Loading...

سونوی تفصیلی یا آنومالی اسکن (بروز شده)

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداري : از هفته 15 تا 28 بارداري است . چون مرفولوژي كامل همه اندامها را داريم بررسي كامل شامل...

سونوی تفصیلی یا آنومالی اسکن (بروز شده)

 

سونوگرافي تفصیلی سه ماهه دوم

 

بروز شده در تاریخ 94/03/09

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداري : از هفته 15 تا 28 بارداري است . چون مرفولوژي همه اندامها کامل شده اند می توان یک ارزیابی دقیقی از ساختار آناتومیک جنین انجام داد. بررسي كامل شامل :

 

اندازه گيري دور مايع جنین، بررسي محل قرار گرفتن جفت و ساختار جفت و … 

توجه : 1ـ مطالعه بيومتريك در سه ماهه دوم بارداري از هفته 15 شروع تا هفته 28 ادامه دارد .
2ـ در اين سه ماهه دوم نيازي به پر بودن مثانه نيست چرا كه پر بودن امكان دارد ديواره خلفي یا پشتی رحم را به ديواره قدامي و یا جلویی فشار وارد کند و اشتباهاً جفت سرراهی یا Placenta previa گزارش كنيم در اين فاز مثانه بايد نيمه پر باشد.
اندازه‎گيري بيومتريك :

ـ بررسي B.P.D روتين انجام مي‎شود(B.P.D = فاصله بین دو استخوان گیجگاهی در سر می باشد)

ـ بررسي F.O )اكسي پوتو فرونتال) فقط در اليگوسفالي اندازه‎گيري مي‎شود .

 

خط Falx يا خط نيمكره مغزي كه كره مغز را به دو نيمكره تقسيم مي‎كند حتماً بايد در سونو اين خط ديده شود و يك Land mark مي‎باشد . عمل جذب و دفع مايع نخاع بايد در وانتريكول سوم انجام شود كه كم ديده مي‎شود و اگر واضح ديده شد معلوم مي‎شود كه اختلال در جذب و دفع مايع نخاعي را مطرح مي‎كند و اگر در داخل آن اكوفري هم باشد و وانتريكول جانبي من بزرگ باشد نشان دهنده هيدروسفالي ، مننگوسل و عفونتهاي توكسوپلاسموز را مي‎رساند .

خيلي مهم است كه با Structure سر جنين كاملاً سونولوژيست آشنا و اطلاعات كافي و تجربه كافي داشته باشد . به طور كلي اندازه‎گيري روتين در سر B.P.D مي‎باشد ولي اگر براكي سفال و هيدروسفالي باشد در اينجا اندازه‎گيري F.O در همين كوپ هم انجام مي‎دهيم .

براي بررسي مخچه كوپ را تغيير داده كه شكل يك بادام زميني است مخچه خودش مي‎تواند يك Land mark اندازه‎گيري سن جنين باشد كه فقط تا 24 هفته براي تعيين سن جنين به كار مي‎رود . كمي پائينترمي‎آئيم و در ناحيه گردن از نظر مننگوسل بررسي مي‎شود كه آيا وجود دارد يا نه بعد ساف تيشو گردن را اندازه‎ مي‎گيريم ( بافت نرم گردن كه در تريزومي 21 كلفت مي‎باشد ) . مرفولوژي فرم سر و شناختStructure سر مهم است . ممكن است فرم سر خاجي مانند (در بعضي بيماريها مثل سندرم آپرت ) ويا دوكي شكل و يا … باشد .

نكته :
درصد اشتباه اندازه‎گيري مخچه براي تعيين G.A كم مي‎باشد ولي كلاً در اندازه‎گيري جنين هميشه 10% اختلاف وجود دارد . چون ما تصوير يا image مي‎بينيم كه ممكن است كاذب باشد . مثلاً يك نقطه اكوژن كاذب و بي‎معنا داشته باشيم مثل موي جنين كه ممكن است تشخيص اشتباهي تومور داده شود . معده حتماً بايد ديده شود نبودن آن آترزي را مطرح مي‎كند .

 

جنسیت جنين :

اگر دولبيا ديده شد Female و اگر penis با حلقه اسكلروتوم ديده شد جنسيت جنين Male است . در هنگام سونو حتماً پاهاي بچه بايد باز باشد. اگر هنگام سونو پاهاي بچه بسته باشد و بند ناف جلو بيفتد و تشخيص اشتباهي Male داده ميشود بعضي وقتها كه بيضه ديلاته باشد هيدروسل را مي‎رساند و در تخمدانها هم ممكن است كيست تخمدان ديده شود .

 

حتماً بايد جفت دستها و حتماً با 5 انگشت ديده شود . گاه يك يا چند انگشت به هم مي‎چسبند و در تريزومي 21 شصت فرو رفته است و دست بسته و حالت مشت را دارد .

 

فرم اندازه فمور (استخوان ران) در تشخيص ديسپلازي مهم است و كوچكتر بودن آن نشان دهنده نانيسم است و بعد بايد اندازه كف پا هم گرفته شود . در كليه‎ها حتماً بايد كاليسها یا لگنچه و … ديده شود و اگر كيست ديده شود مطرح كننده كليه كيستيك است و اگر كليه ديده نشد مي‎تواند مطرح كننده آژنزي كليه باشد .

 

در سر B.P.D : دو نقطه وسط بايد يك Structure داشته بأشد . تا لاميد ، خط هليستوري ، فيستوري سيليويه ، يك برش بيضي مانند سر اگر ديده شد در اين صورت تصوير سر درست مي‎باشد . سپس مقدار مايع آمنيوتيك و … بررسي شود كه ممكن است Vernix در داخل مايع به صورت نقطه ديده شود وحتي ممكن است خون ديده شود . وجود نقاط اكوژن قوي و كلفت مي‎تواند مطرح كننده مكونيوم باشد . سپس بررسي محل قرار گرفتن قطر و گريد جفت باشد . گريد جفت مقدار كليسفيكاسيون در جفت را مي‎رساند و كلاً 4 گريد داريم ( 3ـ2ـ1ـ0 ) . هر چه سن جفت بالاتر باشد از حالت هموژني كم شده وكلسيفيكاسيون زياد مي‎شود و حدود هفته 8ـ37 بارداري بايد گريد جفت 3 باشد .

قطر جفت : در ايزوايمو نيزيشن ، ديابتي بودن مادر IUGR و … اندازه آن فرق مي‎كند . اگر گريد جفت 3 باشد قبل از هفته 32 ارزش خيلي بالا دارد و براي بچه بسيار خطرناك است .

اگر سطح جفت يكدست و هموژن باشد گريد جفت 1ـ0 است و هرچه مقدار كلسيفيكاسيون جفت بالا باشد سطح گريد جفت هم بالا مي‎رود .

ـ از هفته 14 آمنوره به بعد مي‎توان دقيق جفت را ديد كه قبل آن بصورت تروفوبلاست است .

 

ـ محيط شکم جهت بررسی اختلال رشد داخل رحمی (IUGR) مهم است كه محيط دور شكم رشد نكرده و فقط سر رشد كرده است .

 

علائم سونوگرافیک سه ماهه دوم در تریزومی ها

در صورت وجود بیش از یک مورد از مارکرهای خفیف ذیل، بیمار باید برای مشاورة ژنتیک ارجاع داده شود:

هایپوپلازی یا کوچک بودن استخوان بینی، رودة اکوژنیک (وجود یا توده با اکوژنیسیته بالا در ناحیه روده، افزایش ضخامت چین پشت گردن جنین،[1] اتساع لگنچة کلیوی،[2] سیستیک هایگروما،[3] کلینو ‌داکتیلی[4] (خم‌شدگی انگشت کوچک دست به سمت انگشت چهارم)، آترزی دئودنوم (فقدان قسمت ابتدایی روده کوچک)،[5] هیدرونفروز (تجمع مایع در کلیه ها)، کوتاهی استخوان ران، هیپوپلازی و یا فقدان بند وسط انگشت پنجم[6]، وجود فاصلة غیر طبیعی بین انگشت بزرگ و انگشت دوم[7]، موج غیر طبیعی در داکتوس ونوسوس[8] و یا هر گونه اختلال ساختاری یا رشدی در جنین.

5- یافته‌های سونوگرافی سه ماهة دوم در تریزومی 18 عبارتند از: سر توت‌فرنگی شکل، کیست کوروئید پلکسوس، عدم وجود کورپوس کالوزوم (دسته ی اعصاب وصل کننده دو نیمکره مغز)، بزرگی سیسترنا مگنا[9] (یکی از سه سوراخ اصلی در فضای زیر عنکبوتیه که مایع CSF[10] تولید شده از بطن چهارم را به بطن های جانبی و میانی منتقل می کند)، شکاف صورت[11]، کوچکی چانه، افزایش NF، نقایص قلبی، فتق دیافراگماتیک، آترزی مری، اگزومفالوس، شریان نافی منفرد[12]، اختلالات کلیوی، رودة اکوژن، میلومننگوسل، IUGR، کوتاه بودن اندام‌ها، آپلازی استخوان رادیوس (یکی از استخوان های ساعد)، انگشتان روی هم قرار گرفته[13]، پاچنبری و پاشنة پای برجسته[14].

6- یافته‌های سونوگرافی سه ماهة دوم در مورد تریزومی 13 عبارتند از: هولوپروزنسفالی[15] (نقص در پوشانده شدن قسمت قدامی مغز)، میکروسفالی، ناهنجاری‌های صورت، نقایص قلبی، کلیه‌های بزرگ و اکوژنیک، اگزومفالوس و پلی‌داکتیلی پٌست‌آگزیال.

7- در تریپلوئیدی، در صورتی که منشاء کروموزوم اضافه از پدر باشد، منجر به جفت مولار شده و در این موارد حاملگی به ندرت تا هفتة بیستم دوام می‌آورد. اگر منشاء کروموزوم اضافی از مادر باشد، حاملگی ممکن است تا سه ماهة سوم ادامه یابد. ساختمان جفت نرمال ولی کوچک است. در این موارد ونتریکولومگالی خفیف، کوچکی چانه، نقایص قلبی، میلومننگوسل، سین داکتیلی یا چسبندگی انگشتان[16] (2 تا 3 انگشت به هم چسبیده‌اند) و دفرمیتی انگشت پای هیچ-هایکر[17] شایع است.

8- یافته‌های سونوگرافی در مورد سندرم ترنر: کیست هایگرومای بزرگ در ناحیة گردن، ادم عمومی، افیوژن پلور، آسیت خفیف، نقایص قلبی، کلیة نعل اسبی (که در سونوگرافی ممکن است به صورت هیدرونفروز خفیف دوطرفه دیده شود).]3-1[

1

 [1] . nuchal thickness

[2] . renal calyceal dilation

[3] . cystic hygroma

[4] . clinodactyly

[5] . duodenal atresia

[6] . hypoplastic or absent mid-phalanx of the fifth digit

[7] . sandal gap

[8] . abnormal in the ductus venosus

[9] . cisterna magna

[10] . Cerebro Spinal Fluid (=CSF)

[11] . facila cleft

[12] . single umbilical artery

[13] . overlapping fingers

[14] . rocker bottom feet

[15] . holoprosencephaly

[16] . syndactyly

[17] . hitch-hiker toe deformityنظرات

 

 • سئوال:
  من یک مرتبه سه روز پیش نتایج انومالی اسکن و اکوی قلب را فرستاده بودم و گفته بودم 19 هفته هستم در ضمن afp هم انجام دادم که طبیعی بود
  19 هفته و یک روزگی سونوی انومالی جنین انجام دادم که همه چیز طبیعی بود به غیر از اینکه نوشته بود تصویر کانون های ایزوله به قطر 1.18mm و 1.33mm در داخل بطن قلب جنین رویت می شود که با توجه به منفی بودن سایر مارکرهای آنوپلوئیدی و low risk بودن بیمار می تواند یافته ای ایزوله باشد با این حال اکوی قلب جنین توصیه می شود.
  که من اکوی قلب جنین انجام دادم که جوابش این بود
  There are 2 echogenic foci in Lvot and RV
  apex, in the location of LV anteomedial and RV anterior muscle NRGA
  Adrop out of defect of...

  جواب:
  با صلاحدید پزشکتان بهتر است یک مشاوره پریناتولوژی هم انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام، هفته30 بارداری هستم در هفته29 سونوگرافی انجام دادم که نتيجه آن به شرح زیر است:
  FL 50 mmبرابر با27 هفته
  Bpd 80mmبرابر با 32 هفته و1 روز
  Ac 249mm برابر با 29 هفته و1 روز
  Hc 296mm برابر با 32 هفته و5روز
  Efw برابر با 1310 گرم
  نسبت طول فمور به کف پا 91 درصد، طول فمور و هومروس کوتاهتر از حد عادی است که داورفیسمهای خفیفی نظیر هیپوکوندروپلازیا می توانند این نما را ایجاد کند.
  نتیجه سونو رو به چند پزشک نشان دادم یکی از پزشکان می گه جنین ما کوتاه قده ولی یک پزشک ديگه ميگه کوتوله است و مشکل داره، تو رو خدا منو راهنمایی کنید خیلی نگرانم. ضمنا خانواده شوهرم دارای جمجمه های درشتی...

  جواب:
  توصیه می کنم سریعأ با یک متخصص پریناتولوژی مشاوره کنید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباسید.من 17 هفته باردارم. در 12 هفتگی طول سرویکسم 31 ودر 14 هفتگی 32 و در 17 هفتگی 30 بود.خیلی نگرانم تغیرات طول سرویکسم زیاده؟ خطرناکه؟باعث زایمان زودرس میشه؟در ضمن جنین بریچ هم هست. خطرناکه؟ ممنون میشم پاسخ بدید.

  جواب:
  طبق معیارهای جدید خیلی جای نگرانی ندارد ولی بهتر است با پزشکتان مشورت کنید و تا آنموقع از سکس و نشستن طولانی مدت در ماشین خودداری کنید.
 • سئوال:
  با سلام
  من در هفته18 سونوی آنومالی انجام دادم.همه ی گزارشات طبیعی بود.جفت رو به صورت فوندال انتریور ذکر کرده، واندازه nf=3/2,nb=3/9 گزارش شده.میدونم که nbضخامت تیغه بینی است،میخواستم بدونم nfچیست؟
  ضخامت منطقه شفاف پشت گردن به همراه اندازه پوست

  و آیا این مقادیر نرمال است یا نه؟
  بله

  یه سوال دیگه هم دارم:من غربالگری nt رو انجام دادم.همه ی مارکر ها در محدوده کم خطر بودند و اندازه nt در 13 هفته 1.8 بود. باتوجه به این موارد و نرمال بودن سونوی آنومالی، به نطر شما انجام تست کواد مارکر لازم است یا خیر؟
  یک تست AFP با محاسبه MoM در هفته 15 برای رد اختلالات طناب عصبی انجام دهید.

  ضمنا 29سال سن دارم و فرزند دومم رو باردارم.
  ممنون از توجه و پاسخگویی تون
 • سئوال:
  سلام من جواب انومالیم رو گرفتم میشه برام بخونین؟
  Brain
  Caum so:OK
  Lat.uentricle=4.3mm:ok
  Cerebellum:OK
  Cisterns magna=3.6mm::OK
  Choroid plexus:OK
  NFL=3.4mmok
  Abdomen
  Diaphragm:OK
  Stomach:OK
  Kidney:OK
  Intestine echo:OK
  Bladder:OK
  Cord insertion:OK
  3vc:OK
  Spine:OK
  Face:OK
  Nasal bone=5mm:OK
  Fhr:157
  4.chamber:OK
  Limbs:(12long bones(:present
  1.6mm echogenic in tracardac focus is seen in left yen tr ic left of fetal heart(a soft marker)

  جواب:
  بطور کلی سونویتان خوب هست ولی بدلیلی وجود اکوژنیک کاردیاک فوکوس، بهتر است ریسک غربالگری تان را برایم می نوشتید.
 • سئوال:
  معذرت ا ینام تو برگه انومالی اسکن بود
  ولی درمورد ریسک چیزی ننوشتن
  Efw:274
  Placrntal location:posterior. Grade1
  Afi:normal
  تشخیص سونوگرافی که رفتم این بود که اکو قلب جنین انجام بدم و تو نسل امید انجام دادم اینم نتیجش:
  Conclusion:normal fetal heart at this age of pregnancy.
  چیز خاصی ننوشته دیگه دکترمم برام دوهفته بعد نوبت زده خیلی حالم بده میترسم

  جواب:
  منظور من ریسک تریزومی 21 در پروتکل های غربالگری سه ماهه اول و یا دوم می باشد.
 • سئوال:
  با سلام در سونوگرافي انومالي تصوير كيست به قطر ٥ ميليمتر در پلكسوس كروييد جنين به صورت يكطرفه مشاهده ميشود ، در ضمن سن حاملگي بر مبناي طول فمور برابر است با ١٧ هفته و ٣ روز و بر مبناي محيط سر ١٧ هفته و ٤ روز ، خيلي نگرانم ، در ضمن فقط غربالگري اول انجام شد در هفته ١١ كه دكتر گفت همه چيز نرماله و نياز به غربالگري دوم ندارد ، بابت كيست خيلي نگرانم

  جواب:
  ریسک تریزومی 18 در غربالگری سه ماهه اول چند بود و عدد AFP MoM در غربالگری سه ماهه دومتان را هم برایم بنویسید.
 • سئوال:
  1:99000 غربالگري اول چون هيچ مشكلي نداشت به تشخيص دكتر غربالگري دوم انجام نشد ، تو رو خدا زود جوا ب بدين خيلي نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید با توجه به این عدد ریسک اصلاح شده شما هم هنوز در محدوده کم خطر است. یک سونو هم در هفته 24 برای بررسی بزرگی و یا محو شدن این کیست ها انجام دهید.
 • سئوال:
  ببخشيد دوباره مزاحم شدم ، دليل ايجاد كيست چي بوده ؟ خيلي ذهنم درگيره

  جواب:
  اصلأ ذهنتان را درگیر نکنید با توجه به عدد ریسک تان جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  آیا کوچک بودن مغز در سنو آنومالی قابل بررسی هست?

  جواب:
  بله
 • سئوال:
  باسلام من 29 ساله بارداری اولم هست لطفا نظرتان را راجع به سونو و آزمایشات زیر اعلام کنید با توجه به اینکه گویا خطر در ازمایش دوم رفع شده به نظر شما نیاز به اقدام دیگری هست یا خیر خیلی نگرانم لطفا راهنمایی ام کنید با تشکر فراوان
  Bpd=14mm=12w,1d
  HC=61MM=12W,2D
  AC=53MM=12W,2D
  FL=8MM=12W,3D
  CRL=58MM=12W&2D
  AUA:12W&2D
  WEIGHT=55GR
  NT=1.29MM
  NB=PRESENT
  طول سرویکس=32MMترنس ابدومینال
  *********
  ازمایش مرحله اول:
  PAPP-A=2055.00
  FREE BHCG=145.70
  NT=1.29
  NB=PRESENT
  DON SYNDROME=1:1150 INTERMEDIATE RISK

  AGE ALONE=1:978
  EQUIVALENT AGE RISK=28.2
  TRISOMY18/13=1:99000
  SCREEN NEGATIVE
  *******
  ازمایش مرحله دوم
  PAPP-A=2055.00
  FRE BHCG=145.70
  AFP=52.27
  UE3=1.19
  HCG=68256
  INHIBIN-A=448.10
  DONE SYNDROM=NEGATIVE
  OPEN SPINA BIFIDA=NEGATIVE...

  جواب:
  با قدرت اطمنیان 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام میخواستم بدونم ایا می شود سونو آنومالی رو هفته هفده و دو روز انجام داد؟یعنی مشکلی پیش نمیاد من الان هفته شانزده هستم اخه فقط هفته بعد میتونم برم برای سونو .ممنونم ازتون

  جواب:
  به دقت هفته 18 تا 20 نیست ولی اگر می خواهید انجام دهید در یک مرکز معتبر انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام.من 40 سالمه باردای دوممه جواب غربالگری سه ماهه اولمnuchal
  measurement:1.5mm 1.23mom
  papp-a:2905miu/l 1:25mom
  freeb-hcg:26:35iu/l 0.69mom
  risk of down s:1in1700at term
  risk of trisomy18:less than1 in 20000at term
  risk of trisomy13:1in34ooat term
  down s risk due to maternal age alone is 1in80
  و در 15 هفته و 1 روز غربالگری دومم را انجام دادم
  ms-afp:14.1ng/ml 0.45mom
  ue3:12nmol/l 1.27mom
  total hcg:15652miu/ml 0.40mom
  inhibin-a:147pg/ml 0.64mom
  screening result:screen negative
  risk of down s:1 in 470
  risk of trisomy 18:1in870
  risk of ntd:1in13000
  risk of pre-eclampsia:1in35
  down s risk due to maternal age alone
  1in80
  خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید و آزمایشم را تفسیر کنید آیا من باید آمینیوسنتز بدم؟

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین هست ولی با توجه به سن تان توصیه می کنم طبق صلاحدید پزشکتان حتماً یک مشاوره پره ناتولوژی و یا ژنتیک بشوید
 • سئوال:
  با تشکر از توجه و عنایت شما من می خواستم بدونم منظورتون اسکن آنومالی برای ارزیابی بیشتر جنین است یا چیز دیگری مد نظر شماست؟

  جواب:
  این دو یکی هست.
 • سئوال:
  پسلام چرا سونوی منو تفسیر نکردید؟؟؟

  جواب:
  سونویتان مشکلی نداشت.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشيد
  من در هفته 0+13 سونو وازمايش انجام دادم لطفا تفسير ميكنيد (35ساله)
  T21 1:385
  T18 1:4286
  T13 1:11166
  در صفحه بعد كادر زرد رنگ
  T21 1:15787
  T18<1:30000
  T13 <1:30000
  در ضمن در كنار اين كادر توضيح داده low risk
  Bhcg 11:00 0/31
  Papp 4135 1/14
  Crl:66/6
  By:1/85
  Fhr:167
  Cervix :41
  Placenta:anterior
  ازمايش را در مركز شما انجام دادم. لطفا راهنمايي مي كنيد

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و فقط یک تست AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی در هفته 15 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشیدمیشه سونوگرافی منوتفسیرکنی
  (Number of fetus:singe(xx
  Presentation:Breech
  Amniotic fluid:normal
  BPD:43mm 19w
  FL: 27mm 18w+3D
  MGA: 18w+5D
  Placenta:left lateral
  FHR:OK
  HC:160mm 18w+6D
  AC:129mm 18w+3D
  EFW:245gr
  cervical length:36mm
  lateral ventricle:5.2mm.normal

  جواب:
  سونویتان نرمال هست.
 • سئوال:
  سلام من در هفته هفدهم هستم جنینم هم دختره
  آنومالی من از این قراره
  bpd:37mm17w2d
  Hc:142mm17w3d
  Ac:110mm17w
  Fl:25mm17w3d
  Hl:25mm18w
  در حد بررسی با۲D شواهدی از آنومالی مشاهده نشد
  جمجمه lemon shapeاست ولی شواهدی benana signe وافاسمان سیستر نامگنا رویت نشد
  آزمایشات غربالگری مشکلی نداشت من چکار کنم
  برای سونو دکترم گفته که برم تهران
  خیلی نگرانم آیا جمجمش مشکلی داره

  جواب:
  بهتر است یک سونو دیگر انجام دهید.
 • سئوال:
  میشه درمورد نمای لمون جمجمه توضیح بدین ؟منظورشون چیه؟ خطرناکه

  جواب:
  در یک سری از اختلالات مثل مننگوسل، سفالوسل و ... می تواند دیده شود و نیاز به پیگیری بیشتری توسط سونولوژیست ماهر دارد.
 • سئوال:
  سلام آیا مشکل خاصی داره

  جواب:
  نیاز به پیگیری سونوگرافیک دقیق دارد.
 • سئوال:
  با سلام تفسیر غربالگری دوم من را انجام میدهید
  Afp 32.00 mom 0.92
  Ue3 2.00 mom 0.75
  Hcg 49612.00 mom 1.88
  Inhibin 222.00 mom 1.01
  Down syndrom 1:621 cutoff 1:250
  Age alo e 1:581
  Equivalent age risk 33.1
  Osb 1:29000 cutoff 1:104(2.46 moms)
  Trisomy 18 1:81700 cutoff 1:100
  سن ۳۳ سال ، البته سونو آلومالی در ۱۸ هفته انجام دادم گفتند سالم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر هست و توصیه می کنم مجددأ یک AFP با محاسبه MoM انجام دهید و عدد جدید را برایم بنویسید..
 • سئوال:
  سلام اگه ناهنجاری های کشف شده بعد از هفته ۱۹ باشد نمی تونم سقطش کنم؟؟؟؟

  جواب:
  بستگی به نوع اختلال دارد.
 • سئوال:
  عذر خواهی میکنم که خیلی سوال میپرسم چون خیلی نگرانم ، فرمودید سونوم مشکلی نداشت این یعنی نرماله؟

  جواب:
  طبق موارد بررسی شده نرماله
 • نازنین زهرا
  یکشنبه 29 آذر 1394 - 18:56
  سئوال:
  سلام سونوی من
  Fl=هفته19 و 4روز
  Ac=هفته19 و 5روز
  Bpd=هفته20 و 4روز
  Hc=هفته19 و 2روز
  Mga=هفته19 و 6 روز
  Efw=گرم316
  Cl=میلی متر40
  آیا سونوی من نرمال؟

  جواب:
  سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  با عرض سلام و خسته نباشيد سونوي ٢١هفتگي من جفت فوندال قدامي و گريد ١هست حجم مايع طبيعي ١٣ هست وزن تقريبي ٣٣٠ و قد تقريبي ٢٧سانتي متر هست طول سرويكس ٤٥ وضعيت جنين هم بريچ هست تا الان كه ٢١هفته و ٤روزم هست هيچگونه تكاني از جنين حس نكردم خواستم بدونم دليلش چي هست آيا طبيعيه يا خطرناكه البته هنگام انجام سونو حركت داشت جنين ولي من حسش نميكنم ممنون ميشم زود جوابمو بدين نگرانم خيلي

  جواب:
  اگر وزنتان بالاست و یا حجم چربی دور شکمی بالایی دارید این مسئله طبیعی است.
 • سئوال:
  با سلام تورو خدا من دارم از غصه میمیرم لطفا راهنمابیم کنید توی هفته ۳۱ طبق نظر دکترم رفتم سونو داپلر که نتایجش اینطور بود
  BPD 30w,4d
  Fl 30w,1d
  Ac 28w,4d
  متوسط سن حاملگی ۳۰ هفته یک هفته تاخیر رشد مشهود است
  Efw,1394+-200g
  وزن جنین بین صدک ۲۵ تا ۵۰ میباشد
  Ri 0.8
  S/d:2/43
  Ri شرایین رحمی سمت راست ۰.۴۴ ودر سمت چپ ۰.۳۹
  نتیجه تاخیر رشد یک هفته ای کالر داپلر نرمال بارداری جنین و جفت در حال حاضر

  بعد از چهار هفته که رژیم غذایی پر پروتیین داشتم در هفته ۳۵ و ۶ روز بازم دکتر به علت رشد کم شکمی سونو داپلر نوشتن برام که این نتیجشه
  BPD 34w,5d
  Fl 35w,5d
  Ac 31w,
  متوسط سن حاملگی ۳۴ هفته ۲ هفته تاخیر رشد...

  جواب:
  با توجه به تاخیر رشد جنین احتمال زایمان زودتر ممکن است ولی نگران نباشید..
 • سئوال:
  سبام میشه سونوی منم تفسیر کنید ممنونم از لطفتون
  Uterine contain a single alive fetus with normal movement
  Presentation:Cephalic
  Piacenta size and echotexture appear normal and its location is Posterior not previa
  Amniotic fluid index is Adequate
  B.P.D:18wk+3d
  A.C:18wk+4d
  F.L:18wk+2d
  H.C:18wk+1d
  F.H.R:147bm
  E.F.W:247gr
  TranscerebelLum diameter:18mm(NL
  Cisterna magna:4.2mm(NL
  NF:3mm(NL

  جواب:
  سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  با سلام،من درهفته 33w,4dهستم،سونوگرافی ام به شرح زیر است.
  Hc=32w
  Bpd=33w,1d
  A.c=33w,4d
  Fl=33w,1d
  مایع امنیوتیک= 11سانتیمتر ووزن 2201gr،باتوجه به اینکه خودم تو مدت یک ماه وزن نگرفتم، دکتر برام سونو نوشت،باتوجه به داده ها سونوی من نرمال است؟

  جواب:
  سونویتان نرمال است و جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  آیا متخصص سونوگرافی می‌تواند دربررسی وضعیت و سلامت جنین (وزن،Hc,Ac,Fl,Bpd)اشتباه بکند؟باتشکر

  جواب:
  به هر حال احتمال خطا در سونوگرافی تا 20-10% وجود دارد.
 • سئوال:
  ببخشید،من درهفته ی 35بارداری از درد شدید دندان،به دندانپزشکی مراجعه کردم،ایشون بااستفاده ازپوشش سربی،عکس رادیوگرافی گرفت و عصب کشی کردوبعدپرکرد،دکتردندانپزشک که میگفت هیچ خطری برای جنین نیست،نظر شما چیه؟نگرانم،ولی خیلی دندانم دردمیکرد طوری که طاقت فرسا شده بود.

  جواب:
  به هر حال احتمال خطر وجود دارد ولی در این هفته ها کمتر است.
 • سئوال:
  ببخشید من خیلی ازتون سوال میکنم ولی به راهنماییهای شمانیازدارم،در هفته 34بارداری آزمایش تیروئید که انجام دادم T4=158,Tsh=2.7بود،ازابتدای بارداری تی اس اچ،بالاتراز سه نبود.درواقع بدین صورت بود.(1.8،2.4،2.7)دکترزنان هم برام قرص تجویزنکرد و گفت به متخصص داخلی مراجعه کن،دکترداخلی گفت به خاطره هورمونهای بارداری بالاوپایین شدن عددتی اس اچ طبیعیه،به نظر شما من نبایددیگه از قرص لووتیروکسین استفاده کنم؟

  جواب:
  نه نیازی به لووتیروکسین ندارید.
 • سئوال:
  ببخشید، میخواستم از شما بپرسم که معاینه لگنی توسط پزشک برای جنین ضرر داره؟ اگه که نه، کی باید انجام بشود؟

  جواب:
  اگر پزشکتان صلاح بداند مشکلی نیست.
 • باران ریاحی
  جمعه 4 دی 1394 - 17:20
  سئوال:
  سلام
  من تو هفته 25 سونوی آنومالی دادم که نوشته وزن جنین 765 گرم و گرید جفت 2 می باشد
  به نظرتون گرید جفتم طبیعی هستش یا بالاست؟ چیکار باید بکنم؟
  لطفا راهنماییم کنین

  جواب:
  یکم بالاست و با توجه به صلاحدید پزشکتان یک سونوی داپلر انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام وممنون از جوابتان
  نتیجه سونومو فرستادم گفتین نرمال است میخاستم بدونم جنین از کی تکون میخوره من اصلا حسش نمیکنم

  جواب:
  وزن و قدتان را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  عذر می خوام در جواب سوال من که گفتم در 22 هفتگی هیچگونه حرکتی از جنین حس نمی کنم گفتید اگر وزنتان زیاد است طبیعی است اما من 163 قدم هست و 50 کیلو وزنم خیلی لاغرم حتی شکم هم الان که باردار هستم ندارم یعنی خیلی کم دارم نسبت به سن بارداریم دلیل تکان نخوردن یا متوجه نشدن من چی هست ایا اینکه جفت قدامی هست تاثیر داره ممنون می شم جواب بدین

  جواب:
  اینقدر نگران نباشید اگر در سونو همه چیز طبیعی است ممکن است تا 2 الی 4 هفته دیگر حرکتش را حس کنید.
 • سئوال:
  سلام درهفته هیجده ودوروز سونوانامولی دادم جنسیت گفت دختر امکان اشتباه وجود دارد باتشکر

  جواب:
  اگر سونولوژیست معتبری باشد بالای 90% درست است.
 • سئوال:
  با سلام
  من سونوآنومالی رو در 19هفته و3 روز انجام دادم و نتیجه آن :
  FL:29
  BPD:4.81...20W4D
  OFD:5.65.....19W6D
  HC:16.73....19W3D
  AC:14.74....20W
  FL:2.97.....19W1D
  HL:2.77....18W6D
  CEREB:1.80.....17W6D
  NF:2.74

  من سال گذشته یک جنین هیدروسفال رو مجبور به سقط در ماه بالای بارداری شدم.
  درضمن من چه بارداری قبلی و چه این بارداری از ابتدای بارداری (سونوی قلب و ان تی )سن جنین بیشتر از تاریخ LPMبوده .سن جنین در سونو حدود 1هفته بیشتر از تاریخ قاعدگی ست.
  گرید جفت هم در سونو 1 است .

  میخواستم بدونم این گزینه ها در سونو مشکل خاصی رو نشون میده یا نه ؟اندازه سر جنین که بزرگتر از سن بارداری می باشد نگران کننده هست یا خیر ؟...

  جواب:
  فعلاً سونو نرمال هست ولی توصیه می کنم چهار هفته دیگر هم مجدد چک شود.
 • سئوال:
  با عرض سلام وخسته نباشید
  تاریخ آخرین پریودم 22 فروردین بوده ولی الآن ک برای وزن جنین رفتم سونوگرافی تو سونو چندگانه مختلف براساس پارامترها نوشتن ک همه باهم متفاوتن و بهم گفتن طول ران کوچکی لطفا منو راهنمایی کنین آیا جنین مشکلی داره؟
  Bpd:94,هفته36
  FL:65,هفته33
  Ac:270,هفته31
  Hl:57,هفته33
  وزن براساس هد لاک :2170+_500
  براساس مرز:2500+_500

  جواب:
  نتیجه ریسک تریزومی ها را برایم بنویس...
  • سئوال:
   شرمنده گفته بودین نتیجه ریسک تریزومی ها رو بنویسم لطفا در مورد سونوی من و اینکه گفتن طول ران جنین کوتاهه راهنماییم کنین ممنون

   جواب:
   این یافته جزو سافت مارکرهای سندرم داون می باشد که اگر ریسک تریزومی 21 شما کمتر از 1:2000 باشد جای نگرانی ندارد در غیر اینصورت باید آمنیوسنتز شوید. برای همین ریسک تریزومی ها را خواستم که برایم بنویسید.
 • سئوال:
  باسلام و خسته نباشید
  غربالگری سه ماهه اول در 12 هفتگی:
  papp a 1338
  papp a (mom) 0.42
  free b-hgg (it) 14.0
  free b-hgg (it)(mom) 0.29
  risk of down syndrome <1:20000
  risk of trisomy18 1:8000
  risk of trisomy13 1:8000
  risk of slos 1:8000
  غربالگری سه ماهه دوم در 16 هفتگی:
  afp-integ 25.0
  afp(mom) 0.76
  ue3-integ 1.0
  ue3(mom) 0.45
  total hgg(2t)-integ 32056
  totl hgg(2t)(mom) 0.76
  inhibin a-integ 190
  inhibin a (mom) 0.79
  papp a 32056
  papp a (mom)0.76
  free b-hgg(it) 190
  free b-hgg(it)(mom) 0.79
  risk of downs syndrome 1:19000
  risk of ntd 1:5400
  risk of trisomy18 1:20000
  risk of trisomy13 1:20000
  risk of slos 1:20000
  risk of pre-eclampsia 1:20
  اکوی قلب جنین:
  تمام موارد نرمال ولی
  lv echogenic focus(a soft marke) مشاهده شد.
  در سونوی سه بعدی و چهار بعدی نیز تمام موارد نرمال می باشد
  خواهش میکنم درباره...

  جواب:
  با قدرت اطمینان 95% ریسک تان در منطقه کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  Afp:26/20
  UE3:3/4
  Hcg:67548/84
  GA:14w,3d
  ریسک تریزومی21: 1:13600
  ریسک 1:17000 OSB
  ریسک تریزومی 18: 1:99000
  ریسک Smith-Lemli-opitz syndrome~ 1:448000
  Risk assesment curve......Attached

  جواب:
  با قدرت تشخیص 80% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط توصیه می کنم یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام مجدد و تشکر بابت پاسخگویی

  من سونوی آنومالی رو در تهران پیش یکی از متخصصین معروف و متبحر سونوگرافی رفتم . سونوگرافی دکتر فرزانه

  ایشون به من گفتن که فعلا نیازی نیست تا هفته 27 . اون موقع باید مجدد چک بشه

  به نظر شما نیازی هست که همین هفته 24 برم ؟ یا اگه تا هفته 27 صبر کنم دیر میشه ؟

  ممنونم

  جواب:
  به نظر من هفته 24، ولی باز هم با پزشکتان مشورت کنید.
 • سئوال:
  سلام و ممنون از پاسخگوییتون
  گفتین قد و وزنمو بفرستم راجع ب سوالی ک پرسیدم سونوم نرمال بود ولی هنوز تکونای جنینم رو حس نمیکنم هفته نوزدهم هستم
  قدم 169سانتیمتر
  وزنم 56.5کیلو

  جواب:
  اگر تا دو هفته دیگر تکونهای جنین را حس نکردید مجدد سونو انجام دهید.
 • مریم بانو
  شنبه 12 دی 1394 - 12:57
  سئوال:
  سلام خسته نباشید من سونوگرافی آنومالیا رو انجام دادم خداروشکر همه چیز جنین نرمال بود و مشکلی نبود . اما جنسیت جنین مشخص نشد با اینکه 18 هفته هستم لطفا راهنمایی کنید

  جواب:
  سونولوژیست علت عدم تعیین جنسیت را به شما نگفتند؟؟؟؟؟
 • سئوال:
  سلام ممنون از رسیدگیتون
  میخاستم بپرسم در سونوی انومالی قلب و شکاف کام جنین هم بررسی میشود؟

  جواب:
  قلب بله و شکاف کام تا حدودی ، بدلیل آنکه قسمت اصلی بررسی شکاف کام در هفته 32 صورت می گیرد.
 • سئوال:
  با سلام این جمله زیر جواب شما به سوال یکی از دوستان است :
  //// اگر سونوگرافی سه ماهه دوم از نظر 10 سافت مارکر سندرم داون طبیعی باشد این اطمینان به بالای 98% می رسد.
  ///
  میخواستم بپرسم که سونوی آنومالی اسکن در هفته 18-20 قدرت تشخیصش چقدر است ؟؟؟ چون نوشته اید بالای 98 درصد یعنی به نوعی به اندازه ی تست های تشخیصی ارزش دارد درسته ؟؟؟/ ** البته اگر جواب آزمایشات سه ماهه اول کم خطر باشه درسته ؟؟؟

  جواب:
  منظور این است اگر تست های سه ماهه اول، دوم و آنومالی اسکن هر سه نرمال باشد با قدرت تشخیص 98% می گوئیم جنین از نظر اختلالات کروموزومی در محدوده کم خطر می باشد. (قدرت تشخیص سه مرحله با هم 98% می شود).
 • سئوال:
  باسلام و خسته نباشید
  یک بار سوالی را مطرح نمودم و شما لطف کردید پاسخ دادید ولی در سونوی جدید مورد دیگری مشاهده شد که خواهشمندم بفرمایید این مورد برای جنین مشکل ساز می باشد؟
  choroid plexus cyst 6.8*4mm in left side is noted
  غربالگری سه ماهه اول در 12 هفتگی:
  papp a 1338
  papp a (mom) 0.42
  free b-hgg (it) 14.0
  free b-hgg (it)(mom) 0.29
  risk of down syndrome <1:20000
  risk of trisomy18 1:8000
  risk of trisomy13 1:8000
  risk of slos 1:8000
  غربالگری سه ماهه دوم در 16 هفتگی:
  afp-integ 25.0
  afp(mom) 0.76
  ue3-integ 1.0
  ue3(mom) 0.45
  total hgg(2t)-integ 32056
  totl hgg(2t)(mom) 0.76
  inhibin a-integ 190
  inhibin a (mom) 0.79
  papp a 32056
  papp a (mom)0.76
  free b-hgg(it) 190
  free b-hgg(it)(mom) 0.79
  risk of downs syndrome 1:19000
  risk of ntd 1:5400
  risk of trisomy18 1:20000
  risk of trisomy13...

  جواب:
  با توجه به ریسک پروتکل ترکیبی و ریسک تریزومی 18 جای نگرانی وجود ندارد.
 • سئوال:
  با سلام
  در سونو غربالگری جنین بنده همه چیز نرمال بوده تما یع کانون اکوژن به قطر دو میلیمتر در یطن چپ مشاهده شد.ریسک سندروم 21 در تست کوادراپل 1به 977 و تریزومی 18 برابر با 1: 30000 بود. و ریسک ntd برابر با 1 به 8134 بود .اما در تست سکوینشنال مقدار ریسو سندروم دان 1به 27000 شده بود.کدام ریسک ملاک عمل است و با توجه به وحود ناحیه اکوژن در قلب چه کار تشخیصی برای من بهترین است
  خیلی نگرانم
  ممنون میشم زودتر پاسخ بدید
  هردوازمایش در ازمایشگاه نیلو انجام شده است

  جواب:
  عدد NT در سونوگرافی سه ماهه اول چند بوده و توسط کدام سونولوژیست انجام شده است؟
  • سئوال:
   با سلام و تشکر از پاسخ شما
   عدد nt در 12هفته و 0روز برابر با 1.09 و تیغه بینی مشاهده شد.
   هر دو سونو توسط دکتر واسعی در سونوگرافی نرگس انجام شد. سونو دوم هم در 18 هفته و 3 روز انجام شد. ازمایش غربالگری اول در 12هفته و دوم در 15هفته و 3 روز انجام شد.
   ممنون میشم شریعتر راهنمایی بفرمایید.

   جواب:
   نگران نباشید با توجه به ریسک سکوئنشیال بهتر است یک سونو هم در هفته 24 پیش یک سونولوژیست دیگری هم انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام مجدد
   بنده فراموش کردم که بیان کنم دختردایی همسر بنده و پسرپسرعموی مادر بنده سندروم دان هستند.
   این موضوع نگرانی من را بیشتر میکند
   با تشکر مجدد از صرف وقت و پاسخگویی شما

   جواب:
   بهتر است یک مشاوره ژنتیک انجام دهید.
 • سئوال:
  باسلام در برسی انومالی هفته 16 و 3 روزmail?=sex نوشته شده است چند ردصد احتمال صحیح بودن جنسیت پسر در این زمان وجود دارد
  باتشکر فروان

  جواب:
  بالای 90%
 • سئوال:
  با سلام وتشکرازپاسخگویی شما،
  من در39 هفتگی سونوانجام دادم که بدین صورت بود:
  Hc(323)=36+1
  Bpd(87)=36+1
  Ac(318)=36+1
  Fl(68)=36+1
  مایع امنیوتیک=11 سانتی متر
  وزن=2736
  باتوجه به اینکه من درهفته 39 هستم ولی سونوگرافی هفته 36 رو نشون میده،آیا مشکلی وجود داره؟ وزن نوزادان کم نیست ؟

  جواب:
  چون تمام پارامترها بطور یکسان کاهش یافته ، احتمالأ جنین کوچکتر از سن واقعی خودش است که می تواند طبیعی باشد.
 • سئوال:
  باسلام
  انومالی در هفته ١۶ و سه روز
  BPD=35mm
  FL=20mm
  AC=108mm
  وزن جنین براساس AC,FL,BPD=160gr
  حجم مایع امونیاک نرمال
  AFI=12
  جفت دردیواره پوستریور و فوندوس رحم قرار داشته و گرید صفر میباشد
  پرزانتاسیون در حال حاظرBREECHمیباشد
  FHR=144bpm
  SEX=mail?
  طول سرویکس برابر36mm
  کلیه ها و معده و مثانه جنین نرمال
  چیزی که منو نگران کرده است اینه که نوشته شده
  انومالی واضحی دیده نشد
  به نظرتون من بخاطر اینکه جنسیت با علامت سوال و همچنین فکرمیکنم در زمان ١۶وسه روز زود رفتم سونوگرافی نیازی دارد که در هفته ٢٠دباره بروم
  همچنین nf=3mm
  Nb=4mm
  همچنین در ازمایش کواد درصد ریسکمو ٩۵%در محدوده کم خطر بیان...

  جواب:
  سونویتان نرمال است و معمولأ جنس جنین را با قطعیت اعلام نمی شود و یک علامت ؟ معمولأ گذاشته می شود.
 • سئوال:
  با سلام
  من در هفته 14 بارداری آزمایش خون دادم که :
  TSH:3.3 ..... REFERENCE RANGE: .0.27 - 4.2
  CREATININE : 0.8 .....REFERENCE RANGE:0.5 - 1.5

  بود .


  حالا در هفته 25 مجدد آز داده ام :
  tsh:4.25.....reference range:0.27- 4.2

  هم اکنون با توجه به این مقدار هورمون دکتر برای من دو روز در هفته نصف قرص لووتیروکسین تجویز نموده .

  این میزان دوز دارو برای من مناسب است ؟ و اینکه آیا با توجه به آزمایش قبلی نیاز به مصرف دارو از هفته های پایینتر نبوده ؟

  میزان کراتین خون که در هفته 14 بررسی شده ، ایا اهمیتی دارد ؟؟؟


  با تشکر ....

  جواب:
  باید در سه ماهه دوم و سوم دوز مصرفی دارویتان طوری باشد که TSH به زیر 3.7 برسد. کراتینین تان هم که خوب بوده و جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  سلام من در هفته 37 بارداری سونو انجام دادم ک برام تشخیص عبور احتمالی یک بار نوکال کورد و همچنین ذرات فراوان اکو ژن وزن جنین 2900-2800 nst نرمال 8/8میباشد بقیه موارد هم نرمال هست والبته bpdهم 90mm هست تورو خدا زودتر جوابمو بدین

  جواب:
  سریعتر با پزشکتان تماس بگیرید ولی توی این مدت مواظب حرکت جنین باشید اگر بیشتر از نصف روز حرکتی حس نکردید با پزشکتان سریعتر تماس بگیرید.
 • سئوال:
  با سلام مجدد
  من در پست بالا عرض کردم که در هفته 14دکتر نیازی به مصرف دارو ندید.

  الان در هفته 26هستم که میزان tsh به 4/25 رسیده.

  میخواستم بدونم که این هورمون که در هفته 14به میزان 3/3بوده ، مشکلی برای جنین ایجاد نکرده???

  من تازه شروع به مصرف قرص کرده ام.
  چون شنیده ام که رنج نرمال tsh برای باردار باید کمتر از 2/5 باشد.

  پیشاپیش از راهنمایی شما متشکرم

  جواب:
  زیر 14 هفته باید کمتر از 2.5 باشد. بالای 14 هفته زیر 3.5 باید باشد.
 • سئوال:
  با سلام.
  من درحال حاضر در هفته چهل بارداری هستم ، به دلیل اینکه درد ندارم،دکتر برام سونو بیوفیزیکال نوشت،انجام دادم که بدین صورت است.
  Bpd(85.6)=34+4
  Fl(75.2)=38+5
  Hc(315)=33+6
  Ac(326)=37
  AFl=9.4cm
  EFW=2987+_448
  FHR=147
  There are more than 3complete movement of (
  (body(2
  Extension and return to flexion of all extremity is seen(2
  Normal diaphragmatic movement is notable(2
  Amniotic fluid is normal(2
  Total score:8/8
  آیا سونوی من نرمال است،من درهفته سی ونه هم سونو سلامت و رشد جنین انجام دادم همه پارامترها هفته سی و شش رانشان دادند که ازشما سوال کردم گفتید چون همه پارامترها یکی هستن می تواند طبیعی باشد،هردو سونوراهم دریک جا انجام دادم،جواب سونو رابه دکتر نشان...

  جواب:
  به غیر از طول استخوان ران بقیه موارد طبیعی است با پزشکتان مشورت کنید.
 • سئوال:
  با سلام، من غربالگری سه ماهه اولم نرمال بود، پزشکم گفتند که احتیاج به تست کواد مارکر نیست...
  سونو آنومالی در 20 هفتگی انجام دادم، همه چیز نرمال بود فقط شریان گنفرد نافی وجود داشت....
  پزشکم گفتند کار خاصی لازم نیست انجام بدهیی و معمولا مشکلی پیش نمیاد،خیلی نگرانم باید چکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟

  جواب:
  توصیه می کنم یک مشاوره پریناتولوؤژی انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  من قبلا غربالگری سه ماهه اول رو براتون نوشتم که فرمودین خوب بوده. غربالگری سه ماه دوم هم با مقایسه با کامنتهای بقیه اعضا فهمیدم خوبه و دیگه مزاحمتون نشدم. سونوی آنومالی هم توی 17w+2d دادم و همه چی خوب بود. فقط طول دهانه رحم 34mm بود لطفا بگید چطوره؟ در ضمن من سونوی آنومالی رو دو بعدی انجام دادم چون شنیدم که سه بعدی ضرر داره و مقدار امواجش سه برابر سونوی دو بعدی هست و دمای مایع آمینیوتیک رو خیلی بالا میبره و ممکنه حتی جنین رو بسوزونه و بسیاری ضررهای ناشناخته دیگه هم داره. نمیدونم چرا سونوگراف اصرار داشت که سه بعدی انجام بده و دکترت قبول..

  جواب:
  نگران نباشید طول دهانه رحم طبق معیارهای جدید خوب است و معمولأ زمانی سونوی سه بعدی نیاز داریم که سونوی دو بعدی مشکل خاصی نشان دهد.
 • سئوال:
  سلام، ضربان قلب جنين ١٤٣، شاخص مايع آمنيوتيك ١٦٥، جفت طرفي راست و گريد ١،
  fl 38mm , hc191mm, ac176 mm, سن حاملگي ٢٢ هفته و ٢ روز، وزن جنين ٤٧٩ گرم،
  قطر قدامي خلفي لگنچه كليه راست جنين ٤ م م و چپ ٧ م م است، كنترل در سونوگرافي بعدي پيشنهاد ميشود.
  ميشه بگيد موضوع چيه كه سونوگراف بهم گفت مقداري ادرار در كليه هاي جنين مونده!؟!

  جواب:
  ریسک تریزومی ها را برایم در پروتکل های غربالگری بنویسید.
 • سئوال:
  سلام، من نوزده هفته و سه روز باردارم و تا الان هر دو سونوی غربالگری و آنومالی رو انجام دادم و دکترم گفت مشکلی نیست، ولی باز به من یه سونو داده به اسم سونوی رد آنومالی و یه آزمایش خون که گفت بین هفته 21 تا 23 انجامش بدم، میخواستم بدونم این واس همه هست یا چیه قضیه اش؟ احساس میکنم دکترم خوشش میاد هر روز سونو بده، اصلا سونویی به اسم رد آنومالی وجود داره؟ از هرکی میپرسم نشنیدن.
  ممنونم که جواب میدین

  جواب:
  دقیقأ تستی که پزشکتان نوشته شده است را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  سلام
  ممنون از اینکه اینقدر با حوصله جواب سوالها را میدهید.میخوتستم نظرتون رو راجب سونوگرافی انومالی من در هفته 20 بدهید.
  رحم حاوی یک جنین زنده در وضعیت cephalic می باشد.ضربان قلب 135 در دقیقه و بصورت منظم است.جفت در وضعیت خلفی دارایI:gradeبوده و علائمی از previaمشاهده نشده.طول سریکس با روش ابدومینال 3.8 سانتی متر می باشد.میزان مایع امنیوتیک و اکوی ان مطابقت با سن بارداری در حد طبیعی میباشد.در برسی انجام شده در حد امکان علائمی از انومالی در قلب cnsمعده سیستم ادراری اندام فوقانی و تحتانی مشاهده نگردید.
  ضخامت نوکال 4.5 میلی متر و در حد طبیعی در مطابقت با سن بارداری...

  جواب:
  سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  من سونوگرافی انومالی خود رو فرستادم.میخواستم بدونم بالا بودن pIبرای جنین مشکلی به وجود می اورد.
  واینکه دوست من جنین خود را در ماه اخر بارداری بخاطر پیچیدن بند ناف دور گردنش از دست داد.
  چطور بند ناف دور گردن بچه میپیچد.
  ما چکار باید بکنیم که این اتفاق نیفتد راه پیشگیری وجود دارد.
  حرکت جنین از کی منظم میشود.
  ببخشید برای این همه سوالی که کردم.

  جواب:
  نگران نباشید. پیچیدن بند ناف دور گردن جنین فقط در 1% موارد رخ می دهد و آن هم به خاطر بلندتر بودن بندناف است و در سونو خودش را نشان می دهد و معمولأ تا 2.5 دور جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  سلام من تا اول دی ماه که سونو داده بودم چیزی راجه به دولیکوسفال بهم نگفته بودند و همه پارامترها تقریبا یک سن را نشان میداد اما تو سونوی جدیدم گفتند bpdکوچکتر به فاصله یک تا دوهفته سن را نشان میدهد یک سونوگرافیست بهم گفت صورت بچه باریک وظریف است تو رو خدا توضیح راجه به دولیکوسفالیک بدهید من اطلاعاتی ندارم و خیلی نگرانم

  جواب:
  دولیکو سفالی هم شکل خاصی از سر جنین می باشد. اگر از نظر خانوادگی (خودت یا همسرت) شکل سر و جمجمه تون یه جور خاصی باشد نگران نباشید و در غیر اینصورت تو سونوگرافی های بعدی پیگیری بشود.
 • سئوال:
  سلام، فرمودید برای شریان منفرد بند ناف به متخصص پریناتولوژی مراجعه کنم، در شهرستان ما این تخصص وجود ندارد و آمدن به تهران برایم امکان پذیر نیست...
  به طور کلی شریان منفرد چه مشکلاتی را برای جنین ایجاد می کند؟؟؟؟ آیا با توجا به سونوی آنومالی اسکن دو بعدی که انجام دادم و گفتند ناهنجاری وجود ندارد و عدم وجود مشکل در غربالگری سه ماهه اول، آیا باز هم احتمال خطر وجود دارد؟؟؟ تو رو خدا راهنمایی کنید دارم از نگرانی میمیرم.....

  جواب:
  نگران نباشید توصیه می کنم 4 هفته بعد مجدد با سونوگرافی پیگیری نمائید.
 • سئوال:
  ممنون از اینکه جوابم رو دادید همسرم فرم صورت کشیده دارد اما صورت من گرد است با توجه به اینکه سونوگرافی گفت ارزش بالینی ندارد و همه بافت مغز سالم است ایا این حالت دفرمی است یا نه ممنون من نگران هستم

  جواب:
  با توجه به سالم بودن بافت مغز جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  ممنون از لطفتون، دکترم بهم گفته برای جلوگیری از پره ااکلامپسی قرص asa 80 تا هفته 35 بخورم، این قرص در رده d قرار داره آیا واقعا شریان منفرد باعث مسمومیت بارداری و iUGA تاخیر رشد رحمی میشه؟؟؟؟

  جواب:
  بله و لطفأ به توصیه های پزشکتان عمل کنید.
 • سئوال:
  سن =٢٧سال و یک ماه
  سن جنین=١٢هفته
  CRL=46mm
  NT=0.98
  NB=PRESENT
  papp-a:corrected mom=0.32 0.4~2.8
  free.B-hcg 50.49
  f.B-Hcg,corrected mom=1.56 0.5~2.5
  f.BHcg/PAPP.A=4.88 0.5~2.5
  Trisomy21:down=1:2630
  Neg<1:2000
  بینابین=1:2000~1:250
  Pos>1:250
  Trisomy18:EDWARD=1:30000
  neg<1:100
  pos>1:100
  Trisomy13=patau=1:30000
  neg<1:100
  POS>1:100
  قربالگری مرحله دوم در هفته 15
  uE3:0.48 0.3~2.5
  AFP:1.01 0.5~2.5
  B.hCG:1.60 0.5~2.5
  DIA:0.89 0.5~2.7
  TRISOMY21: 1:1040
  TRISOMY18: 1:30000
  SLOS: 1:6710
  NTDS: 1:12600
  PRE-ECLAMPSIA:NE
  انومالی هفته ٢٠+۵روز
  Bpd=47mm
  FL=31mm
  Ac=146mm
  وزن=320gr
  AFI=12
  گرید=0
  پرزانتاسیون درحال حاظرbreech
  sex=MALE
  FHR=152 BPM
  طول سرویکس=40mm
  NF=4/3mm
  NB=6mm
  قطرعرضی سربلوم=20mm
  سن حاملگی براساس سونو انومالی=٢٠
  براساس سونو غربالگری اول=٢١
  لطفا سونوی منو تفسیر...

  جواب:
  با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  سلام مرسي از سايت خوبتون
  من توي 18 هفته و 3 روز سونوي آنومالي دادم، همه چيز نرمال بود فقط يه جمله هايلايت شده: يك كانون اكوژن در بطن چپ قلب به قطر 3 ميليمتر ديده نميشود (soft minor marker) و نوشته جهت بررسي بهتر آنومالي قلبي عروقي اكوكارديوگرافي لازم ميباشد. من رفتم اكو دادم بعد از بيست دقيقه بررسي، دكتره گفت توي هفته 20 بيا ولي ناهنجاري خاصي نميبينم، اگر هم باشه بعد از تولد درمان ميشه. تمام ريسك هاي سنروم داون و تريسومي غربالگري دومم 1/100000 و 1/77000 هست. من تا دو هفته ديگه سكته ميكنم. لطفا به من بگيد اين چي ميتونه باشه؟ منظور از درمان، عمل قلبه؟ آخه چرا به من جواب...

  جواب:
  با توجه به خوب بودن نتیجه غربالگریتان جای نگرانی نیست فقط در هفته 24 الی 28 یک سونوی دیگر انجام داده و از نظر سایز مجددآ چک شود.
  • سئوال:
   باسلام من د18هفته و1روزسونوگرافی انونالی دادم من 25سالمه ودرجواب ازمایش غربالگری سه ماه اول جز محدوه کم خطر بودم آیا جواب سونوگرافی من نرمال است نگرانم من را راهننایی کتید.
   Bpd : 38mm
   Hc : 144mm
   Ac : 122mm
   Fl : 27mm
   Ga : 17w6d
   presentation : variable
   plcental position : Anterior
   sex : male
   EFW : 220gr
   طول سرویکس : 38mm
   Lanteral ventricles diameter :ok
   cisterna magna diameter :ok
   choroids plexus :ok
   Thoracic mass : Absent
   Diaphragms :ok
   kidneys :ok
   bladder :present
   limbs proximal parts :present
   umbilical cord :present
   Vertebrae :ok

   جواب:
   سونویتان نرمال است.
  • سئوال:
   سلام هفته ۲۱ سونو آنومالی دادم که تو گزارش نوشته بود«طول استخوان بینی ۵.۸ میلی متر که در مطابقت با سن حاملگی روی صدک ۵ میباشد» میخواستم بدونم با توجه به اینکه تو غربالگری اول مشکلی نیوده ممکنه سندروم داون باشه؟ و اگر باشه چی کار باید کرد؟ ممنون

   جواب:
   نگران نباشید طی مطالعه ای که در ایران شده است این عدد بالای 3 میلی متر در ایران طبیعی محسوب می شود.
  • سئوال:
   با سلام شما میتونید یک مکان یا فرد مطمئن برای آنومالی اسکن به من معرفی کنید

   جواب:
   با پزشکتان مشورت نمائید.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید. اگه میشه سونو آنومالی مرا تفسیر کنید.
   2D fetal anomaly scan
   In this study single alive fetus is seen in uterine .cavity with variable presentation
   Placenta is seen in posterior location.
   Heart rate and fetal movement are normal (FHR=141)-fetal age is about 19w+5due to (BPD=4.54cm) and (19w+4) due to (FL=3.08cm) and (19w+4) due to (AC=14.30cm.AUA=(19w+4d+/-1w+6d).FL/AC=21.54 20%-24%
   Percential of (BPD=96%, FL=94%, AC=95%)).fetal weight is about (303+/-46 gr). Amniotic fluid index is normal (AFI=19.54).Fetal lenght=31cm .
   NOTE: The fetus show low laying in position.
   جمله آخر یعنی چی ؟خیلی نگرانم . ممنون از پاسخگوییتون.

   جواب:
   کلأ جواب سونویتان خوب است فقط کمی جفت پایین است.
  • سئوال:
   سلام من تو 34 هفته ام ولی اندازه سر جنین 40 هفته و شکمش 39 هفته نشان میده سونو هم میگه اب نرفته تو مغز و جنین سالم و طبیعیه میخواستم بپرسم بچه من ایرادی نداره سونو گفت ارگانیکه ولی باید سزارین بشی بچه ام ایراد نداره؟

   جواب:
   توصیه می کنم با یک متخصص پره ناتولوژی مشورت نمائید و در صورت صلاحدید ایشان و یا پزشکتان در یک مرکز سونوگرافی معتبر مجدد سونویتان را تجدید کنید.
  • سئوال:
   سلام ...لطفا راهنماییم کنید
   در هفته 36+5سونو دادم که بهم گفتن استخوان ران کوتاه است
   FL. 34wks5d
   BPD. 37Wk. 91mm
   AC. 35W. 313mm
   که سریع بردم نشون دکتر دادم ...دوباره برام سونو داپلر نوشت ....که همون موقع رفتم انجام دادم ...یعنی سونو ها به فاصله کمتر از دو ساعت هستند
   FL. 35wks1d
   BPD. 37wks. 91mm
   AC. 35+3d. 315mm
   لطفا راهنمایی کنید که این اختلاف معناش چی هست ....تا هفته 20 همه چی نرمال بود...باتشکر

   جواب:
   ریسک تریزومی ها را در غربالگری سه ماهه اول و دوم برایم بنویسید.
  • سئوال:
   یاسلام
   در سونوگرافی که انجام دادم رشد جنین با معیارهایBPD برابر29هفته(دولیکوسفال) و FL و AC و HC برابر32 هفته است. در حالی که تو سونو که 1هفته قبل از این انجام داده بودم30 هفته بودم. حالا من به خاطر اینکه(دولیکوسفال) نوشته نگرانم....راهنمایی میخوام


   جواب:
   دولیکو سفالی هم شکل خاصی از سر جنین می باشد. اصطلاحی است که برای توصیف شکل سر که باریک و بلند شده است بکار مي رود. در اين حالت اندکس جمجمه ای کمتراز 76درصد است. این حالت در شیرخوارانی که به پشت می خوابند بندرت روی می دهد. در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه که دوره های طولانی به شکم یا پهلو می خوابند شیوع بیشتری دارد. به طور تیپیک با وضعیت کودک در ارتباط است.
   اگر از نظر خانوادگی (خودت یا همسرت) شکل سر و جمجمه تون یه جور خاصی باشد نگران نباشید و در غیر اینصورت تو سونوگرافی های بعدی پیگیری بشود.
  • سئوال:
   سلام عزیزم من در 27هفته و2روز سونوگرافی انجام دادم جواب به صورت زیر است ایا نرماله گلم Position:breech Heart brat:ok Activity:ok Amniotic fluid:normal volume placental location:anterior bpd:65 mm fl:49mm lmp ression:26weeks+3days of pregnancy to be considered sex:male weight:950gr No evidence of funneling internal os or dilated endocervical canal is dentified.

   جواب:
   این سونویتان خوب هست.
  • سئوال:
   باسلام مجدد وباتشکر از پاسخدهی من در هفته 28بارداری ازمایش 75گرم گلوکز انجام دادم میشه برام تفسیرش کنید وتوصیه کنید چطور میتونم کنترلش کنم
   قند ناشتا:96
   قندیکساعته:167
   قنددوساعته:128

   جواب:
   جواب قند ناشتایتان کمی بالاتر از نرمال است که نیاز به رعایت رژیم غذایی دارید.
  • شیرین گودرزی
   یکشنبه 24 مرداد 1395 - 21:51
   سلام من یه سقط عمدی توی پنج هفته ای دو سال پیش داشتم که تا چند ماه خونریزی داشتم،امسال توی رژیم غذایی بودم که ناخواسته باردار شدم،اما جنینم توی سونوی ۲۵هفته ،مشخص شد کیست آراکنوییدی بین دو بطن مغزش هست،همه یاگازمایشهای غربالگری و ان تی تا اون موقع مشکلی نداشتن،،اما این کیست به اندازه سه سانتی متر بین دو بطن جابجایی مختصری ایجاد کرده بود....مجبور به سقطش شدم.....
  • سلام. من ۳۳ سالمه و ۳۴ هفته تمام از بارداریم می گذره. غربالگری اول رو در نسل امید ودر ۱۲ هفته و ۴ روز انجام دادم و nt= 1.7 mm گزارش شده و هم چنین
   T21: 1:8314
   T18: علامت کوچیکتر 1:20000
   T13: علامت کوچیکتر 1:20000
   گزارش شده و جلوی همه آنها low risk نوشته شده.
   در ۲۰ هفته و ۴ روز در همان مرکز سونوی آنومالی انجام دادم که همه چی نرمال بود و طول استخوان بینی ۶ میلی متر گزارش شده ولی وجود pelectasis خفیف ۵.۲ mm نوشته در سیستم کلیه های جنین مشهود است.
   در ۲۹ هفته و ۴ روز دوباره سونوی داپلر در همان مرکز انجام دادم که وجود pelectasis متوسط تا شدید در سیستم کلیه های جنین مشهود است زده و در کلیه چپ : ۸...
  • سئوال:
   می خواستم بدونم با توجه به تیغه بینی و nt و ریسک های اعلام شده و از اونجایی که pelectasis یه مارکر سندروم دان هست آیا واقعا جای نگرانی برای من وجود داره. البته که من از نگرانی دارم می میرم اما می خواستم بدونم نظر شما چیه؟

   جواب:
   خود پیلکتازی ریسک غربالگری تان را دو برابر بدتر می کند و با توجه به ریسک پایه تان هنوز در محدوده کم خطر بوده و جای نگرانی برای اختلالات کروموزومی وجود ندارد ولی از نظر خود کلیه بهتر است با یک متخصص پره ناتولوژی مشورت کنید.
  • سئوال:
   باسلام
   در سونو غربالگری اول nt:2.8 بود و آزمایش خونم اسکرین مثبت 1:50 بود در سونوگرافی آنومالی NF:5.4 و NB:5.2 ممنون میشم اگه بگید NF من چقدر از محدوده طبیعی بالاتره؟ خطرناکه؟ باتوجه به اینکه سن بارداری 17wو 6d هست. آمینوسنتز هم انجام دادم اما جوابش نیومده سپاس

   جواب:
   باید منتظر جواب آمنیوسنتز شویم به هر حال NF هم در این مرحله یک کم بالاست.
  • سئوال:
   سلام.من در هفته یک ۱۵ واریز تست کواد انجام دادم نتایج به صورت زیر
   Ds:1/485
   Osb:1/12100
   T18:1/17100
   Slos:41600
   Afp:0.48
   uE3:0.58
   Hcg:1.11
   inhibin-A:0.88
   من برای جواب تستم نگرانم.میشه راهنماییم کنین.قبلا از پاسختون ممنونم

   جواب:
   با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده خطر بینابین بوده و با توجه به جوابتان می توان دو تا کار برایتان توصیه نمود:
   1- ترجیحأ: انجام تست NIPT (با قدرت تشخیص 99%)
   2- قابل قبول: انجام آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 و بررسی سافت مارکرهای سندرم داون (با قدرت تشخیص 90%)
  • سئوال:
   با سلام
   در ۲۲هفته و ۱ روز سونوگرافی آنومالی انجام دادم که گفت همه چیزش طبیعیه فقط چیزی که نگرانم کرده اینه که گفته 《قطر قدامی خلفی لگنچه کلیه سمت راست ۳/۸ میلیمتر است(حداکثر طبیعی)که سونوگرافی پیگیری ۲۸ هفتگی توصیه می شود.پیلواکتازی در کلیه چپ دیده نمیشود.》میخواستم بدونم این جمله یعنی چی؟و اینکه ممکنه که بدتر بشه و بعد از زایمان نیاز به درمان یا عمل باشه؟؟
   ممنون از پاسختون

   جواب:
   نگران نباشید این عدد طبیعی است و سونوی هفته 28 هم فقط برای کنترل بیشتر توصیه شده است.
  • سئوال:
   باسلام و احترام
   لطفا سونوی nt و غربالگری سه ماهه اول و دوم منو تحلیل کنید.بسیار سپاسگزارم.
   نتایج سونو NT:2.4
   نتایج غربالگری سه ماهه اول
   DOUBLE MARKER
   FERR B.HCG:26.00
   CORRECTED MOM FOR HCG :0.77
   PAPP-A:4.02
   CORRECTED MOM FOR PAPP-A:0.98
   NUCAL TRANSLUCENCY :2.40
   CORRECTED MOM FOR NUCLEAL :1.21
   TRANSLUCENCY
   CALCULATED RISK(AT TERM)FOR TRISOMY21 :1:1070
   CALCULATED RISK (AT TERM) FOR TRISOMY 18: 1:26500
   FINAL INTERPRETATION : SCREEN NEGATIVE
   نتایج غربالگری سه ماهه دوم
   QUADRITEST
   AFP : 21.60
   CORRECTED MOM FOR AFP :0.84
   FREE B.HCG : 34412.0
   CORRECTED MOM FOR HCG: 1.04
   UE3: 2.10
   CORRECTED MOM FOR UE3: 0.95
   INHIBIN A (FOR TRIPLE &QUADI): 367.7
   CORRECTED MOM FOR INA: 1.55
   LCULATED RISK(AT TERM)FOR TRISOMY21 :1:2240
   CALCULATED RISK (AT TERM) FOR TRISOMY 18: 1:99000
   RISK (AT TERM( FOR NEURAL TUBE DEFECTS: 1:17700
   RISK (AT TERM)FOR...

   جواب:
   با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین و بررسی بیشتر سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام جواب غربالگری دوم در ۱۷هفته وپنج روز انجام دادم تفسیرمیکنید
   PApp-A4090 mom:1.35
   freeB-hcG23.00mom:0.43
   Afp 35.40 mom:0.97
   uE3 0.08 mom:0.09
   hcG 14073.0 mom:0.69
   Inhibin A 125.4 mom:0.56
   PAPP-A4090.00 mom:1.26
   freeB-hcG 23.00 mom:0.47
   NT:1.60
   Age 1:1340
   Final Risk 1:50000
   NTD ~prior1:1000 Final risk 1:35400
   T18/13 ~prior 1:11200 Final risk 1:99000
   Ds~Age 1:1340 Final risk 1:50000
   T18//13 prior1:11200 Final risk 1:99000
   The maternal serum AFP result isNOT elevated for a pregnancy of this gestational age.The risk of an open neural tube defect is less than the screening cut-of
   These serum marker levels are not consistent with the pattern seen in Trisomy18 pregnancies.Maternal serum screening will detect approximately60% of Trisomy18 pregnancies.
   لطفا جواب بدیدممنون

   جواب:
   با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر هست. یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری جنین انجام دهید. نگران حس کردن حرکت جنین هم نباشید.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید من هفته 30 هستم پزشک سونو گفتند که اندازه nb=9/4 و ودر صدک 40 هستش و درهفته 18 هم nb=3/8 بود و ازمایشات غربال گری در محدوده کم خطر و سونو انومالی بدون مشکل بودهو عدد nt در هفته12 هم برابر با2 بوده میخواستم ببینمکه عدد nb در محدوده نرمال هست یا خیر خیلی نگرانم تما بارداری من با استرس داره میگذره

   جواب:
   نگران نباشید بطور کلی عدد NB بالای 3 میلی متر در ایران نرمال محسوب می شود.
  • سئوال:
   سلام سنو غربالگری وان تی من به شرح زیر است
   ۲۱-۲۶۶۸۶
   18<30000
   13<30000
   ان تی ۱.۲۵
   سی ار ال ۶۱.۴ م م
   سن ۲۴
   لطفا تفسیرش کنید

   جواب:
   با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده کم خطر بوده و فقط یک AFP با محاسبه MoM برای رد اختلالات طناب عصبی و جدار دیواره شکمی انجام داده و یک آنومالی اسکن در هفته 18 تا 20 برای رد اختلالات ساختاری بدن انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام.من ۲۹وهمسرم۴۰ ساله گروه خونی هردومون آمثبته و هیچ نسبت فامیلی نداریم و همینطور هیچ سابقه بیماری ژنتیک در دو فامیل
   دوازده هفته و پنج روز سونو nt دادم که nt برابر ۱.۲۴ بود و تیغه بینی هم دیده شد
   ریسکds برابر ۱ به ۴۲۸۰
   ریسکt18/13 برابر با ۱ به ۹۹۰۰۰ بودش
   هفته ۱۶ غربال دوم دادم که نتایج زیر بود
   Dsبرابر با۱۸۷۹۰
   Ntd برابر با ۱ به ۴۱۳۰۰
   T18/13برابر با ۱به ۹۹۰۰۰
   Slosبرابر با ۱به ۲۱۷۰۰۰
   تمام فاکتور هم برام زده بود نگاتیو
   ولی هفته هجده و چهار روز که سونو انومالی دادم جنینم انواع انومالی داشت
   هیدروپس فتالیس که تمام بدنش ورم داشت که حتی وقتی سقط شد جنسیتش معلوم...

   جواب:
   بررسی کاریوتایپ در جنین سقط شده انجام دادید. بهتر است یک مشاوره ژنتیک با به همراه داشتن تمام مدارکتان انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید
   من هفته 33 سونوگرافی رفتم و گفتن مایع دور جنین 26 الی 7 و گرید جفت 2 به 3 هستش
   ضمن اینکه تمام سونو ها تا الان نرمال بوده و وزن جنین هم 2 کیلو گفتن
   ازمایش قند 7ماهگی هم کاملا خوبو نرمال بوده و تیروئید هم نداشتم ولی بیماری لوپوس دارم
   میخاستم ببینم با توجه ب این مقدار مایع آمنیون و تشخیص هیدرامنیوس خفیف ایا خطری بچه رو تهدید میکنه؟واینکه دلیلش چی میتونه باشه؟
   البته من خیلی هم اب زیاد میخوردم

   جواب:
   به هر حال این مسئله نیاز به بررسی بیشتر دارد و باید تحت کنترل پزشکتان باشید.
  • سئوال:
   سلام
   میلوسل چیه؟میشه کامل توضیح بدین

   جواب:
   اسپینا بیفیدا (Spina bifida) یک ناهنجاری مادرزادی است که به علت نقص در قسمت پشتی یک یا چند مهره از ستون فقرات ایجاد می گردد. وجود یک شکاف در قسمتی از ستون مهره ها، به علت عدم اتصال ناحیه تیغه ها ی یک یا چند مهره، ممکن است باعث فتق پرده های نخاع، یا طناب نخاعی و یا هر دو گردد.

   اسپینا بیفیدا ممکن است در هر قسمتی از ستون مهره ها ایجاد گردد، ولی بیشتر در ناحیه کمری اتفاق می افتد. نوعی از اسپینا بیفیدا بنام مننگومیلوسل بیشتر در ناحیه کمری یا خاجی شایع بوده که باعث نقایص نورولوژیکی می گردد. هیدروسفالی (تجمع مایع در حفره جمجمه) معمولا با ناهنجاری اسپینا بیفیدا درارتباط است. بسیاری از بیماران فاقد علایم و نشانه های نورولوژیکی هستند (مانند اسپینا بیفیدای مخفی). در برخی از بیماران ممکن است نشانه ها در نوجوانی یا بزرگسالی ظاهر گردند.

   انواع اسپینا بیفیدا

   دو نوع اسپینا بیفیدا وجود دارد:

   *اسپینا بیفیدای مخفی (Spina bifida occulta) که به عنوان شکل بسته (Closed form) شناخته می شود.

   *اسپینا بیفیدا سیستیکا (Spina bifida cystica) که به عنوان شکل باز (Open form) مطرح می گردد خود شامل:

   **مننگوسل (Meningocele)

   **مننگومیلوسل (Meningomyelocele)

   **میلوسل (Myelocele)

   مننگوسل، مننگومیلوسل و میلوسل به عنوان اسپینا بیفیدای آشکار شناخته می شوند که علت آن بزرگ بودن شکاف در قسمت پشتی ستون فقرات است.


   میلوسل

   ناهنجاری میلوسل نادر بوده که عبارت است از فتق طناب نخاعی به علت نقص قوس مهره ای. در این وضعیت چین های عصبی باز بوده و مایع مغزی-نخاعی (CSF) روی پوست ریخته می شود. تفاوت میلوسل با مننگومیلوسل این است که در میلوسل بافت عصبی فتق یافته هم تراز پوست بوده و گسترش فضای ساب آراکنوئید زمینه ای وجود ندارد. از نشانه های میلوسل، فلج دائمی کودک و بی اختیاری ادرای است.
  • سئوال:
   سلام
   من طبق پاسخ شما به سالهای دوستان دیدم اگه افکار AFP بالای دو باشه خطرناکه..من ازمایش غربالگری که تو هفته ۱۶ دادم AFP mom حدود 0.69 بودش و درصد ntdیک به صد هزار بود ولی سونو انومالی که در هفته ۱۸ دادم جنینم ntd داشت و اسپانیفیدا و مننگوسل و هیدروپس فتالیس بود میخواستم بدونم چرا این فاکتور afpتو من بالا نرفته بود..؟و اصلا علت این انومالی جنین من مشخص هستش ؟حتمن ژنتیکی هست یا محیطی هم میتونه باشه؟من ۲۹ سالمه و با همسرم فامیل نیستیم و هر دو aمثبتیم

   جواب:
   قدرت تشخیص AFP برای اختلالات طناب عصبی 80% است و در نتیجه در 20% موارد این پروتئین افزایش نمی یابد. معمولأ توصیه می شود تست کاریوتایپ برروی جنین سقط شده انجام شود چون در بسیاری از اختلالات ساختاری بدن کروموزومهای پایه (کمتر از 11) درگیر هستند. از طرفی کمبود اسیدفولیک هم می تواند عامل ایجاد کننده اختلالات طناب عصبی باشد.
  • سئوال:
   Fetus:Single
   Fetal Heart:ok
   Fetal Activity:ok
   Presentition:Transverse
   Plasental Position:Posterior-Low lying
   Amniotic Fluid: Normal Volume
   B.P.D:36mm :GA=17w
   AC:113mm :GA=17w+1d
   F.L:23mm :GA=17w
   Average Estimated Age:17w
   No gross anomaly is seen.
   Fetal spine,umbilical cord,visualixed parts of exterimities,Stomach,bladder and kidneys are normal.
   Four chambers of heart are present.
   سلام سونوی انومالی منو تفسیر کنید ممنون

   جواب:
   در این مواردی که نوشته اید سونویتان نرمال هست.
  • سئوال:
   سلام مجدد
   ب من گفتن بند ناف جنینم تک شریانه و مبتلا ب میلوسل
   این مشکل ب ژنتیک و ازدواج فامیلی ربط داره؟
   تو بارداری بعدی هم رخ میده؟
   برا پیشگیری باید چیکار کرد؟:(((((


   جواب:

   بند ناف تک شریانی یکی از اختلالات جنینی می باشد که تقریبا در یک درصد جنین ها دیده می شود.

   بند ناف رابطی است میان جفت و جنین که در هفته پنجم بارداری به وجود آمده و جايگزين كيسه زرده می شود. در حالت طبیعی شامل دو شریان و یک ورید است. وريد نافي خون اكسيژندار و غني از مواد مغذي را از جفت به جنين ميرساند و برعكس، شريانهاي نافي خون خالي از اكسيژن و مواد مغذي را از جنين باز مي گردانند.   روش تشخیص بند ناف تک شریانی:

   به کمک سونوگرافی میتوان این اختلال را از سه ماهگی جنین تشخیص داد. در سونوگرافی،داپلر رنگی در طرفین مثانه جنین گذاشته می شود و در محل اتصال بند ناف به شکم جنین میتوان در مقطع عرضی تعداد شریان های نافی را دید.

   گاهی تشخیص این اختلال در زمان زایمان، با معاینه جفت صورت می گیرد.

   تصویر زیر عکس سونوگرافی یک بند ناف تک شریانی را نشان می دهد.   مشکلات تک شریانی بودن بند ناف:

   این یافته می تواند با آنومالی های سایر ارگان های مهم ، نقایص کروموزومی و اختلال رشد جنین همراه باشد.

   لذا در صورت مشاهده این یافته ضروری است که سونوگرافی سلامت جنین توسط فرد آموزش دیده در هفته های ۱۸ الی ۲۳ بارداری انجام شود تا سلامت کلیه ارگان های جنین مورد بررسی قرار گیرد.

   معمولا توصیه می شود جهت اطمینان بیشتر از سلامت جنین، بررسی تخصصی قلب نیز با اکوکاردیوگرافی جنین انجام شود.

   طبق مطالعات Rembousko و همکارانش در سال ۲۰۰۳، در سونوگرافی ۱۱-۱۴ هفتگی ( سونوگرافی NT) در ۳ درصد جنین های نرمال و۸۰ درصد جنین های مبتلا به تریزومی ۱۸، یک شریان نافی دیده می شود.

   لذا تک شریانی بودن بند ناف، ریسک تریزومی ۱۸ را هفت برابر می کند ولی شیوع آن در حاملگی های مبتلا به تریزومی ۲۱ تفاوت معنی داری با جنین های نرمال ندارد.

   جنین های مبتلا به تریزومی ۱۸ معمولا نقایص مهم دیگری نیز دارند که به راحتی در سونوگرافی قابل تشخیص است. بنابراین با دیدن شریان نافی منفرد به تنهایی، نیازی به انجام کاریوتیپ نیست و نتایج آزمایش غربالگری ضرورت بررسی کروموزومی جنین را تعیین میکند. لذا توصیه میشود در صورت مشاهده شریان نافی منفرد، جهت مشاوره به متخصص ژنتیک یا پریناتولوژیست مراجعه کنید.

   یکی دیگر از اختلالات همراه با بند ناف تک شریانی، نارسایی رشد جنین است. اگر چه کاهش رشد در همه جنین های تک شریانی دیده نمی شود اما بررسی رشد جنین به ویژه در سه ماهه سوم از اهمیت بیشتری برخوردار است.

   اگر در این مسیر یافته غیرطبیعی دیده نشود میتوان با درصد بالایی مطمئن بود که تک شریانی بودن مشکلی برای جنین ایجاد نمیکند.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید.
   من طبق تاریخ سونوی مرحله اول 17 هفته و چهار روزه باردارم.
   میخواستم بپرسم برای آزمایش غربالگری مرحله دوم باید حتما مثل مرحله اول، جواب سونو همراه داشته باشیم؟ آزمایشگاهی که قراره برم دیشب گفت باید حتما برای آزمایش دقیقا تو 18 هفته و صفر روز بیای وگرنه اعدادش اعتبار کافی نداره. در صورتی که من برای سونو آنومالی نوبت برای 18 هفته و پنج روز دارم. آیا اشکالی داره برم تارخ سونو رو تغییر بدم و الان که تو هفته 17 هستم برم؟

   جواب:
   بهترین زمان برای آزمایش مرحله دوم بین 2+15 تا 0+17 هفتگی می باشد. و برای آنومالی اسکن بهترین زمان 0+18 الی 6+20 هست.
  • سئوال:
   با سلام و احترام
   در سنوی آنومالی اسکن همه چی طبیعی بوده جفت نوشته بود پوستر با گرید دو (2).هفته 19بارداری هستم لطفاً تفسیر فرمائید.

   جواب:
   توصیه می کنم طبق صلاحدید پزشکتان یک سونوی دیگر در هفته 24 برای تعیین گرید جفت مجدد انجام دهید.
  • سئوال:
   با سلام و خسته نباشید
   بسیار ممنون میشم با توجه به نتایج سونوگرافی داپلر و سه بعدی اینجانب (سونوگرافی رستاک) نظرتان را درباره احتمال وجود frontal bossing در جنین من اعلام نمایید: سن جنین 24 تا 25 هفته می باشد (البته خود سونوگرافی گفته که به نظر می رسد frontal bossing و small face داشته باشد)

   نتایج اندازه گیری شده سونو:
   BPD: 62.5 (75%)
   HC: 233.4 (67%)
   FL: 43.5 (33%)
   AC: 43.5 (33%)
   HUM : 40.3 (43%)
   Average GA by sono: 24W+ 6
   Estimated fetal weight: 685 gr (36%)
   CNS همگی نرمال
   face همه نرمال
   Nasal bone: 9.3 mm

   در ضمن در آزمایش cell free dna همه موارد نرمال و بدون مشکل بوده است و احتمال عارضه frontal bossing و small face فقط در این سونو مطرح شده است....

   جواب:
   توصیه می کنم طبق صلاحدید پزشکتان یک سونوی دیگر 2 الی 3 هفته دیگر انجام دهید.
  • سئوال:
   سلام
   من 26 ساله هستم. در هفته 18 و روز سوم آنومالی انجام دادم. به شرح زیر:
   پرزنتال سیون بریچ
   جفت در ناحیه فندال خلفی گرید دو
   شواهدی از دکولمان جفت یا P.Precia دیده نشد
   مایع امونیاک در حد طبیعی
   FHR=147
   اندامها و ساختمان اناتومیک مغز و صورت و احشا قابل رویت جنین نمای طبیعی دارند جز اینکه بطن های طرفی مغز به دیامتر 3 م م و فرونتال 4 م م برجسته به نظر میرسند
   سن جنین با اندازه گیری BPD = 42mm - FL=25mm، حدود w-/+1w (18 هفته و 3 روز ) میباشد
   جنسیت پسر
   وزن تقریبی 240 گرم
   NF=4mm NB=5mm
   طول سرویکس 33و و

   لطفا راهنمایی کنید . خیلی نگرانیم . مخصوصا اون بخش که نوشته برجسته هست.
   خیلی خیلی...

   جواب:
   نگران نباشید، زمانی می گوئیم ونتریکولومگالی داریم که این قطر بیشتر از 10 میلی متر باشد. بنابراین نگران نباشید. سونویتان خوب هست.
  • سئوال:
   سلام من در هفته 20 بارداری میباشم و سونوی آنومالی انجام دادم و نتیجه NF شده 5/3 لطفا بگید بچم درآینده مشکلی ندارد؟آیا این چیز نرمال است؟

   جواب:
   از آنجائیکه Cut-off سافت مارکر NF در ایران بالای 6 میلی متر هست، جای نگرانی ندارد.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید سونوی من توی هفته ۳۱رو لطفا تفسیرکنید.
   Single
   Alive
   cephalic
   BPD:82mm 32WK+4d
   AC:276mm 31wk
   FL:59mm 31wk
   Efw:1820gr
   Placental status fundal
   Amniotic fluid Adequate
   درموردBCDکه گفته ۳۲هفته و۴روز، درصورتی که من ۳۱هفته بودم.این نشانه مشکلی هست؟خواهش میکنم جواب بدید خیلی نگرانم.ممنون

   جواب:
   در سه ماهه سوم تا دو هفته اختلاف در مارکرهای بیوپمتریک سونوگرافی مشکلی ندارد.
  • سئوال:
   سلام سونو هفته سی وشش من به این صورت بود
   بندناف یک دور بصورت آزاد دور گردن جنین است
   میزان Af بیشترازحدنرمال وبزرگترین pocket حدود ۱۰ ومیزان Afi حدود ۳۰ سانتی منر است(پلی هیدرامیناس)
   وزن جنین بااحتساب fl برابر۳۶ و۲ روزو Bpd برابر ۳۷ و۵ روز وبراساسAc برابر۳۷ و۲ روز میباشد
   وزن جنین بااحتساب fl&Ac&bpd برابر۳۱۸۷ گرم میباشد
   هیدرونفروز دوطرفه مشاهده میشود و حالبها ومثانه متسعند مطرح کننده puv میباشد
   خواهش میکنم سریع واسم تفسیرش کنید آحه خیلی نگرانم ممنون

   جواب:
   نگران نباشید ولی بهتر است سریعتر پزشکتان و یا یک متخصص پریناتولوژی شما را ببیند.
  • سئوال:
   بازم سلام ببخشید باشرایطی که گفتم میتونم طبیعی زایمان کنم آخه متخصص زنان شهرمون گفت مشکلی نداره ومیتونی طبیعی زایمان کنی باتوجه به ممنوعیت سزارین، میخواستم ببینم اگه واقعا مشکل سازه برم پیش ی متخصص دیگه مرکز استان

   جواب:
   باید مطمئن شوید که قبل از زایمان تعداد دور بندناف به دور گردن جنین چقدر است. اگر بیشتر شده باشد زایمان طبیعی کمی خطرناک است.
  • سئوال:
   سلام خسته نباشید توسونو هفته۳۵ وچهارروز وزن جنین روزدن ۳۱۸۷ گرم ودر سونو ۳۶ هفته و۵ روز وزن جنین روزدن ۴ کیلو گرم‌ باتوجه به اینکه دوسونوگرافی متفاوت این دوسونو روانجام دادن آیا این تفاوت وزن طی ی هفته امکان پذیراست یا خطای سونوگرافی ها میتونه باشه باتشکر

   جواب:
   به احتمال زیاد جزو خطای سونوگرافی می باشد.
  لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
  اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
  ابزارها

  جستجو در سایت

   

  ورود به سایت

  نام کاربری:
  کلمه عبور: