Loading...
جدیدترین مطالب
مشاوره

پاسخ به سوالات پزشکی شما

چه تفاوتی بین تست های غربالگری دوران بارداری و دوران نوزادی وجود دارد؟

تست های غربالگری دوران بارداری بیشتر جهت پی بردن به اختلالات کروموزومی مهمی که منجر به عقب ماندگی ذهنی می...

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

از رايج‏ترين روش‏هاى غربالگرى سندرم داون تست‏هاى كُوآد ماركِر است كه شامل اندازه ‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه می باشد.

غربالگری سه ماهه دوم (بروز شده)

غربالگری سه ماهه دوم

 

بروز شده در تاریخ 96/05/28

 

در سال 1866 ميلادى دكتر جان لنگدون داون[1] مقاله‏اى در انگلستان منتشر كرد كه در آن از بچه‏ هايى صحبت مى‏شد كه خصوصيات مشتركى داشتند و ضريب هوشى آنها پايين‏تر از بچه‏هاى معمولى بود. دكتر داون اين گروه از كودكان را به ‏دليل شباهت زياد چهرة آنها به ‏مردم مغولستان، مونگول نام نهاد؛ اما سال‏ها بعد يعنى در اوايل دهة 60 ميلادى بر اثر اعتراض متخصصان ژنتيك آسيايى اين نام از تمامى متون علمى حذف گرديد و از آن پس اين اختلال سندرم داون[2] نام گرفت. در سال 1930 ميلادى دانشمندان دريافتند كه علت بروز سندرم داون اختلالات ژنتيك است.

 

سندرم داون به ‏عنوان شايع‏ترين اختلال ژنتيك شناخته مى‏شود[3] (با شيوع 5/1 مورد در هر 1000 زايمان كه به ‏تولد نوزاد زنده مى‏انجامد). درصدى از جنين‏هاى مبتلا به ‏سندرم داون پيش از زايمان مادران مى‏ميرند.

 

با توجه به شيوع نسبتاً فراوان سندرم داون، طى 10 سال گذشته روش‏هاى گوناگونى براى تشخيص پيش از تولد اين بيمارى خطرناك ابداع شده است[4]. اما به‏ دلايل متعدد همچون به‏ دنبال داشتن خطر سقط و هزينة زياد انجام تست، امكان انجام اين روش‏ها براى تمامى زنان باردار وجود ندارد. به ‏همين دليل در سال‏هاى اخير روش‏هاى غربالگرى براى شناسايى زنان باردار كه بيشتر در معرض خطر هستند ابداع شده و اين افراد به ‏عنوان واجدين شرايط براى انجام روش‏هاى تشخيصى محسوب مى‏گردند[5].

 

بروز سندرم داون با سن مادر ارتباط مستقيم دارد به ‏طورى كه خطر تولد نوزادان مبتلا به ‏سندرم داون در مادران تا سن 30 سالگى تقريباً ثابت بوده و حدود 1 در 1000 مى‏باشد و از آن پس به ‏صورت تصاعدى افزايش مى‏يابد به ‏طورى كه در سن 35 سالگى 1 در 250 و در سن 40 سالگى 1 در 75 مى‏شود. با اين حال 80% موارد سندرم داون در زنان زير 35 سال بروز مى‏كند (زيرا تعداد باردارى در اين سنين بسيار بــيــشتـر اسـت).

 

زنانى كه در باردارى‏هاى قبلى داراى فرزند مبتلا به سندرم داون بوده‏اند نيز در معرض خطر بيشترى قرار دارند. تأثير عوامل ديگرى همچون سن پدر، سابقة ابتلاء در اقوام درجه 2 و يا 3، تشعشعات محيطى و غيره هنوز به ‏طور كامل به اثبات نرسيده است.

 

از رایج‌ترین و مطمئن‌ترین روش غربالگری در سه ماهة دوم بارداری تست کوآدراپل مارکر یا به اختصار تست‏ كُوآد ماركِر [6] است كه شامل اندازه‏گيرى چند محصول باردارى در خون مادر و مقايسة مقادير به ‏دست آمده با مقادير نرمال جامعه مى‏باشد.

 

تست كوآد ماركر نسبت به تست پیش از خود یعنی تريــپـل مــاركـر قــدرت تـشخيص بيشترى دارد و مــوارد مــثبت كـاذب آن كـمتر اســت و امروزه اين تست جايگزين تست تريپل ماركر شده است.

 

این تست از ابتدای هفتة 14 (0D+14W) تا انتهای هفتة 22 (22W+6D) حاملگی از لحاظ فنی قابل انجام بوده و بهترین زمان انجام آزمایش در ایران هفتة 15 حاملگی (و در سایر کشورها از 15W+2D تا 17W+0D) است.

احتمال وجود سندرم داون با انجام محاسبات آمارى بر روى مقادير به دست آمده از تست، سن مادر و موارد ديگر همچون وزن مادر، سابقة مصرف سيگار، ديابت، باردارى‏هاى دوقلو و غيره محاسبه مى‏گردد. نرم‏افزارهاى ويژه‏اى براى اين منظور طراحى شــده‏انـد كه خطر ابتلاى جنين را به صورت عددى و همچنين منحنى‏هاى خاص نشان مى‏دهنـد.

يافتـه‏ هاى سونوگرافــى نـيز به تعيين ميزان خطر ابتلاى جنين به سندرم داون كمك مى‏كنند. رايج‏ترين يافـتة سونوگرافى در سنـدرم داون افزايش ضخامت چين پشت گردن جنين مى‏باشد. نتايج تست كوآد ماركر خطر وجود دو بيمارى مادرزادى ديگر را نيز نــشـان مـى‏دهد. اين بيمارى‏ها «تريزومى 18» و «نقــص‏هـاى لـولة عصبى» هستند.

 

مارکرهای اندازه گیری شده در سه ماهه دوم

آلفافتوپروتئين (AFP): آلفافتوپروتئين يك انكوفتال پروتئين مشابه با آلبومين است كه ابتدا در كيسة زرده و سپس در كبد جنين سنتز مي‌شود. مقداري از آلفافتو-پروتئين سنتز شده از طريق جفت (پس از عبور از سد خونی - جفتی) و به مقدار خیلی کم از طریق مایع آمنیون وارد گردش خون مادر مي‌گردد. ميزان اين ماده تا اواخر سه ‌ماهة دوم بارداري (در هفته های 14 تا 20) افزايش مي‌يابد و پس از آن رو به كاهش گذاشته، جاي خود را به آلبومين مي‌دهد. در بارداری متاثر از جنین های مبتلا به سندرم داون کاهش یافته و در باز بودن مجرای لوله عصبی و دیواره شکمی ، مقدار آن بالاتر از حد انتظار است.

علاوه بر این افزایش AFP در بارداری دوقلویی، از دست رفتن جنین، اختلالات جفتی اعم از خونریزی (بویژه در مادرانی که از ابتدای بارداری لکه بینی دارند)، کوریوآنژیوما، التهاب پرزهای جفتی (chorionic villitis) و هرگونه اختلال عروق جفت که موجب ریزش بیشتر AFP از طرف جنین به خون مادر می شود، نیز دیده می شود.

افزایش بدون علت مشخص و منفرد این مارکر (AFP MoM >2.5) با افزایش عوارض بارداری همچون خونریزی جفتی، اولیگوهیدرآمنیوس، مرگ جنینی (Intra Uterine Fetal Death = IUFD)، فشار خون حاملگی و زایمان زودرس همراه است.

کاهش منفرد این مارکر (AFP MoM >0.25) نیز با افزایش موارد سقط ناگهانی، مرده زایی، زایمان زودرس و ماکروزومی همراه بوده است.

 

گونادوتروپين كوريونيك انساني (hCG): هورمون hCG نخستين فرآوردة قابل اندازه‌گيري بارداري است و در هفته‌هاي اول بارداري غلظت آن تقريباً روزانه دو برابر مي‌شود و در هفته‌هاي 10 تـا 12 بـارداري بـه حدود 100 هزار mIU/ml مي‌رسد و سپس تا اواخر دورة بارداري رو به كاهش مي‌گذارد به نحوي كــه در سه ماهة سوم بـارداري به حدود 10 هزار mIU/ml مي‌رسد.

این هورمون در ابتدا از جسم زرد و سپس از سلولهای سن سیتیوتروفوبلاست جفت سنتز می شود.

دارای دو زیر واحد آلفا و بتا است که جزء بتای آن اختصاصی این هورمون گلیکوپروتئینی است، در حالیکه جزء آلفای آن مشابه همین جزء در سایر هورمونهای گلیکوپروتئینی (TSH, FSH و LH) می باشد.

مطالعات گوناگون نشان داده‌اند كه hCG خون جنين اهميت فراواني در تكامل آدرنال و گونادهاي جنين در سه ماهة دوم بارداري دارد. بطوریکه این هورمون باعث بقای جسم زرد (برای ادامه تولید پروژسترون) می شود.

اندازه گیری hCG در سه ماهه دوم ارزش تشخیصی بالاتری نسبت به free beta hCG برای سندرم داون دارد.

افزایش بیش از انتظار این مارکر می تواند مطرح کننده کوریوکارسینوم، مول هیداتی فورم و یا حاملگی چندقلویی باشد. در اختلالات عروق جفتی و هیپوکسی جفت نیز می توان پرولیفراسیون (تکثیر) سلولهای تروفوبلاست جفت و در نتیجه افزایش تولید hCG را شاهد بود.

افزایش با دلیل نامشخص و منفرد این مارکر (hCG moM > 3.0) با افزایش عوارضی چون پره اکلامپسی، زایمان زودرس، IUGR و مرده زایی همراه است.

 

 

استريول غير كونژوگه (uE3): دی هیدرو اپی آندروسترون سولفات (DHEA-SO4) تولیدی در آدرنال جنینی در کبد به فرم هیدروکسیله در می آید و سپس در جفت متابولیزه شده و به استريول غير كونژوگه تبدیل شده و وارد گردش خون مادر مي‌گردد.

نیمه عمر آن در خون مادر 20 تا 30 دقیقه بوده و اين تركيب در كبد مادر با گلوكورونيد كونژوگه شده و از طريق كليه دفع مي‌شود. ميزان استريول آزاد در طول دورة بارداري افزايش مي‌يابد و در زمان زایمان به حداکثر میزان خودش می رسد. بعنوان شاخصی در تعیین زمان زایمان استفاده می شود چرا که تقریبأ 4 هفته قبل از زایمان یک افزایش ناگهانی دارد.

از آنجائیکه تمامی uE3 در خون مادر منشاء جنینی دارد، می توان بعنوان شاخصی از اختلالات کروموزومی مورد استفاده قرار گیرد.

در سندرم داون و تریزومی 18 میزان این مارکر کاهش می یابد. در مواردی مثل سندرم اسمیت - لملی - اوپیتز (SLOS)، کمبود آنزیم آروماتاز، اختلالات مربوط به نقص آنزیم سولفاتاز جفتی (Contiguous gene syndrome) و نقص اولیه وثانویه آدرنال جنین هم سطح uE3 کاهش می یابد.

افزایش آن در هایپرپلازی مادرزادی آدرنال جنین (CAH) دیده می شود.

کاهش بدون علت مشخص این مارکر (uE3 MoM >0.5) با افزای عوارض بارداری همچون اولیگوهیدرآمنیوس، مرگ جنین بالای 24 هفته (IUFD) و اختلال رشد داخل رحمی (Intra Uterine Growth Retardation = IUGR) همراه بوده است.

 

مارکر DIA) Inhibin A) : مولکولهای Inhibin گلیکوپروتئین های دایمریکی هستند که دارای دو زنجیره آلفا و بتا هستند. زنجیره آلفا در همه مشترک و وجود زنجیره بتای A و یا بتای B باعث نامگذاری Inhibin A و یا Inhibin B می شود.

مارکر Inhibin A از تخمدان‌ها و جفت ترشح مي‌شود و با افزایش سن بارداری بخصوص در سه ماهه سوم عمدتاً از جفت ترشح می شود.

سطح آن در سه ماهة اول بارداري افزايش مي‌يابد و در سه ماهة دوم رو به كاهش مي‌گذارد و سپس در سه ماهة سوم مجدداً افزايش مي‌يابد.

اثر فیزیولوژیک آن در بارداری مشخص نیست ولی افزایش و یا کاهش آن با hCG تا حدود زیادی همخوانی داشته و علل افزایش hCG باعث افزایش DIA هم می شود.

در جنین‌های مبتلا به سندرم داون افزایش سطح hCG و Inhibin A و کاهش سطح AFP و uE3 دیده می‌شود.

افزایش منفرد و با علت نامشخص این مارکر (DIA MoM > 2.0) با افزایش فشار خون، پروتئینوری بارداری و سایر عوارض بارداری نظیر IUGR همراه است.

 

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری سه ماهة دوم

بر اساس نتیجة تست غربالگری سندرم داون در سه ماهة دوم مادران در چهار گروه قرار می‌گیرند:

1- گروه اسکرین مثبت (high risk): در صورتی که ریسک جنین بیشتر از 1:250 (یا عدد 1:270 بر اساس شیوه نامه کشوری) باشد، پس از تأیید سن جنین، مادر برای مشاورة ژنتیک و انجام آمنیوسنتز ارجاع داده می‌شود. در صورتی که سن جنین با سن گزارش شده در جواب آزمایش بیش از 7 روز اختلاف داشته باشد مادر برای محاسبة مجدد ریسک به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که برای تعیین سن جنین از LMP (اولین روز از آخرین قاعدگی) استفاده شده باشد حتماً باید پیش از انجام آمنیوسنتز، یک سونوگرافی برای تأئید سن جنین انجام شود.

تبصرة 1: درصورتی که ریسک جنین فقط برای تریزومی 18 مثبت شود به دلیل آنکه تریزومی مزبور با IUGR[1] (که همان عقب ماندگی رشدی داخل رحمی می باشد) همراه است، اختلاف سن بین سونوگرافی و LMP فاقد ارزش است.

تبصرة 2: در صورتی که جواب آمنیوسنتز طبیعی بود، باید این زنان از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری جزء گروه پرخطر قرار گیرند و مراقبت‌های دوران بارداری برای آنها افزایش یابد (از جمـــله انجام آنومالی اسکن در هفته‌های 20-18، سونوگرافی هفتة 24 حاملگی برای رد IUGR، کنترل فشار خون، کنترل دفع ادراری پروتئین، کنترل ترشحات واژن برای رد عفونت و...).

2- گروه با ریسک بینابینی (borderline risk): در صورتی که ریسک سندرم داون بین 1:800-1:250 باشد، انجام سونوگرافی تفصیلی در هفته 20-18 توصیه می‌شود.

هر چند می توان به این گروه تست NIPT را نیز توصیه نمود و بعنوان پیشنهاد ارجح می توان از این تست استفاده کرد.

همچنین وجود سطح غیرطبیعی مارکرها نظیر:

- (AFP (MoM ≥2.5

- (hCG (MoM ≥3.0

- (Inhibin A (MoM ≥3.0

- (uE3 (MoM ≤0.4

سبب افزایش احتمال پیامدهای نامطلوب بارداری شده، ضرورت مراقبت های دوران بارداری را افزایش می دهد.

3- گروه اسکرین منفی (low risk): ریسک به دست آمده از 1:800 کمتر است. در این صورت غربالگری سندرم داون پایان می‌پذیرد.

4- در صورتی که نتیجة غربالگری اختلالات طناب عصبی بیشتر از ریسک تفکیک کننده (1:100) باشد، می توان از آنومالی اسکن با تمرکز بیشتر بروی لوله عصبی، جفت و جداره شکمی استفاده نمود (برای اطلاع از مواردی که ریسک اختلالات طناب عصبی را افزایش می‌دهد، به مقاله افزایش AFP مراجعه شود).

طبق توصیة آخرین راهنمای BCPGSP، انجام سونوگرافی تفصیلی سه ماهة دوم در هفتة 20–18 باید به تمام زنان باردار پیشنهاد شود. اگر در این سونوگرافی هیچگونه مارکر مربوط به سندرم داون تحت عنوان مارکرهای خفیف[2]وجود نداشته باشد، می‌توان ریسک تریزومی 21 را تا 50% کاهش یافته قلمداد کرد.]

 
نکته 1: هر جا سخن از غربالگری می شود بدنبال آن حتمأ موارد مثبت و منفی کاذب هم داریم و تمامی مراکز علمی و قانونی نیز آنرا می پذیرند. بعنوان مثال در تست کواد مارکر وقتی می گوئیم قدرت تشخیص 80% دارد یعنی قادر به تشخیص 80 مورد سندرم داون از 100 مورد بوده و آن 20 موردی که قادر به تشخیص نیست بعنوان منفی کاذب این تست محسوب می شود.

در خاتمه ذكر اين مطلب ضرورى است كه كالج طب زنان و زايمان آمريكا توصيه مـى‏نـمايد كه تمام زنــان بـاردار در فـاصلة هفــتـه‏ هـاى 15 تــا 18 بـاردارى مورد غربالگرى سـندرم داون قرار گيرند. به همين دليل بروز اين اختلال در سال‏هاى اخير در آمريكا بسيار كاهش يافته است.[1] . (IntraUterine Growth Restriction (=IUGR

[2] . soft markers

 

[1]. John Langdon Down

[2] . Down’s Syndrome

[3]. علت سندرم داون در 95% موارد جدا نشدن كروموزوم 21 طى تقسيم سلولى ميوز است كه در 90% موارد در تخمك روى مى‏دهد. وجود کروموزوم 21 اضافى در سندرم داون باعث فعاليت بيش از حد ژن‏هاى درگير و نهايتاً ساخت بيش از حد پروتئين‏هاى خاصى مى‏گردد كه عامل ظهور علايم سندرم داون هستند.

[4]. آمنيوسنتز ]Amniocentesis[ (به‏دست آوردن سلول‏هاى جنين و بررسى كروموزومى آنها) از جمله اين روش‏ها مى‏باشد.

[5]. تفاوت روش‏هاى غربالگرى و تشخيصى در اين است كه در يك تست تشخيصى، يك نتيجة مثبت به ‏معناى وجود قطعى بيمارى يا وضعيتى خاص است؛ اما در يك تست غربالگر، هدف ارزيابى ريسك وجود بيمارى يا يك وضعيت خاص مى‏باشد. بنابراين يك نتيجة مثبت افزايش ريسك را نشان مى‏دهد. روش‏هاى تشخيصى برخلاف روش‏هاى غربالگرى معمولاً پرهزينه، وقت‏گير و بعضاً پرخطر هستند اما نتايج دقيق‏ترى به ‏همراه دارند.

[6] . Quad Markerنظرات

 

 • سئوال:
  سلام أزمایش غربالگری مرحله دوم راانجام دادم جوابش به صورت زیر میباشد
  AFP 27.2iu/ml MOM 1.19
  UE43 0.12ng/ml MOM0.27
  hcG 18.2IU/ml MOM0.69
  DIA 127.6 pg/ml. MOM 0.60
  Down Syndrome: screen Negative
  Open spina Bifida: screen Negative
  Trisomy 18:Screen Negative
  Slos:Screen Positive
  سنم 30 در15 هفته 4روز آزمایش انجام دادمِ.
  سونوی NT وNB نرمال بوده.

  جواب:
  نگران نباشید ، بسیاری از گزارش پرخطر SLOS در ایران مثبت کاذب بوده و ثانیأ در سونوگرافی باید حتمأ یک مشکل ببینیم. توصیه میکنم یک آنومالی اسکن دقیق انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام روز بخیر من t21:1:833 در تست سکوئنشیال شدم که توصیه سونو انومالی کردید دیروز که 18هفته بودم تمام سافت مارکرها شکر خدا در سونو 3 بعدی انومالی نرمال بود توصیه ای دارید؟نرماله؟

  جواب:
  پس با احتمال 90% ریسک تان خوب است و نگران نباشید.
 • سئوال:
  سلام لطف میکنید جواب غربالگری دوم منو برام تفسیر کنید:
  PAPP-A 2337.00 MOM 0..71
  FBHCG 23.00 MOM 0.78
  AFP 21 MOM 0.71
  HGC 29.50 MOM 0.73
  UE3 1.10 MOM 0.96
  INA 184 MOM 0.65

  CALCULATED RISK AT TERM
  TROSOMY 21: 1:28792
  TROSOMY 18<1:30000
  SLOS<1:30000
  NTDs 1:8134

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  با عرض سلام خدمت شما.28 سالمه و تست غربالگری دوم را درهفته 15 بارداری انجام دادم.ممنون میشم نتایجمو تفسیر کنید.چون به شدت نگرانم بخاطر آلفا فیتو پروتئین بالام و ntdsبا ریسک بالا.
  Afp value 129.7 mom afp 5.89
  Hcg 29.243 mom 0.85
  UEC value 1.9 mom 0.82
  TRISOMY 21:1:20768
  TRISOMY 18:<1:30000
  NTDs: 1:5

  جواب:
  حداقل 2 با آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 و 24 انجام دهید. مراقب افزایش وزن و فشار خونتان هم باشید.
 • سئوال:
  ds 1:250,t18 1:101,slos 1:50
  afp :result 22.90 iu/ml mom 0.78
  ue3 : result 1.70 ng/ml mom 0.70
  bhcg : result 87691.0 iu/ml mom 1.89
  inhibin a : result 576.0 pg/ml mom 2.52

  سلام دکتر بی زحمت راهنمایی کنید معنی اینا چی میشه؟؟؟ با تشکر

  جواب:
  توصیه به انجام آمنیوسنتز و انجام کاریوتایپ و اندازه گیری 7-DHC در مایع آمنیون می کنم. به همراه یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20
 • سئوال:
  با سلام .ببخشید تست غربالگری مرحله اول بندهtisomy21 1:726 بود. fbhcg 2.6 . nt 1.70
  تست سل فری دادم جواب هنوز نیامده.چند درصد احتمالش هست که جنین سالم باشه ؟من واقعا استرس دارم.

  جواب:
  اینقدر نگران نباشید احتمال مشکل دار بودن جنین خیلی کم هست و پیشنهاد NIPT هم فقط برای رفع نگرانی در گروه خطر بینابین صادر می شود.
 • سئول:
  سلام خسته نباشید میخواستم جواب ازمایش afpرو بدونم این مقادیر ازمایشمه و اینکه قبل ازمایشم قرص استامینفون ساده خوردم مشکلی در جواب به وجود نمیاورد؟

  afp:29.14(که درمقابل این afpمقادیر نرمال رو نوشته که تو سن 16wنوشته45-35)
  age at term ,yrs, : 28.9
  t21 prior risk : 1:1081
  1:12227:t18 prior risk
  weight:57
  gastational age:16w+0d
  determination method:scan
  diabetic:no
  smoker:no
  twin:no
  ivf:no
  previous preeclampsia history:no
  previous downs child history:no
  afp:29.14 u/ml cmom:1.03
  ntds:1:4706 screen negative

  جواب:
  خیر نگران نباشید، مهم ریسک نهایی هست که نرمال می باشد.
 • سئوال:
  با سلام.جواب تست سل فری بنده امده .همه رو low risk زده خدا رو شکر.ایا تست دیگری هم باید انجام بدهم؟هفته 16 بارداری هستم.با سپاس از پیج بسیار خوبتون

  جواب:
  با قدرت تشخیص 99% ریسک اش در محدوده کم خطر هست و فقط یک AFP با محاسبه MoM در هفته 15 الی 17 برای رد اختلالات طناب عصبی و جداره دیواره شکمی و یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام لطفا جواب غربالگری سه ماهه اول من رو تفسیر کنید.۳۴ساله بارداری دوم.
  Gestational age:12+2week
  Maternal age:34
  Crl:58.8
  Nt:1.8
  Free beta hcg:23.09
  Papp-a:0.555
  Nt & biochemistry risk of trisomy21:1:123
  Nt &biochemistry risk of trisomy 13,18:1:46

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  با سلام به توصیه پزشک معالجم از ۲هفته قبل از انجام آمینوسنتز باید شیاف سیکلوژست مصرف کنم آیا استفاده از شیاف میتونه روی جواب آمینوسنتز من تاثیر بد بزاره؟ممنونم

  جواب:
  خیر، ارتباطی ندارد.
 • سئوال:
  سلام من هفته پیش برای غربالگری مرحله دوم بارداری تو آخر هفته شانزدهم به ازمایشگاه رفتم.امروز که باید جواب رو میگرفتم گفتند دوباره باید خون بدید تا یه آیتم مجدد چک بشه.نگفتند بهم چیه ولی گفتند مشکلی نیست و یه هورمون مقدارش بالا پایین شده باید تو هفته هجده مجدد چک بشه.میشه راهنمایی کنید استرس زیادی گرفتم

  جواب:
  نگران نباشید فقط به آزمایشگاه بگوئید هر چهار تست را با هفته جدید بارداری تکرار می کنید و یا فقط همان تستی که بالا خوانده است.
 • سئوال:
  باسلام ممنون میشم جواب آزمایش غربالگری دومم روتفسیرکنیدعدد NTDsدرآزمایش غربالگری دوم من شده 1:264که آیاعددش نرمال نیست وباید مشاوره ژنتیک برم امکانش هست بگید چه مشکلی میتونه باشه ؟
  23سالمه
  AFP 2.09
  HCG 1.13
  UE3 0.86
  INA 1.32
  t21priorRisk 1:1444
  t18priorRisk 1:16950
  weight67
  Gestational Age 15w+4D
  calculated Risks
  TRISOMY21 1:13632
  TRISOMY18 <1:30000
  SLOS <1:30000
  NTDs 1:264

  جواب:
  با قدرت تشخيص 80٪‏ ريسك اش برای سندرم داون در محدوده كم خطر است. يك AFP با محاسبه MoM دیگر یک هفته بعد تکرار کنید اگر عدد AFP MoM افزایش یافت ، يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا 20 براي رد اختلالات ساختاري بدن و بررسی بیشتر انتهای ساکروم انجام دهيد. به یک مقاله خوب در همین سایت در مورد افزایش AFP در بارداری مراجعه کنید.
 • سئوال:
  سلام. خسته نباشید میشه جواب غربالگری مرحله اول منو تفسیر کنید
  Nt2.4
  تیغه ی بینی دیده شد
  :t21prior risk 1:1352
  T18prior:1:15717
  T13prior:1:37209
  Fbhcg:28.00
  Papp_a:1879
  Trisomy21:1:181
  Trisomy18:1:13252
  Trisomy131.6697

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
 • سئوال:
  سلام.
  غربالگری اول هفته ۱۳
  Papp_a: 3.34 mom 0.75
  Free b_hcg: 49.80 ng/ml mom 1.52
  Nt:2.30
  Nb: present
  Age:1250 final risk Ds: 1050
  T18/13 final risk:99000
  غربالگری مرحله دوم در اولین روز هفته ۱۶
  Afp:25.50 mom 0.94
  Ue3:0.39 mom 0.65 0
  1.39 Hcg 36501.0iu/l mom
  Inhibin_a 343.78 mom 1.52
  Ds:1:616
  Osb:1:27000
  T18/13: 1:99000
  Slos: 1:66200
  میشه لطفا راهنماییم کنید.
  ازمایشگام زده انجام انومالی اسکن در هفته ۱۸ تا۲۲.
  ایا نیفتی یا سل فری واجبه که انجام بدم؟خیلی استرس دارم.و اینکه زمان داره میگذره نمیدونم چیو انجام بدم.

  جواب:
  نگران نباشید، با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
  1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
  2- قابل قبول: انجام یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای سندرم داون در سه ماهه سوم و در آنجا بررسی شود که نیاز به انجام تست های تشخیصی بیشتر داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 97%)
  • سئوال:
   سلام من امروز سونوی سه ماهه دوممو رفتم همه چیو زدن نرمال فقط یه جا نوشته \"پیلیکتازی خفیف در پلویس کلیه راست جنین مشهود بود\" یعنی چی؟ نگرانمممممممم


   جواب:
   ریسک تریزومی 21 را برایم در پروتکل های غربالگری بنویسید.
   • سئوال:
    سلام
    age:30 w:57 H:163

    غربالگری اول:
    FHR:150 bpm
    CRL:67.3 mm
    NT:2.4 mm
    NB: present
    free B-hCG:70.64 IU/I
    PAPP-A: 5.767 IU/I
    Trisomy21 1:596
    Trisomy18 1:1480
    Trisomy13 1:4637

    غربالگری دوم:
    AFP: 30.1 IU/ml 1.14MoM
    uE3: 0.41 ng/mL 0.96MoM
    hCG: 24.6 IU/mL 0.74MoM
    DIA: 247.8ng/mL 0.98MoM

    (DS ( Age=1:848, Final Risk=1:29900
    (OSB (Prior=1:1000,Final Risk=1:8560
    (T18 (Prior=1:6490,Final Risk=1:79200
    (SLOS(Prior=1:20000

    جواب:
    با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید.
   • سئوال:
    سلام اینم غربالگری مرحله دووم هستش
    FREE BETA:23.25

    PAPP-A : 1.31 MOM0.31
    AFP:42.15 MOM :1.24
    UE3 :2.20 MOM:0.74
    HCG :30.5 MOM :1.01
    DIA :149 MOM:0.63
    CRL:64.9 NT :1.10 MOM:0.99
    NB:PERSENT
    DS 1:629
    NTD 1:1408
    T18 1:6290
    SLOS 1:20000<1:159000 و همین طور که گفتم تو سونوی مرحله دومم همه چی نوشته نرمال اما قط یه جا نوشته \\\"پیلیکتازی خفیف در پلویس کلیه راست جنین مشهود بود\\\" یعنی چی؟ نگرانممممم سپاس

    جواب:
    با توجه به جواب غربالگری تان و وجود mild pyelectasia حداقل توصیه می کنم تست NIPT را انجام دهید. و در صورتی که بخواهیم کمی سخت گیری کنیم تست آمنیوسنتز درخواست می شود.
   • سئوال:
    سلام


    غربالگری اول:

    CRL:53.0 mm
    NT:2.00 mm
    NB: present
    free B-hCG:86.30 ng/mL 2.11 mom
    PAPP-A: 1.30 mlu/mL 0.56 MOM
    Down Syndrome : intermediate risk
    Trisomy18/13 :Screen negative


    غربالگری دوم:
    AFP: 25.00 IU/ml 0.95MoM
    uE3: 1.10 ng/mL 0.74MoM
    hCG: 73943.0 IU/mL 1.96MoM
    lnhibin_A : 531.0 pg/ml 2.29 mom

    (DS ( Age=1:608, Final Risk=1:41
    (OSB (Prior=1:1000,Final Risk=1:14200
    (T18/13 (Prior=1:4360,Final Risk=1:16000
    (SLOS(Prior=1:20000 ,Final risk 1:128000

    Down syndrome : screen positive
    open spina bifida: screen negative
    trisomy 18/13: screen negative
    slos :screen negative
    سن همسرم 32 سال
    ممنون از راهنمایی تون

    جواب:
    با قدرت تشخیص 95% ریسک اش در محدوده پرخطر و کاندید انجام تست های تشخیصی.
   • سئوال:
    باسلام و تشکر از صبروحوصله در پاسخگویی دقیقتان
    باتوجه به اینکه زمان سونو آنومالی هفته 18تا22است
    و دکترم اولین زمانی که وقت میتونه بده-22هفته و3روز خواهم بود
    آیا مشکلی ندارد در آن زمان سونو آنومالی بدم؟

    جواب:
    من خودم توصیه به انجام آنومالی اسکن بین 1+18 الی 6+20 می کنم.
   • سئوال:
    باسلام و تشکر از پاسخگویی خوبتان

    جواب آزمایش بنده:
    age:30 w:57 H:163

    غربالگری مرحله اول: 13w+0d---------------------------—
    FHR:150 bpm
    CRL:67.3 mm
    NT:2.4 mm
    NB: present
    free B-hCG:70.64 IU/I
    PAPP-A: 5.767 IU/I
    Trisomy21 1:596
    Trisomy18 1:1480
    Trisomy13 1:4637

    تست سکوئیشینال: 15w+4d------------------------------
    free B-hCG:70.64 IU/I 1.84MoM
    PAPP-A: 5.767 IU/I 1.27MoM
    AFP: 30.1 IU/ml 1.09MoM
    uE3: 0.41 ng/mL 0.87MoM
    hCG: 24.6 IU/mL 0.79MoM
    DIA: 247.8ng/mL 1.01MoM

    DS ( Age=1:848, Final Risk=1:2970)
    OSB (Prior=1:1000, Final Risk=1:9870)
    T18 (Prior=1:6220, Final Risk=1:99000)
    SLOS(Prior=1:20000
    NT:2.4 mm 1.65MoM

    نتیجه را میشه تفسیر فرمایید؟

    جواب:
    با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
    - يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    با سلام با توجه به این جملاتی که گفتید یعنی در محدوده پر خطر هستم؟خیلی نگرانم

    جواب:
    نگران نباشید ، پر خطر یعنی اینکه نیاز داریم بررسی های بیشتری انجام دهیم تا خیالمان از سلامت جنین راحت شود.
   • سئوال:
    سلام جواب این آزمایش لطفا:
    age atterm (yrs :24.2
    T21Prior Risk:1:1419
    T18PriorRisk: 1:16622
    weight(64
    Gestational Age:15w+0D
    DeterminationMethod:SCAN
    Diabetic:No Twin:No
    smoker:No IVF:No
    Previous Preeclampsia history:No
    Previous Downs child history:d:No
    AFP31.47 ng/ml1.15
    HCG15826mlU/ml0.43
    UE31.43ng/ml0.62
    InhibinA205.43pg/ml1.05
    TRISOMY21:1:14946LowRisk
    TRISOMY18:<1:30000LowRisk
    SLOS:<1:30000LowRisk
    NTDs:1:3377 LowRisk
    T21RISKS(1
    PriorRISKS(1
    T18,SLOS&NTDsRISKS(1
    This is considered as LowRisk    -:Signature

    جواب:
    با قدرت تشخيص 80٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.
    - يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    با سلام

    نتایج آزمایشات غربالگری سه ماهه اول و دوم من به شرح زیر میباشد:

    سه ماهه اول:
    T21 Prior risk:1:565
    T18 Prior Risk:1:6316
    T13 Prior Risk:1:15831
    NT=1.27
    Nasal Bone=Present
    Corected MoM:
    FBHCG=1.34
    PAPP-A=1.08
    Calculated Risk at Term
    T21=1:5586
    T18=1:30000
    T13=1:30000

    غربالگری سه ماهه دوم:
    Corected MOM
    AFP=0.79
    HCG=0.96
    UE3=0.71
    INA=1.71
    Calculated Risks at Term:
    T21=1:703
    T18:<1:30000
    SLOS=<1:30000
    NTDS=1:8134


    لطفا نتایج رو برای من تفسیر کنید خیلی نگرانم.

    جواب:
    نگران نباشید جوابتان بد نیست ولی از آزمایشگاه بخواهید پروتکل ترکیبی یا سکوئنشیال را برایتان گزارش کنند و ریسک پروتکل فوق را برایم بنویسید.
    • سئوال:
     با سلام
     نتیجه تست سکوئنشیال:
     T21=1:5251
     T18:<1:30000
     SLOS=<1:30000
     NTDS=1:8134
     در ضمن امروز یه تست سونو دادم و مقدار NF=2.6 را نشان داد که متخصص پریناتال گفتند خیلی خوب هست.

     جواب:
     با قدرت اطمینان 97% در محدوده کم خطر هستید.
   • سئوال:
    با سلام وخسته نباشید من نتایج آزمایشاموفرستاده بودم شما هم لطف کردین جواب دادین الان اومدم به همسرم نشون بدم سوال جواب منو ورداشتین دلیل خاصی داشته یا به خاطر حجم مطالب بود کمی نگران شدم

    جواب:
    مجدد چک کنید چون جوابی برداشته نمی شود. مگر اینکه خیلی قدیمی باشد که خود به خود حذف میشود.
   • سئوال:
    سلام
    میشه ازمایش منو تفسیر کنید

    AFP(P)-Final Result-> Low Risk
    AFP(P)-GA-> 14W+2D
    AFP(P)-M. AFP-> 22
    AFP(P)-MoM-> 0.79
    AFP(P)-NTDs R-> 1:8134
    AFP(P)-W-> 48

    جواب:
    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر براي اختلالات طناب عصبي است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    نتایج غربالگری اول ممنون میشم کمک کنید:

    fbhcg 49 ng/ml cmom 1.83
    papp-a 1687 mu/l cmom0.73
    nt :1.25
    nb : present
    T21 prior risk--1:774
    T18 prior risk ---1:8669
    T13 prior risk ---1:21199
    این تست قادر به تشخیص 100 درصد سندرم داون و سایر اختلالات نمی باشد و در بعضی موارد نیز نتایج مثبت کاذب به همراه دارد.

    جواب:
    ريسك محاسبه شده براي تريزومي ها را برايم بنويسيد.
   • سئوال:
    فکر کنم منظور شما این باشد درسته :
    calculated risks ( at term):
    trisomy 21 1:4034
    trisomy 18 <1:30000
    trisomy 13 <1:30000
    یه سه پاراگراف توضیح هم داره که اگه لازمه بنویسم.

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

    - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    سلام .
    خيلي ممنون ميشم اگه آزمايش منو تفسير كنيد دوران عيد دكترم نيست و من خيلي نگرانم .

    غربالگري سه ماه دوم
    Estimation Method : froma CRL of 70.6 mm on 21/12/1395
    Age at term : 33 years
    Weight : 82
    Gestational age : 15 week 5 days

    AFP : 19.00 iu/ml MoM 0.87
    uE3 : 0.38 ng/ml MoM 0.89
    hCG : 99770.0 IU/L MoM 3.16
    Inhibin-A : 510.0 Pg/ml MoM 2.69

    Ds : age 1:565 final risk 1.61
    NTD : Prior 1:1000 final Risk 1.16900
    T18 : prior 1:4750 Final Risk <1.83300
    sLOs : prior 1:20000 final risk ~1:218000

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده پر خطر است و كانديد انجام تست هاي تشخيصي. ولي نگران نباشيد احتمال مشكل دار بودن جنين فقط ١/٥٪ است.
   • سئوال:
    جسارت منو ببخشيد ولي مطمئن هستين ؟ اخه زير همين ازمايش نوشته كه :
    Down syndrome : screen positive
    The risk of Down syndrome is greater than the screening cut - off . If the gestational age is confirmed , counseling regarding the risks and benefits of amniocentesis is suggested .

    من فكر كردم خودم محدودي پر خطر هستم . از اينكه دكتر نيست دارم ديوونه ميشم .. راستي تو غربالگري اول جواب سونو
    13W2D
    NT = 1.8mm
    NB = 2.6mm
    TR = Normal
    DV = Normal
    fHr = 160
    اين بود ولي جواب ازمايش خونم ريسك بينابيني سندروم داون داشتم . اون موقع دكترم انومالي برام نوشتند واسه هفته ١٨ ولي الان كه اين ازمايش خون غربالگري دوم نوشته آمنيوسنتز خيلي خيلي ترسيدم .. يعني احتمال اينكه بچه م سندروم...

    جواب:
    ببخشيد من دقت نكردم ريسك شما ١:٦١ است و در محدوده پر خطر.
   • سئوال:
    سلام
    ممکنه آزمایش را تفسیر کنید؟
    غربالگری دوم هفته 15 و 2 روز انجام شد.
    AFP: 42.00ng/ml 1.97MoM
    uE3: 2.30 ng/mL 0.75MoM
    hCG: 36000.0 IU/L 1.26MoM
    lnhibin_A : 246.0 pg/ml 1.31 mom

    (DS ( <1:50000 cutoff 1:250
    age alone 1:952
    Equivalent age risk <15.0
    (OSB (1:476 cutoff 1:100(2.40MOMs
    (T18/13 (1:99000 cutoff 1:100
    Down syndrome : screen negative
    open spina bifida: screen negative
    trisomy 18/13: screen negative
    سن 30 سال
    ممنون از راهنمایی تون

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    سلام و وقت به خير
    ممنون ميشم جواب غربالگريهاى منو تفسير كنين.
    ٣٢ سالمه و مرحله اول توى ١٢ هفته و دو روز و مرحله دوم توى ١٥ هفته و شش روز انجام شده.
    مرحله اول:
    PAPP-A: 4.16 IU/L, mom 1.22
    Free bhcg: 74.00 ng/mL, mom 1.88
    NT: 1.77 mm, mom 1.52
    NB: present

    مرحله دوم:
    AFP: 26.70 IU/mL, mom 0.91
    uE3: 1.80 ng/mL, mom 0.74
    hCG: 35700 IU/L, mom 1.26
    Inhibin-A: 318.2 pg/ml, mom 1.46

    DS: 1:1880 (age alone: 1:711) cut-off 1:250
    OSB: 1:15500, cut-off 1:104
    Trisomy 18/13: 1:99000, cut-off 1:100

    Only biochemistry risk for Ds = 1:1316

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٩٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
    • سئوال:
     يه دنيا ممنونم از جوابتون، از نگرانى در اومدم. فقط ميخواستم بگم كه فاكتورهاى تريزومى رو بر اساس تست سكوئنشيال نوشتم.
     كاملش اينه:
     مرحله اول: Ds: 1:2140 (age alone 1:711
     مرحله دوم: Ds: 1:899 (age alone 1:711
     تركيبى: Ds: 1:1880 (age alone 1:711
     اين age alone چيه؟
     ممنون ميشم نظر نهاييتون رو برام بنويسين.

     جواب:
     در منطقه كم خطر است نگران نباشيد.
   • سئوال:
    با سلام
    لطفاً در مورد جواب غربالگری مرحله ی دوم راهنمائیم کنید
    ممنونم
    AFB 22.55 NG/ML 0.70 MOM
    UE3 3.5307 NG/ML 1.02 MOM
    HCG 38750 MLU/ML 1.15 MOM
    ININBIN -A 247.87 PG/ML 1.23 MOM
    DOWNS 1:1600
    T18: LESS THAN 1:20000
    NTD 1:5400

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    با سلام
    من در هفته 19 بارداری هستم، در هفته 18 بارداری ازمایش غربالگری دوم را انجام دادم، نتیجه سندروم داون 1:290 است
    سونوگرافی غربالگری دوم نرمال است.
    لطفا راهنمایی کنید

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد:

    ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪)

    ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪).


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    سلام
    با عرض ادب و خسته نباشید
    قبلا در 23 بهمن 95 واسه شما پیغام گذاشتم، که شما به من به این صورت پاسخ دادید:
    سئوال:
    با عرض سلام و خسته نباشید
    ممنون میشم منو راهنمایی کنید
    بسیار ممنون
    risk down : 1 in 1,300
    risk tri 18: 1 in 3,800
    risk tri 13: 1 in 270
    risk NTD: 1 in 7,000
    risk pre- : greater than 1 in 5
    سنم 27 ساله و برای بچه دوم باردار شدم
    بازم ممنون

    جواب:
    نگران نباشید، با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
    2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 و بررسی دقیق سافت مارکرهای...

    جواب:
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   • سئوال:
    سلام مجدد
    با توجه به کامنت بالا؛ من سونوی آنومالی رو انجام دادم؛ حوابش این بود که ضربان قلب جنین و آب دور جنین طبیعیه؛ اما زده بود که لگنچه دو طرف کلیه جنین قطرش 4 تا 5 میلیگرمه و برجستگی دارد. از شما ممنون میشم که جواب منو بدید؛ 1- آیا از لحاظ جنسی بچه مشکلی نداره؟ 2- واسه لگنچه چکار باید بکنم؟

    جواب:
    اين يافته جزو سافت ماركرهاي سندرم داون محسوب مي شود و كانديد تست تشخيصي و يا حداقل NIPT هستيد.
   • سئوال:
    با عرض پوزش
    Ms-Afp level 26.38 0.87
    uE3 levsl 2.3225 0.70
    total hCG lavel 52258 1.53
    lnhibin-A level 300.25 1.57
    Nuchal measurement 2.2 1.04
    PAPP-A level 4.820 1.59
    Free £-hCG level 24.89 0.83
    Fetal Nasal Bine present
    من فراموش کردم برایند دو غربالگری را بنویسم
    1:16000 است
    در تحلیل شما تاثیری داره؟

    جواب:

    با قدرت تشخيص ٩٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
   • سئوال:
    سلام به شما زحمتکشان.
    وقتتون بخیر.
    میخواستم بگم باتوجه به اینکه جدیدا اعداد پروتکل غربالگری مادران در مرحله دوم مربوط به گروه ریسک بینابین تغییر کرده و از ۲۵۰ تا ۴۰۰،ظاهرا شده ۲۵۰ تا ۸۰۰،اگه امکان داره در مطالب اولیه سایت اگه امکان ویرایش هست، اعداد جدید رو وارد کنید. سپاسگزارم...

    جواب:
    خيلي ممنون از اين همه دقت نظر
   • سئوال:
    با توجه به کامنت بالا؛ من سونوی آنومالی رو انجام دادم؛ حوابش این بود که ضربان قلب جنین و آب دور جنین طبیعیه؛ اما زده بود که لگنچه دو طرف کلیه جنین قطرش 4 تا 5 میلیگرمه و برجستگی دارد. از شما ممنون میشم که جواب منو بدید؛ 1- آیا از لحاظ جنسی بچه مشکلی نداره؟ 2- واسه لگنچه چکار باید بکنم؟

    جواب:
    اين يافته جزو سافت ماركرهاي سندرم داون محسوب مي شود و كانديد تست تشخيصي و يا حداقل NIPT هستيد.

    با سلام و عرض ادب
    با توجه به اینکه من الان هفته 28 هستم، این تست ها رو باید انجام بدم یا تست های دیگه پیشنهاد میکنید؟
    بسیار بسیار ممنون

    جواب:
    براي اينكه خيالتان راحت شود هم هنوز مي توانيد اين تست را انجام دهيد.
   • سئوال:
    سلام
    جواب غربالگری دوم مندر هفته پانزده
    Afp 68.10 ng/ml mom 2,61
    Eu3 1.70nmol/l mom 0.81
    Bhcg 89888mlu/ml mom2. 38
    Inhibina361 pg/ml 1.75
    سنم ۳۵ سال و وزنم ۶۰ کیلو
    فاینال ریسک ntd 1:49
    بسیار نگرانم، الان در هفته هفده برام afpرا تکرار زدن و یک سونو اول هفته هفده انجامدادم که گفتن فعلا همه چیز نرماله، با توجه به خونریزی هام در سه ماهه اول بارداری آیا انجام آمینوسنتز برای من کار درستیه؟ تا هفته بعد که جواب آزمایشم بیاد من وارد هفته هجده شدم و پیگیری دیر نشده؟ خیلی نگرانم لطفا راهنماییم کنید.

    جواب:
    نگران نباشید اگر عدد AFP MoM پائين بياييد و آنومالي اسكن تان هم نرمال باشيد جاي نگراني ندارد.
   • سئوال:
    سلام
    من آزمایش غربالگری مرحله اول و دوم را در دو مرکز متفاوت انجام دادم جواب آزمایش مرحله اول مشکلی نداشت و ریسک t18 به قرار زیر است
    T18 :1 in 20000
    ولی در مرحله دوم ریسک ان به قرار زیر شد
    T18: 1 in 194
    چرا انقد تفاوت فاحش در مرحله اول و دوم و ایا ممکن است که آزمایشگاه اشتباه کرده باشد
    من تمام سونوگرافی های مرحله اول و دوم را انجام دادم و مشکلی نبوده
    با توجه به اینکه من هفته بیستم هستم و فرصت را برای امینوسنتز از دست دادم میخوام بدونم که چقد احتمال اشتباه است . من با مسئول آزمایشگاه صحبت کردم و خود ایشان اطمینان دادن که مشکلی نیست و فقط نرم افزار آزمایشگاه ما...

    جواب:
    بدلیل ماهیت تست در سه ماهه اول و دوم امکان این اختلاف جواب وجود دارد ولی توصیه می کنم در صورت صلاحدید پزشکتان و مطمئن نبودن سونوها یک تست NIPT انجام دهید.
   • سئوال:
    باسلام
    من سونوی آنومالی ۱۷ هفته وشش روز انجام دادم.نتایج همه نرمال هست فقط قسمت lateral ventricles توضیحات زده به شرح زیر:
    قطربطن جانبی مغز در سمت راست ۸٫۴ ودر سمت چپ ۹٫۱(درحدبالای طبیعی) می باشد وشواهد dangling در کرویید پلکسوس ۵٫۳ میلیمتر مشهوداست.قبلا بخاطر nt معادل ۲٫۹ در ۱۳ هفته و۴ روز تست سل فری هارمونی دادم وبعدش afp که هردو نرمال بود.(Afp=0.67 )
    لطفا نظرتونو بفرمایید. خیلی از لطفتون متشکرم.

    جواب:
    نگران نباشید با توجه به نرمال بودن تست NIPT احتمال اختلال کروموزومی خیلی ضعیف است ولی بهتر است با پزشکتان مشورت کنید تا در صورت صلاحدید ایشان آمنیوسنتز هم انجام دهید.
   • سئوال:
    با سلام خسته نباشید ازمایش غربالگری مرحله دوم را دو شانزده هفته و پنج روز انجام دادم لطفا تفسیرش کنید
    Ms.AFP level:20.99
    uE3 level:8.3
    Total hcg level:13917
    PAPP-A level:4255
    Risk of Down\'s:1 in 41000
    Risk of trisomy 18:less than 1 in 100000
    Risk of trisomy 13:1 in 41000
    Risk of NTD:1 in 7900
    Risk of Pre-eclampsia:1 in 35

    Down\'s risk due to maternal age alone is 1 in 1300
    سن ۲۶ و وزن ۸۸ هستم لطفا تفسیرش کنید ممنون

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    با سلام اگه امکان داره غربالگری مرحله دوم رو تفسیر کنید
    1/22 Ms_AFP level : 36/6
    uE3 level : o/49. 0/74
    Tutal hCG leve: 40718. 1/49
    lnhibin _ A level : 416. 2/46
    Risk of Down\'s : 1in 520
    Risk of NTD : 1 in 6700
    Trisomy18 : 1 in 20000

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد:

    ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪)

    ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪).


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    سلام وقتتون بخیر من در هفته ۱۴ بارداری هستم تست غربالگری که در هفته ۱۲ انجام دادم ریسک بالای سندرم داون ۱:۲۰رو نشون میده البته nt ,nbسونو نرمال بود ایا تست کواد مارکر در هفته ۱۵ میتونه با درصد خطای پایین،نتیجه رو مشخص کنه و چه تستهای دیگه ای میشه برای اطمینان از سلامت جنین انجام داد

    جواب:
    تست کواد مارکر برای شما کافی نیست توصیه به انجام آمنیوسنتز می کنم.
   • سئوال:
    سلام.سن من ۳۶.وجواب تست کوادمارکرriskdown:1in180
    trisomy18:۱in1100.
    NTD5400
    Pre1in25.
    Downriskdue to maternal age is 1in330
    Not in the high risk categoryfor sLOS risk1in100
    AFP 9.35
    Inhibin 108.495
    Beta hCG 14951.0
    Unco Estriol 1.096
    لطفاجواب آزمایش من روبدین .درضمن هفته هفدهم هستم لطفا تفسیر آزمایشم روبدین تاازنگرانی دربیام .ممنون

    جواب:
    با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده پرخطر است و کاندید انجام تست های تشخیصی
   • سئوال:
    ممنون از جوابتون من متاسفانه هماتوم ساب کوریونیک به اندازه ۱۶*۹.۷ دارم ایا باعث ایجاد خطا در نتیجه ازمایش امنیو سنتز نمیشه؟

    جواب:
    خیر
   • سئوال:
    با عرض سلام
    جواب آزمایش غربالگری نوبت دوم بنده به شرح ذیل است:
    AFP 16.5 ng/ml MOM 0.54
    HCG 21 lu/ml MOM 0.73
    Inhibin A 128 pg/ml MOM 0.66
    UE3 3.9 ng/ml MOM 1.3


    TRISOMY 21: 1:1430
    TRISOMY 18 < 1:30000
    SLOS< 1:30000
    NTDS< 1:8000

    بسیار ممنون میشم اگه بفرمائید جواب آزمایش من چگونه است.
    خیلی ممنون

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    با سلام لطفا جواب ازمایس سکونشال منو تفسیر کنید
    Age: 32
    Weigh 59
    T21 prior1:684
    T18:1:7653
    12w+5dو 15w+4d
    Calculated risk :
    Trisomy 21 : 1: 5315
    Trisimy 18: <1: 30000
    Slos : 1: 24390
    Ntds: 1: 6811
    Nt:2mm
    Nasal bone: prersent
    Crl:63.1 mm
    Pappa mom 0.76
    Fbhcg mom 0.97
    Afp mom 0.89
    Hcg mom 0.77
    Ue3 mom 0.66
    Ina mom 0.50

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    سلام باتشکرازپاسخگوییتون باتوجه به جواب کوادمارکرکه ۸۰درصددرمحدوده پرخطرهستم دکترآزمایش سلفری برایم تجویزکرد.به نظرشماچنددرصدممکنه جواب سلفری هم مثبت بشه وخطرناک باشه.خواهشرمیکنم جوابموبدین .خیلی نگرانم

    جواب:
    احتمال مثبت شدن تست NIPT شما کمتر از 0.5% است. نگران نباشید.
   • سئوال:
    سلام این جواب آزمایشم هست اگه ممکنه واسم تفسیرش خیلی نگرانم
    Down syndrome
    The risk of down syndrome is less then the screening cut-of.no follow-up is indicated regarding this result.
    Ntd
    The maternal serum afp result is not elevated for a pregnancy of this gestational age.the risk of an open neural tube defect is less then the screening cut-off.
    Trisomy 18
    These serum marker levels are not consistent with the pattern seen in the pattern seen in trisomy 18 pregnancies. Maternal serum screening will detect approximately 60%of trisomy 18 pregnancies.
    Slos
    Screen negative for Slos.

    سئوال:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    با عرض سلام
    جواب آزمایش غربالگری نوبت دوم بنده به شرح ذیل است:
    AFP 20.1ng/ml MOM 0.61
    HCG 17400lu/ml MOM 0.79
    Inhibin A 449pg/ml MOM 2.41
    UE3 4.1ng/ml MOM 1.15    TRISOMY 18 < 1:14000
    SLOS< 1:410000
    NTDS< 1:40

    سی و هفت سالمه و غربالگری سه ماهه اول کاملا طبیعی بوده و سونوی سه بعدی هم کاملا نرمال از همه ابعاد بود آیا آمینوسنتز لازمه و بسیار ممنون میشم اگه بفرمائید جواب آزمایش من چگونه است.
    خیلی ممنون

    جواب:
    با قدرت تشخیص 80% ریسک تان برای اختلال طناب عصبی در محدوده پرخطر بوده ولی از آنجائیکه آنومالی اسکن تان نرمال است می توانید طبق صلاحدید پزشکتان کار بیشتری انجام ندهید.
   • سئوال:
    با سلام و خسته نباشید

    ممکنه تو تفسیر نتایج غربالگری سه ماهه دوم راهنماییم کنید بی نهایت سپاسگذارم

    Inhibin A 349.2 pg/ml

    Unconjugated Estriiol, 2.75 ng/ml

    Beta HCG, 66260 mIU/ml

    AFP 52.06 ng/ml
    Normal rages are according to the patients sex and age
    توی صفحه دوم


    Clinical Details....
    Maternal age at EDD:36years
    31mm :(Scan measurement(BPD
    Gestation at date of dample:15week 2days
    Weight:65kg
    MS-AFP LEVEL:52.06 ng/ml, 1.76 MoM
    uE3 LEVEL:2.75ng/ml, 1.18MoM
    Total hCG LEVEL:66260miu/l, 2.04MoM
    Inhibin-ALEVEL:329.2pg/ml, 1.68MoM

    INTERPRETATION
    Screening result: screen negative
    Risk of down\'s:1in 12000 at term
    Risk of trisomy 18: less than 1 in 200000 at term
    Risk of NTD:1 in 1500
    Risk of pre eclampsia:1 in 35
    Comment:since BPD was recorded anencephaly has been excluded and the risk of NTD givin is for spina bifida alone
    Down\'s risk due...

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    سلام
    سونوی سه ماهه اولم:
    Clr=59
    12 هفته و 3روز
    NT=2/2
    طول سرویکس۳۱MM
    FHR=160bpm
    تست غربالگری اولم:
    TRISOMY21 1:547
    TRISOMY18 <1:30000
    TRISOMY13 <1:30000
    تست غربالگری دومم :

    AFP 27.00NG/ML 1.34
    HCG 43.70IU/ML 1.36
    UE3 1.00NG/ML 1.07
    INA 322.00PG/ML 1.51
    TRISOMY21 1:2259
    TRISOMY18 <1:30000
    SLOS <1:30000
    NTDs 1:2040

    PAPP-A 1622.00 MU/I 0.87
    FBHCG 19.00NG/ML 0.88
    AFP 27.00NG/ML 1.34
    HCG 43.70IU/ML 1.36
    UE3 1.00NG/ML 1.07
    INA 322.0PG/ML 1.51
    TRISOMY21 1:1639
    TRISOMY18 <1:30000
    SLOS <1:30000
    NTDs 1:2040

    خواهش میکنم زود جوابمو بدید.همون ۱۵ هفته و ۵روز جواب تست دوم رو که به دکتر نشون دادم گفتن مشکلی نیست اما امروز که ۱۷هفته و ۶روز هستم و رفتم واسه معاینه...

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    با سلام و ممنون از پاسخگویی.من خانمی 32 ساله و بارداری اولم هست.الان در هفته 20 هستم.نتایج غربالگری اول در هفته 12و 4روز به شرح زیر :
    T21=1/2396
    T18=1/30000
    T13=1/30000
    Nt=1.8
    Nb=2.7
    و نتایج غربال دوم در 18 هفته و 2 روز در قسمت کوادراپل مارکر
    Afp=1.28
    Hcg=1.45
    Ue3=0.68
    Ina=2.41
    T21=1:455
    T18=1:30000
    Slos=1:30000
    Ntds=1:2376

    و در قسمت سکونشیال
    T21=1:1245
    T18=1:30000
    Slos=1:30000
    Ntds=1:2376
    میخواستم نظرتون رو راجع به نتایج بدونم.و اینکه ایا لازم هست تست niptyداده بشه.ممنون از راهنماییتون

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    با عرض سلام و تقدیر و تشکر فراوان از پاسخی که ارسال فرمودید
    عرض کرده بودم که غربالگری سه ماهه اول کاملا نرمال و بشرح زیر بود:
    papp-a: 1.69 mom
    free B-hcg: 1.21 mom
    t18/13: 1:99000
    DS: 1/4430
    جواب آزمایش غربالگری تلفیقی سه ماهه اول و دوم بنده نیز به شرح ذیل بود:
    AFP 20.1ng/ml MOM 0.61
    HCG 17400lu/ml MOM 0.79
    Inhibin A 449pg/ml MOM 2.41
    UE3 4.1 ng/ml MOM 1.15
    TRISOMY 18 : 1:14000
    SLOS: 1:410000
    NTD: 1:65500
    DS: 1/40
    سی و هفت سالمه و سونوی سه بعدی هم کاملا نرمال از همه ابعاد بود ولی با اینحال به پیشنهاد دکتر آزمایش
    free DNA
    را هم انجام دادم که دو تا سه هفته طول میکشه تا جوابش بیاد ولی برای اطمینان خاطر خودم که خیلی استرس داشتم غربالگری سه...

    جواب:
    نگران نباشید باید منتظر جواب تست NIPT شوید.
   • سئوال:
    سلام و عرض خسته نباشید.لطفا نتیجه غربالگری دوم تفسیر کنید تشکر
    MATENAL AGE AT EDD:30 YEARS
    MS-AFP:15.5 -0.55MOM
    UE3 LEVEL:1.8- 0.59MOM
    HCG(2T):15570 -0.76MOM
    INHIBIN-A LEVEL:158.0 -1.23MOM
    AFP: 15.5
    RISK OF DOWN: 1:650
    TRISOMY18: 1:2000
    NTD: 1:7900
    RISK OF PRE-ECLAMPSIA: 1:14

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد:

    ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪)

    ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪).


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    سلام نتیجه ازمایش غربالگری مرحله اول و دوم من در هفته های۱۳w+6dو۱۵w+1d
    سن۲۸ سال و ۵۶ کیلو وزن
    T21 prior risk:1:1110
    T18 prior risk:1:12586

    PAPP_A Value4507.00 وCorrected MoM 1.14
    FBHCG 35.00و 1.42
    AFP 12.00 و.42
    HCG 49.30و 1.20
    UE3 1.10و1.00
    INA 296.00و1.06

    CALCULATED RISKS(at term)
    TRISOMY 21 1:1281
    TRISOMY 18 : <1:30000
    SLOS: <1:30000
    NTDs: 1:8134
    و سونو nt به قرار زیر است nt:2.2 و CRL:78.5
    و سونو انرمالی در هفته ۱۹ و ۱ روز انجام دادم که همچی نرمال بوده.
    و مطالب دیگری که در ازمایشهای من نوشته شده
    SONOGRAPHER IS RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF NUCHAL TRANSLUCENCY MEASUREMENT.
    PREECLAMPSIA SCREENING:
    Individual\'s overall likelihood ratio of developing preeclampsia is 0.41 times less than the one of a normal pregnant woman.
    Considering the incidence rate of preeclampsia,individual\'s...

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

    - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

    - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


    فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
   • سئوال:
    غربالگری در هفته ۱3 انجام دادم
    trisomy 21: 1:263
    Trisomy 18: <1:30000
    Trisomy 13: <1:30000
    دیروز رفتم دکتر گفت آزمایشت پر خطر و غربالگری دوم رو نوشت که هفته دیگه باید بیام همون نیلو انجام بدم. ضمنا من 39 سالم وفرزند دومم هست و در خانواده‌ ما و همسرم هیچ سندروم دان وجود ندارد. لطفا برام بگید که اگر دوباره پر خطر باشه و مشکلی باشد باید بچه رو سقط کرد یا اینکه آزمایشات دیگه‌ای انجام میشه اگر امکانش هست به ایمیلم جواب بدید. خیلی نگرانم

    جواب:
    ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

    ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
    براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

    بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

    https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

    ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

    پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

    با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

    1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

    2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
   • سئوال:
    سلام
    وقتتون بخير
    من اسكن انومالي روهفته هجده انجام داده بودم واندازه بطن هاي جانبي مغز رو۹٫۱ و ۸٫۴ به همراه شواهدي از dangling ذكركرده بودن درهفته ۲۲ اندازه ها كم شده و۷٫۶ و ۷٫۸ هست وحالت dangling هم ازبين رفته است. قبلا بخاطر nt:2.9

    درهفته چهاردهم سل فري انجام داده بودم واي اف پي كه هردو نرمال بود afp:0.67اما مجبورشدم امنيوسنتزهم انجام بدم تا حالا نتايج اوليه اش اومده يعني pcr كه نرماله ولي كاريوتايپ هنوز نيومده .عدد nf درهفته ۲۲ معادل ۵٫۱ و اكوي قلب جنين نرماله وتست ويروسي برای توكسوپلاسموز هم m , هم g منفيه وبراي بقيه m ها منفي وg ها مثبت هست.خانم دکتر سونولوژیست...

    جواب:
    اگر جواب کاریوتایپ تان هم نرمال شد، جای نگرانی از نظر اختلالات کروموزومی وجود ندارد.
   • سئوال:
    جسارتا منظورتان این است که بافرض نرمال شدن کاریوتایپ وهمه نتایجی که تاکنون به دست آمده صرفا اختلالات کروموزی رد می شود. ولی از بابت اندازه بطن ها همچنان نگرانی باقی است؟

    جواب:
    خیر ، ونتریکولومگالی جزو سافت مارکرهای سندرم داون می باشد بنابراین با انجام آمنیوسنتز و اکوکاردیوگرافی جای نگرانی وجود ندارد.
    • سئوال:
     سلام و خسته نباشید
     ببخشید من حدود یک هفته پیش ازتون در مورد جواب غربالگریهام سوال پرسیدم و خیلی وضعیتم اضطراری هست .نمیدونم چرا شما سوالهای بعد از من رو جواب دادید اما سوال بنده رو تایید نکردید و بی پاسخ موند
     با توجه به اینکه هر دو مرحله غربال رو در آزمایشگاه خودتون انجام دادم اگر پاسخ سوالمو بدید ممنون میشم

     جواب:
     ببخشید من سئوال شما را پیدا نکردم ، لطف کنید مجدد سئوالتون را طرح کنید.
    • سئوال:
     سلام .من سنو انومالی در هفته 18انجام دادم .و گفتن همه چی نرمال و خوب.قبلش از سونو گرافیس خواسته بودم که سافت مارکرهای سندرم دون بررسی کنند.که گفتن فقط خفیف ها قابل بررسی .در جواب سنوی که بهم دادن مقدار fl28 ولی مقدار nf ندادن .ایا این مسئله مهم ایا مقدا nf جز مقادیر که حتما باید در اسکن انومالی داده بشه؟

     جواب:
     نگران نباشید، بهتر بود که NF هم اندازه گیری می شد ولی به هر حال جواب کلی نرمال بوده که به احتمال زیاد NF گزارش نشده است.
    • سئوال:
     با سلام و خسته نباشید.جواب غربالگری مرحله دوم بنده ب شرح زیره
     Nt 1:69 MoM crl 58.0 mm
     Ds 1:917 Final risk 1:863
     0sb 1:1000 final risk 1:30300
     Pappa 1:12 MoM
     T18 1:6550 final risk 1:99000
     Afp 0.90
     Hcg 1.80
     Papa 1:12Mom
     سی سالمه و در هفته 20 بارداری هستم.ایا جواب نرماله یا باید ازمایش دیگری انجام بدم؟؟

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

     - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

     - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


     فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
    • سئوال:
     سلام
     خسته نباشید
     خانم من ۳۱ سالش و زایمان دومش هست
     در جواب آزمایش غربالگری موارد زیر ذکر شده
     eclampsia به نظر پایینه آیا ریسک بالایی رو در نظر میگیرین برای این آزمایش

     Risk of down : 1:1900
     Risk of trisomy: 1:2500
     Risk of ntd: 4500
     15: 1 :Risk of pre-eclampsia
     ممنون از همکاریتون

     جواب:
     ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

     - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

     پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

     با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده کم خطر است و فقط بهتر است:


     - یک آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪).


     فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

     براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

     بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

     https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      من ۱۱ خرداد آزمایش دادم و باید طبق رسید آزمایشگاه جواب آزمایش ۲۱ خرداد می امد.بعد از مراجعه گفتند ازمایش ها رو ۱۶ خردادارسال کردند.این تاخیر در جواب آزمایش تغییری در جواب ایجاد نمی کند.ازمایش غربالی دوم بود.با توجه به این که فرزند اولم مننگوسل داشت نگرانم.

      جواب:
      خیر نگران نباشید و بهتر است جوابتان را برایم بنویسید.
     • سئوال:
      باسلام
      جواب تست nipt چند روزه آماده میشه؟
      من در تاریخ ۳۱خرداد انجام دادن
      متشکر

      جواب:
      در کجا ، در مرکز ما 4-5 روزه
     • سئوال:
      سلام
      خسته نباشید.
      تو هفته 12 غربالگری مرحله اول رو انجام دادم و خوب بود,باید غربالگری مرحله دوم رو هم انجام بدم؟یا اینکه میتونم تو هفته 18 سونوی انومالی انجام بدم؟یا اینکه هر دوتاشو باید انجام بدم.ممنون میشم راهنماییم کنید.

      جواب:
      ریسک تریزومی ها را برایم بنویسید.
     • سئوال:
      با سلام لطفا این نتیجه رو برای غربالگری سه ماه دوم تفسیر کنید.من در هفته 16 و دو روز آزمایش دادم و 33 سالمه
      alpha feto protein(ntd scareen:70.4 mom2.19
      osb:1:345 که( cutt-off :1:104(2.50moms

      جواب:
      با قدرت تشخیص 80% برای اختلالات طناب عصبی و جداره شکمی ریسک کم خطر دارید.
     • سئوال:
      سلام
      تست غربال گری همسرم به شرح زیر است:
      غربال گری اول:
      Ds:
      Age 1:1110
      Final risk 1:6070

      T18/13:
      Prior 1:8650
      Final risk 1:99000

      Papp-a 4042.00 miu/l mom 1.31
      Free b-hcg 17.7 iu/l mom 0.77

      Crl: 58.0mm
      Nt: 2.16mm
      1.61 mom
      در هفته ۱۲ و ۲ روز
      وزن ۵۲
      سن ۲۸.۸
      Down syndrome: low risk
      Trisomy 18/13: low risk

      غربال گری کواد مارکر:
      Ds:
      Age 1:1110
      Final risk: 1:50000

      Osb:
      Prior 1:1000
      Final risk 1: 12400

      T18:
      Prior 1:7730
      Final risk 1:99000

      Slos:
      Prior 1:20000
      Final risk: 1:589000

      Papp-a: 4042.00 miu/l mom 1.05
      Afp: 37.6 iu/ml mom 1.20
      Ue3: 0.66 ng/ml mom 1.09
      Hcg: 12.66 iu/ml mom 0.53
      Dia: 118.3 pg/ml mom 0.54

      هفته بارداری ۱۶ هفته و ۲ روز
      Down syndrome: low risk
      Open spina bifida: low risk
      Trisomy 18: low risk
      Slos: low risk

      دکتر گفت من یکم رو پارامتر ها نگرانم. مارو فرستاد پیشه...

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

      - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      با سلام
      لطفاً جواب غربالگري رو تفسير كنيد اولين بارداري ٢٩ ساله
      12weeke 2 days : 1est sample
      Nuchal: 1.1 - 0.79 Mom
      PAPP-Alevel: 1.85- 0.51 Mom
      Free b HCG:71.6- 1.48Mom
      2nd sample: 18 weeks 6 days:
      MS-AFP: 53.13 - 0.98 Mom
      UE3: 2.5 -0.69 Mom
      TotalHCG: 43542- 2.07Mom
      InhibinnA: 639 - 2.42 Mom
      Nasal bon: present
      Risk of down: 1:1600
      Risk of trisomy 18: less than 1:100000
      Risk of trisomy13: 1:47000
      Risk of NTD : 1:8100
      Risk of pre-eclampsia: greater than 1:5
      Risk of age 1:1100
      Biochemical risk of down 1:50

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

      - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      سلام و خسته نباشید. من ۲۹سالمه و ازمایش غربالگری مرحله دوم به این شرح است
      Ds.age1:976 final risk1:6650
      osb.piror1:1000 final risk 1:7120
      t18.piror1:7130 final risk1:99000
      slos.piror1:20000 final risk 1:408000

      afp.36.09 mom1.20
      ue3.2.85 mom1.14
      hcg.66158.0 mom1.71
      inhibin.453.81 mom1.99
      ممنون میشم از پاسخ گوییتون چون خیلی استرس دارم

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص 80٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

      - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      با سلام
      ممنون از پاسخ گویی پیام قبلیم.گفته بودید خطر تریزومی ها رو ارسال کنم.
      الان تو هفته 1+15 هستم.تو هفته 4+12 غربالگری مرحله اول رو انجام دادم
      سن 30 وزن 64
      crl:61.1mm
      nt:1.9mm
      nb:present
      trisomy21 1:6357
      trisomy18 1:19147
      trisomy13 <1:30000
      دکتر گفت ازمایش خون مرحله دوم رو انجام ندم.فقط تو هفته 18 سونوی انومالی انجام بدم.
      میخواستم راهنماییم کنید که ازمایش خون دوم رو انجام بدم یا لازم نیست؟یا فقط همون سونوی انومالی رو انجام بدم.
      ممنون میشم راهنماییم کنید.

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

      ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

      ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

      - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

      - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
     • سئوال:
      سلام خسته نباشید ...
      میخواستم آزمایش غربالگری مرحله دوم رو بیزحمت تفسیر کنید ممنون میشم...
      AFP : 0.77
      HCG : 0.61
      UE3 : 1.03
      Inhibin A : 0.92
      TRISOMY 21 : 1:3524
      TRISOMY 18 : <1 : 30000
      SOLOS : < 1 : 30000
      NTDs : <1 : 8000

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

      - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      سلام آیا در تست غربالگری اول نسبت 1 در 3500 برای سندروم داون ریسک و خطرناکه؟

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

      ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

      ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

      - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

      - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
     • سئوال:
      سلام خسته نباشید لطفا ازمایش من رو تفسیر کنید. دکتر گفته باید تکرار بشه.
      حاملگی اول، سن 26سال.دوقلو باردارم.
      18هفته و 2روز
      calculated risks
      trisomy21: 1:1432
      trisomy18: 1:19278
      slos: 1:7603
      ntds: 1:8134

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

      ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

      ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

      1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

      2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
     • سئوال:
      با سلام لطفا تست غربالگري من را تفسير ميكنيد
      باتشكر
      Age34.6
      T21prior:1:465
      T18prior:1:5195
      Weight:72
      16w+2d
      Afp:0.71
      Hcg:1.05
      Ue3:0.60
      Ina:1.51
      Trisomy21:1:347
      Trisomy18:<1:30000
      Slos:1:18510
      Ntds:1:8134

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

      ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

      ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص ٨٥٪ ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:

      1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)

      2- قابل قبول: انجام کواد مارکر در هفته 15 و گزارش پروتکل سکوئنشیال و در انجا تصمیم گیری شود که نیاز به انجام تست های تشخيصی بيشتر مثل آمنيوسنتز داریم یا خیر (با قدرت تشخیص 95%)
     • سئوال:
      Dsغربال سه ماه اول
      age1:141 risk final 1:489
      t18/13
      prior1:1150 final risk 1:99000
      غربال سه ماه دوم
      DS
      age1:141 final risk<1:50000
      NTD
      prior1:1000 final risk1:3470
      T18/13
      prior1:1150 final risk<1:99000
      SLOS
      proir1:20000 final risk~1:524000
      INTERPRETATION
      DOWN SYNDROME:SCREEN NEGATIVE
      NTD:SCREEN NEGATIVE
      TRISOMY18/13:SCREEN
      SLOS:SCREEN NEGATIVE عرض ادب و احترام خواهش مندم با عرض تشکر خیلی خیلی زیاد از شما و کمک های بی دریغ شما نسبت به بیماران لطفا جواب غربال های خانوم بنده را محبت فرمائید.سپاس.

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

      - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      سلام جواب سوال من و میدین خواهش میکنم خیلی استرس دارم

      جواب:
      من سئوالی از شما پیدا نکردم. مجدد سئوالتان را بگذارید.
     • سلام و عرض ادب و احترام خسته نباشید و تشکر فراوان بسیار از شما عزیز جان ...دکتر عزیز بنده ازمایش سه ماهه اول و دوم رو براتون گذاشته بودم چند تا پیغام بالاتر هستش جواب دادید 95 %درمحاوره کم خطر هستید با توجه به DSو سن خانوم بنده که38سال هستن نیازی به هیچ ازمایشی نمیباشد به جز اسکن آنومالی ...خیلی خیلی تشکر و سپاس.
     • سئوال:
      سلام و خسته نباشید
      من خانومم ۲۷ سالشه وزنش هم ۸۰ کیلوگرمه آزمایش غربالگری اول رو از دست داده ۱۸هفته و دو روز غربالگری دوم رو انجام داده نتایج غربالگری دومش هم اینه:
      MS_AFP level: 22.4 ng/ml MoM 0.52
      uE3 level: 3 ng/ml MoM 0.84
      Total hCG level: 19843 miu/ml MoM 1.14
      lnhibinA level: 236 pg/ml MoM 1.47
      SCREEN POSITIVE
      Reason: Increased risk of Down`s syndrome
      (Risk of Down`s: 1 in 220(at term)
      Risk of trisomy18 : less then 1 in 20000(at team)
      Risk of NTD: 1in 17000
      Coment: Down`s risk due to maternal age is 1 in 1200
      Comment: Not in the high risk category for SLOS(risk <1 in 100)
      Comment: Since a BPD waz recorded, anencephaly has been excluded and the risk of NTD given is for spina bifida alone

      جواب:
      با قدرت تشخیص 80% ریسک اش در محدوده پرخطر است و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
     • سئوال:
      با سلام غربالكري مرحله دوم من به شرح زير است خواهشمندم تفسير كنيد:
      Terizomi21 1:95
      Terizomi18 1:8189
      SLOS 1:669
      NTDS 1:8134
      AFP 24.00ng/ml 0.44
      HCG 42.20iu/ml 2.08
      UE3 1.10 ng/ml 0.47
      INA 224.00 pg/ml0.80
      وصفحه دومSEQUENTIAL SCREENING
      Trisomy21 1:20
      Trisomy 18 1:1801
      SLOS 1:669
      NTDs 1:8134
      Papp-a 2790.00 mu/l 0.72
      FBHCG 49.00ng/ml 1.73
      AFP 24.00 ng/ml0.44
      HCG 42.20 iu/ml 2.08
      UE3 1.10 ng/ml 0.47
      INA 224.00 pg/ml 0.80
      ٢٠سالمه واين ازمايش رو تو ١٩هفته دادم بسيار نكرانم خواهش ميكنم كمي سريع جواب بديد با تشكر

      جواب:
      با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده پر خطر بوده و کاندید انجام تست های تشخیصی هستید.
     • سئوال:
      سلام. میشه لطفا آزمایش من رو چک کنید. من ایران نیستم و آزمایشگاه‌های اینجا خیلی دیر جواب میدن.
      هفته سیزدهم
      nt=3.1
      serum alpha fetoprotein=16 KIU/L
      free B HCG = 117.70 IU/L
      PAPP -A= 4.53 IU/L
      ضمنا من گمان میکنم NT رو خیلی دقیق اندازه نزدن و خیلی سونوگرافیستم بنظر ناوارد میومد و یک آقای جوون میومد. عکسهای سونوگرافی رو هم میتونم اگه ایمیل بدید براتون بفرستم دقیقتر ببینید چون حس میکنم ضخامت رو از جایی که باید نگرفتن. بازم ممنون میشم اگه جواب بدید.

      جواب:
      طبق این عدد NT در سونوگرافی اگر در ایران باشید کاندید تست های تشخیصی می شوید ولی در سایر کشورها عدد بالای 3.5 مستقیم کاندید تست های تشخیصی می شود،

      در مورد شما توصیه می کنم منتظر جواب ریسک تریزومی ها شوید و بر مبنای آن تصمیم بگیریم که کار درست برای پیگیری چیست.

      ایمیل من: sayounesi@yahoo.com
     • سئوال:

      میشه اون عدد های دیگه رو هم بگید که آیا نرمال هستند یا خیر؟

      جواب:
      این اعداد به تنهایی فاقد ارزش است و باید عدد ریسک تریزومی ها را بنویسید.
     • سئوال:

      ايا امكان دارد تست تشخيصي من سالم باشد خيلي نكرانم؟

      جواب:
      بله
     • سئوال:
      با سلام ميخواستم با توجه به كفته شما كه اكر در هفته هاي ١٨-٢٠سونوي تفصيلي انجام شود وهيج يك از علائم مربوط به سندرم دون رو نداشته باشه ميتوان خطر ابتلا به اين سندرم رو تا ٥٠درصد كاهش داد،من اين سونو رو تو هفته١٧درسونوكرافي دكتر محسن خدارحمي كه دكتر خودم ميكه خيلي دقيقه انجام دادم وهمه جيز نرمال بوددر ضمن سونوي انومالي اسكن بود ميخواستم بدونم ايا ممكن واسه منم با توجه به ازمايشم كه فرمودين بر خطره اين خطر كمي كاهش بيدا كنه.با عرض معذرت واسه اين كه اين همه سؤال ميبرسم من واقعا استرس دارم با تشكر از شما

      جواب:
      بله امکان کاهش ریسک وجود دارد ولی بهتر است با انجام تست های تشخیصی خیالتان را راحت کنید.
     • سئوال:
      با سلام من هفته 15 هستم که ازمایش دادم و تا زمان مراجعه به پزشکم زیاد مونده
      AFP: 0.53
      HCG: 2.71
      UE3:0.83
      INA:1.19
      TRISOMY 21: SCREEN POSITIVE
      PAPP-A 1.16
      FBHCG:1.50
      AFP:0.53
      INA:1.19
      ممنون از شما

      جواب:
      ریسک تریزومی ها را ننوشته اید ولی با توجه به این TRISOMY 21: SCREEN POSITIVE بهتر است تست های تشخیصی را انجام دهید. چرا که در محدوده پرخطر است.
     • سئوال:
      سلام خسته نباشید .من غربالگری مرحله اول رو انجام ندادم .میخاستم بدونم با غربالگری مرحله دوم تمام ریسک ها مشخص میشه؟ خیلی نگرانم خواهش میکنم جواب بدید و اینکه من الان هفته ی چهاردهمم.

      جواب:
      نگران نباشید، قدرت تشخیص مرحله دوم 5 درصد کمتر از مرحله اول است و تقریبأ همان اختلالات بررسی می شود.
     • سئوال:
      سلام لطفا تفسیر غربالگری دوم منو بررسی کنید .ممنونم
      Age at term 28
      Singletion
      Gestational age 16w2d

      Afp 32.00/ mom0.08
      Ue3 1.40/mom 0.49
      Hcg 10.161/mom 1.47
      lnhibin 166.0/mom 0.79

      Ds
      Age 1:1180
      Final risk 1:50000

      Osb
      Piror 1:1000
      Final risk 1:18100

      T18
      Piror 1:8010
      Final risk 1:349

      Slos
      Piror 1:20000
      Final risk 1:953
      در آخر آزمایش نوشته:
      based on low concentraion of uE3 fetus anomaly scan between 18-20 week is suggested.
      آیا نگران کننده است؟

      جواب:
      خیر ، با آنومالی اسکن خیالمان راحتتر می شود.
     • سئوال:
      با سلام غربالكري مرحله دوم من به شرح زير است خواهشمندم تفسير كنيد:

      (CALCULATED RISKS(at term
      Terizomi21 1:360
      Terizomi18 1:30000
      SLOS 1:30000
      NTDS :5081

      :BIOCHEMISTRY
      AFP 25.1 ng/ml 1
      HCG 47.177 iu/ml 1.61
      UE3 3.2 ng/ml 1.2
      INA 105.4 pg/ml 0.58

      40.9:(Age at term(years
      1:101 : T21 Prior Risk
      1:1328 : T18 Prior Risk
      غربالگری سه ماهه اولم رو در هفته 13 انجام دادم که نرمال و کم خطر بود.
      سنم 40 و وزنم 68 هست. موارد خطرساز مثل دیابت و سابقه مصرف سیگار ندارم و اين آزمايش رو تو 16هفتگی دادم . با تشكر

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد:

      ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪)

      ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪).


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
      • سئوال:
       ریسک تریزومی سندرم داون ایشون شده یک به صدویک، کجاش بینابینه.جز گروه پرخطر محسوب میشه تا ۲۵۰.مرحله دومه ها. باید نیفتی بده و یا با توجه به سنشون و این ریسک امنیوسنتز کنن قابل قبول تره.

       جواب:
       بر مبنای پروتکل contingent NIPT ریسک ها بصورت ذیل تفسیر می شود:

       محدوده بینابین در تست های غربالگری سه ماهه اول عبارتند از:‏
       ‏-‏ تریزومی 21: ریسک بین 1:51 الی 1:2500‏
       ‏-‏ تریزومی 18: ریسک بین 1:101 الی 1:1000‏
       ‏-‏ تریزومی 13: ریسک بین 1:101 الی 1:1000‏

       محدوده بینابین در تست های غربالگری سه ماهه دوم عبارتند از:‏
       ‏-‏ تریزومی 21: ریسک بین 1:251 الی 1:800‏
       ‏-‏ تریزومی 18: ریسک بین 1:101 الی 1:1000‏
     • سئوال:
      سلام. ممنون میشم جواب ازمایش هفته پونزده من تفسیر کنید. تست کواد مارکر

      Risk assessment
      Down syndrome 1:50000
      Age alone 1:911
      Equivalent age risk 15.0
      Obs: 1:11200
      Trisomy 18/13 1: 99000

      Down syndrome: screen negative
      The risk of down syndrome is less than the screening cut off. No follow up is indicated reading this result.

      Open spina bifida. Screen negative
      The maternal serum AFP result is not elevated for a pregnancy of this gestational age. The risk of an open nrural tube defect is less than the screening cut off.

      Trisomy 18/13 screen negative
      These serum marker are not consistent with the pattern seen in Trisomy 18 pregnancies. Maternal serum screening will detect approximately 60%of trisomy 18 pregnancies.

      پونزده هفته و یک‌روز ازمایش دادم.
      ممنون

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

      - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      با سلام و خسته نباشید لطفا غربالگری مرحله دومم را تفسیر کنید خیلی نگرانم با تشکر
      Tri21 1:26200
      Tri18 <1:30000
      Slos <1:30000
      NtDs <1:30000
      Pre_Eclampsia screen negative
      Ds age1:885 final risk1:26200
      NTD prior1:1000 finalrisk1:32800
      T18/13 prior1:6520 finalrisk1:99000
      Slos prior1:20000 final risk1:57500
      غربالگری مرحله اول نرمال بوده
      این ازمایش در ۱۶w+۶انجام شده

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

      - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      باسلام و خسته نباشيد،لطفا غربالگري اول و دومم را تفسير كنيد.اول:
      T21:1.706
      T18:1.7905
      T13:19454
      13w+3D
      crl:71.6
      Nt:1.2
      Nb:3.2
      Calculated risks at term:
      T21:1.12485
      T18:1.300000
      T13:1.300000
      دوم
      T21:1.706
      T18:1.7905
      18w+1D
      Afp 1.22
      Hcg 1.07
      Ue3 1.16
      INA 1.00
      Calculated risks at term
      T21:1:6326
      T18:<1.300000
      slos<1:300000
      Ntds:1:2803
      با تشكر اگه لطف كنيد زود جواب بديد ممنون،سونوي آنومالي انجام ندادم

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

      - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      با سلام. لطفا غربالگری مرحله دومم را تفسیر نمایید.
      سن ۳۱.۷ سال با تشکر
      PAPP-A (MOM 0.57)
      FREE B-HCG MOM 0.75
      AFP MOM 0.55
      UE3 MOM 0.56
      HCG MOM 1.25
      INHIBIN-A MOM 1.56
      NT 1.34 MOM 1.13
      CRL 53.0 mm
      Only biochemistry risk for ds = 1:358
      هفته بارداری و ازمایش: ۱۵ هفته و ۴ روز
      Down syndrome: screen negative
      Open spina bifida: screen negative
      Trisomy 18/13: screen negative
      Slos: screen negative


      Age at term: 31.7 year

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد:

      ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪)

      ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪).


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      با سلام من تست های غربالگری دوره اول و دوم را انجام دادم که به شرح زیر است ممکنه برام کامل تفسیر کنید.26 سالمه و بارداری اولم و طبیعی باردار شدم.
      ممنون از لطفتون

      دوره ی اول: 12wو5d

      charge Bhcg 09084A 20.2 lu/l
      charge PAPP-A 66088A 2.340 lu/l
      Background risk of tris-21 1:892
      adjusted risk of tris-21 -NT 1:851
      Biochemistry 1:7117
      NT & Biochemistry 1:6788

      Background risk of tris 13+18 1:1683
      adjusted risk of tris 13+18 -NT 1:1903
      Biochemistry 1:8249
      NT & Biochemistry 1:9329

      دوره ی دوم: 16هفته و 3 روز

      vahue unit corrected mom
      AFP 27.00 ng/ml 0.94
      HCG 21.70 lu/ml 0.80
      UE3 1.60 ng/ml 1.16
      INA 172.00 pg/ml 0.76

      TRISOMY21: 1:12575
      TRISOMY18<...

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص 95٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

      - فقط يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      سلام
      پارامترهای آزمایش غربالگری مرحله دوم من با مشخصات سنی رو منویسم لطفا نظرتون رو بگید:
      سن حنین: 15w2d
      سن خودم: 34
      AFP: 20 MOM:0.88
      E3: 1.57 MoM: 0.84
      B.HCG: 34420 MoM: 0.96
      Inhibin A: 437.06 MoM: 2.14
      Risk of Down Syndrome: 1:325
      Age alone: 1:379
      Equivalent Age Risk: 35.8
      OSB: 1:16400
      Trisomy 18: 1:38600
      در انتهای گزارش هم اینو نوشته:
      according to blood biochemistry level 2 US for fetal anomaly is recommended
      لطفا نظرتون رو بگید خیلی نگرانم
      ممنون

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد:

      ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪)

      ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪).


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      با سلام هفته 17 بارداری هستم 35 ساله هستم در 13 هفتگی آز غربالگری در آزمایشگاه نیلو انجام دادم

      t21 prior:1:360 t21: 1:810 t18:<1:30000 t13:<1:30000 nt:2.1

      در 15 هفتگی آز ترکیبی t21: 1:7014 t18:<1:30000 slos:<1:30000 ntds:1:1036

      وآز کوادمارکر t21: 1:4259 t18:<1:30000 slos<1:30000 ntds:1:1036

      afp 43 mom1.59

      t21 در مرحله اول 1:810 بود در هفته 15 1:7014 شد میشه لطفا راهنمایی کنید مشکلی دارم یانه؟هفته 19 برام سونوی آنومالی نوشتن لطفا پاسخ بدین خیلی نگرانم

      جواب:
      نگران نباشید با قدرت تشخیص 95% در محدوده کم خطر هستید.
     • سئوال:
      با سلام هفته 19 بارداری هستم 25.9 سالمه آزمایش مرحله دوم 18 هفتگی انجام دادم:
      AFP: 32.20 MOM:0.81
      ue3: 0.51 MoM: 0.48
      HCG: 40087.0 MoM: 2.01
      Inhibin A: 275.59 MoM: 1.28
      Risk of Down Syndrome: 1:522
      Age : 1:1320
      1:7910 : slos
      OSB: 1:55300
      Trisomy 18/13: 1:99000
      پایین قسمت DWON SANDROME نوشته:
      ONLY BIOCHEMISTRY RISK FOR DS= 1:160
      خیلی نگرانم لطفا کمکم کنین چیکار کنم
      مرحله اول:
      PAPP- A: 3.61 MoM: 0.92
      FREE B-HCG: 101.00 MoM: 2.78
      Risk of Down Syndrome: 1:2970
      Trisomy 18/13: 1:99000

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد:

      ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪)

      ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪).


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     • سئوال:
      با سلام و احترام
      لطف می کنید نتایج غربالگری من رو تفسیر کنید؟
      غربالگری اول
      سن بارداری : 12 هفته و 3 روز
      crl:61.2mm
      nt:1.2mm
      قد:161
      وزن:73
      background risk of tris 21: 1:757
      adjusted risk of tris 21:
      nt 1:3636
      biochemistry <1:20000
      nt&biochemistry <1:20000
      background risk of tris 13+18: 1:1336
      adjusted risk of tris 13+18:
      nt 1:6131
      biochemistry 1:19987
      nt&biochemistry <1:40000
      غربالگری دوم
      سن بارداری: 15 هفته و 5 روز
      afp 14.3
      mom of afp 0.51
      risk of ntd 1/7000
      با توجه به اینکه مقدار afp از حد مجازش کمتر است جای نگرانی هست؟
      خواهش میکنم جواب بدید.

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين دو مورد چک شود:

      ١- سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي NT را داشته باشد.
      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/1

      ٢- آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين دو آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص ٨٥٪‏ ريسك اش در محدوده كم خطر است.

      - يك AFP با محاسبه MoM در هفته ١٥ براي رد اختلالات طناب عصبي و جداره ديواره شكمي،

      - و يك آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی انجام دهيد.
     • سئوال:
      سلام.خسته نباشید. من آزمایش غربال اولم رو که انجام دادم ریسک داون یک به ۳۵۰بود و ازمایش دوم غربال بهم پیشنهاد شد.اما مرحله دوم رو در یک ازمایشگاه دیگه ک با ازمایشگاه مرحله اول متفاوت بود انجام دادم. و ریسک داون ۱ به ۱۶۲۰۰بود. و گفتن ک ریسک رفع شده.حالا سوال من اینه که طبق گفته شما بهتره دوآزمایش در یک مرکز انجام بشه و باتوجه به این توصیه شما میتونم به جواب مرحله دوم اطمینان کنم یا ارزشی نداره؟ممنون میشم راهنماییم کنید و از نگرانی درم بیارید.من بارداری اولم و خیلی نگرانم بابت این قضیه.چون الان هفته۳۱بارداریم و نمیدونم باید چیکار کنم.سونو آنومالی هم...

      جواب:
      نگران نباشید، اگر آنومالی اسکن تان هم نرمال بوده و NF کمتر از 5 میلی متر و NB هم دیده شده جای نگرانی نیست.
     • سئوال:
      سلام من هفته 12 آزمایش غربالگری و سونو دادم و همه چیز کاملا نرمال بوده و هفته 16 بارداری آزمایش کواد مارکر دادم که این نتخیجه رو بهم داده :
      MOM AFP : 0.77 و MOM uE3 : 0.90 و MOM hCG: 1.09 و mom inhibin-a 2.28
      down syndrome 1:502 و osb : 1: 38600 و trismoy 18 : 1:99000
      که در نهایت برام ده 60 درصد ریسک تریزومی 18
      لطفا با تفسیر جواب آزمایشم منو از نگرانی در بیارین ؟
      همچنین سونوی هفته 19 همه چیز کاملا نرمال بوده و مشکلی نداشته

      جواب:
      ** قبل از پاسخ به اين سئوال بايد طبق آخرين پروتکل کشوری برای غربالگری سندرم داون اين مورد چک شود:

      - آزمايشگاه هایی می توانند اين تست را انجام دهند كه علاوه بر رعايت يك سری مسائل مهم كنترل كيفی و تضمين كيفيت، حداقل ماهانه ٥٠٠ بيمار در هر پروتکل (سه ماهه اول و يا سه ماهه دوم) داشته باشند (برای كنترل دقيق Median MoM ماهانه).

      پس از چک اين آيتم جواب تست شما:

      با قدرت تشخيص ٨٠٪‏ ريسك اش در محدوده خطر بينابين است و دو توصيه می توان برايتان انجام داد:

      ١- ترجيحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخيص ٩٩٪)

      ٢- قابل قبول: انجام آنومالي اسكن دقيق در هفته ١٨ تا ٢٠ براي رد اختلالات ساختاري جنین و بررسی دقیق سافت مارکرهای سه ماهه دوم اختلالات آنوپلوئیدی و در صورت مثبت شدن هر يك از سافت ماركرها بيمار كانديد تست هاي تشخيصی شود (با قدرت تشخيص ٩٠٪).


      فقط دقت شود سونولوژیست بايد مدرك FMF برای انجام سونوي آنومالي اسكن را داشته باشد.

      براي اينكار اسم سونولوژيست را در سايت FMF كه در لينك ذيل است چك كنيد.

      بعد از ورود به اين لينك يك نقشه كل جهان می آيد، سپس برويد روى نقشه ايران و كليك كنيد تا اسامى پزشکان دارای اين مجوز در ايران بيايد.

      https://fetalmedicine.org/lists/map/attendants/4
     لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
     اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
     ابزارها

     جستجو در سایت

      

     ورود به سایت

     نام کاربری:
     کلمه عبور: