Loading...
مشاوره

پاسخ به سوالات پزشکی شما

چه تفاوتی بین تست های غربالگری دوران بارداری و دوران نوزادی وجود دارد؟

تست های غربالگری دوران بارداری بیشتر جهت پی بردن به اختلالات کروموزومی مهمی که منجر به عقب ماندگی ذهنی می...

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

از رايج‏ترين روش‏هاى غربالگرى سندرم داون تست‏هاى كُوآد ماركِر است كه شامل اندازه ‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه می باشد.

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

غربالگری سه ماهه دوم

 

بروز شده در تاریخ 94/02/13

در سال 1866 ميلادى دكتر جان لنگدون داون[1] مقاله‏اى در انگلستان منتشر كرد كه در آن از بچه‏هايى صحبت مى‏شد كه خصوصيات مشتركى داشتند و ضريب هوشى آنها پايين‏تر از بچه‏هاى معمولى بود. دكتر داون اين گروه از كودكان را به ‏دليل شباهت زياد چهرة آنها به ‏مردم مغولستان، مونگول نام نهاد؛ اما سال‏ها بعد يعنى در اوايل دهة 60 ميلادى بر اثر اعتراض متخصصان ژنتيك آسيايى اين نام از تمامى متون علمى حذف گرديد و از آن پس اين اختلال سندرم داون[2] نام گرفت. در سال 1930 ميلادى دانشمندان دريافتند كه علت بروز سندرم داون اختلالات ژنتيك است.

 

سندرم داون به ‏عنوان شايع‏ترين اختلال ژنتيك شناخته مى‏شود[3] (با شيوع 5/1 مورد در هر 1000 زايمان كه به ‏تولد نوزاد زنده مى‏انجامد). درصدى از جنين‏هاى مبتلا به ‏سندرم داون پيش از زايمان مادران مى‏ميرند.

 

با توجه به شيوع نسبتاً فراوان سندرم داون، طى 10 سال گذشته روش‏هاى گوناگونى براى تشخيص پيش از تولد اين بيمارى خطرناك ابداع شده است[4]. اما به‏ دلايل متعدد همچون به‏ دنبال داشتن خطر سقط و هزينة زياد انجام تست، امكان انجام اين روش‏ها براى تمامى زنان باردار وجود ندارد. به ‏همين دليل در سال‏هاى اخير روش‏هاى غربالگرى براى شناسايى زنان باردار كه بيشتر در معرض خطر هستند ابداع شده و اين افراد به ‏عنوان واجدين شرايط براى انجام روش‏هاى تشخيصى محسوب مى‏گردند[5].

 

بروز سندرم داون با سن مادر ارتباط مستقيم دارد به ‏طورى كه خطر تولد نوزادان مبتلا به ‏سندرم داون در مادران تا سن 30 سالگى تقريباً ثابت بوده و حدود 1 در 1000 مى‏باشد و از آن پس به ‏صورت تصاعدى افزايش مى‏يابد به ‏طورى كه در سن 35 سالگى 1 در 250 و در سن 40 سالگى 1 در 75 مى‏شود. با اين حال 80% موارد سندرم داون در زنان زير 35 سال بروز مى‏كند (زيرا تعداد باردارى در اين سنين بسيار بــيــشتـر اسـت).

 

زنانى كه در باردارى‏هاى قبلى داراى فرزند مبتلا به سندرم داون بوده‏اند نيز در معرض خطر بيشترى قرار دارند. تأثير عوامل ديگرى همچون سن پدر، سابقة ابتلاء در اقوام درجه 2 و يا 3، تشعشعات محيطى و غيره هنوز به ‏طور كامل به اثبات نرسيده است.

 

از رایج‌ترین و مطمئن‌ترین روش غربالگری در سه ماهة دوم بارداری تست کوآدراپل مارکر یا به اختصار تست‏ كُوآد ماركِر [6] است كه شامل اندازه‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه مى‏باشد.

 

تست كوآد ماركر نسبت به تست پیش از خود یعنی تريــپـل مــاركـر قــدرت تـشخيص بيشترى دارد و مــوارد مــثبت كـاذب آن كـمتر اســت و امروزه اين تست جايگزين تست تريپل ماركر شده است.

 

این تست از ابتدای هفتة 14 (0D+14W) تا انتهای هفتة 22 (22W+6D) حاملگی قابل انجام بوده و بهترین زمان انجام آزمایش در ایران هفتة 15 حاملگی (و در سایر کشورها از 15W+2D تا 17W+0D) است. احتمال وجود سندرم داون با انجام محاسبات آمارى بر روى مقادير به دست آمده از تست، سن مادر و موارد ديگر همچون وزن مادر، سابقة مصرف سيگار، ديابت، باردارى‏هاى دوقلو و غيره محاسبه مى‏گردد. نرم‏افزارهاى ويژه‏اى براى اين منظور طراحى شــده‏انـد كه خطر ابتلاى جنين را به صورت عددى و همچنين منحنى‏هاى خاص نشان مى‏دهنـد. يافتـه‏هاى سونوگرافــى نـيز به تعيين ميزان خطر ابتلاى جنين به سندرم داون كمك مى‏كنند. رايج‏ترين يافـتة سونوگرافى در سنـدرم داون افزايش ضخامت چين پشت گردن جنين مى‏باشد. نتايج تست كوآد ماركر خطر وجود دو بيمارى مادرزادى ديگر را نيز نــشـان مـى‏دهد. اين بيمارى‏ها «تريزومى 18» و «نقــص‏هـاى لـولة عصبى» هستند.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهة دوم

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة دوم مادران در چهار گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک جنین بیشتر از 1:250 باشد، پس از تأیید سن جنین، مادر برای مشاورة ژنتیک و انجام آمنیوسنتز ارجاع داده می‌شود. در صورتی که سن جنین با سن گزارش شده در جواب آزمایش بیش از 7 روز اختلاف داشته باشد مادر برای محاسبة مجدد ریسک به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که برای تعیین سن جنین از LMP (اولین روز از آخرین قاعدگی) استفاده شده باشد حتماً باید پیش از انجام آمنیوسنتز، یک سونوگرافی برای تأئید سن جنین انجام شود.

تبصرة 1: درصورتی که ریسک جنین فقط برای تریزومی 18 مثبت شود به دلیل آنکه تریزومی مزبور با IUGR[1] (که همان عقب ماندگی رشدی داخل رحمی می باشد) همراه است، اختلاف سن بین سونوگرافی و LMP فاقد ارزش است.

تبصرة 2: در صورتی که جواب آمنیوسنتز طبیعی بود، باید این زنان از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری جزء گروه پرخطر قرار گیرند و مراقبت‌های دوران بارداری برای آنها افزایش یابد (از جمـــله انجام آنومالی اسکن در هفته‌های 20-18، سونوگرافی هفتة 24 حاملگی برای رد IUGR، کنترل فشار خون، کنترل دفع ادراری پروتئین، کنترل ترشحات واژن برای رد عفونت و...).

2- گروه با ریسک بینابینی (borderline risk): در صورتی که ریسک سندرم داون بین 1:400-1:250 باشد، انجام سونوگرافی تفصیلی در هفته 20-18 توصیه می‌شود. همچنین وجود سطح غیرطبیعی مارکرها نظیر:

- (AFP (MoM ≥2.5

- (hCG (MoM ≥3.0

- (Inhibin A (MoM ≥3.0

- (uE3 (MoM ≤0.4

سبب افزایش احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری شده، ضرورت مراقبت های دوران بارداری را افزایش می دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): ریسک به دست آمده از 1:400 کمتر است. در این صورت غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد.

4- در صورتی که نتیجة غربالگری اختلالات طناب عصبی بیشتر از ریسک تفکیک کننده (1:100) باشد، (برای اطلاع از مواردی که ریسک اختلالات طناب عصبی را افزایش می‌دهد، به مقاله افزایش AFP مراجعه شود).

طبق توصیة آخرین راهنمای BCPGSP، انجام سونوگرافی تفصیلی سه ماهة دوم در هفتة 20–18 باید به تمام زنان باردار پیشنهاد شود. اگر در این سونوگرافی هیچ‌گونه مارکر مربوط به سندرم داون تحت عنوان مارکرهای خفیف[2]وجود نداشته باشد، می‌توان ریسک تریزومی 21 را تا 50% کاهش یافته قلمداد کرد.]

 

در خاتمه ذكر اين مطلب ضرورى است كه كالج طب زنان و زايمان آمريكا توصيه مـى‏نـمايد كه تمام زنــان بـاردار در فـاصلة هفــتـه‏هـاى 15 تــا 18 بـاردارى مورد غربالگرى سـندرم داون قرار گيرند. به همين دليل بروز اين اختلال در سال‏هاى اخير در آمريكا بسيار كاهش يافته است.[1] . (IntraUterine Growth Restriction (=IUGR

[2] . soft markers

 

[1]. John Langdon Down

[2] . Down’s Syndrome

[3]. علت سندرم داون در 95% موارد جدا نشدن كروموزوم 21 طى تقسيم سلولى ميوز است كه در 90% موارد در تخمك روى مى‏دهد. وجود کروموزوم 21 اضافى در سندرم داون باعث فعاليت بيش از حد ژن‏هاى درگير و نهايتاً ساخت بيش از حد پروتئين‏هاى خاصى مى‏گردد كه عامل ظهور علايم سندرم داون هستند.

[4]. آمنيوسنتز ]Amniocentesis[ (به‏دست آوردن سلول‏هاى جنين و بررسى كروموزومى آنها) از جمله اين روش‏ها مى‏باشد.

[5]. تفاوت روش‏هاى غربالگرى و تشخيصى در اين است كه در يك تست تشخيصى، يك نتيجة مثبت به ‏معناى وجود قطعى بيمارى يا وضعيتى خاص است؛ اما در يك تست غربالگر، هدف ارزيابى ريسك وجود بيمارى يا يك وضعيت خاص مى‏باشد. بنابراين يك نتيجة مثبت افزايش ريسك را نشان مى‏دهد. روش‏هاى تشخيصى برخلاف روش‏هاى غربالگرى معمولاً پرهزينه، وقت‏گير و بعضاً پرخطر هستند اما نتايج دقيق‏ترى به ‏همراه دارند.

[6] . Quad Markerنظرات

 

 • سئوال:
  سلام.زیر اسکرین نگاتیوعباراتی نوشته که نگرانم کرده لطفا جواب آزمایشمو تفسیربفرماییدممنون.
  AFP
  Assay results 38.00
  Mom 0.91

  uE3
  Assay results 2.20
  Mom 0.72

  hcg
  Assay results17155.00
  Mom 0.75
  inhibin-a
  Assay results175.00
  Mom 0.80

  risk assessment at term
  Down syndrome 1:15300
  Cutoff 1:250
  age alone 1:1450
  Equivalent age risk<15.0
  OSB 1:42400
  cutoff 1:104(2.50moms)
  Trisomy18 1:53700
  cutoff 1:100

  Down syndrome
  Screen negative
  The risk of down syndrome is less than the screening cutoff .
  No follow-up is indicated regarding this result.

  Open spina bifida
  Screen negative
  The maternal serum afp result is not elevatef
  d for a pregnancy of this gestational age.the risk of an open neural tube defect is less than the screening cutoff.

  Trisomy18
  screen negative
  These serum marker levels are not consistent with the pattern seen in trisomy 18pregnancies.maternal...

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  ببخشید دقیقا این جمله باعث نگرانی بنده شده هرچندنگاتیو بوده اما ممنون میشم مفهومش روبگید

  Trisomy18
  screen negative
  These serum marker levels are not consistent with the pattern seen in trisomy 18pregnancies.maternal serum screening will detect approximately 60% of trisomy 18 pregnancies.

  جواب:
  یعنی میزان ریسک تان برای تریزومی 18 در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام 36 سالمه بارداری سومه البته دوبار قبلی سقط شدن ، غربالگری اول nt=2.8 و تریزومی21 ؛ 1:166 بود فرمودید ریسک بالا و کوادمارکر انجام بدید ، دکترم پیشنهاد ازمایش نیفتی کردند که تو ازمایشگاه شما انجام دادم و جوابش منفی شد ، دکترم منو دیگه برای غریالگری دوم نفرستادن الان 22 هفته ام و lvf ای هستم ، لطف کنید راهنمایی بفرمایید .

  جواب:
  نگران نباشید ولی طبق صلاحدید پزشکتان یک آنومالی اسکن هم انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام جواب آزمایش سه ماه اول و دوم من بشرح زیر هست لطفا راهنمایی کنید و تفسیرش کنید
  اول
  age:32
  t21 prior risk 1:706
  t18 1: 7905
  t13 :19454
  12W+0D
  nt =1.6
  crl=53mm
  weight:62
  غربالگری دوم
  afp 16.19
  hcg 60200
  ue3 .03
  inhibin A 211.2
  bpd 31mm
  15W + 2D (by bpd scan)
  weight 64
  risk of down: 1 in 80
  risk of ntd : 1in 13000
  risk of pre-eclampsia: 1in 40
  الان هم 16w+4D هستم و ازمایش غرباگری دوم هم برای 8 روز پیش بود
  متشکرم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر است. کاندید انجام تست تشخیصی هستید.
 • سئوال:
  با سلام. لطفا نتیجه ازمایش سه ماهه دوم من quad رو تفسیر بفرمایید
  15weeks5days
  سن34.6
  DS 1:498 cutoff 1:250
  age only 1:466
  equivalent age risk 34.3
  osb 1:18700
  trisomy18 1:32500
  afp14.9 mom0.62
  ue3 3.30 mom1.46
  hcg 2.06 mom2.06
  inhibina 291 mom1.30
  ممنون میشم

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام میخواستم آزمایش غربالگری نیمه دوم منو تفسیر کنید
  Age at term:35.1
  gestational age:15+1
  Afp:25.8 iu/ml 1.02 mom
  UE3 1.10ng/ml 0.51 mom
  Hcg:58196.0 iu/ml 1.39mom
  Inhibin A:167.4pg/ml 0.82
  تو جواب آزمایشم نوشته
  Down sx screen negative
  Open spina bifida screen negative
  Trisomy 18/13 screen negative
  و لطفا بفرمایید با این آزمایش سونوی آنومالی لازمه یا نه ممنون از لطفتون

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام در هفت 22 بارداری هستم تستهای غربالگری در محدوده کم خطر بود.مشکلی که دارم در ادراری خون دیدم که در ازمایش خون دیده نشدولی کشت با بباکتری streptocucus a hemolitic دیده شد که دکتر قرص نالیدیکسیک اسید تجویز کردند ایا دارویی با خطر کمتر برای جنین پیشنهاد می کنید. درد زیر دل و سوزش ادرار هم .ندارم.در ایستادن بعد از 10 دقیقه خارش و سوزش میگیرم.

  جواب:
  به هر حال جزو گروه C می باشد اگر در کشت آنتی بیوتیک حساس دیگری گزارش شده است از پزشکتان بخواهید از آن استفاده کند.
 • سئوال:
  با سلام.اگه لطف کنید جواب آزمایش منو تفسیر کنید ممنون میشم
  risk cut off
  down syndrome 1:19500 1:250
  age alone <15
  osb 1:23500 1:104(2.46 MoMs)
  Trisomy 18/13 1:99000 1:100


  توی هر سه مورد یعنی down syndrome و open spina bifida و trisomy 18/13 هم زده screen negative.آیا نیازه که آنومالی اسکن هم انجام بدم؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشید.۲۶ساله هستم.وسن بارداری م ۱۶هفته وسه روز.لطفانتیجه غربالگری ۳ماهه دوم منوتفسیرکنین.خیلی نگرانم.ممنون میشم زودجواب بدین.
  Gesation age:16w&1d
  BPD34.0
  AFP:16.4 mom:0.58
  uE3:3.30. mom:1.32
  HCG:38677. mom:1.44
  Inhibin-A:246.0 mom1.11
  Down syndrome 1:1380 1:250
  Age alone 1:1330
  Equivalent Age risk 25.0
  OSB 1:39400 1:104(2.46moms)
  Trisomy18 1:99000 1:100
  Down syndrome :screen negative
  The risk of down syndrom is LESS than the screening cut-off.no follow-up is indicated regarding this result
  Open spina bifida:screen negative
  The matemal serumAFP result is NOT elevated for apregnancy of this gestational age.the risk of an open neural tube defect is less than the screening cut-off
  Trisomy18 :screen negative
  These serum marker levels are not consistant with the pattern seen in trisomy 18 pregnancies

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  با سلام میخواستم آزمایش غربالگری دوم مراتفسیر کنید
  سن 35
  trisomy 21 1:393
  trisomy 18 1:30000
  SLOS 1:30000
  NTDS 1:8134
  AFP MOM 0.62
  HCG MOM 1.56
  UE3 MOM 0.89
  INA MOM 1.08
  PAPP MOM 0.92
  FBHCG MOM 0.71
  با تشکر فراوان

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام.ممنون که جواب دادین.ولی زمانی که من ازمایشات غربالگری روانجام دادم ۱۶هفته بود الان هفته ی۲۳شده.که جوابش رونشون پزشکم دادم گفت مشکلی نیست.همون زمان یعنی قبل ازاینکه ازمایش برای غربالگری بدم اول سونو انومالی دادم.گفتن مشکلی نیست.حالا سوالم اینه که سن بارداریم که ۲۳هفته ست الان فایده ای داره که تست کوادمارکرانجام بدم؟بعدم اینکه ایاانومالی اسکن کافی نیست؟

  جواب:
  برای مرحله دوم دیر شده ولی همان نتیجه آنومالی اسکن کافی است.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من در هفته 11 بارداری هستم و تست غربالگری دادم و نتیه ی اون در زیر نوشتم خواهش دارم من رو راهنمایی کنین بارداری کم خظر دارم یا نه خیلی نگران هستم با تشکر ! :
  CLINICAL DETAILS AND TST RESULT
  previos NTD : none
  previos downs : none
  prev . pre-eclamsia : no
  insulin dependent diabetes : none
  smoker : no
  material age at edd: 21 years
  scan measurement (CRL) : 40mm on 15/07/05

  Gestation used : scan estimate (crl)
  weight : 47 kg
  nuchal measurement : 1.67mm : 1.57 mom
  papp-a level : 7075miu/l : 2.37 mom
  free B-hCG level : 37.6 : 0.61 mom
  fetal nasal bone : present

  INTERPRETATION
  screening result : screen negative
  risk of downs : less than 1 in 20.000 at term
  comment : downs risk due to maternal age alone is 1 in 1.500
  comment : not in high risk category for trisomy 18 (risk« 1 in 100)
  comment :...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  من 37 سالمه در هفته 17 بارداری هستم و وزنم 67 کیلو و فشارم 6 روی 9.5 میباشد نتیجه غربالگری دومم screen positive شده بشرح ذیل:
  Afp level:1.89mom
  UE3 level:0.53mom
  Hcg level:2.30mom
  Inhibin-A level:1.45
  Nuchal measure:1.2mom
  risk of down: 1:610
  Risk of ntd:1:570
  Risk of pre-eclampsia:greater than 1 in 5
  Papp Amom::3.6
  لطفا من رو راهنمایی کنید چی کار کنم برای مسمومت بارداری و آیا مشکلی دارم یا نه و چی کار کنم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید. برای ریسک پره اکلامپسی هم تحت مراقبت های بیشتر کلینیکی و تغذیه ای قرار می گیرید.
 • سئوال:
  سلام.
  میشه خواهش کنم لطفا جواب آزمایش غربالگری دوممو تفسیر کنین؟ممنون میشم
  Maternal age at EDD:33 years
  Real gestational age at screening date: 16 w and 4d
  Weight:68Kg
  Alpha-fetoprotein: 16.3 IU/ml : 0.49 MoM
  hCG: 17 mIU/ml :0.61 MoM
  Unconjugated Oestriol: 3.5 ng/ml : 1.07 MoM
  Inhibin A: 157.6 pg/ml : 1.52 MoM
  Down's syndrom Risk; 1 : 359
  The maternal age related risk for Down's syndrome is 1: 456.
  Edwards' and Patau's syndrome Risk; 1 :1785
  Neural Tube Defect Risk; Low Risk.
  Age Risk 1:456
  T. 21 Risk 1:359
  T. 18-13 Risk 1:1785

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام لطفا نتیجه نست غربالگری اینجانب را بررسی نمایید. با تشکر
  Maternal age at EDD 37
  Scan measure 12 week & 5 days(by dates
  Gestation at date of sample: 13 week 0 daysrrr
  PAPP-A Level 3442 miu/L 1.18 MoM
  Free B-hCG Level 53.34 iu/L 2.14 MoM
  Screen negative:
  Down's risk due to maternal age alone is 1 in 270
  Not in the high risk category for trisomy 18(risk<1 in 100
  Not in the high risk category for trisomy 13(risk<1 in 100

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است. یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و با مرحله اول ترکیب شود و پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تستهای تشخیصی داریم یا خیر...
 • سئوال:
  با سلام.
  nt انجام دادم که با احتمال 85%در محدوده کم خطر بود.
  در 16هفته و 6روز سونو و آز nb دادم که به شرح زیر است.
  24ساله هستم.و با همسرم دختر خاله پسر خاله هستیم.
  پدربزرگ پدری ام پرده بین دو انگشت پایش کمی بلند تر از معمول است بجز این مشکلی در اقوام درجه یک وجود ندارد.
  Nb=4.7 و در حد نرمال.
  تصویری به نفع انومالی در سر و ستون فقرات و اندامهای جنین و نیز در ارگانهای شکم و قفسه سینه مشاهده نشد.

  Papp-a=17.00 mom=1.02
  Free bhcg=53.00 mom1.70
  Nt=1.3 mom=1.03

  Afp=59.00 mom=2.20
  Ue3=5.00 mom=2.01
  Hcg=125600.0 mom=3.88

  Down syndrome=~1:50000 cutoff=1:250
  Age alone=1:1370
  Equivalent age risk=<15.0

  (Obs=1:277 cutoff=1:104(2.46moms
  Trisomy18/13=~1:99000 cutoff=1:100...

  جواب:
  با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  آخر ازمایش در پیغام قبلی جا نشد.

  Trisomy 18/13:
  These serum marker levels are not consistent with the pattern seen in trisomy 18 pregnancies.matenal serum screening will detect approximately 60% of trisomy 18pregnancies.
  پیشاپیش از تفسیر شما متشکرم.

  جواب:
  با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  من آزمایش سه ماههداولم رو کرج دادم و نتیجه سندروم منفی و 1:5343 بود ولی آزمایش سه ماهه دومم رو یه جای دیگه دادم و سندروم مثبت شد1:180.آیا جواب آزمایش دوم صحت داره؟ لطفا جوابمو بدید خیلی نگرانم

  جواب:
  به هر حال طبق قوانین باید تست تشخیصی انجام دهید. از ابتدا باید به مرکز مطمئن ارجاع داده می شدید.
 • سئوال:
  باسلام,گفتین درمحدوده ی بینابینم آنومالی اسکن انجام دادم درهفته ی 18 که به ابن ترتیب بود
  رحم حاوی یک جنین دروضعیت سفالیک باضربان.قلب منظم است,fhr=137/min,bpd=42,fml,=28وhu=27/5,hc=156,ac=,129,جنین درموقعیت لترال راست باضخامت نرمال وفاصله مناسب ازسرویکس وگرید1-0
  Maturationاست,ححم مایع آمینیون بااندکس 120 میلبمتردرحدطبیعی است,معده زیردیافراگم مثانه,جدارشکم,کلیه هاباقطرلنگچه2میلیمتر,بندناف باسه رگ واستخوانهای بلنداندام فوقانی وتحتانی دوطرف و4 حفره قلب وفالکس وفوسای خلفی وکیسه صفرادیده می شوند,انگشت کوچک دستهادارای سه بندمی باشد,هیپوپلازی بندمیانی...

  جواب:
  عدد NF رو ننوشته اید بقیه موارد نرمال هست اگر NF هم زیر 5 میلی متر بود ریسک تان دو برابر بهتر می شود.
 • سئوال:
  سلام میشه ازمایش منو تفسیر کنید منو فرستادن مشاوره ژنتیک خیلی استرس دارم
  Gesttional age 15week2days
  Crl:69
  Age:31
  1:258:Down syndrom
  Age alone:1:815
  Equivalent age risk:1:19700
  Mom1:104
  Trisomy 18:1:83600
  Mom:1:104
  Down syndrom :screen nagtive
  Open spina bifida:screen nagtive
  Trisomy 18:screen nagtive
  Afp:15.7
  Mom:0.73
  Ue3:1.7
  Mom:0.83
  Hcg:40490.0
  Mom:1.18
  Inhibin a:418.2
  Mom:2.06

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  من 37 سالمه و هفته 17 بارداری هستم وزنم 67 و فشار خون 6 رو 9.5 و همیشه فشار من همینقدر بوده در تست غربالی دوم نتیجه آن.
  Risk of down:1 in 610
  Risk of ntd:1 in 570
  Risk of pre-eclampsia:greater than 1 in 5
  Ms-afp level : 1.89mom
  uE3 level:0.53mom
  Hcg level :2.30mom
  Inhibin-A level:1.45 mom
  Nuchal measure: 1.2 mom
  طبق آزمایش من screen positive هستم لطفا راهنماییم کنید چی کار کنم

  جواب:
  از نظر پره اکلامپسی مثبت هستی و باید مراقبتهای دوران بارداری از نظر افزایش نیافتن فشار خون و پروئین ادرار را بیشتر کنید.
 • سئوال:
  ضمن عرض سلام و خسته نباشید میخواستم اگه ممکنه آزمایش منو تفسیر کنید.
  من تو هفته بیست و دوم هستم.
  Quadruple marker screening test
  Age at term: 32.4
  t21 prior risk: 1:695
  t18 prior risk:1:7779
  Weight:60
  gestational age: 20w 2d
  determination method:scan
  diabetic: no twin:no
  smoker:no ivf:no
  previous preeclampsia history:no
  previous down's child history:no
  previous ntds history:no


  value unit corrected mom
  afp 54:00 iu/ml 0.91
  hcg 15:40 iu/ml 0.93
  ue3 1.90 ng/ml 0.67
  ina 678:00 pg/ml 2.72
  Squential screning test
  Age at term 32.4
  .695 t21 prior risk :1
  t18 prior risk: 1:7779
  weight: 60
  1st trimester gestational age: 12w 4d
  2nd...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض سلام,
  من چندروز پیش.(هفته 16) رفتم برای تعیین جنسیت و غربالگری دوم,که گفتن اول باید سونو رو انجام بدین بعد آزمایش,اما سونوی من ی سونوی معمولی بودش نباید سونوی آنومالی رو انجام میدادم واسه غربالگری؟
  ممنون از لطفتون

  جواب:
  خیر
 • سئوال:
  با سلام من در ١٢ هفتگي از غربالگري انجام دادم نتايج اين بود:
  Trisomy 21 ) 1: 1035 low risk
  Trisomy 18) 1: 16527 low risk
  Trisomy 13 ) < 1: 20000 low risk
  سن بارداري: ١٢ هفته و ٥ روز
  Nt: 2.6 mm
  fhr:153
  nb: present
  ductus venosus PI: 0.96
  tricispid flow: No regurgitation
  CRL : 64.24
  cervix: 31 mm anterior
  كه دكتر به من از مرحله دوم دادن و afp كه نتايج اين شد:
  AFP: 0.97 MOM
  NTDs risk 1:5493 < 1:100
  Bpd: 37.9
  Hc: 143.4
  Fl: 23.5
  Ac: 122.7
  Hum: 22.4
  fetal weight: 199gr
  nb: 4.6 mm
  fhr: 139
  nuch fold: 4.03 mm
  اندازه لگنچه در سمت راست و چپ ٢.٩ mm بود كه در حد بالاي طبيعي بودن.
  طول سرويكس ٣٠ mm
  جفت در وضعيت grade 1 و علائمي از previa ديده نشد
  سن حاملگي ١٧ هفته و ٥ روز
  جنسيت: پسر
  حال سوال من اينه كه دكتر تو جواب...

  جواب:
  با توجه به افزایش طول لگنچه توصیه به انجام تست تشخیصی طبق صلاحدید پزشکتان می کنم.
 • سئوال:
  با سلام.اگه لطف کنید جواب آزمایش منو تفسیر کنید ممنون میشم
  Ms-AFP level :17.6ng/ml 0.62 mom
  uE3 level :1.6 ng/ml 0.65 mom
  Total hCG level : 83250 iu/L 1.65 mom
  Inhibin-A level : 290 pg/ml 1.08 mom
  Nuchal measurement : 1.34 mm 1.10 mom
  PAPP-A level : 2.4 iu/L 0.97 mom
  Risk of down's : 1 in 1,900 at term
  Risk of NTD : 1 in 5,400

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام وتشکر میشه لطفا جواب آزمایش بنده روتفسیر کنید
  Age:30.5
  T21 prior risk: 1:910
  T18 prior risk: 1:10217
  weight: 59
  Gestational Age: 15w+2d
  AFP : Value :40.00 corr MOM: 1.40
  HCG: Value:74.90 corr MOM:1.68
  UE3: value:0.90 corr MOM:0.76
  INA value:89.00 corr MOM:0.36
  CALCULATED RISKS at term: T21: 1:3088
  T18: < 1:30000
  SLOS < 1:30000
  NTDS: 1:1719

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید بابت زمانی که میگذارید برای پاسخگویی ممنونیم
  در 16w+1d جواب آزمایش غدبالگریم به شرح زیر میباشد ممنون میشوم بررسیش کنید
  سن 31 و وزن 69
  Afp83.0lu/ml2.51
  UE35.40ng/ml1.97
  Hcg83.3lu/ml3.07
  DIA385.0pg/ml2.08
  PappA14.30lu/l
  27600:Down 1
  Age alone 1:659
  Equivalent Age risk
  OSB 1:990
  Triosomy18 1:99000
  و سونوآنومالی در هفته 19 +4d همه چیزشون نرمال بود
  Nt جنین اول 2.4 و nt جنین دوم 3 بود

  جواب:
  ریسک تریزومی ها را در پروتکل سکوئنشیال برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با عرض سلام وادب,
  بی زحمت میشه غربالگریمو تفسیر کنید؛
  ممنون میشم از لطفتون,
  AFP:50.8 NG/ML
  UE3:1.80NG/ML
  HCG:69651.0 IU/L
  Inhibin-A 178.0 PG/ML
  RISK assessment:
  OSB: 1:2620
  DOWN syndrome: 1:3730
  Age alone: 1:1440
  Trisomy 18: 1:99000
  Equivalent age risk<15.0
  سن:23
  وزن:58
  ممنونم از بزرگواریتون.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام میشه غربالگری دوم منو تفسیر کنید
  afp 22.00 1.08
  hcg 29.80 0.93
  ue3 1.00 0.92
  ina 104.00 0.53
  trisomy21 1:7764
  trisomy18 <1:30000
  slos <1:30000
  ntds 1:4018
  age at term 31.2
  t21 prior risk 1:831
  t18prior risk 1:9313
  weight 80
  gestational age 15w+4d
  در ضمن من دیابت هم دارم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید.در17هفته و 2روز جنس دختر .همه موارد طبیعی مشاهده شده .اما تعداد ضربان 77در دقیقه اندازه گیری شده و گفته اند ریتم قلب نامنظم هست.خواهش میکنم راهنمایی کنید ک نگرانم

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان یک اکوکاردیوگرافی انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشید میخواستم غربالگری دومم رو تفسیر کنید
  سنم .27
  هفته 15/5 روز بارداری ازمایش دادم
  Ms-AFP level 10.61 iu/ml 0.50 maom
  UE3level 0911ng/Ml 1.08mom
  Total hcg level27697miu/ml 1.08mom
  Inhibin-A level178.640pg/ml 1.52mom

  risk of down\'s 1in 210
  Risk of trisomy 18 less than 1 in20,000
  Risk of ntd 1 in 13,000
  Risk of pre_ eclampsia 1 in 30
  ممنون میشم زود جواب بدین.من غربالگری اولم. Nt 1/5 وCrl 47 بوده.وجپاب خون غربالگری اولم نرکال بوده میخواستم غربالگری دومم رو تفسیر کنید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر است و توصیه می کنم تست تشخیصی را انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض سلام بنده 41 سال دارم و بارداری دوم می باشد.
  لطفا غربالگری منو تفسیر بفرمایید با تشکر
  scan measurement:53mm
  nuchal measurement:2.9mm-2.38mom
  pappa-a level:511mil/l-0.28mom
  freeB-hCG level:19.4lu/l-0.65mom
  fetal nasal bone:preasent
  risk of downs:increased risk of downs syndrome 1 in 3(at term
  trisomy 18:1in8 at term
  tirsomy 13 :greater than 1 in 5 at term

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
 • سئوال:
  با سلام عرض خسته نباشید
  ممنونم از این که اینقدر وقت می گذارید..جواب از غربالگری مرحله دوم من در ازمایشگاه نیلو به شرح زیر است.ممنون می شم از تفسیر آن .
  age and term:32
  t21 prior risk: 1:717
  t18 prior risk: 1:8031

  afp: value29.00 mom1.05
  hcg: value:82.80 mom2.82
  inA:value361.00 mom1.86
  UE3:value1.50 mom1.03

  trisomy21: 1:361
  trisomy18< 1:30000
  slos<1:30000
  ntds: 1:4354

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و بهتر است یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  ممنون می شوم غربالگری دوم مرا تفسیر کنید، 33 ساله هستم و در 16 هفته و 5 روز آزمایش دادم
  AFP= 30.80 ng/ml- MoM= 1.07
  uE3= 1.90 ng/ml- MoM=0.86
  hCG= 10668.0 IU/L- MoM= 0.34
  inhibin-A= 244.0 pg/ml -MoM= 1.08
  OSB= 1:10800
  down syndrome ~1:31100
  age alone =1:578
  Equivalent age risk <15.0
  Trisomy 18 = 1:5120
  ممنون از لطفتون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض سلام وخسته نباشید ممنونم میشم آزمایش بنده تفسیر کنید.الان بنده 18/3،روز هستم
  روز انجام آزمایش 16/2w
  0.79 24.1 AFP
  1.21 38 HCG
  51. 0 5. 1 UE3
  7 8. 0 176 Inhibi
  و
  955 :1 trisomy21.
  30000 :1 trisomy18
  7586 :1 SLos.
  8134 : 1 NTDs
  در ضمن بنده 26ساله و55کیلو وزن هستم و بارداری دوم.تست غربالی هفته 12روفرستادم براتون شما به علت بالا بودن ntتست کواد رو پیشنهاد کردید.به نظر شما من باید سونوی انومالی انجام بدهم یا خیر .میشه لطفا کنید تست سکوئنشیال را بگید چی هستش.چند تا نمودار هم در...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید. اگر ریسک پروتکل سکوئنشیال رو هم برایم بنویسید دقیقتر می توانم کمک تان کنم.
 • سئوال:
  سلام با عرض پوزش که دوباره وقتتان را میگیرم چه هفته ای بهتر هست برای انجام سونوگرافی انومالی یعنی اجزا و سلامت جنین بیشتر مشخص هستش.با سپاس فراوان

  جواب:
  هفته 18 تا 20
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید
  جواب غربالگری سه ماه دوم در آزمایشگاه نیلو به شرح ذیل میباشد
  Age at term:27.5
  T21 prior risk:1:1209
  T18 prior risk: 1:13833
  Weight: 62 kg
  gestational age:15w+4d
  TRISOMY 21: 1:6730
  TRISOMY18 : <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:3070
  AFP :34.00 iu/ml --- mom 1.18
  HCG: 54.70 lu/ml --- mom 1.34
  UE3: 1.20 ng/ml --- mom 0.95
  Inhibin A: 223.00 pg/ml --- mom 0.95

  لطفا تفسیر بفرمایید بیصبرانه منتظرجواب شما هستم
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام من 12هفتگی سونویntدادم و جوابش این بود
  nt=1.6
  crl=56
  اما آزمایش رو انجام ندادم چون دکتر نخواست.الان هفته 16هستم آیا لازمه مرحله دوم رو انجام بدم؟ازدواج فامیلی هستیم.

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان انجام دهید، بهتر است.
 • سئوال:
  لطفا نتیجه غربالگری سه ماهه دوم من که در هفته پانزدهم و پنج روز انجام شده را تفسیر بفرمائید. نتیجه غربالگری سه ماهه اول ریسک سندرم دان بینابین گزارش گردید که جهت سه ماهه دوم به پیشنهاد پزشکم به یک آزمایشگاه دیگر مراجعه نمودم .
  26/32 afp
  98/. mom
  1/05 ue3
  53/. mom
  20/13 hcg
  72/. mom
  199/89 inhibina
  89/. mom
  سندرم دان : 1.395 prior فینال ریسک 1.2760
  1:1000 prior فینال ریسک 1:13300 NTD

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین است و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام وقتتون بخیر
  من دیروز در تاریخ 19.7.94 سونوی غربالگری دوم رو انجام دادم. 18 هفته و 3روز بارداری هستم.
  همه چیز نرمال بود ولی گفت بینی جنین در حداقل طبیعی هست. گفتن ممکنه امینو سنتز بخاد. با مشاوره پریناتالوژی که صحبت کردم یکی کامل امینو سنتز رو رد کرد و گفت باتوجه به غربالگری اول که نرمال بوده و سونو که همه چیز خوبه نیازی نیست و بینی جنین کوچکیه. یه مشاوره دیگر هم گفت احتمال خیلی زیاد سالمه ولی برای ریسکش امینو سنتز انجام بده. در ضمن من فقط ازمایش AFP رو انجام دادم که هنوز حوابش نیومده.
  لطفا راهنمایی بفرمایید ابا همین مورد میتونه مشکل زا باشه دارم از...

  جواب:
  طول تیغه بینی چقدر بوده است؟
 • سئوال:
  من در ۱۲ هفته و ۲ روز سونو nt انجام دادم، همه چیز نرمال بود، دکتر برام یه آزمایش خون نوشت که ۱ ماه بعد یعنی در هفته ۱۶ انجام بدم، آزمایشگاه گفت این آزمایشو بدون داشتن جواب سونو انجام نمیده، گیج شدم، نمیدونم چکار کنم، با این حساب غربالگری ۳ ماهه اول رو انجام ندادم، برا ۳ ماهه دوم اول باید برم سونو بعد آزمایش خون انجام بدم؟

  جواب:
  همان سونو هفته 12 برای آزمایش خون هفته 16 قابل استفاده است. نگران نباشید.
 • سئوال:
  با سلام امکانش هست جواب آزمایش غربال گری سه ماه دوم منو تفسیر کنید ، خیلی نگرانم، 24 سال
  afp : 1,8 mom
  ue3: 0,47 mom
  hcg: 1,80 mom
  IN A : 1,08 mom
  screen positive
  reason : increased risk of pre-eclampsia
  down\'s risk : 1in 1200
  tr 18 : 1 in 3100
  ntd : 1 in 1000
  pre - eclampsia: greater than 1 in 5
  comment : down\'s risk due to manteral age alone is 1 in 1400
  not in the high risk category for SLOS ( risk<1 in 100
  مشکل فقط برای پره اکلامپسی هستش؟ خیلی نگرانم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام نتایج غربلگری سه ماهه اول و دوم بشرح ذیل است لطفا تشریح بفرمایید
  afp:30/55 mom:.61
  ue3:5.5729 mom:1.79
  inhibin-A;262.44 mom:1.25
  nt:2 mom:.83
  papp-a:6.547 mom;.91
  free b-hcg:45.40 mom:1.54
  fetal nasal bone: present

  جواب:
  ریسک تریزومی 21، 18 و NTDs را در پروتکل سکوئنشیال برایم یادداشت کنید.
 • سئوال:
  سلام.
  من 32 ساله هستم و در هفته 15 آزمايش غربالگری مرحله دوم را دادم جوابش بشرح زير است:
  AFP 34.5 IU/ml MOM:1.31
  uE3 1.40 ng/ml MOM 0.6
  hCG 44.5 IU/ml MOM:1.54
  DIA 377.8 pg/ml MOM: 1.78

  Risk assessment:
  Down Syndrom 1:868, Age alone 1:711, equivalent age risk 30.9, cutoff 1:250.
  OSB 1:8230, cutoff 1:104(2.46 MOMs)
  trisomy 18 1:46600 , cutoff 1:100

  در 12 هفته و 3 روز هم سونوی NT دادم که :
  NT:1.9 mm و NB:1.5mm بود. با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض سلام و احترامم و خسته نباشید,
  من هفته 26بارداری هستم آزمایشم به صورت:
  R.B.C:3.55
  HEMOGLOBIN:11.6
  HEMATOCRIT:36.3
  M.C.V:102.3
  M.C.H:32.7
  M.C.H.C:31
  و در آزمایش ادرارم خون دیده شده که RBC:5-6
  WBC:1-2
  EPITHELIAL.CELL:10-12
  آیا خطرناکه؟ممنون میشم راهنماییم کنید.
  PLATELET:165

  جواب:
  نگران نباشید. اگر لکه بینی ندارید بهتر است زودتر پزشکتان جوابتان را ببیند.
 • با عرض سلام و خسته نباشید و این که خدا خیرتون بده مردمو از نگرانی در میارین.
  من 37ساله هستم و الان هفته 23بارداری دوقلو هستم. در سونوی انومالی هفته 20 دکتر گفت قلب یکی از جنین ها مشکوک است ما رففتیم پیش فوق تخصص قلب جنین و او اکو و سونو کرد و نتیجه رو گفت خود قلب مشکلی نداره فقط زاویه قلب 60درجه هست و نرمال نیست . من ایران نیستم و این دکتر ها واضح توضیح نمیدن مشکل رو دارم از نگرانی میمیرم تو رو خدا کمک کنید نتایج سونو و اکوی قلب رو براتون میفرستم. در ضمن من در هفته 11 ازمایش خون سل فری همون dna رو انجام داده بودم که گفتن نتیجه خوب است.اما حالا این مشکل رو تازه...

  جواب:
  جواب سونوی NT در هفته 11 تا 13 چقدر بوده است؟
 • سئوال:
  جواب اکوی قلب کامل نبود دوباره فرستادم
  right sided (maternal ) twin


  fetal echo

  1. cephalic ,
  2. levocardia ,
  3. apex to the left
  4. axis of heart abnormal - 60 degree
  5. balanced 4 chambers view ,
  6. no av valvular regurgitation , normal semilunar valves
  7. solitus, av and va concordance
  8. no major disparity between the pulmonary artery and aorta ,
  9. normal aortic arch ( side of aortic arch not determined as I experienced difficulty in getting the 3 vessels view ) ,
  10. single right svc
  11. pulmonary veins - at least 2 noted to drain into the left atrium ,
  12. no vsd ,
  13. non restrictive pda , and asd

  Conclusion : abnormal cardiac axis , no evidence of intra - cardiac abnormality ,

  جواب:
  کاردیاک آکسیس غیرطبیعی یا با اختلالات قلبی در ارتباط است، یا وجود یک آنومالی آناتومیک در داخل ققسه سینه، فتق دیافراگماتیک، هیپوپلازی ریه و یا اختلالات کروموزومی. در مورد اول که مشکلی ندارد ولی در سایر موارد باید بدقت پیگیری شود.
 • سئوال:
  جواب سونوی انومالی رو بصورت عکس دارم لطفا بگید چطور میتونم براتون ارسال کنم؟

  جواب:
  ریپورتش را بگیرید و برایم بنویسید.
 • سئوال:
  از صمیم قلب ازتون تشکر میکنم که جواب منو میدید تنها امیدم بعد از خدا شما هستید که خیالم راحت بشه. من در هفته 11 تست خون verifi parental test رو دادم که تو ایران اسمش همون سل فری تست هست . جوابش این بود: کروموزوم 18 و 21و 13 مشکلی ندارد و نگاتیو هست. چون دوقلو هستن به من جزییات بیشتر ندادن و گفتن دقت این تست 99.3 درصد هست. حالا با توجه به این و مشکل قلب یکی از جنین ها چه کار باید بکنم؟ چقدر جای نگرانی هست؟

  جواب:
  این تست فقط سه اختلال کروموزومی را نشان می دهد و اطلاعات بیشتری در مورد سایر کروموزوم ها بدست نمی دهد.
  یک آنومالی اسکن دقیق می تواند بقیه موارد ایجاد کننده این مسئله را روشن سازد.
 • سئوال:
  Anomaly Scan
  Gestational age :20 weeks+0 days
  multiple pregnancy- dichorionic- diamniotic.
  Fetal Measurments(plotted in relation to the normal mean and 5th to 95th centile)
  Biparietal Diameter (BPD) 52.2
  Qccipitofrontal Diameter (OFD) 63.6
  Head circumference (HC) 182.3
  Posterior Ventricle (VP) 5.6
  Transcerebellar Diameter (TCD) 22.2
  Cisterna Magna (CM) 6.5
  Nuchal Fold Thickness 3.5
  Nasal Bone 5.3
  Abdominal Diameter Transverse (TAD) 45.6
  Abdominal Diameter AP (APAD) 47.3
  Abdominal Circumference (AC) 145.7
  Femur lengh (FL) 31.6
  Humerus Lengh 30.1
  Est fetal Weight (hadlock (bpd- hc-ac-fl)) 326 gr
  11 ozs
  Heart action present Fetal movements visible ,presentation cephalic l. Amniotic fluid normal. cord 3 vessels, Placenta: anterior high. Grannum Grade 1, structure normal.

  Fetal anatomy:
  Heart: 4-Chamber view normal. Vassels abnormal: There is a suspicion of right aortic...

  جواب:
  این جواب آنومالی اسکن مربوط به هر دو جنین می باشد؟؟؟؟؟
 • سئوال:
  با سلام نتیجه آزمایش غربالگری سه ماه دوم من به صورت زیر است ممنون میشم تفسیر کنید
  Risk of Down\'s 1 in 1100
  Risk of NTD : 1 in 3100

  A screen negative result does not exclude the possibility of Down\'s syndrome or a neural tube defect, because screening does not detect all affected pregnancies.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  ضمن تشکر از زحماتتون. نتیجه آز غربالگری دومم واستون میذارم. تریزومی 21 کمی نگرانم کرده لطفا راهنماییم کنید.

  CMOM. Value
  .67.AFP. 0.79. 19
  HCG. 1.16. 40245
  UE3. 0.54. 1.2
  Inhibin A. 1.12. 228

  تریزومی 21 = 1:393
  تریزومی 18= 1:27712
  SLOS = 1:13316
  ntds= 1: 8134

  ضمنا 34 ساله هستم و با تخمک خودم ICSI شدم. سن حاملگم بر اساس سونوی nt که قبلا انجام دادم، در زمان انجام آزمایش 15 هفته و 5 روز محاسبه شده ولی بر اساس تاریخ آخرین پریودیم 15 هفته و 0 روز بودم.
  ممنون از توجهتون


  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام روزتون به خیر
  این جواب انومالی اسکن مربوط به جنین مشکل دار هست. جنین شماره یک که پسر هست و مشکوک بودن به سلامت قلبش.
  ایا به نظر شما با این نتیجه انومالی و اسکن و اکوی قلب مشکل چقدر حاد است ؟ و من باید چه کار کنم؟

  جواب:
  این جواب خوبه و جای نگرانی چندانی ندارد ولی باید در هفته بعد تر هم مجدد تحت پیگیری قرار بگیرد و هیمنطور توصیه می کنم یک مشاوره پری ناتولوژی هم انجام دهید.
 • سئوال:
  جنین شماره 2 دختر هست و اونو گفتن سالمه و مشکلی نداره به همین دلیل نتایج اسکن اون رو ننوشتم .همه نگرانی هام مربوط به جنین پسر که گفتن مشکل داره هست. واقعا نمیدونم چه کار باید بکنم؟ اگه مشکلش حاده ایا الان که هفته 23 هستم میتونم سقطش کنم؟ میترسم بچم دنیا بیاد و سالم نباشه و یه عمر زجر بکشه خدایا چی کار کنم

  جواب:
  مشاوره پری ناتولوژی انجام دهید.
 • سئوال:
  سن 34
  AFP:18 0.56MOM
  UE3: 2.0 0.71MOM
  HCG: 35750 1.01MOM
  INHIBIN :286 1.23 MOM
  NUCHAL 1.28 1.02 MOM
  PAPP: 3.6 1.53MOM
  RISK OF DOWN 1IN 1800
  RISK OG NTD 1 IN 7000
  DOWN RIDK DUE TO METERNAL AGE 1 IN 430

  لطفا ازمایش زیز را تفسیر کنید ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  میشه غربالگری دوم منو تفسیر کنین؟پ
  afp 41 iu/ml mom 0.97
  hcg 13.8 iu/ml mom 0.56
  ue3 2 iu/ml mom 0.96
  Ina 137 pg/ml mom 0.61
  age:34.6
  t21 prior risk 1:465
  t18 prior risk 1:5195
  gestation age: 18W +0D
  calculated risks
  t21 1:7627
  t18 <1:30000
  slos <1:30000
  nuts 1:5407
  تو آنومالی اسکن هم نوشته:
  علایم سونوگرافیکی سندرم داون شامل روده اکوژن و بزرگی حفره سیسترنامگنا و کانون اکوژن قلبی و سایر علایم دیده نشد.
  علایم هیدروپس جنینی دیده نشد.
  رد نمودن آنومالی اسکلتی ماژور و نخاع جنین، امفالوسل و گاستروشیزی، ضایعات اسکلتی در جمجمه مانند میلومننگوسل و ضایعات brain جنین
  نرمال بودن فاصله بین I.O.D - OD - -
  B.P.D 39.53mm
  F. L 25.95 mm
  A.C 122 mm
  H.C 151...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • دكتر ثريا سروي
  یکشنبه 3 آبان 1394 - 19:26
  سئوال:
  سلام ٢٧ ساله هستم در حال حاضر ٢١ هفته بارزان تمام ازمايشاتم را در ازمايشگاه نيلو انجام داده ام غربالگري ٣ ماهه اول: t21: 1:2100 وt18: 1<1:30000 وt13<1:30000 و غربالگري ٣ ماهه دوم: t21: 1:12011و t18وt13<1:30000وNtds: 1:3295 است وتست سكوينشيال: t21: 1:15330 وt18,13>1:30000 است سونوي nt:1.6 و انومالي اسكن نرمال گزارش شده است لطفا نظرتان را درمورد درصداحتمالي سندرم داوون بنويسيد.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من 29 سال دارم و بارداری اولمه و وزنم قبل از بارداری 49 کیلو و قد من 153 سانتیمتر است لطفا نتایج غربالگریها و سنوهای من را تغسیر کنید. با تشکر
  سنوی nt
  1.7: NT
  NB:2.8
  CRL:58.6
  age:12W
  غربالگری سه ماهه اول در هفته دوازدهم
  risk of downs:1 in 3100
  غربالگری سه ماهه دوم در هفته شانزدهم
  AFP 0.72 MOM
  uE3 0.71 MOM
  BhCG 1.20 MOM
  lnhibin A 1.39 MOM
  Down Syndrome 1:390
  Age alone 1:1020
  Equivalent Age Risk 35.4
  OBS: 1:40700
  Trisomy 18: 1:65000
  سنوی انومالی: در بررسی بعمل امده تصویر جنین واحد با قرار بریج با ضربان قلب و حرکت درون کاویته رحمی مشاهده گردید.
  سن تقریبی بر اساس BPD:44mm و FL:30mm و AC:141mm برابر با 19.2w میباشد.
  جفت خلفی است حجم مایع طبیعی است....

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. فقط عدد NF را در آنومالی اسکن را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با تشکر از جواب دهی و زحماتتون .
  در غربالگری مرحله دوم مقدار دو آیتم inhibin و BHCG به صورت زیر گزارش شده است :
  t-hCG 2.95 MOM
  inhibin-A 2.76 MOM
  با توجه به نزدیک بودن این مقادیر به عدد 3 نتیجه نگران کننده نیست؟

  جواب:
  ریسک تریزومی ها به همراه MoM دو تست دیگر را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  نتایج به صورت زیر میباشد:
  AFP 1.44 MOM
  uE3 0.98 MOM
  t-hCG 2.95 MOM
  inhibin-A 2.76 MOM
  Nuchal measurement 1.00 MOM
  PAPP-A 1.35 MOM
  Free BhCG 3.24 MOM
  Fetal Nasal Bone Present
  در قسمتی به نام Quadruple Test Interpretation نتایج به صورت زیر:
  Risk of Down\'s 1 in 1100
  Risk of NTD 1 in 3100
  Risk of Trisomy 18 Negative
  و در قسمتی به نام Contingent Screening Interpretation:
  Risk of Down\'s ,Risk of trisomy 18,Risk of Trisomy 13 : 1 in 23000 and Negative

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  نتایج آزمایش غربال گری سه ماهه دوم به صورت زیر میباشد
  Age:29.1
  T21 prior risk: 1:1060
  T18 prior risk: 1:11983
  68kg
  Gestational Age: 18w+5d
  Determination method: SCAN
  diabetic : no Twin: no
  Smoker: no IVF: no
  Previous Preeclampsia History: no
  Previous Dons Child History : no
  Previous NTDs History : no
  AFP: 98.00 MOM 2.27
  HCG 19.40 MOM 0.99
  UE3 2.1O MOM 0.93
  INA 181.00 MOM 0.86

  :CALCULATED RISKS

  TRISOMY 21: 1.22829
  TRISOMY 18: < 1: 30000
  SLOS : < 1.30000
  NTDs: 1.161

  لطفا تفسیر کنید با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید خدمت شما.من ازمایش غربالگری دوم را دادم میشه جوابشو برام بررسی کنین نتیجه ان را .ممنونم
  age at term(yrs) 31.9
  T21 prior risk: 1: 751
  T18 prior risk: 1: 8413
  weight. :87
  gestational age: 15w+ 2d
  determiniation mothod : scan
  Afp. 17:00 iu/ml 0.77

  hcg. 25.30. IU/ml 0.71

  Ue3. 1.10 ng/ml 1.02

  InA. 166.00 pg/ml 0.85

  Calculated risks (at term(
  Trisomy 21: 1 :5593
  Trisomy 18 : < 1: 30000
  Slos: < 1: 30000
  Ntds : 1 : 8134

  لطفا سریع جوابمو بدین ممنونم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  نتایج آزمایش غربال گری سه ماهه دوم من به صورت زیر میباشد

  Age:28.6
  T21 prior risk: 1:1110
  T18 prior risk: 1:12586
  81kg
  Gestational Age: 16w+2d
  Determination method: SCAN
  diabetic : no Twin: no
  Smoker: no IVF: no
  Previous Preeclampsia History: no
  Previous Dons Child History : no
  Previous NTDs History : no

  AFP: 15.00 MOM 0.57
  HCG 9.30 MOM 0.31
  UE3 2.5O MOM 1.78
  INA 115.00 MOM 0.60

  :CALCULATED RISKS

  TRISOMY 21: 1.12023
  TRISOMY 18: < 1: 11705
  SLOS : < 1.30000
  NTDs: 1 :8134

  لطفا تفسیر کنید خیلی نگرانم با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   اینم جواب سونو: جنین با ضربان قلب منظم و فعالیت طبیعی در داخل رحم
   میزان مایع آمنیوتیک در حد طبیعی
   وزن جنین:203 گرم
   طول سرویکس: 4.9 سانتی متر واندوسرویکس بسته
   N.F: 2.5 میلیمتر
   N.B: 4.3 میلیمتر
   اندام ها، جهاز هاضمه،کلیه،اجزای صورت،لوپهای روده،مثانه،ریتین،ستون فقرات،ساختمان مغزی،آئورت بصورت طبیعی مشاهده شد
   MCA دارای موج داپلر و فلوی خون نرمال
   عروق با توجه به Grading دارای فلوی طبیعی

   نظرتون چیه؟همه چی نرماله؟

   جواب:
   سونویتان نرمال هست.
 • سئوال:
  غربال اول:
  nt: 1.7mm
  adjusted risk of t21: 1:410
  t13+18 : 1:3187

  غربال دوم:
  afp 41 iu/ml mom 0.97
  hcg 13.8 iu/ml mom 0.56
  ue3 2 iu/ml mom 0.96
  Ina 137 pg/ml mom 0.61
  age:34.6
  t21 prior risk 1:465
  t18 prior risk 1:5195
  gestation age: 18W +0D
  calculated risks
  t21 1:7627
  t18 <1:30000
  slos <1:30000
  nuts 1:5407
  آنومالی اسکن:
  علایم سونوگرافیکی سندرم داون شامل روده اکوژن و بزرگی حفره سیسترنامگنا و کانون اکوژن قلبی و سایر علایم دیده نشد.
  علایم هیدروپس جنینی دیده نشد.
  رد نمودن آنومالی اسکلتی ماژور و نخاع جنین، امفالوسل و گاستروشیزی، ضایعات اسکلتی در جمجمه مانند میلومننگوسل و ضایعات brain جنین
  B.P.D 39.53mm
  F. L 25.95 mm
  A.C 122 mm
  H.C 151 mm
  ###
  N.F=2.7 mm

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست.
 • سئوال:
  سلام من درهفته ۱۵ آزمایش قربالگری نیمه دوم دادم لطفا بگین این جواب چه جوری خوب یا بد Age:33.8 T21: 1:544 T18: 1:6084 Weight:68 Trisomy21: 1:479 Trisomy18:<1:30000 Slos: <1:30000 NTDs: 1:8133

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست. توصیه می کنم یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام من 22 سالمه و در هفته 18 بارداری غربالگری دوم رو انجام دادم به همراه سونو
  توی سونو دو تا کیست توی مغز جنین دیده شد
  جواب غربالگری رو براتون میزارم
  ایا مشکلی هست ؟
  Down syndrome:1:12800
  Age alone:1:1480
  Equivalent age risk:<15.0
  Osb:1:45400. 1:104(2.50moms
  Trisomy18 :1:99000
  Mom
  0.89 Afp:28,4lu/ml
  0.81 /Ue3:2.80ng/ml
  1.47. hCG:23.4
  1.23. Dia:227.8 pg/ml

  The maternal serum AFP result is not elevated for a pregnancy of this gestational age.the risk of an open neural tube defect is le
  ss than the screening cut_off


  These serum marker levels are not consistent with the pattern seen in trisomy 18 pregnancies
  Maternal serum screening will detect approximately 60% of trisomy 18 pregnancies

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. نتیجه سونویتان را دقیق برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام
  خیلی لطف کردید جواب دادید

  جواب سونو
  BPD=39.83mm
  HC=150.90mm
  FL=27.19mm
  AC=125.72mm

  18wks,1days

  Bilateral choroid plexus cysts are seen one side,measured 10.13*5.97and 8.18*5.34 mm.As a sole finding,and with no other detectable anomaly,,choroid plexus cyst is an unremarkable finding.follow_up after 1 month is suggested

  جواب:
  با توجه به ریسک تریزومی 18 جای نگرانی ندارد ولی یک ماه بعد حتمأ اندازه آنها را مجددأ چک نمائید.
 • سئوال:
  سلام
  خدا خیرتون بده
  مطمئنم خیلی ها مثل بنده دعاگوی شما هستن


  برای چک کردن کیست ها حتما سونوی سه بعدی لازمه یا سونوی معمولی هم کفایت میکنه؟

  جواب:
  سونوی معمولی دقیق
 • سئوال:
  با سلام خسته نباشید من بیست هفته باردارم سونو NTوآزمایشات سه ماهه اول نرمال بود وبرای تمام ناهنجاری ها low risk بود ولی تو سونو سه ماهه دوم همه چی نرمال بود فقط یه ناحیه با اکوژنیسیته بالا در ناحیه روده مشاهده شد ،فقط یه سونوf/u چهار هفته بعد توصیه شد ..... تو رو خدا کمکم کنید.....

  جواب:
  ریسک تریزومی 21 در غربالگری سه ماهه اول و دومتان چقدر بوده است.
 • سئوال:
  سلام من در ۱۳هفته سونو NT دادم جواب NT:1-2mmوNBدر حد طبیعی بود در۱۶هفته ازمایش Quadruple marker دادم وجواب Trisomy21: 1:606 trisomy18: 1:30000 slos 1:30000 Ntds:1:5580
  Afp 29-00. Hcg 73-80 ue3: 1-30 Ina 331-00
  لطفا راهنمایی کنید ممنون

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  من ۳۵ سال سن دارم ودر هفته ۱۶ بارداری هستم
  HCG 49355
  Estriol 1.6
  Alpha Fetoprotein 19.65
  Inhibin A 232
  PAPP-A 4.18 MOM 1.06
  FREE B-hcg 27.50 MOM 1.01
  NT 2.15 MOM 1.52
  AFP 19.65 MOM 0.76
  UE3 1.60 MOM 1.07
  HCG 49355.0 MOM 1.55
  INHIBIN A 232.0 MOM 1.02
  Down Syndrome 1:1740
  Age alone 1:352
  OSB 1:19300 MOM 2:39
  Trisomy 18/13 1:99000
  Down Syndrome: Screen negative
  The risk of Down syndrome is less than the screening cut-off. No follow-up is indicated regarding this result.
  Only biochemistry risk for DS=1:1396
  Open spina bifida: screen negative
  The maternal serum AFP result is not elevated for a pregnancy of this gestational age. The risk of an open neural tube defect is less than the screening cut-off
  Trisomy 18/13 screen negative
  These serum marker levels are not consistent with the pattern see in trisomy 18 pregnancies. Maternal serum screening will detect approximately 60% of trisomy 18 pregnancies

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام.من22سالمه توهفته17ام هستم 69 کیلوام اینم جواب غربالگری دوممه خیلی میترسم آخه بهم گفتن برومیرزاکوچک خان برای مشاوره میشه کمکم کنید
  AFB:23.6MOM0.98
  HCG53540MOM1.89
  UE31.8MOM0.20
  inhibinA174MOM1.00
  TRISOMY21 1:284
  TRISOMY18 1:11376
  SLOS 1:277
  NTDs 1:5399
  دکترم تشخیص آمینوسنتزداده واقعامیترسم کمکم کنید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و به توصیه پزشکتان عمل کنید.
 • سئوال:
  با سلام وخسته نباشید خدمت شما، لطفا نتایج ازمایشات بارداری خانمی 33ساله که بارداری چهارمشان است را تفسیر کنید. با تشکر
  NT:1.4
  غربالگری اول
  GESTATIONAL AGE: 11 Week 6 days
  Down Syndrome: 1:1370
  Age alone: 1:572
  Equivalent Age Risk 25.4
  Trisomy 18: 1:87900
  غربالگری دوم
  GESTATIONAL AGE: 15 Week 0 days
  AFP: 0.71 MOM
  uE3: 0.66 MOM
  hCG: 1.03 MOM
  DIA: 0.85 MOM
  Down Syndrome: 1:1050
  Age alone: 1:611
  Equivalent Age Risk 29.2
  OSB: 1:19800
  Trisomy 18: 1:22200
  سنو انومالی
  جنین واحد با حرکات قلبی نرمال در حفره رحمی مشهود است.
  پرزانتاسیون: متغیر(جنین فعلا قرار عرضی ندارد)
  پلاسنتا:قدامی و GI
  حجم مایع: نرمال
  سن تقریبی حاملگی بر اساس BPD:36mm و FL:20mm: 16w+2D
  انومالی ماژور مشاهده نمی شود.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با تشکر از راهنماییتون
  ولی سونوگرافی NT که انجام دادم جوابش برام نگران کننده هستش
  CRL 74mm
  GESTATONAL AGE 13W+5
  FHR 162 BPM
  NT 2.154
  MOM 1.119
  NB seen
  Down Syndrome 1/238 *
  Trisomy 18 1/628
  Trisomy 13 1/957

  جواب:
  این ریسک Down Syndrome 1/238 * مربوط به تست های ترکیبی سه ماهه اول هست و یا ریسک فقط سونوی NT می باشد.
 • سئوال:
  با سلام لطفا نتيجه ازمايش سه ماهه دوم بنده رو تفسير نماييد.سن29
  trisomy21:1:6006
  trisomy18:1:30000
  slos:1:30000
  ntds:1:2566
  سن بارداري:15w+6d
  وزن:69
  .afp:35.96 mom:1.25
  hcg: 26.68mom:0.83
  ue3:2.90 mom:1.16
  Inhibin a:312 mom:1.69
  سه ماهه اول هم به شرح ذيل ميباشد:
  fbhcg:46.4 mom: 0.95:
  1:34: papp-a: 4445 mom:
  trisomy21prior risk: 1:1009:
  :1:11363 t18prior risk:
  t13prior risk:1:27371:

  12W
  nt:1.2
  ممنون میشم سریع جواب من رو بفرمایید.با تشکر ودعای خیر

  جواب:
  با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   ممنونم بابت پاسخگوییتون.من خوزستانم.لطفا بفرمایید باتوجه ب اینکه هردو آز رو تو ی مرکز انجام دادم.اگ برم درخواست تست ترکیبی بدم هزینه ای مجددا گرفته میشه؟چقد نیازه که من این تست سکوینشیال رو درخواست کنم؟خدا ب شماخیر و سلامت عطا کنه.

   جواب:
   خیر نیاز به پرداخت هزینه اضافی نیست. و بهتر است که ریسک این پروتکل را هم داشته باشید.
 • سئوال:
  درضمن من تست ترکیبی یا همون سکوینشیال رو خاستم اما چیزی بهم ندادن وگفتن همچین چیزی نداریم.

  جواب:
  نگران نباشید ، هر چند که بهتر بود ریسک تست ترکیبی تان را هم می دادند. در کجا این تست را انجام داده اید.
 • سلام لطفا تست کواد منو تفسیر کنین البته ازمایشگاه بهم گفت موردی نیست و اگه مشکلی بود خودشون میگفتن ولی من خیلی استرس دارم لطفا زود جوابمو بدین.
  Afc.18.18
  Ue3:2.8351
  Total hcg:35600
  Inhibin-a:249.72
  Nuchal measurement:2.8mm
  Papp-a:9.193iu/l
  Green_hcg:60.33iu
  Risk downs:1in540 1in 1100
  Risk of trisomy18:1in20000. 1 in 100000
  Risk of ntd:1in5400
  Risk of trisomy 13:1in 62000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  واقعا نمیدونم چرا هیچوقت جواب سوالمو نمیدین.

  جواب:
  به سئوالات شما پاسخ داده شده است، به قسمت پایین همان مقاله ای که سئوالتان را مطرح کرده اید مراجعه کنید. اگر پیدا نکردید در قسمت تماس با ما سئوالتان را تکرار کنید.
 • سئوال:
  با سلام و عرض ادب.
  من کاربر جدید سایت هستم که از نتیجه ازمایش غربالگری مرحله دوم شدیدا نگرانم.خواهش میکنم اگه ممکنه زود جواب بدین برام.
  :Hormones
  Esteriol(unconjugated E3) 3ng/ml
  Beta hcg. Titre. 73486 iu/l
  Inhibin. A 398 pg/ml
  Alpha.feto.protein. 60.7 iu/ml

  27 Age at term.
  T21 prior risks 1:1250
  T18prior risk 1:14355
  Weight 65
  Gestational age. 19w+3d
  Determination method. Scan Diabetic,twin,smoker,ivf,previous preeclampsia history and previous down\'s child history: No

  Value Corrected
  Afp 60.7 1.39
  Hcg 73.48 4.60
  Ue3 3 0.74
  InhibinA 398 2.10
  Calculated risks at term:
  T21...

  جواب:
  ریسک محاسبه شده برای تریزومی 21، 18 ، SLOS و NTDs را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  T21. Screen positive 1:164
  T18 <1:30000
  Slos <1:30000
  Ntds. 1:1750

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده پر خطر هست و توصیه می کنم یا یک کواد مارکر در هفته 16 انجام دهید و ریسک پروتکل سکوئنشیال یا ترکیبی برایتان گزارش شود و در آنجام تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست های تشخیصی داریم یا خیر و یا مستقیمأ تست تشخیصی انجام دهید.
 • سپاسگزارم بابت راهنمایتون
 • سئوال:
  با سلام. نتایج غربالگری دوم من که در پایان 19 هفتگی انجام داده ام به صورت زیر است. لطفا تفسیر بفرمایید.
  Inhibin A : 202.4
  AFP(S): 11.27
  Estriol(Unconjugated E3):2.15
  B-hCG Titr(s):23596.0
  با تشکر

  جواب:
  ریسک غربالگری تان را برای تریزومی 21، 18 و 13 برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام لطفا ازمايش غربالگري مرحله دوم كه در پانزده هفته سه روز انجام داده ام تفسير كنيد باتوجه به ان تي ٢/٤و سن ٢٩ سال :afp 20-0.68mom
  hcg 35.80 -0.82mom
  ue3 1.90 -1.53mom
  ina 235.00 -0.95mom
  culculated risk:
  trisom21. 1:5135
  trisom18. <1:30000
  slos:<1:30000
  ntds. 1:8134
  باتوجه به اين جواب و عدد ان تي خوانده شده نياز به تست هاي تشخيصي دارم يا خير ؟؟وچون من در شانزده هفته سه روز از بارداري من ميگذرد ايا زمان براي تست هاي تشخيصي دارم يا خير ؟؟؟ممنون

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 انجام دهید. عدد NT را برایم ننوشته اید؟؟؟
 • سئوال:
  سلام خسته نباشبد میشه لطفا آزمایش غربالگری سه ماهه دوم من را تفسیر کنید.با تشکر
  age 24
  t21 prior:1:1428
  t18prior:1:16737
  15W+2D
  AFP:30.00 1.12MOM
  HCG:30.40 .72MOM
  UE3:1.40 1.21MOM
  INA:254 1.09MOM
  calculated risks
  t21:1:19271
  t18<1:30000
  SLOS:<1:30000
  NTDs:1:3641

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض پوزش زمان غربالگری من در تاریخ 17 هفتگی بوده است.
  Trisomy 21 1:3467
  Trisomy 18 < 1:30000
  Trisomy 13 <1:30000

  جواب:
  مطمئن هستید چون این نتایج مربوط به تست های غربالگری سه ماهه اول (13-11 هفتگی) می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  nt:2/4 ميباشد نتايج غربالگري را برايتان فرستادم ...ايا نياز به تست هاي تشخيصي هست ؟؟ وهمچنين تست n.i.p.t تست دقيقي است و ميتوان بجاي امينوسنتز انجام داد؟؟
  با تشكر از جوابدهي تان

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان تست تشخیصی و یا NIPT انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام. در جواب آزمایش دوم من فقط موارد زیر ذکر شده است.
  DS 1:86
  OSB 1:37900
  T 18 1:18200
  SLOS < 1:164000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پر خطر هست و توصیه می کنم یک تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید. من ٣٣ سال دارم و نتیجه غربالگری سه ماهه دوم من در هفته ١۶ به شرح زیر است. خواهش میکنم آنرا تفسیر کنید. خیلی خیلی نگرانم

  T21 prior Risk 1:544
  T18 prior Risk 1:6084
  Trisomy 21 1:168
  Trisomy 18 < 1:30000
  Slow < 1:30000
  NTDs. 1:296
  AFP 55 ng/ml 2.05 CMoM
  HCG 30010 mIU/ml 1.19 CMoM
  UE3 3.9 ng/ml 1.52 CMoM
  inhibin A 882 pg/ml 5.56 CMoM

  با تشکر از جوابدهیتان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و کاندید انجام تست تشخیصی هستید.
 • سئوال:
  آیا تست تشخیصی غیر تهاجمی(بر خلاف آمینو سنتز) قابل اطمینان در ایران وجود دارد ؟

  جواب:
  تست NIPT که فعلاً در ایران کار می شود به چین فرستاده می شود، ولی به احتمال زیاد تا 3-2 هفته دیگر مسیر آمریکا باز می شود که دقیقترین مراکز انجام تست NIPT در اونجاست.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  من تو هفته 20 هفته و 4روز برای سونوگرافی آنومالی سه بعدی رفتم که بعضی از توضیحات به این شکل بود:
  جفت در ناحیه قدامی گرید 1قرار دارد.
  طول Nb برابر با 7.5 میلیمتر روی منحنی 50درصد.
  TCD برابر با 21 روی منحنی 50درصد.
  در هر دو کلیه جنین فولنس مختصر مشاهده شد.قطر قدام به خلف لگنچه در هر دو طرف 4میلیمتر در حد بالای. طبیعی است.
  خواهش می کنم راهنمایی کنید.

  جواب:
  طبق صلاحدید پزشکتان بهتر است در هفته 24 مجدد سونو بشوید و این موارد را چک کنید.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشيد
  اندازه نرمال برای ntیک جنین ۱۲هفته و سه روز چقدر است؟
  زیر 2.2 میلی متر

  برای جنین من1.9بوده میخواستم ببینم مشکل دارد و سوال دوم اینکه علامت اختصاری تیغه بینی چیست و اینکه مجددا برای همین جنین در این سن چقدر باید باشد؟؟؟
  NB و بالای 3 میلی متر
  با سپاس فراوان
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید من 16هفته هستم قراره برای امنیوسنتز برم لطفا شرایط قبل از امنیوسننتز را برام بگید؟به پزشکم دسترسی ندارم .
  دوم اینکه احتمالIUGRبعداز امنیوسنتز بالا میره یانه؟من خیلی استرس دارم کمکم کنید.

  جواب:
  با آزمایشگاه تماس بگیرید و بگوئید به بخش ژنتیک وصل کنند و با پزشکان این بخش مشورت کنید.
 • سئوال:
  سلام
  با تشکر از زحمات شما جواب غربالگری اول down syndrome: intermediate risk بود و غربالگری دوم به شرح زیر
  سن 31
  Scan measurement (Crl :67 mm on 26/10/15
  Gestation at date of sample: 16 week 1 day (by CRL scan
  Weight: 73
  Ms-AFP level: 26.2 in/ml 0.94 Mom
  Ue3 level: 1.1 ng/ml 0.43 Mom
  Total hCG level: 80101 Miu/ml 2.47 mom
  Ibhibin-A level: 2.28 mom
  risk of down \'s 1 in 7
  Risk of trisomy 18 1in 2100
  Risk Of NTD 1 in 7000
  Risk of pressure- eclampsia greater than 1 in 5
  امروز آزمایش آمینوسنتز انجام دادم ولی نه پزشک نه مشاور آزمایشگاه حرفی درباره pre-eclampsia نزدن در حالیکه فشار خون همیشه 11 روی 8 و در آزمایش ادرار پروتئین دیده نشده لطفاً راهنمایی نماید نه ازدواج فامیلی کردیم و در اقوام سندروم داون نداریم و فرزند...

  جواب:
  نگران نباشید احتمال اینکه جنین واقعأ مشکلی نداشته باشد و ریسک شما تحت تاثیر پره اکلامپسی قرار گرفته باشد زیاد است. هر وقت جوابتان آماده شد برایم نتیجه اش را بنویسید تا بگویم برای ادامه چکار کنید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید. من 26 سال دارم و 57 کیلو وزن دارم و نتیجه غربالگری سه ماهه دوم من در هفته ١5 به شرح زیر است. خواهش میکنم آنرا تفسیر کنید. ممنون

  Risk of Down\'s 1 in 1,300 at term
  Risk of Trisomy 18 1 in 91,000 at term
  Risk of Trisomy 13 1 in 76,000 at term
  Risk of NTD 1 in 5,400
  Risk of pre-eclampsia 1 in 45

  MS-AFP 25.11 iu/mL 0.96 MoM
  uE3 level 6ng/mL 0.35 Mom
  hCG 73367 mIU/mL 2.12 MoM
  inhibin A 260 pg/mL 0.99 MoM
  Nuchal measurement 1.8 mm 1.20 Mom
  PAPP-A 8249 miu/L 1.66 Mom
  با تشکر

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام.نتيجه ى آزمايش غربالگرى سه ماهه ى دوم بنده را تفسير بفرماييد با تشکر.
  سن 28 وزن 62 هفته ى شانزدهم
  AFP 29.20 IU/ml MOM 0.93
  uE3 2.60ng/mL MOM0.94
  hCG 31299.9 IU/L MOM 1.25
  Inhibin-A 251.0pg/ml MOM 1.15

  Down Syndrome 1:4980 cutoff 1:250
  Age alone 1:1100
  Equivalent Age Risk <15.0
  OSB: 1.28200 Cutoff 1:104(2.46MOMs
  Trisomy18 1:99000 Cutoff1:100
  بعدم سونو ميگه سن باردارى شانزده هفته
  ولى اين آزمايش بر اساس U/S زده سيزده هفته و دو روز. کدوم معتبره؟

  جواب:
  جوابتان خوب هست .
 • ایلیا
  4 روز پیش
  سئوال:
  سلام خسته نباشين .
  نتیجه آزمایش غربالگري سه ماهه دوم منو تفسیر کنید شانزده هفته و پنج روزه با تشکر
  (Gestation used : scan estimate(BPD
  Weight:51kg
  MS-AFP level: 28.88iu/ml. 0.91MoM
  hE3level: 3.6ng/no. 1.19MoMl
  Total iCY(21) level: 19881miu/ml 0.71MoM
  Inhibin-A level:393 of/ml. 2.28MoM


  (Risk of Downs: 1in1400(at term
  Risk of NTD: 1in16000
  Risk of pre-eclampsia: 1in25

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام میخواستم آزمایش غربالگری دوم مراتفسیر کنید
  سن 26
  trisomy 21 1:15000
  trisomy 18 1:20000
  SLOS 1in100
  NTDS 1:5400
  AFP MOM 0.83
  HCG MOM 1.03
  UE3 MOM 1.26
  INA MOM 0.98

  FBHCG MOM 1.03
  با تشکر فراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  من برای غربالگری دوم 16 هفتگی باید بیام یا 15 هفتگی؟واینکهسونو رو اول باید انجام بدم یابعد آزمایش
  غربالگری اول رو همین آزمایشگاه انجام دادم
  ممنون

  جواب:
  بهترین زمان 2+15 می باشد.
 • سئوال:
  تست كواد ماركر سن بارداري ١٥ هفته و صفر روز لطفا تفسيرشو بگين.
  afp 18. mom.070
  ue31.50 mom .076
  hcg 46.2 mom 1.19
  dia 330.1 mom 1.27
  ds 1:370.
  osb 1.19800
  t18 1:99000
  nt 2.6
  crl66.6
  لطفا بفرمايين هفته ١٣ +٦ ان تي مقدار طبيعيش چقدره

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 انجام انجام دهید. زیر 35 سال زیر 2.5
 • سئوال:
  غربالگري اول رو دكتر زناني كه ميرم پيشش تو مطب انجام داد بعد سه بار سرنو جنين جاي مناسبي بود واسه اندازه گيزي ولي احساس ميكنم كه مقدارشو درست اندازه نگرفته چون نقطا ابتدا و انتهاي اندازه گيريش بيرون مايه پشت گردن جنين هست. حالا سوالم اينه كه تست كواد ماركر هم به ان تي وابستس؟ و غربالگري مرحله دوم شامل چه موارديه? چون ميخوام جاي ديگه برم

  جواب:
  خیر فقط وابسته به یافته های بیوشیمی خون می باشد.
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: