Loading...

سونوی تفصیلی

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداري : از هفته 15 تا 28 بارداري است . چون مرفولوژي كامل همه اندامها را داريم بررسي كامل شامل...

سونوی تفصیلی

1

1

 

 

سونوگرافي تفصیلی سه ماهه دوم

 

 

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداري : از هفته 15 تا 28 بارداري است . چون مرفولوژي كامل همه اندامها را داريم بررسي كامل شامل :

 

اندازه گيري دور مايع بچه ، بررسي پلاسنتا و …
توجه : 1ـ مطالعه بيومتريك در سه ماهه دوم بارداري از هفته 15 شروع تا هفته 28 ادامه دارد .
2ـ در اين سه ماهه دوم نيازي به پر بودن مثانه نيست چرا كه پر بودن امكان دارد ديواره خلفي رحم به ديواره قدامي فشار بياورد و اشتباهاً جفت سرراهی یا Placenta previa گزارش كنيم در اين فاز مثانه بايد نيمه پر باشد .
اندازه‎گيري بيومتريك :

ـ بررسي B.P.D روتين انجام مي‎شود(B.P.D = فاصله بین دو استخوان گیجگاهی در سر می باشد)

ـ بررسي F.O )اكسي پوتو فرونتال) فقط در اليگوسفالي اندازه‎گيري مي‎شود .

 

خط Falx يا خط نيمكره مغزي كه كره مغز را به دو نيمكره تقسيم مي‎كند حتماً بايد در سونو اين خط ديده شود و يك Land mark مي‎باشد . عمل جذب و دفع مايع نخاع بايد در وانتريكول سوم انجام شود كه كم ديده مي‎شود و اگر واضح ديده شد معلوم مي‎شود كه اختلال در جذب و دفع مايع نخاعي را مطرح مي‎كند و اگر در داخل آن اكوفري هم باشد و وانتريكول جانبي من بزرگ باشد نشان دهنده هيدروسفالي ، مننگوسل و عفونتهاي توكسوپلاسموز را مي‎رساند .

خيلي مهم است كه با Structure سر جنين كاملاً سونولوژيست آشنا و اطلاعات كافي و تجربه كافي داشته باشد . به طور كلي اندازه‎گيري روتين در سر B.P.D مي‎باشد ولي اگر براكي سفال و هيدروسفالي باشد در اينجا اندازه‎گيري F.O در همين كوپ هم انجام مي‎دهيم .

براي بررسي مخچه كوپ را تغيير داده كه شكل يك بادام زميني است مخچه خودش مي‎تواند يك Land mark اندازه‎گيري سن جنين باشد كه فقط تا 24 هفته براي تعيين سن جنين به كار مي‎رود . كمي پائينترمي‎آئيم و در ناحيه گردن از نظر مننگوسل بررسي مي‎شود كه آيا وجود دارد يا نه بعد ساف تيشو گردن را اندازه‎ مي‎گيريم ( بافت نرم گردن كه در تريزومي 21 كلفت مي‎باشد ) . مرفولوژي فرم سر و شناختStructure سر مهم است . ممكن است فرم سر خاجي مانند (در بعضي بيماريها مثل سندرم آپرت ) ويا دوكي شكل و يا … باشد .

نكته :
درصد اشتباه اندازه‎گيري مخچه براي تعيين G.A كم مي‎باشد ولي كلاً در اندازه‎گيري جنين هميشه 10% اختلاف وجود دارد . چون ما تصوير يا image مي‎بينيم كه ممكن است كاذب باشد . مثلاً يك نقطه اكوژن كاذب و بي‎معنا داشته باشيم مثل موي جنين كه ممكن است تشخيص اشتباهي تومور داده شود . معده حتماً بايد ديده شود نبودن آن آترزي را مطرح مي‎كند .

 

جنسیت جنين :

اگر دولبيا ديده شد Female و اگر penis با حلقه اسكلروتوم ديده شد جنسيت جنين Male است . در هنگام سونو حتماً پاهاي بچه بايد باز باشد. اگر هنگام سونو پاهاي بچه بسته باشد و بند ناف جلو بيفتد و تشخيص اشتباهي Male داده ميشود بعضي وقتها كه بيضه ديلاته باشد هيدروسل را مي‎رساند و در تخمدانها هم ممكن است كيست تخمدان ديده شود .

 

حتماً بايد جفت دستها و حتماً با 5 انگشت ديده شود . گاه يك يا چند انگشت به هم مي‎چسبند و در تريزومي 21 شصت فرو رفته است و دست بسته و حالت مشت را دارد .

 

فرم اندازه فمور (استخوان ران) در تشخيص ديسپلازي مهم است و كوچكتر بودن آن نشان دهنده نانيسم است و بعد بايد اندازه كف پا هم گرفته شود . در كليه‎ها حتماً بايد كاليسها یا لگنچه و … ديده شود و اگر كيست ديده شود مطرح كننده كليه كيستيك است و اگر كليه ديده نشد مي‎تواند مطرح كننده آژنزي كليه باشد .

 

در سر B.P.D : دو نقطه وسط بايد يك Structure داشته بأشد . تا لاميد ، خط هليستوري ، فيستوري سيليويه ، يك برش بيضي مانند سر اگر ديده شد در اين صورت تصوير سر درست مي‎باشد . سپس مقدار مايع آمنيوتيك و … بررسي شود كه ممكن است Vernix در داخل مايع به صورت نقطه ديده شود وحتي ممكن است خون ديده شود . وجود نقاط اكوژن قوي و كلفت مي‎تواند مطرح كننده مكونيوم باشد . سپس بررسي محل قرار گرفتن قطر و گريد جفت باشد . گريد جفت مقدار كليسفيكاسيون در جفت را مي‎رساند و كلاً 4 گريد داريم ( 3ـ2ـ1ـ0 ) . هر چه سن جفت بالاتر باشد از حالت هموژني كم شده وكلسيفيكاسيون زياد مي‎شود و حدود هفته 8ـ37 بارداري بايد گريد جفت 3 باشد .

قطر جفت : در ايزوايمو نيزيشن ، ديابتي بودن مادر IUGR و … اندازه آن فرق مي‎كند . اگر گريد جفت 3 باشد قبل از هفته 32 ارزش خيلي بالا دارد و براي بچه بسيار خطرناك است .

اگر سطح جفت يكدست و هموژن باشد گريد جفت 1ـ0 است و هرچه مقدار كلسيفيكاسيون جفت بالا باشد سطح گريد جفت هم بالا مي‎رود .

ـ از هفته 14 آمنوره به بعد مي‎توان دقيق جفت را ديد كه قبل آن بصورت تروفوبلاست است .

 

ـ محيط شکم جهت بررسی اختلال رشد داخل رحمی (IUGR) مهم است كه محيط دور شكم رشد نكرده و فقط سر رشد كرده است .

 

علائم سونوگرافیک سه ماهه دوم در تریزومی ها

در صورت وجود بیش از یک مورد از مارکرهای خفیف ذیل، بیمار باید برای مشاورة ژنتیک ارجاع داده شود:

هایپوپلازی استخوان بینی، رودة اکوژنیک، افزایش ضخامت چین پشت گردن جنین،[1] اتساع لگنچة کلیوی،[2] سیستیک هایگروما،[3] کلینو ‌داکتیلی[4] (خم‌شدگی انگشت کوچک دست به سمت انگشت چهارم)، آترزی دئودنوم،[5] هیدرونفروز، کوتاهی استخوان ران، هیپوپلازی و یا فقدان بند وسط انگشت پنجم[6]، وجود فاصلة غیر طبیعی بین انگشت بزرگ و انگشت دوم[7]، موج غیر طبیعی در داکتوس ونوسوس[8] و یا هر گونه اختلال ساختاری یا رشدی در جنین.

5- یافته‌های سونوگرافی سه ماهة دوم در تریزومی 18 عبارتند از: سر توت‌فرنگی شکل، کیست کوروئید پلکسوس، عدم وجود کورپوس کالوزوم (دسته ی اعصاب وصل کننده دو نیمکره مغز)، بزرگی سیسترنا مگنا[9] (یکی از سه سوراخ اصلی در فضای زیر عنکبوتیه که مایع CSF[10] تولید شده از بطن چهارم را به بطن های جانبی و میانی منتقل می کند)، شکاف صورت[11]، کوچکی چانه، افزایش NF، نقایص قلبی، فتق دیافراگماتیک، آترزی مری، اگزومفالوس، شریان نافی منفرد[12]، اختلالات کلیوی، رودة اکوژن، میلومننگوسل، IUGR، کوتاه بودن اندام‌ها، آپلازی استخوان رادیوس (یکی از استخوان های ساعد)، انگشتان روی هم قرار گرفته[13]، پاچنبری و پاشنة پای برجسته[14].

6- یافته‌های سونوگرافی سه ماهة دوم در مورد تریزومی 13 عبارتند از: هولوپروزنسفالی[15] (نقص در پوشانده شدن قسمت قدامی مغز)، میکروسفالی، ناهنجاری‌های صورت، نقایص قلبی، کلیه‌های بزرگ و اکوژنیک، اگزومفالوس و پلی‌داکتیلی پٌست‌آگزیال.

7- در تریپلوئیدی، در صورتی که منشاء کروموزوم اضافه از پدر باشد، منجر به جفت مولار شده و در این موارد حاملگی به ندرت تا هفتة بیستم دوام می‌آورد. اگر منشاء کروموزوم اضافی از مادر باشد، حاملگی ممکن است تا سه ماهة سوم ادامه یابد. ساختمان جفت نرمال ولی کوچک است. در این موارد ونتریکولومگالی خفیف، کوچکی چانه، نقایص قلبی، میلومننگوسل، سین داکتیلی یا چسبندگی انگشتان[16] (2 تا 3 انگشت به هم چسبیده‌اند) و دفرمیتی انگشت پای هیچ-هایکر[17] شایع است.

8- یافته‌های سونوگرافی در مورد سندرم ترنر: کیست هایگرومای بزرگ در ناحیة گردن، ادم عمومی، افیوژن پلور، آسیت خفیف، نقایص قلبی، کلیة نعل اسبی (که در سونوگرافی ممکن است به صورت هیدرونفروز خفیف دوطرفه دیده شود).]3-1[

1

 [1] . nuchal thickness

[2] . renal calyceal dilation

[3] . cystic hygroma

[4] . clinodactyly

[5] . duodenal atresia

[6] . hypoplastic or absent mid-phalanx of the fifth digit

[7] . sandal gap

[8] . abnormal in the ductus venosus

[9] . cisterna magna

[10] . Cerebro Spinal Fluid (=CSF)

[11] . facila cleft

[12] . single umbilical artery

[13] . overlapping fingers

[14] . rocker bottom feet

[15] . holoprosencephaly

[16] . syndactyly

[17] . hitch-hiker toe deformityنظرات

 

 • سئوال:
  آیا لازم است پزشک این مورد سونو را درخواست کند یا مراجعه کننده بدون نسخه مورد پذیرش قرار می گیرد؟

  جواب:
  نه بدون نسخه هم قابل انجام است.
 • سئوال:
  سلام .من در هفته 31 بارداری هستم.
  در سونو یی که دادم با توجه به اندازه های دور سر جنین 49.6 و استخوان ران 55.3 گفته شد جنین حدود 10 روز عقب تر از حد معمول برای سن فعلی بارداری است و shorttening نسبی در اندامهای جنین دیده میشود که در درجه اول constitutional است.

  من خیلی نگران هستم. آیا با خوردن غذا این مشکل حل میشود؟

  جواب:
  خیر ولی بهتر است که یک سونوی دقیق در دو هفته دیگر انجام دهید. نتیجه جواب تست های غربالگری تان را برایم بنویسید.


  آیا جنین کوتوله است؟

  اصطلاحtib.l یعنی چی؟
 • سئوال:
  دکترم سونو گرافی سه بعدی نوشت ,انجام دادم, جوابش حاضر نشده بهم گفت جای نگرانی نیست و در بیشتر جنینها تفاوت در رشد سنی دور سر ,استخوان ران,دور شکم دیده میشود.هیچ نشانه ای از کوتولگی وجود ندارد.اگر اختلاف بیش از 2 هفته باشد نگران کننده است.نظر تون چیه؟آیا در سه بعدی احتمال خطا هست؟نگرانیم با تمام این حرفها کم نشده,خواهش میکنم توضیح بیشتری بدید.

  غربالگری:Age at term)yrs( 30.2
  T21 prior risk 1:944
  T18 prior risk 1:10602
  wehght (kg) 59
  gestational age 17 w +0 D
  determination method scan
  diabetic no Twin no
  smoker no ivf no
  previous preeclampsia hisstory no
  previous down s child history no previous NTDs history no


  calculated risks (at term(

  TRISOMY 21...

  جواب:
  با اطمینان 80% جواب شما در محدوده کم خطر است و سونوگرافی شما هم نشانه غیر طبیعی دیده نشده است.
 • سئوال:
  سلام ایااین سونوهای سه بعدی یااکوکاردیوگرافی برای مادروجنین خطرناک نیست چون تمام اینها اشعه وامواجندچرابایداینهاانجام شوداگرمیشودبرایم توضیح دهیدمن ازوقتی این مقاله هاراخواندم درسته علمیندولی خیلی نگران شدم.

  جواب:
  به طور کلی منفعت این روش ها از ضررهایش بیشتر است.
 • سئوال:
  سلام من هفته 33 هستم که دکتر گفت اب دور جنین زیاده میخواستم ببینم چه مضراتی داره خواهش میکنم کمکم کنید دارم از نگزانی میمیرم حد نرمال ان چقدر باید باشه؟

  جواب:
  به مقاله ای در همین زمینه در سایت ما در بخش برای بارداران مراجعه کنید.
 • سئوال:
  من در هفته 18 بارداری دو قلو هستم.در سونوگرافی چهار بعدی گرید هر دو جفت دو اعلام شده است آیا خطرناک است

  جواب:
  بهتر است دو الی 3 هفته دیگر مجدد بررسی سونوگرافیک انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من در هفته 36 بارداری هستم، من در اوایل بارداری به علت اینکه خونریزی داشتم، هر بار که به مطب دکترم می رفتم، برایم خودش سونوی معمولی انجام می داد و سونوگرافی آنومالی اسکن و سه بعدی نیز انجام داده ام، یعنی در کل حدود 10-12 بار سونو انجام داده ام، حال می خواهم بدانم این تعداد سونوگرافی برای جنین خطری را شامل می شود یا خیر؟ خیلی نگرانم؟
  خیر

  دکترم در هفته 36 بارداری نیز برایم سونوگرافی معمولی نوشته است البته اخرین بار 19 مهر سونوگرافی انجام داده ام، اما مجدد برایم نوشته است.
  و سوال دوم اینکه می خواستم بدانم آخرین سونوگرافی را کی باید...
  همان هفته 36
 • سئوال:
  با سلام
  من یک سوال داشتم
  دکتر قبلا در هفته 24 برای من سونوی سه بعدی، چهاربعدی نوشته بود، اما الان که نتیجه را مجدد نگاه می کنم دکتر سونوگرافی به جای سه بعدی در برگه جواب سونوی من نوشته است نتیجه سونوی کالر داپلر.
  من یکم ترسیدم سونوی سه بعدی، چهاربعدی با کالرداپلر چه فرقی دارد؟ کالرداپلر عوارض بیشتری دارد یا خیر؟چرا به جای سه بعدی، برای من کالرداپلر انجام داده است؟
  لطفا من را راهنمایی بفرمایید.

  با تشکر

  جواب:
  ریپورت سونو را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   با سلام و خسته نباشید
   فرموده بودید جواب سونوگرافی ام را برایتان بنویسم

   سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله

   حاملگی تک زنده با قرار طولی فعلا سفالیک در کاویته رحم رویت شد.
   جثه جنین براساس معیارهای FL:44mm
   AC:193mm
   HC:213mm
   BPD:60mmحدود 24 هفته و دو روز است.
   حفت فوندال قدامی است جنین پسر است-وزن جنین 677 گرم است. در بررسی D3 و D4
   CNS نرمال، GI نرمال، GUS نرمال، Face نرمال، MS نرمال
   نظریه: نرمال CDI جفت و جنین
   EDD:1391-09-14

   این نتیجه سونوگرافی سه بعدی من می باشد که دکتر به جای سه بعدی در بالای نتیجه نوشته بودند کالرداپلر
   که من را نگران کردند
   حال آیا تفاوت سه بعدی با کالرداپلر چه می...

   جواب:
   در بررسی D3 و D4
   در متن سونوگرافی نشانه آن است که سونوی سه بعدی و چهار بعدی هم انجام شده و اندامهای گزارش شده نرمال است.
 • سئوال:
  سلام من الان هفته 35 بارداری هستم.تو 34 هفته و 6 رفتم سونو گفت وزن پسرم 2500 . ولی هنوز بیضه ها داخل اسکرتوم نرفته ممکنه تا وقت زایمان پایین بیاد.لطفا واسم توضیح بدید من خیلی نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید امکان پایین آمدن زیاد است.
 • سئوال:
  با سلام،من هفته 36هستم و در چند روز گذشته سونوگرافی کردم،نتیجه سونوگرافی بصورت زیر بود:اما من یکم در مورد نتیجه نگرانم، لطفا من را راهنمایی کنید.رحم در وضعیت سفالیک،حرکات جنین و ضربان قلب نرمال، سن حاملگی براساس BPD،FL،AC،HC حدود 5/35 هفته است،جفت دارای ضخامت طبیعی می باشد،گرید آن III-II و در ناحیه Anterior قرار دارد.مایع آمینوتیک طبیعی است، FHR=152
  وزن 2542 گرم 34w5d
  FTA=75.15 cm 36w+4d
  AC= 30.73 cm 34w5d 2012.11.11
  FL= 6.75cm 34w5d 2012.11.11
  BPD=8.83cm 35w5d 2012.11.04
  BPD=8.60cm 34w5d 2012.11.11
  HC=32.51 cm 35w0d 2012.11.09
  من محاسبات بالا را از روی عکس سونوگرافی نوشتم و خودم که چک کردم با توجه به اینکه من در 35هفته و 5روز...

  جواب:
  نرمال است.
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: