Loading...

سونوی تفصیلی یا آنومالی اسکن (بروز شده)

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداري : از هفته 15 تا 28 بارداري است . چون مرفولوژي كامل همه اندامها را داريم بررسي كامل شامل...

سونوی تفصیلی یا آنومالی اسکن (بروز شده)

 

سونوگرافي تفصیلی سه ماهه دوم

 

بروز شده در تاریخ 94/03/09

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداري : از هفته 15 تا 28 بارداري است . چون مرفولوژي همه اندامها کامل شده اند می توان یک ارزیابی دقیقی از ساختار آناتومیک جنین انجام داد. بررسي كامل شامل :

 

اندازه گيري دور مايع جنین، بررسي محل قرار گرفتن جفت و ساختار جفت و … 

توجه : 1ـ مطالعه بيومتريك در سه ماهه دوم بارداري از هفته 15 شروع تا هفته 28 ادامه دارد .
2ـ در اين سه ماهه دوم نيازي به پر بودن مثانه نيست چرا كه پر بودن امكان دارد ديواره خلفي یا پشتی رحم را به ديواره قدامي و یا جلویی فشار وارد کند و اشتباهاً جفت سرراهی یا Placenta previa گزارش كنيم در اين فاز مثانه بايد نيمه پر باشد.
اندازه‎گيري بيومتريك :

ـ بررسي B.P.D روتين انجام مي‎شود(B.P.D = فاصله بین دو استخوان گیجگاهی در سر می باشد)

ـ بررسي F.O )اكسي پوتو فرونتال) فقط در اليگوسفالي اندازه‎گيري مي‎شود .

 

خط Falx يا خط نيمكره مغزي كه كره مغز را به دو نيمكره تقسيم مي‎كند حتماً بايد در سونو اين خط ديده شود و يك Land mark مي‎باشد . عمل جذب و دفع مايع نخاع بايد در وانتريكول سوم انجام شود كه كم ديده مي‎شود و اگر واضح ديده شد معلوم مي‎شود كه اختلال در جذب و دفع مايع نخاعي را مطرح مي‎كند و اگر در داخل آن اكوفري هم باشد و وانتريكول جانبي من بزرگ باشد نشان دهنده هيدروسفالي ، مننگوسل و عفونتهاي توكسوپلاسموز را مي‎رساند .

خيلي مهم است كه با Structure سر جنين كاملاً سونولوژيست آشنا و اطلاعات كافي و تجربه كافي داشته باشد . به طور كلي اندازه‎گيري روتين در سر B.P.D مي‎باشد ولي اگر براكي سفال و هيدروسفالي باشد در اينجا اندازه‎گيري F.O در همين كوپ هم انجام مي‎دهيم .

براي بررسي مخچه كوپ را تغيير داده كه شكل يك بادام زميني است مخچه خودش مي‎تواند يك Land mark اندازه‎گيري سن جنين باشد كه فقط تا 24 هفته براي تعيين سن جنين به كار مي‎رود . كمي پائينترمي‎آئيم و در ناحيه گردن از نظر مننگوسل بررسي مي‎شود كه آيا وجود دارد يا نه بعد ساف تيشو گردن را اندازه‎ مي‎گيريم ( بافت نرم گردن كه در تريزومي 21 كلفت مي‎باشد ) . مرفولوژي فرم سر و شناختStructure سر مهم است . ممكن است فرم سر خاجي مانند (در بعضي بيماريها مثل سندرم آپرت ) ويا دوكي شكل و يا … باشد .

نكته :
درصد اشتباه اندازه‎گيري مخچه براي تعيين G.A كم مي‎باشد ولي كلاً در اندازه‎گيري جنين هميشه 10% اختلاف وجود دارد . چون ما تصوير يا image مي‎بينيم كه ممكن است كاذب باشد . مثلاً يك نقطه اكوژن كاذب و بي‎معنا داشته باشيم مثل موي جنين كه ممكن است تشخيص اشتباهي تومور داده شود . معده حتماً بايد ديده شود نبودن آن آترزي را مطرح مي‎كند .

 

جنسیت جنين :

اگر دولبيا ديده شد Female و اگر penis با حلقه اسكلروتوم ديده شد جنسيت جنين Male است . در هنگام سونو حتماً پاهاي بچه بايد باز باشد. اگر هنگام سونو پاهاي بچه بسته باشد و بند ناف جلو بيفتد و تشخيص اشتباهي Male داده ميشود بعضي وقتها كه بيضه ديلاته باشد هيدروسل را مي‎رساند و در تخمدانها هم ممكن است كيست تخمدان ديده شود .

 

حتماً بايد جفت دستها و حتماً با 5 انگشت ديده شود . گاه يك يا چند انگشت به هم مي‎چسبند و در تريزومي 21 شصت فرو رفته است و دست بسته و حالت مشت را دارد .

 

فرم اندازه فمور (استخوان ران) در تشخيص ديسپلازي مهم است و كوچكتر بودن آن نشان دهنده نانيسم است و بعد بايد اندازه كف پا هم گرفته شود . در كليه‎ها حتماً بايد كاليسها یا لگنچه و … ديده شود و اگر كيست ديده شود مطرح كننده كليه كيستيك است و اگر كليه ديده نشد مي‎تواند مطرح كننده آژنزي كليه باشد .

 

در سر B.P.D : دو نقطه وسط بايد يك Structure داشته بأشد . تا لاميد ، خط هليستوري ، فيستوري سيليويه ، يك برش بيضي مانند سر اگر ديده شد در اين صورت تصوير سر درست مي‎باشد . سپس مقدار مايع آمنيوتيك و … بررسي شود كه ممكن است Vernix در داخل مايع به صورت نقطه ديده شود وحتي ممكن است خون ديده شود . وجود نقاط اكوژن قوي و كلفت مي‎تواند مطرح كننده مكونيوم باشد . سپس بررسي محل قرار گرفتن قطر و گريد جفت باشد . گريد جفت مقدار كليسفيكاسيون در جفت را مي‎رساند و كلاً 4 گريد داريم ( 3ـ2ـ1ـ0 ) . هر چه سن جفت بالاتر باشد از حالت هموژني كم شده وكلسيفيكاسيون زياد مي‎شود و حدود هفته 8ـ37 بارداري بايد گريد جفت 3 باشد .

قطر جفت : در ايزوايمو نيزيشن ، ديابتي بودن مادر IUGR و … اندازه آن فرق مي‎كند . اگر گريد جفت 3 باشد قبل از هفته 32 ارزش خيلي بالا دارد و براي بچه بسيار خطرناك است .

اگر سطح جفت يكدست و هموژن باشد گريد جفت 1ـ0 است و هرچه مقدار كلسيفيكاسيون جفت بالا باشد سطح گريد جفت هم بالا مي‎رود .

ـ از هفته 14 آمنوره به بعد مي‎توان دقيق جفت را ديد كه قبل آن بصورت تروفوبلاست است .

 

ـ محيط شکم جهت بررسی اختلال رشد داخل رحمی (IUGR) مهم است كه محيط دور شكم رشد نكرده و فقط سر رشد كرده است .

 

علائم سونوگرافیک سه ماهه دوم در تریزومی ها

در صورت وجود بیش از یک مورد از مارکرهای خفیف ذیل، بیمار باید برای مشاورة ژنتیک ارجاع داده شود:

هایپوپلازی یا کوچک بودن استخوان بینی، رودة اکوژنیک (وجود یا توده با اکوژنیسیته بالا در ناحیه روده، افزایش ضخامت چین پشت گردن جنین،[1] اتساع لگنچة کلیوی،[2] سیستیک هایگروما،[3] کلینو ‌داکتیلی[4] (خم‌شدگی انگشت کوچک دست به سمت انگشت چهارم)، آترزی دئودنوم (فقدان قسمت ابتدایی روده کوچک)،[5] هیدرونفروز (تجمع مایع در کلیه ها)، کوتاهی استخوان ران، هیپوپلازی و یا فقدان بند وسط انگشت پنجم[6]، وجود فاصلة غیر طبیعی بین انگشت بزرگ و انگشت دوم[7]، موج غیر طبیعی در داکتوس ونوسوس[8] و یا هر گونه اختلال ساختاری یا رشدی در جنین.

5- یافته‌های سونوگرافی سه ماهة دوم در تریزومی 18 عبارتند از: سر توت‌فرنگی شکل، کیست کوروئید پلکسوس، عدم وجود کورپوس کالوزوم (دسته ی اعصاب وصل کننده دو نیمکره مغز)، بزرگی سیسترنا مگنا[9] (یکی از سه سوراخ اصلی در فضای زیر عنکبوتیه که مایع CSF[10] تولید شده از بطن چهارم را به بطن های جانبی و میانی منتقل می کند)، شکاف صورت[11]، کوچکی چانه، افزایش NF، نقایص قلبی، فتق دیافراگماتیک، آترزی مری، اگزومفالوس، شریان نافی منفرد[12]، اختلالات کلیوی، رودة اکوژن، میلومننگوسل، IUGR، کوتاه بودن اندام‌ها، آپلازی استخوان رادیوس (یکی از استخوان های ساعد)، انگشتان روی هم قرار گرفته[13]، پاچنبری و پاشنة پای برجسته[14].

6- یافته‌های سونوگرافی سه ماهة دوم در مورد تریزومی 13 عبارتند از: هولوپروزنسفالی[15] (نقص در پوشانده شدن قسمت قدامی مغز)، میکروسفالی، ناهنجاری‌های صورت، نقایص قلبی، کلیه‌های بزرگ و اکوژنیک، اگزومفالوس و پلی‌داکتیلی پٌست‌آگزیال.

7- در تریپلوئیدی، در صورتی که منشاء کروموزوم اضافه از پدر باشد، منجر به جفت مولار شده و در این موارد حاملگی به ندرت تا هفتة بیستم دوام می‌آورد. اگر منشاء کروموزوم اضافی از مادر باشد، حاملگی ممکن است تا سه ماهة سوم ادامه یابد. ساختمان جفت نرمال ولی کوچک است. در این موارد ونتریکولومگالی خفیف، کوچکی چانه، نقایص قلبی، میلومننگوسل، سین داکتیلی یا چسبندگی انگشتان[16] (2 تا 3 انگشت به هم چسبیده‌اند) و دفرمیتی انگشت پای هیچ-هایکر[17] شایع است.

8- یافته‌های سونوگرافی در مورد سندرم ترنر: کیست هایگرومای بزرگ در ناحیة گردن، ادم عمومی، افیوژن پلور، آسیت خفیف، نقایص قلبی، کلیة نعل اسبی (که در سونوگرافی ممکن است به صورت هیدرونفروز خفیف دوطرفه دیده شود).]3-1[

1

 [1] . nuchal thickness

[2] . renal calyceal dilation

[3] . cystic hygroma

[4] . clinodactyly

[5] . duodenal atresia

[6] . hypoplastic or absent mid-phalanx of the fifth digit

[7] . sandal gap

[8] . abnormal in the ductus venosus

[9] . cisterna magna

[10] . Cerebro Spinal Fluid (=CSF)

[11] . facila cleft

[12] . single umbilical artery

[13] . overlapping fingers

[14] . rocker bottom feet

[15] . holoprosencephaly

[16] . syndactyly

[17] . hitch-hiker toe deformityنظرات

 

 • سئوال:
  آیا لازم است پزشک این مورد سونو را درخواست کند یا مراجعه کننده بدون نسخه مورد پذیرش قرار می گیرد؟

  جواب:
  نه بدون نسخه هم قابل انجام است.
 • سئوال:
  سلام .من در هفته 31 بارداری هستم.
  در سونو یی که دادم با توجه به اندازه های دور سر جنین 49.6 و استخوان ران 55.3 گفته شد جنین حدود 10 روز عقب تر از حد معمول برای سن فعلی بارداری است و shorttening نسبی در اندامهای جنین دیده میشود که در درجه اول constitutional است.

  من خیلی نگران هستم. آیا با خوردن غذا این مشکل حل میشود؟

  جواب:
  خیر ولی بهتر است که یک سونوی دقیق در دو هفته دیگر انجام دهید. نتیجه جواب تست های غربالگری تان را برایم بنویسید.


  آیا جنین کوتوله است؟

  اصطلاحtib.l یعنی چی؟
 • سئوال:
  دکترم سونو گرافی سه بعدی نوشت ,انجام دادم, جوابش حاضر نشده بهم گفت جای نگرانی نیست و در بیشتر جنینها تفاوت در رشد سنی دور سر ,استخوان ران,دور شکم دیده میشود.هیچ نشانه ای از کوتولگی وجود ندارد.اگر اختلاف بیش از 2 هفته باشد نگران کننده است.نظر تون چیه؟آیا در سه بعدی احتمال خطا هست؟نگرانیم با تمام این حرفها کم نشده,خواهش میکنم توضیح بیشتری بدید.

  غربالگری:Age at term)yrs( 30.2
  T21 prior risk 1:944
  T18 prior risk 1:10602
  wehght (kg) 59
  gestational age 17 w +0 D
  determination method scan
  diabetic no Twin no
  smoker no ivf no
  previous preeclampsia hisstory no
  previous down s child history no previous NTDs history no


  calculated risks (at term(

  TRISOMY 21...

  جواب:
  با اطمینان 80% جواب شما در محدوده کم خطر است و سونوگرافی شما هم نشانه غیر طبیعی دیده نشده است.
 • سئوال:
  سلام ایااین سونوهای سه بعدی یااکوکاردیوگرافی برای مادروجنین خطرناک نیست چون تمام اینها اشعه وامواجندچرابایداینهاانجام شوداگرمیشودبرایم توضیح دهیدمن ازوقتی این مقاله هاراخواندم درسته علمیندولی خیلی نگران شدم.

  جواب:
  به طور کلی منفعت این روش ها از ضررهایش بیشتر است.
 • سئوال:
  سلام من هفته 33 هستم که دکتر گفت اب دور جنین زیاده میخواستم ببینم چه مضراتی داره خواهش میکنم کمکم کنید دارم از نگزانی میمیرم حد نرمال ان چقدر باید باشه؟

  جواب:
  به مقاله ای در همین زمینه در سایت ما در بخش برای بارداران مراجعه کنید.
 • سئوال:
  من در هفته 18 بارداری دو قلو هستم.در سونوگرافی چهار بعدی گرید هر دو جفت دو اعلام شده است آیا خطرناک است

  جواب:
  بهتر است دو الی 3 هفته دیگر مجدد بررسی سونوگرافیک انجام دهید.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من در هفته 36 بارداری هستم، من در اوایل بارداری به علت اینکه خونریزی داشتم، هر بار که به مطب دکترم می رفتم، برایم خودش سونوی معمولی انجام می داد و سونوگرافی آنومالی اسکن و سه بعدی نیز انجام داده ام، یعنی در کل حدود 10-12 بار سونو انجام داده ام، حال می خواهم بدانم این تعداد سونوگرافی برای جنین خطری را شامل می شود یا خیر؟ خیلی نگرانم؟
  خیر

  دکترم در هفته 36 بارداری نیز برایم سونوگرافی معمولی نوشته است البته اخرین بار 19 مهر سونوگرافی انجام داده ام، اما مجدد برایم نوشته است.
  و سوال دوم اینکه می خواستم بدانم آخرین سونوگرافی را کی باید...
  همان هفته 36
 • سئوال:
  با سلام
  من یک سوال داشتم
  دکتر قبلا در هفته 24 برای من سونوی سه بعدی، چهاربعدی نوشته بود، اما الان که نتیجه را مجدد نگاه می کنم دکتر سونوگرافی به جای سه بعدی در برگه جواب سونوی من نوشته است نتیجه سونوی کالر داپلر.
  من یکم ترسیدم سونوی سه بعدی، چهاربعدی با کالرداپلر چه فرقی دارد؟ کالرداپلر عوارض بیشتری دارد یا خیر؟چرا به جای سه بعدی، برای من کالرداپلر انجام داده است؟
  لطفا من را راهنمایی بفرمایید.

  با تشکر

  جواب:
  ریپورت سونو را برایم بنویسید.
  • سئوال:
   با سلام و خسته نباشید
   فرموده بودید جواب سونوگرافی ام را برایتان بنویسم

   سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله

   حاملگی تک زنده با قرار طولی فعلا سفالیک در کاویته رحم رویت شد.
   جثه جنین براساس معیارهای FL:44mm
   AC:193mm
   HC:213mm
   BPD:60mmحدود 24 هفته و دو روز است.
   حفت فوندال قدامی است جنین پسر است-وزن جنین 677 گرم است. در بررسی D3 و D4
   CNS نرمال، GI نرمال، GUS نرمال، Face نرمال، MS نرمال
   نظریه: نرمال CDI جفت و جنین
   EDD:1391-09-14

   این نتیجه سونوگرافی سه بعدی من می باشد که دکتر به جای سه بعدی در بالای نتیجه نوشته بودند کالرداپلر
   که من را نگران کردند
   حال آیا تفاوت سه بعدی با کالرداپلر چه می...

   جواب:
   در بررسی D3 و D4
   در متن سونوگرافی نشانه آن است که سونوی سه بعدی و چهار بعدی هم انجام شده و اندامهای گزارش شده نرمال است.
 • سئوال:
  سلام من الان هفته 35 بارداری هستم.تو 34 هفته و 6 رفتم سونو گفت وزن پسرم 2500 . ولی هنوز بیضه ها داخل اسکرتوم نرفته ممکنه تا وقت زایمان پایین بیاد.لطفا واسم توضیح بدید من خیلی نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید امکان پایین آمدن زیاد است.
 • سئوال:
  با سلام،من هفته 36هستم و در چند روز گذشته سونوگرافی کردم،نتیجه سونوگرافی بصورت زیر بود:اما من یکم در مورد نتیجه نگرانم، لطفا من را راهنمایی کنید.رحم در وضعیت سفالیک،حرکات جنین و ضربان قلب نرمال، سن حاملگی براساس BPD،FL،AC،HC حدود 5/35 هفته است،جفت دارای ضخامت طبیعی می باشد،گرید آن III-II و در ناحیه Anterior قرار دارد.مایع آمینوتیک طبیعی است، FHR=152
  وزن 2542 گرم 34w5d
  FTA=75.15 cm 36w+4d
  AC= 30.73 cm 34w5d 2012.11.11
  FL= 6.75cm 34w5d 2012.11.11
  BPD=8.83cm 35w5d 2012.11.04
  BPD=8.60cm 34w5d 2012.11.11
  HC=32.51 cm 35w0d 2012.11.09
  من محاسبات بالا را از روی عکس سونوگرافی نوشتم و خودم که چک کردم با توجه به اینکه من در 35هفته و 5روز...

  جواب:
  نرمال است.
 • سئوال:
  با سلام
  من تو 11/6روز غربالگری انجام دادم.25سال سن دارم.اولین بارداریمه.جوابش این بود:
  Crl:53.9
  BPD:19.0
  HC:69.4
  NT:2.4mm
  NB:present
  BS/BSOB:present
  BS:0.39
  technically difficult due maternal body habitus.In case of normal karyotype,early heart assessment and sonographic contorol are suggested after6week.
  free-BHCG 31.89IU/1 0.961 MOM
  PAPP-A. 1.200IU/1. 0.552 MOM
  T21: 1.221 SCREEN POSITIVE
  T18 <1:20000
  T13 1:1179
  دارم از نگرانی میمیرم.رفتم دکتر گفت 16w2dبرم واسه آمنیو.میخواستم بدونم غربالگریم خیلی بده؟و میتونم. هفته 16برم آنومالی اسکن؟ لطفا جواب بدین خیلی نگرانم

  جواب:
  نگران نباشید به هر حال ریسک تان در محدوده پر خطر می باشد و بهتر است تست تشخیصی انجام شود ولی به احتمال 99.5% جواب آمنیوسنتز تان نرمال می شود.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از سایت خوبتان
  اگر امکان هست نتایج آزمایش را تفسیر کنید و آیا نیاز به تست آمینوسنتز می باشد؟
  Age at term35.6
  T21 perior risk 1:377
  T18 perior risk 1:4192
  T13 perior risk 1:10946
  weight:87
  gestational age at biochemistry:13w+1D
  gestational age at SCAN:13w+0D
  TRISOMY21 1:662
  TRISOMY18 <1:30000
  TRISOMY13 <1:30000
  FBHCG: 33:00
  PAPP-A 2820
  نظریه آزمایشگاه نیلو می باشد.

  جواب:
  با قدرت تشخیص 85% ریسک تان در محدوده خطر بینابین می باشد و باید تست کواد را در هفته 15 انجام داده و ریسک پروتکل سکوئنشیال را انجام داده و بر مبنای آن قضاوت کنیم که آیا نیازی به انجام تست تشخیصی داریم یا خیر.
 • سئوال:
  با سلام
  در ارتباط با پیغام قبلی NT:2.2mm می باشد
  و همچنین می خواستم علت تفاوت سن در سونوگرافی ها با سن تشکیل جنین را بدانم؟
  در صورت چقدر اختلاف جای نگرانی می باشد؟

  سئوال:
  محل پاسخ به سئوالات جدید از جایی دیگر گذاشته می شود و دسترسی به سئوالات قبلی وجود ندارد.
  معمولاً وقتی 6 پریود قبل از بارداری منظم نباشد ملاک قضاوت سن سونوگرافیک می باشد و در این موارد اختلاف بین سن پریودی و سن سونوگرافیک ارزشی ندارد.
 • سئوال:
  باسلام.من در هفته 15 بارداری آزمایش غربالگری دادم متاسفانه دکترم سونوی nt رو دیر برام تجویز کرد.لطف کنید جواب آزمایش منو تحلیل کنید.
  Ag 31.9
  T21 prior Risk 1 : 751
  T18 prior Risk 1 : 8413
  Weight 63
  AFP U/ml 1.74
  HCG mlu/ml 0.82
  UE3 ng/ml 0.61
  Inhibin A pg/ml 1.33
  TRISOMY 21 : 1:4296 screen negative
  TRISOMY 18 : <1:30000 screen negative
  SLOS: <1:30000 screen negative
  NTDs: 1:674
  درضمن چون سونی ان تی ندادم نگرانم لطفا راهنمایم کنید.

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر است.
 • سئوال:
  با سلام و تشکر از زحمات شما
  بنده سونوگرافی آنومالی اسکن انجام داده و نتایج به شرح زیر می باشد

  لطفا تفسیر نمایید بازهم تشکر می کنم

  تصویر یک جنین زنده با ضربان قلب طبیعی 152minو حرکات سوفالیک داخل رحم و حرکات طبیعی

  سن جنین bpd=47 fl=35 معادل 20هفته

  حجم مایع آمونیاک طبیعی است

  جفت با نمای طبیعی و گرید 1به صورت غیر پرویا در جداره قدامی میانی و ولترال چپ قراردارد

  در بررسی اختلالات مادر زادی جنین قسمتهای مختلف بررسی شد و هیچگونه اختالال یا ضایعه مادرزادی دیده نشد

  Nuchal fold thickening طبیعی و معادل 3.6mm است

  Nasal bone با طول 7.7mmبا نمای طبیعی دیده شد

  کانال...

  جواب:
  سونویتان نرمال هست.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من در هفته سی و یک بارداری سونورو انجام دادم که نتیجه اش به شرح ذیل بود
  جنین واحد و زنده است ، تعداد ضربان قلب ۱۲۵ پ میزان AF طبیعیست ، پرزانتاسیون جنین بریج است ،
  جفت گرید صفر و فوندال خلفی می باشدAbruption brevia mass دیده نمی شود
  پارامترهای بیومتریک
  Bpd 74mm
  Hc 288mm
  Ac 239 mm
  Fl 59 mm
  Efw 1315 gr
  Ave 30w+ 1d
  دکتر گفته احتمال مشکل ژنتیکی هست دارم از نگرانی میمیرم الانم تعطیله و سونوی داپلر نمی تونم بگیرم ایا به احتمال قوی بچم ناقصه ؟چ

  جواب:
  دلیل وجود مشکل ژنتیکی چیست؟ شاید سونویتان را کامل برایم ننوشته اید تمام عدد ها به همراه تخمین سن شان را دقیق برایم بفرستید و یا سونویتان را برایم فکس کنید.
 • سئوال:
  بهترین زمان سونوی آنومالی در چند هفتگی است؟

  جواب:
  18+0 تا 6+20 هفتگی
 • سئوال:
  سلام
  من در هفته 36 بارداری هستم( 36 هفته 3 روز) تقریبا از یکماه و نیم قبل به من گفتند جنین FGR هست و وزن و اندازه دور شکم پایین.
  الان وزن رسیده به 2500 و AC:285 , HC:313
  غربالگری مرحله 1 و 2 و NIFTY رو هم در آزمایشگاه شما انجام دادم و همه چی طبیعی بود البته من 42 ساله هستم با سابقه 3 سقط
  و این بچه هم ای وی اف نیست
  سوالم اینه که بچه من فقط ریزه یا مشکلی ژنتیکی داره؟
  چون اندازه سرش در این هفته آخر همانطور که میبینید از دور شکم کوچکتره
  نمودار رشدش 9% شده که یک ماه و نیم قبل 2% بود ولی رشد AC همون 2% مونده
  نظر شما برام مهمه
  ممنون

  جواب:
  افتراق IUGR از SGA (یعنی به طور غیرپاتولوژیک جثه بچه کوچکتر از حد طبیعی است) طبق معیارهای مختلف فرق می کند. بعضی اوقات نمودار رشد زیر 5% ملاک است و بعضی مواقع زیر 10%. ولی در مادرانی که به هر دلیلی تغذیه مناسبی در دوران بارداری نداشتند این مسئله زیاد دیده می شود ولی اگر وزن جنین بالای 2500 گرم شود خیلی جای نگرانی وجود ندارد.
 • سئوال:
  سلام‌خسته نباشید.من درهفته ۳۴ بارداری هستم و جواب سونوی من این هست‌که ساعتی پیش انجام دادم:
  BPD:78mm
  FL:67mm
  Ac:300mm
  Weight:2316gr
  این‌سونو در پی سونو قبلی انجام‌شد‌که در هفته ۳۱ انجام دادم و مثل اینکه‌دکتر زنان بهم‌گف سر بچه‌کوچک هست.آیا الان‌هم‌مشکلی هست؟ چون درجلوی سر بچه الان نوشته:31w4d.ینی سرش تقریبا دوهفته عقبه.من خیلی نگرانم

  جواب:
  به هر حال چوی بیشتر از دو هفته از متوسط سن جنین کوچکتر است نیاز به پیگیری بیشتری دارد.
 • سئوال:
  سلام من درهفته شانزده بارداری هستم رفتم سونوگرافی نوشته سپتابه ای به قطر دو میلیمتر مشاهده شد میخواستم بپرسم چیه و در اثر چی به وجود می آید ممنون

  جواب:
  سئوالتان ناقص می باشد چون سپتا به معنی دیواره می باشد و باید دید این دیواره در کجا گزارش شده است.
  • سئوال:
   نوشته یک سپتابه به قطر 2 میلیمتر در کاویته رحم مشاهده شد.
   حاملگی اولم هست و نوشته وزن جنین 170 گرم میخواستم ببینم وزنش چه جوریه

   جواب:
   مشکلی نیست. طبیعی است.
 • سئوال:
  ممنون بابت پاسخ سوالم.اما من دقیقا در۳۳ هفته و ۳ روز سونو انجام دادم.و گفتن‌که pbd به اندازه ی ۳۱ هفته و چهارروز هست.که میشه دقیقا ۱۳ روز.یعنی از دوهفته بیشتر نیست.آیا بازهم جواب شما نیاز به پیگیری بیشتر هست؟

  جواب:
  بطور طبیعی زیر 2 هفته اختلاف نیاز به پیگیری خاصی ندارد.
 • سئوال:
  سلام سونو آنومالی انجام دادم کهcrl. ac.fl.bpdرا دکتر عدد ننوشته فقط با توجه به سن دقیق است خیلی نگرانم آیا احتیاج به سونوی تکمیلی تری دارم

  جواب:
  ریپورت کامل سونو را برایم بنویسید.
 • سئوال:
  با سلام سونوی انومالی من در 21 هفته و4 روز به شرح زیر هست لطفا ببینید نرمال هست
  ac154mm
  bpd48
  fl 29
  حدود20 هفته و اروز
  efw 330g

  جواب:
  خوب است.
 • سئوال:
  باسلام
  نتایج سونوی سه ماهه اول من خوب بود ولی چون در آزمایش غربالگری در محدوده پرخطر قرار داشتم، پزشکم انجام سونوگرافی آنومالی و تست کواد مارکر در هفته 15 را نوشته، سوال من این است که آیا انجام سونوگرافی انومالی در هفته 15 بارداری زود نیست و نتایج لازم از این سونو گرافی در این هفته حاصل می شود؟ چون من همه جا دیدم که این سونو در بین هفته های 18 تا 20 باید انجام شود، آیا انجام سونو آنومالی در هفته 15 بارداری صحیح است؟ لطفا مرا راهنمایی نمایید. با تشکر

  جواب:
  به این سونو در این هفته ها مینی آنومالی اسکن گفته می شود و می تواند اطلاعات خوبی به ما بدهد. هر چند که قدرت تشخیص آن در حد آنومالی اسکن نمی باشد.
 • سئوال:
  با سلام نتایج آزمایش غربالگری سه ماهه اول من
  Trisomy 21: 1:221
  Trisomy 18: 1:11600
  Trisomy 13: 11600
  است، سوال من این است که با این نتایج بهتر است آزمایشات کواد مارکر را در همان مرکز قبلی را انجام دهم و منتظر نتیجه آن باشم یا مستقیما برای انجام آمینوسنتز اقدام کنم، لطفا من را راهنمایی کنید چون خیلی خیلی نگرانم، ممنون

  جواب:
  بله بهتر است آزمایشات کواد مارکر را در هفته 15 در همان مرکز قبلی را انجام دهم و منتظر نتیجه پروتکل سکوئنشیال باشید.
 • سئوال:
  با سلام من در 15 هفته و 3 روزه گی بارداری هستم در سونوگرافی و آزمایش غربالگری همه چیز طبیعی گزارش شده بود به جز جفت که قدامی و کمی پایین بود. این چند روز خیلی این با این مورد برخورد کردم که مادرانی می گفتند بعد از انجام سونوگرافی متوجه مرگ جنین در رحم شدند و علائمی هم در مدتی که بچه مرده بود نداشتند. الان من خیلی نگران فرزندم هستم و میخوام بدونم آیا قبل از سونوگرافی آنومالی نیاز به سونوی دیگه ای هست یا نه. چطور می تونم از سلامت بچم مطلع بشم؟
  با تشکر

  جواب:
  نگرانی بی مورد به خودتان راه ندهید. نیاز به انجام سونوی دیگری ندارید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید توضیح سونو گرافی که دیروز انجام دادم به این صورت هست با توجه به آخرین زمان پریود من که 6آذر بوده و اختلاف سن بین FL و BPD آیا مشکلی وجود دارد؟
  FL=57 30w
  BPD=76 30w5d
  AC=265 30w5d
  وزن جنین 1600 گرم
  ممنون میشم اگه بگید این اعداد نرمال هستند یا خیر؟

  جواب:
  بله نرمال هستند و این اختلاف در این سن بارداری طبیعی است.
 • سئوال:
  با سلام وخسته نباشیددر هفته 19بارداری هستم سونو و آزمایش غربالگری هفته12رو انجام دادم و همه چیز نرمال بوده سونو و آزمایش سلامت جنین رو در 17هفتگی انجام دادم سونوی سه بعدی که همه چیز نرمال بود اما أزمایشم در قسمت پایین نمودار جلوی واژه open spina bifida کلمه screen postive نوشته شده و أزمایشم به شرح زیر است afp 113.4
  ue3 4.40
  hcg 19030.0
  lnhibin_a 151.1
  down syndrome <1:50000
  age alone 1:1290
  equivalent age risk <15.0
  osb 1:49
  trisomy18 1:99000
  ممنون میشم راهنماییم کنید درضمن 26سالمه بارداری دومم هست بچه اولم 2سالشه وسالمه

  جواب:
  مجددأ AFP با محاسبه MoM را تکرار کنید اگر MoM دومی کمتر از MoM اولی برای AFP شد با توجه به نرمال بودن سونوگرافی جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  آیا باید در همون مرکز آزمایش قبلی آأزمایشم رو تکرار کنم ? آیا آزمایشگاه دیگه ای میشه فرم?

  جواب:
  غربالگری مرحله اول و دوم باید در یک مرکز انجام شود.
 • سئوال:
  سلام
  در هفته 12 و 15 بارداری غربالگری مرحله 1 و 2 را در آزمایشگاه نیلو انجام دادم و جوابش را برایتان ارسال کردم که برایم تفسیر کردید با احتمال 80% در محدوده کم خطر هستم.
  حالا دکتر سونوگرافی سه بعدی و اکوکاردیوگرافی را واگذار به خودم نموده و می گوید اگر دوست داری انجام بده و اجباری ندارد.
  بنظر شما انجام بدهم؟
  این دو مورد خطری برای جنینم ندارد.
  قابل ذکر است که سابقه بیماری قلبی و یا استفاده از داروهای اعصاب و ... را ندارم.

  جواب:
  آنومالی اسکن را در هفته 18 تا 20 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام خسته نباشید
  میخواستمم بدونم میتونم در هفته ۱۶ سونوی آنومالی رو انجام بدم؟ چون جنین کوچیکه آیا همه چی مشخصه؟

  جواب:
  بعضی از موارد (مثل ساختار گوش، وجود چشم ها و ...) قابل تشخیص نیست.
 • سئوال:
  این سونو مشکلات مغزی مثل عقب ماندگی ذهنی هم نشان می دهد.

  جواب:
  تا 80% اختلالات ناشی از مشکلات کرموزومی
 • سئوال:
  سلام بنده هفته17و5روز غربالگری دوم را دادم بارداری دوقلو وهر دو پسرند سنم 28 وزنم 77 و اولین بارداری من هست لطفا درمورد ازمایشات کمک کنید
  4.6 (esteriol(uncnjugated e3
  beta hcg titre 26752.00
  inhibin a 422
  alpha.feto.protein 32.3
  trisomy21 1:1030
  trisomy18 <1:30000
  slos <1:30000
  ntds 1:8134
  ممنون اگه جواب ازمایش را تفسیرکنید نگرانم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 80% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید
  درسونوی نوزده هفته(basic anomali scan+genetic sonografi


  (Abdomen&pelvis kidneys( normal
  و نوشته شده:
  (bi lateral physiologic pyelectasia (<3.5mm
  این یعنی چی؟

  جواب:
  سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  باسلام در هفده هفته و چهارروز سونوانومالی انجام دادم. همه چیز نرمال اعلام شد ولی سونوگرافیست گفت هفته بیست وچهارم نوبت بعدی باشه کامنت روهم در برگه اینطور توضیح دادن
  Ilm:in this age of pregnancy fetal anomaly is not seen
  Comment:normal basic anomaly scan doesent exclude all fetal structure,chromosomal or late onset abnormalities control sonography about24weeks is recommended
  البته پزشک معالجم گفتن نیازی نیست سونوانجام شه در. ازمایشهای غربالگری هم مشکلی نبوده
  خواهشمیکنم راهنماییم کنید

  جواب:
  طبق توصیه پزشکتان عمل کنید.
 • سئوال:
  سلام.سونو هفته 16 رفتم.لطفا مرا در جریان بگذارید
  fetus:single
  fetal heart:ok
  fetal activity:ok
  persentation:transverse
  placental position:posterior-low lying
  amniotic fuluid:normal volume
  b . p . d:33 mm
  ac:108 mm
  f.l:21 mm
  average estimated age:16 w + 3d
  efw:160 gr
  cervical length :34 mm

  جواب:
  تقریبأ خوب است و با پزشکتان هم مشورت کنید.
 • سئوال:
  ببخشید یعنی چی خوب است؟کجاش مشکله؟؟؟؟؟
  خاطره هستم.
  سئوال:
  سلام.سونو هفته 16 رفتم.لطفا مرا در جریان بگذارید
  fetus:single
  fetal heart:ok
  fetal activity:ok
  persentation:transverse
  placental position:posterior-low lying
  amniotic fuluid:normal volume
  b . p . d:33 mm
  ac:108 mm
  f.l:21 mm
  average estimated age:16 w + 3d
  efw:160 gr
  cervical length :34 mm

  جواب:
  تقریبأ خوب است و با پزشکتان هم مشورت کنید.

  جواب:
  به غیر از پایین بودن جفت (که فعلأ خیلی اهمیت ندارد) بقیه خوب است.
 • سئوال:
  با سلام و خسته نباشید
  من 37 سال دارم سونوی غربالگری دوم 19هفته و 3 روز را نشان داد
  مواردزیر را زیرش خط کشیده بود که کمی نگران شدم لطفا راهنمایی کنید
  nuchal fold thickness=1.69mm
  stomamach isnot well seen under

  pi=1.05 ri=0.56
  در ضمن من امینوسنتز را 10 روز پیش در ازمایشگاه نیلو انجام دادم تست سریع جوابش را گفتند مشکلی نداره ولی جواب کشت 20روزه ان هنوز حاضر نیست
  **همچنین میخواستم بدونم عدد چین پشت گردن در سونوی غربالگری دوم باید چند باشه ؟
  با تشکر زیاد از جوابهای فوری شما

  جواب:
  زیر 6 میلی متر . معده را نوشته اید خوب دیده نشده است؟؟؟؟؟
 • سئوال:
  سلام من براساس سونوی ntدر18هفته و5روز برای سونوی آنومالی اسکن رفتم که به صورت زیربود.*یک عددجنین زنده واکتیودرقرار طولی چپ وپرزانتاسیزن سفالیک مشاهده میشودضربان قلب جنین155bpmmاست*سن حاملگی براساس سنجش BPD=43mm ,FL=30MM,حدود19W1Dمیباشد*جفت گرید1وموقعیت آن فوندال آنتریوراست.فاصله لبه تحتانی جفت تا internal osحدود 6سانتیمتراست
  *حجم مایع آمنیوتیک حداکثرطبیعی است عمق عمیقترین پاکه مایع آمنیوتیک 6/8cmاست.
  (AFL=19.8cm)*دورشکم جنین 138mmومتناسب باسن حاملگی است
  *بررسی ازنظر آنومالی ماژوردرمحدوده ی دقت سنوی 2بعدی وgray scaleانجام شدجمجمه intactوستون مهره ها درمجموع منظم است فعلا...

  جواب:
  سونویتان نرمال است.
 • سئوال:
  باسلام وخسته نباشید. در سونوی غربالگری مرحله اول nt جنین من 2.3بودکه ولی باتوجه به جواب آزمایشات که همهscreen negativeبود دکترم گفت جای نگرانی نیست فقط در هفته 15آزمایش کواد مارکر راانجام به که جواب اون هم screen negative بود ودکتد برام آمینو سنتز ننوشت .ولی الان در سونوی آنومالی اسکن حجم آمنیوتیک حداکثرطبیعی بود(عمق عمیق ترین پاکه مایع آمنیوتیک 6/8cmوAFI=19.8cm)
  , وهمینطورحباب مایع معده دراین بررسی مشاهده نشد بقیه فاکتورها همه خوب بود وقتی جواب سونو رو به پزشکم نشون دادم گفتن هفته 22 بیا برات سونو بنویسم ان شاالله که برطرف میشود وهمینطور گفتن یک آزمایش ژنتیک بوده که...

  جواب:
  همان سونو را در هفته 22 انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام وقتتون به خیر من 34 سال و 4 ماه دارم.بارداری اولم هست که طبیعی بوده.خیلی نگرانم لطفاً جواب آزمایش منو تفسیر کنید.
  T21 prior risk 1:437
  T18 prior risk 1:4880
  T13 prior risk 1:12542
  و اینو متوجه نمیشم در صفحه بعد زده calculated risks
  Trisomy21 1:6313
  Trisomy18 1:9093
  Trisomy13 <1:30000
  در ضمن در آزمایشگاه نیلو آزمایش دادم
  و جواب سونوی غربالگری هم زدهnt 1/31mmو nb 2/31mm
  آیا من نیاز به آمینوسنتز دارم ?خیلی نگرانم چند روزه کارم گریه اس خواهشا جواب منو زود بدبد.یک دنیا سپاسگزارم

  جواب:
  با قدرت اطمینان 85% ریسک تان در محدوده کم خطر می باشد.
 • سئوال:
  سلام
  هفته پش که رفتیم سونو واسه خاننم جوبش به این شرح می باشد
  h.c= 31cm= 35wk+1d
  bpd= 90mm= 36wk+1d
  fl= 65mm= 33wk+4d
  ac= 30cm= 34wk+4d
  heart rate is regular
  placenta is ant(no previa)
  amniotic fluid volume is normal
  fetal movement was seen
  fetal weidht#2465+- 360gr
  edc #3/5/94+-2wk
  ولی چیزی که خیلی نگرانمون کرده در برگه سونو نوشته:
  سایز سر نسبت به سایر اندام ها بزرگتر است ولی آناتولی آن طبیعی است
  می خواستم ببینم باید چکار کنم آیا نوزادمون ناقصه؟

  جواب:
  سونوی قبلی تان در هفته چند بوده و گزارشی غیر طبیعی داشته یا خیر؟؟؟؟
 • سئوال:
  سلام و روز بخیر
  در ازمایش nt که دادم lowrisk هفته 12 بودم تاریخ زایمانمو 1 آذر ولی انومالی تاریخ 31 خرداد دادم زایمانمو 12 اذر تخمین زده جواب ازمایشمو براتون می نویسم لطفا بهم بگید معنیش چیه خیلی نگرانم چون دکتر خودم چیزی نگفت اما برای چک اب دکتر دیگه ای رفتم و خیلی منو ترسوند و گفت باید مطمئن شیم که بچه سایزش کوچکه و مشکلی نداره

  gestatinal age acording to lmp :17w
  6d,edc:94/09/12
  fl:21mm
  bpd:34mm
  hc:133mm
  ac:93mm
  presentaion: variable
  placental position:fundal/anterior
  amnitic fluid:adequate
  fh fh rate &rhythm : regular,151
  activity:ok
  sex:famel
  estimated fetal weight:139g
  fetal brain stuctures(such as lateral ventricles,cistren magna diameters,and chorid plexus)kidneys and bladder diaphragm,small bowel echogenicity...

  جواب:
  تا دو هفته اختلاف در سونوی سه ماهه دوم جای نگرانی ندارد.
 • سئوال:
  سلام سئوال اصلی من در مورد جواب ازمایشم بود
  میخواستم بدونم ازمایشم مشکلی نداره ؟ مرسی

  جواب:
  مجدد سئوالتان را تکرار کنید.
  • سئوال:
   سلام و روز بخیر
   ازمایشمو براتون می نویسم لطفا بهم بگید جوابش چی هستش

   gestatinal age acording to lmp :17w
   6d,edc:94/09/12
   fl:21mm
   bpd:34mm
   hc:133mm
   ac:93mm
   presentaion: variable
   placental position:fundal/anterior
   amnitic fluid:adequate
   fh fh rate &rhythm : regular,151
   activity:ok
   sex:famel
   estimated fetal weight:139g
   fetal brain stuctures(such as lateral ventricles,cistren magna diameters,and chorid plexus)kidneys and bladder diaphragm,small bowel echogenicity and spine appear normal.fetal herat four-chambers,fluid filled stomach,(three vessels)umbilical cord and proximal part of the limbs are peresent.no thoracic mass is detected.internal os is closed.cervical length is32.no evidence of funneling is seen. according to fetal biometry follow up sonography3-4weeks later ie recommended(R/O early SGA)

   جواب:
   نرمال است.
 • سئوال:
  سلام ببخشید مقدار نرمال nf در هفته ۱۹ و بیست بارداری چقدره؟

  جواب:
  زیر 6 میلی متر
 • سئوال:
  و ببخشید سوال دومم اینکه تا چه حد نقص های ناشی عفونت های تکسوپلاسموز تو سونوگرافی آنومالی قابل مشاهده اس؟
  چون من گربه خونگی واکسینه و انگل زدایی شده دارم که گوشت خام مصرف نمیکنه. نگرانم.

  جواب:
  یک تست (Toxo (IgG, IgM انجام دهید.
 • سئوال:
  سلام وقتتون بخیر ممکنه نظرتونو درباره سونوی من بگید؟
  در بررسی سونوگرافی از ناحیه شکم یک جنین زنده با مشخصات زیر داخل رحم مشاهده شد:
  پرزانتاسیون در حال حاضر بریج است.
  جایگزینی جفت ناحیه قدامی رحم و با موقعیت طبیعی می باشد.
  ضربان قلب جنین طبیعی و ریتمیک است.
  حجم مایع آمینیوتیک در حد طبیعی است. AFI=12cm
  وزن تقریبی جنین 360 گرم می باشد.
  سن حاملگی بر اساس FL,BPD,HC و AC برابر با 20 هفته و 2 روز میباشد.
  جنسیت: دختر
  آنومالی جنینی ماژور در اندامها و ارگانهای داخلی و صورت و ستون فقرات و مغز جنین مشاهده نشد.
  BDP(HADLOCK)=49.4mm 20W 6D_+1W 5D...

  جواب:
  این گزارش در حدی که انجام شده نرمال است.
 • سئوال:
  سلام ببخشید دوباره مزاحمتون میشم یعنی موارد دیگه ای توی سونو باید ذکر میشده که انجام نشده؟ (در ارتباط با سوال سئوال:
  سلام وقتتون بخیر ممکنه نظرتونو درباره سونوی من بگید؟
  در بررسی سونوگرافی از ناحیه شکم یک جنین زنده با مشخصات زیر داخل رحم مشاهده شد:
  پرزانتاسیون در حال حاضر بریج است.
  جایگزینی جفت ناحیه قدامی رحم و با موقعیت طبیعی می باشد.
  ضربان قلب جنین طبیعی و ریتمیک است.
  حجم مایع آمینیوتیک در حد طبیعی است. AFI=12cm
  وزن تقریبی جنین 360 گرم می باشد.
  سن حاملگی بر اساس FL,BPD,HC و AC برابر با 20 هفته و 2 روز میباشد.
  جنسیت: دختر
  آنومالی جنینی ماژور در اندامها و...

  جواب:
  بله یک سری مارکرها تحت عنوان سافت مارکرهای اختلالات کروموزومی در سه ماهه دوم گزارش نشده است.
 • سئوال:
  با سلام وخسته نباشید میخواستم بدونم در سونوی آنومالی اسکن که انجام دادم زیر این عبارت خط کشیده بود خواهش میکنم بگید که به چه معناست وحالا من باید چیکارکنم ؟خیلی نگرانم
  (*جفت گرید1وموقعیت آن فوندال آنتریوراست.فاصله لبه تحتانی جفت تا internal osحدود 6سانتیمتراست)آیا جفت خیلی پایینه؟؟؟ پس واسه چی دکترم هیچی نگفت؟

  جواب:
  خیر خوب است.
 • سلام در حال حاضر در هفته ٢٤ بارداري هستم ازمايشات غربالگري مرحله اول و دوم هيچ مشكلي نداشتم و در محدوده كم خطر بودم دو هفته ٢٠ براي سونو انومالي مراجعه كردم كه همه چيز نرمال بود فقط گفتن تيغه بيني كوناهه ٣.٧ ميلي متر و مارو بسيار نگران كردن و گفتن يا امنيوسنتز كنيد يا ازمايش سل فري دي ان اي انجام بدين چون مشكوك به سندروم داون هست جنين، همون روز به سونو ديگه اي مراجعه كردم كه گفت همه چيز نرماله و تيغه بيني ٥.٥ ميلي متر ، دو روز بعد دوباره سونو رو تكرار كردم جاي ديگه كه اين دفعه گفتن يه فوساي اكوژن تو بطن چپ قلب ديده ميشه و بالخره تصميم گرفتيم ازمايش...
 • سئوال:
  لطف می کنید سونوی من رو ارزیابی کنید. ضمنا کلیه ازمایشات و سونو قبل از 28هفتگی بدون مشکل بوده است

  جواب:
  جواب سونویتان را ننوشته اید؟؟؟؟؟
 • سئوال:
  سلام شرمنده که اینقدر سوال می کنم
  من آزمایش غربالگری سه ماهه دوم رو دادم همه چی نرمال بودبرای شما هم فرستادمو گفتید 80% در محدوده کم خطر هستم حالا با وجود آزمایش نرمال امکان بروز مشکل هست؟ تا چه زمانی فرصت دارم سونو رو انجام بدم؟ الان 20 هفته و 3 روز هستم

  جواب:
  تا 6+20
 • سئوال:
  با سلام
  33 هفته و 4 روز سونو دادم که به شرح زیر است

  Bpd 80,32w+2d.
  Ac 302,34w+2d
  Fl 68mm ,35w
  وزن جنین 2305
  ،و سن بارداری بر اساس سونو 35w
  و بقیه موارد نرمال گزارش شده است
  دقیقا یک هفته بعد یعنی 34w+4d ,سونودوباره تکرار شد که به شرح زیر می باشد
  Bpd83mm ,33w+4d
  Ac 321mm ,36w,+2d
  Fl 71mm, 36w+3d
  وزن جنین 2800
  سن بارداری بر اساس سونو 35w+4dتو رو خدا سونوها رو ارزیابی کنید و با ا این که اختلافات بین bpd وسن حاملگی کمتر از دو هفته است مشکلیه؟ ایا سر بچه کوچیکه؟ ایا نیاز به سونو دوباره و پیگیری است؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  جواب:
  در این هفته ها اینقدر اختلاف فاقد ارزش است.
 • سئوال:
  سلام سونوی من بی زحمت تفسیر کنید
  bpd: 94.3mm 38 w /ac 334.9mm 37
  /fl71.5mm 36w
  سه وزن متفاوت ؟ بچه مشکلی داره ؟ ممنونمیشم سریع پاسخ بدید

  جواب:
  سن متوسط حاملگی را برایم ننوشته اید.
 • سئوال:
  سلام
  در غربالگری دوم در 15W+2D در نیلو:
  T21: 1:777
  T18<1:30000
  SLOS: 1:23631
  NTDs: 1:8134
  و در SEQUENTIAL SCREENING TES:
  T21: 1:6213
  T18:<1:30000
  SLOS: 1:23631
  NTDS: 1:8134
  و در هفته 12W+4D:
  NT: 1.855mm و NB: Present
  در سونوی سه بعدی LMP:19W+5D:
  ضربان قلب جنین: منظم، حرکات جنین: طبیعی، وضعیت سرجنین: در حال حاضر نرموسفال
  پی پارتیال 19W+1D:46mm
  استخوان ران 19W+0D:30mm
  دور سر 19W+6D:17/7mm
  دور شکم 20W+6D:16/0mm
  وزن تخمینی: 342 گرم
  قد تخمینی: 24 سانتیمتر
  میانگین سن حاملگی براساس پارامترهای متعدد: 20 هفته و 3 روز
  محل جفت دیواره قدامی رحم
  نسبت جفت به سرویکس: دور از سرویکس
  گرید جفت: (O)
  مقدار مایع آمنیوتیک: طبیعی
  اندکس 15 سانتیمتر
  بررسی آناتومی جنین:...

  جواب:
  با قدرت تشخیص 95% ریسک تان در محدوده کم خطر است. سونویتان هم نرمال است.
 • سئوال:
  شرمنده دوباره مزاحمتون شدم ایا bpd در هفته 34 ،4روز 83 کم نیست جلوش نوشته33هفته و 4 روز و سن سونو بر اساس قطر سر و دور شکم 35 هفته و 4 روز ایا نرمال است و نیاز به پیگیری دارد. سونو رو قبلا براتون فرستادم

  جواب:
  قبلأ به این سئوال جواب داده ام. در هفته های فوق این حد اختلاف در مارکرها خیلی اهمیت ندارد.
 • سئوال:
  با سلام لطفا جواب سونوی آنومالی منو تفسیر بفرمایید ضمنا بنده بخاطر اشکال در آزمایش غربالگری دوم آز آمینونستز نیز انجام دادم که بعد از 3هفته جواب دادند و گفتند پسر سالم و مشکلی نبوده البته طبق محاسبات خودم باید هفته 22 باشم اما در سونوی آنومالی زده هفته 23
  در رحم تصویر جنین با فعالیت قلب منظم روئت شد
  پرزانتاسیون جنین سفالیک است اکستانسیون و فلکسیون اندامها و نیز فعالیت تنفسی طبیعی جنین مشاهده گردید اکو ضخامت نسج جفت طبیعی بوده و جفت در موقعیت قدامی قراردارد . گریدینگ جفت متناسب با سن حاملگی است و ضایعه رتروپلاسنتال و انقباض رحمی مشاهده نمی شود . حجم...

  جواب:
  نرمال هست.
 • سئوال:
  سلام و خسته نباشید من سونوی آنومالی انجام دادم ولی در مورد قد جنین گفت فعلا معنایی ندارد و وزن ان هم با توجه به سنش خوب است ولی چیزی ننوشته ضمنا هفته 23 هستم و جواب سونو اینطور است
  FL 40.66MM
  GA 23W1d + 13d
  Edd 2015-08-19
  BPD 55.90mm
  GA 23W od +12d
  Edd 2015-08-20
  FL/BPD 72.74%
  وبا عرض معذرت یک سوال دیگر و اینکه پرزانتاسیون جنین سفالیک است یعنی چه و اینکه چرا اینطور است؟ با تشکر

  جواب:
  طبیعی است و در 97% موارد نحوه قرار گرفتن جنین به این صورت است که طبیعی است.
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید
ابزارها

جستجو در سایت

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور: