Loading...
مشاوره

پاسخ به سوالات پزشکی شما

چه تفاوتی بین تست های غربالگری دوران بارداری و دوران نوزادی وجود دارد؟

تست های غربالگری دوران بارداری بیشتر جهت پی بردن به اختلالات کروموزومی مهمی که منجر به عقب ماندگی ذهنی می...

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

از رايج‏ترين روش‏هاى غربالگرى سندرم داون تست‏هاى كُوآد ماركِر است كه شامل اندازه ‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه می باشد.

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

غربالگری سه ماهه دوم

 

بروز شده در تاریخ 94/02/13

در سال 1866 ميلادى دكتر جان لنگدون داون[1] مقاله‏اى در انگلستان منتشر كرد كه در آن از بچه‏هايى صحبت مى‏شد كه خصوصيات مشتركى داشتند و ضريب هوشى آنها پايين‏تر از بچه‏هاى معمولى بود. دكتر داون اين گروه از كودكان را به ‏دليل شباهت زياد چهرة آنها به ‏مردم مغولستان، مونگول نام نهاد؛ اما سال‏ها بعد يعنى در اوايل دهة 60 ميلادى بر اثر اعتراض متخصصان ژنتيك آسيايى اين نام از تمامى متون علمى حذف گرديد و از آن پس اين اختلال سندرم داون[2] نام گرفت. در سال 1930 ميلادى دانشمندان دريافتند كه علت بروز سندرم داون اختلالات ژنتيك است.

 

سندرم داون به ‏عنوان شايع‏ترين اختلال ژنتيك شناخته مى‏شود[3] (با شيوع 5/1 مورد در هر 1000 زايمان كه به ‏تولد نوزاد زنده مى‏انجامد). درصدى از جنين‏هاى مبتلا به ‏سندرم داون پيش از زايمان مادران مى‏ميرند.

 

با توجه به شيوع نسبتاً فراوان سندرم داون، طى 10 سال گذشته روش‏هاى گوناگونى براى تشخيص پيش از تولد اين بيمارى خطرناك ابداع شده است[4]. اما به‏ دلايل متعدد همچون به‏ دنبال داشتن خطر سقط و هزينة زياد انجام تست، امكان انجام اين روش‏ها براى تمامى زنان باردار وجود ندارد. به ‏همين دليل در سال‏هاى اخير روش‏هاى غربالگرى براى شناسايى زنان باردار كه بيشتر در معرض خطر هستند ابداع شده و اين افراد به ‏عنوان واجدين شرايط براى انجام روش‏هاى تشخيصى محسوب مى‏گردند[5].

 

بروز سندرم داون با سن مادر ارتباط مستقيم دارد به ‏طورى كه خطر تولد نوزادان مبتلا به ‏سندرم داون در مادران تا سن 30 سالگى تقريباً ثابت بوده و حدود 1 در 1000 مى‏باشد و از آن پس به ‏صورت تصاعدى افزايش مى‏يابد به ‏طورى كه در سن 35 سالگى 1 در 250 و در سن 40 سالگى 1 در 75 مى‏شود. با اين حال 80% موارد سندرم داون در زنان زير 35 سال بروز مى‏كند (زيرا تعداد باردارى در اين سنين بسيار بــيــشتـر اسـت).

 

زنانى كه در باردارى‏هاى قبلى داراى فرزند مبتلا به سندرم داون بوده‏اند نيز در معرض خطر بيشترى قرار دارند. تأثير عوامل ديگرى همچون سن پدر، سابقة ابتلاء در اقوام درجه 2 و يا 3، تشعشعات محيطى و غيره هنوز به ‏طور كامل به اثبات نرسيده است.

 

از رایج‌ترین و مطمئن‌ترین روش غربالگری در سه ماهة دوم بارداری تست کوآدراپل مارکر یا به اختصار تست‏ كُوآد ماركِر [6] است كه شامل اندازه‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه مى‏باشد.

 

تست كوآد ماركر نسبت به تست پیش از خود یعنی تريــپـل مــاركـر قــدرت تـشخيص بيشترى دارد و مــوارد مــثبت كـاذب آن كـمتر اســت و امروزه اين تست جايگزين تست تريپل ماركر شده است.

 

این تست از ابتدای هفتة 14 (0D+14W) تا انتهای هفتة 22 (22W+6D) حاملگی قابل انجام بوده و بهترین زمان انجام آزمایش در ایران هفتة 15 حاملگی (و در سایر کشورها از 15W+2D تا 17W+0D) است. احتمال وجود سندرم داون با انجام محاسبات آمارى بر روى مقادير به دست آمده از تست، سن مادر و موارد ديگر همچون وزن مادر، سابقة مصرف سيگار، ديابت، باردارى‏هاى دوقلو و غيره محاسبه مى‏گردد. نرم‏افزارهاى ويژه‏اى براى اين منظور طراحى شــده‏انـد كه خطر ابتلاى جنين را به صورت عددى و همچنين منحنى‏هاى خاص نشان مى‏دهنـد. يافتـه‏هاى سونوگرافــى نـيز به تعيين ميزان خطر ابتلاى جنين به سندرم داون كمك مى‏كنند. رايج‏ترين يافـتة سونوگرافى در سنـدرم داون افزايش ضخامت چين پشت گردن جنين مى‏باشد. نتايج تست كوآد ماركر خطر وجود دو بيمارى مادرزادى ديگر را نيز نــشـان مـى‏دهد. اين بيمارى‏ها «تريزومى 18» و «نقــص‏هـاى لـولة عصبى» هستند.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهة دوم

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة دوم مادران در چهار گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک جنین بیشتر از 1:250 باشد، پس از تأیید سن جنین، مادر برای مشاورة ژنتیک و انجام آمنیوسنتز ارجاع داده می‌شود. در صورتی که سن جنین با سن گزارش شده در جواب آزمایش بیش از 7 روز اختلاف داشته باشد مادر برای محاسبة مجدد ریسک به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که برای تعیین سن جنین از LMP (اولین روز از آخرین قاعدگی) استفاده شده باشد حتماً باید پیش از انجام آمنیوسنتز، یک سونوگرافی برای تأئید سن جنین انجام شود.

تبصرة 1: درصورتی که ریسک جنین فقط برای تریزومی 18 مثبت شود به دلیل آنکه تریزومی مزبور با IUGR[1] (که همان عقب ماندگی رشدی داخل رحمی می باشد) همراه است، اختلاف سن بین سونوگرافی و LMP فاقد ارزش است.

تبصرة 2: در صورتی که جواب آمنیوسنتز طبیعی بود، باید این زنان از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری جزء گروه پرخطر قرار گیرند و مراقبت‌های دوران بارداری برای آنها افزایش یابد (از جمـــله انجام آنومالی اسکن در هفته‌های 20-18، سونوگرافی هفتة 24 حاملگی برای رد IUGR، کنترل فشار خون، کنترل دفع ادراری پروتئین، کنترل ترشحات واژن برای رد عفونت و...).

2- گروه با ریسک بینابینی (borderline risk): در صورتی که ریسک سندرم داون بین 1:400-1:250 باشد، انجام سونوگرافی تفصیلی در هفته 20-18 توصیه می‌شود. همچنین وجود سطح غیرطبیعی مارکرها نظیر:

- (AFP (MoM ≥2.5

- (hCG (MoM ≥3.0

- (Inhibin A (MoM ≥3.0

- (uE3 (MoM ≤0.4

سبب افزایش احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری شده، ضرورت مراقبت های دوران بارداری را افزایش می دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): ریسک به دست آمده از 1:400 کمتر است. در این صورت غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد.

4- در صورتی که نتیجة غربالگری اختلالات طناب عصبی بیشتر از ریسک تفکیک کننده (1:100) باشد، (برای اطلاع از مواردی که ریسک اختلالات طناب عصبی را افزایش می‌دهد، به مقاله افزایش AFP مراجعه شود).

طبق توصیة آخرین راهنمای BCPGSP، انجام سونوگرافی تفصیلی سه ماهة دوم در هفتة 20–18 باید به تمام زنان باردار پیشنهاد شود. اگر در این سونوگرافی هیچ‌گونه مارکر مربوط به سندرم داون تحت عنوان مارکرهای خفیف[2]وجود نداشته باشد، می‌توان ریسک تریزومی 21 را تا 50% کاهش یافته قلمداد کرد.]

 

در خاتمه ذكر اين مطلب ضرورى است كه كالج طب زنان و زايمان آمريكا توصيه مـى‏نـمايد كه تمام زنــان بـاردار در فـاصلة هفــتـه‏هـاى 15 تــا 18 بـاردارى مورد غربالگرى سـندرم داون قرار گيرند. به همين دليل بروز اين اختلال در سال‏هاى اخير در آمريكا بسيار كاهش يافته است.[1] . (IntraUterine Growth Restriction (=IUGR

[2] . soft markers

 

[1]. John Langdon Down

[2] . Down’s Syndrome

[3]. علت سندرم داون در 95% موارد جدا نشدن كروموزوم 21 طى تقسيم سلولى ميوز است كه در 90% موارد در تخمك روى مى‏دهد. وجود کروموزوم 21 اضافى در سندرم داون باعث فعاليت بيش از حد ژن‏هاى درگير و نهايتاً ساخت بيش از حد پروتئين‏هاى خاصى مى‏گردد كه عامل ظهور علايم سندرم داون هستند.

[4]. آمنيوسنتز ]Amniocentesis[ (به‏دست آوردن سلول‏هاى جنين و بررسى كروموزومى آنها) از جمله اين روش‏ها مى‏باشد.

[5]. تفاوت روش‏هاى غربالگرى و تشخيصى در اين است كه در يك تست تشخيصى، يك نتيجة مثبت به ‏معناى وجود قطعى بيمارى يا وضعيتى خاص است؛ اما در يك تست غربالگر، هدف ارزيابى ريسك وجود بيمارى يا يك وضعيت خاص مى‏باشد. بنابراين يك نتيجة مثبت افزايش ريسك را نشان مى‏دهد. روش‏هاى تشخيصى برخلاف روش‏هاى غربالگرى معمولاً پرهزينه، وقت‏گير و بعضاً پرخطر هستند اما نتايج دقيق‏ترى به ‏همراه دارند.

[6] . Quad Markerنظرات

 

 • سئوال:
  باسلام.من 27سال سن دارم.و33هفته باردارم.جواب غربالگری اولم طبق گفته دکترم خوب بود:
  Papp-a 14.90ug/ml mom1.06
  Free b-hcg 27.40ug/ml mom0.98
  Nt=1.2
  Nb=present
  سندروم داون وتریزومی18/13منفی است.امامقدارتریزومی21ونگفته.
  که سونوگرافی رو12هفته و1روز وآزمایش رودر12هفته و3روزانجام دادم.
  وجواب غربالگری3دوم:
  آزمایش در16هفته و3روزانجام شده
  Afp 18.90iu/ml mom 0.62
  Ue3 2.00ng/ml mom 0.87
  Hcg 45505.00lu/l mom 1.68
  Inhibin-a 365.00pg/ml mom1.65
  سندروم داون،osb,تریزومی18,slosروهمگی منفی زده.اماازتریزومی13و21هیچ اطلاعاتی نداده.
  وریسک سندروم داون1:265زده.
  وجواب سونوی آنومالی اسکن روکه در17هفته و یک روزانجام دادم طبیعی بود.
  تروخداچون...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به آنکه جواب آنومالی اسکن شما نرمال است جای نگرانی وجود ندارد.
 • سئوال:
  سلام 26سن .78وزن در هفته 16.غربالگری سه ماه اول nt.1/2وnbوcrl.55/6وafp.15.5mom0.57الان در هفته 17هستم ایا لازم است ازمایش کوادرپل تست انجام شودیا در هفته 18 سونوانومالی برای تشخیص سلامت جنین کافی است لطفا پاسخ دهیدمن خیلی نگرانم

  جواب:
  همان آنومالی اسکن کافی است.
 • سئوال:
  با درود فرآوان
  سوال: اگر کواد مارکر انجام بدم آیا آزمایش رد اختلالات عصبی AFP هم توش هست یا باید جداگانه انجام بدم //
  ج: آن هم چک می شود.

  مثلا همیشه تذکر میدید که در هفته 15 رد اختلالات عصبی هم انجام بدیم و کواد مارکر هم میفرمائید زیر هفته ی 17
  حالا بهترین زمان برای انجام این آزمایش چه هفته ایی میباشد ؟؟
  15+2 بهترین زمان است.

  با تشکر فرآوان
 • سئوال:
  سلام.
  واقعا خسته نباشید بخاطر راهنمایی ها و مشاوره های ارزشمندی که در اختیار کاربران قرار میدهید.
  ممنون میشم اگه نتایج آزمایش غربالگری سه ماه اینجانب را تحلیل بفرمایید.
  age at term: 30.6
  edd: 30/031395
  gestation: singlton
  Gestational age: 15w, 6 day
  Weigh: 75
  screening status: initial sampel
  Para/gravida1/3
  afp:26.30 iu/ml.....mom:0.98
  ue3:1.19 ng/ml.... mom:0.52
  hcg: 14470 iu/L...mom:0.66
  inhibin-A:111.3…mom:0.53

  bpd: 33mm
  Nb: 3.8 mm
  Nt: 2.4 mm

  DS: prior-1/902…final risk-1/13700

  NTD: prior-1:1000…final risk-1/13500

  T18:prior-1/9020…final risk-1/3400
  sLOS :prior-1/20000…final risk 1/5630

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام وخسته نباشید
  ایا ریسک سندروم دون 1به 600 در غربالگری سه ماهه دوم نیاز به امینوسنتز دارد؟

  جواب:
  اگر این تست در آزمایشگاه معتبری انجام شده است ، بهتر است یک آنومالی اسکن دقیق انجام دهید اگر سافت مارکرهای سندرم داون مشاهده نشود جوابتان دو برابر ریسک اش بهتر می شود و نیازی به آمنیوسنتز ندارید..
 • سئوال:
  باعرض سلام خسته نباشید.
  فرزند اول من ابتلا به علایم سندروم ولی پزشگان به قطعیت نگفتن سندروم.غربالگری سه ماهه اول را بحضورتان فرستادم نتایج را گفتین خوببود.الان سه ماههدوم را بحضورتان ارسال مینمایم باتشکر.
  ضربان قلب ۱۴۵
  سن ac.93mm
  Bpd29/6 mm
  Fl 15/5mm
  15هفته
  وزن ۱۱۵/۵
  Nft.2/3
  Ns.5mm

  جواب:
  این سونویتان که خوب است ریسک کامل غربالگری سه ماهه اول را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشید میخواستم نظرتونودرموردسونوگرافی غربالگری دوم وانومالیهای جنینذبدونم

  ۲۵ساله,س حاملگی براساس معیار fl:15/5mm BPD:29/6 Ac:93mm
  ۱۵هفته و۳روز
  وزن جنین ۱۱۵+۰/۰۵گرم متناسب باسن حاملگی هست
  Ns:5mmوNFT:2/3
  انومالی ماژوردرتوراکس احشاداخلی شکمی کلیه هاقلب وستون فقرات سیستم Cns اندامهای جنین مشاهده نشده
  یه سوال دیگه داشتم تصویر جنین به صورت بریچ دیده شدن تو هفته ۱۵مشکلی نداره که نگرانم؟؟ممنون

  جواب:
  سونویتان خوب است و جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  سلام خسته ناشین لطفا غربالگری سه ماهه دوم منم تفسیرکنید.
  Afp:56.1ng/ml. 1.06moms
  HCC 30330 multitude/ml 1.23
  UE 3 : 6.12 ng/ml 1.27
  Gesiaion age 17+6
  Method:bpd
  Biochemical risk for TT.21. 1:1763
  Age risk. 1:550
  Neural tube defects risk <1:100000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام لطفا غربالگیری سه ماه دوم منو برام تفسیر کنید
  Afp 0.82 mom
  Hcg 2.22
  Ue3 0.48
  Ina 1.57
  Trsomy21 1:85
  Trisomy18 1:27326
  Slos 1:5505
  Ntds 1:8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
 • سئوال:
  سلام
  لطف کنین جواب غربالگیری سه ماه اول منو تفسیر کنین
  32سالمه
  Papp_a level:0/80MoM
  Freeb_hcglevel:1/36MoM
  Nuchal measurement:0/93MoM
  Risk of Downs:1in4800
  Risk of18:less than 1in20000
  Risk of13:less than 1in20000
  و با توجه ب اینکه nt:1/1mm

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و فقط توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  من در یک مرکز معتبر( در مرکز استان ) غربالگری سه ماهه اولوانجام دادم که اینجا هم گذاشتم :
  و جواب شما هم این بود:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در منطقه کم خطر بوده و یک تست AFP ..
  و کوآد مارکر را در ( شهرستان ) در تاریخ 14/10/94 انجام دادم :
  AFP= 23.90, MOM =.0.86
  UE3=0.70 , MOM=0.31
  HCG=71524.0 , MOM.085
  Risk assessment /at term/ cut off
  Down syndrome -1:66 1:250
  Age alone 1:1500
  Osb 1:17100
  Trisomy18 -1:8850
  Down syndrome screen positive
  Open spina bifida screen negative
  T18 screen negative
  حال سوالم اینه به کدامیک اطمینان کنم ؟
  دوم اینکه توصیه ی شما به بنده چیه ؟ تکرار...

  جواب:
  سریعأ از آزمایشگاه بخواهید ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنید و جوابش را برایم بنویسید..
 • سئوال:
  سلام ممنون ميشم سونوگرافي منو تفسير كنيد ازمايشات غربالرحله اول و دوم در محدوده كم خطر بودم 35 سالمه ودر هفته 18 هستم
  پرزانتاسيون:سفاليك
  نرمال بودن فاصله بين I.o.d-od-b-nولنز چشمها ميباشد
  عدم kink( گره خوردن) بند ناف دور گردن
  وزن تقريبي :223گرم (نرمال)
  R/o (ردنمودن) انومالي اسكلتي ماژور ونخاع جنين
  R/o امفالوسل و گاستر وشيزي
  R/o ضايعات اسكلتي در جمجمه مانند ميلومننگوسل وضايعات brain جنين
  جفت در وضعيت خلفي و داراي گريد. 2ميباشد
  Afi=12cm. Fhr=142/min
  سيستم قلب و عروق رويت شد كه بطور GROOSLY نرمال ميباشد
  علايم سونوگرافيكي سندرم داون شامل روده اكوژن وبزرگي حفره...

  جواب:
  سونویتان نرمال هست.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید جواب از غربالگری دوم من قسمت hcg bold جواب را به شرح زیر زده که کمی نگرانم دکترم گفت مشکلی نیست اما من دلیل اینکه مقدارم کم است را متوجه نمیشم. ممنون میشم راهنماییم کنید.hcg 16.30 iu/ml 0.35 mom
  وجواب کلی ازمایشم به شرح زیر است.
  Afp 38.00 iu/ml 1.32
  hcg 16.30 iu/ml 0.35
  ue3 1.20 ng/ml 1.04
  ina 217.00 pg/ml 0.85
  trisomy 21:1:30000
  trisomy 18:1:30000
  slos:1:30000
  ntds 1:2117
  t21 prior risk 1::1380
  t18 prior risk 1:16097

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و فقط توصیه می کنم یک آنومالی اسکن دقیق هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید. نگران نباشید.
 • سئوال:
  متشکرم از راهنماییتون، من در هفته 12 خونریزی داشتم ممکن در مقدار hcg من در خون تاثیر گذاشته باشد یا ربطی ندارد؟

  جواب:
  ممکن است. به هر حال در طی بارداری مواظبت بیشتری کنید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  غربالگری مرحله دوممو در دو ازمایش متفاوت انجام دادم در 16هفته و 3روز ریسک سندروم دون 1به600شد و در 16هفته و 6روز ریسک دون 1به5300شد،سونوی انومالی هم انجام دادم ک جوابشو فرستادم واستون،گفتین سونوم نرماله و مشکلی نداره،نگرانی من اینه ک ریسک دون چرا در دو ازمایشگاه متفاوت تفاوت زیاد داره؟ایا باید امینوسنتز انجام بدم خیلی نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید با توجه به نتیجه آنومالی اسکن فقط برایم بنویسید که هر کدوم را در چه آزمایشگاهی انجام داده اید (هر دو را برایم بنویسید.)
 • سئوال:
  سلام و ممنون از رسیدگیتون در ادامه سوال قبل ک گفتین نام ازمایشگاهها رو بفرستم
  بندرعباس هستم مرحله دوم رو یبار در ازمایشگاه سبحانی انجام دادم ک ریسک دون 1به600شد و یبار در ازمایشگاه بنی هاشمی انجام دادم ک 1به5300شد،البته غربالگری مرحله اولمو در ازمایشگاه بنی هاشمی انجام دادم ک ریسک دون 1به 3400 شد، باتوجه ب مرحله دوم چرا ریسک دون در دو ازمایشگاه متفاوت تفاوت زیاد داره؟
  من خیلی نگرانم

  جواب:
  با توجه به اینکه فاصله بین دو آزمایش هم خیلی نیست من هم نمی دونم چرا اینقدر اختلاف وجود دارد ولی به هر حال نگران نباشید. فعلأ که ریسک تان خوب است و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 هم انجام دهید اگر آن هم خوب باشد دو برابر ریسک تان بهتر هم می شود.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید،در ادامه سوال قبلیم ک راجع ب تفاوت ریسکها بود نتیجه سونوی انومالی در هفته 18 واستون میفرستم ببینین نیاز به امینوسنتز هست یا جای نگرانی نداره اخه خیلی نگرانم ممنونم از زحماتتون
  B.P.D=18wk +3d
  A.C=18wk +4d
  F.L=18wk +2d
  H.C=18wk +1d
  F.H.R=147bm
  E.F.W=247gr
  TranscerebelLum diameter:18mm(NL
  Cisterna magna:4.2mm(NL
  NF:3mm(NL
  Skeletal structure including extremities,vertebral column,brain_body of fetus are evaluated and no
  detectable gross congenital anomaly
  fetal biometry index &other organs (Abdominal wall,Both kindeys,bladders,spine,face,brain,thorax,liver,stomach appear normal.

  جواب:
  سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  سلام، خسته نباشید
  آیا امکان داره تست غربالگری اول بنده رو تفسیر کنید: سن 35. 12w
  T21 prior risk: 1:340
  T18 prior risk: 1:2289
  T13 prior risk: 1:5921
  twin: yes
  if: yes
  FBHCG: 24
  PAPP-A : 2276
  TRISOMY21 twin1: 1:2031
  twin2: 1:2487
  TRISOMY 18. twin1: 1:1013
  twin2: 1:1443
  TRISOMY 13 twin1: 1:30000
  twin2: 1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده ولی توصیه می کنم در بارداری دوقلویی یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام اگه ممکن جواب آزمایش غربالگری دوم من رو تفسیر کنید.
  AFP 55.00 MOM 2.00
  HGC 73.80 MOM 1.88
  UE3 1.10 MIM 0.88
  INA 252.00 MOM 1.12

  CALCULATED RISK AT TERM
  TROSOMY 21: 1:5487
  TROSOMY 18>1:30000
  SLOS|>1:30000
  NTDs 1:338
  1:24 PREECLAMPSIA SCREENING:
  4.17 time more than normal preganant woman.
  میخواستم بدونم در مورد NTDs و مسمومیت بارداری خطری هست؟

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  بنده در غربالگری سه ماهه اول ریسک پائین شدم screen negative
  و شما هم فرمودید که با قدرت 85 درصد در گروه کم خطر هستم
  غربالگری سه ماهه دوم هم انجام دادم که ریسک رو برای Down syndrome -1:66:
  که فرمودید : سریعأ از آزمایشگاه بخواهید ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنید. که باتوجه به نداشتن وقت ؛ خودم داوطلبانه رفتم و تست آمنیوسنتز رو با روش QF – PCR انجام دادم و جواب این شد : در 17 هفته و 5 روز
  No chromosomal aneuploidy involving chromosomes 13,18 and 21 was detected using STR markers used
  حالا میشه لطف کنید و اونو برام تفسیر کنید ؟
  دوم اینکه بایدها و نبایدهای بعد از این آزمایش چیه ؟؟؟
  سوم اینکه گفتند...

  جواب:
  جوابتان خوب است و نگران نباشید و بعد از اینکه جواب کاریوتایپتان آماده شد برایم بنویسید..
  • سئوال:
   با سلام و تشکر مجدد
   ببخشید من چون جواب آز سه ماهه دومم ریسکش برای داون شده بود1:66 به دلیل کمی وقت خودم داوطلبانه رفتم آمنیوسنتز به روش سریع QF – PCR / در هفته 17+5 روز / که جواب شفاهی رو چهار روز قبل و جواب کتبی رو دو روز قبل دادند که عرض کردم :
   No chromosomal aneuploidy involving chromosomes 13,18 and 21 was detected using STR markers used
   / امروز هم زنگ زدم گفتن همونی هست که جواب کتبی رو گرفتی دیگه نمیدونم ؟؟
   اگه میشه بیشترتوضیح بدین ممنون میشم

   جواب:
   جنین تان از نظر اختلالات کروموزومی سالم است و یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام لطف میکنید جواب غربالگری دوم منو برام تفسیر کنید:
  AFP 29.00 MOM 1.02
  HGC 55.10 MOM 1.19
  UE3 1.10 MIM 0.87
  INA 305.00 MOM 1.21

  CALCULATED RISK AT TERM
  TROSOMY 21: 1:4330
  TROSOMY 18<1:30000
  SLOS<1:30000
  NTDs 1:4777

  t21 prior risk 1:1175
  t18 prior risk 1:13394

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک آنومالی اسکن دقیق هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید. نگران نباشید.
 • سئوال:
  سلام ۱۶ هفته هستم لطفا جواب غربالگری سه ماهه دوم رابرام تفسیر کنید
  Rrisomy21 1:27
  Trisomy18. 1:30000
  Slos. 1:30000
  Ntds. 1:888

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و کاندید انجام تست تشخیصی هستید.
 • سئوال:
  تفسیر کنید هفته ۱۶ بارداری هستم
  Trisomy21. 1:27
  چند درصد ممکنه جواب امینوسنتز خوب باشه؟

  جواب:
  95% احتمال خوب بودن جواب آمنیوسنتز وجود دارد.
 • سئوال:
  ایا عدد ntبا سندرم داون در ارتباط است وعدد ntانرمال میشود? اگر عدد ntخوب باشد با توجه تریزومی۲۱. برابر با۱:۲۷ ممکن جنین مشکل کروموزومی نداشته باشد؟

  جواب:
  در 60 الی 65% موارد داونی NT افزایش می یابد.
  بله امکان سالم بودن جنین حدود 97% می باشد.
 • سئوال:
  با سلام من امروز جهت انجام آزمایش خون غربالگری سه ماه دوم به آزمایشگاه نیلو مراجعه کردم.آزمایشگاه با توجه به سونوگرافی سه ماه اول هفته بارداری را ۱۶ هفته در نظر گرفت!اما من با توجه به تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی و سونوگرافی دیگری که انجام دادم هفته ۱۵ هستم! حالا سوال من این است که این اختلاف آیا خطایی در جواب آزمایش ها ایجاد میکند؟ خیلی نگران هستم و اصلا به سونوگرافی سه ماه اول اعتماد ندارم ،به نظر خودم با بی دقتی انجام شد!خیلی نگران این موضوع هستم!

  جواب:
  نگران نباشید جوابتان که آماده شد به یکی از پزشکان آزمایشگاه نشان دهید تا دقیقأ برایتان توضیح داده شود.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از مطالب بسیااار مفیدی که در اختیار کاربران میگذارید...خواهشمندم مرا راهنمایی کنید در خصوص جواب تست های غربالگری
  غربال اول...12هفته و 5 روز
  وزن 66
  سن 33.4
  ان تی 1.5
  ان بی مشاهده شده
  T21: 1:1691
  T18: 1:30000
  T13: 1:30000
  برای هرسه تریزومی ذکر شده screen negative

  غربال گری سه ماهه دوم
  تست afpانجام شد و نتایج زیر حاصل شد
  سن بارداری:15 هفته و 4 روز
  وزن : 67
  سن: 33.5
  T21: 1:575
  T18: 1:6434
  AFP:29.3(value), (CMOM) 1.02
  NTDs 1:4802 screen negative

  جواب:
  با قدرت تشخيص 95٪ ريسك تان در محدوده كم خطر مي باشد.
  • سئوال:
   با سلام من 26سالمه وهفته17بارداری آزمایش غربال گری دو رو انجام دادم خواهش میکنم نتیجه ش رو برام تفسیر کنید.

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   Ds1:269/age only 1:1240/serumscreen1:19000/population prevalence 1:1000/serum screen <1:99000/background risk 1:12381 جواب هر سه تروزومی هم screen negative هست متشکرم

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   باسلام لطفا جواب ازمايش غربالگري مرا تشريح كنيد ايا تريزومي 21 ععدش خوبه مرحله دوم
   age 32.9
   t21 prior risk 1.639
   t18prior risk1.7157
   weight kg 69
   gestational age 15w+2d
   detarmination metod skan
   diabetic no
   twin no
   smoker no
   ivf no
   previos preeclampsia history no
   previous downs child history no
   previous ntd hjstory no
   afp32.00 iu/ml 1.27
   hcg 46.10 iu/mi 1.30
   ue3 1.00 ng/0.93
   ina 303.00 pg/mi 1.23
   غربال گري مرحله اول
   t21 1.639
   t18 1.7157
   t13 1.77749
   wehght kg 69
   gestational age at biochemistry 13w+2d
   gestational age at scan 13w+2d
   twin no
   smoker no diabetic no
   ivf no previous downs child history no
   fb hcg 21.00 ng/mg 0.88
   papp-a 2989 mu/l 1.2
   as hn sono report
   fetal heart activity present
   fetal heart rate bpm
   bpd mm
   fl mm
   crl 75mm
   nuchal translucency 1.91 mm
   nasal bone present
   tiwn 2 anatomy n/a

   جواب:
   با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام وقتتون بخیر
   تفاوت سونو سه بعدی و انومالی اسکن چیه؟کدوم نقص لوله های عصبی رو نشون میده؟

   جواب:
   تفاوت چندانی ندارند چرا که در آنومالی اسکن برای مدت کوتاهی از پروب سه بعدی برای بررسی بیشتر ساختار آناتومیک جنین استفاده می شود.
  • سئوال:
   سلام و عرض خسته نباشید.لطف میکنید جواب آزمایش منو تفسیر بفرمائید چون قصد سفر دارم و از نگرانی در بیایم.
   Age:31.2
   t21 prior risk:1:831
   1:9313:T18prior risk
   weight kg 85
   gestational age 16w+3d
   detarmination metod skan
   diabetic no
   twin no
   smoker no
   ivf no
   previos preeclampsia history no
   previous downs child history no
   previous ntd hjstory no
   afp12.00 iu/ml 0.46
   hcg 13.20 iu/mi 0.53
   ue3 1.80 ng/1.36
   ina 128.00 pg/mi 0.61

   جواب:
   ریسک تریزومی ها را برایم ننوشتی
  • سئوال:
   سلام.متأسفانه جواب آزمایش الان همراهم نیست که بنویسم.
   از روی همین نمیشه حدودی تشخیص داد.و گرنه باید تا چهار روز دیگر برای شما ارسال میکنم.

   جواب:
   به احتمال زیاد جوابتان در محدوده کم خطر می باشد.
  • سئوال:
   با سلام و خسته نباشید .لطف میکنید جواب ازمایش غربالگری دوم که در آزمایشگاه نیلو دادم را تشریح بفرمایید.
   t21prior risk:1:877
   t18prior risk:1:9830
   age:30.8
   gestational age:15+6
   t21 calculated risk:1:10931
   t18 calculated risk:<30000
   SLOS<30000
   NTD: 1:427
   AFP 54 MOM 1.91
   HCG 42.70 MOM 1.32
   UE3 1.70 MOM 1.36
   INA 241.00 MOM .98

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد، یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   لطفاجواب آزمایش من راتفسیرکنیدممنون
   trisomy21 1:405
   Trisomy18: 1:30000
   Slos: 1:30000
   Ntds: 1:4596
   Afp 33.00 lu/ml 1.03
   Hcg 151.20 lu/ml 3.83
   Ue3 1.60 ng/ml 1.28
   lna 552.00 pg/ml 1.92

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد، یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   با سلام. لطفا جواب ازمایش منو تفسیر کنیپ و بگید که آیا لازمه تست آمنیوسنتز رو انجام بدم؟من خیلی نگرانم. با تشکر
   C.Risk-NTDs :1:8860
   C.Risk-Pre.Ec.: Screen negative
   C.Risk-SLOS :<1:30000
   C.Risk-Tr.21: 1:294
   C.Risk-Tri 18 :<1:30000
   Quad.Mark.-AFP: 12.19
   Quad.Mark.-AFP Corrected MoM: 0.43
   Quad.Mark.-Beta.hCG: 65.41
   Quad.Mark.-Beta.hCG C MoM: 1.73
   Quad.Mark.-Inh.A: 231.49
   Quad.Mark.-Inhibin-A;DIA C MoM: 0.97
   Quad.Mark.-UE3: 2.15
   Quad.Mark.-uE3 Corrected MoM: 1.29

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد، می توانید کارهای ذیل را برای اطمینان بیشتر انجام دهید:
   1- یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید. باید تمام سافت مارکرها نرمال باشد
   2- آمنیوسنتز انجام دهید.
   3- تست NIPT را انجام دهید.
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید
    غربالگری اول در 13 هفته و 4 روز
    Nt:1.13mm MoM 0.91
    Papp a:1820miu/L MoM 0.80
    Free B hcg:54.00iu/L MoM 3.23
    Screening result: screen negative غربالگری دوم هفته 15هفته و 1روز
    AFP:15.00iu/mL MoM 0.76
    uE3:0.43nmol/L MoM 1.14
    Total hcg:74400miu/mL MoM 2.51
    Inhibin A:381.0pg/mL MoM 2.20
    Screening result:screen negative
    Risk of Downs: 1 in 347(at term
    age alone:1:92
    Equivalant age risk:35.6
    Risk of NTD: 1in 19400
    Risk of TROSOMY 18/13: <1:99000
    Down syndrome screen negative
    The risk of Dowm syndrome is Less than the screening cut off. No follow-pu is indicated regarding this result
    open neural tube defect screen nagative
    The material serum AFP result id not elevated for a pregnancy of this gestational age. The risk of an open neural tube defect is less than the screening cut -off
    trisomy 18/13 screen negative this serum marker level are not consistent with the pattern seen in Trisomy 18...

    جواب:
    از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل ترکیبی (سکوئنشیال) را برایتان گزارش کند و عددش را برایم بنویسید.
   • سئوال:
    سلام ببخشید غربالگری مرحله دوم تا چه زمانی وقت داره؟ من 17هفته و 4 روز دارم ولی نمیدونم تا کی وقت دارم شایدم زمانش گذشته باشه من به این مراکز اصلا دسترسی ندارم یه جا خوندم تا 21 هفتگی وقت داره ولی بهترین زمانش 17 هفته اس حالا اگه خواسته باشم برم میتونم برم ممنون

    جواب:
    بازه زمانی انجام تست هفته 0+14 الی 6+22
    بهترین زمان انجام تست هفته 2+15 الی 0+17 است.
   • سئوال:
    با سلام
    همسر بنده باردار است و در هفته 16 می باشد
    دکتر براش غربالگری سه ماه دوم تجویز کرده است . آیا این انجام آزمایش در شهرستان ها با مرکز شما فرق می کند ؟ چون ظاهرا اینجا هم نمونه را برای شما میفرستند. اگر بیام اونجا بهتر نیست ؟

    جواب:
    کدام شهر هستید؟؟؟؟
   • سئوال:
    ملایر هستیم.

    جواب:
    به آزمایشگاه شفا ملایر مراجعه نمائید.
   • سئوال:
    سلام.هفته هفده بارداری هستم و 23 سال سن دارم.جواب آزمایش غربالگری سه ماه دوم به شرح زیر است:
    risk of down\'s : 1 in 100,000
    risk of trisomy 18 : 1 in 100,000
    risk of trisomy 13 : 1 in 100,000
    risk of ntd : 1 in 7,900
    risk of pre-eclampsia : 1 in 25

    جواب:
    با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
   • سئوال:
    سلام شما فرمورده بودید که :
    از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل ترکیبی (سکوئنشیال) را برایتان گزارش کند و عددش را برایم بنویسید.
    حال سوال اینتس که ازمایشگاه حسب درخواست بیمار این موضوع را گزار خواهد کرد یا خیر؟چون نمیدانم پزشکم چنین چیزی را در خواست نموده اند یا خیر؟

    جواب:
    بله انجام می دهند، اگر انجام ندادند از پزشکتان بخواهید اینکار را از آزمایشگاه درخواست کنند.
   • سئوال:
    سلام من با ازمایشگاه تماس گرفتم فرمودند سکوئینتشیال ترکیبی همان تست integrated است که من جواب آن را قبلا گذاشته بودم غربالگری اول در 13 هفته و 4 روز
    Nt:1.13mm MoM 0.91
    Papp a:1820miu/L MoM 0.80
    Free B hcg:54.00iu/L MoM 3.23
    Screening result: screen negative غربالگری دوم هفته 15هفته و 1روز
    AFP:15.00iu/mL MoM 0.76
    uE3:0.43nmol/L MoM 1.14
    Total hcg:74400miu/mL MoM 2.51
    Inhibin A:381.0pg/mL MoM 2.2 و چیز دیگری در این مورد ارائه نکردند
    ممنون میشوم اگر با همین اطلاعات نظر خویش را اعلام نمایید چون تا زمان برگشتم پزشکم از مسافرت نکرانی و دلشوره لحظه ای آرامم نخواهد گذاشت

    جواب:
    ریسک تریزومی ها را در پروتکل اینتگریتد برایم بنویسید.
   • با عرض پوزش از اینکه من خیلی مزاحم میشوم لازم به ذکر ات سن من 40 سال بوده و وزنم 103 کیلو است و این اولین بارداری من می باشد که به صورت طبیعی بوده است
   • با سلام با توجه به محدویت کارکاکترها مکطالب دو دو پست گذاشته می شود لازم به ذکر است من از نتایج که چیزی که مبین ریسک تریزومی ها در ر پروتکل اینتگریتد باشد دستگیرم شند
    در ازمایش مرحله اول ریسک ها به شرح ذیل استRisk Assessment (at term)
    Down Syndrome 1:102
    Age alone 1:92
    Equivalent Age Risk 39.9
    Trisomy 18/13 1:99000DOWN SYNDROME Intermediate Risk
    Based on the patient\'s first trimester risk, a specimen needs to be submitted
    between 15 to 18 weeks for final risk calculation.
    TRISOMY 18/13 Screen Negative
    The risk of trisomy 18 is less than the screening cut-off
   • سئوال:
    و. در مرحله دوم
    Risk Assessment (at term) Cutoff
    Down Syndrome 1:347 1:150
    Age alone 1:92
    Equivalent Age Risk 35.6
    NTD: 1:19400 1:100(2.40 MoMs)
    Trisomy 18/13 <1:99000 1:100Interpretation* (based on partial information supplied) Amended Report
    DOWN SYNDROME Screen Negative
    The risk of Down syndrome is LESS than the screening cut-off. No follow-up
    is indicated regarding this result.
    OPEN NEURAL TUBE DEFECT Screen Negative
    The maternal serum AFP result is NOT elevated for a pregnancy of this
    gestational age. The risk of an open neural tube defect is less than the
    screening cut-off.
    TRISOMY 18/13 Screen Negative
    These serum marker levels are not consistent with the pattern seen in
    Trisomy 18 pregnancies. Maternal serum screening will detect approximately
    60% of Trisomy 18 pregnancies.

    جواب:
    با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جواب دو مرحله دو تا کار قابل انجام است ،
    1- انجام آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20
    2- انجام تست NIPT
   • سئوال:
    سلام ضمن عرض تشکر از زحمات شما کدامیک از دو راهکار پیشنهادی از نظرشما دقیقتر و کدامیکدمقرون به صرفه تر است؟با توجه به اینکه من مشهد زندگی میکنم کدام ازمایشگاه و مرکز سونوگرافی را که از نظر شما دقیقتر است شمابرای انجام این موارد توصیه میکنید

    جواب:
    توصیه می کنم با پزشکتان مشورت نمائید.
   • سئوال:
    با عرض سلام خدمت شما
    برا همسرم دو مرحله غربالگری انجام شده. ما یزد زندگی میکنیم.مرکز ژنتیک که رفتیم نمونه ازمایش رو به ازمایشگاه شما فرستادن. ID No جواب ازمایش 352008 هستش

    کلا برای دو مرحله جواب زیر بهمون داده شده،
    لطف کنین برام تفسیرش کنین و همینطور بگین که کدوم قسمت مال مرحله اوله و کدوم مرحله دوم، چون مرکز ژنتیک گفت جواب جفتش باهم میاد.


    age at term = 20.3
    t21 prior risk = 1:1533
    t18 prior risk = 1:17917
    weight = 66
    1st trimester gestational age = 12w+6d
    2nd trimester gestational age = 15w+6d


    PAPP-A: value: 2172.00 & mom = 0.76

    FBHCG: value: 32 & mom = 1.23

    AFP: value : 25 & mom = 0.89

    HCG: value : 26.10 & mom = 0.81

    UE3: value : 1.10 & mom = 0.88

    INA: value : 221 & mom = 0.90...

    جواب:
    با قدرت اطمینان 95% ریسکتان در محدوده کم خطر است ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
   • سئوال:
    سلام
    جواب غربالگري دوم من به اين صورت هست.

    Age 29.6
    Gestational age 17 weeks 3 days
    Weight 66.0 kg

    Afp 60.5 mom 1.78
    UE3 0.92 mom 1.08
    Hcg 23.3 mom 1.08
    DIA 235.0 Mom 1.12

    Ds 1:50000
    Osb 1:1730
    T18 1:99000
    Slos 1:9800000

    با توجه به اينكه nt در غربالگري اول ٢.٤ بوده ميشه با جواب اين تست از سلامت جنين مطمئن شد؟ آيا نيازي به انجام آمنيوسنتز هست؟

    جواب:
    با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری انجام دهید.
   • سئوال:
    برای محاسبه سن بارداری محلسبه از روی lmp دقوق تر است یا سونوی غربالگری مرحله اول؟؟؟

    جواب:
    اگر 6 سیکل قبل از بارداری مرتب و منظم باشد LMP و در غیر اینصورت سونوگرافی
   • سئوال:
    نتیجه سونو های من معمولا 5 روز بزرگتر از محاسبه توسطlmp است. آیا نرمال است.
    ضمنا بنده جهت غربالگری دوم طبق سونوگرلفی 15 هفته و 2 روز اقدام کردم که طبق lmp 14 هفته و 4 روز بود اشکالی ندارد؟...

    جواب:
    خیر
   • سئوال:
    باسلام
    بعد از انجام ازمایشرغربالگری سه ماهه دوم دکتر به من گفتن که یکی از مارکرها بینابینی است.
    بعد از اون یه سونوی انومالی انجام دادم که نتیجه اش خوب بود.اما دکترم اکتفا نکرد و منو برای مشاوره پیش یه دکتر دیگه فرستاد که واسم سونوی سه بعدی و اکوی قلب جنین تجویز کرد.
    سونو رو انجام دادم که نرمال بود و اکورو هم نوبت گرفتم که انجام بدم
    دیگه چه اقداماتی لازمه؟
    ازمایش امنیو سنتز رو واسم تجویز نکردن و گفتن برای شما توصیه نمیشه
    حالا دیگه باید چکارکنم؟

    جواب:
    عدد ریسک تریزومی ها را بطور کامل برایم بنویسید.
   • سئوال:
    سلام من ازمایش قربالگری 3ماه اولم پر نمودار ، چطوری تصویرش رو برای شما بفرستم

    جواب:
    مانند بقیه بیماران عدد ریسک و بقیه مشخصات را کامل برایم بنویسید.
   • سئوال:
    با سلام من در آزمایش غربالگری مرحله اول همه چی نرمال بود و دکترم فقط برا مرحله دوم فاکتور mom و afp نوشتن.که جوابش به این صورته:
    Gestation age 14w+3d
    Mom 0.67
    AFP 16 L 15w 16.3_70.7
    NTDs risk 1:8134
    جلو afpمقدار کم زده یعنی مشکلی هست؟
    خیر

    دکتر برا دو هفته دیگه سونو سه بعدی نوشتن آیا لازمه؟
    بله

    سنم ۲۵ و وزنم ۶۳ درضمن در سنو ن تی مقدارش۱.۶ بود لطفا جواب بدید ممنون.الان هم ۱۶ هفته و ۲روزمه.
   • سئوال:
    باسلام لطفا نتیجه غربالگری منو تفسیر کنید ممنون
    90.afp 39
    62.ue3 0
    0.hcg 9736
    00.inhibin-a 88
    1:50000>down syndrome
    age alone 1:1220
    15.0>equivalent age risk
    25100:osb: 1
    5110:trisomy18 1

    جواب:
    با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
   • سئوال:
    با سلام.
    شرح نتايج كواد ماركر و سكوئنشال اسكرين بنده در 13+1 هفته بارداري به شرح زير است.
    AFP 36 , MOM 0.99
    HCG 53.5 , MOM 1.61
    UE3 1 , MOM .66
    INA 201 , MOM .73
    وريسك هام بدين صورت هستش:
    T 21: 1:1879
    T 18: 1:30000
    SLOS: 1:30000
    1:5128 :NTDS
    individual\'s overal likelihood ratio of developing preeclampsia is 2.17 times more than normal pregnant woman
    فقط در سكوئنشال ريسك تريزومي 21 به 1:1436 افزايش يافته و ريسك احتمال ابتلا به پره اكلامپسي به 1.09 برابر افراد نرمال كاهش يافته
    سوال من 1 در مورد ريسك تريزمي 21 هستش كه آيا من در ريسك بالا يا بينابين قرار ميگيرم و 2 در مورد پرهاكلامپسي كه از چه هفته اي احتمالش وقوع هست و آيا راه پيشگيري دارد؟

    جواب:
    با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
    ریسک پره اکلامپسی تان هم نرمال هست. زمانی آنرا های ریسک در نظر می گیریم که 10 برابر افراد نرمال جامعه باشد.
   • سئوال:
    با سلام
    ميخواستم بدونم كه تاثير استفاده از شياف سيكلوژست بر ميزان bhcg و hcg در تست هاي غربالگري چگونه است.
    بنده در غربالگري اول و دوم هر دو ميزانhcg بالاتر از حد معمول داشتم.ميتونه علتش استفاده از سيكلوژست باشه؟

    جواب:
    بله احتمال دارد ولی باید علت اختلالات کروموزومی را ابتدا رد کنیم.
   • سئوال:
    با سلام
    ازمایش غربالگری دوم در پانزده هفته و چهار روز انجام دادم به شرح زیر است لطفا راهمنایی کنید
    Papp-a 6100.00
    Free b 56.00
    Nt 1.78
    Nb present
    Afp 23.00
    Ue3 0.39
    Hcg 66750.0
    Inhibin-a 523.0
    Down sendrome 1.671 cutoff 1.150
    equivalent age risk 32.6
    Ntd 1:17700 Mom 2.40
    Trisomy18/13 1:99000
    Trisomy screen negative: thess serum marker levels are not consistent withthe pattern seen in trisomy 18 pregnancies. Maternal serum screening will detect approximately 60% of trisomy 18 pregnancies
    من ۳۲ سال دارم.

    جواب:
    با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
    2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20
   • سئوال:
    سلام اقای دکتر من ازمایش غربالگری مرحله اول رو دادم به شرح زیر fbhcg value30.00mom1.08 papp-a value 1621 mom 0.60 trisomy21 1:4888 trisomy18<1:30000 trisomy13<1:30000 و ازمایش غربالگری مرحله دوم به شرح زیرpapp-a value1621.00 mom0.60 fbhcg 30.00 mom1.08 afp18.00 mom0.69 hcg 122.40 mom3.34 ue3 0.90 mom0.82 ina 468.00 mom1.84 trisomy21 1:435 trisomy18<1:30000 slos<1:30000 ntds 1:8134 ودر ادامه غربالگری دوم به سونو انومالی اسکن ارجاع داده شدم که بر اساس bpd 17w2d ac 17w3d fl 16w2d hl 17w1d که nt.1.5 در سونو اولی وnf.2/9 در سونو دومی .همه گزینه ها مثلا جمجمه صورت شکم قلب ستون فقرات و...نر مال بوده است و هیچ اثری از نشانه های از سندرم داون نبوده است لطفا منو راهنمایی کنید خیلی نگران هستم سن من 27...

    جواب:
    جای نگرانی وجود ندارد با قدرت اطمینان بالای 95% ریسک تان نرمال هست.
   • سئوال:
    با سلام
    نتایج ازمایشات من در غربالگری سه ماهه دوم به صورت زیر است. من در 15 هفته و شش روز برای تست مراجعه کردم. سن من 31سال میباشد:
    Beta HCG Titer :18177
    Estriol :1.05
    AFP in Pregnancy :16.10
    Inhibin-A :280.0
    با تشکر

    جواب:
    عدد ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
   • سئوال:
    سلام اقای دکتر می خواستم خواهش کنم جواب غربالگری منو تفسیر کنید من خانمی 27 ساله هستم که جواب غربالگری نوبت اول من به شرح زیر است fbhcg value 30.00 mom 1.08 papp-a 1621 mom 0.60 trisomy21 1:4888 trisomy18< 1:30000 trisomy13<1:30000 و همچنین nt:1.5است و غربالگری نوبت دوم به شرح زیر است papp-a value 1621.00 mom 0.60 fbhcg 30.00 mom 1.08 afp 18.00 mom 0.69 hcg 122.40 mom 3.34 ue3 0.90 mom 0.82 ina 468.00 mom 1.84 trisomy21 1:435 trisomy18 <30000 slos <1:30000 ntds 1:8134 براساس غربالگری دوم به انومالی اسکن ارجاع داده شدم که همه چیز مثلا جمجمه.ستون فقرات.قلب.شکم. اندامها.صورت و... نرمال بودن و چیزی از نشانه های سندرم داون مشخص نبود و همچنین nf:2/9 مشاهد شد ایا نیاز به ازمایش...

    جواب:
    با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
    1- ترجیحاً: انجام تست NIPT
    2- قابل قبول: یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20

    که با توجه به آنومالی اسکن نرمال می توان گفت که با قدرت تشخیص 98% ریسک اش مشکلی ندارد.
   • سئوال:
    سلام وقتتون بخیر
    من 31 سال دارم و بارداری دومم هست و ازدواج فامیلی دور (پسر عمه مادرم) داریم و طبق سونوی مرحله nt و غربالگری مرحله اول ریسک 1:78 سندرون داون و سایز nt =1.9 در هفته 12 و 5 روز داشتم .
    پزشک برام مرحله دوم غربالگری با تست سکونشیال و سونوی آنومالی اسکن رو تجویز کردن.
    حالا سوال بنده این هست که آیا با همین آزمایشها در صورت بیخطر بودن اونها دیگه نیازی به آمینیو سنتز ندارم؟
    اگر امینو سنتز ندادم چقدر اطمینان میتونم داشته باشم؟

    جواب:
    با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
    1- انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیدم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    2- انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    تا یکی از این دو تست انجام نشود نمی توانیم
   • سئوال:
    ببخشید تست NIPT همون آزمایش نیفتی هستش یا آزمایش دیگه ای هستش؟
    آخه من نظر دو متخصص و یک ماما رو درمورد آزمایشم جویا شدم که یک متخصص و یک ماما نظرشون آزمایش کواد بود بعد تصمیم گیری
    و یک متخصص با عجله و فوری منو به آزمایش نیفتی راهنمایی کردن که منم شنبه نوبت آزمایش کوادم هستش و نیفتی رو هنوز نرفتم .
    آزمایش نیفتی چقدر مطمئن هست و چقدر توصیه میکنید که انجامش بدم
    آیا اینکه منتظر بمونم جواب کواد و سکونشیال بیاد تا نظر نهایی رو از دکتر بگیرم یا اینکه برم آزمایش نیفتی بدم .
    ممنون میشم جوابمو بدید .

    جواب:
    بگذارید جواب آزمایش کواد و سکوئشیالتان آماده شود تا اونجا تصمیم بگیریم که کار بیشتری نیاز داریم یا خیر. هر چند با توجه به ریسک اولیه تان توصیه ترجیحی من NIPT (یا همان NIFTY) است.
   • سئوال:
    با سلام.جواب آزمتیش من رو بفرمایید لطفا
    Afp 18.00 /ml 0.56
    Hcg 40.00 /ml 1.11
    Ue3 1.40ng/ml 0.99
    Trisomy21: 1:1423
    Trisomy18: 1:30000
    Slow: 1:30000
    Ntds: 1:8134
    اگر امکان داره راهنمایی کنید آزمایش دیگری لازم است؟ممنون

    جواب:
    با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی بیشتر سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.
   • سئوال:
    سلام
    من آزمایش وسونوگرافی غربالگری مرحله اول را انجام دادم وهمه چیز خوب بود برای همین سونگرافی مرحله دوم غربالگری را انجام ندادم ولی آزمایش آن را به پیشنهاد دکترم انجام دادم درجواب آزمایشم پاراگرافهای اولیه که مربوط به :
    trisomy21.trisomy18.slo.ntds. هستش همگی low risk هستند اما در پاراگرافی در زیر این موارد که با عنوان (calculated risk(at tarm هستش مورد (trisomy21) با عدد 1:686 نشان داده شده وintermediat risk نام برده شده است وهمچنان بقیه موارد low risk هستند.لطفا به من بگویید این تناقص ذر آزمایش من به چه معناست وآیا من نیاز به آزمایش آمینیوسنتر دارم یا خیر.در ضمن جواب سونوگرافی آنومالی...

    جواب:
    با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
    2- قابل قبول: انجام تست کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی و در آنجا تصمیم بگیریم که می خواهیم یک کار تشخیصی انجام دهیم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    Risk of downs,1in 20000
    Risk of trisomy18,1in 20000
    Risk of ntd,1 in 5000
    Risk of preeclampsia1 in35
    Ms,afp leve 35/4-1/33mom
    Ue3,0/39-0/93mom
    Total hcg,62573-1/43mom
    Inhibin239/4-1/07mom
    سلام خسته نباشید ممنون میشم غربالگری سه ماهه دوم منو تفسیر کنین خیلی نگرانم.هفته پونزدهم انجام دادم و بیستوچهار سالمه

    جواب:
    با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
   • سئوال:
    باسلام وتشکرازتفسيرغربالگري اول
    ميخواستم غربالگري دومم تفسيرکنيد.
    Afp:19.6 lu/ml mom:0.92
    Ue3:3.50 ng/ml mom:1.82
    Hcg:58660.0iu/l mom:1.73
    Dia:177.0pg/ml mom:0.71
    Risk assesment:
    Dow syndrome:~1-500000 cut off:1.250
    ag alone:1:1200
    Equivale ag risk:کمتر از 15.0
    TrisomY 18/13:1:510 cut off:1.100
    Interpretation:down syndrome:screen negativE
    The risk of down syndrome is less than the screening cut off.no follow up iS indicate regarding this resulT
    Trisomy18/13:screen negativE
    This serum marker levels are not consistent wit th pattern seen in trisomy 18pregnancies.maternal serum screening wil detect approximately 60 darsad trisomy of pregnancies
    جمله ي اخرشوميشه بهم بگيد چه مفهومي داره؟نگران کننده هست يانه؟ممنونم ازتون

    جواب:
    با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک تست AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری و بررسی سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.
   • ممنون ک جواب دادین خدا خیرتان بده
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید
    Papp-a:result:6/04-mam:1/94
    Free b-hcg:result:34/60-mam:1/10
    Afp:result:80/00-mam:2/39
    Ue3:result:3/00-mam1/19
    Hcg:result:10680/0mam:0/42
    Inhibin-a:result:90/4-mam:0/44
    Ds:screen negative
    ntd:screen negative
    t18/13:screen negative
    slos:screen negative
    22سالمه و 16این ازمایش رو انجام دادم

    جواب:
    با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
   • سئوال:
    با عرض سلام و خسته نباشید
    بنده ۳۵ سالمه و در غربالگری اول
    T21prior risk:1:315
    T18: prior risk : 1:3489
    T13 prior risk: 1: 9294
    سونوی nt هم ۱.۲۰mm

    غربالگری در هفته ۱۵ انجام دادم
    (trisomy 21: 1:125 ( screen positive
    Trisomy 18: 1:30000

    و تست سکوئنشال
    Trisomy21: 1:1493
    Trisomy18: 1:30000
    لطفا جواب رو بدید خیلی نگرانم

    جواب:
    جوابتان را در کامنت بعدیتان می دهم.
   • سئوال:
    سلام در ضمن جواب سونوی آنومالی ۱۸ هفته به شرح ذبل می باشد:
    Ac:137.60
    Bpd: 42.60
    Hc:160:40
    Fl:28.30
    Weight:265gr
    Nf:3.70
    دو کیست کوروئید پلکسوس در دو طرف سر به اندازه های ۱۲.۵ در ۸.۵ و ۶.۱ در ۴.۲ وجود دارد.

    آقای دکتر خواهشأ جوابمو بدین دارم از ترس سکته میکنم

    جواب:
    با قدرت اطمینان 95% در دو مرحله ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد ولی از آنجائیکه کیست کروئید پلکسوس مشاهده شده است توصیه می کنم حتمأ تست تشخیصی انجام دهید تا خیالتان راحت شود.
   • سئوال:
    خیییییلی متشکر از جوابتون. منظورتون از تست تشخیصی همون آمینوسنتز یا نیفتیه؟
    من الان ۱۸ هفته و سه روزم دیر نشده ؟

    جواب:
    ترجیحأ آمینوسنتز
   • سئوال:
    یعنی امکان داره خدای نکرده بچه مشکل داشته باشه؟

    جواب:
    احتمالش خیلی کمه ولی به هر حال برای احتیاط بیشتر جای نگرانی ندارد.
   • سئوال:
    سلام
    لطفاً نتایج من رو تفسیر کنید.
    CRL=60
    12هفته و4روز
    جفت در پوزیشن قدامی، سیرکولار و با گرید صفر
    مایع آمنیوتیک در حد نرمال
    NT=1.2
    NB رویت شد
    FHR=165
    طول سرویکس40میلیمتر
    مرحله 1:
    PAPP-A 758.00 mIU/L MOM 0.25
    free B hCG 8.69 IU/L MOM 0.30
    DS=1/32800
    age alone=1/920
    equivalent age risk<15.0
    trisomy 18/13=1/1430
    only biochemistry risk for T18/13=1/143
    مرحله 2:
    AFP=42.43 IU/ml MOM 1.46
    uE3=0.195ng/mL MOM 0.33
    hCG=27362.00IU/L MOM 1.01
    inhibin-A=181.30pg/ml MOM 0.87
    DS
    age=1/919
    final risk=1/1680
    NTD
    prior=1/1000
    final risk=1/4700
    T18
    prior=1/6850
    final risk=1/1060
    SLOS
    prior=1/20000
    final risk=1/42
    در مرحله 2 در صفحه 2 اطلاعات زیر داده
    PAPP-A 758.00 mIU/L MOM 0.25
    free B hCG 8.69 IU/L MOM 0.30
    AFP=42.43 IU/ml MOM 1.38
    uE3=0.195ng/mL MOM 0.30
    hCG=27362.00IU/L MOM 1.12
    inhibin-A=181.30pg/ml MOM...

    جواب:
    با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و توصیه می کنم تست آمنیوسنتز برای کاریوتایپینگ و اندازه گیری 7-DHC را انجام دهید.
    • سئوال:
     سلام مجدد. ببخشید میشه به جای تست آمنیوسنتز از سونوگرافی سه بعدی استفاده کرد یا اینکه این دو ربطی به هم ندارن؟ آخه پیش دکتر که رفتم ایشون گفتن که فقط SLOS در محدوده خطر قرار داره و اکثر افرادی که شرایط مشابه منو داشتن این تست رو انجام ندادن چون ریسک سقط هم داره ظاهراً و گفتن به جای اون برم سونوگرافی سه بعدی.
     ببخشید آیا جواب آزمایش من خیلی خطرناکه؟؟ خیلی نگرانم. لطفاً اگه ممکنه سریعتر جواب بدید. ممنونم.

     جواب:
     فرمایش پزشکتان صحیح است چرا که شیوع این بیماری در ایران خیلی کم است و جنین دارای چنین مشکلی مشکلات چندگانه عضوی دارد که می تواند در آنومالی اسکن خودش را نشان دهد.
    • سئوال:
     سلام خسته نباشید میشه ازمایش غربارگری 15هفته منو تفسیر کنید
     AFP. 44.03ng/ml. 1.23mom
     UE3. 2.60ng/ml. 1.09mom
     hCG. 28559.0 iu/l. 0.79mom
     Inhibin_A. 227.0pg/ml. 0.89mom
     Risk Assessment (at term(
     OSB. 1:6460
     Down Syndrome. <1:50000
     Age alone. 1:1400
     Equivalent Age Risk. <15.0
     Trisomy 18. 1:99000

     جواب:
     با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی بیشتر سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.
    • ممنونم از پاسخ تان خیلی سایت خوب و مفیدی بود
    • سئوال:
     سلام
     ریسک غربالگری ذوم :
     Down Syndrome. <1:770
     Age alone. 1:8000
     Trisomy 18. 1:44000
     در سونو سه بعدی کیست کروئید و اکوژن دیده شده که اکوی قلب رسوب کلسیم را در قلب جنین اعلام کرده و ساختار قلب طبیعی بوده.
     سن مادر:35
     سایر موارد طبیعی بوده.
     آیا احتمال مشکل در جنین وجود دارد
     ممنون

     جواب:
     جای نگرانی وجود ندارد ولی توصیه می کنم تست تشخیصی را انجام دهید.
    • سئوال:
     سلام وقتتون بخير
     من خيلي نگرانم ممنونم هرچه زودتر تفسير آزمايش مرحله دوم من وبگيد ،با تشكر.
     هفته١٦سن ٣٨سال
     Ms-afp18.6 mom0.78
     Use0.574 mom0.98
     Totalhcg15.614 mom0.82
     Inhibin A276 mom2.12
     Nuchal measurement1.2 mom0.89
     Papp A1.490 mom1.06
     FreeBhcg20.84 mom1.00
     Fetal nasal bone present
     Risk of Down\'s1in1,500(at term)
     Risk of thrisomy 18 Less than 1in100,000
     Risk of thrisomy 13 1in 7,000
     Risk of ntd 1in7,000
     Comment:Down\'s risk due to age alone is 1in140
     Screening result:screen negative
     پيشاپيش از زحمات شما كمال تشكر را دارم ممنون

     جواب:
     با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی بیشتر سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.
    • سئوال:
     با سلام..لطفا نتیجه غربالگری 3ماهه دوم بنده را اعلام فرمایید:
     MS-AFP level:23.6 0.91MOM
     UE3 level: 0.517 1.24MOM
     Total HCG level: 40427 1.06MOM
     Inhibin-A level: 172.2 0.88MOM     (Risk of Downs: 1 in 17000 (at term
     Risk oof trisomy 18: less than 1 in 20000 (at term)
     Risk of NTD: 1in 13000
     Risk of Pre-eclampsia: 1in 45

     Comment:
     Since a BPD was recorded anencephaly has been excluded and the risk of NTD given is forspina bifida alone Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 770
     Not in the high risk category for SLOS ( risk <1 in 100)
     سن بارداری به وسیله BPD scan: 15 هفته و یک روز
     با توجه به اینکه شما میفرمایید از 15 هفته و 2 روز به بالا باید غربالگری انجام شود آزمایش من مشکل دارد؟؟؟

     غربالگری مرحله اول بنده خطر بینابین بود..با انجام غربالگری دوم...

     جواب:
     با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
     البته بهتر بود جواب پروتکل ترکیبی یا سکوئنیشیال را برایم می نوشتید.
    • سئوال:
     سلام این ازمایش غربال دوم من در 15هفته و 4روز لطفا در صورت امکان تفسیرش کنید
     nuchal measurement 1.64mm 1.34mom
     papp-a 3899miu 2.04mom
     ms-afp 33.2iu 1.58mom
     ue3 2.1ng 0.74mom
     total hcg level 38358miu 1.24mom
     inhibin-a 380pg 1.64mom
     risk of down 1in 71000
     risk18 1in100000
     risk13:1in1500
     ris pre-eclampsia:1in7

     جواب:
     با قدرت تشخیص 95% در محدوده کم خطر باشد. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
    • سئوال:
     باسلام-میشه ازمایش غربالگری مرحله اول منو تفسیر کنید ممنون میشم.
     سنم 33
     T21prior risk 1:565
     T18: prior risk 1:6316
     T13 prior risk 1: 15831
     سونوی nc 2.1mm

     غربالگری در هفته ۱3 انجام دادم
     trisomy 21: 1:1497
     Trisomy 18: <1:30000
     Trisomy 13: <1:30000
     آزمایش مرحله دومم فرداست.

     جواب:
     با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام. همسر بنده تست غربالگری سه ماهه اول را انجام داده و نتیجه به شرح ذیل است. ممنون میشم راهنمایی بفرمائید که چگونه است ؟
     TRISOMY 21 1:462
     TRISOMY 18 <1:30000
     TRISOMY 13 >1:30000

     FBHCG: Value=98.2 corrected MoM=1.98
     PAPP-A: Value=7008 corrected MoM=2.28

     age a term(years) :35.2
     T21 Prior Risk = 1:411
     T18 Prior Risk = 1:4577
     T13 Prior Risk= 1:11842
     Weight(kg)=64

     CRL= 47mm
     Nuchal Transluency: 1.7 mm

     جواب:
     با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام. .من چندروز است پیام داده ام ولی هنوز جوابی دریافت نکرده ام..لطفا راهنمایی کنسد

     جواب:
     من سئوالتان را پیدا نکردم. لطف کنید مجدد برایم بگذارید. با پوزش مجدد
    • سئوال:
     باسلام
     امکان داره تفسیر نتیجه تست غربالگری سه ماه دوم من رو بگید. ممنون
     PAPP-A 3.11 IU/L MOM 1.04
     FREE B-HCG 54.25 IU/L MOM 1.52
     AFP 33.3 ng/ml MOM 0.65
     uE3 2.3 ng/ml MOM 0.65
     hCG 29228 IU/L MOM 1. 7
     Inhibin-A 426.0 MOM2.16
     DS: AGE 1:810 FINAL RISK 1:401
     OSB: PRIOR 1:1000 FINAL RISK1:66000
     T18/13 PRIOR1:5900 FINALRISK 1:99000
     SLOS: PRIOR 1:20000 FINAL RISK 1:63500
     توضیحات زیر هم تو آزمایشم اومده:
     Down syndrome:
     The risk of down syndrome is less than the screening cut-off. No follow up is indicated regarding this result. Only Biochemistry risk for DS=1:158
     TRISOMY 18/13:
     These serum marker levels are not consistent whith the pattern seen in Trisomy 18 pregnancies. Maternal serum screening will detect approximately 60% of trisomy 18 pregnancies.
     Other notes:
     Based on border line risk in second trimester (under1:500),anomaly scanning and after physician confirmation...

     جواب:
     با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای سندرم داون (با قدرت تشخیص 97%)

     هر کدام مثبت شد کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
    • سئوال:
     سلام، آگه میشه تست غربالگری مرحله اول و دوم من رو تفسیر کنید، خیلی نگران الان هفته 19 هستم
     مرحله اول:
     13w+2d
     FBHCH. 1.88
     PAPP-A. 0.97
     TRISOMY21. 1:1311
     TRIDOMY18 <1:30000
     Trisomy13. <1:30000
     Nt=1.9mm
     مرحله دوم:
     18W+1d
     TRISOMY21. 1:1818
     TRISOMY18. 1:22550

     جواب:
     با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
    • سئوال:
     با سلام
     پس از آزمایش غربالگری اول دکتر بعد مشاهده درخواست ازمایش غربالگری دوم را داده که در جواب من هم گفته تعداد کروموزم ها یکم زیاده و در ضمن خواسته ازمایش قبل از سونو گرافی در پنج ماهگی داده شود و باعث نگرانی منه.
     میشه یک توضیح بدید چرا

     جواب:
     ریسک تریزومی ها را دقیق برایم بنویسید.
    • فاطمه الزهرا
     سه شنبه 7 دی 1395 - 17:33
     سئوال:
     سلام
     لطفا آزمایش من رو تایید کنید.
     سن خودم 26 سال
     سن جنین طبق آزمایش afp شانزده هفته و 4 روز
     afp : 17.13
     CMOM : 0.63
     T21 : 1:1272
     T 18 : 1 : 14653
     NTDs : 1: 8134 screen negative
     وزن 69 کیلوگرم
     لطفا هرچه سریتر پاسخ بدید من نگرانم . afp پایینه


     جواب:
     با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
    • سئوال:
     با سلام سن 28 سال بارداری اولم هست
     نیجه غربال گری سه ماه اول بشرح ذیل بوده
     GA:11w2d
     Nt:2.4 mm
     NB:Present
     FHR:168bpm
     Tricuspid:Normal
     Ductus Venosus PI:0.92
     Adjusted risk for down syndrome (t21):1.:14571
     Adjusted risk for edward syndrome (t18) <1:20000
     Adjusted risk for patau syndrom (t13) <1:20000
     میشه لطف کنید جوابشو برام تفسیر کنید

     جواب:
     با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است، فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
    • سئوال:
     با سلام
     آزمایش غربالگری مرحله دوم
     afp:42.24
     ue3:11.4
     total hcg:59665
     inhbin-a290.3
     downs:1in2200
     rtisomy18:1in20
     ntd:1in830
     per-eclampsia1in13
     لطفاًتفسیر کنید

     جواب:
     با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پرخطر است و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
     • سئوال:
      باسلام
      غربالگری مرحله دوم
      RISK OF DOWNS1IN2200
      T18 1IN20000
      NTD1IN830
      RISK OF PRE -ECIMPSIA 1IN13لطف کنید جواب دهید متشکریم

      جواب:
      با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
     • سئوال:
      باسلام و خسته نباشی من در ترمیوزم 18 اشتاه فرستادم براتون که اصلاح آنبه شکل زیراست
      t18-1in20000
      باتشکر

      جواب:
      پس نگران نباشید جوابتون در محدوده کم خطر هست.
      • سئوال:
       باسلام خسته نباشی لطف بفرمایید که کدام غربالگری کامل تر است از لحاظ جواب دهی باتشکر
       درغربالگری اول t21:1in190
       غربالگری دومt21:1in2200

       جواب:
       ابتدا توصیه می کنم از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل ترکیبی و یا سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند و اگر ریسک بدست آمده بیشتر از 1 به 1000 باشد تست NIPT را انجام دهید.
    • سئوال:
     سلام میخواستم تست غربالگری دوم من رو توضیح بدید ممنون میشم
     Ds:1:9
     Ntd:1:41600
     T18:1:5040
     Slow:1:76400

     جواب:
     با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پرخطر است و توصیه به انجام تست های تشخیصی مثل آمنیوسنتز می کنم.
    • سئوال:
     با عرض سلام و خسته نباشید میشه ازمایش های غربالگری من
     رو تفسیر کنید
     سن۲۶
     غربالگری سه ماهه اول
     58 weigt
     1+Gestational age at scan:13w
     CRL:68
     NT:1.71mm
     تیغه بینی دیده شد
     FBHCG:1.15MoM
     PAPP-A:0.77MOM
     TRISOMY21 1:5714
     TRISOMY18 <1:30000
     TRISOMY13<1:30000
     غربالگری دوم به صلاح دید پزشک فقط AFPانجام شد
     Gestational Age 16 w+1
     Weight 57k
     Multiple of median 2.3 MOM
     NTDs Risk<1:100
     فقط یک سوال من در هنگام غربالگری دوم 59لو شده بودم ولی چون خودم و وزن نکرده بودم نمیدونستم چقدر احتمال اشتباه شدن ازمایش هست

     جواب:
     با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید. خیلی کم
    • سئوال:
     سلام خسته نباشيد
     ميشه غربالگرى و سونو آنومالى من رو تفسير كنيد
     غربالگرى اول
     nt 0.99
     nb present
     FBHCG mom 0.58
     PAPP-A mom 0.74
     Trisomy 21 1:15738
     Trisomy18<1:30000
     Trisomy13<1:30000
     غربالگرى دوم
     Age 35.6
     Weight 67
     16W+2D
     Afp mom 1.03
     Hcg mom 1.12
     Ue3 mom 0.73
     Ina mom 0.46
     calculated risks
     Trisomy21 1:1593
     Trisomy 18 <1:30000
     Slos <1:30000
     Ntds 1:4650
     Sequential screening test
     Trisomy 21 <1:30000
     Trisomy 18 <1:30000
     Slos < 1:30000
     Ntds 1:4650
     سونوگرافى آنومالى
     جنين دروضعيت سفاليك با ضربان قلب منظم fhr 151
     و Hc=158 حدود ١٨ هفته و ٥ روز و Bpd=41 حدود ١٨ هفته و ٢ روز و Fml=27 ١٨ هفته و يك روز و Hu=26 حدود ١٨ هفته و ٣ روز و Ac=123 حدود ١٨ هفته ميانگين سن جنين ١٨ هفته و ٢ روز و وزن ٢٢٧ گرم
     جفت قدامى و گريد صفر،...

     جواب:
     با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و طبق آنومالی اسکن جنین فاقد اختلالات ساختاری می باشد.
    • سئوال:
     با عرض سلام و خسته نباشید میشه ازمایش های غربالگری من رو تفسیر کنید
     سن30
     غربالگری سه ماهه اول
     63 weigt
     2+Gestational age at scan:12w
     CRL:53.1 mm
     NT:1.55mm
     تیغه بینی دیده شد
     FBHCG:1.75MoM
     PAPP-A:0.64MOM
     Down Syndrome 1:1550
     Age alone: 1:904
     Equivalent Age Risk: 15.0
     Trisomy : 1:99000
     با سپاس

     جواب:
     با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری انجام دهید.
     • سئوال:
      با سلام و سپاس
      تست Nifty رو انجام دادم و منتظر پاسخش هستم،آیا جواب اون کافیه یا باز هم باید AFP و آنومالی اسکن را انجام بدم؟؟

      جواب:
      بهتر است که این دو کار هم انجام شود.
    • سئوال:
     سلام
     نتایج ازمایش غربالگری من که در هفته 17 انجام شده به شرح زیر هست
     Age 29.6
     T21 prior risk. 1:1009
     T18 prior risk. 1:11363
     Weight 79
     Gestational age: 16W+5D
     AFP. 22. Corrected MoM 0.78
     HCG. 29.5 Corrected MoM 1.21
     UE3. 0.9 Corrected MoM 0.63
     INA 221 Corrected MoM 1.02
     Trisomy 22. 1:1401
     Trisomy 18. <1:30000
     SLOS. <1:30000
     NTDs. 1:8134
     Preeclampsia screening. 1:88
     میشه لطفا تحلیل ازمایش من رو زودتر بگید خیلی استرس دارم،ممنون

     جواب:
     با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است، یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
    • سئوال:
     من 33 سال سن دارم .. ریسک 1 روی 998 برای ntds چقدر است ... آیا باید نگران باشم ؟؟؟؟

     جواب:
     خیر، با قدرت تشخیص 80% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
    • سئوال:
     با سلام
     خانمی 38 ساله و بارداری دوم
     نتیجه غربالگری اول به شرح زیر میباشد:
     CRL:69.0MM
     NT:1.70MM 1.28MOM 0.37 UP
     NB:Present
     Estimation:by U/S
     Gestation Aage:13 weeks 1 day

     BIOCHEMISTRY
     PAPP-A :1256.00MIU/L MOM:0.59
     MOM:1.23 free B-hCG:31.50
     ng/ml
     INTERPREATION
     DOWN Syndrome:Intermediate Risk
     TRISOMY 18/13:low risk

     DS:Age:1:151
     final risk:1:597...

     جواب:
     با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر دارریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
    • سئوال:
     سلام
     من آزمایشم رو در آزمایشگاه شما انجام دادم میخواستم اگه میشه در مورد آزمایش غربالگری مرحله دوم ازتون بپرسم آیا نتیجه آزمایشم خوبه؟
     Age at term 33.5
     T21 prior risk 1: 575
     T18 prior at risk 1: 6434
     Weight 72
     Gesþational age 15w+5d
     Determination method scan
     Diabetic no twin no smoker no ivf no
     Previos preeclampisa history no
     Previous down\'S child history no
     Previous NTDs history nol
     Value unit correctedmom
     AFP 26.00 ng/ml 1.00
     HCG 17.30 iu/ml 0.55
     UE3 1.00 ng/ ml 0.85
     INA 140.00 pg/ ml 0.60

     Trisomy 21 : 1:8486
     Trisomy18: <1:30000
     SLOS: < 1:30000
     NTDs: 1:5075
     Preeclampsia screening
     Individual\'s overall likihood ratio of...

     جواب:
     با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.
    • سئوال:
     سلام جواب آزمایش غربالگری سه ماهه دوم
     tirisomy21 : 1:9016
     tirisomy18 : 1:30000
     slos : 1:30000
     NTDs : 1:1728

     جواب:
     با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.
    • ممنون از سایتتون خیلی مفید وجامعه واقعا خسته نباشید
    • سئوال:
     با عرض سلام نتیجه غربالگری سه ماهه دوم خانم بنده در آزمایشگاه شما به شرح ذیل می باشد سن خانم بنده 37 سال می باشد ممنون اگر تفسیر نمائید.
     t21 : 1:696
     t18 : 1:30000
     SLOS : 1:30000
     NTDS: 1:2764

     جواب:
     با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
     1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
     2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای سندرم داون (با قدرت تشخیص 90%)
    • سئوال:
     با سلام واحترام
     لطفا نتیجه آزمایش زیر رو تشریح بفرمایید.لازم به ذکر است در بارداری قبلی در سال گذشته بعد ماه 6 در تیر 94 به علت پره اکلمسی سزارین صورت گرفت که منجر به فوت نوزاد شد.

     Age 32
     Scan measurement (crl) 62 mm on 16/12/14
     Gestation at date of sample 15 week 4 dayes(by crl scan)
     Weight 67 kg
     MS afp level 38.11 iu/ml 1.56 MOM
     uE3 level 1.8 ng/ml 0.77 MOM
     Total hCG level 51041 miu/ml 1.60 MOM
     Inhibin-A level 157.6 Pg/ml 0.67MOM

     Risk of Down’s 1 in 17000 at term
     Risk of trisomy 18 less than 1 in 20000 at term
     Risk of NTD 1 in 1600
     Risk of pre-aclampcia 1 in 40
     Down’s eisk due to maternal age alone is 1 in 730
     Not in the high risk category for SOLS (risk < 1 in 100)

     با سپاس

     جواب:
     با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده، فقط یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.
    لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
    اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
    ابزارها

    جستجو در سایت

     

    ورود به سایت

    نام کاربری:
    کلمه عبور: