Loading...
مشاوره

پاسخ به سوالات پزشکی شما

چه تفاوتی بین تست های غربالگری دوران بارداری و دوران نوزادی وجود دارد؟

تست های غربالگری دوران بارداری بیشتر جهت پی بردن به اختلالات کروموزومی مهمی که منجر به عقب ماندگی ذهنی می...

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

از رايج‏ترين روش‏هاى غربالگرى سندرم داون تست‏هاى كُوآد ماركِر است كه شامل اندازه ‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه می باشد.

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

غربالگری سه ماهه دوم

 

بروز شده در تاریخ 94/02/13

در سال 1866 ميلادى دكتر جان لنگدون داون[1] مقاله‏اى در انگلستان منتشر كرد كه در آن از بچه‏هايى صحبت مى‏شد كه خصوصيات مشتركى داشتند و ضريب هوشى آنها پايين‏تر از بچه‏هاى معمولى بود. دكتر داون اين گروه از كودكان را به ‏دليل شباهت زياد چهرة آنها به ‏مردم مغولستان، مونگول نام نهاد؛ اما سال‏ها بعد يعنى در اوايل دهة 60 ميلادى بر اثر اعتراض متخصصان ژنتيك آسيايى اين نام از تمامى متون علمى حذف گرديد و از آن پس اين اختلال سندرم داون[2] نام گرفت. در سال 1930 ميلادى دانشمندان دريافتند كه علت بروز سندرم داون اختلالات ژنتيك است.

 

سندرم داون به ‏عنوان شايع‏ترين اختلال ژنتيك شناخته مى‏شود[3] (با شيوع 5/1 مورد در هر 1000 زايمان كه به ‏تولد نوزاد زنده مى‏انجامد). درصدى از جنين‏هاى مبتلا به ‏سندرم داون پيش از زايمان مادران مى‏ميرند.

 

با توجه به شيوع نسبتاً فراوان سندرم داون، طى 10 سال گذشته روش‏هاى گوناگونى براى تشخيص پيش از تولد اين بيمارى خطرناك ابداع شده است[4]. اما به‏ دلايل متعدد همچون به‏ دنبال داشتن خطر سقط و هزينة زياد انجام تست، امكان انجام اين روش‏ها براى تمامى زنان باردار وجود ندارد. به ‏همين دليل در سال‏هاى اخير روش‏هاى غربالگرى براى شناسايى زنان باردار كه بيشتر در معرض خطر هستند ابداع شده و اين افراد به ‏عنوان واجدين شرايط براى انجام روش‏هاى تشخيصى محسوب مى‏گردند[5].

 

بروز سندرم داون با سن مادر ارتباط مستقيم دارد به ‏طورى كه خطر تولد نوزادان مبتلا به ‏سندرم داون در مادران تا سن 30 سالگى تقريباً ثابت بوده و حدود 1 در 1000 مى‏باشد و از آن پس به ‏صورت تصاعدى افزايش مى‏يابد به ‏طورى كه در سن 35 سالگى 1 در 250 و در سن 40 سالگى 1 در 75 مى‏شود. با اين حال 80% موارد سندرم داون در زنان زير 35 سال بروز مى‏كند (زيرا تعداد باردارى در اين سنين بسيار بــيــشتـر اسـت).

 

زنانى كه در باردارى‏هاى قبلى داراى فرزند مبتلا به سندرم داون بوده‏اند نيز در معرض خطر بيشترى قرار دارند. تأثير عوامل ديگرى همچون سن پدر، سابقة ابتلاء در اقوام درجه 2 و يا 3، تشعشعات محيطى و غيره هنوز به ‏طور كامل به اثبات نرسيده است.

 

از رایج‌ترین و مطمئن‌ترین روش غربالگری در سه ماهة دوم بارداری تست کوآدراپل مارکر یا به اختصار تست‏ كُوآد ماركِر [6] است كه شامل اندازه‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه مى‏باشد.

 

تست كوآد ماركر نسبت به تست پیش از خود یعنی تريــپـل مــاركـر قــدرت تـشخيص بيشترى دارد و مــوارد مــثبت كـاذب آن كـمتر اســت و امروزه اين تست جايگزين تست تريپل ماركر شده است.

 

این تست از ابتدای هفتة 14 (0D+14W) تا انتهای هفتة 22 (22W+6D) حاملگی قابل انجام بوده و بهترین زمان انجام آزمایش در ایران هفتة 15 حاملگی (و در سایر کشورها از 15W+2D تا 17W+0D) است. احتمال وجود سندرم داون با انجام محاسبات آمارى بر روى مقادير به دست آمده از تست، سن مادر و موارد ديگر همچون وزن مادر، سابقة مصرف سيگار، ديابت، باردارى‏هاى دوقلو و غيره محاسبه مى‏گردد. نرم‏افزارهاى ويژه‏اى براى اين منظور طراحى شــده‏انـد كه خطر ابتلاى جنين را به صورت عددى و همچنين منحنى‏هاى خاص نشان مى‏دهنـد. يافتـه‏هاى سونوگرافــى نـيز به تعيين ميزان خطر ابتلاى جنين به سندرم داون كمك مى‏كنند. رايج‏ترين يافـتة سونوگرافى در سنـدرم داون افزايش ضخامت چين پشت گردن جنين مى‏باشد. نتايج تست كوآد ماركر خطر وجود دو بيمارى مادرزادى ديگر را نيز نــشـان مـى‏دهد. اين بيمارى‏ها «تريزومى 18» و «نقــص‏هـاى لـولة عصبى» هستند.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهة دوم

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة دوم مادران در چهار گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک جنین بیشتر از 1:250 باشد، پس از تأیید سن جنین، مادر برای مشاورة ژنتیک و انجام آمنیوسنتز ارجاع داده می‌شود. در صورتی که سن جنین با سن گزارش شده در جواب آزمایش بیش از 7 روز اختلاف داشته باشد مادر برای محاسبة مجدد ریسک به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که برای تعیین سن جنین از LMP (اولین روز از آخرین قاعدگی) استفاده شده باشد حتماً باید پیش از انجام آمنیوسنتز، یک سونوگرافی برای تأئید سن جنین انجام شود.

تبصرة 1: درصورتی که ریسک جنین فقط برای تریزومی 18 مثبت شود به دلیل آنکه تریزومی مزبور با IUGR[1] (که همان عقب ماندگی رشدی داخل رحمی می باشد) همراه است، اختلاف سن بین سونوگرافی و LMP فاقد ارزش است.

تبصرة 2: در صورتی که جواب آمنیوسنتز طبیعی بود، باید این زنان از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری جزء گروه پرخطر قرار گیرند و مراقبت‌های دوران بارداری برای آنها افزایش یابد (از جمـــله انجام آنومالی اسکن در هفته‌های 20-18، سونوگرافی هفتة 24 حاملگی برای رد IUGR، کنترل فشار خون، کنترل دفع ادراری پروتئین، کنترل ترشحات واژن برای رد عفونت و...).

2- گروه با ریسک بینابینی (borderline risk): در صورتی که ریسک سندرم داون بین 1:400-1:250 باشد، انجام سونوگرافی تفصیلی در هفته 20-18 توصیه می‌شود. همچنین وجود سطح غیرطبیعی مارکرها نظیر:

- (AFP (MoM ≥2.5

- (hCG (MoM ≥3.0

- (Inhibin A (MoM ≥3.0

- (uE3 (MoM ≤0.4

سبب افزایش احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری شده، ضرورت مراقبت های دوران بارداری را افزایش می دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): ریسک به دست آمده از 1:400 کمتر است. در این صورت غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد.

4- در صورتی که نتیجة غربالگری اختلالات طناب عصبی بیشتر از ریسک تفکیک کننده (1:100) باشد، (برای اطلاع از مواردی که ریسک اختلالات طناب عصبی را افزایش می‌دهد، به مقاله افزایش AFP مراجعه شود).

طبق توصیة آخرین راهنمای BCPGSP، انجام سونوگرافی تفصیلی سه ماهة دوم در هفتة 20–18 باید به تمام زنان باردار پیشنهاد شود. اگر در این سونوگرافی هیچ‌گونه مارکر مربوط به سندرم داون تحت عنوان مارکرهای خفیف[2]وجود نداشته باشد، می‌توان ریسک تریزومی 21 را تا 50% کاهش یافته قلمداد کرد.]

 

در خاتمه ذكر اين مطلب ضرورى است كه كالج طب زنان و زايمان آمريكا توصيه مـى‏نـمايد كه تمام زنــان بـاردار در فـاصلة هفــتـه‏هـاى 15 تــا 18 بـاردارى مورد غربالگرى سـندرم داون قرار گيرند. به همين دليل بروز اين اختلال در سال‏هاى اخير در آمريكا بسيار كاهش يافته است.[1] . (IntraUterine Growth Restriction (=IUGR

[2] . soft markers

 

[1]. John Langdon Down

[2] . Down’s Syndrome

[3]. علت سندرم داون در 95% موارد جدا نشدن كروموزوم 21 طى تقسيم سلولى ميوز است كه در 90% موارد در تخمك روى مى‏دهد. وجود کروموزوم 21 اضافى در سندرم داون باعث فعاليت بيش از حد ژن‏هاى درگير و نهايتاً ساخت بيش از حد پروتئين‏هاى خاصى مى‏گردد كه عامل ظهور علايم سندرم داون هستند.

[4]. آمنيوسنتز ]Amniocentesis[ (به‏دست آوردن سلول‏هاى جنين و بررسى كروموزومى آنها) از جمله اين روش‏ها مى‏باشد.

[5]. تفاوت روش‏هاى غربالگرى و تشخيصى در اين است كه در يك تست تشخيصى، يك نتيجة مثبت به ‏معناى وجود قطعى بيمارى يا وضعيتى خاص است؛ اما در يك تست غربالگر، هدف ارزيابى ريسك وجود بيمارى يا يك وضعيت خاص مى‏باشد. بنابراين يك نتيجة مثبت افزايش ريسك را نشان مى‏دهد. روش‏هاى تشخيصى برخلاف روش‏هاى غربالگرى معمولاً پرهزينه، وقت‏گير و بعضاً پرخطر هستند اما نتايج دقيق‏ترى به ‏همراه دارند.

[6] . Quad Markerنظرات

 

 • سئوال:
  با سلام میخواستم آزمایش غربالگری دوم مراتفسیر کنید
  سن 26
  trisomy 21 1:15000
  trisomy 18 1:20000
  SLOS 1in100
  NTDS 1:5400
  AFP MOM 0.83
  HCG MOM 1.03
  UE3 MOM 1.26
  INA MOM 0.98

  FBHCG MOM 1.03
  با تشکر فراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  من برای غربالگری دوم 16 هفتگی باید بیام یا 15 هفتگی؟واینکهسونو رو اول باید انجام بدم یابعد آزمایش
  غربالگری اول رو همین آزمایشگاه انجام دادم
  ممنون

  جواب:
  بهترین زمان 2+15 می باشد.
 • سئوال:
  تست كواد ماركر سن بارداري ١٥ هفته و صفر روز لطفا تفسيرشو بگين.
  afp 18. mom.070
  ue31.50 mom .076
  hcg 46.2 mom 1.19
  dia 330.1 mom 1.27
  ds 1:370.
  osb 1.19800
  t18 1:99000
  nt 2.6
  crl66.6
  لطفا بفرمايين هفته ١٣ +٦ ان تي مقدار طبيعيش چقدره

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 انجام انجام دهید. زیر 35 سال زیر 2.5
 • سئوال:
  غربالگري اول رو دكتر زناني كه ميرم پيشش تو مطب انجام داد بعد سه بار سرنو جنين جاي مناسبي بود واسه اندازه گيزي ولي احساس ميكنم كه مقدارشو درست اندازه نگرفته چون نقطا ابتدا و انتهاي اندازه گيريش بيرون مايه پشت گردن جنين هست. حالا سوالم اينه كه تست كواد ماركر هم به ان تي وابستس؟ و غربالگري مرحله دوم شامل چه موارديه? چون ميخوام جاي ديگه برم

  جواب:
  خیر فقط وابسته به یافته های بیوشیمی خون می باشد.
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید.
  بارداری بعد از چندماه از سقط بهتر است؟

  جواب:
  بسته به شرایط بیمار بین 3 تا 6 ماه
 • سئوال:
  با سلام من بیست و سه سالمه و در سونویی که انجام دادم
  Fhr:148bpm
  Ac:17w6d
  Hc:17w3d
  Bpd:17w3d
  Fl:17w2d
  Efw:201g
  حجم مایع آمنیوتیک طبیعی و متناسب با سن حاملگی
  جفت در و ضعیت قدامی(no perevia)
  Nft:3/2mm

  جواب:
  سونویتان نرمال هست.
 • سئوال:
  سلام با تشکر از زحمات تون قبلا جواب غربالگری دومم رو براتون فرستادم که سندروم داون 1 در 7 پره اکلامپسی 1 در 5 بود آمینوسنتز انجام دادم و جوابش جنین از لحاظ کروموزومی سالمه گفته بودید جواب آمینوسنتز براتون بنویسم تا راهنماییم کنید البته دکتر برام سونو سه بعدی چهار بعدی نوشته

  جواب:
  سونوی آنومالی اسکن را هم انجام بده و برای پیگیری ریسک پره اکلامپسی سعی کنید میوه تازه زیاد بخورید، مواظب فشار خونتان باشید، پروتیئن ادرارتان مثبت نشود، ترشحات واژنتان اگر زیاد شد و بوی وایتکس بدهد به پزشکتان سریعتر مراجعه کنید، وزنتان را هم نگذارید زیاد افزایش یابد.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید، من ۳۵ ساله و هفته ۱۵ اولین بارداریم هستم، میخواستم بپرسم از نظر شما بهترین آزمایشگاه در شهر رشت برای انجام این تست کدام است؟

  جواب:
  آزمایشگاه رازی، پویش، دانا، دکتر حیدری طرف قرارداد ما هستند.
 • سئوال:
  با سلام من تازه وارد هفته 19 بارداری شدم .غربالگری اول را کامل انجام دادم و برای شما ارسال کردم اما دکترم برای من آزمایش غربالگری دوم و AFPننوشتن گفتن نیازی نیست و فقط یک سونوی آنومالی نوشتن که این هفته قراره انجام بدم.میخواستم بدونم با توجه به سن بارداری من برای انجام ازمایشات دیر شده ؟و انجام ندادنشون مشکلی نداره؟
  این نتیجه آزمایش غربالگری اول منه.ضمنا من 28 سالمه
  متشکرم از پاسخگوییتون.
  Scan measurement( CRL) : 53 mm 

  Gestation at datr of sample:12 weeks 0dayd 

  Weight:63

  Nt 1.3

  Nuchal measurement 1.25mm 1.17 MoM

  Papp-A level 1695 miu/L 0.74MoM

  Free B -hcg level 88.3 iu/L 2.01 MoM

  Fetal nasal bone present

  Screening result : screen...

  جواب:
  نگران نباش، یک آنومالی اسکن دقیق انجام بده و جوابش را برایم بنویس.
 • سئوال:
  سلام.لطفا نتیجه غربالگری مرحله دوم رو برام تفسیر کنید.ممنون.
  ۲۵ سال سن دارم و وزنم ۵۵ کیلو است و ۱۵ هفته و چهار روز تست دادم.
  T21 prior risk: 1:1363
  t18 prior risk: 1:15874
  AFP valu:30 MOM:0.96
  HCG valu:57.60 MOM:1.31
  UE3 Valu:1 MOM:0.76
  INA valu:352 MOM: 1.40
  Trisomy 21: 1:2483
  Trisomy18: >1:30000
  SLOS: >1:30000
  NTDs 1:5597
  من کم کاری تیروئید دارم و تحت نظرم الان میزانش خوبه؟
  TSH 2.53

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشيد.من امروز جواب ازمايش غربالگري مرحله دوم را كه در هفته ١٥بارداري انجام داده بودم رو گرفتم.ميخواستم لطف كنيد جوابش رو برام تفسير كنيد.با تشكر فراوان .چون خيلي نگرانم ميخواستم زود تر جوابم رو بدونم.
  Afp:22.6
  Ue3:1.4
  Hcg:37.332
  Inhibin:263
  Down:1 in 2,100
  Trisomy18:20,000
  Ntd: 1in 13,000

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام نتيجه غربالگرى اولم در نيلو در ١٢w و سن٣٣
  Papp-a6218 mom2.61
  Fbhcg34.5 mom0.93
  Nt0.87 mom0.89
  T21 1:29500 age alone1:561equivalent age risk<15
  T18 1:99000
  و غربالگرى دوم در پاتوبيولوژى مركزى
  Afp26.27 mom 0.89
  Ue3 1.70 mom 0.76
  Hcg55045 mom 1.87
  Inhibin a 255 mom1.14
  T21 1:516 age alone 1:562 equivalent age risk 34.1
  Osb1:16200
  T18 1:80300
  و هر سه screen neg نوشته و سونو غربالگرى ١٢ هفته كاملا نرمال بود ايا لازمه امنيوسنتز كنم يا اون تست Dna كه خارج ميفرستين يا سونو ٣بعدى؟مرسي خيلي نگرانم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض سلام و ادب،لطفا نتیجه آز غربالگری منو تفسیر بفرمایید.متشکرم
  Papp-a 1.00 mlu/ml mom:0.32
  Free b-hcg 26.0 lu/L mom:0.66
  Nt 1.4 mom:1.05
  Risk assessment (at term
  Down syndrome 1:4780
  Age alone 1:1050
  Equivalent age risk <15.0
  Trisomy 18/13 1:31000
  interpretation
  Down syndrome:screen negative:the risk of down syndrome is less than the screening cut-off.only biochemistry risk for DS=1:1492

  Trisomy 18/13 :screen negative: the risk of trisomy 18 is less than the screening cut-off
  سن حاملگی 12 هفته و 3روز clr=58mm
  طول سرویکس 33mm
  Fhr=161/minute

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام ،جواب غربالگری دوم من بدین شرح است:
  Age at term:32.5
  T21prior Risk:1:650
  T18prior Risk:1:7280
  15w+6D:Gestational Age
  Afp:value32.00IU/ml ,1.06 correctedMOM
  HCG :27.20IU/ml ,0.70 corrected MOM
  UE3 :1.30 ng/ml ,0.95 corrected MOM
  INA:161.00pg/ml ,0.69 corrected MOM
  Calculated risks
  TRISOMY21: 1:9189
  TRISOMY 18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTDs: 1:4300
  ممنون می شوم آن را تفسیر کنید، در ضمن جواب غربالگری اول در محدوده کم خطر بوده.
  با سپاس

  جواب:
  با قدرت اطمنیان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام من ازمایش غربالگری اولم رو دادم توی جوابش ریسک سندروم دان رو 1 به 215 زده بود و توی سونوگرافیش هم زده: با توحه به crl:58mm سن حاملگی 12.5 هفته میباشد
  با توجه به bdp:25mm سن حاملگی 14 هفته میباشد
  nt:2.5 و nb اوسیفیه می باشد
  بعد دکترم گفتن باید غربالگری دومم رو بدم تا بگن امینو سنتز لازمه یا نه که کاراکتر های غربالگری دومم به این صورته:age at term:21.7
  t21 prior risk: 1:1504
  t18 prior risk: 1:17646
  weight:73
  gestional age:17 w+1d
  determination method: scan
  afp: 32.00 iu/ml mom:0.99
  hcg: 48.10 iu/ml mom:1.83
  ue3:1.00 ng/ml mom:058
  ina:255.00 pg/ml mom:1.28
  trisomy 21: 1:1067
  trisomy 18: 1:30000
  slos: 1:30000
  ntds: 1:5161
  و به درخواست دکترم یک سونوی انومالی هم در هفته 17 دادم که...

  جواب:
  با قدرت اطمنیان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  من غربالگری اولم سنذروم دان 1 به 215 بود که اسکرین پازتیو زده بود ولی غربالگری دومم شد 1 به 1504 و 1 به 1067 بقیش هم مشگلی نداشت خودتون هم گفتید 80% محدوده کم حطر هستم یک سونوی انومالی هم در هفته 17 دادم که دکتر گفت خوبه و توش نشونه های سونونییه سندروم ها مشاهده نشده بود ولی پایینش نوشته بود این سونوگرافی فقط screening test و روش های بهتر cell free dna , aminocentises هست.
  چند درصد احتمال خطر هست لطفا هر چه سریعتر جواب بدید ممنون

  جواب:
  با سونوی نرمال احتمال خطر حدود 10% برای سندرم داون وجود دارد.
 • سئوال:
  سلام وممنون از رسیدگیتون ب جوابها
  غربالگری اولم جوابش ای بود
  Nt:1.15mm 0.87MoM
  Papp a:6970miu/L 1.81MoM
  Free B hcg:167.40iu/L 4.83MoM
  Screening result: screen negative
  Risk of Downs:1 in 3400 (at term
  Comment:Downs risk due to maternal age alone is 1 in 1100
  Comment:Not in the high risk category for trisomy 13 (risk <1in 100
  Comment:This test does not screen for neural tube defects because the test was done before 15weeks
  این هم جواب ازمایش غربالگری دوم تو هفته 16هفته و 6روز
  MS AFP:26.70iu/mL 0.75MoM
  uE3:11.6nmol/L 1.58MoM
  Total hcg:36591miu/mL 1.51MoM
  Inhibin A:287.5pg/mL 1.27MoM
  Screening result:screen negative
  Risk of Downs: 1 in 5300(at term
  Risk of NTD: 1in 7900
  Risk of Pre eclampsia: 1in 35
  Comment: Downs risk due to maternal age alone is 1in 1100
  میشه تفسیرش کنین؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام ازمایش مارکر در هفته 15 من بدین شرح میباشد. سن :25 وزن:63
  afp:mom:1.08
  uf3:mom:0.420
  hcg:mom:1.46
  inh-a:mom:1.57
  ونتایج بالینی
  ds:prior=1:1320,final risk=1:193
  osb:prior=1:1000,final risk=1:10200
  T18:prior=1:13200,final risk=1:7170
  SLOS:prior=1:20000,final risk=1:1840
  در تفسیر فقط گزینه (down syndrome:screen positive) میباشد که خیلی نگران شدم ودر توضیح امده که
  the risk of down syndrome is GREATER than the screening cut-off.if the gestational age is confirmed,counselling regarding the risks and benefits of amniocentesis is suggested
  ممنون میشم تفسیرش کنید

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست و توصیه می کنم تست تشخیصی انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  جواب سونو ان تي و آزمايش در هفته ١٢:
  Nt:2.4
  Nb: peresent
  It: peresent
  Crl: 59
  T21prior risk: 1:808
  T18:1:9055
  T13: 1:22081
  Calculated risk:
  T21:1:1082
  T18<1:30000
  T13<1:30000

  غربالگري مرحله دوم :
  Age: 14w+5d
  Afp: 22 - 0.79mom
  Hcg: 48.7 0- 0.90mom
  Ue3: 0.90 - 0.89mom
  Ina : 368 - 1.33mom
  T21: 1:2196
  T18<1:30000
  Slos:<1:30000
  Ntds: 1:8134
  با توجه به بالا بودن ان تي پزشكم پيشنهاد آمينوسنتز دادن.
  ميخواستم نظر شمارو در اين مورد بدونم. ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد.

  جواب:
  اگر سن تان پایین تر از 35 است با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید. به احتمال زیاد پزشکتان متوجه استرس زیاد شما شده و خواسته که آمنیوسنتز انجام دهید تا خیالتان راحت شود.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشید
  من هفته 22 بارداری هستم و 24 سالمه. آزمایش غلبارگری اول و سونو آنومالی انجام دادم. می خواستم ببینم آیا همه چیز طبیعی هست؟
  نتایج غلبارگری 13 هفته:
  میزان مایع آمنیوتیک با توجه به سن حاملگی طبیعی است
  اکتیویته و تونیسیته جنین نرمال است
  پلاسنتا فوندوپوستریور گرید 1 می باشد
  Nt:1.14mm
  Nb مشاهده می شود
  Papp-A: 0.82 mom
  Free-HCG: 1.09MOM
  Down syndrome 1:37800
  Age alone 1:1390
  Equivalent age risk <15 .0
  Trisomy18/13 1:99000
  نتایج سونو انومالی :
  Nb به قطر 5/9
  Nf: 3/4
  اکوی مغز طبیعی است . دیامتر بطن های لترال نرمال است
  پلاسنتا فوندوپوستریو گرید 1 می باشد
  نمای پلکسوس کوروئید و بطن های جانبی...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از رسیدگیتون
  غربالگری اول در12هفته و 1روز جوابش این بود
  Nt:1.15mm 0.87MoM
  Papp a:6970miu/L 1.81MoM
  Free B hcg:167.40iu/L 4.83MoM
  Screening result:screen negative
  Risk of Downs:1 in 3400(at term
  Comment:Downs risk due to maternal ago alone is 1 in1100
  Comment:Not in high risk categoryfor trisomy 13 (risk<1 in 100
  Comment:This test does not screen for neural tube defects because the test was done before 15 weeks
  که فرستادم براتون با توجه به بالابودنhcg گفتین مرحله بعد رانجام بدم و نتیجه غربالگری دوم در 16هفته و3روز این شد
  MS AFP:31.55iu/mL 0.91MoM
  uE3:1.5ng/mL 0.53MoM
  Total hcg:38832miu/mL 1.49MoM
  Inhibin A:311pg/mL 1.18MoM
  Screening result:screen negative
  Risk of Downs:1 in 600(at term
  Risk of trisomy18:1 in 4000(at term
  Risk of NTD:1 in 7000
  Risk of pre eclampsia:1 in 15
  Comment:Downs risk due to maternal age...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و توصیه می کنم یک انومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  ممنون از جوابتون میخاستم بپرسم hcg که تو غربالگری اول بالا بود با توجه به جواب غربالگری مرحله دوم مشکلی ایجاد نمیکنه؟

  جواب:
  فقط مواظب فشار خونتان، افزایش وزن تان و ورم تان باشید. نسبت به ترشحات واژن تان هم دقیق باشید.
 • سئوال:
  سلام وخسته نباشید .میشه زحمت بکشید وآزمایش غربالگری دوم من رو تفسیر کنید .باتشکر
  Age at term 31.4 وبارداری دوقلو بصورت طبیعی و ازمایش در 15 هفته و4 روز انجام شده
  T21 prior Risk 1:669
  T18 priorRisk 1:4527
  Value unit corrected mom
  Afp 38.00 0.61
  Hcg 65.70 0.77
  Ue3 1.00 0.63
  Ina 334.00 0.64
  Calculated Risk (at term
  Trisomy 21 1:1322
  Trisomy 18 1:9936
  Slos 1:7741
  Ntds 1: 8134
  ممنون از محبتتون.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  ممنونم از رسیدگیتون
  ترشحات وازن دارم باید چیکار کنمچ

  جواب:
  با متخصص زنانتان مشورت کنید تا درصورت لزوم آنتی بیوتیک دهید.
 • سئوال:
  با سلام.من میخواستم بدونم اگر کسی تست آمنیوسنتز بدهد آیا لازم است سونوی آنومالی هم بدهد یا نه؟

  جواب:
  بله، بیشترین کاربرد آنومالی اسکن برای بررسی اختلالات آناتومیک بدن می باشد.
 • سئوال:
  ضمن عرض سلام و خسته نباشید میخواستم اگه ممکنه آزمایش غربالگری دوم منو تفسیر کنید.
  من تو هفته هفدهم هستم.
  Qudruple test results
  ms-afp level:26.67 ng/ml .66 mom
  ue3 lecel:2.1395 ng/ml .92 mom
  totsl hcg level: 17348 mlu/ml .49 mom
  inhibin-a level 157.27 pg/ml .64 mom
  contingent screening results
  nuchal measurement2.4 mm MOM 1.33
  PSPP-S LEVEL :5.076 iu/l 1.1 mom
  free b -hcg :21.03 .44 mom
  QUDRUPLE TEST INTEPETATIN
  risk of down less than 1in 20000 at secreent:negative

  risk of trisomy18: less than 1in 20000 at secreent:negative

  risk NTD: less than 1in5400 at secreent:negative
  CONTINGENT SCREENING INTERPETATION
  risk DOWN:: less than 1in100000 at secreent:negative

  risk oftrisomy18: less than 1in 100000 at secreent:negative

  risk of trisomy13: 1in 50000 at secreent:negative

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از رسیدگیتون
  میشه لطف کنید اکوی قلب جنین رو تفسیر کنید
  FITAL HEART DIFFERENT VIWS ARE ASSESSED WHICH no obvions structral anomaly is detected intraventricular septum, left & right ventricular outlets , IVC,SVC,AV valves are appearing normal.
  doppler flow of RVOT &LVOT in normal limit.
  fetal leart is 144/min and regular.no abnormal rhy is detected.
  conclusion :normal fetal heart at this age of pregnancy
  detailed fetal sonography is suggested at 18-20 weeks of gestation.
  (minor anomalis or very small defect can be missed by fetal hear scan)

  جواب:
  اکو جنین نرمال است ولی از آنجائیکه اختلالات خیلی جزئی و یا خیلی کوچک ممکن است در اکوی جنین تشخیص داده نشود بهتر است یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • شیدا پروانه
  یکشنبه 29 آذر 1394 - 04:07
  سئوال:
  با سلام
  ممنون میشوم اگر غربالگری دوم بنده را تحلیل فرمایید:
  Trisomy 21: 1:2892
  Trisomy 18: 1:30000
  SLOS: 1:30000
  NTDs: 1:8134
  از همه مهمتر مورد زیر میباشد:
  Preeclampsia Screening:
  Individuals overview likelihood ratio of developing Preeclampsia is 1.37 times more than the one normal pregnant woman.
  considering the incidence rate of preeclampsia individual\'s risk of developing preeclampsia is 1:37.

  با تشکر فراوان

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و سپاس از توجهتون به سوالات
  من پایان هفته 17 هستم اما به دکترم گفتم آزمایش غربالگری دوم رو برام بنویسه گفت هنوز زوده و ماه بعد که اومدی برات مینویسم! من تا اون موقع در هفته 19 و 6 روز خواهم بود.اما در اطرافم چند باردار هستند که همه هفته 15 یا 16 این آزمایش رو دادن من خیلی نگرانم که زمانش گذشته باشه یا برای اون موقع هم خیلی دیر باشه.آیا برای تست کواد مارکر یا بقیه آزمایشات مرحله دوم زمان محدودی وجود داره؟
  لطف میکنید راهنمایی کنید.

  جواب:
  برای کواد مارکر بهتر است زیر 17 هفته تست را انجام دهید و برای آنومالی اسکن بین هفته 18 تا 20
 • سئوال:
  با سلام هفته بیستم بارداری هستم
  T21prior:1:1448
  T18prior:1:16998
  Weight:62
  Gestational age at biochemistry:18w+5
  Gestation age at scan:17w+6
  Ntds:1:4562
  Slos:1:4881
  Trisomy18:1:3154
  Trisomy21:1:13981

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  شکمم سفت نیست خیلی نگرانم میشه کمکم کنید هفته بیست بارداری هستم

  جواب:
  منظورتان را نفهمیدم؟؟؟؟؟
 • سئوال:
  منظورم اینکه شکم زن باردار وقتی دست میزنی باید سفت باشه یا شل

  جواب:
  یک کم سفت می شود.
 • ممنون
 • سئوال:
  سلام لطفا غربالگری مرحله دوم در هفته 15w+5dمنو تفسیر کنید ممنون
  Papp-a 1360 mlu/l mom 0.42
  Free bhcg112ng/ml mom 3.63
  App 37.70 lu/ml mom 1.47
  Ue3 1.90 ng/ml mom 1.02
  Hcg 97735.0 lu/l mom 3.09
  Inhibin a 549.3 pg/ml mom 2.48

  جواب:
  ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام ، ميخواستم بدونم نتيجه ي سونوم خوبه يا نه ، ممنون
  پرزانتاسيون،،،،بريچ
  نرمال بودن فاصله بين b-n od i.o.d و لنز چشم ها
  عدم گره خوردن بند ناف
  Mail
  وزن تقريبي ٢٣٤ گرم
  R/o رد نمودن آنومالي اسكلتي ماژول و نخاع جنين
  R/o امفالوسل و گاستروشيزي
  R/o ضايعات اسكلتي در جمجمه مانند ميلومننگوسل و ضايعات brain جنين
  جفت در وضعيت قدامي فوندال و داراي گريد يك ميباشد
  A.f.i= 13cm . F.h.r= 148min
  سيستم قلب و عروق رويت شد كه بطور groosly نرمال مي ياشد
  علايم سونوگرافيكي سنروم داون شامل روده اكوژن و بزرگي حفره سيسترنامگنا و كانون اكوژنقلبي و ساير علايم ديده نشد .
  علايم هيدروپس...

  جواب:
  سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  با سلام در سونوگرافی آنومالی من نوشته شده فوکوس اکوژن در قلب جنین مشهود است که soft marker آنوپلوییدی محسوب میشود این یعنی چه؟ آیا جای نگرانی دارد\' در ضمن سن جنین ۱۷ هفته و ۳ روز میباشد\' لطفا راهنمایی بفرمایید\'

  جواب:
  ریسک تریزومی 21 در سه ماهه اول و یا دوم کمتر از 1:1000 باشد جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  با سلام من در تاريخ 22 آذر ماه تست كوادماركر دادمسن اينجانب 35 سال مي باشد خواهشمند است بنده را راهنمايي فرماييد
  نتايج غربالگري در مرحله اول و دوم به صورت زير استfree-bHCG39.91 IU/l-mom 0.916
  PAPP-A(8.138 IU/l-mom 2.21
  سن جنين با سونو 12w-4d,سن جنين by lmp 12w-1d
  NB:present,NT:1.8,fhr:170
  T21= 1:5377,T18 = 1:12920,T13 =< 1:20000
  بررسي افتراقي با توجه به يافته بيوشيمي PAPP-A 2.058 mom توصيه شده است
  غربالگري مرحله دوم
  MS-AFP :42.56 ng/ml,1.26 MOM
  uE3 :0.9968 ng/ml,0.5 MOM
  Total hCG : 25455 mIU/ml,0.62 MOM
  Inhibin-A : 279.48 pg/ml,1.22 MOm
  T21:1 in 3300,T18:1 in 200,T13:1 in 3500
  risk of Pre-eclampsia : Greater than 1 in 5
  contingent Screening results
  MS-AFP:42.56 ng/ml,1.26 MOM
  uE3 :0.9968 ng/ml,0.5 MOM
  Inhibin-A : 279.48 pg/ml,1.22 MOm
  NT : 1.8 mm , MOM 1.00...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک اش در منطقه کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام داده.
 • مامان آینده
  شنبه 5 دی 1394 - 10:48
  سئوال:
  باعرض سلام و خسته نباشید . برای غربالگری دوم بین چه هفته های باید بیایم برای آزمایش؟

  جواب:
  بین 2+15 تا 0+17 هفتگی
 • سئوال:
  سلام
  ميخواستم بدونم معنيه اينا چيه؟؟؟؟؟
  س: R/O (رد نمودن) آنومالي اسكلتي ماژور و نخاع جنين.
  ج: اختلالی در جمجه و نخاع وجود ندارد.

  س: R/O ضايعات اسكلتي در جمجمه مانند ميلومننگوسل و ضايعات brain جنين
  ج: موارد بیماریهای فوق در مغز و جمجه دیده نشد.

  س: R/O امفالوسل و گاستروشيزي
  ج: اختلالات فوق در دستگاه گوارش دیده نشد.
 • سئوال:
  با سلام
  لطفا جواب ازمایش منو تفسیر نمایید
  سن 37
  وزن77
  T21prior risk1:210
  T18prior risk 1:2324
  Afp15.00 mom 0.63
  Hcg 47.20 mom1.24

  Ue3 1.10 mom 0.99
  Ina308.0 mom 1.46
  T21:1:241
  T18: 1:30000
  SSlos : 1:3000
  ntds:1:8134
  لطف کنید جوابمو سریع بدین ممنون میشم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در منطقه کم خطر بوده و یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام داده.
 • سئوال:
  Salam
  Ds 1:32300
  Ntd 1:2890
  T18/13 1:99000
  Slow 1:555000
  Only biochemistry risk for Ds 1:925

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • مهساخانم
  شنبه 5 دی 1394 - 17:08
  سئوال:
  سلام سن من 21سال است و وزنم62است و در هفته 15آزمایش مرحله دوم را انجام دادم
  PAPA-A :4392.00MOM1.54
  FBHCG:77.00MOM:2.03
  :AFP14:00MOM:0.51
  HCG90.20MOM:2.08
  UE3:1.10MOM:0.94
  INA:486.00MOM:2.03
  Trisomy21:1:425
  Trisomy18:<1:30000
  SLOS:<1:30000
  NTDS:1:8134

  لطفا سریعتر جواب بدهید ممنونم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام مجدد
  ولی برای تریزومی 21 screen positiv داده.
  If gestational age is confirmed level ll us for fetal anomaly.
  Counseling and consideration for cvs or amniocentesis(specifically for t21
  Recommended.
  متنی بود که کامنت گذاشته بودن.
  T21 periorrisk 1:210
  T21 : 1:241
  T18 pperior risk :1:2324
  T18 < 1:30000
  Slos< 1:30000
  Ntds : 1:8134

  جواب:
  برای تریزومی 21 در محدوده پرخطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید ولی می توانید یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال برایتان گزارش شود و در آنجا تصمیم بگیریم که آیا نیازی به تست های تشخیصی هست یا خیر.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  در تست امنیوسنتز چند درصد جواب صحیح و قطعی میباشد؟ ممنون

  جواب:
  بالای 99.5%
 • ممنون از راهنماييتون
 • سئوال:
  سلام من ازخرم آباد تماس میگیرم همسرم 40سال سن داره وتست کوادبرای تریزومی 21 مثبت شده 1:239 وتوصیه به آمینوسنتز. چند سوال داشتم:
  1.آیا بهتر نیست آزمایش رو درهمون آزمایشگاه یا آزمایشگاه دیگه ای تکرار کنیم؟
  خیر

  2.همسرم از آمینوسنتز وعوارض اون می ترسه آیا تست دیگه ای رو که دقت زیاد داشته باشه توصیه می کنید؟
  cffDNA با حساسیت حدود 99% می توانیم استفاده نمائیم.

  باتشکر
 • سئوال:
  باسلام
  قربالگری مرحله اول در 12 هفته گی انجام دادم
  جواب:
  سن =٢٧سال و یک ماه
  سن جنین=١٢هفته
  CRL=46mm
  NT=0.98
  NB=PRESENT
  papp-a:corrected mom=0.32 0.4~2.8
  free.B-hcg 50.49
  f.B-Hcg,corrected mom=1.56 0.5~2.5
  f.BHcg/PAPP.A=4.88 0.5~2.5
  Trisomy21:down=1:2630
  Neg<1:2000
  بینابین=1:2000~1:250
  Pos>1:250
  Trisomy18:EDWARD=1:30000
  neg<1:100
  pos>1:100
  Trisomy13=patau=1:30000
  neg<1:100
  POS>1:100
  قربالگری مرحله دوم در هفته 15
  uE3:0.48 0.3~2.5
  AFP:1.01 0.5~2.5
  B.hCG:1.60 0.5~2.5
  DIA:0.89 0.5~2.7
  TRISOMY21: 1:1040
  TRISOMY18: 1:30000
  SLOS: 1:6710
  NTDS: 1:12600
  PRE-ECLAMPSIA:NEG
  خیلی نگرانم در آزمایش قربالگری اول ریسکم TRISOMY21 1:2630بود الان 1:1040 خیلی نگرانم البته سونو NBوNTخوب بود
  لطفا راهنماییم کنید
  باتشکر فراوان

  جواب:
  با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام جواب غربالگری سه ماهه دوم
  AFP 1.08 mom,uE3 =0.46,hcG=1.37 MOM,DIA=2.54MoM , DS 1:19 Age alone 1:312
  Trisomy 18 1:2980
  خیلی نگرانم با تشکر

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید. شانس ابتلائ جنین به سندرم داون حدود 5% می باشد.
 • سئوال:
  با سلام
  امکان اینکه آزمایش غربالگری اول در محدوده بینابین باشه و در غربالگری دوم در محدوده کم خطر باشه،هست؟

  جواب:
  بله، چون ماهیت تست در این دو مرحله باهم متفاوت بوده از مارکرهای مختلفی برای ارزیابی در هر مرحله استفاده میشود.
 • مامان آینده
  یکشنبه 13 دی 1394 - 11:15
  سئوال:
  سلام خسته نباشید . من 35 سالمه . آزمایش دوم غربالگری و انجام دادم . در هفته 17 . خیلی نگرانم میشه محدوده خطر و بهم بگید . ممنون
  AFP 48.00 MOM 1.43
  HCG 18.40 MOM 0.64
  UE3 3.30 MOM 0.83
  INA 174.00 MOM 0.83
  TRISOMY 21: 1:9136
  TRISOMY 18: <1:30000
  SLOS: <1:30000
  NTD S : 1:1560

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام.من 27سال سن دارم.و33هفته باردارم.جواب غربالگری اولم طبق گفته دکترم خوب بود:
  Papp-a 14.90ug/ml mom1.06
  Free b-hcg 27.40ug/ml mom0.98
  Nt=1.2
  Nb=present
  سندروم داون وتریزومی18/13منفی است.امامقدارتریزومی21ونگفته.
  که سونوگرافی رو12هفته و1روز وآزمایش رودر12هفته و3روزانجام دادم.
  وجواب غربالگری3دوم:
  آزمایش در16هفته و3روزانجام شده
  Afp 18.90iu/ml mom 0.62
  Ue3 2.00ng/ml mom 0.87
  Hcg 45505.00lu/l mom 1.68
  Inhibin-a 365.00pg/ml mom1.65
  سندروم داون،osb,تریزومی18,slosروهمگی منفی زده.اماازتریزومی13و21هیچ اطلاعاتی نداده.
  وریسک سندروم داون1:265زده.
  وجواب سونوی آنومالی اسکن روکه در17هفته و یک روزانجام دادم طبیعی بود.
  تروخداچون...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به آنکه جواب آنومالی اسکن شما نرمال است جای نگرانی وجود ندارد.
 • سئوال:
  سلام 26سن .78وزن در هفته 16.غربالگری سه ماه اول nt.1/2وnbوcrl.55/6وafp.15.5mom0.57الان در هفته 17هستم ایا لازم است ازمایش کوادرپل تست انجام شودیا در هفته 18 سونوانومالی برای تشخیص سلامت جنین کافی است لطفا پاسخ دهیدمن خیلی نگرانم

  جواب:
  همان آنومالی اسکن کافی است.
 • سئوال:
  با درود فرآوان
  سوال: اگر کواد مارکر انجام بدم آیا آزمایش رد اختلالات عصبی AFP هم توش هست یا باید جداگانه انجام بدم //
  ج: آن هم چک می شود.

  مثلا همیشه تذکر میدید که در هفته 15 رد اختلالات عصبی هم انجام بدیم و کواد مارکر هم میفرمائید زیر هفته ی 17
  حالا بهترین زمان برای انجام این آزمایش چه هفته ایی میباشد ؟؟
  15+2 بهترین زمان است.

  با تشکر فرآوان
 • سئوال:
  سلام.
  واقعا خسته نباشید بخاطر راهنمایی ها و مشاوره های ارزشمندی که در اختیار کاربران قرار میدهید.
  ممنون میشم اگه نتایج آزمایش غربالگری سه ماه اینجانب را تحلیل بفرمایید.
  age at term: 30.6
  edd: 30/031395
  gestation: singlton
  Gestational age: 15w, 6 day
  Weigh: 75
  screening status: initial sampel
  Para/gravida1/3
  afp:26.30 iu/ml.....mom:0.98
  ue3:1.19 ng/ml.... mom:0.52
  hcg: 14470 iu/L...mom:0.66
  inhibin-A:111.3…mom:0.53

  bpd: 33mm
  Nb: 3.8 mm
  Nt: 2.4 mm

  DS: prior-1/902…final risk-1/13700

  NTD: prior-1:1000…final risk-1/13500

  T18:prior-1/9020…final risk-1/3400
  sLOS :prior-1/20000…final risk 1/5630

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام وخسته نباشید
  ایا ریسک سندروم دون 1به 600 در غربالگری سه ماهه دوم نیاز به امینوسنتز دارد؟

  جواب:
  اگر این تست در آزمایشگاه معتبری انجام شده است ، بهتر است یک آنومالی اسکن دقیق انجام دهید اگر سافت مارکرهای سندرم داون مشاهده نشود جوابتان دو برابر ریسک اش بهتر می شود و نیازی به آمنیوسنتز ندارید..
 • سئوال:
  باعرض سلام خسته نباشید.
  فرزند اول من ابتلا به علایم سندروم ولی پزشگان به قطعیت نگفتن سندروم.غربالگری سه ماهه اول را بحضورتان فرستادم نتایج را گفتین خوببود.الان سه ماههدوم را بحضورتان ارسال مینمایم باتشکر.
  ضربان قلب ۱۴۵
  سن ac.93mm
  Bpd29/6 mm
  Fl 15/5mm
  15هفته
  وزن ۱۱۵/۵
  Nft.2/3
  Ns.5mm

  جواب:
  این سونویتان که خوب است ریسک کامل غربالگری سه ماهه اول را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشید میخواستم نظرتونودرموردسونوگرافی غربالگری دوم وانومالیهای جنینذبدونم

  ۲۵ساله,س حاملگی براساس معیار fl:15/5mm BPD:29/6 Ac:93mm
  ۱۵هفته و۳روز
  وزن جنین ۱۱۵+۰/۰۵گرم متناسب باسن حاملگی هست
  Ns:5mmوNFT:2/3
  انومالی ماژوردرتوراکس احشاداخلی شکمی کلیه هاقلب وستون فقرات سیستم Cns اندامهای جنین مشاهده نشده
  یه سوال دیگه داشتم تصویر جنین به صورت بریچ دیده شدن تو هفته ۱۵مشکلی نداره که نگرانم؟؟ممنون

  جواب:
  سونویتان خوب است و جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  سلام خسته ناشین لطفا غربالگری سه ماهه دوم منم تفسیرکنید.
  Afp:56.1ng/ml. 1.06moms
  HCC 30330 multitude/ml 1.23
  UE 3 : 6.12 ng/ml 1.27
  Gesiaion age 17+6
  Method:bpd
  Biochemical risk for TT.21. 1:1763
  Age risk. 1:550
  Neural tube defects risk <1:100000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و توصیه می کنم یا یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام لطفا غربالگیری سه ماه دوم منو برام تفسیر کنید
  Afp 0.82 mom
  Hcg 2.22
  Ue3 0.48
  Ina 1.57
  Trsomy21 1:85
  Trisomy18 1:27326
  Slos 1:5505
  Ntds 1:8134

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
 • سئوال:
  سلام
  لطف کنین جواب غربالگیری سه ماه اول منو تفسیر کنین
  32سالمه
  Papp_a level:0/80MoM
  Freeb_hcglevel:1/36MoM
  Nuchal measurement:0/93MoM
  Risk of Downs:1in4800
  Risk of18:less than 1in20000
  Risk of13:less than 1in20000
  و با توجه ب اینکه nt:1/1mm

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر است و فقط توصیه می کنم یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام
  من در یک مرکز معتبر( در مرکز استان ) غربالگری سه ماهه اولوانجام دادم که اینجا هم گذاشتم :
  و جواب شما هم این بود:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک اش در منطقه کم خطر بوده و یک تست AFP ..
  و کوآد مارکر را در ( شهرستان ) در تاریخ 14/10/94 انجام دادم :
  AFP= 23.90, MOM =.0.86
  UE3=0.70 , MOM=0.31
  HCG=71524.0 , MOM.085
  Risk assessment /at term/ cut off
  Down syndrome -1:66 1:250
  Age alone 1:1500
  Osb 1:17100
  Trisomy18 -1:8850
  Down syndrome screen positive
  Open spina bifida screen negative
  T18 screen negative
  حال سوالم اینه به کدامیک اطمینان کنم ؟
  دوم اینکه توصیه ی شما به بنده چیه ؟ تکرار...

  جواب:
  سریعأ از آزمایشگاه بخواهید ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنید و جوابش را برایم بنویسید..
 • سئوال:
  سلام ممنون ميشم سونوگرافي منو تفسير كنيد ازمايشات غربالرحله اول و دوم در محدوده كم خطر بودم 35 سالمه ودر هفته 18 هستم
  پرزانتاسيون:سفاليك
  نرمال بودن فاصله بين I.o.d-od-b-nولنز چشمها ميباشد
  عدم kink( گره خوردن) بند ناف دور گردن
  وزن تقريبي :223گرم (نرمال)
  R/o (ردنمودن) انومالي اسكلتي ماژور ونخاع جنين
  R/o امفالوسل و گاستر وشيزي
  R/o ضايعات اسكلتي در جمجمه مانند ميلومننگوسل وضايعات brain جنين
  جفت در وضعيت خلفي و داراي گريد. 2ميباشد
  Afi=12cm. Fhr=142/min
  سيستم قلب و عروق رويت شد كه بطور GROOSLY نرمال ميباشد
  علايم سونوگرافيكي سندرم داون شامل روده اكوژن وبزرگي حفره...

  جواب:
  سونویتان نرمال هست.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید جواب از غربالگری دوم من قسمت hcg bold جواب را به شرح زیر زده که کمی نگرانم دکترم گفت مشکلی نیست اما من دلیل اینکه مقدارم کم است را متوجه نمیشم. ممنون میشم راهنماییم کنید.hcg 16.30 iu/ml 0.35 mom
  وجواب کلی ازمایشم به شرح زیر است.
  Afp 38.00 iu/ml 1.32
  hcg 16.30 iu/ml 0.35
  ue3 1.20 ng/ml 1.04
  ina 217.00 pg/ml 0.85
  trisomy 21:1:30000
  trisomy 18:1:30000
  slos:1:30000
  ntds 1:2117
  t21 prior risk 1::1380
  t18 prior risk 1:16097

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و فقط توصیه می کنم یک آنومالی اسکن دقیق هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید. نگران نباشید.
 • سئوال:
  متشکرم از راهنماییتون، من در هفته 12 خونریزی داشتم ممکن در مقدار hcg من در خون تاثیر گذاشته باشد یا ربطی ندارد؟

  جواب:
  ممکن است. به هر حال در طی بارداری مواظبت بیشتری کنید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  غربالگری مرحله دوممو در دو ازمایش متفاوت انجام دادم در 16هفته و 3روز ریسک سندروم دون 1به600شد و در 16هفته و 6روز ریسک دون 1به5300شد،سونوی انومالی هم انجام دادم ک جوابشو فرستادم واستون،گفتین سونوم نرماله و مشکلی نداره،نگرانی من اینه ک ریسک دون چرا در دو ازمایشگاه متفاوت تفاوت زیاد داره؟ایا باید امینوسنتز انجام بدم خیلی نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید با توجه به نتیجه آنومالی اسکن فقط برایم بنویسید که هر کدوم را در چه آزمایشگاهی انجام داده اید (هر دو را برایم بنویسید.)
 • سئوال:
  سلام و ممنون از رسیدگیتون در ادامه سوال قبل ک گفتین نام ازمایشگاهها رو بفرستم
  بندرعباس هستم مرحله دوم رو یبار در ازمایشگاه سبحانی انجام دادم ک ریسک دون 1به600شد و یبار در ازمایشگاه بنی هاشمی انجام دادم ک 1به5300شد،البته غربالگری مرحله اولمو در ازمایشگاه بنی هاشمی انجام دادم ک ریسک دون 1به 3400 شد، باتوجه ب مرحله دوم چرا ریسک دون در دو ازمایشگاه متفاوت تفاوت زیاد داره؟
  من خیلی نگرانم

  جواب:
  با توجه به اینکه فاصله بین دو آزمایش هم خیلی نیست من هم نمی دونم چرا اینقدر اختلاف وجود دارد ولی به هر حال نگران نباشید. فعلأ که ریسک تان خوب است و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 هم انجام دهید اگر آن هم خوب باشد دو برابر ریسک تان بهتر هم می شود.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید،در ادامه سوال قبلیم ک راجع ب تفاوت ریسکها بود نتیجه سونوی انومالی در هفته 18 واستون میفرستم ببینین نیاز به امینوسنتز هست یا جای نگرانی نداره اخه خیلی نگرانم ممنونم از زحماتتون
  B.P.D=18wk +3d
  A.C=18wk +4d
  F.L=18wk +2d
  H.C=18wk +1d
  F.H.R=147bm
  E.F.W=247gr
  TranscerebelLum diameter:18mm(NL
  Cisterna magna:4.2mm(NL
  NF:3mm(NL
  Skeletal structure including extremities,vertebral column,brain_body of fetus are evaluated and no
  detectable gross congenital anomaly
  fetal biometry index &other organs (Abdominal wall,Both kindeys,bladders,spine,face,brain,thorax,liver,stomach appear normal.

  جواب:
  سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  سلام، خسته نباشید
  آیا امکان داره تست غربالگری اول بنده رو تفسیر کنید: سن 35. 12w
  T21 prior risk: 1:340
  T18 prior risk: 1:2289
  T13 prior risk: 1:5921
  twin: yes
  if: yes
  FBHCG: 24
  PAPP-A : 2276
  TRISOMY21 twin1: 1:2031
  twin2: 1:2487
  TRISOMY 18. twin1: 1:1013
  twin2: 1:1443
  TRISOMY 13 twin1: 1:30000
  twin2: 1:30000

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده ولی توصیه می کنم در بارداری دوقلویی یک تست کواد مارکر در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکئونشیال را برایتان گزارش شود و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  سلام اگه ممکن جواب آزمایش غربالگری دوم من رو تفسیر کنید.
  AFP 55.00 MOM 2.00
  HGC 73.80 MOM 1.88
  UE3 1.10 MIM 0.88
  INA 252.00 MOM 1.12

  CALCULATED RISK AT TERM
  TROSOMY 21: 1:5487
  TROSOMY 18>1:30000
  SLOS|>1:30000
  NTDs 1:338
  1:24 PREECLAMPSIA SCREENING:
  4.17 time more than normal preganant woman.
  میخواستم بدونم در مورد NTDs و مسمومیت بارداری خطری هست؟

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام
  بنده در غربالگری سه ماهه اول ریسک پائین شدم screen negative
  و شما هم فرمودید که با قدرت 85 درصد در گروه کم خطر هستم
  غربالگری سه ماهه دوم هم انجام دادم که ریسک رو برای Down syndrome -1:66:
  که فرمودید : سریعأ از آزمایشگاه بخواهید ریسک پروتکل سکوئنشیال را برایتان گزارش کنید. که باتوجه به نداشتن وقت ؛ خودم داوطلبانه رفتم و تست آمنیوسنتز رو با روش QF – PCR انجام دادم و جواب این شد : در 17 هفته و 5 روز
  No chromosomal aneuploidy involving chromosomes 13,18 and 21 was detected using STR markers used
  حالا میشه لطف کنید و اونو برام تفسیر کنید ؟
  دوم اینکه بایدها و نبایدهای بعد از این آزمایش چیه ؟؟؟
  سوم اینکه گفتند...

  جواب:
  جوابتان خوب است و نگران نباشید و بعد از اینکه جواب کاریوتایپتان آماده شد برایم بنویسید..
  • سئوال:
   با سلام و تشکر مجدد
   ببخشید من چون جواب آز سه ماهه دومم ریسکش برای داون شده بود1:66 به دلیل کمی وقت خودم داوطلبانه رفتم آمنیوسنتز به روش سریع QF – PCR / در هفته 17+5 روز / که جواب شفاهی رو چهار روز قبل و جواب کتبی رو دو روز قبل دادند که عرض کردم :
   No chromosomal aneuploidy involving chromosomes 13,18 and 21 was detected using STR markers used
   / امروز هم زنگ زدم گفتن همونی هست که جواب کتبی رو گرفتی دیگه نمیدونم ؟؟
   اگه میشه بیشترتوضیح بدین ممنون میشم

   جواب:
   جنین تان از نظر اختلالات کروموزومی سالم است و یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام لطف میکنید جواب غربالگری دوم منو برام تفسیر کنید:
  AFP 29.00 MOM 1.02
  HGC 55.10 MOM 1.19
  UE3 1.10 MIM 0.87
  INA 305.00 MOM 1.21

  CALCULATED RISK AT TERM
  TROSOMY 21: 1:4330
  TROSOMY 18<1:30000
  SLOS<1:30000
  NTDs 1:4777

  t21 prior risk 1:1175
  t18 prior risk 1:13394

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک آنومالی اسکن دقیق هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید. نگران نباشید.
 • سئوال:
  سلام ۱۶ هفته هستم لطفا جواب غربالگری سه ماهه دوم رابرام تفسیر کنید
  Rrisomy21 1:27
  Trisomy18. 1:30000
  Slos. 1:30000
  Ntds. 1:888

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پرخطر بوده و کاندید انجام تست تشخیصی هستید.
 • سئوال:
  تفسیر کنید هفته ۱۶ بارداری هستم
  Trisomy21. 1:27
  چند درصد ممکنه جواب امینوسنتز خوب باشه؟

  جواب:
  95% احتمال خوب بودن جواب آمنیوسنتز وجود دارد.
 • سئوال:
  ایا عدد ntبا سندرم داون در ارتباط است وعدد ntانرمال میشود? اگر عدد ntخوب باشد با توجه تریزومی۲۱. برابر با۱:۲۷ ممکن جنین مشکل کروموزومی نداشته باشد؟

  جواب:
  در 60 الی 65% موارد داونی NT افزایش می یابد.
  بله امکان سالم بودن جنین حدود 97% می باشد.
 • سئوال:
  با سلام من امروز جهت انجام آزمایش خون غربالگری سه ماه دوم به آزمایشگاه نیلو مراجعه کردم.آزمایشگاه با توجه به سونوگرافی سه ماه اول هفته بارداری را ۱۶ هفته در نظر گرفت!اما من با توجه به تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی و سونوگرافی دیگری که انجام دادم هفته ۱۵ هستم! حالا سوال من این است که این اختلاف آیا خطایی در جواب آزمایش ها ایجاد میکند؟ خیلی نگران هستم و اصلا به سونوگرافی سه ماه اول اعتماد ندارم ،به نظر خودم با بی دقتی انجام شد!خیلی نگران این موضوع هستم!

  جواب:
  نگران نباشید جوابتان که آماده شد به یکی از پزشکان آزمایشگاه نشان دهید تا دقیقأ برایتان توضیح داده شود.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از مطالب بسیااار مفیدی که در اختیار کاربران میگذارید...خواهشمندم مرا راهنمایی کنید در خصوص جواب تست های غربالگری
  غربال اول...12هفته و 5 روز
  وزن 66
  سن 33.4
  ان تی 1.5
  ان بی مشاهده شده
  T21: 1:1691
  T18: 1:30000
  T13: 1:30000
  برای هرسه تریزومی ذکر شده screen negative

  غربال گری سه ماهه دوم
  تست afpانجام شد و نتایج زیر حاصل شد
  سن بارداری:15 هفته و 4 روز
  وزن : 67
  سن: 33.5
  T21: 1:575
  T18: 1:6434
  AFP:29.3(value), (CMOM) 1.02
  NTDs 1:4802 screen negative

  جواب:
  با قدرت تشخيص 95٪ ريسك تان در محدوده كم خطر مي باشد.
  • سئوال:
   با سلام من 26سالمه وهفته17بارداری آزمایش غربال گری دو رو انجام دادم خواهش میکنم نتیجه ش رو برام تفسیر کنید.

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   Ds1:269/age only 1:1240/serumscreen1:19000/population prevalence 1:1000/serum screen <1:99000/background risk 1:12381 جواب هر سه تروزومی هم screen negative هست متشکرم

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   باسلام لطفا جواب ازمايش غربالگري مرا تشريح كنيد ايا تريزومي 21 ععدش خوبه مرحله دوم
   age 32.9
   t21 prior risk 1.639
   t18prior risk1.7157
   weight kg 69
   gestational age 15w+2d
   detarmination metod skan
   diabetic no
   twin no
   smoker no
   ivf no
   previos preeclampsia history no
   previous downs child history no
   previous ntd hjstory no
   afp32.00 iu/ml 1.27
   hcg 46.10 iu/mi 1.30
   ue3 1.00 ng/0.93
   ina 303.00 pg/mi 1.23
   غربال گري مرحله اول
   t21 1.639
   t18 1.7157
   t13 1.77749
   wehght kg 69
   gestational age at biochemistry 13w+2d
   gestational age at scan 13w+2d
   twin no
   smoker no diabetic no
   ivf no previous downs child history no
   fb hcg 21.00 ng/mg 0.88
   papp-a 2989 mu/l 1.2
   as hn sono report
   fetal heart activity present
   fetal heart rate bpm
   bpd mm
   fl mm
   crl 75mm
   nuchal translucency 1.91 mm
   nasal bone present
   tiwn 2 anatomy n/a

   جواب:
   با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام وقتتون بخیر
   تفاوت سونو سه بعدی و انومالی اسکن چیه؟کدوم نقص لوله های عصبی رو نشون میده؟

   جواب:
   تفاوت چندانی ندارند چرا که در آنومالی اسکن برای مدت کوتاهی از پروب سه بعدی برای بررسی بیشتر ساختار آناتومیک جنین استفاده می شود.
  • سئوال:
   سلام و عرض خسته نباشید.لطف میکنید جواب آزمایش منو تفسیر بفرمائید چون قصد سفر دارم و از نگرانی در بیایم.
   Age:31.2
   t21 prior risk:1:831
   1:9313:T18prior risk
   weight kg 85
   gestational age 16w+3d
   detarmination metod skan
   diabetic no
   twin no
   smoker no
   ivf no
   previos preeclampsia history no
   previous downs child history no
   previous ntd hjstory no
   afp12.00 iu/ml 0.46
   hcg 13.20 iu/mi 0.53
   ue3 1.80 ng/1.36
   ina 128.00 pg/mi 0.61

   جواب:
   ریسک تریزومی ها را برایم ننوشتی
  • سئوال:
   سلام.متأسفانه جواب آزمایش الان همراهم نیست که بنویسم.
   از روی همین نمیشه حدودی تشخیص داد.و گرنه باید تا چهار روز دیگر برای شما ارسال میکنم.

   جواب:
   به احتمال زیاد جوابتان در محدوده کم خطر می باشد.
  • سئوال:
   با سلام و خسته نباشید .لطف میکنید جواب ازمایش غربالگری دوم که در آزمایشگاه نیلو دادم را تشریح بفرمایید.
   t21prior risk:1:877
   t18prior risk:1:9830
   age:30.8
   gestational age:15+6
   t21 calculated risk:1:10931
   t18 calculated risk:<30000
   SLOS<30000
   NTD: 1:427
   AFP 54 MOM 1.91
   HCG 42.70 MOM 1.32
   UE3 1.70 MOM 1.36
   INA 241.00 MOM .98

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد، یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   لطفاجواب آزمایش من راتفسیرکنیدممنون
   trisomy21 1:405
   Trisomy18: 1:30000
   Slos: 1:30000
   Ntds: 1:4596
   Afp 33.00 lu/ml 1.03
   Hcg 151.20 lu/ml 3.83
   Ue3 1.60 ng/ml 1.28
   lna 552.00 pg/ml 1.92

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد، یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
  • سئوال:
   با سلام. لطفا جواب ازمایش منو تفسیر کنیپ و بگید که آیا لازمه تست آمنیوسنتز رو انجام بدم؟من خیلی نگرانم. با تشکر
   C.Risk-NTDs :1:8860
   C.Risk-Pre.Ec.: Screen negative
   C.Risk-SLOS :<1:30000
   C.Risk-Tr.21: 1:294
   C.Risk-Tri 18 :<1:30000
   Quad.Mark.-AFP: 12.19
   Quad.Mark.-AFP Corrected MoM: 0.43
   Quad.Mark.-Beta.hCG: 65.41
   Quad.Mark.-Beta.hCG C MoM: 1.73
   Quad.Mark.-Inh.A: 231.49
   Quad.Mark.-Inhibin-A;DIA C MoM: 0.97
   Quad.Mark.-UE3: 2.15
   Quad.Mark.-uE3 Corrected MoM: 1.29

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد، می توانید کارهای ذیل را برای اطمینان بیشتر انجام دهید:
   1- یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید. باید تمام سافت مارکرها نرمال باشد
   2- آمنیوسنتز انجام دهید.
   3- تست NIPT را انجام دهید.
   • سئوال:
    سلام خسته نباشید
    غربالگری اول در 13 هفته و 4 روز
    Nt:1.13mm MoM 0.91
    Papp a:1820miu/L MoM 0.80
    Free B hcg:54.00iu/L MoM 3.23
    Screening result: screen negative غربالگری دوم هفته 15هفته و 1روز
    AFP:15.00iu/mL MoM 0.76
    uE3:0.43nmol/L MoM 1.14
    Total hcg:74400miu/mL MoM 2.51
    Inhibin A:381.0pg/mL MoM 2.20
    Screening result:screen negative
    Risk of Downs: 1 in 347(at term
    age alone:1:92
    Equivalant age risk:35.6
    Risk of NTD: 1in 19400
    Risk of TROSOMY 18/13: <1:99000
    Down syndrome screen negative
    The risk of Dowm syndrome is Less than the screening cut off. No follow-pu is indicated regarding this result
    open neural tube defect screen nagative
    The material serum AFP result id not elevated for a pregnancy of this gestational age. The risk of an open neural tube defect is less than the screening cut -off
    trisomy 18/13 screen negative this serum marker level are not consistent with the pattern seen in Trisomy 18...

    جواب:
    از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل ترکیبی (سکوئنشیال) را برایتان گزارش کند و عددش را برایم بنویسید.
   • سئوال:
    سلام ببخشید غربالگری مرحله دوم تا چه زمانی وقت داره؟ من 17هفته و 4 روز دارم ولی نمیدونم تا کی وقت دارم شایدم زمانش گذشته باشه من به این مراکز اصلا دسترسی ندارم یه جا خوندم تا 21 هفتگی وقت داره ولی بهترین زمانش 17 هفته اس حالا اگه خواسته باشم برم میتونم برم ممنون

    جواب:
    بازه زمانی انجام تست هفته 0+14 الی 6+22
    بهترین زمان انجام تست هفته 2+15 الی 0+17 است.
   • سئوال:
    با سلام
    همسر بنده باردار است و در هفته 16 می باشد
    دکتر براش غربالگری سه ماه دوم تجویز کرده است . آیا این انجام آزمایش در شهرستان ها با مرکز شما فرق می کند ؟ چون ظاهرا اینجا هم نمونه را برای شما میفرستند. اگر بیام اونجا بهتر نیست ؟

    جواب:
    کدام شهر هستید؟؟؟؟
   • سئوال:
    ملایر هستیم.

    جواب:
    به آزمایشگاه شفا ملایر مراجعه نمائید.
   • سئوال:
    سلام.هفته هفده بارداری هستم و 23 سال سن دارم.جواب آزمایش غربالگری سه ماه دوم به شرح زیر است:
    risk of down\'s : 1 in 100,000
    risk of trisomy 18 : 1 in 100,000
    risk of trisomy 13 : 1 in 100,000
    risk of ntd : 1 in 7,900
    risk of pre-eclampsia : 1 in 25

    جواب:
    با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
   • سئوال:
    سلام شما فرمورده بودید که :
    از آزمایشگاه بخواهید که ریسک پروتکل ترکیبی (سکوئنشیال) را برایتان گزارش کند و عددش را برایم بنویسید.
    حال سوال اینتس که ازمایشگاه حسب درخواست بیمار این موضوع را گزار خواهد کرد یا خیر؟چون نمیدانم پزشکم چنین چیزی را در خواست نموده اند یا خیر؟

    جواب:
    بله انجام می دهند، اگر انجام ندادند از پزشکتان بخواهید اینکار را از آزمایشگاه درخواست کنند.
   • سئوال:
    سلام من با ازمایشگاه تماس گرفتم فرمودند سکوئینتشیال ترکیبی همان تست integrated است که من جواب آن را قبلا گذاشته بودم غربالگری اول در 13 هفته و 4 روز
    Nt:1.13mm MoM 0.91
    Papp a:1820miu/L MoM 0.80
    Free B hcg:54.00iu/L MoM 3.23
    Screening result: screen negative غربالگری دوم هفته 15هفته و 1روز
    AFP:15.00iu/mL MoM 0.76
    uE3:0.43nmol/L MoM 1.14
    Total hcg:74400miu/mL MoM 2.51
    Inhibin A:381.0pg/mL MoM 2.2 و چیز دیگری در این مورد ارائه نکردند
    ممنون میشوم اگر با همین اطلاعات نظر خویش را اعلام نمایید چون تا زمان برگشتم پزشکم از مسافرت نکرانی و دلشوره لحظه ای آرامم نخواهد گذاشت

    جواب:
    ریسک تریزومی ها را در پروتکل اینتگریتد برایم بنویسید.
   • با عرض پوزش از اینکه من خیلی مزاحم میشوم لازم به ذکر ات سن من 40 سال بوده و وزنم 103 کیلو است و این اولین بارداری من می باشد که به صورت طبیعی بوده است
   • با سلام با توجه به محدویت کارکاکترها مکطالب دو دو پست گذاشته می شود لازم به ذکر است من از نتایج که چیزی که مبین ریسک تریزومی ها در ر پروتکل اینتگریتد باشد دستگیرم شند
    در ازمایش مرحله اول ریسک ها به شرح ذیل استRisk Assessment (at term)
    Down Syndrome 1:102
    Age alone 1:92
    Equivalent Age Risk 39.9
    Trisomy 18/13 1:99000DOWN SYNDROME Intermediate Risk
    Based on the patient\'s first trimester risk, a specimen needs to be submitted
    between 15 to 18 weeks for final risk calculation.
    TRISOMY 18/13 Screen Negative
    The risk of trisomy 18 is less than the screening cut-off
   • سئوال:
    و. در مرحله دوم
    Risk Assessment (at term) Cutoff
    Down Syndrome 1:347 1:150
    Age alone 1:92
    Equivalent Age Risk 35.6
    NTD: 1:19400 1:100(2.40 MoMs)
    Trisomy 18/13 <1:99000 1:100Interpretation* (based on partial information supplied) Amended Report
    DOWN SYNDROME Screen Negative
    The risk of Down syndrome is LESS than the screening cut-off. No follow-up
    is indicated regarding this result.
    OPEN NEURAL TUBE DEFECT Screen Negative
    The maternal serum AFP result is NOT elevated for a pregnancy of this
    gestational age. The risk of an open neural tube defect is less than the
    screening cut-off.
    TRISOMY 18/13 Screen Negative
    These serum marker levels are not consistent with the pattern seen in
    Trisomy 18 pregnancies. Maternal serum screening will detect approximately
    60% of Trisomy 18 pregnancies.

    جواب:
    با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جواب دو مرحله دو تا کار قابل انجام است ،
    1- انجام آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20
    2- انجام تست NIPT
   • سئوال:
    سلام ضمن عرض تشکر از زحمات شما کدامیک از دو راهکار پیشنهادی از نظرشما دقیقتر و کدامیکدمقرون به صرفه تر است؟با توجه به اینکه من مشهد زندگی میکنم کدام ازمایشگاه و مرکز سونوگرافی را که از نظر شما دقیقتر است شمابرای انجام این موارد توصیه میکنید

    جواب:
    توصیه می کنم با پزشکتان مشورت نمائید.
   • سئوال:
    با عرض سلام خدمت شما
    برا همسرم دو مرحله غربالگری انجام شده. ما یزد زندگی میکنیم.مرکز ژنتیک که رفتیم نمونه ازمایش رو به ازمایشگاه شما فرستادن. ID No جواب ازمایش 352008 هستش

    کلا برای دو مرحله جواب زیر بهمون داده شده،
    لطف کنین برام تفسیرش کنین و همینطور بگین که کدوم قسمت مال مرحله اوله و کدوم مرحله دوم، چون مرکز ژنتیک گفت جواب جفتش باهم میاد.


    age at term = 20.3
    t21 prior risk = 1:1533
    t18 prior risk = 1:17917
    weight = 66
    1st trimester gestational age = 12w+6d
    2nd trimester gestational age = 15w+6d


    PAPP-A: value: 2172.00 & mom = 0.76

    FBHCG: value: 32 & mom = 1.23

    AFP: value : 25 & mom = 0.89

    HCG: value : 26.10 & mom = 0.81

    UE3: value : 1.10 & mom = 0.88

    INA: value : 221 & mom = 0.90...

    جواب:
    با قدرت اطمینان 95% ریسکتان در محدوده کم خطر است ولی توصیه می کنم یک آنومالی اسکن هم در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
   • سئوال:
    سلام
    جواب غربالگري دوم من به اين صورت هست.

    Age 29.6
    Gestational age 17 weeks 3 days
    Weight 66.0 kg

    Afp 60.5 mom 1.78
    UE3 0.92 mom 1.08
    Hcg 23.3 mom 1.08
    DIA 235.0 Mom 1.12

    Ds 1:50000
    Osb 1:1730
    T18 1:99000
    Slos 1:9800000

    با توجه به اينكه nt در غربالگري اول ٢.٤ بوده ميشه با جواب اين تست از سلامت جنين مطمئن شد؟ آيا نيازي به انجام آمنيوسنتز هست؟

    جواب:
    با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری انجام دهید.
   • سئوال:
    برای محاسبه سن بارداری محلسبه از روی lmp دقوق تر است یا سونوی غربالگری مرحله اول؟؟؟

    جواب:
    اگر 6 سیکل قبل از بارداری مرتب و منظم باشد LMP و در غیر اینصورت سونوگرافی
   • سئوال:
    نتیجه سونو های من معمولا 5 روز بزرگتر از محاسبه توسطlmp است. آیا نرمال است.
    ضمنا بنده جهت غربالگری دوم طبق سونوگرلفی 15 هفته و 2 روز اقدام کردم که طبق lmp 14 هفته و 4 روز بود اشکالی ندارد؟...

    جواب:
    خیر
   لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
   اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
   ابزارها

   جستجو در سایت

    

   ورود به سایت

   نام کاربری:
   کلمه عبور: