Loading...

سونوی تفصیلی یا آنومالی اسکن (بروز شده)

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداري : از هفته 15 تا 28 بارداري است . چون مرفولوژي كامل همه اندامها را داريم بررسي كامل شامل...

سونوی تفصیلی یا آنومالی اسکن (بروز شده)

 

سونوگرافي تفصیلی سه ماهه دوم

 

بروز شده در تاریخ 94/03/09

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداري : از هفته 15 تا 28 بارداري است . چون مرفولوژي همه اندامها کامل شده اند می توان یک ارزیابی دقیقی از ساختار آناتومیک جنین انجام داد. بررسي كامل شامل :

 

اندازه گيري دور مايع جنین، بررسي محل قرار گرفتن جفت و ساختار جفت و … 

توجه : 1ـ مطالعه بيومتريك در سه ماهه دوم بارداري از هفته 15 شروع تا هفته 28 ادامه دارد .
2ـ در اين سه ماهه دوم نيازي به پر بودن مثانه نيست چرا كه پر بودن امكان دارد ديواره خلفي یا پشتی رحم را به ديواره قدامي و یا جلویی فشار وارد کند و اشتباهاً جفت سرراهی یا Placenta previa گزارش كنيم در اين فاز مثانه بايد نيمه پر باشد.
اندازه‎گيري بيومتريك :

ـ بررسي B.P.D روتين انجام مي‎شود(B.P.D = فاصله بین دو استخوان گیجگاهی در سر می باشد)

ـ بررسي F.O )اكسي پوتو فرونتال) فقط در اليگوسفالي اندازه‎گيري مي‎شود .

 

خط Falx يا خط نيمكره مغزي كه كره مغز را به دو نيمكره تقسيم مي‎كند حتماً بايد در سونو اين خط ديده شود و يك Land mark مي‎باشد . عمل جذب و دفع مايع نخاع بايد در وانتريكول سوم انجام شود كه كم ديده مي‎شود و اگر واضح ديده شد معلوم مي‎شود كه اختلال در جذب و دفع مايع نخاعي را مطرح مي‎كند و اگر در داخل آن اكوفري هم باشد و وانتريكول جانبي من بزرگ باشد نشان دهنده هيدروسفالي ، مننگوسل و عفونتهاي توكسوپلاسموز را مي‎رساند .

خيلي مهم است كه با Structure سر جنين كاملاً سونولوژيست آشنا و اطلاعات كافي و تجربه كافي داشته باشد . به طور كلي اندازه‎گيري روتين در سر B.P.D مي‎باشد ولي اگر براكي سفال و هيدروسفالي باشد در اينجا اندازه‎گيري F.O در همين كوپ هم انجام مي‎دهيم .

براي بررسي مخچه كوپ را تغيير داده كه شكل يك بادام زميني است مخچه خودش مي‎تواند يك Land mark اندازه‎گيري سن جنين باشد كه فقط تا 24 هفته براي تعيين سن جنين به كار مي‎رود . كمي پائينترمي‎آئيم و در ناحيه گردن از نظر مننگوسل بررسي مي‎شود كه آيا وجود دارد يا نه بعد ساف تيشو گردن را اندازه‎ مي‎گيريم ( بافت نرم گردن كه در تريزومي 21 كلفت مي‎باشد ) . مرفولوژي فرم سر و شناختStructure سر مهم است . ممكن است فرم سر خاجي مانند (در بعضي بيماريها مثل سندرم آپرت ) ويا دوكي شكل و يا … باشد .

نكته :
درصد اشتباه اندازه‎گيري مخچه براي تعيين G.A كم مي‎باشد ولي كلاً در اندازه‎گيري جنين هميشه 10% اختلاف وجود دارد . چون ما تصوير يا image مي‎بينيم كه ممكن است كاذب باشد . مثلاً يك نقطه اكوژن كاذب و بي‎معنا داشته باشيم مثل موي جنين كه ممكن است تشخيص اشتباهي تومور داده شود . معده حتماً بايد ديده شود نبودن آن آترزي را مطرح مي‎كند .

 

جنسیت جنين :

اگر دولبيا ديده شد Female و اگر penis با حلقه اسكلروتوم ديده شد جنسيت جنين Male است . در هنگام سونو حتماً پاهاي بچه بايد باز باشد. اگر هنگام سونو پاهاي بچه بسته باشد و بند ناف جلو بيفتد و تشخيص اشتباهي Male داده ميشود بعضي وقتها كه بيضه ديلاته باشد هيدروسل را مي‎رساند و در تخمدانها هم ممكن است كيست تخمدان ديده شود .

 

حتماً بايد جفت دستها و حتماً با 5 انگشت ديده شود . گاه يك يا چند انگشت به هم مي‎چسبند و در تريزومي 21 شصت فرو رفته است و دست بسته و حالت مشت را دارد .

 

فرم اندازه فمور (استخوان ران) در تشخيص ديسپلازي مهم است و كوچكتر بودن آن نشان دهنده نانيسم است و بعد بايد اندازه كف پا هم گرفته شود . در كليه‎ها حتماً بايد كاليسها یا لگنچه و … ديده شود و اگر كيست ديده شود مطرح كننده كليه كيستيك است و اگر كليه ديده نشد مي‎تواند مطرح كننده آژنزي كليه باشد .

 

در سر B.P.D : دو نقطه وسط بايد يك Structure داشته بأشد . تا لاميد ، خط هليستوري ، فيستوري سيليويه ، يك برش بيضي مانند سر اگر ديده شد در اين صورت تصوير سر درست مي‎باشد . سپس مقدار مايع آمنيوتيك و … بررسي شود كه ممكن است Vernix در داخل مايع به صورت نقطه ديده شود وحتي ممكن است خون ديده شود . وجود نقاط اكوژن قوي و كلفت مي‎تواند مطرح كننده مكونيوم باشد . سپس بررسي محل قرار گرفتن قطر و گريد جفت باشد . گريد جفت مقدار كليسفيكاسيون در جفت را مي‎رساند و كلاً 4 گريد داريم ( 3ـ2ـ1ـ0 ) . هر چه سن جفت بالاتر باشد از حالت هموژني كم شده وكلسيفيكاسيون زياد مي‎شود و حدود هفته 8ـ37 بارداري بايد گريد جفت 3 باشد .

قطر جفت : در ايزوايمو نيزيشن ، ديابتي بودن مادر IUGR و … اندازه آن فرق مي‎كند . اگر گريد جفت 3 باشد قبل از هفته 32 ارزش خيلي بالا دارد و براي بچه بسيار خطرناك است .

اگر سطح جفت يكدست و هموژن باشد گريد جفت 1ـ0 است و هرچه مقدار كلسيفيكاسيون جفت بالا باشد سطح گريد جفت هم بالا مي‎رود .

ـ از هفته 14 آمنوره به بعد مي‎توان دقيق جفت را ديد كه قبل آن بصورت تروفوبلاست است .

 

ـ محيط شکم جهت بررسی اختلال رشد داخل رحمی (IUGR) مهم است كه محيط دور شكم رشد نكرده و فقط سر رشد كرده است .

 

علائم سونوگرافیک سه ماهه دوم در تریزومی ها

در صورت وجود بیش از یک مورد از مارکرهای خفیف ذیل، بیمار باید برای مشاورة ژنتیک ارجاع داده شود:

هایپوپلازی یا کوچک بودن استخوان بینی، رودة اکوژنیک (وجود یا توده با اکوژنیسیته بالا در ناحیه روده، افزایش ضخامت چین پشت گردن جنین،[1] اتساع لگنچة کلیوی،[2] سیستیک هایگروما،[3] کلینو ‌داکتیلی[4] (خم‌شدگی انگشت کوچک دست به سمت انگشت چهارم)، آترزی دئودنوم (فقدان قسمت ابتدایی روده کوچک)،[5] هیدرونفروز (تجمع مایع در کلیه ها)، کوتاهی استخوان ران، هیپوپلازی و یا فقدان بند وسط انگشت پنجم[6]، وجود فاصلة غیر طبیعی بین انگشت بزرگ و انگشت دوم[7]، موج غیر طبیعی در داکتوس ونوسوس[8] و یا هر گونه اختلال ساختاری یا رشدی در جنین.

5- یافته‌های سونوگرافی سه ماهة دوم در تریزومی 18 عبارتند از: سر توت‌فرنگی شکل، کیست کوروئید پلکسوس، عدم وجود کورپوس کالوزوم (دسته ی اعصاب وصل کننده دو نیمکره مغز)، بزرگی سیسترنا مگنا[9] (یکی از سه سوراخ اصلی در فضای زیر عنکبوتیه که مایع CSF[10] تولید شده از بطن چهارم را به بطن های جانبی و میانی منتقل می کند)، شکاف صورت[11]، کوچکی چانه، افزایش NF، نقایص قلبی، فتق دیافراگماتیک، آترزی مری، اگزومفالوس، شریان نافی منفرد[12]، اختلالات کلیوی، رودة اکوژن، میلومننگوسل، IUGR، کوتاه بودن اندام‌ها، آپلازی استخوان رادیوس (یکی از استخوان های ساعد)، انگشتان روی هم قرار گرفته[13]، پاچنبری و پاشنة پای برجسته[14].

6- یافته‌های سونوگرافی سه ماهة دوم در مورد تریزومی 13 عبارتند از: هولوپروزنسفالی[15] (نقص در پوشانده شدن قسمت قدامی مغز)، میکروسفالی، ناهنجاری‌های صورت، نقایص قلبی، کلیه‌های بزرگ و اکوژنیک، اگزومفالوس و پلی‌داکتیلی پٌست‌آگزیال.

7- در تریپلوئیدی، در صورتی که منشاء کروموزوم اضافه از پدر باشد، منجر به جفت مولار شده و در این موارد حاملگی به ندرت تا هفتة بیستم دوام می‌آورد. اگر منشاء کروموزوم اضافی از مادر باشد، حاملگی ممکن است تا سه ماهة سوم ادامه یابد. ساختمان جفت نرمال ولی کوچک است. در این موارد ونتریکولومگالی خفیف، کوچکی چانه، نقایص قلبی، میلومننگوسل، سین داکتیلی یا چسبندگی انگشتان[16] (2 تا 3 انگشت به هم چسبیده‌اند) و دفرمیتی انگشت پای هیچ-هایکر[17] شایع است.

8- یافته‌های سونوگرافی در مورد سندرم ترنر: کیست هایگرومای بزرگ در ناحیة گردن، ادم عمومی، افیوژن پلور، آسیت خفیف، نقایص قلبی، کلیة نعل اسبی (که در سونوگرافی ممکن است به صورت هیدرونفروز خفیف دوطرفه دیده شود).]3-1[

1

 [1] . nuchal thickness

[2] . renal calyceal dilation

[3] . cystic hygroma

[4] . clinodactyly

[5] . duodenal atresia

[6] . hypoplastic or absent mid-phalanx of the fifth digit

[7] . sandal gap

[8] . abnormal in the ductus venosus

[9] . cisterna magna

[10] . Cerebro Spinal Fluid (=CSF)

[11] . facila cleft

[12] . single umbilical artery

[13] . overlapping fingers

[14] . rocker bottom feet

[15] . holoprosencephaly

[16] . syndactyly

[17] . hitch-hiker toe deformityنظرات

 

 • سئوال:
  آیا لازم است پزشک این مورد سونو را درخواست کند یا مراجعه کننده بدون نسخه مورد پذیرش قرار می گیرد؟

  جواب:
  نه بدون نسخه هم قابل انجام است.
 • سئوال:
  سلام .من در هفته 31 بارداری هستم.
  در سونو یی که دادم با توجه به اندازه های دور سر جنین 49.6 و استخوان ران 55.3 گفته شد جنین حدود 10 روز عقب تر از حد معمول برای سن فعلی بارداری است و shorttening نسبی در اندامهای جنین دیده میشود که در درجه اول constitutional است.

  من خیلی نگران هستم. آیا با خوردن غذا این مشکل حل میشود؟

  جواب:
  خیر ولی بهتر است که یک سونوی دقیق در دو هفته دیگر انجام دهید. نتیجه جواب تست های غربالگری تان را برایم بنویسید.


  آیا جنین کوتوله است؟

  اصطلاحtib.l یعنی چی؟
 • سئوال:
  دکترم سونو گرافی سه بعدی نوشت ,انجام دادم, جوابش حاضر نشده بهم گفت جای نگرانی نیست و در بیشتر جنینها تفاوت در رشد سنی دور سر ,استخوان ران,دور شکم دیده میشود.هیچ نشانه ای از کوتولگی وجود ندارد.اگر اختلاف بیش از 2 هفته باشد نگران کننده است.نظر تون چیه؟آیا در سه بعدی احتمال خطا هست؟نگرانیم با تمام این حرفها کم نشده,خواهش میکنم توضیح بیشتری بدید.

  غربالگری:Age at term)yrs( 30.2
  T21 prior risk 1:944
  T18 prior risk 1:10602
  wehght (kg) 59
  gestational age 17 w +0 D
  determination method scan
  diabetic no Twin no
  smoker no ivf no
  previous preeclampsia hisstory no
  previous down s child history no previous NTDs history no


  calculated risks (at term(

  TRISOMY 21...

  جواب:
  با اطمینان 80% جواب شما در محدوده کم خطر است و سونوگرافی شما هم نشانه غیر طبیعی دیده نشده است.
 • سئوال:
  سلام ایااین سونوهای سه بعدی یااکوکاردیوگرافی برای مادروجنین خطرناک نیست چون تمام اینها اشعه وامواجندچرابایداینهاانجام شوداگرمیشودبرایم توضیح دهیدمن ازوقتی این مقاله هاراخواندم درسته علمیندولی خیلی نگران شدم.

  جواب:
  به طور کلی منفعت این روش ها از ضررهایش بیشتر است.
 • سئوال:
  سلام من هفته 33 هستم که دکتر گفت اب دور جنین زیاده میخواستم ببینم چه مضراتی داره خواهش میکنم کمکم کنید دارم از نگزانی میمیرم حد نرمال ان چقدر باید باشه؟

  جواب:
  به مقاله ای در همین زمینه در سایت ما در بخش برای بارداران مراجعه کنید.
 • سئوال:
  من در هفته 18 بارداری دو قلو هستم.در سونوگرافی چهار بعدی گرید هر دو جفت دو اعلام شده است آیا خطرناک است

  جواب:
  بهتر است دو الی 3 هفته دیگر مجدد بررسی سونوگرافیک انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من در هفته 36 بارداری هستم، من در اوایل بارداری به علت اینکه خونریزی داشتم، هر بار که به مطب دکترم می رفتم، برایم خودش سونوی معمولی انجام می داد و سونوگرافی آنومالی اسکن و سه بعدی نیز انجام داده ام، یعنی در کل حدود 10-12 بار سونو انجام داده ام، حال می خواهم بدانم این تعداد سونوگرافی برای جنین خطری را شامل می شود یا خیر؟ خیلی نگرانم؟
  خیر

  دکترم در هفته 36 بارداری نیز برایم سونوگرافی معمولی نوشته است البته اخرین بار 19 مهر سونوگرافی انجام داده ام، اما مجدد برایم نوشته است.
  و سوال دوم اینکه می خواستم بدانم آخرین سونوگرافی را کی باید...
  همان هفته 36
 • سئوال:
  با سلام
  من یک سوال داشتم
  دکتر قبلا در هفته 24 برای من سونوی سه بعدی، چهاربعدی نوشته بود، اما الان که نتیجه را مجدد نگاه می کنم دکتر سونوگرافی به جای سه بعدی در برگه جواب سونوی من نوشته است نتیجه سونوی کالر داپلر.
  من یکم ترسیدم سونوی سه بعدی، چهاربعدی با کالرداپلر چه فرقی دارد؟ کالرداپلر عوارض بیشتری دارد یا خیر؟چرا به جای سه بعدی، برای من کالرداپلر انجام داده است؟
  لطفا من را راهنمایی بفرمایید.

  با تشکر

  جواب:
  ریپورت سونو را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   با سلام و خسته نباشید
   فرموده بودید جواب سونوگرافی ام را برایتان بنویسم

   سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله

   حاملگی تک زنده با قرار طولی فعلا سفالیک در کاویته رحم رویت شد.
   جثه جنین براساس معیارهای FL:44mm
   AC:193mm
   HC:213mm
   BPD:60mmحدود 24 هفته و دو روز است.
   حفت فوندال قدامی است جنین پسر است-وزن جنین 677 گرم است. در بررسی D3 و D4
   CNS نرمال، GI نرمال، GUS نرمال، Face نرمال، MS نرمال
   نظریه: نرمال CDI جفت و جنین
   EDD:1391-09-14

   این نتیجه سونوگرافی سه بعدی من می باشد که دکتر به جای سه بعدی در بالای نتیجه نوشته بودند کالرداپلر
   که من را نگران کردند
   حال آیا تفاوت سه بعدی با کالرداپلر چه می...

   جواب:
   در بررسی D3 و D4
   در متن سونوگرافی نشانه آن است که سونوی سه بعدی و چهار بعدی هم انجام شده و اندامهای گزارش شده نرمال است.
 • سئوال:
  سلام من الان هفته 35 بارداری هستم.تو 34 هفته و 6 رفتم سونو گفت وزن پسرم 2500 . ولی هنوز بیضه ها داخل اسکرتوم نرفته ممکنه تا وقت زایمان پایین بیاد.لطفا واسم توضیح بدید من خیلی نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید امکان پایین آمدن زیاد است.
 • سئوال:
  با سلام،من هفته 36هستم و در چند روز گذشته سونوگرافی کردم،نتیجه سونوگرافی بصورت زیر بود:اما من یکم در مورد نتیجه نگرانم، لطفا من را راهنمایی کنید.رحم در وضعیت سفالیک،حرکات جنین و ضربان قلب نرمال، سن حاملگی براساس BPD،FL،AC،HC حدود 5/35 هفته است،جفت دارای ضخامت طبیعی می باشد،گرید آن III-II و در ناحیه Anterior قرار دارد.مایع آمینوتیک طبیعی است، FHR=152
  وزن 2542 گرم 34w5d
  FTA=75.15 cm 36w+4d
  AC= 30.73 cm 34w5d 2012.11.11
  FL= 6.75cm 34w5d 2012.11.11
  BPD=8.83cm 35w5d 2012.11.04
  BPD=8.60cm 34w5d 2012.11.11
  HC=32.51 cm 35w0d 2012.11.09
  من محاسبات بالا را از روی عکس سونوگرافی نوشتم و خودم که چک کردم با توجه به اینکه من در 35هفته و 5روز...

  جواب:
  نرمال است.
 • سئوال:
  با سلام
  من تو 11/6روز غربالگری انجام دادم.25سال سن دارم.اولین بارداریمه.جوابش این بود:
  Crl:53.9
  BPD:19.0
  HC:69.4
  NT:2.4mm
  NB:present
  BS/BSOB:present
  BS:0.39
  technically difficult due maternal body habitus.In case of normal karyotype,early heart assessment and sonographic contorol are suggested after6week.
  free-BHCG 31.89IU/1 0.961 MOM
  PAPP-A. 1.200IU/1. 0.552 MOM
  T21: 1.221 SCREEN POSITIVE
  T18 <1:20000
  T13 1:1179
  دارم از نگرانی میمیرم.رفتم دکتر گفت 16w2dبرم واسه آمنیو.میخواستم بدونم غربالگریم خیلی بده؟و میتونم. هفته 16برم آنومالی اسکن؟ لطفا جواب بدین خیلی نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید به هر حال ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و بهتر است تست تشخیصی انجام شود ولی به احتمال 99.5% جواب آمنیوسنتز تان نرمال می شود.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از سایت خوبتان
  اگر امکان هست نتایج آزمایش را تفسیر کنید و آیا نیاز به تست آمینوسنتز می باشد؟
  Age at term35.6
  T21 perior risk 1:377
  T18 perior risk 1:4192
  T13 perior risk 1:10946
  weight:87
  gestational age at biochemistry:13w+1D
  gestational age at SCAN:13w+0D
  TRISOMY21 1:662
  TRISOMY18 <1:30000
  TRISOMY13 <1:30000
  FBHCG: 33:00
  PAPP-A 2820
  نظریه آزمایشگاه نیلو می باشد.

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و باید تست کواد را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را انجام داده و بر مبنای آن قضاوت کنیم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام
  در ارتباط با پیغام قبلی NT:2.2mm می باشد
  و همچنین می خواستم علت تفاوت سن در سونوگرافی ها با سن تشکیل جنین را بدانم؟
  در صورت چقدر اختلاف جای نگرانی می باشد؟

  سئوال:
  محل پاسخ به سئوالات جدید از جایی دیگر گذاشته می شود و دسترسی به سئوالات قبلی وجود ندارد.
  معمولاً وقتی 6 پریود قبل از بارداری منظم نباشد ملاک قضاوت سن سونوگرافیک می باشد و در این موارد اختلاف بین سن پریودی و سن سونوگرافیک ارزشی ندارد.
 • سئوال:
  باسلام.من در هفته 15 بارداری آزمایش غربالگری دادم متاسفانه دکترم سونوی nt رو دیر برام تجویز کرد.لطف کنید جواب آزمایش منو تحلیل کنید.
  Ag 31.9
  T21 prior Risk 1 : 751
  T18 prior Risk 1 : 8413
  Weight 63
  AFP U/ml 1.74
  HCG mlu/ml 0.82
  UE3 ng/ml 0.61
  Inhibin A pg/ml 1.33
  TRISOMY 21 : 1:4296 screen negative
  TRISOMY 18 : <1:30000 screen negative
  SLOS: <1:30000 screen negative
  NTDs: 1:674
  درضمن چون سونی ان تی ندادم نگرانم لطفا راهنمایم کنید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از زحمات شما
  بنده سونوگرافی آنومالی اسکن انجام داده و نتایج به شرح زیر می باشد

  لطفا تفسیر نمایید بازهم تشکر می کنم

  تصویر یک جنین زنده با ضربان قلب طبیعی 152minو حرکات سوفالیک داخل رحم و حرکات طبیعی

  سن جنین bpd=47 fl=35 معادل 20هفته

  حجم مایع آمونیاک طبیعی است

  جفت با نمای طبیعی و گرید 1به صورت غیر پرویا در جداره قدامی میانی و ولترال چپ قراردارد

  در بررسی اختلالات مادر زادی جنین قسمتهای مختلف بررسی شد و هیچگونه اختالال یا ضایعه مادرزادی دیده نشد

  Nuchal fold thickening طبیعی و معادل 3.6mm است

  Nasal bone با طول 7.7mmبا نمای طبیعی دیده شد

  کانال...

  جواب:
  سونویتان نرمال هست.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من در هفته سی و یک بارداری سونورو انجام دادم که نتیجه اش به شرح ذیل بود
  جنین واحد و زنده است ، تعداد ضربان قلب ۱۲۵ پ میزان AF طبیعیست ، پرزانتاسیون جنین بریج است ،
  جفت گرید صفر و فوندال خلفی می باشدAbruption brevia mass دیده نمی شود
  پارامترهای بیومتریک
  Bpd 74mm
  Hc 288mm
  Ac 239 mm
  Fl 59 mm
  Efw 1315 gr
  Ave 30w+ 1d
  دکتر گفته احتمال مشکل ژنتیکی هست دارم از نگرانی میمیرم الانم تعطیله و سونوی داپلر نمی تونم بگیرم ایا به احتمال قوی بچم ناقصه ؟چ

  جواب:
  دلیل وجود مشکل ژنتیکی چیست؟ شاید سونویتان را کامل برایم ننوشته اید تمام عدد ها به همراه تخمین سن شان را دقیق برایم بفرستید و یا سونویتان را برایم فکس کنید.
 • سئوال:
  بهترین زمان سونوی آنومالی در چند هفتگی است؟

  جواب:
  18+0 تا 6+20 هفتگی
 • سئوال:
  سلام
  من در هفته 36 بارداری هستم( 36 هفته 3 روز) تقریبا از یکماه و نیم قبل به من گفتند جنین FGR هست و وزن و اندازه دور شکم پایین.
  الان وزن رسیده به 2500 و AC:285 , HC:313
  غربالگری مرحله 1 و 2 و NIFTY رو هم در آزمایشگاه شما انجام دادم و همه چی طبیعی بود البته من 42 ساله هستم با سابقه 3 سقط
  و این بچه هم ای وی اف نیست
  سوالم اینه که بچه من فقط ریزه یا مشکلی ژنتیکی داره؟
  چون اندازه سرش در این هفته آخر همانطور که میبینید از دور شکم کوچکتره
  نمودار رشدش 9% شده که یک ماه و نیم قبل 2% بود ولی رشد AC همون 2% مونده
  نظر شما برام مهمه
  ممنون

  جواب:
  افتراق IUGR از SGA (یعنی به طور غیرپاتولوژیک جثه بچه کوچکتر از حد طبیعی است) طبق معیارهای مختلف فرق می کند. بعضی اوقات نمودار رشد زیر 5% ملاک است و بعضی مواقع زیر 10%. ولی در مادرانی که به هر دلیلی تغذیه مناسبی در دوران بارداری نداشتند این مسئله زیاد دیده می شود ولی اگر وزن جنین بالای 2500 گرم شود خیلی جای نگرانی وجود ندارد.
 • سئوال:
  سلام‌خسته نباشید.من درهفته ۳۴ بارداری هستم و جواب سونوی من این هست‌که ساعتی پیش انجام دادم:
  BPD:78mm
  FL:67mm
  Ac:300mm
  Weight:2316gr
  این‌سونو در پی سونو قبلی انجام‌شد‌که در هفته ۳۱ انجام دادم و مثل اینکه‌دکتر زنان بهم‌گف سر بچه‌کوچک هست.آیا الان‌هم‌مشکلی هست؟ چون درجلوی سر بچه الان نوشته:31w4d.ینی سرش تقریبا دوهفته عقبه.من خیلی نگرانم

  جواب:
  به هر حال چوی بیشتر از دو هفته از متوسط سن جنین کوچکتر است نیاز به پیگیری بیشتری دارد.
 • سئوال:
  سلام من درهفته شانزده بارداری هستم رفتم سونوگرافی نوشته سپتابه ای به قطر دو میلیمتر مشاهده شد میخواستم بپرسم چیه و در اثر چی به وجود می آید ممنون

  جواب:
  سئوالتان ناقص می باشد چون سپتا به معنی دیواره می باشد و باید دید این دیواره در کجا گزارش شده است.
  • سئوال:
   نوشته یک سپتابه به قطر 2 میلیمتر در کاویته رحم مشاهده شد.
   حاملگی اولم هست و نوشته وزن جنین 170 گرم میخواستم ببینم وزنش چه جوریه

   جواب:
   مشکلی نیست. طبیعی است.
 • سئوال:
  ممنون بابت پاسخ سوالم.اما من دقیقا در۳۳ هفته و ۳ روز سونو انجام دادم.و گفتن‌که pbd به اندازه ی ۳۱ هفته و چهارروز هست.که میشه دقیقا ۱۳ روز.یعنی از دوهفته بیشتر نیست.آیا بازهم جواب شما نیاز به پیگیری بیشتر هست؟

  جواب:
  بطور طبیعی زیر 2 هفته اختلاف نیاز به پیگیری خاصی ندارد.
 • سئوال:
  سلام سونو آنومالی انجام دادم کهcrl. ac.fl.bpdرا دکتر عدد ننوشته فقط با توجه به سن دقیق است خیلی نگرانم آیا احتیاج به سونوی تکمیلی تری دارم

  جواب:
  ریپورت کامل سونو را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام سونوی انومالی من در 21 هفته و4 روز به شرح زیر هست لطفا ببینید نرمال هست
  ac154mm
  bpd48
  fl 29
  حدود20 هفته و اروز
  efw 330g

  جواب:
  خوب است.
 • سئوال:
  باسلام
  نتایج سونوی سه ماهه اول من خوب بود ولی چون در آزمایش غربالگری در محدوده پرخطر قرار داشتم، پزشکم انجام سونوگرافی آنومالی و تست کواد مارکر در هفته 15 را نوشته، سوال من این است که آیا انجام سونوگرافی انومالی در هفته 15 بارداری زود نیست و نتایج لازم از این سونو گرافی در این هفته حاصل می شود؟ چون من همه جا دیدم که این سونو در بین هفته های 18 تا 20 باید انجام شود، آیا انجام سونو آنومالی در هفته 15 بارداری صحیح است؟ لطفا مرا راهنمایی نمایید. با تشکر

  جواب:
  به این سونو در این هفته ها مینی آنومالی اسکن گفته می شود و می تواند اطلاعات خوبی به ما بدهد. هر چند که قدرت تشخیص آن در حد آنومالی اسکن نمی باشد.
 • سئوال:
  با سلام نتایج آزمایش غربالگری سه ماهه اول من
  Trisomy 21: 1:221
  Trisomy 18: 1:11600
  Trisomy 13: 11600
  است، سوال من این است که با این نتایج بهتر است آزمایشات کواد مارکر را در همان مرکز قبلی را انجام دهم و منتظر نتیجه آن باشم یا مستقیما برای انجام آمینوسنتز اقدام کنم، لطفا من را راهنمایی کنید چون خیلی خیلی نگرانم، ممنون

  جواب:
  بله بهتر است آزمایشات کواد مارکر را در هفته 15 در همان مرکز قبلی را انجام دهم و منتظر نتیجه پروتکل سکوئنشیال باشید.
 • سئوال:
  با سلام من در 15 هفته و 3 روزه گی بارداری هستم در سونوگرافی و آزمایش غربالگری همه چیز طبیعی گزارش شده بود به جز جفت که قدامی و کمی پایین بود. این چند روز خیلی این با این مورد برخورد کردم که مادرانی می گفتند بعد از انجام سونوگرافی متوجه مرگ جنین در رحم شدند و علائمی هم در مدتی که بچه مرده بود نداشتند. الان من خیلی نگران فرزندم هستم و میخوام بدونم آیا قبل از سونوگرافی آنومالی نیاز به سونوی دیگه ای هست یا نه. چطور می تونم از سلامت بچم مطلع بشم؟
  با تشکر

  جواب:
  نگرانی بی مورد به خودتان راه ندهید. نیاز به انجام سونوی دیگری ندارید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید توضیح سونو گرافی که دیروز انجام دادم به این صورت هست با توجه به آخرین زمان پریود من که 6آذر بوده و اختلاف سن بین FL و BPD آیا مشکلی وجود دارد؟
  FL=57 30w
  BPD=76 30w5d
  AC=265 30w5d
  وزن جنین 1600 گرم
  ممنون میشم اگه بگید این اعداد نرمال هستند یا خیر؟

  جواب:
  بله نرمال هستند و این اختلاف در این سن بارداری طبیعی است.
 • سئوال:
  با سلام وخسته نباشیددر هفته 19بارداری هستم سونو و آزمایش غربالگری هفته12رو انجام دادم و همه چیز نرمال بوده سونو و آزمایش سلامت جنین رو در 17هفتگی انجام دادم سونوی سه بعدی که همه چیز نرمال بود اما أزمایشم در قسمت پایین نمودار جلوی واژه open spina bifida کلمه screen postive نوشته شده و أزمایشم به شرح زیر است afp 113.4
  ue3 4.40
  hcg 19030.0
  lnhibin_a 151.1
  down syndrome <1:50000
  age alone 1:1290
  equivalent age risk <15.0
  osb 1:49
  trisomy18 1:99000
  ممنون میشم راهنماییم کنید درضمن 26سالمه بارداری دومم هست بچه اولم 2سالشه وسالمه

  جواب:
  مجددأ AFP با محاسبه MoM را تکرار کنید اگر MoM دومی کمتر از MoM اولی برای AFP شد با توجه به نرمال بودن سونوگرافی جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  آیا باید در همون مرکز آزمایش قبلی آأزمایشم رو تکرار کنم ? آیا آزمایشگاه دیگه ای میشه فرم?

  جواب:
  غربالگری مرحله اول و دوم باید در یک مرکز انجام شود.
 • سئوال:
  سلام
  در هفته 12 و 15 بارداری غربالگری مرحله 1 و 2 را در آزمایشگاه نیلو انجام دادم و جوابش را برایتان ارسال کردم که برایم تفسیر کردید با احتمال 80% در محدوده کم خطر هستم.
  حالا دکتر سونوگرافی سه بعدی و اکوکاردیوگرافی را واگذار به خودم نموده و می گوید اگر دوست داری انجام بده و اجباری ندارد.
  بنظر شما انجام بدهم؟
  این دو مورد خطری برای جنینم ندارد.
  قابل ذکر است که سابقه بیماری قلبی و یا استفاده از داروهای اعصاب و ... را ندارم.

  جواب:
  آنومالی اسکن را در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  میخواستمم بدونم میتونم در هفته ۱۶ سونوی آنومالی رو انجام بدم؟ چون جنین کوچیکه آیا همه چی مشخصه؟

  جواب:
  بعضی از موارد (مثل ساختار گوش، وجود چشم ها و ...) قابل تشخیص نیست.
 • سئوال:
  این سونو مشکلات مغزی مثل عقب ماندگی ذهنی هم نشان می دهد.

  جواب:
  تا 80% اختلالات ناشی از مشکلات کرموزومی
 • سئوال:
  سلام بنده هفته17و5روز غربالگری دوم را دادم بارداری دوقلو وهر دو پسرند سنم 28 وزنم 77 و اولین بارداری من هست لطفا درمورد ازمایشات کمک کنید
  4.6 (esteriol(uncnjugated e3
  beta hcg titre 26752.00
  inhibin a 422
  alpha.feto.protein 32.3
  trisomy21 1:1030
  trisomy18 <1:30000
  slos <1:30000
  ntds 1:8134
  ممنون اگه جواب ازمایش را تفسیرکنید نگرانم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  درسونوی نوزده هفته(basic anomali scan+genetic sonografi


  (Abdomen&pelvis kidneys( normal
  و نوشته شده:
  (bi lateral physiologic pyelectasia (<3.5mm
  این یعنی چی؟

  جواب:
  سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  باسلام در هفده هفته و چهارروز سونوانومالی انجام دادم. همه چیز نرمال اعلام شد ولی سونوگرافیست گفت هفته بیست وچهارم نوبت بعدی باشه کامنت روهم در برگه اینطور توضیح دادن
  Ilm:in this age of pregnancy fetal anomaly is not seen
  Comment:normal basic anomaly scan doesent exclude all fetal structure,chromosomal or late onset abnormalities control sonography about24weeks is recommended
  البته پزشک معالجم گفتن نیازی نیست سونوانجام شه در. ازمایشهای غربالگری هم مشکلی نبوده
  خواهشمیکنم راهنماییم کنید

  جواب:
  طبق توصیه پزشکتان عمل کنید.
 • سئوال:
  سلام.سونو هفته 16 رفتم.لطفا مرا در جریان بگذارید
  fetus:single
  fetal heart:ok
  fetal activity:ok
  persentation:transverse
  placental position:posterior-low lying
  amniotic fuluid:normal volume
  b . p . d:33 mm
  ac:108 mm
  f.l:21 mm
  average estimated age:16 w + 3d
  efw:160 gr
  cervical length :34 mm

  جواب:
  تقریبأ خوب است و با پزشکتان هم مشورت کنید.
 • سئوال:
  ببخشید یعنی چی خوب است؟کجاش مشکله؟؟؟؟؟
  خاطره هستم.
  سئوال:
  سلام.سونو هفته 16 رفتم.لطفا مرا در جریان بگذارید
  fetus:single
  fetal heart:ok
  fetal activity:ok
  persentation:transverse
  placental position:posterior-low lying
  amniotic fuluid:normal volume
  b . p . d:33 mm
  ac:108 mm
  f.l:21 mm
  average estimated age:16 w + 3d
  efw:160 gr
  cervical length :34 mm

  جواب:
  تقریبأ خوب است و با پزشکتان هم مشورت کنید.

  جواب:
  به غیر از پایین بودن جفت (که فعلأ خیلی اهمیت ندارد) بقیه خوب است.
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: