتم گریه میکردم ولی الان اروم ترم توکل کردم به خدا هرچی اون بالایی بخواد
    • سئوال:
     سلام خسته نباشيد من ٨هفته و پنج روز دارم ٢-٣روز گذشته لك بيني داشتم با شياف پروژسترون برطرف شد بنظر شما احتياج به سونو دارم يا خير....
     ج: خير

     و اينكه هزينه غربالگريه اول سونو و ازمايش چقدر هست؟!
     ج: با آزمايشگاه تماس بگیرید .
    • سئوال:
     سلام. میخواستم بدونم ازمایش غربارگریم خوب است.
     nb:was seen
     nt:1.5
     crl:50mm
     freeb-hcg:30.32

     جواب:
     سونويتان كه خوب است ولي بهتر است ريسك تريزومي ها هم را برام مي نوشتيد.
    • شهین احمدزاده
     یکشنبه 6 فروردین 1396 - 20:23
     سئوال:
     سلام . وقت بخیر .میشه جواب آزمایش من تفسیر کنید من 23 سال دارم مرحله اول غربالگری رو انجام دادم هفه ی 12 هم
     Nuchal measurement 4mm 2.99 MoM
     PAPP-A level: 5173 miu/L 1.46MoM
     Free&-hCG(1T) level: 14.48iu/L 0.44 MoM
     Fetal nasal bone: Present

     lNTERPRETION

     Screening result: ***SCREEN POSlTlVE
     Reason : lncreased risk of trisomy 13
     Risk of Down\'s : 1 in 1,000 (at term
     Risk of Trisomy 18 : 1 in 490 (at term
     Risk of Trisomy 13 : 1 in 50 (at term

     Comment : Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 1,400

     Comment : This test does not screen for neural tube defects

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و كانديد انجام تست هاي تشخيصي.
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید
     ازمایش و سونو مرحله اولم
     Nt 1.70
     Nb present
     Crl 66.0mm
     Papp-a 2.77
     Free b-hcg 1.28
     ریسک سندرم دان age 1:525
     Final risk 1:9720
     اما در ازمایش مرحله دوم ریسک سندرم دان ریسک نهایی 1:813بود
     باقی فاکتورها هم به اینصورت
     Afp 0.43
     Ue3 0.88
     Hcg 0.97
     Inhibin -a 1.24
     ایا نیاز به امونیوسنتز هست برای سندرم دان؟
     سونوی انومالی اسکن هم نرمال بود
     عبارت only biochemistry risk for ds =1:383 به چه معناست؟۳۳ ساله و بارداری دومم هست ممنون

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٩٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     با سلام و خسته نباشید
     میشه لطفا نتیجه آزمایش رو اعلام بفرمایید
     Age:30
     T21 prior risk: 1:955
     T18 prior risk: 1:10730
     T13prior risk: 1:25918
     12w + 6d
     Crl: 64.5 mm
     Nt:0.7mm
     Nasal bone: present
     Trisomy21: 1:4457
     Trisomy18: <1:30000
     Trisomy13: <1:30000
     با سپاس فراوان

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • ممنون از لینک خوبتون ...سپاس فراوان
    • سئوال:
     سلام من 29ساله هستم اگر ممکنه نتیجه غربالگری مرحله اول رو تفسیر کنید.
     T21 1:1420
     T18 1:3000
     T13: 1:3000
     Nt: 1:9
     دارم از نگرانی میمیرم تروخدا بهم بگین در چه وضعیتی هستم.

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     با سلام
     من 32 سال و 4 ماه سن دارم
     بارداری اولمه
     سن بارداریم 13 هفته و 6 روزه
     میشه لطفاً نتیجه زیر رو برام تشریح کنید؟
     T21 Prior Risk: 1:650
     T18 Prior Risk: 1:7280
     T13 Prior Risk: 1:18030
     CRL: 81 mm
     NT: 2/3

     جواب:
     ريسكهاي محاسبه شده را برايم بنويسيد.
    • سئوال:
     سلام ممنون ميشم اگه نتيجه غربالگريمو تفسير کنين:
     Crl: 68
     Nt: 2.4
     BPd:22.3
     (Background. Risk)
     Trisomy21: 1:638
     trisomy18: 1:1587
     trisomy13: 1:4971
     (adjusted risk)
     Trisomy 21: 1:822
     trisomy18: 1:4219
     trisomy13: 1:7785
     spontaneous delivery before 34weeks 1:1501

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     با سلام ووقت بخیر اگه لطف کنین به جواب آزمایش من نگاه کنین ممنون میشم،در12هفته و6 روز
     crl:62.0
     nt:1.76 1.44mom
     papp-a:5839.00 mom:1.53
     free b-hcg:50.35 mom1.82
     only biochemistry risk for ds =1 :1640
     DS: age1:728 final risk1:1310
     T18/13 Prior1:5250 final risk1:99000
     the risk oftrisomy18 is less than the screening cut-off
     یه سوال اینکه آزمایش dsما شامل Age هست یاfinal risk
     ممنون میشم تفسیرتون از این آزمایش رو ببینم.

     جواب:
     ريسك Final ملاك قضاوت مي باشد.

     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید
     T21 Prior Risk 1:475
     T18prior Risk 1:5302
     Trisomy21 1:1536
     Trisomy 18 1:30000
     Slos 1:30000
     Ntds 1:8134
     تست غربالگری دوم

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

     - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     سلام من ۲۲سالمه و سن جنین۱۲هفته و ۱روز است.سونو غربالگری را انجام دادم nt=2/1mm
     Nasal bone is present
     Crl=56mm
     1459:T21 prior risk=1
     17137:T18prior=1
     40023:T13priror=1
     Fbhcg=16.00 ng\\ml 0.58
     Papp_a=1453mu\\l 0.59

     جواب:
     نتيجه ريسك هاي محاسبه شده را برايم بنويسيد.
    • سئوال:
     با سلام و عرض خسته نباشید
     سونو سلامت سه ماهه نخست جنین انجام شده به صورت زیر : fetal heart beat 167 bpm
     gestational age by CRL: 63 mm(12 weeks and 5 days) .
     presentation: transverse
     placenta: marginal previa, grade 1
     adequate amniotic fluid is seen
     NT: 2.5 MM
     NB: 2.7 MM
     umbilical cord apear nornal, 3 vesseles

     خواهشمند است درصد ریسک و خطر رو بهم بگین و اینکه چه ازمایشایی میشه انجام داد که مطمین بشیم؟
     با تشکر و سپاسگزاری

     جواب:
     توصيه مي كنم كه ماركرهاي بيوشيميائي سه ماهه اول را هم انجام داده و ريسك تريزومي ها برايتان گزارش شده و عددش را برايم بنويسيد.
    • سئوال:
     با سلام و احترام
     آزمایش غربالگری سه ماهه نخست بنده به قرار ذیل می باشد:
     age:34
     11w+5d
     CRL:51mm
     NT: 1.5mm
     nasal bone: present
     PAPP-A: 1.800
     Free b-hcg: 35.90
     trisomy 21: 1:2144
     trisomy 13+18: 1:6480


     نتیجه آزمایش بنده چگونه است؟
     با تشکر.

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام من ٣٣سالمه بارداري اول هستم هفته ١١لك بيني داشتم كه دكترم گفت غربالگري انجام دهم ازتون خواهش ميكنم جواب آزمايشمو تفسير كنيد
     سونو:دكتر گفت يه كم جفت پايينه
     --nt:1mm--nb:present--crl:42 --ga:11wk,2day
     آزمايش:fbhc:39.6-0.68mom
     pappa:895-0.36mon
     T21prior risk 1:629
     T18prior risk 1:7035
     T13prior risk 1:17470
     calculated risks at term:
     Trisomy21- 1:2013
     Trisomy18- 1:12751
     Trisomy13- <1:30000

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام
     27 سالمه.این جواب آزمایش منه. اگه مشه راهنمایی کنید درباره نتیجه.
     DS=
     age- 1:1240
     final risk-1:915
     t18/13-
     prior:1:10000
     final risk-1:4610
     down syndrome:intermediate risk
     trisomy18/13:screen negative
     down syndrome:
     based on patient\'s first trimester risk, a specimen needs tobe submitted between 15 to 18 weeks for final risk calculasion.
     ONLY BIOCHEMISTRY RISK FOR DS:1:1441
     TRISOMY18/13:
     the risk of trisomy 18 is less than the screening cut-off

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     باسلام و خسته نباشید34سالمه، خواهش میکنم جواب تست سه ماهه اول رو بهم توضیح بدهید:
     FBHCG37
     PSPP_A3862
     T21 1;575
     T18 1:6434
     T13 1:16100
     Trisomy21 1:3377
     Trisomy18 <1:30000
     Trisomy13 <1:30000
     Crl 50
     Nt 1.6mm
     Nb present
     Age 11W5D با تشکر

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     با سلام امروز در مرکز شما نتیجه آزمایشم ب شرح زیر بوده ممنون میشم از راهنماییتون
     13 هفته و 1روز
     T21P priorRisk:1:1250
     T18:1:1455
     T13priorrisk:1:34202
     FBHCG:14
     PAPP-A:1333
     CALCULATED RISKS
     TRISOMY21:1:8525
     TRISOMY18:<1:30000
     TRISOMY13:<1:30000
     ممنون میشم تفسیرشو کمک کنید

     جواب:
     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     با سلام و خسته نباشید و سپاس بابت سایت خیلی خوب و عالیتون
     ممنون از پاسخگوییتون
     در صورت ممکن لطفاً نتیجه آزمایش مرحله دوم را بفرمائید :
     Age : 30.1
     T21 prior Risk : 1:955
     T18 prior Risk : 1:10730
     16W + 2 D
     TRISOMY21: 1:4475
     TRISOMY18: <1:30000
     SLOS: <1:30000
     NTDs: 1:7010
     AFP : 0.88
     HCG : 0.97
     UE3 : 0.80
     INA : 0.65
     با سپاس فراوان

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

     - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


     فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
    • سئوال:
     Age at term(years) : 25/2
     T21 age: 1:1330
     T21 final risk: 1:309
     T18 /13prior risk: 1:11100
     T18 /13final risk: 1:99000
     Weight: 60kg
     13w+4d
     Crl: 7.2mm
     Nt: 2.9mm
     Nb: present

     Fbhcg: 33.00 ng/ml. Corrected mom: 1.61
     Papp-a: 33.79 mu/l. Corrected: 2.21

     خواهمشمندم تفسیر آزمایشم را بفرمایید
     ممنونم

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام.ممنون میشم تفسیر آزمایش غربالگری سه ماهه اول همسرم رو اعلام بفرمایید
     سن مادر 34 و سن جنین 12 هفته و 5روز
     NT:2mm
     NB:2:2mm
     CRL:62mm
     PAAP-A: 3.41 ,MoM:0.91
     free B-hCG: 32.70, MoM:0.94
     Down syndrome: age:1:437 final risk:1:1420
     T18/13: prior:1:3180 final risk :1:99000

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     با سلام لطفا جواب آزمایش و سونو رو واسم توضیح بدین سن خودم۲۷ سال :

     Gestational age: 13weeks+1days from CRL
     Maternal weight: 62kg
     Fetal hear rate: 158bpm
     Crown-rump length (CRL: 68.4mm
     Nuchal translucency(NT: 1.7mm
     Free B-hCG: 45.1IU/l
     PAPP-A: 9.030 I/Ul


     Trisomy 21: 1:831. 1:16625
     Trisomy 18: 1:2073. <1:20000
     Trisomy 13: 1:6492. <1:20000

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     سلام ممنون از سایت عالی تون
     خواهش میکنم منو راهنمایی کنید
     تقریبا 30 سالمه و دوقلو باردارم سونو دادم یکی از قل ها crl:61 , n.t=2 بود و یکی دیگه crl:67, n.t=1.5 و استخوان نازال در هر دو قل دیده شد.
     و این جواب ازمایشم. میشه من و راهنمایی کنید خیلی نگرانم.
     Down syndrome: screen negative
     trisomy18/13: screen negative
     DS
     Fetus a = 1:60800
     fetus b = 1:16500
     final risk =1:13000
     T18/13
     Fetus a = 1:99000
     fetus b = 1:99000
     final risk = 1:99000
     age= 1:1010
     prior= 1:7610
     ممنونم.

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     با سلام و خسته نباشید و سپاس بابت سایت خیلی خوب و عالیتون. من 39ساله هستم اگر ممکنه نتیجه غربالگری مرحله اول من رو تفسیر کنید.ممنونم
     CRL =50 mm
     Gestation at date of sample : 12 week 3 days
     Nuchal measurment : 1.1 mm
     PAPP-A level : 4367 miu/L
     FreeB-hCG level : 184 iu/L
     Fetal nasal bone : Present
     Screening result : Screen negative
     Risk of Down\'s : 1 in 710
     (at term)
     comment : Down\'s risk due to maternal age is 1 in 95
     comment : Trisomy 18 risk : less
     than 1: 20,000 at term
     comment : Trisomy 13 risk : less
     than 1: 12,000 at term
     Comment: this test does not screen for neural tube defects

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید خواهشمندم جواب غربالگری سه ماه اول من را تفسیر بفرمائید تا یکشنبه دکترم نیست و خیلی استرس دارم
     age:36
     T21: 1:294
     T18: 1:3251
     T13: 1:8722
     Weight: 59 kg
     Gestational Age Biochemistry: 12W+2D
     FBHCG: 31.00 Corrected mom 1.04
     PAPP-A: 2701 Corrected mom 0.93
     CRL: 56 mm
     NT: 1.53 mm
     FHR: 133 bpm

     Calculated Risk:
     trisomy 21: 1:1976
     trisomy 18: 1:30000
     trisomy 13: 1:30000

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     با سلام و خسته نباشید خدمت شما ،اطلاعات زیر از غربالگری مرحله اول با سن بارداری ۱۲ هفته و شش روز میباشد . ممنون میشم اگه برام تفسیرش کنید.
     Age at term : 33.7
     T21prior risk : 1:554
     T18 prior risk: 1: 6200
     T13 prior risk : 1:15565
     Weight :55
     Crl :66.2 mm
     Nuchal translucency :2 mm
     Fbhcg : 76.00 ng/ml - corrected mom : 2.68
     Papp-a : 3487 mu/l - corrected mom :1.00
     Trisomy 21 1:358
     Trisomy 18 <1: 30000
     Trisomy 13 < 1:30000
     Nt : 2mm
     Nb : present
     منتظر جوابتون هستم . با تشکر.

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام و عرض ادب
     لطفاً نتیجه ی آزمایش منو تفسیر کنید
     سن: 32

     crl=58mm, GA = 12week 2day
     BPD=19mm, GA = 13week
     NT=1.8 mm
     PAPP-A level: 1855 mU/l (corrected MoM = 0.60)
     FBHCG: 24.65 ng/ml (Corrected MoM = 0.85)

     Age at term:32.9
     T21 Prior risk = 1:639
     T18 prior risk = 1:7157
     T13 prior risk = 1:17749

     Trisomy 21 screening = 1:250 low risk
     Trisomy 18 screening = 1:100 low risk
     Trisomy 13 screening = 1:100 low risk

     *CALCULATED RISK(at term):
     Trisomy 21= 1:1494
     Trisomy 18 <1:30000
     Trisomy 13 < 1:30000

     Follow-up comments:
     Quad or Sequential screen (at 15-16 weeks) or Non-invasive prenatal Test(NIPT) recommended!
     با تشکر

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید..۳۸ ساله هستم ...هفته دوازدهم اولین غربالگریمو انجام دادم که جوابش به شرح زیر بود
     NT:1/2
     هماتوم ساب کوریونیک به سایز ۹در ۱۹میلیمتر در لبه تحتانی جفت دیده شد.
     Risk of downs : 1 in 440 (at term)
     Risk of trisomy 18 : Less than 1 in 20000 (at term)
     Risk of trisomy 13 : 1 in 20000 (at term)
     دکتر برام آزمایش دی ان ای که خارج از ایران فرستاده میشه تجویز کرده،،خیلی خیلی نگرانم و استرس دارم ،آیا به نظر شما مشکل بدی هست و آیا بچم دچار مشکل ژنتیکی هست و سالم نیست؟؟؟؟ من و همسرم غریبه هستیم و هیچ کدام مشکل ژنتیکی در خانواده و فامیل نداشتیم..ممنون میشم زود پاسخ بدید و منو از نگرانی در بیارید...ممنون

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)

     این اختلالات مربوط به کروموزومها بوده و ارتباطی با اختلالات ژنتیکی ندارد.
    • سئوال:
     با سلام لطفا جواب آزمایش و سونو رو واسم توضیح بدین سن خودم 28 سال :

     Gestational age: 14weeks from CRL
     Maternal weight: 48kg
     Fetal hear rate: 159bpm
     Crown-rump length (CRL: 82.0mm
     Nuchal translucency(NT: 1.6mm
     Free B-hCG: 80.3IU/l
     PAPP-A: 5.331 I/Ul


     Trisomy 21: 1:859 1:914
     Trisomy 18: 1:2272 <1:20000
     Trisomy 13: 1:7077 <1:20000

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     خسته نباشید،،ببخشید من دیشب یه سؤال پرسیدم،،اگه ممکنه جواب بدید ممنون میشم خیلی نگرانم...
     یه سؤال دیگه اینکه من براتون فرستادم که ریسک سندرم داون ۱به ۴۴۰ بود. این عدد هرچی بالاتر بره و از هزار بالاتر باشه ریسک و خطر کمتره یا هرچی کمتر باشه؟؟؟؟

     جواب:
     مخرج کسر هر چه بیشتر باشد بهتر است.
    • سئوال:
     سلام.
     آز غربالگری اول من
     PApp 20.00 ug/ML
     FREE B-hcG 18.00 ng/ML
     DS 1:2230
     AGE 1:1240
     Equivalent age risk <15.0
     TRISOMY 18/13 1:99000
     سونو
     NT 2.10

     ببخشید سوالم اینه ک آز چطوره؟
     با تو جه ب اینکه سابقه مشکل ژنتیکی تو خانوادمون هست برای اطمینان هفته ۱۶ غربالگری تکمیلی باید انجام بدم؟

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • مجید بابائی
     شنبه 20 خرداد 1396 - 06:30
     سئوال:
     با سلام،اگر ممنکه جواب آزمایش غربال گری سه ماهه اول بارداری همسرم رو بفرمایید،

     age 28.2
     t21 prior 1:1148
     t18 prior 1:13054
     t13 prior 1:31247
     weight 63
     11w+3d
     11w+3d
     twin: no
     ms yes
     fbhcg 26.00 0.84
     papp-a 4004 1.68
     ultrasound:
     crl 53 mm
     nuchal translucency 1mm
     twin 2 anatomy n/a

     trisomy 21 1:30000
     trisomy 18 1:30000
     trisomy 13 1:30000
     ممنون میشم جواب رو به ایمیلم ارسال کنید.با تشکر فراوان

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     با عرض سلام و تشکر از سایت پر محتوا ی شما
     ممنون میشم که نتیجه غربالگري من را تفسیر کنید، خیلی نگران شدم.
     سن 38.5
     بچه دوم
     وزن 69
     سن غربالگري، 14 هفته و یک روز
     Nt, 2 mm
     mom 1.27
     Crl 82.6 mm
     Para/gravida: 1/4
     Papp-A: 2830 mlu/l
     mom 0.46
     ------
     Free B-hcg 136.8 iu/l
     Mom 5.74
     DS: screen positive
     Trisomy 18/13 : screen negative

     The risk of down syndrome is greater than the screen cut off
     only biochemistry risk for ds = 1:1.963512
     The risk of trisomy 18 is less than the screen cut off
     ممنون میشم که راهنمایی بفرمائید.

     جواب:
     با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز هستید.
    • سئوال:
     سلام،تو روخدا جواب منو بدین
     جواب سونوی ان تی و ازمایش خون رو میشه تفسیر کنن
     سن من :27 سال و چهارماه
     nt 2.1
     Srl 68
     Cx lengh 34my
     Fhr 155 bpm
     Bpd,fl,crl 13w 1 d
     Fbhcg 1:26
     Papa-A 1.05
     T21 perior risk 1:1175
     T18perior risk 1:13394
     T13 perior risk 1:32024
     Terisomy21 1:2228
     Terisomy 18 <1:30000
     Terisomy 13 <1:30000

     Terisomy 21 is below the cut off risk (1:250) whiche represents a low risk
     Terisomy 18 is below the cut off risk (1:100)whiche represents a low risk
     Terisomy 13 is below the cut off risk (1:100)whiche respersents a low risk

     دکتر برای چند نوع ازمایش که یکی امنیو سنتز بود پیشنهاد کرد بعد گفت که ازمایش ادومارکر و انجام بدم و بعد سونوی انومالی،میخواستم بدونم آیا جنین مشکوک به سندرم داونه??اگه نه چرا دکتر برام این ازمایش و...

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید...
     اینکه میگن انجام آمینو سنتز خیلی خطرناکه و گاهی باعث مرگ مادر میشه درسته؟؟؟؟

     جواب:
     خیر ، در بدترین حالت در 0.5 الی 1 % موارد منجر به سقط جنین می شود.
    • سئوال:
     سلام وقت بخير نتيجه ازمايش غربالگري سه ماه اول من به اين شرح است
     nuchal measurement :1.6mm 1.13 mom
     papp-a level:32.7mg/l 2.55 mom
     free b-hcg level; 35.6 ng/ml 1.17mom

     جواب:
     ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
    • سئوال:
     سلام من دو هفته پیش پیام دادم اما جواب ندادید لطفا پاسخ بدید

     جواب:
     با پوزش سئوالتان را پیدا نکردم مجدد سئوالتان را طرح کنید.
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید اگر ممکنه آزمایش رو برام تفسیر کنید
     تو ۱۲, هفته و ۴ روز
     nt: 1.50 mm
     crl:60 mm
     age at term: 25.2
     pappa : 0.37 mom
     bhcg : 1.59 mom
     down syndrome : screen negative
     trisomy 18/13 : screen negative
     ds: age 1:1360
     ds: final risk 1:1250
     t18/13 : prior 1:11400
     t13/18 : final risk 1:99000
     فقط تو قسمت remarks نوشته شده
     only biochemistry risk for ds = 1:387
     ممنون میشم سریعتر جواب بدید
     باتشکر

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید 26 سالمه بارداری اول و غربالگری در 12 هفته و چهار روز انجام شده
     عزیز نتایج ازمایش غربالگری من این بوده پزشک گفته مشکل داره خیلی نگرانم میشه توضیح بدین مشکل چی هست .
     Trisomy21:::::1:1306
     Trisomy 13...18:::::::>1:30000

     Nt 1/9mm
     T21 prior risk :1:1218
     T18 prior risk : 1:13940
     T13 prior risk : 1:33264
     Fbhcg: 74
     Papp -a 8.4

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     من براتون آزمایش همسرم رو فرستادم ولی جواب ندادید،اگر امکان داره دوباره چک کنید و تفسیر بفرمایید

     جواب:
     ببخشید من نتونستم سئوالتان را پیدا کنم. لطف کنید مجدد برام بفرستید.
    • سئوال:
     سلام و وقت بخیر
     لطفا جواب تفسیر ازمایش و پیشنهاتون رو بدید
     پرزانتاسیون متغیر و سن ان ۱۱ههته و ۲ روز
     صربان و اکتیویته در حد طبیعی
     پوزیشن جفت قدامی و گرید صفر و میزان مایع امونیاک طبیعی EBC=96/10/10+- 7D
     طول سرویکس ۴۰ میلیمتر
     Nt=3.2 بیش از حد طبیعی
     NB=2.6 در حد طبیعی و مطابق با سن حاملگی


     با توجه به nt بالا ایا پیشنهاد سقط جنین میدلید؟
     لطفا رود تر جواب بدید خیلی نگرانم

     جواب:
     نگران نباشید، شما کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
    • سئوال:
     سلام خسته نباشين توروخدا زود جوابمو بدين دارم از نگراني ميميرم ٢٨سالمه بارداري دوم امروز جواب ازمايش مرحله اول و گرفتم قسمت سندووم دون
     نوشتهds=1:379 ميشه برام توضيح بدين

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     با سلام،لطفا جواب آزمایش غربالگری مرحله اول من رو تفسیر کنید.با توجه به تشنجی که یکباره به سراغم اومد و داروی دپاکینی که ماه اول مصرف کردم نگرانم.الانم داروی لاموتریژین مصرف می کنم.تا حالا سه بار دچار تشنج خفیف شدم.
     Sample:12-06_17 12weeks 1day
     Nuchal measurment: 1/5mm 1/17MOM
     PAPP-ALEVEL. 1362miu/L. 0/38MOM
     FreeB-hcG level. 21/99iu/L. 0/43MoM
     Fetal nasal bone: present

     Screening result:screen negative
     risk of Downs:less than 1 in 20000(at term)
     risk of trisomy 18: 1 in 18000(at term)
     risk of trisomy 13: 1 in 5000

     Comment:
     Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 810.
     This test does not screen for neural tube defects.

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     با سلام لطفا نتیجه غربالگری مرحله اول منو تفسیر کنید خیلی نگرانم.38 سالمه.papp-0.88
     free b-hcg o.27
     down syndrome:screen negative
     trisomy 18/13:screen negative
     age 1:154
     prior1:1240
     other notes:
     based on maternal ege second Trimaster screening is recommended

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     سلام بی زحمت ازمایش منو تفسیر کنید
     Age at term: 24.9 years
     Geestational age: 12 weeks 3days
     Crl:55.0 mm
     Nb:present
     Nt:1.60 mm
     1.43 MoM
     Papp_A: 11.00mIU/ ml MOM :3.71
     free B_hcg: 110.00lU/L MoM :3.34

     جواب:
     ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
    • سئوال:
     باسلام خواهشمندم ازمایش منم تفسیر نمایید سپاس
     CRL:60
     Nt:1.10mm
     PAPP-A :3870.00 MLU/L
     FREE B-HCG:102.0 IU/L
     DS:
     AGE 1:173
     FINAL RISK:1:516
     T18/13
     PRIOR 1:1380
     FINAL RISK 1:99000
     هفته ۱۲/۴
     سپاس

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     با سلام من 36 سالمه نتیجه غربالگری اولم رو تفسیر بفرمایید. سونو گرافیم کاملا نرماله .
     817/trisomi21: 1
     30000 /1 :trisomi18
     30000 /1 :trisomi13
     ولی prior risk
     261/trisomi21: 1
     2884 /1 :trisomi18
     7831 /1 :trisomi13

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     با سلام 36 ساله و بارداری دوم هستم نتیجه غربالگری مرحله اولم
     FBHCG 1.32
     PAPP-A 1.11
     NT 1.6mm
     CRL 49mm
     Prior risk
     T21: 1;261
     T18: 1;2884
     T13: 1:7831
     Calculated risk
     T21: 1;817
     T18: 1;30000
     T13: 1:30000
     Calculated risk for T21 is below the cut of risk(1:250) which represent a low risk

     خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام ممنون
     papp-a 8.3 mom 0.57
     free b- hcg 7.60 mom 0.30
     nt 1/10 mom 1/10
     nb present
     down syndrome <1:50000
     age alone 1/965
     equivalant age risk <15.0
     trisomy 18/13 1:33000

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     باسلام. لطفا آزمایش غربالگری زیر راتفسیر نمایید.
     T21 prior risk: 1:1321
     T18 prior risk: 1:15299
     T13 prior risk: 1:36303
     FBHCG: 1.05
     PAPP-A: 1.33
     NT: 1.3
     NB: 2.2
     :Calculated risk
     T21: < 1: 30000
     T18: < 1:30000
     T13: < 1:30000

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     با سلام
     سن ۳۶ سال
     سن بارداری ۱۲ هفته و ۴ روز
     تریپل تست
     تریزومی ۲۱: ۱/۳۶۹
     تریزومی ۱۸: ۱/۳۰۰۰۰
     تریزومی ۱۳: ۱/۳۰۰۰۰

     سونوگرافی
     Nt:2.1
     Nb:not seen
     سونولوژیست در سایت معرفی شده توسط شما نبودن
     لطفا راهنمایی بفرمایید تفسیر تست ها رو
     ممنونم

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     با تشکر
     Cell free را انجام دادم
     اگر نتیجه منفی بود دیگر نیازی به امنیوسنتز نیست؟
     اختصاصیت در حد ۹۹ درصد واقعی است؟

     جواب:
     علت درخواست تست NIPT چی بوده است؟؟؟
    • سئوال:
     با سلام مجدد
     علت درخواست nipt
     Nt:2.1
     Nb:not
     T21 prior risk:1/369
     T21 calculated risk:1/925
     ايا با تست nipt جواب قطعي است؟
     و اصلا لازم است انجام دهم؟

     جواب:

     با قدرت تشخيص 99٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


     فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
    • سئوال:
     سلام
     من توي سي و نه سال هستم وجواب NT:2.1 و استخوان بيني ديده شده ريسك ها به ترتيب زير است لطفا نتيجه رو تفسير كنيد
     Trisomy 21: 1/112
     Trisomy18:1/5604
     Trisomy13:1/17133
     دكتر زنان آمنيوسنتز رو پيشنهاد دادند خواستم بدونم اين ريسك در محدوده ي بينابيني هست يا پر خطر
     آيا انجام free cell DNA كفايت مي كند؟ ممنون

     جواب:
     پر خطر و به توصیه پزشکتان عمل کنید.
    • سئوال:
     لطفا ازمايش منو تفسير كنيد
     T21prior risk 1:1050
     T18prior risk 1:11860
     T13prior risk 1:28513
     Fbhcg 21.00 corrected mom 0.60
     Pappa 1173 corrected mom 0.43
     كادر زرد رنگ
     Trisomy21 1:5985
     Trisomy18 <1:30000
     Trisomy13 1<1:30000

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

     - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     با سلام
     لطفا غربالگری مرحله اول من را تفسیر بفرمایید:
     Papp-a 6.6iu/l mom 2.03
     Free B-hcg 120.0 ng/ml mom 2.7
     Nt 1.1
     Nb present
     Down syndrome 1: 7200
     Age alone 1: 368
     Equivalent Age Risk ‌‌ کمتر از 15
     TRISOMY 18/13 1:99000
     سنم ۳۵ ساله به خاطر همین میخواستم ببینم لازمه آمینیوسنتز بشم؟ پیشنهاد شما چیه؟ ممنون


     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید من در 13 هفته غربالگری اول رو دادم که جوابش به این صورت هست مشاهده شدnt 3.1 nb
     آزمایشات
     papp 2.07
     free beta 18.60
     down risk 1.704
     age alone 1.726
     trisomy 18.13 1.375
     سنم 31ساله فرزند دومم اولی هم سالمه
     آقای دکتر من آزمایش سل فری دادم به خاطر ریسکش آمینوسنتز نشدم تو رو خدا آقای دکتر چقدر امید هست بچه ام سالم باشه اگه جواب سل فری منفی اومد میتونم اعتماد کنم دیگه آمینوسنتز نشم خیلی نگرانم

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
     • سئوال:
      ممنون از پاسختون آقای دکتر در صورت منفی شدن جواب سل فری با توجه به ان تی بالا لزومی داره آمینوسنتز بشم؟میتونم به سل فری اعتماد کنم خیلی نگرانم اصلا امیدی هست به سالم بودن جنین؟

      جواب:
      به شرط آنکه NT زیر 3 میلی متر باشد نیاز به انجام آمنیوسنتز ندارید.
      • سئوال:
       آقای دکتر من ان تی هست 3.1 ولی به علت ریسک سقط میترسم آمینوسنتز بشم چون لکه بینی داشتم حالا سل فری دادم ولی خیلی نگرانم احتمال منفی کاذب در سل فری چقدر هست احتمال داره جنینم مریض باشه و منفی نشون بده؟

       جواب:
       زیر 1 درصد منفی کاذب دارد.
    • سئوال:
     با سلام من دیروز سونوی nt دادم که جوابش این بود CRL:60 nt:1.3 ولی nb رو مشاهده نکرد و سونوگراف گفت که تیغه بینی هنوز خوب تشکیل نشده ولی سندرم نداره میخواستم ببینم این خطری داره که تیغه بینی تشکیل نشده؟ خیلی نگرانم

     جواب:
     نگران نباشید ، اندازه گیری تیغه بینی در سه ماهه اول از پروتکل کشوری حذف شده است و در هفته 15 باید چک شود.
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون.من ۲۹ سال دارم غربالگری و سونوگرافی سه ماه اول و دومم همه چی خوب و نرمال بود ولی سونو آنومالی رو تو ۱۶ هفتگی انجام دادم آیا این ممکنه مشکلی داشته باشه ازمایش سه ماه اول free beta hcg 44.90
     Papp-a2.68
     Triosomy211:8944
     Triosomy18<1:30000
     Trisomy13<1:30000
     Crl59.5mm bpd18.7mm nt1.23mm
     غربالگری آنومالی afp-alpha feto protein 26.72
     Afp mom .95
     Fl 16wk
     Ac17wk
     Bpd34.6mm
     Efw164gr
     بررسی اندام داخلی جنین همه چی سالم تو هفته ۱۶ انجام شده سونوگرافی آنومالی

     جواب:
     با قدرت تشخیص حدود 90% در محدوده کم خطر بوده.
    • سئوال:
     سلام.من شهرستان هستم ولی وقتی ازمایش غربالگری سه ماه اول دادم گفتن از ازمایشگاه به آزمایشگاه نیلو فرستاده میشه .حالا جواب ازمایش بدین صورته :
     T21 priorrisk :1:1050

     T18 prior risk :1:11860

     T13prior risk: 1:28513
     البته جواب ازمایش nuchal translucency:

     1.4ml
     حالا زیر برگه ازمایشگاه نوشته شده :
     ultrasound comment:
     Sonographer is responsible for the accuracy of nuchal translucency mesurement
     دکترم تا ده روز دیگه خارج از کشوره و من الان میخواستم بدونم جواب ازمایش چطوره ؟ چرا دوباره به سونوگراف ارجاع داده شدم ؟

     جواب:
     بهتر است ریسک تریزومی های محاسبه شده در صفحه دوم را برایم بنویسید.

     اون جمله هم نشان دهنده آن است که مسئولیت صحت جوابهای سونوگرافی بر عهده سونوگرافر می باشد.
    • سئوال:
     باسلام و تشکر از زحمات شما
     آزمایش غربالگری و سونو سه ماه اول اینجانب به شرح زیر میباشد لطفا راهنمایی بفرمایید نتیجه اش چطوره
     CRL 56mm 12wks1D
     Nasal bone present
     NT 1.37
     Papp-A 3.76IU/l mom 1.48
     Free b-hcg 139.80 IU/l mom 4.71
     Risk for DS 1:882
     Risk for T18/13 1:99000
     سن مادر 35.5
     در ضمن منتظر جواب آزمایش cell free هم هستیم
     با تشکر فراوان

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

     ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

     ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
    اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
    ابزارها

    جستجو در سایت

     

    ورود به سایت

    نام کاربری:
    کلمه عبور: